تحقیق فروشگاه مجازی

تحقیق فروشگاه مجازی,فروشگاه الکترونیکی,نمایش داده های بانک اطلاعاتی

دانلود فایل

مقدمه ابتدا مدیر فروشگاه وارد سایت می شود و ثبت نام می کند ( ثبت نام فروشگاه ) پس از آنکه وی ثبت نام کرد به قسمت ( مدیریت فروشگاه ) می رود و کالاهای خود را به فروشگاه اضافه می کند . سپس کاربران برای دیدن فروشگاهها و خرید از آنها باید در سایت ثبت نام کنند . کاربرانی که در سایت ثبت کرده اند می توانند در همان صفحه اصلی با واردکردن نام کاربری و کلمه عبور وارد قسمت خرید از فروشگاه شوند . در این قسمت نام فروشگاهها لیست شده است  .شما برای جستجوی محصولات هر یک از فروشگاه بایدنام فروشگاه درقسمت جستجو وارد کنید . آنگاه دکمه جستجو را بزنید . سپس محصولات آن فروشگاه لیست می شود . اگر دکمه خرید را بزنید این کالا به سبد کالا شما اضافه می شود , در نهایت اگر بخواهید فاکتور خریدتان را مشاهده کنید باید کلید فاکتور خرید را کلیک کنید تا تعداد کل کالایتان به همراه مبلغ کل را نمایش دهد . به این ترتیب کاربر توانسته است به online خرید نماید سناریوی اول : ثبت نام کاربران در سایت هر مراجعه کننده می تواند عضوی از سیستم ما شود و یک صفحه خانگی مخصوص خود را داشته باشد و کالاهای مورد نظر خود را پس از انتخاب در سبد کالاهای خود ذخیره کند تا پس از طی مدت زمانی برای خرید نهایی اقدام کند . سناریوی دوم : ثبت نام در لیست فروشگاهها هر کاربری که بخواهد کالاهای خود را از طریق سیستم ما به فروش برساند می بایست ابتدا یک نام برای فروشگاه خود در نظر بگیرد و سپس لیست کالاهای خود را به همراه عکس در فروشگاه خود قرار دهد . پس از انجام این کار نام این فروشگاه در لیست فروشگاههای موجود در فروشگاه مجازی قرار خواهد گرفت . سناریوی سوم : خرید هر کاربر می تواند کالاهای مورد نیاز خود را از بین کالاهای موجود در فروشگاههای مختلف انتخاب و در سبد کالاهای خرید خود قرار دهد و بعد از نهایی کردن فاکتوری صادر می گرددکه کاربر بعد از دریافت کالاها هزینه را پرداخت می نماید .  .NET چیست  ………………………………………………………………………………………………………………….. 1 زبان میانجی( MSIL ) ………………………………………………………………………………………………………… 1 سیستم زمان اجرای عمومی ( CLR ) ……………………………………………………………………………………….2 زبانهای .NET …………………………………………………………………………………………………………………….2 ASP.NET ……………………………………………………………………………………………………………………….2 سرویسهای وب …………………………………………………………………………………………………………………….2 شی چیست……………………………………………………………………………………………………………………………2 کلاسهای پایه .NET ……………………………………………………………………………………………………………3 ASP.NET چگونه کار می کند ……………………………………………………………………………………………4 صفحات ASP.NET را با پسوند ASPX ذخیره کنید ……………………………………………………………..5 کدهای ASP.NET را در صفحه وب بنویسید …………………………………………………………………………5 برچست بلوک کد درون – خطی زوج برچسب……………………………………………………………………….8 کنترل سرویس دهنده …………………………………………………………………………………………………………….8 امکانات ASP.NET …………………………………………………………………………………………………………..9 اتصال به پایگاه داده ………………………………………………………………………………………………………………9 اتصال به فایل XML ……………………………………………………………………………………………………………9  کنترلهای سرویس دهنده ………………………………………………………………………………………………………9 فرم چیست ؟ ………………………………………………………………………………………………………………………10 صفحه وب , فرمHTML , و فرم وب ……………………………………………………………………………………10 صفحه وب ( Web Page ) …………………………………………………………………………………………………11 فرم HTML …………………………………………………………………………………………………………………….11 فر م وب  ( Web Form ) ………………………………………………………………………………………………….11 برچسب در ASP.NET …………………………………………………………………………………….11 کنترلهای سرویس دهنده ASP.NET ………………………………………………………………………………….12  کنترل ……………………………………………………………………………………………………..12 صفات کنترل …………………………………………………………………………………………….13  طرز کار کنترل ………………………………………………………………………………………….13 تغییر  دادن برچسب ……………………………………………………………………………………..14 کنترل ……………………………………………………………………………………………………..14 صفات و رویدادهای کنترل   ……………………………………………………………………….15 طرزکارکنترل …………………………………………………………………………………………….15 کنترل ……………………………………………………………………………………………………16 صفات کنترل   ………………………………………………………………………………………..16 طرزکارکنترل …………………………………………………………………………………………..17 کنترل ……………………………………………………………………………………………………..18 صفات و رویدادهای کنترل …………………………………………………………………………18 صفات کنترل ……………………………………………………………………………………………19 طرزکار کنترل ………………………………………………………………………………………….19 کنترل  ………………………………………………………………………………………….20 صفات و رویدادهای کنترل …………………………………………………………….21 طرز کار کنترل …………………………………………………………………………….21 کنترل و ………………………………………………….22 صفات و رویدادهای کنترل ………………………………………………………….22  طرز کار کنترل ………………………………………………………………………….22 کنترل و …………………………………………………………23 صفات ورویدادهای کنترل ………………………………………………………………23 طرزکار کنترل ………………………………………………………………………………23  برنامه نویسی رویدادگرا……………………………………………………………………………………………………….24 رویدادچیست؟ …………………………………………………………………………………………………………………..25 برنامه نویسی رویدادگرا چیست ؟ …………………………………………………………………………………………..26 رویدادهای HTML ………………………………………………………………………………………………………….27 رویدادهای صفحه در ASP.NET ………………………………………………………………………………………28  رویدادهای کنترلهای ASP.NET ……………………………………………………………………………………..30 برنامه نویسی رویدادگرا و پیام BostBack ……………………………………………………………………………32 تست IsPostBack ………………………………………………………………………………………………………….33 کنترلهای ASP.NET ……………………………………………………………………………………………………..33  کنترلهای وب  ASP.NET ……………………………………………………………………………………………..34 کنترلهای ساده ………………………………………………………………………………………………………………….35 کنترلهای داده ……………………………………………………………………………………………………………………35 کنترلهای غنی …………………………………………………………………………………………………………………..35  کنترلهای تعیین اعتبار ………………………………………………………………………………………………………..35 کنترلهای سرویس دهنده HTML ………………………………………………………………………………………36 مدل برنامه نویسی شی گرا ………………………………………………………………………………………………….36 پردازش رویداد…………………………………………………………………………………………………………………36 حفظ خودکار مقدار …………………………………………………………………………………………………………37  صفت های شفارشی …………………………………………………………………………………………………………37 تعیین اعتبار سفارشی …………………………………………………………………………………………………………37  مقایسه کنترلهای سرویس دهنده HTML و کنترلهای وب …………………………………………………….37 تجرید کنترل ……………………………………………………………………………………………………………………37 مدل شی ………………………………………………………………………………………………………………………….38 تشخیص قابلیتهای مرورگر…………………………………………………………………………………………………..38 نحوه تبدیل کنترل ……………………………………………………………………………………………………………….38  کنترلهای وب …………………………………………………………………………………………………………………….39 مدل شی غنی ………………………………………………………………………………………………………………………39 تشخیص خودکار مرورگر……………………………………………………………………………………………………..39 خواص مشترک کنترلهای وب ……………………………………………………………………………………………….40 رویدادهای مشترک کنترلهای وب ………………………………………………………………………………………….41 کنترلهای ذاتی …………………………………………………………………………………………………………………….41 کنترلهای غنی ……………………………………………………………………………………………………………………..42 کنترلCalendar ……………………………………………………………………………………………………………….43 کنترلهای تعیین اعتبار ……………………………………………………………………………………………………………45 بانک اطلاعاتی ……………………………………………………………………………………………………………………46 سیستم های مدیریت بانک اطلاعاتی ………………………………………………………………………………………46 مفهوم بانک اطلاعاتی رابطه ای …………………………………………………………………………………………….47 مراحل طراحی بانک اطلاعاتی ……………………………………………………………………………………………..47 دستیابی به بانک اطلاعاتی ADO.NET ……………………………………………………………………………….48 اشیا و متد های ADO.NET ……………………………………………………………………………………………..49 کلاس Data Set ……………………………………………………………………………………………………………..50 خاصیت Data Set …………………………………………………………………………………………………………..51 متد Data Set ………………………………………………………………………………………………………………….51 کلاس Data Adapter …………………………………………………………………………………………………….52 خواص کلاس Data Adapter …………………………………………………………………………………………..52 متدکلاس Data Adapter …………………………………………………………………………………………………52 کلاس Data Table ………………………………………………………………………………………………………….53 خواص. Data Table………………………………………………………………………………………………………..54 متد Data Table…… ………………………………………………………………………………………………………..54 کلاسData Row ……………………………………………………………………………………………………………55 خواص Data Row ………………………………………………………………………………………………………….55 متد Data Row………………………………………………………………………………………………………………..55 کلاس Data Columns ……………………………………………………………………………………………………56 خواص متد Data Columns ……………………………………………………………………………………………..56 انجام تغییرات در Data Set ………………………………………………………………………………………………..56 روشهای نمایش داده های بانک اطلاعاتی ………………………………………………………………………………..56 داده های بانک اطلاعاتی درکجا نمایش داده می شوند ………………………………………………………………58 کلاسData Reader ………………………………………………………………………………………………………..59 Senario Document ( مستند تهیه سناریوهای کاری ) ………………………………………………………….60 سناریوی اول : ثبت نام کاربران در سایت …………………………………………………………………………………60 سناریوی دوم : ثبت نام در لیست فروشگاهها …………………………………………………………………………….60 سناریوی سوم : خرید …………………………………………………………………………………………………………..60 Deployment Model Document (مستند مدل توسعه ) …………………………………………………..61 Actor Document ………………………………………………………………………………………………………..62 Shopping system :هسته مرکزی سیستم ……………………………………………………………………………63 Use …………………………………………………………………………………………………………………………………63 Store ………………………………………………………………………………………………………………………………63 Use Case Document (مستندمدل use case  ها ) …………………………………………………………..54. User Registration Use Case Model : ………………………………………………………………………65 Browse Registration (درخواست ثبت نام کردن ) ……………………………………………………………66 Store Registration Use Case ……………………………………………………………………………………66 Browse Registration ( درخواست ثبت فروشگاه) …………………………………………………………….67 Upload Product Use Case ………………………………………………………………………………………..67 Buy Use Case Model …………………………………………………………………………………………………68 فروشگاه الکترونیکی ……………………………………………………………………………………………………………70 صفحه اصلی سایت ………………………………………………………………………………………………………………70 صفحه ثبت نام کاربران …………………………………………………………………………………………………………72 کدثبت نام کاربر………………………………………………………………………………………………………………….72 صفحه ثبت نام فروشگاهها …………………………………………………………………………………………………….74 صفحه مدیریت فروشگاهها ……………………………………………………………………………………………………76 کد ویرایش اطلاعات فروشگاه ………………………………………………………………………………………………77 کد افزودن محصول به فروشگاه ……………………………………………………………………………………………..78 قسمت خرید کالا ………………………………………………………………………………………………………………..80 کد انتخاب فروشگاه/خرید کالا/نمایش سبد کالا/صدور فاکتور……………………………………………………81 جدول کاربران…………………………………………………………………………………………………………………….85 جدول فروشگاه …………………………………………………………………………………………………………………..86 جدول محصولات ……………………………………………………………………………………………………………….87 جدول خرید ………………………………………………………………………………………………………………………88. Count store…………………………………………………………………………………………………………………..89 Count user……………………………………………………………………………………………………………………89 Insert product ………………………………………………………………………………………………………………90 Insert store ……………………………………………………………………………………………………………………90 Insert To Buy ……………………………………………………………………………………………………………..91. Insert User ……………………………………………………………………………………………………………………91 MC Product …………………………………………………………………………………………………………………92 Return factor ……………………………………………………………………………………………………………….92 Return store …………………………………………………………………………………………………………………93 Sabade kharid  …………………………………………………………………………………………………………….93 Update store ………………………………………………………………………………………………………………..94

 • مقاله مینیاتور

  تحقیق هنر مینیاتور,مقاله مینیاتور,مینیاتور دانلود فایل  مقاله مینیاتور مینیاتور واژه مینیاتور كه مخفف شده كلمه فرانسوی ((مینی موم ناتورال )) و به معنی طبیعت كوچك و ظریف است حدودا ازدوره قاجار وارد زبان فارسی شده است مینیاتور به هر نوع…

 • گزارش کارآموزی و کارورزی در معدن مس سرچشمه

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی و کارورزی در معدن سیمان شمال,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش کارآموزی و کارورزی در معدن مس سرچشمه دانلود فایل…

 • مقاله بودجه بندی جامع

  مقاله بودجه بندی جامع دانلود فایل مقاله بودجه بندی جامع بودجه ریزی هزینه ای مشكلات آن حدود یك صد سال قبل و در زمان انقلاب مشروطه، اولین بودجه دولتی ایران تنظیم شد كه در آن محل درآمدها و هزینه ها…

 • مقاله نگهداری و پشتیبانی، حمل و نقل و طراحی شهری

  پروژه نگهداری و پشتیبانی، حمل و نقل و طراحی شهری,تحقیق نگهداری و پشتیبانی، حمل و نقل و طراحی شهری,دانلود تحقیق نگهداری و پشتیبانی، حمل و نقل و طراحی شهری,مقاله نگهداری و پشتیبانی، حمل و نقل و طراحی شهری دانلود فایل…

 • پایان نامه شناسایی فرورزونانس در شبکه های توزیع انرژی الکتربکی توسط تبدیل موجک

  پایان نامه شناسایی فرورزونانس در شبکه های توزیع انرژی الکتربکی توسط تبدیل موجک دانلود فایل پایان نامه شناسایی فرورزونانس در شبکه های توزیع انرژی الکتربکی توسط تبدیل موجک چکیده  یکی از عوامل سوختن و خرابی ترانسفورماتورها در سیستم های قدرت،…

 • مقالاتی در مورد یونجه

  پروژه یونجه,تحقیق یونجه,دانلود یونجه,مقالاتی در مورد یونجه,مقاله یونجه,یونجه دانلود فایل مقالاتی در مورد یونجه یونجه روش مصرف كود : تمام كود فسفر ، پتاسه و ازته قبل از كاشت به وسیله كودپاش سانتریفوژ یا دست پاش و یا به صورت…

 • اشنایی با شركت سهامی كشت و صنعت و دامپروری مغان

  اشنایی با شركت سهامی كشت و صنعت و دامپروری مغان دانلود فایل اشنایی باشركت سهامی كشت و صنعت و دامپروری مغان  شركت كشت و صنعت فعالیت خود را در مقیاس 48400 هكتار از اراضی دشت مغان با عنوان كردن بهره…

 • ترجمه مقاله گزارش آن لاین (متصل و تحت نظر سیستم مركزی): حسابداری در جامعه الكترونیكی

  ترجمه مقاله گزارش آن لاین (متصل و تحت نظر سیستم مركزی): حسابداری در جامعه الكترونیكی,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود ترجمه مقاله گزارش آن لاین (متصل و تحت نظر…

 • سیستم پایگاه داده با معماری موازی

  پایگاه داده با معماری موازی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,سیستم پایگاه داده با معماری موازی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود سیستم پایگاه داده با معماری موازی معماری پایگاه…

 • دانلود مقاله جایگاه رسانه‌ها

  دانلود مقاله جایگاه رسانه‌ها دانلود فایل دانلود مقاله جایگاه رسانه‌ها بخشهایی از متن: بر کسی پوشیده نیست که در جوامع در حال توسعه امکان دسترسی عموم مردم به‌رسانه‌های نوشتاری (مکتوب) کمتر از کشورهای توسعه‌یافته است و عامه‌ی مردم اصولاً چندان…

 • ساختار تشكیلاتی بیمه، نظام خدمات بیمه ای در ایران

  ساختار تشكیلاتی بیمه، نظام خدمات بیمه ای در ایران دانلود فایل [1]

 • فصل دوم پایان نامه با موضوع جهت‌ گیری مذهبی

  فصل دوم پایان نامه با موضوع جهت‌ گیری مذهبی دانلود فایل فصل دوم پایان نامه با موضوع جهت‌ گیری مذهبی در  37 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • تحقیق بررسی مجازات زندان و مجازات جایگزین

  تحقیق بررسی مجازات زندان و مجازات جایگزین,تحقیق مجازات جایگزین حبس دانلود فایل سر فصل مطالب: فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1 فصل  دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان…

 • مبانی نظری سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی

  سرمایه اجتماعی,سرمایه انسانی,مبانی نظری,مبانی نظری سرمایه اجتماعی,مبانی نظری سرمایه انسانی,مبانی نظری سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی دانلود فایل مبانی نظری سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی دارای 25 صفحه با فرمت ورد و قابل ویزایش میباشد مشخصات محصول:توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی…

 • پروژه آمار هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم

  بررسی هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم,پایان نامه هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر ا,پروژه آمار هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم,تحقیق هزینه سربار…

 • مبانی نظری و پیشینه شخصیت و تیپ شخصیتی D

  مبانی نظری و پیشینه شخصیت و تیپ شخصیتی D دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه شخصیت و تیپ شخصیتی D در 38 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • پاورپوینت اصول قانونی در ریسک و بیمه

  اختیار انجام وظایف نمایندگی,اسقاط حق و اعتبار امر مختومه,اصل جبران غرامت,اصل نفع بیمه ای,بیمه عمر,پاورپوینت اصول قانونی در ریسک و بیمه,دانلود پاورپوینت اصول قانونی در ریسک و بیمه,شرایط یک قرارداد بیمه,قانون و نمایندگی بیمه,ویژگی های قانونی متمایز در قراردادهای بیمه,یک…

 • پروژه پاورپوینت معماری روستا

  پروژه پاورپوینت معماری روستا,پروژه روستا,پروژه معماری,تحقیق معماری,روستا,معماری دانلود فایل تصاویر زیبا و مرتبط بسیاری در فایل موجود است که باعث غنی شدن این تحقیق گردید است. پروژه فوق نتیجه زحمت اینجانب بود و هزینه زیادی صرف آن شده است که…

 • ترجمه مقاله هماهنگی توان اکتیو و راکتیو یک کنترل کننده توان یکپارچه

  ترجمه مقاله هماهنگی توان اکتیو و راکتیو یک کنترل کننده توان یکپارچه دانلود فایل ترجمه مقاله هماهنگی توان اکتیو و راکتیو یک کنترل کننده توان یکپارچه Abstract—This paper proposes a new real and reactive powercoordination controller for a unified power…

 • دانلود پاورپوینت مرحله تصمیم‌ گیری در مدیریت استراتژیک

  انتخاب استراتژی های جذاب,تهیه ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی,چارچوب جامع تدوین استراتژی(CFSF),چارچوب مباحث مرحله تصمیم گیری,دانلود پاورپوینت مرحله تصمیم‌ گیری در مدیریت استراتژیک,دانلود پاورپوینت مرحله مرحله تصمیم‌ گیری در مدیریت استراتژیک,کاربرد ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی,کاربرگ های برنامه ریزی استراتژیک…

 • گزارش کارآموزی حسابداری اداره كار و امور اجتماعی شهرستان میانه

  اداره كار,امور اجتماعی,حسابداری,دانلود گزارش کارآموزی حسابداری اداره كار و امور اجتماعی شهرستان میانه,شهرستان میانه,کاراموزی حسابداری اداره كار و امور اجتماعی شهرستان میانه,کارورزی حسابداری اداره كار و امور اجتماعی شهرستان میانه,گزارش کارآموزی حسابداری اداره كار و امور اجتماعی شهرستان میانه,گزارش کاراموزی…

 • تحقیق قارچ و انواع آن

  تحقیق قارچ و انواع آن دانلود فایل تحقیق قارچ  و انواع آن قارچ خوراكی صدفی Oyster mushroom) )  ×  محل رشد در طبیعت : بر روی چوبهای پوسیده یا در حال پوسیدن و سطح درختان .  ×   دارای قدرت تجزیه…

 • کاربردهای منطق فازی و هوش مصنوعی در زندگی روزمره

  کاربردهای منطق فازی,کاربردهای منطق فازی و هوش مصنوعی در زندگی روزمره,منطق فازی,هوش مصنوعی دانلود فایل فرمت فایل پی دی اف بوده و دارای 6 صفحه می باشد (بدون منابع) بخشی از متن: استفاده از منطق فازی: از منطق فازی برای…

 • خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش اصول و مبانی روشANP

  اصول و مبانی روش ANP,تصمیم گیری با معیارهای چندگانه,خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش روش های وزن دهی دانلود فایل خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش اصول و مبانی روش ANP با مثال حل شده در18صفحه…

 • مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی

  پروانه وکالت,پروانه وکالت و مشاوره حقو,کارآموزی مشاوره حقوقی,گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی,مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و…

 • مقاله چاقی و اضافه وزن و بررسی رابطه بین درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدن و عوامل خطرزای قلبی – عروقی مردان

  تحقیق چاقی و اضافه,چاقی و اضافه وزن,چاقی و اضافه وزن و بررسی رابطه بین درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدن و عوامل خطرزای قلبی – عروقی مردان,فعالیت بدن و عوامل خطرزای قلبی – عروقی مردان,مقاله چاقی و اضافه وزن…

 • افسردگی در نوجوانان علل و روش‌های درمان 22 ص

  افسردگی در نوجوانان علل و روش‌های,افسردگی در نوجوانان علل و روش‌های درمان 22 ص,بررسی افسردگی در نوجوانان علل و روش‌های درمان,تحقیق و بررسی در مورد افسردگی در نوجوانان علل و روش‌های درمان 22 ص دانلود فایل افسردگی در نوجوانان علل…

 • مقاله مشکلات جوانان درجامعه

  مقاله مشکلات جوانان درجامعه دانلود فایل مقاله مشکلات جوانان درجامعه فهرست مطالبعنوان:نگاهی به اوضاع جوانان درایرانرویای جوان " خانه ای روی آبفقر و بزهکاریجوانان و بیکاریپرونو گرافی و اعتیاد جنسی ؟نگاهی به مشکلات قشر جوانراهکارهای مسوولان برای حل مشکلات جوانانمنابع…

 • ترجمه مقاله بسته بندی محصولات آماده برای سرو و ریزریز شده گوشت، طیور و غذای دریایی

  ترجمه مقاله بسته بندی محصولات آماده برای سرو و ریزریز شده گوشت، طیور و غذای دریایی,دانل,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود ترجمه مقاله بسته بندی محصولات آماده برای سرو و ریزریز شده گوشت، طیور و غذای دریایی,دانلود…

 • تحقیق بررسی الكترواستاتیك و كاربرد آن

  پروژه بررسی الكترواستاتیك و كاربرد آن,تحقیق بررسی الكترواستاتیك و كاربرد آن,دانلود تحقیق بررسی الكترواستاتیك و كاربرد آن,مقاله بررسی الكترواستاتیك و كاربرد آن دانلود فایل [7]

 • تحقیق و پژوهش-اصول و تعریف جامعه شناسی

  اصول و تعریف جامعه شناسی،جامعه شناسی،شناخت جامعه،تعریف جامعه،جمعه شناسی شهری،جامعه شناسی روستایی،جامعه شناسی کار,تحقیق و پژوهش-اصول و تعریف جامعه شناسی دانلود فایل فهرست تعریف جامعه شناسی: 5 شناخت جامعه. 5 تعریف جامعه: 6 تقسیمات جامعه شناسی: 6 جامعه شناسی و سایر علوم: 7 تاریخچه. 10 جامعه…

 • دانلود پاورپوینت بررسی و تبیین نقش بانک و صنعت بانکداری سرمایه گذاری و تجاری

  انواع,انواع بانکداری خرد,انواع عملیات بانکداری,دانلود پاورپوینت آماده درس بازارها و نهادهای مالی رشته های مدیریت مالی و حسابداری,دانلود پاورپوینت بررسی و تبیین نقش بانک و صنعت بانکداری سرمایه گذاری و تجاری,دانلود پاورپوینت بررسی وتبیین نقش بانک و صنعت بانکداری سرمایه…

 • مقاله شیمی مواد پاک کننده

  مقاله شیمی مواد پاک کننده دانلود فایل شیمی مواد پاک کننده قسمتهایی از متن: نگاه کلی منظور از پاک کننده‌ها (detergehts) ، موادی هستند که ذره‌های چربی و چرک را از پارچه‌ها و یا اجسام دیگر بزدایند و در انواع…

 • بررسی تاثیر روش تدریس فعال(همیاری)در وضعیت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان دوره ابتدایی

  بررسی تاثیر روش تدریس تربیتی دانش آموزان دوره ابتدایی,بررسی تاثیر روش تدریس فعال(همیاری)در وضعیت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان دوره ابتدایی,تاثیر روش تدریس فعال(همیاری),تدریس فعال(همیاری)در وضعیت تحصیلی دانلود فایل بررسی تاثیر روش تدریس فعال(همیاری)در وضعیت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان…

 • طرح توجیهی احداث گاز بتن

  طرح توجیهی احداث گاز بتن دانلود فایل طرح توجیهی احداث گاز بتن معرفی و مزایای محصول گاز بتن روش های سبک سازی ساختمان بطور عمده به دو دسته تقسیم میگردند : ۱) سبک کردن اجزای باربر ساختمان ۲) سبک کردن…