دانلود مقاله ترجمه شده سیستم اطلاعات مدیریتی (MIS) به همراه متن انگلیسی

پروژه دانشجویی,تحقیق در مورد دانلود مقاله ترجمه شده سیستم اطلاعات مدیریتی (MIS) به همراه متن انگلیسی,خرید مقاله دانلود پروژه,دانلود مقاله,دانلود مقاله ترجمه شده سیستم اطلاعات مدیریتی (MIS) به همراه متن انگلیسی,دانلود مقاله در مورد دانلود مقاله ترجمه شده ده فایده سازمان تجارت جهانی به همراه متن انگلیسی,دانلود مقاله فارسی,سایت مقاله,مقا

دانلود فایل

دانلود مقاله ترجمه شده سیستم اطلاعات مدیریتی (MIS) به همراه متن انگلیسی دارای 27 صفحه با فرمت ورد وقابل ویرایش سیستم های اطلاعات مدیریتی (MIS) به آن دسته از سیستم های اطلاعاتی اطلاق می گردد كه معمولا بر اساس كامپیوتر استوار بوده ودر داخل یك سازمان مورد استفاده قرار می گیرد . شبكه جهانی از سیستم اطلاعاتی به عنوان سیستمی یاد می كند كه شامل شبكه همه كانالهای اطلاعاتی می باشد كه در داخل یك سازمان مورد استفاده قرار می گیرد . همچنین می توان سیستم اطلاعات مدیریتی را به عنوان سیستمی تعریف كرد كه به جمع آوری و پردازش اطلاعات پرداخته و این اطلاعات را در اختیار مدیران قرار داده تا از آن در جهت تصمیم گیری ، برنامه ریزی ، اجرای برنامه و نظارت استفاده نمایند . یك سیستم اطلاعاتی مشتمل بر همه بخشهایی است كه به گردآوری ، پردازش و اشاعه اطلاعات می پردازند . معمولا این سیستم شامل سخت افزار ، نرم افزار ، انسانها ، سیستم های ارتباطی مانند خطوط تلفن و اطلاعات می باشند . فعالیت هایی كه در این سیستم صورت می گیرد عبارتند از وارد كردن داده ها ، پردازش داده به اطلاعات ، ذخیره سازی داده ها و اطلاعات و تولید خروجی هایی از قبیل گزارشات مدیریتی . از سیستم اطلاعات تحت عنوان مدیریت تكنولوژی اطلاعات یاد می شود .معمولا مطالعه سیستم های اطلاعاتی جزء رشته مدیریت بازرگانی بوده و شامل برنامه ریزی و اجرای برنامه های نرم افزاری می شود . بنابراین حوزه از مطالعات با دانش كامپیوتر یا مهندسی كامپیوتر اشتباه شود . دانش كامپیوتر از نظر ماهیت بیشتر نظری بوده و در رابط با تولید نرم افزار می باشد و مهندسی كامپیوتر نیز بیشتر بر طراحی سخت افزار های كامپیوتری تمركز دارد .در بازرگانی سیستمهای اطلاعاتی روشها و عملكردهای تجاری ، تصمیم گیری و استراتژی های رقابتی را پشتیبانی می كند .فهرست مطالب۱ – نقش حمایت كاربردی۲- نقش حمایت از تصمیم۳- نقش حمایت از تصمیم۴- نقش تنظیم كننده عملكرد۵- MIS به عنوان یك ناهنجاری انعطاف پذیر۶- توسعه تاریخی۷- برخی از برنامه های شناخته شده فعلی در سیستم های اطلاعاتی۸- انجمن ها و گروهها ۹- منابع اطلاعات در MISنقش حمایت كاربردیروش ها و عملكردهای تجاری از عملی پشتیبانی می كند كه به عنوان اساسی ترین كاركرد محسوب می گردد . این عملكردها شامل جمع آوری ، ثبت ، ذخیره سازی و پردازش اطلاعات می باشد . سیستم های اطلاعاتی به یكی از روشهای زیر از روش ها و عملكردهای تجاری پشتیبانی می كند .ثبت و ذخیره سازی داده های فروشی ، داده های خرید ، داده های سرمایه گذاری ، داده های كل و دستمزد پرداختی و سایر دفاتر حسابداریپردازش این دفاتر حسابداری در گزارش های در آمد ، ترازنامه ، دفاتر حساب ، گزارشهای مدیریت و سایر گونه های اطلاعاتی مالیثبت و ذخیره سازی داده های فهرست موجودی ،پردازش داده ها ، اصلاح دانش و حفظ و نگهداری داده ها فراهم كردن زنجیره داده ها و سایر دفاتر تولید عملكردپردازش این دفاتر عملكرد در طرح های تولیدی ، ناظران تولید ، سیستم های فهرست موجودی و سیستم های تنظیم كننده تولید :ثبت و ذخیره سازی داده های مربوط به كاركنان ، داده های مربوط به حقوق كاركنان ، تاریخچه اشتغال و سایر دفاتر منابع انسانیپردازش دفاتر منابع انسانی در گزارشات هزینه كارمندان و عملكرد هایی كه بر اساس این گزارشات می باشد .ثبت و ذخیره سازی داده های بازار شرح حال خریدار ، تاریخچه خرید مشتری ، داده های مربوط به تحقیق بازاریابی ، داده های مربوط به تبلیغات بازرگانی و سایر دفاتر بازرایابیپردازش این دفاتر بازاریابی در گزارشات انعطاف پذیری تبلیغات بازرگانی ، طرح های بازاریابی و گزارشات فعالیت فروشثبت و ذخیره سازی داده های مربوط به دانش تجارت ، داده های مربوط به بررسی و تحلیل رقبا و داده های صنعت اهداف گروهی و سایر دفاتر استراتژیك مدیریتیپردازش این دفاتر استراتژیك مدیریتی در گزارشات روش مالی صنعتی ، گزارشات سهام بازار ، گزارشات مربوط به اهداف عمده و الگوهای مربوط به موجودی اوراق بهاداربه كاربران همه موارد بالا در اجرا ، نظارت و تنظیم برنامه ها ، استراتژیها ، روشها ، تولیدات جدید ، الگوهای تجاری جدید یا معاملات جدید تجارینقش حمایت از تصمیمنقش حمایت تصمیم گیری تجاری در مقایسه با نقش های حمایت كاربردی یك مرحله فراتر می رود . تصمیم گیری تجاری جزء لاینفك تصمیم گیری محسوب می گردد . این نوع تصمیم گیری امكان مطرح كردن پرسشنامه های چه می شود … را فراهم می سازد . برخی از این سوالات عبارتند از : چه می شود اگر قیمت را ۵ در صد افزایش دهیم ؟ چه می شود اگر قیمت را ۰ در صد افزایشصد افزایش داده و سپس آن را به مدت ۳ ماه به میزان ۵ درصد كاهش دهیم ؟ همچنین تصمیم گیری های تجاری امكان پرداختن به این احتمالات را فراهم می نماید : اگر تورم به میزان ۵ درصد افزایش یابد (به جای افزایش ۲ درصدی) چه باید كرد ؟ اگر با یك اعتصاب یا تهدید رقابترنامه های پیچیده معمولا ابزارهای آماری تصمیم گیری را در هم ادغام می نماید برخی از این ابزارها عبارتند از تحلیل حساسیت ، تحلیل مونت كارلو ، تحلیل ریسك ، تحلیل زمانی كه در آن زمان دخل و خرج برابر شود و تحلیل bayesion به طور مثال اگر برای تصمیم گیری درباره عرضه یك كالای جدید از سیستم اطلاعاتی استفاده می نمایید در این برنامه باید ابزارهای دیگری نیز بهره جست برخی از این ابزارها عبارتند از تحلیل B.C.G تحلیل همبسته ، تحلیل اختلاف مالیات ویژه ، درجه بندی چند بعدی ، تحلیل فاكتوری GE ، تحلیل فاكتور ، تحلیل دسته ، تحلیل ممیز ، توسعه تابع كیفیت و درگرسیون ارجحیتنقش سیستم پشتیبانی از مبادله تصمیمسیستم اطلاعاتی قادر به حمایت از وضعیت رقابتی شركت می باشد . در این جا سه سطح از سطوح تجزیه تجلیل ارائه می گردد :۱- حمایت به منظور كمك به هدایت زنجیره ارزشهای درونی . این حمایت ها به عنوان جدیدترین و واقع گرایانه ترین سیستم در تحقیقات مدیر به شمار می رود . این حمایت ها راه حلهای كاهش هزینه و مدیریت عملكرد محسوب می شوند و معمولا آن ها را تحت عنوان تحلیل جریان فعالیت تجاری (BWA) یا p2p سیستم های مدیریت بازرگانی می نامند . این حمایت ها تضمین كننده نظارت بر هدایت عملكردهای یك شركت می باشد . برتری بی وقفه در هزینه های سوء عملكرد باعث فاصله گرفتن از محاسبه ، ارزیابی و حسابرسی می شود . كه در ارزشیابی و گزارشهای كیفی ارائه می شود .۲- همه شركت های موفق دارای یك یا ۲ عملكرد تجاری می باشند كه تحت عنوان مهارتهای اصلی نامیده می شود . چنانچه مهارت اصلی یك شركت باعث ایجاد یك برتری بلند مدت برای شركت در بازار شود از این مهارت به عنوان برتری پایدار رقابتی یاد می شود . شرایط لازم برای تبدیل یك مهارت اصلی به برتری پایدار رقابت عبارتند از : دشواری در تقلید آن مهارت ، منحصر به فرد بودن و تداوم مهارت و قابلیت استفاده در چندین موقعیت . برخی از ویژگی های شركتی كه دارای برتری پایدار رقابتی است عبارتند از : كیفیت برتر تولید ، قرار دادهای جامع توزیع ، ارزش فراوان مارك شركت ، شهرت و اعتبار مثبت شركت ، روشهای كم هزینه تولید ، حقوق انحصاری و كپی رایت ، كالاهای انحصاری مورد حمایت دولت ، كاركنان برتر و تیم مدیریتی . فهرست خصوصیات برتری پایدار رقابتی بسیار طولانی است . با این وجود برخی از كارشناسان معتقدند كه در جهان رقابتی و متغییر امروز هیچ برتری در بلند مدت حفظ نمی شود آنها عقیده دارند كه فقط برتری رقابتی واقعا پایدار قادر به ایجاد سازمانی است كه بدون توجه به تغییرات موجود قادر به دستیابی به برتری است . تشكیل می دهد . تغییرات سریع دسترسی به اطلاعات محیط رقابتی را امكان پذیر می سازد . سیستم های اطلاعاتی نیز مانند سیستم های بررسی محیطی تجارت تقریبا از همه برتری های پایدار رقابتی پشتیبانی می كند . گاهی اوقات خود سیستم اطلاعاتی یك برتری رقابتی محسوب می گردد . مثلا wal-mart كه برای ادغام كل زنجیره عرضه خود از یك برون شبكه internet استفاده كرد كاربرد این سیستم های اطلاعاتی به مدت ۲ دهه برتری رقابتی را برای سم والتن به ارمغان داشت . یا Dell – computer كه به منظور بازاریابی روش مونتاژ كامپیوترهای شخصی از اینترنت استفاده می كرد . در حال حاضر هنوز هم در این روش توزیع و تبلیغ كم هزینه سود سرشاری عاید مایكل دل می گردد . مثالهای دیگری كه در این رابطه می تواند ذكر كرد عبارتند از ای بی ، آمازون دات كام ، فدرال اكسپرس در باره روند فعالیت تجاری .نقش تنظیم كننده عملكرد(MIS) سیستم اطلاعات مدیریتی صرفا آماده تجزیه تحلیل داده نمی باشد بلكه باید آن ها را به عنوان ابزار MBO (مدیریت از طریق اهداف) مورد استفاده قرار داد . سیستم های اطلاعاتی ما را در موارد زیر یاری می رساند :تعیین اهداف وابسته و سنجش پذیرتنظیم نتایج و عملكردها هشدار به همه مدیران در هر سطحی از سازمان ، این هشدارها در ارتباط با تناقض میان نتایج و اهداف بودجه های از پیش تعیین شده است .MIS به عنوان یك ناهنجاری انعطاف پذیربرای شركتی كه در تكنولوژی اطلاعات سرمایه گذاری كرده است چندین راه وجود دارد تا به منظور ایجاد رشد یا حفظ انعطاف پذیری ناهنجاری این سرمایه گذاری را با رهن گذاری جور كند . ۱- سرمایه گذاری IT (تكنولوژی اطلاعات) كه از مهارت اصلی شركت حمایت می نماید . شركتهای موفق تمایل دارند كه از یك یا دو مهارت اصلی برخوردار باشند كه در مقایسه با سایر این مهارت ها را بهتر انجام دهند . این مهارت ها طیف وسیعی از فعالیت ها را شامل می گردد كه این طیف از توسعه كالاهای جدید یا خدمات خریدار را در بر می گیرد . معمولا تكنولوژی اطلاعات داده مهمی در این مهارت اصلی محسوب می شود . سرمایه گذاری IT در یكی از مهارت های اصلی شركت مانع مهمی در ورود به شمار می رود .۲- سرمایه گذاری IT در شبكه های زنجیره عرضه شركتهایی كه بخشی از یك زنجیره عرضه ادغام شده هستند به عرضه كنندگان اعتماد دارند . معمولا این اعتماد پذیری باعث زمان تحویل سریعتر ، تحویل بدون اشكال و یك عرضه تضمین شده می گردد . همچنین این حس با اعتماد تخفیف قیمت و رفتارهای خاص دیگری را در پی دارد . ناتوانی تازه واردان جدید در سیستم مدیریت موجودی زنجیره عرضه به عنوان مانع اصلی ورود محسوب می گردد . ۳- سرمایه گذاری IT مدیریت شبكه توزیع سرمایه گذاری در سیستم های مدیریت شبكه توزیع نیز مانند سایر شبكه های عرضه كننده تضمین كننده زمان تحویل سریع تر ، تحویل بدون اشكال و رفتارهای خاص دیگر است . سرمایه گذاری در تكنولوژی اطلاعات و تجربه نحوه استفاده آن به عنوان مانع اصلی ورود محسوب می گردد . وقتی سیستم مدیریت شبكه توزیع اعضا می باشد . می توان دسترسی به خرده فروشان را تحت كنترل داشت .۴- سرمایه گذاری IT در ارزش ویژه مدرك معمولا شركتها مبالغ هنگفتی را صرف تبلیغات مارك می نمایند . این كار با سرمایه گذاری در بازاریابی سیستم های اطلاعاتی و سیستم مدیریت روابط خریدار تسهیل می شود . یك مارك خوب و معروف نیز مانع دشواری برای ورود محسوب می گردد.۵- سرمایه گذاری IT در فرآیند تولید سیستم های تولید به عنوان یك ضرورت در مدیریت تولید انبوه به شمار می رود . سیستم های خودكار مقرون به صرفه ترین روش برای سازماندهی فرایند های تولید انبوه می باشد .این شركت ها قادرند كه در تبلیغ ، خرید و فروش به اقتصاد معیار و در توزیع و تبلیغ ، بودجه كاهش یافته هزینه های غیر تولیدی در هر واحد و كوتاه تر شدن زمانی كه دخل و خرج با هم برابر می شود به اقتصاد هدف دست یابند . این برتری مطلق هزینه نیز به عنوان یكی از موانع اصلی ورود به شما می رود .۶- سرمایه گذاری IT در فرآیند های تولید سرمایه گذاری در IT انعطاف پذیری شركت را در سطح تولید سرتاسری امكان پذیر می سازد . مایكل پرتر معتقد است كه علاوه بر برتری مطلق هزینه ، اقتصاد معیار نیز به عنوان مانع ورود محسوب می شود . زیرا برای شركتی كه در مرحله ای از منحنی هزینه متوسط بلند مدت در حال تولید می باشد ( در حضور اقتصاد معیار) امكان پس انداز هزینه در آینده وجود دارد و همین امكان یكی از موانع ورود محسوب می گردد .۷- منحنی یادگیری سرمایه گذاری با پول قرضی از تجاربی كه در رابطه با IT بهره مند می گردد . وقتی شركتی با به كاربردن سیستم های IT به تجربه ای دست می یابد با مجموه ای از بهترین روشها آشنا می شود كه سایر شركت های صنعتی با این روش ها كمابیش آشنا هستند . شركتهای غیر صنعتی معمولا با جنبه های خاص به كارگیری این سیستم ها آشنایی چندانی ندارند . تازه واردهای جدید در وضع نامساعدی قرار خواهند گرفت مگر این كه آن ها بهترین روشهای صنایع و پیشرفت های موجود در شركت را دوباره تعریف نمایند .۸- سرمایه گذاری IT در فرایند تولید انبوه كالاهای سفارشی تكنولوژی تولید كنترل شده IT باعث تسهیل تولید كالاهای سفارشی گروهی ، تطابق پذیر ، آشكار یا سطحی می شود . این انعطاف پذیری باعث افزایش دارایی خالص و رضایت خریدار می شود و از آن به عنوان یكی از موانع اصلی ورود یاد می شود .۹- سرمایه گذاری IT در كامپیوتر به طرح ۶ كمك كرد . سیستم های CAD توسعه سریع و عرضه كالاهای جدید را تسهیل می كند . این موضوع باعث ایجاد تفاوت های اختصاصی كالا می شود . تفكیك محصول نیز به عنوان یك مانع ورود به شمار می رود . ۱۰ – سرمایه گذاری IT در كامپیوتر به طرح ۲ كمك كرد . سیستم های CAD توسعه سریع و عرضه كالاهای جدید را تسهیل می كند . تفاوت های اختصاصی كالا برای ایجاد تناقض میان كالا های رقابتی به كار می رود . این تناقض ها نیز در افزایش هزینه های انتقال خریداران بسیار موثر است. هزینه های بالای انتقال خریدار مانع ارزشمندی برای ورود به شمار می رود .۱۱- سرمایه گذاری IT در اقتصاد الكترونیك می تواند وب سایت شركت را برای علایق و انتظارات و نیازهای خریداران اختصاصی كرد . همچنین می توان از وب سایت شركت در جهت ایجاد مفهوم وحدت و یگانگی استفاده كرد و هر دوی این امور در جهت افزایش صداقت و وفاداری به كار می رود . صداقت خریدار نیز مانع مهمی برای ورود محسوب می شود .۱۲- سرمایه گذاری IT در برقراری ثبات توازن . شركتهایی كه از نظر تكنولوژی بسیار پیچیده هستند از طریق ارتباطات الكترونیك با خریداران عرضه كنندگان و سایرین تماس برقرار می كنند از ثبات بیشتری برخوردارند . این ظاهر عظیم ثبات نیز مانعی برای ورود محسوب می شود . خصوصا موضوع برای خدمات مالی مصداق پیدا می كند .۱۳- این حقیقت ساده كه سرمایه گذاری IT مستلزم صرف بودجه است باعث شده كه از آن به عنوان مانع ورود یاد كنند در واقع هر عاملی كه باعث افزایش پیش نیازهای سرمایه گردد به عنوان مانعی برای ورود محسوب می شود .توسعه تاریخی :نقش سیستم های اطلاعات تجاری در خلال ۴ دهه گذشته بسیار تغییر یافته است .در دهه آغازین (۱۹۵۰ و ۱۹۶۰) فقط بزرگترین سازمان ها استطاعت برخورداری از سیستم های الكترونیك پردازش اطلاعات را دارا بودند . از این سیستم ها در جهت ثبت و ذخیره سازی داده های دفتری از قبیل ثبت روزانه ، دفاتر روزانه ویژه و دفاتر حساب استفاده می شد . در واقع این یك نقش حمایت عملكرد محسوب می شد .با آغاز دهه ۱۹۶۰ از سیستم های اطلاعات مدیریت به منظور ایجاد دام نه محدودی از گزارشات از پیش تعریف شده مانند گزارشات در آمد ، ترازنامه و گزارشات فروشی استفاده می شد . در حقیقت این سیستم ها در صدد بودن كه نقش حمایت تصمیم گیری عمل نمایند اما قادر به انجام چنین كاری نبودند .با آغاز دهه ۱۹۷۰ سیستم های حمایت تصمیم عرضه شد . این سیستم های انتخاب از میان چندین گزینش و وضعیت را امكان پذیر می كرد . با به كاربردن این سیستم ها نه تنها كاربر می توانست كه به دلخواه خروجی تولیدات خود را ایجاد كند بلكه قادر بود كه برای نیازهای ویژه خود برنامه ها را به طرز خاصی بسازد . اگرچه استفاده از این سیستم ها مستلزم صرف هزینه است . به عنوان بخشی از توافق قرار دادی كامپیوترهای بزرگ و به منظور برخورداری دائمی از توسعه دهنده سیستم IBM در سایت باید هزینه ای پرداخت گردد .پیشرفت عمده ای كه دهه ۱۹۸۰ صورت گرفت عبارت بود از محاسبه تمركززدایی به جای برخورداری از یك كامپیوتر بزرگ برای انجام همه امور در سازمان تعداد زیادی كامپیوتر شخصی مورد استفاده قرار گرفت این بدان معنا است كه به جای محول كردن یك وظیفه به بخش كامپیوتر به منظور پردازش دسته و انتظار انجام شدن كار توسط متخصصان هر كاربر كامپیوتری در اختیار دارد كه برنامه های آن در راستای اهداف شخصی خود به دلخواه ایجاد می كند . بسیاری از انسان های ضعیف با تغییر پذیری داده سامان های Dos عملكردهای bios و برنامه ریزی دسته DOS به مخالفت برخاستند . وقتی كه افراد از مهارت های جدید خود رضایت حاصل كردند همه اموری را كه سیستم قادر به انجام آن ها بود را شناسایی كردند . بر خلاف انتظارها كامپیوترها به جای ایجاد یك اجتماع عاری از كاغذ توده فراوانی از كاغذ را به وجود آوردند ، كه اكثر آن ها فاقد ارزش بودند . در دهه ۱۹۸۰ با ارائه سیستم های اجرایی اطلاعات تا حدودی از حجم این اطلاعات كاسته شد . با ارائه این سیستم ها بر كارایی فعالیت ها افزوده شد . در دهه ۱۹۸۰ نخستین كاربرد تجاری روشها ی تجاری هوش مصنوعی در فرم سیستم های متخصص عرضه شد . این برنامه ها درباره موضوعات بسیار محدودی توصیه هایی را ارائه می كرد . برای اولین بار وعده حمایت تصمیم گیری در دهه ۱۹۶۰ در سیستم های اطلاعاتی مدیریت به كار رفت و به تدریج به بهره وری رسید .در دهه ۱۹۹۰ سیستم های اطلاعات استراتژیك عرضه شد كه عمدتا به خاطر توسعه موضوعات مدیریت استراتژیك توسط متخصصانی چون ام . پرتر ، تی . پیترز ، جی ، ریس ، هلی ، ماركیدس و جی . برنی در دهه ۱۹۸۰ بود . برتری رقابتی به عنوان یك موضوع مهم مدیریتی مطرح می شد ، توسعه دهندگان نرم افزار از ایجاد چنین ابزارهای بسیار خرسند بودند . در حال حاضر نقش سیستم های اطلاعات تجاری گسترش یافته و حمایت استراتژیك را نیز در بر می گیرد . جدیدترین اقدامی كه در این زمینه صورت گرفته عبارتند از : جنبه های تجاری دادن به اینترنت ، رشد اینترنت و اكسترانت. Management information system (MIS)From Wikipedia, the free encyclopedia.(Redirected from Management Information Systems)Jump to: navigation, searchManagement Information Systems (MIS) are information systems, typically computer-based, that are used within an organization. WordNet describes an information system as “a system consisting of the network of all communication channels used within an organization”. A management information system may also be defined as “a system that collects and processes data (information) and provides it to managers at all levels who use it for decision making, planning, program implementation, and control.” An information system is comprised of all the components that collect, manipulate, and disseminate data or information. It usually includes hardware, software, people, communications systems such as telephone lines, and the data itself. The activities involved include inputting data, processing of data into information, storage of data and information, and the production of outputs such as management reports.As an area of study it is commonly referred to as information technology management. The study of information systems is usually a commerce and business administration discipline, and frequently involves software engineering, but also distinguishes itself by concentrating on the integration of computer systems with the aims of the organization. The area of study should not be confused with [Computer Science] which is more theoretical in nature and deals mainly with software creation, or [Computer Engineering], which focuses more on the design of computer hardware. In business, information systems support business processes and operations, decision-making, and competitive strategies.Contents[hide]• ۱ The functional support role• ۲ The decision support role• ۳ The communication decision support system role• ۴ The performance monitoring role• ۵ MIS as an elastic anomaly• ۶ Historical development• ۷ Some currently well-known programs in information systems• ۸ Associations and groups• ۹ Sources of information on MIS• ۱۰ See also[edit]The functional support roleThe business processes and operations support function is the most basic. It involves collecting, recording, storing, and basic processing of data. Information systems support business processes and operations by: • recording and storing sales data, purchase data, investment data, payroll data and other accounting records• processing these accounting records into income statements, balance sheets, ledgers, management repor ts, and other forms of financial information• recording and storing inventory data, work in process data, equipment repair and maintenance data, supply chain data, and other production/operations records• processing these operations records into production schedules, production controllers, inventory systems, and production monitoring systems• recording and storing personnel data, salary data, employment histories, and other human resources records• processing these human resources records into employee expense reports, and performance based reports• recording and storing market data, customer profiles, customer purchase histories, marketing research data, advertising data, and other marketing records• processing these marketing records into advertising elasticity reports, marketing plans, and sales activity reports• recording and storing business intelligence data, competitor analysis data, industry data, corporate objectives, and other strategic management records• processing these strategic management records into industry trends reports, market share reports, mission statements, and portfolio models• use of all the above to implement, control, and monitor plans, strategies, tactics, new products, new business models or new business ventures.[edit] The decision support roleThe business decision making support function goes one step further. It is an integral part of making decisions. It allows users to ask “What if…?” questions: What if we increase the price by 5%? What if we increase price by 10%? What if we decrease price by 5%? What if we increase price by 10% now, then decrease it by 5% in three months? It also allows users to deal with contingencies: If inflation increases by 5% (instead of 2% as we are assuming), then what do we do? What do we do if we are faced with a strike or a new competitive threat? The most basic and most versatile business decision making tool is the spreadsheet, but spreadsheets are not user friendly. More sophisticated programs often seamlessly incorporate statistical decision making tools like sensitivity analysis, Monte Carlo analysis, risk analysis, break even analysis and Bayesian analysis. If, for example, you are using the information system to decide about a new product introduction, the program should incorporate tools like logit analysis, B.C.G. Analysis, conjoint analysis, contribution margin analysis, multi dimensional scaling, G.E. Multi Factoral analysis, factor analysis, cluster analysis, discriminant analysis, Quality Function Deployment, preference regressions, and preference-rank translations.[edit]The communication decision support system roleInformation systems can support a company’s competitive positioning. Here are three levels of analysis:1. The supports for help in piloting the chain of internal value. They are the most recent and the most pragmatic systems within the reach of the manager. They are the solutions to reductions of costs and management of performance. They are typically named “Business Workflow Analysis” (BWA) or of “Business Management Systems p2p”. Tool networks, they ensure control over piloting the set functions of a company. The real-time mastery in the costs of dysfunctions cause distances from accounts, evaluation and accounting that are presented in the evaluation and qualitative reports. ۲٫ All successful companies have one (or two) business functions that they do better than the competition. These are called core competencies. If a company’s core competency gives it a long term advantage in the marketplace, it is referred to as a sustainable competitive advantage. For a core competency to become a sustainable co competition, and applicable to multiple situations. Examples of company characteristics that could constitute a sustainable competitive advantage include: superior product quality, extensive distribution contracts, accumulated brand equity and positive company reputation, low cost production techniques, patents and copyrights, government protected monopoly, and superior employees and management team. The list of potential sustainable competitive advantage characteristics is very long. However, some experts hold that in today’s changing and competitive world, no advantage can be sustained in the long run. They argue that the only truly sustainable competitive advantage is to build an organization that is so alert and so agile that it will always be able to find an advantage, no matter what changes occur.3. Information systems often support and occasionally constitute these competitive advantages. The rapid change has made access to timely and current information critical in a competitive environment. Information systems, like business environmental scanning systems, support almost all sustainable competitive advantages. Occasionally, the information system itself is the competitive advantage. One example is Wal-Mart. They used an extranet to integrate their whole supply chain. This use of information systems gave Sam Walton a competitive advantage for two decades. Another example is Dell Computer. They used the internet to market custom assembled PC’s. Michael Dell is still benefitting from this low-cost promotion and distribution technique. Other examples are eBay, Amazon.com, Federal Express, and Business Workflow Analysis Oberon-bwa.[edit] The performance monitoring roleMIS are not just statistics and data analysis. They have to be used as an MBO (Management by Objectives) tool. They help:• to establish relevant and measurable objectives• to monitor results and performances (reach ratios)• to send alerts, in some cases daily, to managers at each level of the organisation, on all deviations between results and pre-established objectives and budgets.[edit]MIS as an elastic anomalyThere are numerous ways that a company that has invested in information technology can leverage this investment to create, grow, or maintain elasticity of the anomaly.1. Leverage IT investment that supports their core competency. Successful firms tend to have one or two core competencies that they can do better than their competitors. It may be anything from new product development to customer service. Information technology is often an important input into this core competency. This IT investment in a company’s core competency can be a significant barrier to entry for other companies. ۲٫ Leverage IT investment in supply chain networks. Firms that are a part of an integrated supply chain system have established relationships of trust with suppliers. This usually ensures quicker deliver times, problem-free delivery and an assured supply. It can also entail price discounts and other preferential treatment. The inability of new entrants to get onto a supply chain/inventory management system can be a major barrier to entry. ۳٫ Leverage IT investment in distribution channel management. As with supplier networks, investment in distribution channel management systems can ensure quicker delivery times, problem free delivery, and preferential treatments. The investment in this technology, and the experience gained in learning how to use it, can be an important barrier to entry. When the distribution channel management system is exclusive, it may give you some control over access to the retailers involved.4. Leverage IT investment in brand equity. Often firms have invested large sums of money in brand advertising. This is facilitated by investment in marketing information systems and customer relationship management system. An indomitable brand name is a formidable barrier to entry. ۵٫ Leverage IT investment in production processes (1). Information systems have become a necessity in managing large production runs. Automated systems are the most cost efficient way of organizing large scale production processes. These firms can obtain economies of scale in promotion, purchasing, and production; economies of scope in distribution and promotion; reduced overhead allocation per unit; and shorter break-even times more easily. This absolute cost advantage can be an important barrier to entry.6. Leverage IT investment in production processes (2). Investment in IT allows a company flexibility in their overall output level. Michael Porter claims that economies of scale are a barrier to entry, aside from the absolute cost advantages they provide. This is because, a company producing at a point on the long-run average cost curve where economies of scale exist has the potential to obtain cost savings in the future, and this potential is a barrier to entry.7. Leverage learning curve advantages from experience with IT. As a company gains experience using IT systems, they become familiar with a set of best practices that are more or less known to other firms in the industry. Firms outside the industry are generally not familiar with the industry specific aspects of using these systems. New entrants will be at a disadvantage unless they can redefine the industries best practices and leap-frog existing firms.8. Leverage IT investment in mass customization production processes. IT controlled production technology can facilitate collaborative, adaptive, transparent, or cosmetic customization. This flexibility can increase margins, increase customer satisfaction, and be a significant barrier to entry.9. Leverage IT investment in computer aided design (1). CAD systems facilitate the speedy development and introduction of new products. This can create proprietary product differences. Product differentiation can be a barrier to entry.10. Leverage IT investment in computer aided design (2). CAD systems facilitate the speedy development and introduction of new products. Proprietary product differences can be used to create incompatibilities between competing products (as every computer user knows). These incompatibilities increase consumers’ switching costs. High customer switching costs is a very valuable barrier to entry (Just ask Bill Gates.).11. Leverage IT investment in E-commerce. Company web sites can be personalized to eac h customers interests, expectations, and commercial needs. They can also be used to create a sense of community. Both of these tend to increase customer loyalty. Customer loyalty is an important barrier to entry.12. Leverage IT investment in stability. Technologically sophisticated firms with multiple electronic points of contact with customers, suppliers, and others appear to be more stable. This monumental appearance of stability can be a barrier to entry. This is particularly true in financial services.13. The simple fact that IT investment requires funds make it a barrier to entry. Anything that increases capital requirements is a barrier to entry.[edit] Historical developmentThe role of business information systems has changed and expanded over the last four decades.In the incipient decade (1950s and ’60s), “electronic data processing systems” could be afforded by only the largest organizations. They were used to record and store bookkeeping data such as journal entries, specialized journals, and ledger accounts. This was strictly an operations support role.By the 1960s “management information systems” were used to generate a limited range of predefined reports, including income statements (they were called P & L’s back then), balance sheets and sales reports. They were trying to perform a decision making support role, but they were not up to the task. By the 1970s “decision support systems” were introduced. They were interactive in the sense that they allowed the user to choose between numerous options and configurations. Not only was the user allowed to customize outputs, they also could configure the programs to their specific needs. There was a cost though. As part of your mainframe leasing agreement, you typically had to pay to have an IBM system developer permanently on site.The main development in the 1980s was the introduction of decentralized computing. Instead of having one large mainframe computer for the entire enterprise, numerous PC’s were spread around the organization. This meant that instead of submitting a job to the computer department for batch processing and waiting for the experts to perform the procedure, each user had their own computer that they could customize for their own purposes. Many poor souls fought with the vagaries of DOS protocols, BIOS functions, and DOS batch programming.As people became comfortable with their new skills, they discovered all the things their system was capable of. Computers, instead of creating a paperless society, as was expected, produced mountains of paper, most of it valueless. Mounds of reports were generated just because it was possible to do so. This information overload was mitigated somewhat in the 1980s with the introduction of “executive information systems”. They streamlined the process, giving the executive exactly what they wanted, and only what they wanted. The 1980s also saw the first commercial application of artificial intelligence techniques in the form of “expert systems”. These programs could give advice within a very limited subject area. The promise of decision making support, first attempted in management information systems back in the 1960s, had step-by-step, come to fruition. The 1990s saw the introduction of “strategic information systems”. This was largely because of developments in the subject of strategic management by scholars like M. Porter, T Peters, J. Reise, C. Markides, and J. Barney in the 1980s. Competitive advantage became a hot management topic and software developers were happy to provide the tools. The role of business information systems had now expanded to include strategic support. The latest step was the commercialization of the Internet, and the growth of intranets and extranets at the turn of the century.http://en.wikipedia.org/wiki/Management_Information_Systems

 • پژوهشی پیرامون امامزاده های زید و یحیی-علیهمااسلام-واقع در شهر تهران

  امامزاده های زید و یحیی,امامزاده های زید و یحییعلیهمااسلام,پژوهشی پیرامون امامزاده های زید و یحیی-علیهمااسلام-واقع در شهر تهران دانلود فایل پژوهشی پیرامون امامزاده های زید و یحیی-علیهمااسلام-واقع در شهر تهران مقدمه ظهور اسلام در آغاز قرن هفتم میلادی بنیاد بسیاری…

 • پروژه کارافرینی واحد تولیدی آرد ستاره

  آرد,پروژه کارافرینی واحد تولیدی آرد ستاره,توجیه اقتصادی واحد تولیدی آرد ستاره,تولیدی,دانلود پروژه واحد تولیدی آرد ستاره,دانلود کارآفرینی واحد تولیدی آرد ستاره,ستاره,طرح توجیه فنی واحد تولیدی آرد ستاره,طرح توجیهی واحد تولیدی آرد ستاره,کارآفرینی واحد تولیدی آرد ستاره,واحد دانلود فایل پروژه کارافرینی…

 • پرسشنامه خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران (2004)

  پرسشنامه خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران (2004) دانلود فایل پرسشنامه خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران (2004) منبع Tang, S., Hanneghan, M., & Rhalibi, A. E. (2009). Introduction to game-based learning. In T. Conoolly, M.…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های فرزند پروری (فصل 2)

  ادبیات تحقیق سبک های فرزند پروری,پیشینه پژوهش سبک های فرزند پروری,پیشینه تحقیق سبک های فرزند پروری,سبک های فرزند پروری,مبانی نظری سبک های فرزند پروری,مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های فرزند پروری (فصل 2),مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های…

 • گزارش کارآموزی رنگرزی و چاپ و تكمیل

  پایان نامه رنگرزی و چاپ و تكمیل,پروژه رنگرزی و چاپ و تكمیل,تحقیق رنگرزی و چاپ و تكمیل,رنگرزی و چاپ و تكمیل,گزارش کارآموزی رنگرزی و چاپ و تكمیل دانلود فایل گزارش کارآموزی رنگرزی و چاپ و تكمیل مقدمه كردان نقش: كارخانه…

 • تحقیق بازی کودکان

  بازی,بازی 25 ص,بازی کودکان,تحقیق بازی کودکان,نقش بازی در پرورش فکری کودکان دانلود فایل بازی 25 ص فهرست منابع 1) بوندارنکو،ماتوسیک.(1369 ).نقش بازی در پرورش فکری کودکان . ترجمه باباجان، مهری . چاپ خانه دیبا . چاپ دوم . 2) بیگی،…

 • مقاله فعالیت جسمانی و فواید ورزش

  مقاله فعالیت جسمانی و فواید ورزش دانلود فایل مقاله فعالیت جسمانی و فواید ورزش متن شروع مقاله چکیده مطالب شواهد اخیر نشان می دهد که هر نوع فعالیت جسمی می تواند مزایای بهداشتی سلامتی بارز داشته باشد و فقط فعالیت…

 • پایان نامه مقایسه كودكان تیز هوش از نظر شخصیت با كودكان عادی

  پایان نامه مقایسه كودكان تیز هوش از نظر شخصیت با كودكان عادی دانلود فایل [7]

 • امكان سنجی مناطق مناسب به كاشت محصول پسته با استفاده از تعمیم چند معیاری فضایی در محیط GIS

  امكان سنجی مناطق مناسب به كاشت محصول پسته با استفاده از تعمیم چند معیاری فضایی در محیط GIS,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم…

 • پروژه کارآفرینی شرکت فرش باستان یزد

  باستان,پروژه کارآفرینی شرکت فرش باستان یزد,پروژه کارافرینی شرکت فرش باستان یزد,توجیه اقتصادی شرکت فرش باستان یزد,دانلود پروژه شرکت فرش باستان یزد,دانلود کارآفرینی شرکت فرش باستان یزد,شرکت,طرح توجیه فنی شرکت فرش باستان یزد,طرح توجیهی شرکت فرش باستان یزد,فرش,کارآفرینی شرکت فرش باستان…

 • پایان نامه بررسی طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه رسانه های صوتی و تصویری به صورت پویا

  پایان نامه بررسی طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه رسانه های صوتی و تصویری به صورت پویا,پروژه بررسی طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه رسانه های صورتی و تصویری به صورت پویا,تحقیق بررسی طراحی و پیاده سازی وب…

 • تحقیق زندگی نامه استانلی كوبریك

  تحقیق زندگی نامه استانلی كوبریك,زندگی نامه استانلی كوبریك دانلود فایل تحقیق زندگی نامه استانلی كوبریك مختصری از بیوگرافی استانلی كوبریك ( كارگردان سینما) استانلی، كوبریك استانلی كوبریك در 26 جولای 1928 در نیویورك متولد شد. در « كالج سیتی »…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک هویت

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک هویت دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک هویت در  25 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • پاورپوینت پیش ساختگی

  پاورپوینت پیش ساختگی دانلود فایل پاورپوینت پیش ساختگی دانلود پاورپوینت پیش ساختگیاین پاورپوینت در 46 اسلاید اماده ارائه و مطالعه  می باشد خانه‌های پیش‌ساخته(به انگلیسی: Prefabricated home) ساختمان‌هایی هستند که قطعات آنها در خارج از سایت ساخته می‌شوند (معمولاً در ابعاد استاندارد…

 • پایان نامه بررسی عوامل موثر بر گرایش به شبکه های خارجی در بین دانشجویان

  پایان نامه بررسی عوامل موثر بر گرایش به شبکه های خارجی در بین دانشجویان دانلود فایل پایان نامه بررسی عوامل موثر بر گرایش به شبکه های خارجی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور اردبیل   مقدمه در جهان امروز وسایل ارتباط…

 • آموزش و آزمون لغات تافل بخش دوم

  آزمون تافل,آزمون لغات تافل,آموزش تافل,آموزش زبان,آموزش لغات تافل,آموزش و آزمون لغات تافل بخش دوم,تافل دانلود فایل آموزش و آزمون لغات تافل  بخش دوم این مجموعه شامل 14 قسمت شامل آزمون و لغات تافل میباشد و به تعدد فراوان سفارش شده…

 • پاورپوینت آشنایی با برخی روشهای ریاضی و کاربرد آنها در فیزیک

  پاورپوینت آشنایی با برخی روشهای ریاضی و کاربرد آنها در فیزیک,پاورپوینت ریاضی فیزیک 3 دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با برخی روشهای ریاضی و کاربرد آنها در فیزیک  243 اسلاید اهداف درس - منابع               …

 • پاورپوینت رویکردهای تجزیه و تحلیل خط مشی

  پاورپوینت رویکردهای تجزیه و تحلیل خط مشی,دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی,دانلود پاورپوینت رویکردهای تجزیه و تحلیل خط مشی,رویکرد تخصصی,رویکرد سیستمی,رویکرد عقلانی – اقتضایی,رویکرد علمی – تجربی,رویکرد فرا علمی – فرا تجربی,رویکرد کارکردگرایی,ساختارگرایی,نمودار رویکرد سیستمی به خط…

 • بررسی سیستم های ردیابی مسیر خورشید (SOLAR TRACKING) و پتانسیل استفاده از آنها در پنل های خورشیدی

  بررسی سیستم های ردیابی مسیر خورشید (SOLAR TRACKING) و پتانسیل استفاده از آنها در پنل های خورشیدی دانلود فایل بررسی سیستم های ردیابی مسیر خورشید (SOLAR TRACKING) و پتانسیل استفاده از آنها در پنل های خورشیدی هدف از این مطلب…

 • تحقیق مجموعه‌های مركزی و شعاع‌ها در گراف‌های مقسوم علیه صفر از حلقه‌های جابجایی

  پایان نامه مجموعه‌های مركزی و شعاع‌ها در گراف‌های مقسوم علیه صفر از حلقه‌های جابجایی,پروژه مجموعه‌های مركزی و شعاع‌ها در گراف‌های مقسوم علیه صفر از حلقه‌های جابجایی,تحقیق مجموعه‌های مركزی و شعاع‌ها در گراف‌های مقسوم علیه صفر از حلقه‌های جابجایی,مجموعه‌های مركزی و…

 • تست زنی با نگاه در 10 ثانیه

  تست زنی با نگاه در 10 ثانیه,دانلود,دانلود آموزش تست زنی,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تست زنی با نگاه در 10 ثانیه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,فنون تست زنی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی…

 • گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

  پزشکی,تجهیزات,دانلود گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی,دستورالعمل,کاراموزی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی,کارورزی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی,کالیبراسیون,گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی,گزارش کاراموزی بررسی دستورالعمل های…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی,پروژه کارافرینی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی,توجیه اقتصادی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی,دانلود پروژه کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی,طرح توجیه فنی کارگاه تولید…

 • پایان نامه سنتز و ارزیابی خواص بدنه های بر پایه تیالیت

  پایان نامه سنتز و ارزیابی خواص بدنه های بر پایه تیالیت دانلود فایل پایان نامه سنتز و ارزیابی خواص بدنه های بر پایه تیالیت مقدمه تیالیت  (AL2Tio5) ماده سرامیکی است که بوسیله واکنش حالت جامد ترکیب هم مولار   Tio2و AL2O3 …

 • ترجمه طلایی استفاده از تکنیک های داده کاوی برای تجزیه و تحلیل حوادث ترافیک

  ترجمه طلایی استفاده از تکنیک های داده کاوی برای تجزیه و تحلیل حوادث ترافیک دانلود فایل ترجمه طلایی استفاده از تکنیک های داده کاوی برای تجزیه و تحلیل حوادث ترافیک استفاده از تکنیک های داده کاوی برای تجزیه و تحلیل…

 • پژوهش بررسی روایی و اعتبار و هنجاریابی آزمون اوتیسم بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران

  پژوهش بررسی روایی و اعتبار و هنجاریابی آزمون اوتیسم بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران,دانل,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود پژوهش بررسی روایی و اعتبار و هنجاریابی آزمون اوتیسم…

 • ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان یك پایگاه آماری منسجم و یكپارچه الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی

  ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان یك پایگاه آماری منسجم و یكپارچه الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی دانلود فایل ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان یك پایگاه آماری منسجم و یكپارچه الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی مقدمه تعریف ماتریس حسابداری اجتماعی پوشش…

 • پرسشنامه نیم کره راست مغز - نیم کره چپ مغز

  پرسشنامه نیم کره راست مغز - نیم کره چپ مغز,دانلود پرسشنامه نیم کره راست مغز نیم کره چپ مغز دانلود فایل پرسشنامه نیم کره راست مغز - نیم کره چپ مغز عنوان: دانلود پرسشنامه نیم کره راست مغز- نیم کره…

 • دوپینگ و داروهای غیرمجاز ورزشی

  دوپینگ و داروهای غیرمجاز ورزشی دانلود فایل دوپینگ و داروهای غیرمجاز ورزشی قسمتهایی از متن و فهرست: طرح تحقیق دوپینگ نوعی تقلب در ورزش است و هیچگونه جایگجاه مثبتی در ورزش ندارد و به همین دلیل نیاز به ان هیچگونه…

 • دانلود مقاله گنبد سلطانیه

  دانلود مقاله گنبد سلطانیه دانلود فایل دانلود مقاله گنبد سلطانیه بخشهایی از متن: گنبد سلطانیه ایجاد گنبد:  گنبد عظیم‌ و باشكوه‌ سلطانیه‌ در زمان‌ سلطان‌ محمد خدابنده‌ بین‌ سالهای‌ 713-703 هجری‌ قمری‌ بنیان‌ نهاده‌ شد .   ظاهراً هنگامی‌ كه‌ اولجایتو…

 • بررسی آمار اختلالات بدنی

  آمار اختلالات بدنی,اختلالات بدنی,بررسی آمار اختلالات بدنی,پروژه آمار اختلالات بدنی دانلود فایل پروژه آمار اختلالات بدنی در120 ص وبا فرمت ورد چكیده گرایش بسیار و روز افزون در خصوص نابهنجاری‌ها و اختلالات بد شكلی بدنی(BDD)  باعث ایجاد ارزیابی‌ها و مطالعات…

 • بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر كه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند و آنهایی كه مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد نك

  بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر كه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند و آنهایی كه مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد نك دانلود فایل بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش…

 • پمفلت (بروشور) بیماری اسهال

  پمفلت (بروشور) بیماری اسهال,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پمفلت (بروشور) بیماری اسهال تعریف اسهال اختلالات مختلفی ماننداختلال در هضم ، جذب ، و…

 • پروپوزال تاثیر آموزش حل مسئله اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری دانش آموزان دارای اختلال یادگیری

  پروپوزال تاب آوری دانش آموزان با اختلال یادگیری,پروپوزال تاثیر آموزش حل مسئله اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری دانش آموزان دارای اختلال یادگیری,تاثیر آموزش حل مسئله اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی دانلود فایل بصورت کامل با منابع نمونه ای از…

 • مقاله اندیشه های اسلامی

  مقاله اندیشه های اسلامی دانلود فایل مقاله اندیشه های اسلامی عنوان چالشها و آسیب‌های اندیشه ورزی اسلام آزادی در اندیشه اسلامی مباحثى در اندیشه اسلام منابع بخشهایی از متن: چالشها و آسیب‌های اندیشه ورزی اسلام از مهم‌ترین امتیازات انسان داشتن…