تحقیق اهمیت حشرات در زندگی انسان

اهمیت حشرات در زندگی انسان,بررسی اهمیت حشرات در زندگی انسان,پایان نامه اهمیت حشرات در زندگی انسان,پروژه اهمیت حشرات در زندگی انسان,تحقیق اهمیت حشرات در زندگی انسان,دانلود اهمیت حشرات در زندگی انسان,مقاله اهمیت حشرات در زندگی انسان

دانلود فایل

تحقیق اهمیت حشرات در زندگی انسان اهمیت حشرات در زندگی انسان حشرات از قدیمی ترین ساكنین كرة زمین بوده و بیشتر از دویست و پنجاه میلیون سال است كه در روی این سیاره سكونت دارند این جانوران كه به علت ساختمان حلقه‌ای بدن و پوشش سخت و غیر قابل نفوذ خود بی شباهت به سربازان زره‌پوش قدیمی نمی‌باشند بوسیلة فعالیتهای خود در جهت های مختلف یكی از دشمنان سرسخت و دائمی انسان محسوب شده و تمام فعالیتهای حیاتی و سلامتی انسان و جانوران اهلی را بطور مستقیم یا غیر مستقیم تهدید می‌نمایند . بیماریهای مالاریا ، تیفوس ، طاعون ، تب و بسیاری دیگر از بیماریهای انگلی و واگیر در انسان و جانوران اهلی بوسیلة حشرات انتقال پیدا كرده و از این جهت حشرات عامل انتشار و بروز اپیدمی این بیماریها می‌باشند مثلاً تنها مگس معمولی (Musca domestical) به صورت یك آفت جهانی و همه جائی عامل انتشار عده كثیری از بیماریهای وخیم از قبیل تیفوئید ، اسهال خونی ، تراخم ، پیان و غیره می‌باشد . بیماری مالاریا (Paludisme) كه بوسیله پشه معروف به آنوفل در انسان انتقال می یابد . در طی تاریخ بیش از هر بیماری دیگر موجب تلفات جمعیتهای انسانی بوده است و در كشورهای مالاریا خیز مبارزه بر ضد این بیماری مخصوصاً از طریق از بین بردن ناقل آن موجب كاهش مرگ و میر بین مبتلایان مخصوصاً اطفال گشته و باعث افزایش جمعیت و بالا رفتن قدرت كار و تولیدات كشاورزی و صنعتی شده است . اپیدمی تیفوس كه تا جنگ بین المللی اخیر یكی از عمومی ترین و مهلك ترین بیماریهای اردوگاهها و زندانها و اجتماعات فقیر به شمار می رفت امروزه در نتیجه مبارزه بر ضد ناقل آن یعنی شپش بوسیله د.د.ت تقریباً ریشه كن شده است . خسارت و تهدید حشرات مخصوصاً از طریق فعالیتهائی كه این جانوران روی نباتات از موقع كاشت تا برداشت و همچنین محصولات انباری انجام می دهند قابل توجه می باشد . این جانوران بوسیله تغذیه از قسمتهای مختلف نباتی مانند برگ ، گل ، میوه ، شاخه ، تنه ، ریشه و یا مكیدن شیره نباتی اغلب موجب نابودی كامل و یا ضایع شدن نسبی محصولات كشاورزی می گردند . حشرات همچنین از طریق نقل و انتشار بیماریهای مختلف نباتی از نوع ویروسی ، باكتریائی و قارچی موجب بروز اپیدمی های وخیمی در نباتات زراعتی میگردند كه به نوبه خود حائز اهمیت زیاد می‌باشند . حشرات با وجود تخریبهای فوق العاده‌ای كه در زمینه ‌های مختلف بر علیه انسان به عمل می آورند در بعضی موارد از طریق شكار یا انگلی كردن گونه‌های مضر و یا از طریق فرآورده‌هائی مانند ابریشم و عسل و همچنین به علت ژلی كه در گردافشانی گلها دارند مفید بوده و مورد استفاده و حمایت انسان می باشند . (اقتباس از منبع (2)) . رده حشرات (Class Insecta . Insects) ملخها ، مگسها ، شپشها ، پروانه ها  ، سوسكها ، زنبورعسلها و بسیاری از جانوران دیگر ردة حشرات را تشكیل می دهند . انواع مختلف حشرات در شكل 41 نشان داده شده است . ( در لاتین «Insecta» به معنی « بریده شده به قسمتهای متمایز» است ) این رده دارای بیش از 675000 گونه می باشد . این جانوران فراوانترین و كثیرالانتشارترین جانوران زمینی می باشند و بی مهرهگان عمده‌ای هستند كه می توانند در محیطهای خشك زندگی كنند و تنها بی مهرگانی هستند كه قادر به پرواز می باشند . وجود خواص و عادات مخصوص آنها به علت پوشش كیتینی بدن آنها می‌باشند . كه این پوشش بدن حشرات اندامهای داخلی را در برابر صدمه و اتلاف رطوبت حفاظت می نماید . بالها از امتداد و توسعة این پوشش تشكیل می شود . لوله های نایی ، آنها را به دمزدن در هوا قادر می سازد . توانایی پرواز ، به حشرات امكان می‌دهد كه به سهولت غذای خود را پیدا كنند و تحت شرایط مساعد می توانند به سرعت تكثیر یابند . حشرات در همه جا بجز دریا فراوان می باشند  انواع مختلف آنها به زندگی در آبهای شیرین ، شورطعم ،درخشكی ، در روی یا پیرامون انواع گیاهان و در خارج یا داخل بدن جانوران دیگر سازگار شده‌اند . انواع حشرات از اندام ها و قسمت های مختلف گیاهان مانند ریشه ها ، ساقه ها ، برگها ، دانه ها ، میوه ها و غیره تغذیه می كنند ، بسیاری از حشرات گل نشین و یا گل دوست به گرده‌افشانی گلها كمك می كنند . عده ای از حشرات بافتها ، مایعات و مواد دفعی جانوران را مورد استفاده قرار می دهند و حشرات لاشه خور ، جانوران و گیاهان مرده را به مصرف می رسانند . شكل (1) انواع مختلف حشرات اقتباس از منبع (1) شكل (2) اشكال مختلف حشرات 1- نیم بالان (Hemiptera)  «Stink bug»          2- هم بالان (Homoptera) «Froghopper» 3- دو بالان (Diptera) «Gnat»                       4- لوله بالان (Siphonaptera) «Flea» 5- كتاب خوران (Corrodentia) «Booklouse»   6- شپشها (Anoplura) «Crab louse» 7- پئست خورات (Mallophaga) «Biting louse»  8- نازك بالان (Hymenoptera) «Bumble bee» 9- پوست بالان (Dermaptera) «Erwig»         10- حاشیه بالان (Thysanoptera) «Thrips» 11- فلس بالان (Lepidoptera) «Moth»         12- راست بالان (Orthoptera) «Cricket» 13- دراز بالان (Mecoptera) «Scorpionfly»   14- موی بالان (Tricoptera) «CADDISFLY» 15- جور بالان (Isoptera) «Termite»            16- قاب بالان (Coleoptera) «Click beetle» 17- زی بالان (Embioptera) «Embiid»         18- باف بالان یا بهاره ها (Plecoptera) «Stonefly» 19- رگ بالان (Neuroptera) «Lacewing»    20- موی دمان (Thysanura) «Firebrat» 21- فنر دمان یا دم پایان (Collembola) «Springtail»  22- سنجاقها (Odonata) «Damselfly» 23- بی شاخكان (Protura) «Proturan»        24- زود میران (Ephemeroptera) «Mayfly» 25- پیچیده بالان (Strepsiptera ) «Twisted wing» ( اقتباس از : College Zoology  تألیف : Hegner , Stiles ‌ ) حشرات انگل در تخمها ، لاروها یا بالغهای حشرات دیگر و در بسیاری جانوران و گیاهان دیگر زندگی می كنند . بعضی از حشرات بیماریهای ناشی از ویروسها باكتریها و یا جانوران تك یاخته ای یا غیره را به گیاهان و جانوران و انسان منتقل می سازند . حشرات نیز به نوبه خود توسط حشرات دیگر عنكبوتها ، عقربها و بسیاری مهره‌داران از ماهیها تا پستانداران خورده می شوند . گونه های شكاری و انگل در تغذیه تعداد حشرات دیگر اهمیت فراوان دارند . حشره شناسی (Entomology) ( به یونانی Entomon = حشره + logy = دانش ) علمی است كه خصوصیات حشرات را مورد بحث قرار میدهد . بسیاری از حشره شناسان (Entomologists) صرفاً به مطالعات علمی اشتغال دارند و عده‌ای دیگر به زمینه های عملی می پردازند . حشرات به علت تعداد زیاد و روابط آنها با انسان ، دارای اهمیت اقتصادی بزرگی هستند بعضی از آنها برای انسان مفید و بسیاری نیز مضرند . صفـــات اختصــاصی 1-   سر ، سینه و شكم از یكدیگر متمایز است در سر یك جفت شاخك وجود دارد و قسمتهای مختلفی در دهان موجود است كه برای جویدن ، مكیدن یا لیسیدن و خوردن بكار می رود . سینه از سه قمست درست شده است به عبارت دیگر سینه دارای سه بند است دارای سه جفت پاهای بندبند می باشند . معمولاً حشرات دو جفت بال دارند و عده‌ای یك جفت و بالاخره عده‌ای دیگر فاقد بالند . شكم آنها از 11 یا تعداد كمتری قطعه با قسمتهای انتهایی كه بصورت اندامهای تولید مثل درآمده است درست شده است . 2-    لوله گوارش آنها شامل روده پیشین ، روده میانی و روده پسین می باشد و در دهان آنها غده بزاقی وجود دارد . 3-   قلب باریك است و دارای یك آئورت قدامی است « مویرگ و سیاهرگ در آنها موجود نیست » فضاهای داخل بدن حفره خونی (Hemocoel) است كه حفره عمومی كوچك شده‌ایست . 4-  تنفس بوسیله نایهای (Tracheae) منشعب كه پوشش درونی آنها از كوتیكول است صورت می گیرد . نایها اكسیژن هوا را از منافذ تنفسی (Spiracles) موجود در پهلوهای سینه و شكم كه زوج است می گیرد و مستقیماً به بافتها می رساند . بعضی حشرات دارا ی آبششهای نایی یا خونی می باشند . 5-  وازنش به توسط دو یا تعداد زیادی لوله های مالپیگی كوچك كه به انتهای قدامی روده پسین چسبیده است ، انجام می شود . 6-  دستگاه عصبی عبارتست از عقده های فوق و تحت مری كه به طناب عصبی شكمی دولا اتصال دارد و یك جفت عقده یا كمتر در هر قطعه وجود دارد . اندامهای حسی عبارتند از چشمهای ساده و مركب ، گیرنده های شیمیایی (Chemoreceptors) برای بویایی روی شاخكها و چشایی در اطراف دهان و همچنین دارای موهای لمسی گوناگون می باشند . بعضی حشرات دارای وسایلی برای تولید و درك صدا هستند . استاتوسیست (Statocyst) در آنها وجود ندارد . 7-  جنسهای نر و ماده از هم جدا می باشند . غده های تناسلی آنها زوج و از لوله های باریكی تشكیل یافته است ، این غده ها دارای مجاری تولید مثل هستند . بارورسازی « لقاح » (Fertilization) آنها داخلی است . تخمكهای آنها دارایزرده زیاد و پوسته های محافظت كننده است . تقسیم تخم آنها سطحی است . سیر تكامل آنها توأم با چندین پوست اندازی است كه مستقیم و یا دارای دگردیسیهای تدریجی می باشد . در رشته ها (Aphide) ، كرم چوبها (Thrips) ، زنبور مازوها (Gall wasps) و غیره بكرزایی وجود دارد . ابتدایی ترین حشرات سنگواره كه شناخته شده اند دارای بالهای كاملی بوده و از منشاء آنها اثری نشان نمی دهند . از مطالعاتی كه روی شكل شناسی مقایسه‌ای حشرات و بندپایان دیگر و كرمهای حلقوی به عمل آمده است چندین نظریه راجه به منشأ حشرات حاصل شده كه بر طبق آنها حشرات بطور مختلف از منشأهای زیر مشتق گردیده اند : 1-  از اشكالی شبیه به لاروهای زوا (Zoea larvae) متعلق به سخت پوستان عالی كه دارای سه جفت ضمایم روی سرسینه می باشند . 2-    از سخت پوستان دیگری كه به بچه بعضی دم مویان (Thysanura) شبیه می باشند . 3-    از حلقویان به علت شباهتهای پهلوها و ضمایم سینه ای حشرات به پا نماهای (Parapodia) پرتاران (Polychaeta) . 4-   بعضی ازمؤلفان معتقدند كه حشرات بالدار از اشكال بی بال مانند دم مویان (Thysanura) برخاسته اند ، عده‌ای دیگر عقیده دارند كه اشكال بالدار از منشأ جداگانه‌ای هستند و برخی عقیده دارند كه راسته های پست تر بی بال در حال زوال می باشند . بالها ممكن است از آبششهای سینه‌ای یا به احتمال بیشتر از امتدادهای جانبی پهلوها ناشی شده باشد . اقتباس از منبع (2) انــــدازه بعضی از حشرات از تك یاخته‌ایهای بزرگ ، كوچكترند . برخی قاب بالان (Trichopterygidae) طولشان فقط 25/0 میلیمتر است و تخم بعضی انگلها (Mymaridae) از اینهم كوچكتر است . بیشتر حشرات به درازای 2 تا 40 میلیمتر هستند ، بلندترین آنها فارناسیاسراتیپس (Pharnacia serratipes) از راست بالان 260 میلیمتر است . یك قاب بال ونزوئلایی (Dynastes hercules) 100 میلیمتر است و یك نوع حشره به نام بدستوما گراند (Blostoma grande) كه 110 میلیمتر طول دارد . فاصله دو نوك بالها در بعضی بیدهای مناطق حاره بسیار بزرگ است مثلاً در اربوس اگری پینا (Erehus agrippina) تا 280 میلیمتر می رسد . و در آتاكوس آتلاس (Attacus atlas) 250 میلیمتر می باشد . در بعضی حشرات سنگواره به نام مگاتورا (Meganeura) فاصله دو نوك بالها متجاوز از 700 میلیمتر بوده است . اقتباس از منبع (2) ملــخ معمـــولی (The grasshopper = locust) برای نشان دادن چگونگی ساختمان بدن حشرات و عمل آن ، به بیان ساختمان بدن ملخ معمولی و شرحی تطبیقی در باره زنبور عسل می پردازیم : ملخ دارای قطعات دهانی خردكننده می باشد . دگردیسی ملخ ناقص است . ملخها از دسته راست بالانند (O rthoptera) ، ملخ اساساً منفرد زندگی می كند و غالباً به صورت تك تك فراونند ولی گاهگاهی ممكن است مهاجرت كنند و اصطلاح لكوست (Locust) در مورد اشكال دسته جمعی و مهاجر دنیای قدیم بكار می رود ملخها در سراسر جهان در بیشتر چراگاهها ، علفزارها و كشتزارهای كنار جاده وجود دارند و در محلی كه زندگی می كنند علفها ، چمنها و سایر گیاهان برگ دار را می خورند . شرح زیر در مورد گونه های معمولی از قبیل كارولینالكوست (Carolina locust) یا دیسوستیراكارولینا (Dissosterira carolina) ، امریكن لكوست ( American locust) ، یا شیستوسركا آمریكانا (Schistocerca americana) ، كه نام دیگر آن ملخ بال كوتاه (Romalea microptera) است كافی خواهد بود : مشخصات خــارجی بدن آنها تشكیل می گردد از : یك سر ، كه مركب از شش قطعه به هم جوش خورده است . سینه از سه قطعه تشكیل یافته و پاها و یالها در ناحیه سینه قرار دارد . شكم این حیوان بندبند است و به اندامهای تولید مثلی ، مختوم می گردد . یدن از اسكلت خارجی كیتین‌دار مستور است . اسكلت خارجی از قسمت زیرین روپوست یا بشره ترشح شده و بطور منظم در دوره های معینی در پوره یا شفیره (Nymphs) می افتد تا به این ترتیب بدن از لحاظ اندازه افزایش یابد . ملخهای بالغ پوست اندازی نمی كنند . اسكلت خارجی از صفحات سخت یا قطعاتی (Sclerites) تشكیل می گردد كه بوسیله درزهایی از جنس كوتیكول نرم و جداست و در نتیجه بندها و ضمایم بدن می تواند جنبش و حركت كند . رنگدانه های (Pigment) داخل وزیر كوتیكول یك رنگ آمیزی متنوع و حفاظت كننده ای به وجود می آورد ، به این شكل كه مخلها به رنگ محیطهایی كه در آن زندگی می كنند در می آیند و همرنگ با طبیعت می گردند . در سرملخها قسمتهای زیر وجود دارد .

 • سنجش آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان و عوامل موثر بر این آمادگی در استان قزوین در سال 1385

  پایان نامه ارشد سنجش آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان و عوامل موثر بر این آمادگی در استان قزوین در سال 1385,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود…

 • مقاله درباره روابط عمومی

  مقاله درباره روابط عمومی دانلود فایل مراجع‌

 • توجه به خط و نوشتار و اهمیت آن

  پایان نامه توجه به خط,پایان نامه توجه به خط و نوشتار و اهمیت آن,توجه به خط و نوشتار و اهمیت آن,خط و نوشتار و اهمیت آن دانلود فایل پایان نامه توجه به خط و نوشتار و اهمیت آن بشر زمانی…

 • بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران

  بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران دانلود فایل بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران فصل اول: معرفی تحقیق - مقدمه…

 • دانلود مبانی نظری فصل دوم پایان نامه ارزش ها

  دانلود مبانی نظری فصل دوم پایان نامه ارزش ها دانلود فایل دانلود مبانی نظری فصل دوم پایان نامه ارزش ها در 49  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,سرمایه گذاران,سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت,سهام,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت واحدهای تجاری به منظور…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سرنگ

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سرنگ,پروژه کارافرینی کارگاه تولید سرنگ,توجیه اقتصادی کارگاه تولید سرنگ,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید سرنگ,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید سرنگ,سرنگ,طرح توجیه فنی کارگاه تولید سرنگ,طرح توجیهی کارگاه تولید سرنگ,کارآفرینی کارگاه تولید سرنگ,کارگاه دانلود فایل پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سرنگ…

 • دانلود پاورپوینت هدایت از طریق ارتباطات (فصل چهاردهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

  ارتباطات افقی,ارتباطات یکجانبه و دوجانبه,انواع مسیرهای ارتباطی,دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان با عنوان هدایت از طریق ارتباطات,دانلود پاورپوینت هدایت از طریق ارتباطات (فصل چهاردهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان),ساده ترین فراگرد ارتباطی,عناصر…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاب آوری در روانشناسی

  مباحث نظری در باب سازه تاب آوری,مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاب آوری در روانشناسی و مولفه های آن دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاب آوری در روانشناسی در 39 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات:…

 • پایان نامه بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال وبختیاری

  پایان نامه بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال وبختیاری دانلود فایل پایان نامه بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال وبختیاری…

 • پروژه شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت

  پروژه شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت دانلود فایل شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت فصل اول: مقدمه................................. 1 1-1-ماهیت امواج صوتی و مافوق صوت ...... 2 1-2-کاربردهای…

 • پایان نامه بررسی نظرسنجی پدیده وندالیسم در بین نوجوانان منطقه

  پایان نامه بررسی نظرسنجی پدیده وندالیسم در بین نوجوانان منطقه دانلود فایل پایان نامه بررسی نظرسنجی پدیده وندالیسم در بین نوجوانان منطقه  مقدمه: وندالیسم در زمره ی آن دسته از انحرافات و بزهکاری هایی است که در جامعه به وجود…

 • پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

  پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد دانلود فایل Lipsey

 • مقاله بررسی FPGA & CPLD زمان برنامه نویسی VHDL

  پروژه بررسی FPGA CPLD زمان برنامه نویسی VHDL,تحقیق بررسی FPGA CPLD زمان برنامه نویسی VHDL,دانلود تحقیق بررسی FPGA CPLD زمان برنامه نویسی VHDL,مقاله بررسی FPGA & CPLD زمان برنامه نویسی VHDL دانلود فایل مقاله بررسی FPGA & CPLD  زمان برنامه…

 • پرسشنامه اهمال کاری تاکمن 1991

  پرسشنامه اهمال کاری تاکمن 1991 دانلود فایل پرسشنامه اهمال کاری تاکمن 1991 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :   نحوه نمره گذاری : منبع : نوع فایل…

 • رقابت در جوامع تک کشتی و چندکشتی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت رقابت در جوامع تک کشتی و چندکشتی,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,رقابت در جوامع تک کشتی و چندکشتی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت رقابت در…

 • آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال كشور توانمند است؟

  آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال كشور توانمند است؟,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود مقاله آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال كشور توانمند است؟,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد…

 • مقاله در مورد حقوق زوجین

  مقاله در مورد حقوق زوجین دانلود فایل مقاله در مورد حقوق زوجین فهرست: نگاهی بر نقش زوجین در خانواده و حقوق آنان تعریف خانواده اصول و مبانی اهداف راهبردها سیاستهای اجرایی حق سلول هاى بنیادى جامعه، ماده۱۶ از حقوق زوجین حقوق…

 • پایان نامه بررسی و پیاده سازی كتابخانه رقمی و آموزش الكترونیكی

  آمو,پایان نامه بررسی و پیاده سازی كتابخانه رقمی و آموزش الكترونیكی,پروژه بررسی و پیاده سازی كتابخانه رقمی و آموزش الكترونیكی,پیاده سازی كتابخانه رقمی,تحقیق بررسی و پیاده سازی كتابخانه رقمی و آموزش الكترونیكی,دانلود پایان نامه بررسی و پیاده سازی كتابخانه رقمی…

 • مشخص كردن راكتانس محورهای d وq از موتورهای سنكرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری موقعیت روتور

  مشخص كردن راكتانس محورهای d وq از موتورهای سنكرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری موقعیت روتور دانلود فایل مشخص كردن راكتانس محورهای  d وq  از موتورهای سنكرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری موقعیت روتور مقطع: كارشناسی ارشد رشته: مهندسی برق…

 • مقاله انگلیسی مدیریت سود و عدم تقارن در محیط عدم اطمینان

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود مقاله انگلیسی مدیریت سود و عدم تقارن در محیط عدم اطمینان,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مقاله انگلیسی مدیریت سود و عدم تقارن در محیط…

 • تحقیق تحلیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها

  تحقیق تحلیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها دانلود فایل تحقیق تحلیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها مقدمه : موضوعی که دراین تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها است . ماده 55 قانون…

 • تحقیق تشكیل پارچه توسط بافندگی تاری و پودی

  تحقیق تشكیل پارچه توسط بافندگی تاری و پودی دانلود فایل تحقیق تشكیل پارچه توسط بافندگی تاری و پودی فهرست: چكیده................................... 1 تاریخچه................................. 2 1- تشكیل پارچه توسط بافندگی تاری و پودی 1-1- روشهای تشكیل پارچه................. 13 1-2- بافندگی تاری و…

 • مقاله بررسی رابطه بین بازده دارایی ها با اهرم مالی مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  مقاله بررسی رابطه بین بازده دارایی ها با اهرم مالی مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود فایل مقاله بررسی رابطه بین بازده دارایی ها با اهرم مالی مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در…

 • مقاله ماشین آلات کشاورزی

  مقاله ماشین آلات کشاورزی دانلود فایل مقاله ماشین آلات کشاورزی فهرست: مكانیزاسیون ماشینهای  كشاورزی در ایران آشنایی با وضعیت كشاورزی سنتی ایران شرایط و امكانات توسعه ماشین های كشاورزی در ایران نیروی كار انسانی و لزوم استفاده ی ماشین در…

 • پاورپوینت آشنایی با معاملات آتی در بورس کالای ایران

  امکان ورود به بازار های بزرگتر با سرمایه کمتر,بازارهای صعودی,بازارهای نزولی,بورس تجاری شیكاگو (CME),بورس شیكاگو (CBOT),پاورپوینت آشنایی با معاملات آتی در بورس کالای ایران,پوشش ریسک,تاریخچة بازارهای آتی,چند نمونه از مزایای قرارداد های آتی,دانلود پاورپوینت آشنایی با معاملات آتی در بورس…

 • شرح كار یك طرح اقتصادی ( تولید ورق پی- وی- سی نرم )

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود شرح كار یك طرح اقتصادی ( تولید ورق پی وی سی نرم ),دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,شرح كار یك طرح اقتصادی ( تولید ورق پی- وی- سی…

 • پایان نامه آدنوكاسینوم معده

  آدنوكاسینوم معده,پایان نامه آدنوكاسینوم,پایان نامه آدنوكاسینوم معده,پایان نامه پزشکی,دانلود پایان نامه آدنوكاسینوم دانلود فایل پایان نامه آدنوكاسینوم معده بیان مسأله از نظر تاریخی آدنوكاسینوم معده یكی از علل عمده مرگ و میر ناشی از سرطان درجهان بوده است. در سال…

 • بررسی گیاه جعفری به صورت لاتین

  بررسی گیاه جعفری به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Parsley, Petroselinum crispum is an herbaceous biennial or perennial plant in the family…

 • مقاله درباره سلول های بنیادی

  مقاله درباره سلول های بنیادی دانلود فایل مقاله درباره سلول های بنیادی مقدمه با بیش از نیم قرن تحقیق، امروزه مطالعه سلول های بنیادی یكی از هیجان انگیزترین و سریع الرشدترین مباحث زیست شناسی می باشد كه كشفیات كلیدی در…

 • پایان نامه بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی ((4P بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی در شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان

  پایان نامه بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی ((4P بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی در شرکت لبنیاتی پگاه گلپایگان دانلود فایل پایان نامه بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی ((4P بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی در شرکت لبنیاتی…

 • گزارش كارآموزی مدیریت و حسابداری در شركت غذایی پیچك

  پیچك,حسابداری,دانلود گزارش کارآموزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی,شركت غذایی,کاراموزی مدیریت و حسابداری در شركت غذایی پیچك,کارورزی مدیریت و حسابداری در شركت غذایی پیچك,گزارش كارآموزی مدیریت و حسابداری در شركت غذایی پیچك,گزارش کاراموزی مدیریت و حسابداری در شركت غذایی پیچك,مدیریت…

 • پروژه شركت بهره برداری و زهكشی مغان

  پروژه شركت بهره برداری و زهكشی مغان دانلود فایل پروژه شركت بهره برداری و زهكشی مغان فهرست مطالب عنوان                                                مقدمه....................................................................................................3 خلاصه ای از تاریخچه شبکه آبیاری و زهکشی مغان ......................................................3                                          آشنایی با شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و…

 • پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۳: درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات)

  اندازه‌گیری درآمد حاصل ا,پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی ),تحلیل جریان ورودی اولیه منابع حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای,تعاریف مبادله، مالیات، انتقالات، جرایم,داراییهای انتقالی مشروط,دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2(نحوه…

 • طرح توجیهی قطعات شناور دریایی

  طرح توجیهی قطعات شناور دریایی دانلود فایل طرح توجیهی قطعات شناور دریایی این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :  معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات استانداردهای ملی وجهانی قیمت تولید داخلی و جهانی محصول موارد…