خط مونتاژ موتور نیسان

خط مونتاژ موتور نیسان

دانلود فایل

خط مونتاژ موتور نیسان  مقدمه شستشو و بادگیری ایستگاه فرعی سرسیلندر مرحله مونتاژ: كاسه نمد گیت سوپاپ و مجموعه سوپاپ و فنر سوپاپ و شمع‌ها مرحله مونتاژ: اسبكها بر روی میل اسبك و مونتاژ مجموعه بر روی سر سیلندر مرحله: فیلرگیری، مونتاژ پیچ دو سر رزوه مرحله: یاتاقان‌گذاری كپه‌های ثابت و بلوك سیلندر مرحله مونتاژ: نگهدارنده صافی روغن (ضربه گیر) مرحله مونتاژ: میل لنگ و كاسه نمد بر روی بلوك سیلندر مرحله مونتاژ: دسته روغن و جت روغن سرسیلندر مرحله مونتاژ: حكاكی مرحله مونتاژ: ثبت اطلاعات مرحله مونتاژ: لوله مكنده فیلتر روغن مرحله مونتاژ: بوش موقعیت مرحله مونتاژ: پایه دینام مرحله مونتاژ : سر سیلندر و پین موقعیت بر روی بلوك سیلندر مرحله مونتاژ: لوله بخار روغن -لوله راهنمای گیج روغن مرحله مونتاژ : انتقال بلوك به ایستگاه زنجیر سفت كن مرحله مونتاژ : واشر روغن برگرداندن، بوش خارج از مركز پمپ بنزین مرحله مونتاژ: واشر سینی جلو مرحله مونتاژ: پولی واتر پمپ – پولی میل لنگ مرحله مونتاژ : صافی روغن مرحله مونتاژ: بستن پیچ پولی واتر پمپ مرحله مونتاژ : كارتل مرحله مونتاژ: گوشواره ای جلو مرحله مونتاژ : واشرگذاری مرحله مونتاژ : مونتاژ فیلتر روغن مرحله مونتاژ : مونتاژ پیچ سرسیلندر به سینی جلو مرحله مونتاژ : مجموعه مانیفولد روی سرسیلندر و اتصال گوشواره عقب موتور مرحله مونتاژ : درپوش مانیفولد دود مرحله مونتاژ : شیلنگ بنزین مرحله مونتاژ : دلكو مرحله مونتاژ: ایمنی سینی عقب – فلایویل – دلكو مرحله مونتاژ : اتصال شیلنگ آب به سه راهی آب و لوله ورودی آب مرحله مونتاژ : مونتاژ اویل پمپ مرحله مونتاژ: مونتاژ دینام و محكم كردن پیچهای براكت دینام مرحله مونتاژ : مجموعه صفحه و پوسته كلاچ و اندازه گیری ترك پیچها مرحله مونتاژ : گوشواره ای جلو مرحله مونتاژ: در پوش سوپاپ مرحله مونتاژ: وایر چینی مرحله مونتاژ: شارژ روغن مرحله مونتاژ: كاسه نمد و قطعه تنظیم تایم و پایه دلكو بر روی در پوش جلو مرحله مونتاژ: پین موقعیت واتر پمپ و واتر پمپ بر روی در پوش مرحله مونتاژ: (مجموعه مانیفرلد) مرحله مونتاژ: مجموعه پیستون مرحله مونتاژ : تست نهایی مرحله مونتاژ: تعمیرات شركت نامكو مونتاژ كننده انواع موتور مورد نیاز شركت مگاموتور می‌باشد كه اقدام به استقرار استاندارد 16949 ISO/TS  جهت محصولات خود نموده است لذا مدیریت محترم عامل شركت نامكو استقرار و پیاده سازی این استاندارد را از برنامه‌های استراتژیكی شركت معرفی نموده‌اند. استقرار این استاندارد بعهده نماینده مدیریت می‌باشد. 2- معرفی استاندارد 16949 ISO/TS: این استاندارد، استاندارد سیستم مدیریت كیفیت و خاص صنایع خودروسازی است. الزامات این استاندارد  مكمل الزامات و یا خواسته‌های مشخص شده برای محصول است هدف از این استاندارد تكوین یك سیستم مدیریت كیفیت به منظور ایجاد بهبود مداوم تاكید بر جلوگیری از شكست، كاهش انحرافات و تلفات در زنجیره تامین است. این استاندارد دیدگاه فرآیند گرایی دارد، بدین معنا كه برای كاركرد اثر بخش یك سازمان فعالیت‌های مختلفی انجام می‌پذیرد كه با یكدیگر در ارتباط و تعامل هستند فعالیتی كه با استفاده از منابع و با مدیریت آن ورودی‌ها را به خروجی‌ها تبدیل می‌كند به عنوان فرآیند در نظر گرفته می‌شود. بكارگیری سیستمی از فرآیندها در درون یك سازمان همراه با مشخص كردن و تعامل این فرآیندها و مدیریت نمودن آنها رویكرد فرآیندگرا نامیده می‌شود. استاندارد 2002: 16949  ISO/TS  شامل هشت بند اصلی می‌باشد كه عبارتند از: 1- هدف و دامنه كاربرد. 2- مراجع قانونی. 3- اصطلاحات و تعاریف. 4- سیستم مدیریت و كیفیت. 5- مسئولیت مدیریت. 6- مدیریت منابع. 7- پدیدآوری محصول. 8- اندازه‌گیری و تحلیل و بهبود. 3- خلاصه‌ای  از گزارش: گزارش فوق برای خط مونتاژ موتور نیسان نوشته شده است كه متشكل از چندین ایستگاه اصلی و فرعی می‌باشد. بدین صورت كه در هر كدام از ایستگا‌ه‌ها قطعه‌ای از موتور مونتاژ شده و در پایام خط تولید موتور تكمیل و به اتاق تست برده می‌شود. یادآوری می‌شود كه موتور نیسان برای مدل‌های متفاوتی مونتاژ می‌شود مانند 140. 160 . ARIC . ایستگاه: شستشو و بادگیری دستورالعمل 1) باز كردن شمع پلاستیكی پالت بلوك سیلندر توجه: 1- كنترل بلوك از نظر زنگ زدگی 2) برداشتن بلوك سیلندر توسط بالا بر و فیكسچر مخصوص و استقرار بر روی رولر  خط تولید توجه:  1- كنترل سطوح دیگر بلوك از نظر زنگ زدگی . 2- كنترل بلوك از نظر شكستگی و كامل بودن مجموعه و عدم شكستگی قلاویز در رزوه‌های سطح محل نصب سینی جلو. 3- كنترل پیستون از نظر داشتن گریدپیستون وگرید میل لنگ. 4- كنترل فیكسچر بلند كردن بلوك. 3) جازدن جت روغن زنجیر موتور و كوركن روغن (با ابزار مخصوص) جلوی سیلندر ( در صورتیكه بلوك به صورت مجموعه نباشد) توجه: 1- اطمینان از سوراخ بودن جت روغن زنجیر موتور. 2- جت روغن زنجیر موتور و كوركن جلوی سیلندر پس از مونتاژ باید هم سطح بلوك یا یك میلی متر داخل تر از سطح بلوك سیلندر باشد( mm1-0) 3- كنترل ابزار جازدن كوركن روغن 4- جازدن دو عدد پین موقعیت سینی جلوی سیلندر در جلوی سیلندر (با ابزار مخصوص) توجه: 1- اطمینان از صحت جازدن پین موقعیت بطوریكه پین به اندازه mm 7-4 از  سطح بلوك بیرون قرار گیرد. 2- كنترل ابزار جازدن پین موقعیت جلوی سیلندر تذكر: جهت آماده سازی مجموعه پیستون مطابق با گرید سیلندر گرید پیستون های  بلوك در برگه ثبت گرید پیستون نوشته و به ایستگاه فرعی پیستون داده می شود. 5) برگرداندن بلوك سیلندر بطوریكه سطح كارتل به سمت بالا قرار گیرد. (سمت عقب بلوك به سمت دستگاه شستشو باشد.) 6) قرار دادن فاصله اندازه بلوك در قست كپه 1 (كپه جلوی بلوك) 7) انتقال دادن بلوك سیلندر به داخل دستگاه شستشو. توجه: 1- قبل از اینكه بلوك سیلندر و قطعات دیگر به دستگاه شستشو منتقل گردد لازم است كه دمای مایع شستشو  باشد. تذكر: جهت تمیز شدن قطعات شستشو مطابق با جدول زیر محلول و مایع شستشو باید تهیه شود. مواد مصرفی مقدار مصرف LUNOXMA2%3  SOLUTION 45kg  1200 دستگاه    با مواد مصرفی مطابق با لیست اعلام شده واحد مهندسی 8) بعد از شستشوی بلوك باید آن را باد گرفت توجه: 1- قطعات باید كاملا خشك و تمیز شود. 9) جازدن مجموعه ساچمه ای روغن با (ابزار مخصوص) در محفظه فیلتر روی بلوك سیلندر ( در صورتیكه بلوك سیلندر به صورت مجموعه نباشد.) توجه: 1- اطمینان از صحت مونتاژ مجموعه ساچمه روغن 2- كنترل ابزار مخصوص جازدن مجموعه ساچمه روغن 10) مونتاژ پیچ دو سر رزوه فیلتر (ابزار مخصوص) با گشتاور kgm5/2 -1/2( درصورتیكه بلوك سیلندر به صورت مجموعه نباشد.) توجه: 1- اطمینان از صحت مونتاژ پیچ دو سر رزوه فیلتر روغن 2- كنترل ابزار مخصوص مونتاژ پیچ دو سر رزوه فیلتر روغن 11) مونتاژ لوله رابط بخاری بر روی بلوك سیلندر ( ابزار مخصوص) با گشتاور kgm 2/5-4/3 (در صورتیكه بلوك به صورت مجموعه نباشد.) تذكر: لازم است كه هنگام مونتاژ باید رزوه لوله رابط آب را لاكتایدازد. نوع مواد مصرف واحد مصرف TB1215 gr2/0 توجه: 1- اطمینان از صحت مونتاژ لوله رابط آب 12) جازدن كوركن عقب (ابزار مخصوص) در سمت عقب سیلندر ( در صورتیكه بلوك به صورت مجموعه نباشد) توجه: 1- اطمینان از صحت مونتاژ كوركن عقب بطوریكه كوركن به اندازه mm 1-0 از سطح بلوك داخل تر باشد. 2- كنترل ابزار جازدن كوركن عقب ** در صورتیكه بلوك به صورت مجموعه كامل باشد لازم است كلیه پارامترهای كنترلی اعلام شده بندهای  3-9-10-11-12-13- توسط اپراتور چك و بازبینی گردد. 13) بازكردن شمع پلاستیكی پالت میل لنگ توجه: 1- كنترل میل لنگ از نظر زنگ زدگی 14) گذاشتن پالت حمل میل لنگ بر روی رولر 15) برداشتن میل لنگ  وگذاشتن در داخل حمل میل لنگ توجه: 1- كنترل دقیق میل لنگ از نظر زنگ زدگی و در صورت مجموعه بودن كنترل قطعات مونتاژ شده. 16) انتقال پالت حمل میل لنگ به داخل دستگاه شستشو 17) پس از شستشو بادگیری میل لنگ ها توجه: 1- میل لنگ باید كاملاً خشك و تمیز باشد. 18) برداشتن مانیفولد دود و  در دو گذاشتن بر روی رولر دستگاه شستشو 19) پس از شستشو برداشتن ماینفولد دود از رولر شستشو و انتقال به پالت 20) بادگیری مانیفولد دود پس از شستشو توجه: 1- كنترل قطعه از نظر زنگ زدگی 2- در موقع گذاشتن مانیفولد دود در پالت و یا رولر شستشو باید دقت شود كه پیچ های دو سر رزوه دفرمه نگردد. 3- در موقع گذاشتن مانیفولد دود پالت لازم است در لابلای مانیفولدها مقوا و یا جدا ساز قرار داده شود. 4- كنترل مانیفولد دود از نظر تمیزی و خشك بودن ** شستشوی قطعات ذیل قبل از مونتاژ الزامی می باشد. 1- مجموعه پیستون و رینگها (در صورتیكه  پیستون CKD باشد) 2- مجموعه فلایویل (در صورتیكه كه فلایویك قطعات CKD باشد.) قطعات منفصله خرید خارجی توجه: 1- كنترل میل لنگ از نظر كثیف بودن رور نالها و زنگ زدگی در قسمت ژور نالها، در صورت كثیف بودن سریعاً به اپراتور ایستگاه شستشو اطلاع و قطعه كثیف با كهنه تمیز و یا به ایستگاه شستشو منتقل شود. 1) مونتاژ نمودن بوش مسی ته میل لنگ با ابزار مخصوص توجه: 1- بوش مسی در هنگام مونتاژ به صورت پرس فیت در محل خود باید مونتاژ شود لق بودن بوش پس از مونتاژ و یا به سختی جا رفتن بوش قابل قبول نیست. 2- كنترل بوش پس از مونتاژ از نظر پلیسه كردن لبه و راحت جا رفتن شفت 3- كنترل ابزار مخصوص 2) مونتاژ كوركن میل لنگ (ابزار مخصوص مغناطیسی) در موقعیتهایی كه مشخص شده است. ( در صورتیكه میل لنگ به صورت مجموعه نباشد) 3) بعد از مونتاژ كردن كوركن میل لنگ باید سر سوراخی كه ساچمه یا كوركن در آن قرار گرفته است با ابزار پرچ كن، پرچ شود (در صورتیكه میل لنگ به صورت مجموعه نباشد) تذكر: لازم به ذكر است كه باید ساچمه تا انتهای محفظه كوبیده شود. توجه: 1- كوركن میل لنگ پس از مونتاژ باید به میزان 5/1 میلی متر از سطح محل قرار خود روی میل لنگ داخل تر قرار گیرد. 2- پس از پرچ كردن دهانه محل قرار میل لنگ قطر دهانه باید كمتر از 6/5 میلی متر باشد 3- كنترل ابزار مخصوص جازدن كوركن و ابزار پرچ كن كوركن 1) مونتاژ 3 عدد خار سر میل لنگ (ابزار مخصوص مغناطیسی- ابزار مخصوص مونتاژ)

 • پایان نامه بررسی اثر خروج از مرکزیت جرم و p-deltaدرسازه های فولادی با مهاربندی ساده (هم محور)

  پایان نامه بررسی اثر خروج از مرکزیت جرم و p-deltaدرسازه های فولادی با مهاربندی ساده (هم محور) دانلود فایل پایان نامه بررسی اثر خروج از مرکزیت جرم و p-deltaدرسازه های فولادی با مهاربندی ساده (هم محور) شما در این پایان…

 • پروژه کارآفرینی بانک های اطلاعاتی

  اطلاعات,بانک,پروژه کارآفرینی بانک های اطلاعاتی,پروژه کارافرینی بانک های اطلاعاتی,توجیه اقتصادی بانک های اطلاعاتی,دانلود پروژه بانک های اطلاعاتی,دانلود کارآفرینی بانک های اطلاعاتی,طرح توجیه فنی بانک های اطلاعاتی,طرح توجیهی بانک های اطلاعاتی,کارآفرینی بانک های اطلاعاتی دانلود فایل پروژه کارآفرینی بانک های اطلاعاتی…

 • پایان نامه معرفی ویندوز سِرور 2003

  پایان نامه معرفی ویندوز سِرور 2003,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه معرفی ویندوز سِرور 2003,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل پایان نامه وب سایت رستوران…

 • مقاله بحران طلاق

  مقاله بحران طلاق دانلود فایل مقاله بحران طلاق اشاره: در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،‌35 هزار و 211 طلاق در كشور ثبت شده است. این آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در…

 • مقاله بررسی علم الكترونیك (تایمرها و …)

  پروژه بررسی علم الكترونیك (تایمرها و …),تحقیق بررسی علم الكترونیك (تایمرها و …),دانلود تحقیق بررسی علم الكترونیك (تایمرها و …),مقاله بررسی علم الكترونیك (تایمرها و …) دانلود فایل مقاله بررسی علم الكترونیك (تایمرها و …)در 67 صفحه ورد قابل ویرایش  …

 • ارائه یک الگوریتم خوشه بندی مبتنی برفازی برای کاهش مصرف انرژی درشبکه های حسگربی سیم

  ارائه یک الگوریتم خوشه بندی مبتنی برفازی برای کاهش مصرف انرژی درشبکه های حسگربی سیم,دانلود مقاله ارائه یک الگوریتم خوشه بندی مبتنی برفازی برای کاهش مصرف انرژی درشبکه های حسگربی سیم دانلود فایل چکیده مقاله: امروزه شبکه های حسگر بی…

 • پایان نامه بررسی چگونگی نصب تجهیزات الكتریكی در نیروگاه در حال ساخت

  پایان نامه بررسی چگونگی نصب تجهیزات الكتریكی در نیروگاه در حال ساخت دانلود فایل [1]

 • دانلود پاورپوینت خودپنداری

  اهمیت مفهوم خود و خود پنداره,تفاوت عزت نفس با خود پنداره,خودپنداره قوی از عوامل پیروزی كارآفرینی,دانلود پاورپوینت خودپنداری,رهنمود های عملی برای ارتقای مفهوم « خود »,شكل گیری خود و خود پنداره,علل پیدایش پدیده خود و خود پنداره,مفهوم خود,مفهوم خود پنداره,ناهمخوانی…

 • مقاله ارزشهای غیر جاری و ارزشهای ذخیره ای

  ارزشهای غیر جاری و ارزشهای ذخیره ای,مقاله ارزشهای غیر جاری و ارزشهای ذخیره ای دانلود فایل ارزشهای غیر جاری و ارزشهای ذخیره ای دو مفهوم كلیدی در مهندسی و مدیریت اعتبارات ، ارزش افزوده و غیر افزوده ارزشهای غیر جاری…

 • پژوهش نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی كیفری

  پروژه نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی كیفری,پژوهش نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی كیفری,تحقیق نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی كیفری,دانلود پایان نامه نقد…

 • دانلود پاورپوینت انواع روش های تأمین مالی پروژه

  انواع تسهیلات بانك توسعه ای,بهره گیری از تسهیلات مالی ( وام ),بهره گیری از فا,تاریخچه تجهیز منابع مالی پروژه ها,تامین مالی طرح ها از منابع دولتی,چرخه پروژه در بانک های توسعه ای,دانلود پاورپوینت انواع روش های تأمین مالی پروژه,طبقه بندی…

 • كنترل توربینها توسط PLC و توزیع تولید توسط میکرو توربین ها

  كنترل توربینها توسط PLC و توزیع تولید توسط میکرو توربین ها دانلود فایل كنترل توربینها توسط PLC و توزیع تولید توسط میکرو توربین ها  چکیده:         آشنایی بیشتر با روش های جدید کنترلی و به کارگیری عناصر، ابزارها و…

 • تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت و اصول تدوین و نو آوری ها

  تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت و اصول تدوین و نو آوری ها دانلود فایل تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها 1- مقدمه                                                                    1 2- فرایند كار                                                                       2 3- روش و اصول…

 • مقاله حسابداری پیمان های بلند مدت

  پیمان های بلند مدت,تحقیق حسابداری پیمان های بلند مدت,حسابداری پیمان های بلند مدت,دانلود مقاله حسابداری پیمان های بلند مدت,دفاتر پیمانكار,روش حسابداری پیمانهای بلند مدت,مقاله حسابداری پیمان های بلند مدت دانلود فایل پیمانکاری

 • پاورپوینت آشنایی با برخی روشهای ریاضی و کاربرد آنها در فیزیک

  پاورپوینت آشنایی با برخی روشهای ریاضی و کاربرد آنها در فیزیک,پاورپوینت ریاضی فیزیک 3 دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با برخی روشهای ریاضی و کاربرد آنها در فیزیک  243 اسلاید اهداف درس - منابع               …

 • طراحی فرش

  طراحی فرش دانلود فایل طراحی فرش در هنر و صنعت فرشبافی نقشه یک بخش مهم و به تعبیری اساسی‌ترین بخش کار به شمار می رود در کنار مسائل و عوامل مهمی که تشکیل دهنده اعتبار و ارزش فرش به حساب…

 • پروژه قانون زیف و مرکز سرور تک سرویس دهنده و شبیه سازی صف بانک

  پروژه قانون زیف و مرکز سرور تک سرویس دهنده و شبیه سازی صف بانک دانلود فایل پروژه قانون زیف و مرکز سرور تک سرویس دهنده و شبیه سازی صف بانک ( درس شبکه های اجتماعی پروژه های استاد صفایی شبیه…

 • تحقیق رفتار پیامبر با کودکان

  تحقیق رفتار پیامبر با کودکان,رفتار پیامبر با کودکان دانلود فایل چکیده : خداوند در حق رسول مکرمش محمد بن عبد الله (ص ) می فرماید: "انک لعلی خلقعظیم . براستی که بر خلق عظیمی هستی " (سوره قلم آیه 4)…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهداشت و سلامت روانی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهداشت و سلامت روانی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهداشت و سلامت روانی در 37 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • بررسی میزان شیوع افسردگی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر

  بررسی میزان شیوع افسردگی,بررسی میزان شیوع افسردگی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر,پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر,شیوع افسردگی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانلود فایل بررسی میزان شیوع افسردگی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان…

 • معماری و گرایشهای مرتبط

  معماری و گرایشهای مرتبط دانلود فایل معماری و گرایشهای مرتبط معماری و گرایشهای مرتبط معماری معماری منظر مدیریت پروژه وساخت                                  طراحی شهری برنامه ریزی شهری تکنولوژی معماری انرژی معماری مرمت ابنیه سنتی. معماری رسالت اصلی رشته معماری طراحی ساختمان های…

 • مقاله اعجاز علمی قرآن ضعیف شدن ترشحات هورمون های درون ریز و پوکی مغز استخوان افراد مسن

  مقاله اعجاز علمی قرآن ضعیف شدن ترشحات هورمون های درون ریز و پوکی مغز استخوان افراد مسن دانلود فایل مقاله اعجاز علمی قرآن ضعیف شدن ترشحات هورمون های درون ریز و پوکی مغز استخوان افراد مسن سوره یس آیه 68…

 • خلق محیطی متعالی برای کار کردن

  خلق محیطی متعالی,خلق محیطی متعالی برای کار کردن,دانلود محیط آرام برای کار کردن,مقاله خلق محیطی متعالی دانلود فایل خلق محیطی متعالی برای کار کردن درس هایی از یکصد شرکت برتر مقدمه متاسفانه اغلب سازمان ها، از نظر جو یا فضای…

 • گزارش کار آزمایش كشش ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )

  آزمایش کشش,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش کار آزمایش كشش ( آزمایشگاه مقاومت مصالح ) دانلود فایل دانلود گزارش کار آزمایش كشش ( آزمایشگاه مقاومت مصالح…

 • پایان نامه بررسی جو سازمانی در موسسات اموزش عالی دولتی وغیر دولتی

  پایان نامه بررسی جو سازمانی در موسسات اموزش عالی دولتی وغیر دولتی دانلود فایل [1]

 • مقاله تعلیم و تربیت از نظر مطهری

  مقاله تعلیم و تربیت از نظر مطهری دانلود فایل مقدمّه پرورش عقل دو نوع علم دعوت اسلام به تعلیم و تربیت لزوم توأم بودن عقل و علم فرق تربیت و اخلاق شكل عبادت و برنامه ها تربیتی نیت اركان نیّت…

 • پاورپوینت کنترل اتوماتیک

  پاورپوینت کنترل اتوماتیک دانلود فایل پاورپوینت  کنترل اتوماتیک  سرفصل مطالب:  تبدیل لاپلاس و مفاهیم آن.  مبانی و مفاهیم کنترل.  مدل سازی سیستمهای دینامیکی.  بررسی رفتار ترانزیست سیستمها.  معرفی انژکتور دررفتار سیستمها.  مکان ریشه ها. پایداری.  دیاگرام bode و کاربردهای آن.…

 • پژوهش سازمانهای یادگیرنده و دانش آفرین

  بیمه کیفیت,پژوهش سازمانهای یادگیرنده و دانش آفرین,ده فرمان TQM,علما و مشاهیر TQM کیستند؟,مدیریت کیفیت فراگیر,مطالعه موردی,ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده دانلود فایل پژوهش سازمانهای یادگیرنده و دانش آفرین فرمت ورد تعداد صفحات :72 فونت بی لوتوس 14 تعریف سازمان عبارت است از…

 • راه های مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموزان

  راه های مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموزان دانلود فایل راه های مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموزان چكیده: در اوایل سال تحصیلی 95- 94 در بین دانش آموزان پایه چهارم مدرسه محدثه  متوجه شدم كه…

 • پایان نامه ترانسفورماتور قدرت گازی GIS ایمنی درانتقال

  GIS,انتقال,ایمنی,پایان نامه ترانسفور ماتور قدرت گازی GIS ایمنی درانتقال,پایان نامه ترانسفورماتور قدرت گازی GIS ایمنی درانتقال,پروژه ترانسفور ماتور قدرت گازی GIS ایمنی درانتقال,تحقیق ترانسفور ماتور قدرت گازی GIS ایمنی درانتقال,ترانسفور ماتور,دانلود پایان نامه ترانسفور ماتور قدرت گازی GIS ایمنی درانتقال,گاز,مقاله…

 • مقاله روشهای آمار توصیفی

  مقاله روشهای آمار توصیفی دانلود فایل در مقاله حاضر كلیاتی از روشهای آمار توصیفی شامل نحوه تشكیل جداول توزیع فراوانی ، رسم نمودارهای آماری ، نحوة محاسبة معروفترین شاخصهای مركزی و شاخصهای پراكندگی ، كه عموماً در تحقیقات توصیفی مورد…

 • پمفلت (بروشور)آموزش شیر دهی به مادران

  پمفلت (بروشور)آموزش شیر دهی به مادران,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پمفلت (بروشور)آموزش شیر دهی به مادران,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پمفلت (بروشور)آموزش شیر دهی به مادران…

 • نحوه حفاری تونل

  نحوه حفاری تونل دانلود فایل نحوه حفاری تونل تونلها و فضاهای زیزمینی برای مقاصد متنوعی ایجاد می‌شود كه از آن میان می‌توان موارد زیر را نام برد:تونلهای حمل و نقل و دسترسی ، تونلهای آب بر ، فضاهای زیرزمینی بزرگ…

 • مقاله بررسی اشعار و زندگینامه سهراب سپهری و تفسیر شعر صدای پای آب

  اشعار سهراب,شرح زندگی نامه سپهری,مقاله بررسی اشعار و زندگینامه سهراب سپهری و تفسیر شعر صدای پای آب,مقاله تفسیر شعر صدای پای آب سپهری دانلود فایل فایل حاضر دارای دو فایل مجزا میباشد: 1) تفسیـر و توضیح شعر صـدای پای آب…

 • بررسی تأثیرسهام مدیریتی برجریان وجوه نقدآزاد درشرکت‌های پذیرفته شده دربازاراوراق بهادارتهران

  بررسی تأثیرسهام مدیریتی برجریان وجوه نقدآزاد درشرکت‌های پذیرفته شده دربازاراوراق بهادارتهران دانلود فایل بررسی تأثیرسهام مدیریتی برجریان وجوه نقدآزاد درشرکت‌های پذیرفته شده دربازاراوراق بهادارتهران مقدمه سود یكی از اقلام مهم و اصلی صورت های مالی است كه توجه استفاده كنندگان…