تاریخچه بیمه در جهان و ایران

بیمه در جهان و ایران,تاریخچه بیمه در جهان و ایران

دانلود فایل

تاریخچه بیمه در جهان و ایران اولین قرار داد بیمه ای که به وجود آن پی برده اند بیمه حمل و نقل است که به سال 1347 میلادی در شهر ژن ایتالیا منعقد شده است. بنابراین شاید شروع فعالیت بیمه ای به معنی امروزی آن قرن چهاردهم میلادی باشد. پیدایش بیمه در قرن چهاردهم و یا احتمالاً یک قرن قبل از آن به این معنی نیست که قبل از آن بشر در صدد یافتن وسیله ای برای مقابله با آثار حوادث نبوده است . آن طور که از تالمود نقل کرده اند در قرون قدیمه بین دریانوردان حاشیه خلیج فارس مرسوم بوده است که هر گاه در کاروانی یکی از حیوانات باربر می مرد ، حیوان دیگری که به هزینه افراد کاروان تهیه می شد تا صاحب آن به تنهایی زیان وارده را تحمل نکند . در یونان قدیم مؤسساتی دولتی نظیر سازمان های بیمه اجتماعی یا مدد کاری وجود داشته که به کمک درماندگان می شتافته است و از جمله تامین زندگانی افراد کهن سال و از کار افتاده را به عهده داشته است. در روم قدیم نیز نمونه هایی از مستمری مادام العمر وجود داشته است . بدیهی است محاسبات حق بیمه در این نوع عملیات که با بیمه امروزی به هر حال شباهتی دارد ، مبتنی بر آمار درستی نبود و به خصوص در مورد مستمری مادام العمر از جدول مرگ و میر حساب شده ای استفاده نمی شد. مبحث 1 – پیدایش بیمه در یائی بیمه به معنای امروزی ابتدا در زمینه حمل و نقل شروع شد و گویا یک نوع معامله اعتباری که در قرون وسطی مرسوم بود ، موجب پیدایش بیمه باربری شده است. بعضی سرمایه داران و صرافان به صاحبان کشتی و بازرگانانی که قصد خرید کالا و حمل آن از طریق دریا را داشتند ، نوعی وام به نام وام حوادث دریا پرداخت می کردند. در قرار داد این وام ، وام گیرنده متعهد می شد در صورتی که کشتی یا کالا سالم به مقصد برسد علاوه بر اصل وام ، مبلغ قابل توجهی اضافه بر آن پرداخت کند و اگر کشتی یا کالا در دریا غرق شود ، وام گیرنده از پرداخت وام معاف باشد؛ مبلغی که وام گیرنده پس از رسیدن کشتی یا کالا به مقصد علاوه بر اصل وام می پرداخت خیلی بیشتر از بهره متناسب با میزان وام و مدت آن بود و می توان گفت که قسمتی از این مبلغ بهره وام و قسمت دیگر حق بیمه ای بود برای خطر غرق کشتی یا کالا که خسارت آن با این قرار داد متوجه وام دهنده می شد ؛ منتهی با این تفاوت که در بیمه امروزی حق بیمه قبلاً دریافت می شود ، ولی در این نوع معامله حق بیمه پس از انتفاء خطر و به شرط سالم رسیدن موضوع معامله دریافت می شد. به قول دمستن خطیب یونانی این گونه معامله در قرون قدیمه هم در یونان و روم وجود داشته است و به قول پی شن به علت ناامنی دریاها و رکود روابط تجاری بین کشورها مدت ها متروک بوده است. این رابطه اعتباری در قرن سیزدهم در اروپا رواج فراوان داشت تا اینکه در سال 1234 میلادی پاپ گرگوار نهم کلیه معاملات ربا خواری و از جمله نوع مورد بحث را ممنوع ساخت ؛ اما این ممنوعیت چیزی از رواج آن نکاست. زیرا سرمایه داران و صرافان ضمن اطاعت از امر پاپ با تغییر مختصری در ماهیت معامله توانستند به کار خود ادامه دهند ؛ به این ترتیب که توافق کردند بابت وام بهره ای پرداخت نشود ، اما از این بابت که در صورت از بین رفتن کالایی که از محل وام خریداری می شود ، بازرگان اصل وام را مسترد نخواهد کرد ؛ به عبارت دیگر خسارت وارد به بازرگان در اثر غرق یا سرقت و نظایر آن به عهده وام دهنده است. بنابراین بازرگان باید در مقابل این تعهد وجهی بپردازد که از لحاظ مقدار معادل همان بهره است ولی عنوان بهره را ندارد و بنابراین علاوه بر رابطه وام بدون بهره رابطه دیگری بین طرفین برقرار شد که قابل مقایسه با بیمه امروزی است . یعنی تعهد تقبل خسارت احتمالی در مقابل حق بیمه این نوع قرارداد ها ابتدا در فلورانس و بعد در ژن سپس در سایر نقاط اروپا رواج پیدا کرد و به همین ترتیب بیمه باربری دریائی به وجود آمد . اما از نظر نباید دور داشت که هنوز محاسبات حق بیمه بر اساس آمار و مبتنی بر تجربه کافی نبوده و معمولاً حق بیمه ها با اهمیت خطر های بیمه شده تناسب نداشت و هنوز بیمه را با قمار و شرط بندی مقایسه می کردند . به همین جهت در هلند به موجب فرمانی به تاریخ 1567 بیمه ممنوع شد و البته این ممنوعیت بیش از سه سال دوام نداشت. مبحث 2 – پیدایش بیمه آتش سوزی بعد ها در همان بیمه نامه های دریائی بیمه گر متعهد گردید ضمناً خساراتی را که پس از رسیدن کالا به بندر مقصد و در حمل و نقل زمینی واقع می شود جبران کند . در انگلستان بیمه گران ضمن صدور بیمه نامه های دریائی تعهد پرداخت وجهی را در صورت غرق کشتی و فوت ملوانان قبول کردند . به این ترتیب بیمه های غیر دریایی معمول شد و این بیمه های اخیر توسط همان بیمه گرانی که بیمه های دریائی را عمل می کردند متداول گردید. از جمله بیمه هایی که در قرن هفدهم توسط یافت بیمه در مقابل خطر آتش سوزی بود. در انگلستان آتش سوزی بزرگ سال 1666 لندن که 90 کلیسا و 13000 خانه را به کلی منهدم ساخت ، موجب رواج سریع بیمه آتش سوزی شد ؛ در سال 1677 سازمانی به نام فایرافیس و در سال 1684 یک شرکت بیمه به نام فرندلی سوسیتی فایرافیس تشکیل گردید و در سال 1696 اولین مؤسسه بیمه بر اساس اصول شرکت های تعاونی شروع به کار کرد. بعد ها در قهوه خانه  ادوارد لوید سازمانی در لندن به وجود آمد که به نام خود او معروف شد . در این سازمان تعداد زیادی بیمه گر به معاملات بیمه ای می پردازند . در آلمان اولین شرکت بیمه آتش سوزی در سال 1677 در هامبورگ تشکیل گردید و پس از آن در دانمارک و بلژیک مؤسساتی برای این نوع بیمه به وجود آمد ، در فرانسه اولین مؤسسه بیمه آتش سوزی به شکل تعاونی در سال 1375 تشکیل گردید و اولین کمپانی بیمه در سال 1786 تاسیس یافت. مبحث 3 – بیمه در جهان امروز در دو قرن اخیر فعالیت های بیمه ای در سرتا سر جهان توسعه یافته است. در کشور های صنعتی بیمه نقش مهمی را در ثبات وضع اقتصادی بازی می کند و در کشورهای جهان سوم نیز مزایای اجتماعی و اقتصادی بیمه شناخته شده و عملیات بیمه ای به تدریج گسترش یافته است. بیمه حوادث با انواع مختلف آن در دو قرن اخیر متداول شده است . از خمله بیمه حوادث شخصی که زندگی فرد را در صورت نقص عضو و از کار افتادگی ناشی از حادثه تامین می کند و یا در صورت فوت ناشی از حادثه سرمایه ای در اختیار خانواده او می گذارد . در یک قرن اخیر سازمان های بیمه اجتماعی که توسط دولت ها یا زیر نظر آن ها اداره می شوند نقش قابل ملاحظه ای در توسعه بیمه بازنشستگی ، بیمه عمر و حوادث شخصی کارگران و کارمندان و سایر حقوق بگیران به عهده گرفته اند . در ابتدا پیدایش بیمه های اجتماعی موجب رکود نسبی این نوع بیمه ها شد ولی بتدریج تعارض بین بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی منتفی گردید ؛ زیرا آشنایی با یک نوع بیمه موجب توجه افراد به سایر انواع آن شد. با اختراع اتومبیل یک نوع جدید بیمه در حد وسیعی متداول شد . بیمه خسارات وارد به اتومبیل بیمه شده و همچنین بیمه خسارات وارد به شخص ثالث که در معرض تصادف هستند در هر نقطه ای از جهان وجود دارد و به این ترتیب بیمه مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث رواج پیدا کرد و بیمه مسئولیت های ناشی از اموال و فعالیت های حرفه ای افراد معمول شد و حتی مسئولیت ناشی از نواقص تولیدات صنعتی و داروئی و غذایی متداول گردید. از جمله انواع جدید بیمه ، بیمه های تمام خطر مهندسی است که نقش قابل ملاحظه ای در توسعه صنعتی و اجراء طرح های عمرانی کشورها دارد. در این بیمه کلیه خسارات وارد به کارفرما و مقاطعه کار حین ساخت بناهای بزرگ ، سدها و جاده ها و اجراء طرح های لوله کشی ، انتقال نیروی برق و همچنین نصب کارخانه ها و نیروگاه ها اعم از آبی و حرارتی و یا اتمی مورد تامین قرار می گیرد . بیمه های مربوط به وسایل نقلیه هوائی از جمله بیمه بدنه هواپیما و هلیکوپتر ، بیمه مسئولیت های ناشی از مسافرت هوایی ، بیمه سرنشین ، بیمه مسئولیت فرودگاه ها از جمله بیمه هائی است که در قرن اخیر اهمیت قابل ملاحظه ای یافته است . با توسعه زندگی ماشینی و تمرکز جمعیت در شهر ها و تراکم دارایی ها و تاسیسات ،از یک طرف بیمه های اموال مانند بیمه آتش سوزی و انفجار و نظایر آن توسعه یافت و از طرف دیگر مسئولیت افراد در مقابل اشخاص دیگر به مناسبت خساراتی که در اثر فعالیت ها و وسائل و تاسیسات خود به دیگران وارد می کنند رو به افزایش گذاشت و بیمه انواع مختلف مسئولیت متداول شد. بدیهی است قوانین هر محل و رویه دادگاه ها در تعیین و تشخیص مسئولیت و صدور حکم جبران خسارت اثر زیادی در رواج بیمه مسئولیت در هر کشور دارد . در کشور های صنعتی حق بیمه انواع مختلف بیمه مسئولیت رقم قابل ملاحظه ای از درآمد شرکت های بیمه را تشکیل می دهد. مبحث 4 – بیمه در ایران بیمه به مفهوم امروزی آن در ایران سابقه چندانی ندارد . در حدود سال 1280 هجری شمسی دو مؤسسه روسی به نام ” نادژدا ” و ” کافکازکوری ” در ایران شروع به کار کردند که پس از انقلاب بلشویکی تعطیل شدند. بعد از آن شرکت بیمه انگلیسی ” آلیانس ” نمایندگی خود را در ایران تاسیس کرد و شرکت های دیگر انگلیسی و آلمانی و سوئیسی در ایران شروع به فعالیت نمودند . بعد ها شرکت بیمه دولتی شوروی به نام ” اینگستراخ ” نیز در ایران شعبه ای تاسیس کرد و تعداد این شرکت ها به تدریج افزایش یافت .  فعالیت شرکت های بیمه خارجی در ایران که در بدو امر مفید به نظر می رسید ، به صورتی در آمده بود که برای اقتصاد ملی به جای نفع ، زیان آور بود . از یک طرف این شرکت ها با استفاده از عدم اطلاع بیمه گذاران در مقابل پوشش های محدود ، حق بیمه کلانی مطالبه و دریافت می کردند و به بهانه ها و معاذیر گوناگون از پرداخت خسارت سر باز می زدند و از طرف دیگر سالانه مبلغ قابل توجهی ارز به صورت حق بیمه از کشور خارج می نمودند. بیمه در ایران قبل از سال 1314 که شرکت سهامی بیمه ایران تاسیس گردید ، توسط نمایندگی های خارجی که در ایران فعالیت داشتند ، به صورت خیلی محدود انجام می شد و از سال 1314 که شرکت سهامی بیمه ایران تاسیس گردید ، نمایندگی های خارجی یکی پس از دیگری تعطیل شده و فقط دو شرکت که نمایندگی شرکت های بیمه اینگستراخ روسیه و یورکشایر انگلیس را داشتند باقی ماندند و این شرکت ها حتی تا بعد از تشکیل حکومت جمهوری اسلامی و قبل از تاریخ 4/4/58 که شورای انقلاب ، شرکت های بیمه را ملی و نمایندگی های خارجی را منحل اعلام کرد به فعالیت خود در ایران ادامه می دادند . قبل از انقلاب اسلامی در ایران یک شرکت بیمه دولتی ( شرکت سهامی بیمه ایران ) و چهارده شرکت بیمه خصوصی و نمایندگی خارجی ( شرکت های بیمه : ملی – شرق – آریا – ساختمان و کار – حافظ – ایران و آمریکا – البرز – آسیا – امید- تهران – پارس – دانا – و شرکت های نمایندگی اینگستراخ و یورکشایر ) فعالیت می کردند و از سال 1351 بیمه مرکزی ایران جهت هدایت امر بیمه در کشور و نظارت بر شرکت های بیمه تشکیل گردید . بعد از انقلاب ابتدا در سال 1358 با مصوبه شورای انقلاب شرکت های بیمه خصوصی ملی شده و نمایندگی های خارجی تعطیل گردیدند و از شهریور ماه 1360 به جز شرکت های بیمه آسیا و بیمه البرز فعالیت سایر شرکت های ملی شده ، متوقف گردید . از سال 1367 بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی علاوه بر شرکت های سهامی بیمه ایران که یک شرکت بیمه دولتی بود ، شرکت های بیمه آسیا و بیمه البرز هم دولتی شده و یک شرکت بیمه دولتی دیگر که فقط اجازه فعالیت در بخش بیمه اشخاص به آن داده شد ، به نام شرکت بیمه دانا تشکیل گردید. در حال حاضر پنج شرکت بیمه دولتی علاوه بر تهران که مرکز اصلی آنان است با ایجاد شبکه نمایندگی و تاسیس شعب در اغلب شهر های کشور به امر بیمه گری می پردازند. اصول اساسی بیمه 1- اصل نفع بیمه ای : INSURABLE INTEREST اصل نفع بیمه ای بطور خلاصه عبارتست از : ذینفع بودن بیمه گذار در بقاء آن چه بیمه می نماید ، به بیان دیگر بیمه گذار می بایست در صورتیکه مورد بیمه در معرض خطر قرار گیرد ، ضرر و زیان ببیند و از سالم ماندن آن منتفع شود. عمده نتایجی که از اصل نفع بیمه ای حاصل می شود به شرح زیر می باشد : الف – مصونیت بیمه گر از نتایج عمد بیمه گذار ب – جلوگیری از وقوع حادثه توسط بیمه گذار ج – جلوگیری از توسعه خسارت د – خودداری از تشدید خطر توسط بیمه گذار ه – اعلام به موقع خسارت توسط بیمه گذار

 • سیستم مدیریت یکپارچه LMS

  سیستم مدیریت یکپارچه LMS دانلود فایل  سیستم مدیریت یکپارچه LMS دامنه کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS Scope ) کلیات : سازمان HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس سیستم مدیریت یکپارچه خود را مبتنی بر…

 • گزارش کاراموزی جوشكاری دستی قوسی برقی (s.m.a.w)

  گزارش کاراموزی جوشكاری دستی قوسی برقی s.m.a.w دانلود فایل گزارش کاراموزی جوشكاری دستی قوسی برقی (s.m.a.w) قوس برقی در سال 1807توسط سرهمفری دیوی کشف شد ولی استفاده از آن در جوشکاری فلزات به یکدیگر هشتاد سال بعد از این کشف…

 • تحقیق جامع در مورد خط تولید رب گوجه فرنگی

  تحقیق جامع در مورد تولید رب گوجه فرنگی,تحقیق جامع در مورد خط تولید رب گوجه فرنگی,فرآیند خط تولید رب گوجه فرنگی دانلود فایل بخشهایی از متن: بخش رب و پوره  میوه ماشین آلات خط رب گوجه فرنگی و پوره میوه…

 • ورشکستگی و اثرات آن

  ورشکستگی,ورشکستگی و اثرات آن دانلود فایل فهرست مطالب مقدمه بخش اول: تاریخچة ورشكستگی تاریخچه ورشكستگی به طور كلی بخش دوم: تعریف ورشكستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن تعریف ورشكستگی فصل اول اعمال حقوقی تاجر ورشكسته قبل از تاریخ توقف…

 • پژوهش بررسی فورچ آلیاژهای آلومینوم

  آلیاژهای آلومینوم,بررسی فورچ,پروژه بررسی فورچ آلیاژهای آلومینوم,پژوهش بررسی فورچ آلیاژهای آلومینوم,تحقیق بررسی فورچ آلیاژهای آلومینوم,دانلود پایان نامه بررسی فورچ آلیاژهای آلومینوم,مقاله بررسی فورچ آلیاژهای آلومینوم دانلود فایل پژوهش بررسی فورچ آلیاژهای آلومینوم در 30 صفحه ورد قابل ویرایش  (بخش اول)…

 • تحقیق کاربرد کالری سنجی (کالریمتری) در شیمی

  تحقیق کاربرد کالری سنجی (کالریمتری) در شیمی دانلود فایل تحقیق کاربرد کالری سنجی (کالریمتری) در شیمی قسمت هایی از متن: برای گرما سنجی، اندازه گیری دمای واکنش های شیمیایی و تغییرات فیزیکی و همچنین ظرفیت گرمایی ویژه از آن استفاده…

 • پاورپوینت پروژه اسمبلی ساعت بدون آلارم

  پاورپوینت پروژه اسمبلی ساعت بدون آلارم دانلود فایل پاورپوینت پروژه اسمبلی ساعت بدون آلارم مقدمه  منبع اصلی این پروژه یک سایت اینترنتی میباشد توضیحات از کتاب برنامه نویسی به زبان اسمبلی از مهندس قمی و چندین سایت اینترنتی میباشد .…

 • پاورپوینت عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

  پاورپوینت عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی,دانلود پاورپوینت آماده ارائه کلاسی درس تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی,دول,دولت زیر ساخت هاوسیاست ها,عوامل بهره وری سطح خرد,عوامل ساختاری و بهره وری,عوامل محیطی و بهره وری,عوامل موثر بر بهره وری…

 • نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی ساختمان

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رسته شغلی IT شبکه,نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر,نمونه سوالات اختصاصی,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با پاسخ دانلود فایل نمونه سوالات آزمون استخدامی  اموزش و پرورش تفکیک رسته…

 • مبانی نظری خودپنداره تحصیلی

  مبانی نظری خودپنداره تحصیلی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی در 29 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • پایان نامه حق و صدق

  پایان نامه حق و صدق دانلود فایل [3]

 • سمینار برق برنامه ریزی تعمیرات نیروگاهها

  سمینار برق برنامه ریزی تعمیرات نیروگاهها دانلود فایل سمینار برق برنامه ریزی تعمیرات نیروگاهها

 • نمونه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش

  آزمون,آزمون استخدامی,آزمون استخدامی آموزش و پرورش,آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 95,نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی با جواب,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با پاسخ,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با جواب,نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی با پاسخ,نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی با…

 • دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری)

  پورتفوی کارا,خط بازار سرمایه Capital Market Line(CML),خط بازار سهامStock Market Line(SML),خط ویژگی اوراق بهادارSecurity Characteristic Line(SCL),دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری),فرایند سرمایه گذاری,مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای,مدل مارکویتز,مروری بر بازده موردانتظار و…

 • پایان نامه تاثیر جهانی شدن بر روی مُد و مُدگرایی جوانان

  پایان نامه تاثیر جهانی شدن بر روی مُد و مُدگرایی جوانان,تاثیر جهانی شدن بر روی مُد و مُدگرایی جوانان,جهانی شدن بر روی مُد و مُدگرایی جوانان,مُد و مُدگرایی جوانان دانلود فایل http://ayandehnegar.org

 • درباره کوکسیدیوزیز ها

  درباره کوکسیدیوزیز ها دانلود فایل درباره کوکسیدیوزیز ها Coccidiosiها تاثیر مستقیمی برروی هر کسی دارند. بیست  یا سی سال پیش در استرالیا خوراک جوجه همانند قیمت خرچنگ استثنایی بود . برای اینکه در آن زمان ممکن نبود که جوجه نگه…

 • سمینار نساجی کاربردهای پزشکی الیاف نانو

  سمینار نساجی کاربردهای پزشکی الیاف نانو دانلود فایل سمینار نساجی کاربردهای پزشکی الیاف نانو چکیده الیاف نانو که به روش الکتروریسندگی تولید می شوند امروزه برای کاربردهای مختلف مورد توجه واقع شده اند. از جمله کاربردهای پزشکی آن می توان…

 • پاورپوینت اثر شوری و تراكم خاك بر جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط گندم

  پاورپوینت اثر شوری و تراكم خاك بر جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط گندم,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیر,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل پاورپوینت اثر…

 • پاورپوینت مهندسی امنیت

  پاورپوینت مهندسی امنیت,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت مهندسی امنیت (Security Engineering),دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,طراحی برای امنیت,قابلیت بقای سیستم,کسب درآمد اینترنتی,لایه های امنیتی سیستم,مفاهیم امنیت,مهندسی امنیت دانلود فایل دانلود پاورپوینت مهندسی امنیت…

 • پاورپوینت شناسائی و پرورش منابع انسانی خلاق در سازمان

  ارتباط اجباری,پاورپوینت شناسائی و پرورش منابع انسانی خلاق در سازمان,تعریف خلاقیت,تفكر موازی,تكنیك خلاقیت شش كلاه تفكر,تكنیك های توسعه خلاقیت گروهی,دانلود پاورپوینت شناسائی و پرورش منابع انسانی خلاق در سازمان,طوفان فكری,عوامل مؤثر در خلاقیت افراد,فرصت‌های خلاقیت,گردش تخیلی,نقش مدیر در پرورش خلاقیت,نقش…

 • مقاله مقایسات قانون كاری ایران و اروپا و اصلاحات قانون كاری ایران

  مقاله مقایسات قانون كاری ایران و اروپا و اصلاحات قانون كاری ایران دانلود فایل مقاله مقایسات قانون كاری ایران و اروپا و اصلاحات قانون كاری ایران فهرست: مقایسه بازار كار ایران با دول غربی بررسی وضعیت اشتغال و بیكاری از…

 • مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان، گردشگران و مدیران منطقه آزاد كیش

  مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان، گردشگران و مدیران منطقه آزاد كیش دانلود فایل مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان، گردشگران و مدیران منطقه آزاد كیش منطقه آزاد كیش با سواحل مرجانی و آب و هوای…

 • دانلود پاورپوینت عناصر و مفاهیم سازماندهی(فصل هفتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

  ابزار رسمی کردن سازمان,انواع ستادهای عمومی,انواع واحدهای ستادی,تعریف سازماندهی,دانلود پاورپوینت عناصر و مفاهیم سازماندهی(فصل هفتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان),راهنمای سازمان,ساخت سازمانی,سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی,سازماندهی بر مبنای,سازماندهی بر مبنای هدف,صف و ستاد,مبناهای سازماندهی,نمودار سازمانی,نمونه ای از نمودار…

 • گزارش کاراموزی در فرماندهی عقیدتی و سیاسی ایجرود

  دانلود گزارش کارآموزی در فرماندهی عقیدتی و سیاسی ایجرود,فرماندهی عقیدتی و سیاسی ایجرود,کاراموزی در فرماندهی عقیدتی و سیاسی ایجرود,کارورزی در فرماندهی عقیدتی و سیاسی ایجرود,گزارش کاراموزی در فرماندهی عقیدتی و سیاسی ایجرود دانلود فایل گزارش کاراموزی در فرماندهی عقیدتی و…

 • مقاله ماشینهای سنكرون سه فاز

  پایان نامه ماشینهای سنكرون سه فاز,پروژه ماشینهای سنكرون سه فاز,تحقیق ماشینهای سنكرون سه فاز,دانلود ماشینهای سنكرون سه فاز,ماشینهای سنكرون سه فاز,مقاله ماشینهای سنكرون سه فاز دانلود فایل مقاله ماشینهای سنكرون سه فاز مقدمه ماشینهای سنكرون تحت سرعت ثابتی بنام سرعت…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران

  بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران,بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت,پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی,پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران,عاطفی و سبک های مدیریت مدیران دانلود فایل…

 • بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

  اثرمالكیت سهام مدیرانه,اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی,اقلام تعهدی,بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی,ثبات سود دانلود فایل بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه  بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی…

 • تحقیق چگونه ورزش کنیم

  تحقیق چگونه ورزش کنیم دانلود فایل تحقیق چگونه ورزش کنیم بخشهایی از متن: مراقبت بیومكانیكی: متغیرهای دیداری قابل دسترسی بسیاری از متخصصان حركات انسانی روی اهمیت این موضوع برای مربیان و معلمان تأكید دارند، جدای از این مهارت در مراقبت…

 • طرح توجیهی تولید خوراک دام به ظرفیت 24000تن

  طرح توجیهی تولید خوراک دام به ظرفیت 24000 تن,طرح توجیهی تولید خوراک دام به ظرفیت 24000تن دانلود فایل به ظرفیت 24000 تن تهیه شده در سال 1385 بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح و برنامه دفتر امور اقتصادی و تسهیلات…

 • پایان نامه ترموستارت

  پایان نامه ترموستارت,ترموستارت,دانلود ترموستارت دانلود فایل [1]

 • پاورپوینت نظارت بر عملکرد مدیران

  استراتژی عملکرد مدیریت,پاورپوینت ارزیابی عملکرد مدیران,پاورپوینت عملکرد مدیران,پاورپوینت مبانی مدیریت عملکرد,پاورپوینت مدیریت,پاورپوینت نظارت بر عملكرد مدیران,پاورپوینت نظارت بر عملکرد مدیران,فرهنگ مشارکتی دانلود فایل نظارت بر عملكرد مدیران    تقریباً هر سازمانی دارای یك سیستم مدیریت عملكرد است كه از آن…

 • پروژه کار آفرینی تولید شیره و سرکه و الکل از انگور

  پروژه کار آفرینی تولید شیره و سرکه و الکل از انگور,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه کار آفرینی تولید شیره و سرکه و الکل از انگور,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد…

 • ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتكنولوژی برای فنآوری مخابرات الكترواپتیك كشور

  استراتژی نانوتكنولوژی فن‌آوری مخابرات,الكترواپتیك,روش تدوین استراتژی نانوتكنولوژی برای فن‌آوری مخابرات الكترواپتیك كشور,ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتكنولوژی برای فنآوری مخابرات الكترواپتیك كشور,فن‌آوری مخابرات الكترواپتیك كشور دانلود فایل ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتكنولوژی  برای فن‌آوری مخابرات الكترواپتیك كشور چكیده با…

 • تحقیق وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی

  تحقیق وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی,دانلود تحقیق وصیت نامه الهی امام خمینی,دانلود تحقیق وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی,وصیت نامه سیاسی امام خمینی دانلود فایل تحقیق وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی چکیده: بسمه‌ تعالی‌ این‌ وصیتنامه‌ را پس‌…

 • پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی

  پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی دانلود فایل [1]