طرح توجیهی تولید خوراك طیوربه ظرفیت 24000 تن

طرح توجیهی تولید خوراك طیوربه ظرفیت 24000 تن

دانلود فایل

به ظرفیت 24000 تن تهیه شده در سال 1385 بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح و برنامه دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانكی طرح توجیهی تولید خوراك طیور 1 خلاصه طرح: موضوع طرح: دستگاه صادره كننده مجوز: ظرفیت اسمی تولیدات: 24000 تن نوع تولیدات: تعداد شاغلین: 20 نفر سرمایه گذاری كل طرح: 11895.14 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت: 6199.93 میلیون ریال سرمایه در گردش: 5695.22 میلیون ریال درآمد سالیانه: 40800.00 میلیون ریال سود ویژه: 2663.38 میلیون ریال دوره بازگشت سرمایه: 2.3 سال نرخ بازدهی سرمایه: % 43.5 درصد مشخصات سرمایه گذاری طرح: وزارت صنایع و معادن تولید خوراك طیور خوراك طیور 2 مقدمه: تغذیه علمی است كه دانش بیوشیمی و فیزیولوژی را تواما و با مفهومی مشترك در ارتباط با یك ارگانیزم و تامین غذای آن بیان می كند. تغذیه شامل جریانی است كه در آن سلولهای بدن موجود زنده با بخشی از محیط شیمیایی خارج كه برای تامین مواد مورد نیاز جهت انجام مطلوب واكنش های متابولیكی و شیمیایی برای رشد، نگهداری، كار و تولید ضروری است در ارتباط می باشد. غذا به ماده ای اطلاق می شود كه حیوان بتواند پس از خوردن ، آن را هضم و جذب كرده و به مصرف برساند. به آن قسمت از ماده غذایی كه به مصرف واقعی حیوان می رسد ، ماده مغذی گفته می شود. استفاده از خوراك آماده برای تغذیه طیور به واسطه ایجاد امكان مصرف ضایعات صنعتی و پسماند های كشاورزی در جهت كسب ارزش افزوده و همچنین سهولت حمل و نقل ، در سالهای اخیر رو به فزونی نهاده است. ضمن اینكه تغذیه طیور با این نوع خوراك می تواند از بروز امراضی كه به دلیل وجود آلودگی های مختلف در غذای طیور پدید می آید جلوگیری نماید. برای ایجاد شرایط بهره برداری اقتصادی از واحدهای مرغداری باید مجموعه ای از مواد كه در یك نوع غذای خاص به تنهایی گرد هم نمی آیند با هم مخلوط و آسیاب نمود. این تركیب خوراكی را تشكیل می دهد كه متشكل از مجموعه مواد غذایی است كه قادر است همه عناصر و مواد ضروری بدن حیوان را در حد نیاز آن برطرف كند. مواد قابل استفاده در تركیب خوراك طیور به مقادیر مختلفی قابل استفاده می باشند. لكن در محاسبات طرح حاضر از تركیب زیر استفاده شده است: جو به میزان یك پنجم، سبوس گندم معادل 12 درصد، ضایعات گندم به میزان 22 درصد، كود مرغی یك پنجم، ذرت معادل 18 درصد، پودر ماهی 5 درصد، پودر گوشت 1 درصد. ویتامین، اوره، كربنات و نمك هر یك كمتر از یك درصد از تركیب خوراك طیور را تشكیل می دهند. 3 0.000001 قیمت واحد قیمت كل (ریال) (میلیون ریال) 500 50000 0.000001 مساحت هزینه واحد هزینه كل (متر مربع) (ریال) (میلیون ریال) 1 خاكبرداری و تسطیح 1 100 10000 2 گود برداری 120 50000 2400 3 حصاركشی 60 150000 400 4 فضای سبز ، خیابان كشی 700 200000 3500 881 – – 0.000001 مساحت زیر بنا هزینه واحد هزینه كل (متر مربع) (ریال) (میلیون ریال) 1 انبار مواد اولیه و محصول 1100 1100000 1000 2 سالن تولید 1200 1200000 1000 3 اداری و رفاهی 180 1200000 150 4 نگهبانی 25 1000000 25 5 آزمایشگاه 37.5 1500000 25 6 ساختمانهای تاسیساتی 22 1100000 20 2564.5 – 2220 جمع -2-1 محوطه سازی: ردیف شرح متراژ زمین شرح جمع -3-1 ساختمانها: ردیف -1 سرمایه گذاری ثابت طرح -1-1 زمین محل اجرای طرح: 10000 4 هزینه كل (میلیون ریال) 2 آبرسانی( حق انشعاب و لوله كشی و … ) 1 اینچ 15 3 تاسیسات گرمایش و سرمایش 30 4 منبع سوخت شش هزار لیتری 13 5 تاسیسات دفع فاضلاب 25 6 باسكول 50 تنی 60 7 منبع ذخیره آب ده هزار لیتر زمینی 25 8 تجهیزات اطفای حریق 10 298 ردیف مشخصات فنی جمع -4-1 تأسیسات و تجهیزات: 120 شرح 1 برق رسانی( حق انشعاب و نصب تابلو و ترانس و كابل كشی و سیم كشی های مربوطه) 150 كیلو وات 5 0.000001 هزینه واحد هزینه كل (ریال) (میلیون ریال) 2 نوار نقاله 80 20000000 4 3 الك 100 50000000 2 4 مخلوط كن (میكسر) 150 75000000 2 5 بالابر 100 50000000 2 6 مخزن مواد اولیه 240 40000000 6 7 سیلوی ذخیره محصول 180 30000000 6 8 تجهیزات بسته بندی 240 120000000 2 9 تجهیزات كنترل 50 50000000 1 10 وسایل آزمایشگاهی 75 75000000 1 11 كانوایر 80 20000000 4 1455 – – 160 40000000 4 جمع ردیف نام ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی -5-1 ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی : تعداد 1 آسیاب ضربه ای 6 قیمت واهد هزینه كل (ریال) (میلیون ریال) 1 وانت نیسان 90 90000000 1 90 – – هزینه كل (میلیون ریال) 15 1 5 2 20 3 40 هزینه كل (میلیون ریال) 20 1 20 2 10 3 30 4 80 -6-1 وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل كارخانه: تعداد جمع ردیف شرح اخذ جواز تاسیس و سایر مجوزها حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگی جمع -7-1 تجهیزات اداری و كارگاهی: ردیف شرح لوازم اداری(میز- صندلی- فایل- گوشی تلفن و …) لوازم آشپزخانه ابزار آلات كارگاهی جمع -8-1 هزینه های قبل از بهره برداری: ردیف شرح تهیه طرح و نقشه های مربوطه آموزش 7 هزینه كل (میلیون ریال) 1 زمین 500 2 محوطه سازی و ساختمانها 3445.5 3 تاسیسات 298 4 وسایط نقلیه 90 5 ماشین آلات و تجهیزات 1455.0 6 تجهیزات اداری و كارگاهی 40 7 هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده( 5 % جمع بالا) 291.43 8 هزینه های قبل از بهره برداری 80 6199.93 هزینه های ثابت طرح جمع ردیف شرح 8 9.2 مصرف سالیانه هزینه كل (تن) ریالی(هزار ریال) ارزی (دلار) (میلیون ریال) 1 جو 7200 1500 4800 2 سبوس گندم 4032 1400 2880 3 ضایعات گندم 3168 600 5280 4 ذرت 15120 3500 4320 5 پودر گوشت 600 2500 240 6 پودر ماهی 1680 1400 1200 7 كود مرغی 1200 250 4800 8 اوره 160 800 200 9 كربنات كلسیم 110 500 220 10 نمك 36 300 120 11 انواع ویتامین 100 10000 10 12 كیسه پلی پروپیلن 195 15000 13 13 سایر – 50 0.2 33651 0 37750.2 24083 هزینه واحد -2 هزینه های جاری طرح: جمع ردیف شرح -1-2 مواد اولیه و بسته بندی: 9 حقوق ماهیانه حقوق سالیانه (ریال) (میلیون ریال) 1 مدیر طرح 48 4000000 1 2 كارمند مالی و اداری 52.8 2200000 2 3 نگهبان و سرایدار 24 2000000 1 124.8 – 4 87.36 212.16 حقوق ماهیانه حقوق سالیانه (ریال) (میلیون ریال) 1 سرپرست تولید 36 3000000 1 2 تكنسین 30 2500000 1 4 كارگر ماهر 132 2200000 5 5 كارگر ساده 194.4 1800000 9 392.4 – 16 274.68 667.08 جمع كل حقوق و مزایای پرسنل : تولیدی + غیر دولتی 879.24 شرح -2-2 حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی: ردیف تعداد مزایا و پاداش و حق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) جمع كل جمع مزایا و پاداش و حق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) جمع كل جمع ردیف شرح -3-2 حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی: تعداد 10 هزینه واحد هزینه كل (ریال) (میلیون ریال) 1 گازوییل لیتر 1.65 165 10000 2 بنزین لیتر 4 800 5000 3 برق كیلووات ساعت 60 200 300000 4 روغن واسكازین لیتر 0.5 10000 50 66.15 – – ارزش دارایی (میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ 1 محوطه سازی و ساختمانها 68.91 2 344.55 10 3445.5 2 تاسیسات و تجهیزات 14.9 5 35.76 12 298 3 وسایط نقلیه 9 10 18 20 90 4 ماشین آلات و تجهیزات 72.75 5 145.5 10 1455 5 تجهیزات اداری و كارگاهی 4 10 8 20 40 169.56 – 551.81 – -4-2 هزینه سوخت و انرژی: تعمیر و نگهداری جمع -5-2 استهلاك و تعمیر و نگهداری: ردیف شرح استهلاك واحد جمع ردیف شرح مصرف سالیانه 11 هزینه (میلیون ریال) 1 مواد اولیه و بسته بندی 33651.00 2 حقوق و دستمزد 879.24 3 سوخت و انرژی 66.15 4 تعمیر و نگهداری 169.56 5 استهلاك 551.81 1738.30 ( 6 پیش بینی نشده ( 5%جمع ردیف 1 الی 4 37056.06 هزینه (هزار ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ 1 مواد اولیه و بسته بندی 33651 100 0 0 33651 2 حقوق و دستمزد كاركنان 264 30 615 70 879 3 سوخت و انرژی 53 80 13 20 66 4 تعمیر و نگهداری 136 80 34 20 170 5 هزینه اداری و فروش ( 1% فروش) 408 100 0 0 408 6 بیمه كارخانه(دو در هزار سرمایه ثابت) 0 0 12 100 12 7 پیش بینی نشده 1130 65 608 35 1738 8 استهلاك 0 0 552 100 552 35641 – 1835 – 37476 جدول هزینه های جاری طرح جمع ردیف شرح جمع ردیف شرح هزینه ثابت هزینه متغیر -6-2 جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید: 12 هزینه كل (هزار ریال) 1 مواد اولیه ( 2 ماه مواد اولیه و بسته بندی) 5608.50 5695.22 جمع (میلیون ریال) 1 سرمایه گذاری ثابت 6119.93 2 هزینه های قبل از بهره برداری 80.00 3 سرمایه درگردش 5695.22 11895.14 86.72 هزینه های طرح سرمایه در گردش: جمع ردیف شرح 2 تنخواه گردان ( 20 روز هزینه های تولید به جزء هزینه مواد اولیه و بسته بندی) جدول سرمایه گذاری: جمع ردیف 13 جمع كل (میلیون ریال) 40800 میلیون ریال 3323.54 سود ناویژه = – فروش سالیانه میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 1700000 شرح 4 – قیمت فروش كالا : درصد % 35.6 = قیمت تمام شده واحد محصول 40800 100× میزان فروش در نقطه سر به سر : = هزینه متغیر تولید- فروش محاسبه نقطه سر به سر : ارزش واحد (ریال) 3 – قیمت تمام شده هر واحد تولید: جمع هزینه های سالیانه تولید ظرفیت سالیانه تولید كل درآمد فروش = ریال 1562 40800 هزینه ثابت تولید – هزینه های اداری و فروش 212.16 408.00 محاسبه سود ویژه : كسر می شود: هزینه های عملیاتی شامل: سود ناویژه : 3323.54 – حقوق و دستمزد پرسنل اداری هزینه های تولید سالیانه سود ناویژه : = میلیون ریال 14514.54 هزینه ثابت 1- هزینه متغیر فروش كل مقدار (تن) خوراك دام 24000 14 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 6913.29 میلیون ریال 6321.48 سود عملیاتی : 2703.38 كسر می شود: هزینه های غیرعملیاتی شامل: – استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری (دو ساله) 40.00 – سود ویژه قبل از كسر مالیات 2663.38 نرخ بازدهی سرمایه : = درصد % 43.5 سود ویژه قبل از كسر مالیات سرمایه گذاری ثابت دوره بازگشت سرمایه : = سال 2.3 سرمایه گذاری ثابت طرح سود ویژه قبل از كسر مالیات فروش كل درصد = ارزش افزوده ناخالص ارزش افزوده ناخالص : ارزش افزوده ناخالص =( تعمیر و نگهداری + سوخت و انرژی + مواد اولیه و بسته بندی)-(فروش كل) 15.5% ارزش افزوده خالص =( استهلاك قبل از بهره برداری + استهلاك دارائیها)-(ارزش افزوده ناخالص) = ارزش افزوده ناخالص به فروش = ارزش افزوده خالص به فروش = درصد % 16.9 ارزش افزوده خالص فروش كل 15 طرح توجیهی تولید خوراك طیوربه ظرفیت 24000 تن بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح و برنامه دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانكی طرح توجیهی تولید خوراك طیور خلاصه طرح: موضوع طرح: دستگاه صادره كننده مجوز: ظرفیت اسمی تولیدات: 24000 تن نوع تولیدات: تعداد شاغلین: 20 نفر سرمایه گذاری كل طرح: 11895.14 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت: 6199.93 میلیون ریال سرمایه در گردش: 5695.22 میلیون ریال درآمد سالیانه: 40800.00 میلیون ریال سود ویژه: 2663.38 میلیون ریال دوره بازگشت سرمایه: 2.3 سال نرخ بازدهی سرمایه: % 43.5 درصد مشخصات سرمایه گذاری طرح: وزارت صنایع و معادن تولید خوراك طیورخوراك طیور2 مقدمه:تغذیه علمی است كه دانش بیوشیمی و فیزیولوژی را تواما و با مفهومی مشترك در ارتباط بایك ارگانیزم و تامین غذای آن بیان می كند. تغذیه شامل جریانی است كه در آن سلولهای بدن موجود زنده با بخشی از محیط شیمیایی خارج كه برای تامین مواد مورد نیاز جهت انجام مطلوب واكنش های متابولیكی و شیمیایی برای رشد، نگهداری، كار و تولید ضروری است در ارتباط میباشد.غذا به ماده ای اطلاق می شود كه حیوان بتواند پس از خوردن ، آن را هضم و جذب كرده و بهمصرف برساند. به آن قسمت از ماده غذایی كه به مصرف واقعی حیوان می رسد ، ماده مغذی گفته می شود.استفاده از خوراك آماده برای تغذیه طیور به واسطه ایجاد امكان مصرف ضایعات صنعتی و پسماندهای كشاورزی در جهت كسب ارزش افزوده و همچنین سهولت حمل و نقل ، در سالهای اخیر روبه فزونی نهاده است.ضمن اینكه تغذیه طیور با این نوع خوراك می تواند از بروز امراضی كه به دلیل وجود آلودگی های مختلف در غذای طیور پدید می آید جلوگیری نماید.برای ایجاد شرایط بهره برداری اقتصادی از واحدهای مرغداری باید مجموعه ای از مواد كه در یك نوع غذای خاص به تنهایی گرد هم نمی آیند با هم مخلوط و آسیاب نمود. این تركیب خوراكی راتشكیل می دهد كه متشكل از مجموعه مواد غذایی است كه قادر است همه عناصر و مواد ضروری بدن حیوان را در حد نیاز آن برطرف كند.مواد قابل استفاده در تركیب خوراك طیور به مقادیر مختلفی قابل استفاده می باشند. لكن درمحاسبات طرح حاضر از تركیب زیر استفاده شده است:جو به میزان یك پنجم، سبوس گندم معادل 12 درصد، ضایعات گندم به میزان 22 درصد، كودمرغی یك پنجم، ذرت معادل 18 درصد، پودر ماهی 5 درصد، پودر گوشت 1 درصد. ویتامین، اوره،كربنات و نمك هر یك كمتر از یك درصد از تركیب خوراك طیور را تشكیل می دهند.

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید تویی و توپ لاستیکی

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید تویی و توپ لاستیکی,پروژه کارافرینی کارگاه تولید تویی و توپ لاستیکی,توجیه اقتصادی کارگاه تولید تویی و توپ لاستیکی,تولید,تویی,دانلود پروژه کارگاه تولید تویی و توپ لاستیکی,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید تویی و توپ لاستیکی,طرح توجیه فنی کارگاه تولید…

 • بررسی تاثیر رضایت شغلی بر استرس شغلی در مدیران و معلمان ناحیه یک

  استرس شغلی در مدیران و معلمان,بررسی تاثیر رضایت شغلی بر استرس,بررسی تاثیر رضایت شغلی بر استرس شغلی در مدیران و معلمان ناحیه یک,مقاله بررسی تاثیر رضایت شغلی بر استرس شغلی در مدیران و معلمان ناحیه یک دانلود فایل مقاله بررسی…

 • تأملی در افكار و ایده ها و اشعار سه شاعر (نسیم شمال ،لاهوتی و میرزادة عشقی )

  اشعار سه شاعر نسیم شمال ،لاهوتی و میرزادة عشقی,تأملی در افكار و ایده ها و اشعار,تأملی در افكار و ایده ها و اشعار سه شاعر (نسیم شمال ،لاهوتی و میرزادة عشقی ),دانلود شعرهای نسیم شمال ،لاهوتی و میرزادة عشقی,لاهوتی,میرزادة عشقی,نسیم…

 • دانلود طرح تکثیر و پرورش کبک صنعتی

  دانلود طرح تکثیر و پرورش کبک صنعتی دانلود فایل تکثیر و پرورش کبک صنعتی مقدمه­ نقش تغذیه سالم در تامین سلامت انسان بر هیچ کس پوشیده نیست.انسان امروزی  با پیشرفت تکنولوژی وبکارگیری همه علوم وفنون سعی در حفظ سلامت و…

 • پاورپوینت زراعت غلات علوفه ای 20 اسلاید

  پاور پوینت,پاورپوینت زراعت,پاورپوینت زراعت غلات علوفه ای,پاورپوینت زراعت غلات علوفه ای 20 اسلاید,دانلود پاورپوینت زراعت غلات علوفه ای 20 اسلاید,زراعت,زراعت غلات علوفه ای,غلات,غلات علوفه ای دانلود فایل پاورپوینت زراعت غلات علوفه ای 20 اسلاید گیاه علوفه ای مرغوب ازخانواده بغولات…

 • پژوهش بررسی عوامل موثر در مشاركت سیاسی

  پروژه بررسی عوامل موثر در مشاركت سیاسی,پژوهش بررسی عوامل موثر در مشاركت سیاسی,تحقیق بررسی عوامل موثر در مشاركت سیاسی,دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر در مشاركت سیاسی,سیاسی,عوامل موثر,مشاركت,مقاله بررسی عوامل موثر در مشاركت سیاسی دانلود فایل پژوهش بررسی عوامل موثر…

 • ضعف بانک ها در تامین امنیت

  دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق ضعف بانک ها در تامین امنیت,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,ضعف بانک ها در تامین امنیت,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تحقیق ضعف بانک…

 • تحقیق ترموكوپل و كلید الكتریكی و مایكروفر

  پروژه ترموكوپل و كلید الكتریكی و مایكروفر,تحقیق ترموكوپل و كلید الكتریكی و مایكروفر,ترموكوپل و كلید الكتریكی و مایكروفر,دانلود ترموكوپل و كلید الكتریكی و مایكروفر,مقاله ترموكوپل و كلید الكتریكی و مایكروفر دانلود فایل تحقیق ترموكوپل و كلید الكتریكی و مایكروفر (رشته…

 • کاراموزی کار وکالت

  کاراموزی کار وکالت دانلود فایل کاراموزی کار وکالت گزارش شماره 1         «ماه اول کارآموزی»        مورخ 10/4/ 1- خواهان ها: فخری – – مهرداد – فرهاد – بهرام با وکالت خانم .. 2- خواندگان: آقای – خانم  3- خواسته: صدور حکم…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه چوب و کاغذ سازی

  پروژه کارآفرینی کارگاه چوب و کاغذ سازی,پروژه کارافرینی کارگاه چوب و کاغذ سازی,توجیه اقتصادی کارگاه چوب و کاغذ سازی,چوب,دانلود پروژه کارگاه چوب و کاغذ سازی,دانلود کارآفرینی کارگاه چوب و کاغذ سازی,طرح توجیه فنی کارگاه چوب و کاغذ سازی,طرح توجیهی کارگاه…

 • تحقیق پارامترهای موثر برآنودایزینگ رنگی فولاد گالوانیک

  پروژه بررسی پارامترهای موثر برآنودایزینگ رنگی فولاد گالوانیک,تحقیق پارامترهای موثر برآنودایزینگ رنگی فولاد گالوانیک دانلود فایل قسمتهایی از متن: فصل اول: مقدمه روش آبکاری فلزات برای اهداف تزئینی ومحافظتی از دیر باز موردتوجه بوده است. بدون شک این صنعت متحول…

 • پایان نامه ارائه روشی به منظور شناسایی سرویسها در فاز مدلسازی سرویسگرا

  پایان نامه ارائه روشی به منظور شناسایی سرویسها در فاز مدلسازی سرویسگرا دانلود فایل پایان نامه ارائه روشی به منظور شناسایی سرویسها در فاز مدلسازی سرویسگرا فهرست مطالب  فصل اول - كلیات تحقیق .......................................................................................................................... 1 1-1 مقدمه ........................................................................................................................................... 2 1-2…

 • سمینار معماری ذخیره سازی پردازش ابری

  سمینار معماری ذخیره سازی پردازش ابری دانلود فایل سمینار معماری ذخیره سازی پردازش ابری  چکیده تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدل کسب و کار طرح چالش جدید است. با افزایش هزینه های برای ذخیره سازی الکترونیکی داده‌ها و منابع…

 • پایان نامه کارشناسی با موضوع کارآموزی کشاورزی

  پایان نامه کارشناسی با موضوع کارآموزی کشاورزی,کارآموزی کشاورزی دانلود فایل تحقیق و پژوهش کارشناسی با موضوع کارآموزی کشاورزی صبا حزین فصل 1: معرفی مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی مقدمه……………………………………………………………………………………………….. تاریخچه مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی…………………………….. شرح…

 • پایان نامه بهبود کیفیت از طر یق ویژگیهای استخراج شده و کنتراست در تصاویر ماموگرافی به کمک ویولت

  پایان نامه بهبود کیفیت از طر یق ویژگیهای استخراج شده و کنتراست در تصاویر ماموگرافی به کمک ویولت دانلود فایل پایان نامه بهبود کیفیت از طر یق ویژگیهای استخراج شده و کنتراست در تصاویر ماموگرافی به کمک ویولت چکیده: یکی…

 • پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (2011)

  پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (2011) دانلود فایل پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (2011) فراشناخت و فراهیجان مثبت: از پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت[1] بیر (2011) استفاده شده است. گویه‌های این پرسشنامه بیانگر باورهای فراشناختی در مورد فرایندهای…

 • پاورپوینت هوش مصنوعی

  پاورپوینت هوش مصنوعی دانلود فایل پاورپوینت هوش مصنوعی پاورپوینت هوش مصنوعی 227 اسلاید هوش مصنوعی چیست؟مبانی هوش مصنوعیتاریخچه هوش مصنوعی

 • مقاله خروج صغیر از حجر

  بررسی خروج صغیر از حجر,تحقیق در مورد خروج صغیر از حجر,تحقیق و بررسی خروج صغیر از حجر,تحقیق و بررسی در مورد خروج صغیر از حجر,خروج صغیر از حجر,خروج صغیر از حجر 60 ص,مقاله خروج صغیر از حجر دانلود فایل خروج…

 • پروژه طراحی دكوراسیون یك آپارتمان و یك المان خاص محیطی

  پایان نامه طراحی دكوراسیون یك آپارتمان و یك المان خاص محیطی,پروژه طراحی دكوراسیون یك آپارتمان و یك المان خاص محیطی,تحقیق طراحی دكوراسیون یك آپارتمان و یك المان خاص محیطی,دانلود طراحی دكوراسیون یك آپارتمان و یك المان خاص محیطی,طراحی دكوراسیون یك…

 • مقاله روان‌شناسی صنعتی و سازمانی

  مقاله روان‌شناسی صنعتی و سازمانی دانلود فایل مقاله روان‌شناسی صنعتی و سازمانی فهرست : مقدمه 1 روانشناسی صنعتی سازمانی چیست؟ 2 بهداشت روانی محیط کار 6 دغدغه ها و حوزه های روانشناسی صنعتی سازمانی 10 روانشناسی صنعتی سازمانی چرا؟ 16…

 • پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات تلفن بانک در بانک توسعه تعاون

  پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات تلفن بانک در بانک توسعه تعاون دانلود فایل پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات تلفن بانک در بانک توسعه تعاون چکیده در…

 • طراحی فرودگاه

  طراحی فرودگاه دانلود فایل طراحی فرودگاه مدیریت سرمایه و ایمنی جهت ساختارهایی زیر بنایی با جلوه تر مشاهدات مافوق طیفی شهری و نقشه برداری راهها محاسبه مسافت طی شده در جاده ها جهت نظارت و اجرای FHWA كاربرد LIDAR در…

 • تحقیق بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  انگیزش پیشرفت تحصیلی,بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس بوکان,تحقیق بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,جو عاطفی خانواده ها دانلود فایل چکیده  هدف این تحقیق بررسی رابطه جو عاطفی…

 • تحقیق زیست محیطی و فلوریستیكی دامنه های جنوب غربی رشته كوه بینالود

  بررسی زیست محیطی و فلوریستیكی دامنه های جنوب غربی رشته كوه بینالود,تحقیق زیست محیطی و فلوریستیكی دامنه های جنوب غربی رشته كوه بینالود,دانلود تحقیق زیست محیط دامنه های جنوب غربی بینالود,فلوریستیكی دامنه رشته كوه بینالود دانلود فایل فهرست مطالب چكیده                                            …

 • پایان نامه بررسی جامع انرژی هسته ای

  انرژی هسته ای,پایان نامه بررسی جامع انرژی هسته ای,پروژه بررسی جامع انرژی هسته ای,تحقیق بررسی جامع انرژی هسته ای,دانلود پایان نامه بررسی جامع انرژی هسته ای,مقاله بررسی جامع انرژی هسته ای دانلود فایل پایان نامه بررسی جامع انرژی هسته ای…

 • خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش اصول و مبانی روشANP

  اصول و مبانی روش ANP,تصمیم گیری با معیارهای چندگانه,خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش روش های وزن دهی دانلود فایل خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش اصول و مبانی روش ANP با مثال حل شده در18صفحه…

 • شناخت و نگهداری کِفیر

  تهیه کفیر در خانه,خواص کفیر,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,شناخت و نگهداری کِفیر,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,کفیر شناخت و آموزش دانلود فایل شناخت و نگهداری کِفیر به…

 • بررسی رابطه تاب آوری روانشناختی و کیفیت زندگی با شادکامی

  بررسی رابطه تاب آوری روانشناختی,بررسی رابطه تاب آوری روانشناختی و کیفیت زندگی با شادکامی,پایان نامه کارشناسی روانشناسی عمومی,کیفیت زندگی با شادکامی دانلود فایل پایان نامه کارشناسی روانشناسی عمومی بررسی رابطه تاب آوری روانشناختی و کیفیت زندگی با شادکامی  مقدمه روان…

 • خواص سیاه دانه و خاکشیربه لحاظ طب سنتی واحادیث

  خواص سیاه دانه و خاکشیربه لحاظ طب سنتی واحادیث,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود خواص سیاه دانه و خاکشیربه لحاظ طب سنتی واحادیث,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود…

 • مقاله برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

  مقاله برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم دانلود فایل [7]

 • مقاله بررسی حقوقی نکاح و ازدواج

  شروط نکاح موقت,مقاله بررسی حقوقی نکاح و ازدواج,مقاله قوانین نکاح,ولایت در نکاح دانلود فایل مقاله ازدواج و نکاح از نظر حقوقی مطالب: مقدمه فواید واهمیت نکاح: اقسام نکاح : الف – نکاح دائم : ب - نکاح موقت یا منقطع…

 • دانلود پاورپوینت (اسلاید) مدیریت منابع انسانی بین الملل

  انواع مختلف کارکنان بین المللی,دانلود پاورپوینت (اسلاید) مدیریت منابع انسانی بین الملل,سرمایه انسانی,سطوح م,سیستم اقتصادی,سیستم قانونی سیاسی,عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی,فرهنگ‌,مدل اقلیم گرا,مدل چند مرکزی,مدل ملی گرا,مدل منطقه محور,مدلهای مدیریت منابع انسانی,مدیریت کارکنان در محیط جهانی دانلود فایل عنوان:…

 • راه حلهای فن آوری ابتدایی برای حداقل رساندن و كنترل‌رهایی از آلودگیها در اثر معادن

  راه حلهای فن آوری ابتدایی برای حداقل رساندن و كنترل‌رهایی از آلودگیها در اثر معادن دانلود فایل راه حلهای فن آوری ابتدایی برای حداقل رساندن و كنترل‌رهایی از آلودگیها در اثر معادن مقدمه: محلول ساختگی آب معدنی آزمایشات گیفت خنی…

 • مقاله بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران

  پروژه بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران,تحقیق بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران,دانلود تحقیق بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران,مقاله بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران دانلود فایل مقاله بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران در 16 صفحه ورد قابل…

 • پاورپوینت نور آینه عدسی به همراه فایل Word

  پاورپوینت نور آینه عدسی به همراه فایل Word دانلود فایل پاورپوینت نور آینه عدسی به همراه فایل Word  نور       ماهیت ذر‌ه‌ای اسحاق نیوتن (Isaac Newton) در کتاب خود در رساله‌ای درباره نور نوشت پرتوهای نور ذرات کوچکی هستند که…