تحقیق تشكیل پارچه توسط بافندگی تاری و پودی

تحقیق تشكیل پارچه توسط بافندگی تاری و پودی

دانلود فایل

تحقیق تشكیل پارچه توسط بافندگی تاری و پودی فهرست: چكیده…………………………….. 1 تاریخچه…………………………… 2 1- تشكیل پارچه توسط بافندگی تاری و پودی 1-1- روشهای تشكیل پارچه…………….. 13 1-2- بافندگی تاری و پودی پارچه های بافته شده 17 1-2-1- ماشین بافندگی……………….. 17 1-2-2- پارچه های بافته شده………….. 21 2- ساختار پارچه تاری و پودی و انواع بافتهای آن 2-1- ساختار پارچه تاری و پودی……….. 23 2-1-1- نمای شماتیك بافت…………….. 24 2-1-2- نقشه نخ كشی…………………. 25 2-1-3- نقشه كشی نخ كشی شانه…………. 28 2-1-4- نقشه حركت وردها……………… 29 2-1-5- سطح مقطع نخهای تار و پود …….. 31 2-2- بافتهای پایه………………….. 32 2-2-1- بافت تافته………………….. 33 2-2-2- ریب تاری……………………. 34 2-2-3- ریب پودی……………………. 35 2-2-4- بافت پاناما…………………. 36 2-2-5- بافت سرژه ومشتقات آن ………… 37 2-2-6- بافت ساتین و مشتقات آن……….. 40 2-2-7- سایر بافتهای تاری و پودی……… 42 3- مقدمات بافندگی 3-1- بوبین پیچی …………………… 43 3-1-1- طرز عمل بوبین پیچی  …………. 45 3-2- آماده سازی نخ تار …………….. 49 3-2-1- چله پیچی …………………… 50 4- اساس بافندگی تاری و پودی 4-1- مكانیزم های اصلی بافندگی……….. 55 4-1- 1- تغذیه نخ های تار …………… 56 4-1-2- تشكیل دهنه نخ های تار………… 58 4-1-3- پود گذاری…………………… 61 4-1-4- دفتین زدن…………………… 64 4-1-5- پیچش پارچه………………….. 69 4-2- مكانیزم های فرعی………………. 70  4-3- كنترل پارچه………………….. 71 4-3-1- عرض پارچه ………………….. 71 4-3-2-حاشیه ها ……………………. 73 5- سیستم های تشكیل دهنه 5-1- مكانیزم  میل لنگی……………… 77 5-2- مكانیزم تشكیل دهنه بادامكی……… 77 5-3- مكانیزم تشكیل دهند ه دابی………. 79 5-3-1- مكانیزم تشكیل دهنه بادامكی منفی.. 79 5-3-2- مكانیزم تشكل دهنه بادامكی مثبت ..  80 5-3-3- دابی روتاری…………………. 81 6- بافندگی باماكو 7- بافندگی ماشین بدون ماكو (F2001 ) تنظیمات دستگاه 7-1- راه اندازی ماشین………………. 90 7-2- حركت و ترمز…………………… 97 7-3-  كنترل نخ پود…………………. 05 7-4- حركت راپیر……………………. 110 7-5- كنترل رنگ پود…………………. 128 7-6- حركت دفتین……………………. 130 7-7-  كنترل پود……………………. 136 7-8- تیك آپ پیچش پارچه……………… 139 7-9- تمپل…………………………. 143 7-10- دهانه كار……………………. 149 7-11- متوقف كننده نخ تار……………. 163 7-12- سیستم لت آف………………….. 165 7-13- حاشیه ساز……………………. 174 8- بافندگی بدون ماكو (راپیری) 8-1- پودگذاری روش گالبر…………….. 189 8-2- پودگذاری روش دواس……………… 191 9- سولزر مدل F2001  9-1- سوئیچ صلی……………………. 215  9-2- حرکت و ترمز (کلاچ و ترمز)………. 215  9-3- سیستم کنترل نخ ………………. 216  9-4- حرکت راپیر ………………….. 216  9-5- کنترل رنگ پود………………… 216  9-6- دفتین و شانه ………………… 217 ============================= چكیده در مطالب ارائه شده  در این كتاب اطلاعات كلی در مورد چگونگی تشكل پارچه توسط بافندگی تاری پودی، انواع بافتها ، بررسی مراحل مقدمات بافندگی ، و سیستمهای  تشكیل دهنه  در دستگاه بافندگی سولزرG6100  كه پیشرفته  سولزرF2001 میباشد مورد بررسی قرار گرفته است سولزرG6100  برای دستیابی به سرعتهای بالاتر  نسبت به  مدل خارجی خود (Sulzer F2001)و بافت با انواع نخ طراحی شده است .  البته 60% قطعات آن در شركت غدیر ساخته شده و 40% مابقی از خارج كشور وارد می شود سولزر غدیر دارای انواع بادامكی ، دابی مكانیكی و دابی الكترونیكی می باشد در  اینجا در مورد دستگاه بافندگی G6100 دابی مكانیكی  و همچنین F2001 اطلاعاتی آورده شده است همچنین چگونگی تنظیمات ، نصب و راه اندازی به طور كامل  مورد بررسی قرار گرفته  است . در پایان نیز مقایسه ای اجمالی از دو ماشین Sulzer F2001 , Sulzer G6100 ارائه شده است . تاریخچه : صنعت بافندگی بعد از كشاورزی از بزرگترین و اولی ترین مایحتاتج بشری بوده و هست . اگر به آمار افرادی كه در صنایع مختلف كار می كنند توجه نماییم ملاحظه می كنیم كه هم در گذشته و هم در زبان حاضر بافندگان رقم بزرگی از افراد صنعتی را تشكیل می دهند و همین آمار نشان می دهد كه  كارگران مشغول در كلیه صنایع جهان آنهائی هستند كه یا مستقیماً به بافندگی اشتغال دارند یا از راه فروش و تجارت محصولات آن امرار معاش می كنند . امروز صنعت بافندگی نه تنها از نظر جنبه های اقتصادی بلكه از نقطه نظر تكامل و توسعه ماشین آلات مورد توجه خاصی قرار گرفته كوشش بشر برای تكمیل این صنعت از زمانهای قدیم شروع گشته و تا امروز نیز هرگز متوقف نگردیده است . اولین طریقه تولید پارچه توسط بشر همانند بافتن تورهای ماهی گیری ( بروش دستی) انجام می گرفت . بطوریكه از تصاویر كتب خطی قدیم استنباط می شود بشر اولیه برای تهیه پارچه از قابهای عمودی چوبی كه در طول آنها نخهای تار كشیده می شد استفاده می نمود در وهله اول تنها یك قاب برای نگهداری تار مورد استفاده قرار می گرفت و هیچ وسیله اضافی در آن بكار نمی رفت . این قابها اغلب در مصر، یونان ، هندوستان ، چین و روم مورد استفاده بافندگان قرار می گرفت . بعدها این وسیله تا اندازه ای تكامل یافت و به قاب جدیدی تبدیل گشت كه عبارت بود از یك تخته بطول و عرض دلخواه و در بالا و پایین آن دو تخته قرار می گرفت و تارها در طول آن كشیده می شد و دو تكه چوب در وسط تارها بنام چوبهای تقسیم كننده تارها (Lease Rods  ) قرار داشت كه خود یك قسمت غیر قابل صرف نظر كردن در هر ماشین بافندگی است و در اغلب ماشینهای بافندگی قدیم و جدید مشاهده می شود . … مكانیزم های باز كردن نخ تار، به دو دسته مثبت و منفی طبقه بندی می شوند: – در سیستم منفی، كشش وارده بر نخ های تار، عامل غلبه بر نیروی اصطكاك و باعث حركت نخ ها از روی اسنو می باشد. كشش نخ تار توسط اصطكاك بین زنجیر یا تسمه با محور اسنو تنظیم می شود. – در مكانیزم مثبت، چله با سرعتی كه متناسب با طول نخ میان چله و لبه پارچه است چرخانده شده و از مكانیزم های دیگری برای اعمال كشش ثابت به نخ تار، حین باز شدن، استفاده می شود. مكانیزم های باز شدن نخ تار را می توان همچنین به دو دسته مكانیكی و الكتریكی طبقه بندی نمود. اكثر ماشین های بافندگی مدرن، مجهز به مكانیزم باز كردن الكتریكی هستند زیرا این مكانیزم امكان كنترل بر روی باز شدن نخ تار را، از ابتدا تا انتهای چله، میسر ساخت كه منجر به ثابت ماندن كشش نخ می شود، این نوع مكانیزم برای جلوگیری از بوجود آمدن عیوب در پارچه، مثل تفاوت در تراكم پودی و یا ایجاد رگه در پارچه، بسیار مناسب است. برای اینكه بهترین كارایی حاصل گردد تنش های بافندگی باید در كمترین حد ممكن باشند. باز شدن نخ تار به صورت مثبت و خطی می تواند توسط یك سیستم مغناتیسی بر روی یك تسمه دوار انجام گیرد. سیستم های الكتریكی باز شدن نخ تار، قابل برنامه ریزی بوده تا از ایجاد رگه بر روی پارچه، با دقت یك دهم، جلوگیری شود. این سیستم ها قادرند در هنگام توقف ماشین كشش را از روی نخها برداشته و با راه اندازی مجددف كشش را اعمال كنند. با این عمل، از وارد شدن كشش اضافی به نخ كه عامل اصلی ایجاد عیوب ناشی از توقفات است، جلوگیری می شود. این سیستم قادر است تا با همه عملیات ماشین هماهنگ شود (بطور مثال در هنگام كار با سرعت پایین و یا در هنگام پیدا كردن پود پاره) و به علت عدم نیاز به ترمز و لنت های كوپلینگ، هزینه قطعات اضافی نیز كاهش می یابد.

 • کارآفرینی طرح دستگاه ضد سرما زدگی باغات

  سرما زدگی باغات,ضد سرما زدگی باغات,طرح دستگاه ضد سرما زدگی باغات,کارآفرینی طرح دستگاه ضد سرما زدگی باغات دانلود فایل کارآفرینی طرح دستگاه ضد سرما زدگی باغات متاسفانه هر ساله حدود 20 % درختان در باغات میوه و مرکبات بر اثر…

 • تحقیق اخلاق توصیفی

  اخلاق توصیفی,بررسی اخلاق توصیفی,پایان نامه اخلاق توصیفی,پروژه اخلاق توصیفی,تحقیق اخلاق توصیفی,دانلود اخلاق توصیفی دانلود فایل تحقیق اخلاق توصیفی قسمتی از تحقیق: اخلاق دارای دو صورت تجویزی(normativ) و توصیفی (descriptive)است . در اخلاق توصیفی به خلق وخوی انسان ها و عملکرد…

 • پرسشنامه سبک های شناختی کلب 1982

  پرسشنامه سبک های شناختی کلب 1982 دانلود فایل پرسشنامه سبک های شناختی کلب 1982 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :   نحوه نمره گذاری : منبع :…

 • پاورپوینت اتوماسیون چیست؟

  پاورپوینت اتوماسیون چیست؟ دانلود فایل پاورپوینت اتوماسیون چیست؟ بخشهایی از متن: اتوماسیون چیست؟ امروزه در هر اداره یا سازمانی یكی از مشكلات بزرگ برای كارمندان و مراجعین طریقه مكاتبه و نامه نگاری است و پیگیری این مكاتبات به روشهای سنتی…

 • کارآموزی شرکت کارا تلفن - سالن دیجیتال – سوییچ

  کارآموزی شرکت کارا تلفن - سالن دیجیتال – سوییچ دانلود فایل کارآموزی شرکت کارا تلفن - سالن دیجیتال – سوییچ مقدمه: شركت كارا تلفن به دنبال هدف تولید مراكز تلفن در رنجهای مختلف پس از تكمیل ظرفیتهای خود در رنج…

 • پاورپوینت انواع اسكلت و نحوه اجرای آن

  پاورپوینت انواع اسكلت و نحوه اجرای آن دانلود فایل پاورپوینت انواع اسكلت و نحوه اجرای آن دانلود پاورپوینت انواع اسكلت و نحوه اجرای آناین پاورپوینت در 26 اسلاید می باشد .  فهرست مطالب اسلایدها : انواع اسکات و نحوه اجرای…

 • تحقیق پیدایش و سیر تحول شهرهای جدید

  تحقیق پیدایش و سیر تحول شهرهای جدید دانلود فایل پیدایش و سیر تحول شهرهای جدید بخشهایی از متن: تعاریف و مفاهیم  شهرهای جدید در نظامهای اجتماعی – اقتصادی جهان و با توجه به تحولات نظریه ای بسیار دگرگون شده اند…

 • مقاله بررسی تأثیر و تبعات بازارهای الكترونیكی

  پروژه بررسی تأثیر و تبعات بازارهای الكترونیكی,تحقیق بررسی تأثیر و تبعات بازارهای الكترونیكی,دانلود تحقیق بررسی تأثیر و تبعات بازارهای الكترونیكی,مقاله بررسی تأثیر و تبعات بازارهای الكترونیكی دانلود فایل مقاله بررسی تأثیر و تبعات بازارهای الكترونیكی در 44 صفحه ورد قابل…

 • پاور پوینت ویندوز-ویستا

  پاور پوینت ویندوز-ویستا,پاور پوینت ویندوزویستا دانلود فایل پاور پوینت ویندوز-ویستا روز جمعه 22 ماه جولای 2005 براد گلدبرگ مدیر اجرایی بخش تولید و طراحی ویندوز در مقابل 10000 نفر از كارمندان مایكروسافت در آتلانتا اعلام كرد نسخه آزمایشی (بتا نگارش…

 • مقاله بررسی جایگاه نفت در اقتصاد كشور

  پروژه بررسی جایگاه نفت در اقتصاد كشور,تحقیق بررسی جایگاه نفت در اقتصاد كشور,دانلود تحقیق بررسی جایگاه نفت در اقتصاد كشور,مقاله بررسی جایگاه نفت در اقتصاد كشور دانلود فایل مقاله بررسی جایگاه نفت در اقتصاد كشور در 6 صفحه ورد قابل…

 • پرسشنامه نشاط سازمانی کرولف (2007)

  پرسشنامه مدیریت,پرسشنامه نشاط سازمانی,پرسشنامه نشاط سازمانی کرولف (2007),خودگشودگی,علاقه به کار,کرولف (2007),مثبت اندیشی,مشارکت,معناداربودن کار,یادگیری دانلود فایل این پرسشنامه در یک فایل ورد ارایه شده است و پرسشنامه ای حاوی 6 بعد (یادگیری، خودگشودگی، مشارکت، مثبت اندیشی، معناداربودن کار، علاقه به کار)…

 • دانلود پاورپوینت عملیات حسابداری خزانه داری کل

  استقراض(وام),انواع حساب های مستقل در خزانه,چرخ,حساب مستقل وجوه عمومی خزانه داری کل,حساب های (بانکی) دریافت و پرداخت,حساب های با حق برداشت(بانک های پرداخت),حساب های بانکی دولتی,حساب های خزانه مستقل,حسابهای بدون حق برداشت (بانک های دریافت یا تمرکز),دانلود پاورپوینت عملیات حسابداری…

 • تحقیق مطالعه و بررسی كنترل و كیفیت انواع تولیدات شركت نما نور

  تحقیق مطالعه و بررسی كنترل و كیفیت انواع تولیدات شركت نما نور دانلود فایل تحقیق مطالعه و بررسی كنترل و كیفیت انواع تولیدات شركت نما نور تاریخچه از لغات بهره وری و عملکرد به طور متداول در حوزه های علمی…

 • گزارش كارآموزی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

  حسابداری,دانشگاه آزاد اسلامی,دانلود گزارش کارآموزی حسابداری دانشگاه پیام نور,کاراموزی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه,کارورزی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه,گزارش كارآموزی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه,گزارش کاراموزی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه,واحد میانه دانلود فایل گزارش كارآموزی…

 • دانلود پاورپوینت کارگزار (ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی)

  تعریف كارگزار,دانلود پاورپوینت کارگزار (ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی),دستورالعمل رتبه بندی كارگزاران بورس,شرایط اعطای مجوز و تداوم فعالیت کارگزار,شرایط فعالیت شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران برای معاملات,شرکت‌های کارگزاری,گزینش كارگزار,معیارهای رتبه‌بندی…

 • مقاله بیماری های ارثی استخوانها

  بیماری های ارثی استخوانها,مقاله بیماری های ارثی استخوانها دانلود فایل مقاله بیماری های ارثی استخوانها علم ژنیک قلب زیست شناسی می باشد و مهمترین رشته حیاتی را تشکیل می دهد که پیشرفت فوق العاده و غیر قابل تصوری در سالهای…

 • پاورپوینت دولت الکترونیکی (Egovernment) ، راهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک

  پاورپوینت دولت الکترونیکی (Egovernment) ، راهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک دانلود فایل پاورپوینت دولت الکترونیکی (Egovernment) ، راهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک چکیده:یك‌ زیر ساخت‌ عمومی‌ فن‌آوری‌ اطلاعات‌ برای‌ دولت‌ الكترونیکی‌ شامل‌ سامانه‌ها، شبكه‌،سخت‌ افزار و نرم‌ افزاری‌ است‌ كه‌…

 • آموزش چارچوب طبقه بندی فرایند

  آموزش چارچوب طبقه بندی فرایند دانلود فایل نمای کلی آموزش PCF بر اساس چارچوب طبقه­بندی  فرایند (PCF)، آموزش PCF® برای تعریف فرآیندهای مورد استفاده در سازمانها در سراسر جهان سفارشی شده است. نسخه 7.0.5 از آموزش PCF® شامل تغییرات برای…

 • فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش حمایت اجتماعی

  فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش حمایت اجتماعی دانلود فایل فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش حمایت اجتماعی در 39صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • پروژه آمار میزان علاقه دختران و پسران جوان به تحصیل

  پروژه آمار میزان علاقه دختران و پسران جوان به تحصیل دانلود فایل مقدمه: تعلیم و تربیت آدمی كاری پرارج و در عین حال وقت گیر است و نتایج قطعی و نهایی آن نسبتاً دیر آشكار می‌شود و آدمیت انسان به…

 • تربیت کودک از نظر اسلام

  تحقیق آیین زندگی,تحقیق درس آیین زندگی,تحقیق رشته روانشناسی,تحقیق رشته علوم تربیتی,تحقیق روانشناسی,تحقیق علوم تربیتی,تربیت کودک از منظر اسلام,تربیت کودک از نظر اسلام,دانلود تحقیق آیین زندگی,دانلود تحقیق روانشناسی,دانلود تحقیق علوم تربیتی دانلود فایل تربیت کودک از نظر اسلام تحقیقی آموزشی است…

 • پاورپوینت مهندسی امنیت

  پاورپوینت مهندسی امنیت,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت مهندسی امنیت (Security Engineering),دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,طراحی برای امنیت,قابلیت بقای سیستم,کسب درآمد اینترنتی,لایه های امنیتی سیستم,مفاهیم امنیت,مهندسی امنیت دانلود فایل دانلود پاورپوینت مهندسی امنیت…

 • پروژه کارشناسی رشته کامپیوتر پیرامون ISDN

  پروژه کارشناسی ISDN,پروژه کارشناسی رشته کامپیوتر,پروژه کارشناسی رشته کامپیوتر پیرامون ISDN,دانلود پروژه کارشناسی رشته کامپیوتر پیرامون ISDN,طراحی تکنولوژی ISDN دانلود فایل  پروژه کارشناسی رشته کامپیوتر پیرامون ISDN در 45 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc ییشگفتار در…

 • بررسی امنیت هفت لایه ای OSI

  امنیت,امنیت هفت لایه ای OSI,بررسی امنیت هفت لایه ای OSI دانلود فایل بررسی امنیت هفت لایه ای OSI مقدمه مدل OSI یا Open System Interconnectionیك مدل مرجع برای ارتباط بین دو كامپیوتر می باشد كه در سال 1980 طراحی گردیده…

 • تحقیق انواع سند، قدرت اجرایی و اعتباری آنها

  انواع,تحقیق انواع سند، قدرت اجرایی و اعتباری آنها,دانلود تحقیق انواع سند، قدرت اجرایی و اعتباری آنها,رعایت حدود صلاحیت مامور رسمی,رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند,سند رسمی,سند رسمی از دیدگاه مقررات ثبتی,سند عادی,سند لازم الاجرا دانلود فایل عنوان: تحقیق انواع سند،…

 • گزارش کاراموزی فرم مشخصات عناصر زمان بندی و نمودارهایMAC

  MAC,دانلود گزارش کارآموزی فرم مشخصات عناصر زمان بندی و نمودارهایMAC,زمان بندی,کاراموزی فرم مشخصات عناصر زمان بندی و نمودارهایMAC,کارورزی فرم مشخصات عناصر زمان بندی و نمودارهایMAC,گزارش کاراموزی فرم مشخصات عناصر زمان بندی و نمودارهایMAC,نمودار دانلود فایل گزارش کاراموزی فرم مشخصات عناصر…

 • تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام

  تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام,دارایی های سرمایه ای,مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های,نرخ بازدهی واقعی سهام دانلود…

 • 500.000 ایمیل فعال برای کسب و کار

  500.000 ایمیل فعال برای کسب و کار,دانلود 500000 ایمیل فعال برای کسب و کار,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل آیا می خواهید محصولات خود…

 • پروژه کارآفرینی تولید گل های زینتی

  پروژه کارآفرینی تولید گل های زینتی,پروژه کارافرینی تولید گل های زینتی,توجیه اقتصادی تولید گل های زینتی,تولید,دانلود پروژه تولید گل های زینتی,دانلود کارآفرینی تولید گل های زینتی,زینتی,طرح توجیه فنی تولید گل های زینتی,طرح توجیهی تولید گل های زینتی,کارآفرینی تولید گل های…

 • انواع سبک های ادبی

  انواع سبک ها,انواع سبک های ادبی دانلود فایل مقدمه....................................................................................................................................................................1 سابقه انواع ادبی..................................................................................................................................................5 نظریات مختلف درباره طبقه بندی کردن انواع ادبی..................................................................................6 تمییز انواع ادبی..................................................................................................................................................7 انواع ادبی در ایران..............................................................................................................................................7 انواع حماسه.........................................................................................................................................................8 تقسیم حماسه بر حسب موضوع.....................................................................................................................9 حماسه های معروف جهان............................................................................................................................10 ادبیات یونانی....................................................................................................................................................11…

 • بررسی اثرات افسردگی

  افسردگی ۱۹,اهداف طرح ۷,اهمیت و ضرورت تحقیق ۶,بررسی اثرات افسردگی,بیان مسئله ۵,تاریخچه افس,تعریف عملیاتی متغیرها ۱۰,تعریف نظری متغیر ها ۹,سبک های تفکر ۱۴,سبک های شناختی تفکر ۱۵,سبکهای همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده ۱۷,سوالها و فرضیات تحقیق ۸,فصل دوم…

 • پاورپوینت ریسک های اشخاص

  افراد متاثرازمرگ زودرس,پاورپوینت ریسک های اشخاص,دانلود پاورپوینت ریسک های اشخاص,دیدگاههای مختلف درمورد ریسک های اشخاص,ریسک های اشخاص ازدیدگاه فردی,ریسک های موضوع بحث اشخاص ازدیدگاه فردی,شیوه ارزش مادی زندگی انسان,شیوه های تخمین میزان پوشش مورد نیاز,مراحل انجام شیوه,مرگ وزندگی,معرفی ریسک های…

 • پایان نامه رفلاكس ادراری و درمان آندوسكوپیك آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ

  پایان نامه رفلاكس ادراری و درمان آندوسكوپیك آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ دانلود فایل پایان نامه رفلاكس ادراری و درمان آندوسكوپیك آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ مقدمه: برگشت ادرار از مثانه بداخل…

 • سیستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش

  سیستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش دانلود فایل سیستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش بسیاری از صاحب نظران، علوم اداری و مدیریت بر این باورند كه نخستین و نهایی‌ترین هدف افراد از پذیرش شغل برخورداری مادی او به…

 • مقاله جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی

  مقاله جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی دانلود فایل مقاله جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی مقدمه: انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار…