مقاله تاثیر كارآفرینی بر جامعه پذیری دختران

مقاله تاثیر كارآفرینی بر جامعه پذیری دختران

دانلود فایل

مقاله تاثیر كارآفرینی بر جامعه پذیری دختران فهرست: تعریف جامعه پذیری جامعه پذیری در زنان كار آفرینی وجامعه پذیری زنان تاثیر هویت بر جامعه پذیری بحران در هویت جنسى بحران در هویت ملى بحران در هویت دینى بحران هویت دختران و راهكارهاى دینى متفكران دینى و مسأله زن منابع ………………………………………………….. بخشهایی از متن: تعریف جامعه پذیری جامعه پذیری فردپذیرفتن یكسری از ارزشها ،هنجارهای مورد احترام جامعه از سوی فرد و تطبیق این ارزشها با ارزشهای پذیرفتة شخص می باشد. جامعه پذیری در زنان جامعه پذیری زنان از كانالهای مختلف اجتماعی صورت میگیرد كه این كانالها اول از خانواده، مدرسه، گروه دوستان و همسالان شروع می شود.نقش هر یك از این كانالها در هر یك از دوره های زندگی دختران مهم می باشد. موفقیت هر یك از این كانالها بستگی به تطبیق دختران با هنجارها و ارزشهای مورد قبول این نهادها می باشد. … در بسیاری از كشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، حضور زنان در بازار كار، متناسب با افزایش سطح تحصیلات آنان افزایش نیافته است و موانع بسیاری بر سر راه فعالیت های اقتصادی زنان در خارج از منزل وجود دارد. این باور در میان اكثریت مردم رواج دارد كه در حال حاضر، علی رغم آن كه بخش اعظم زنان خارج از بازار كار قرار دارند، كشور با مشكل عظیم بیكاری دست به گریبان است. لذا قطعاً با افزایش شمار زنان تحصیل كرده و فعال بحران بیكاری تشدید خواهد شد. در حالی كه میزان فرصت های شغلی كه اقتصاد همه ساله خلق می كند، لزوماً تعداد ثابتی نیست. به علاوه نمی توان از نظر دور داشت كه بالا رفتن شمار زنان بیكار تحصیل كرده با افزایش نارضایتی در میان این گروه منجر می شود و عوارض اجتماعی _ اقتصادی خاص خود را به همراه خواهد داشت. به همین جهت در برنامه های توسعه، اعمال برنامه های مختلف جهت تسهیل فعالیت اقتصادی ان، به ویژه در اشكال خود اشتغالی و كارآفرینی، مورد تأكید قرار گرفته است. در این تحقیق ضمن بررسی نظریات مربوط به نقش حمایتی دولت در توسعه كارآفرینی ان، بررسی اجمالی وضعیت زنان در بازار كار استان مادران و تجزیه و تحلیل حاصل از مطالعه میدانی، در بخش نهایی با جمع بندی اطلاعات مطرح شده در قسمت های مختلف تحقیق، نتایج حاصل از حمایت های مالی دولت در گسترش كارآفرینی در میان زنان ارائه شده و برای اثر بخشی سیاست های حمایتی دولت راهكارهایی پیشنهاد گردیده است. در ادامه دكتر زهرا كریمی مدیر پروژه كارآفرینی زنان (مركز كارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف) به بحث «توسعه كارآفرینی زنان و دختران دانشگاهی» پرداخت. وی گفت: ایجاد تفكر كارآفرینی و ورود به كسب و كار در میان بانوان كشور، مخصوصاً دانش آموختگان دانشگاهی كه با توجه به دانش و مهارتی كه در رشته تخصصی دانشگاهی خود فرا گرفته اند، امكان ایجاد كسب و كار به صورت فردی یا گروهی در رشته تخصصی خود را دارند، باعث می شود كه آنها با بهره گیری از استعداد های بالقوه خود، افرادی خلاق، نوآور و كارآفرین شوند و خود را باور نمایند كه این خودباوری نه تنها منجر به تسلط و موفقیت آنان در دگی شخصی می شود، بلكه بسیاری از ناهنجاری های فكری و روانی كه امروز با آن دست به گریبان هستند را كاهش داده و آنان را به جایگاه واقعی خود می رساند. كارآفرینی به نوبه خود فرآیند پیچیده ای است كه عوامل متعدد شخصیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در آن تأثیر گذار است و شاید همین پیچیدگی و ناهمواری توجیه گر میزان قابل تأمل عدم موفقیت زنان در كارآفرینی و اساساً عدم ورود آنها به فعالیت های كارآفرینانه باشد. از این رو شناسایی عوامل مؤثر در موفقیت فرآیند راه اندازی یك فعالیت كارآفرینانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. … نكته مهم و اساسى در بحث ارتباط جامعه مدنى و تشكلهاى مدنى – كه این مدعا را به تشكلهاى سیاسى نیز مى توان تعمیم داد – آن است كه نباید همه چیز را به نحوى در سنت و سیره معصومین و یا در نصوص دینى یافت ، بلكه باید بدین سنت عمل كرد كه اگر تصویب قوانین و یا تأسیس تشكلهایى با نصوص، سنت و سیره تعارض ندارد و منطقى، معقول و موردنیاز جامعه اسلامى است ،مى توان آن را پذیرفت و اعمال كرد و حتى در حكومت دینى و با استناد به ادله عقلى نیز آنها را دینى دانست. این نكته در صورتى است كه نتوان در باره آن پدیده و امر مستحدث دلیل نقلى یافت. به نظر مى رسد با اینكه تشكلهاى مدنى و سیاسى بدیع اند، مى توان از آنها با مراجعه به نصوص و از منظر درون دینى نیز دفاع كرد. زیرا جاى طرح چند پرسش وجوددارد: اول ، از نگاه دینى آیا ظلم از مصادیق منكر است یا خیر؟ فكر نمى كنم هیچ مسلمانى حاضر باشد به این سؤال پاسخ منفى بدهد. زیرا براساس نص صریح قرآنى از اهداف مهم ارسال رسل و فرستادن كتاب ، اقامه قسط به دست مردم در جامعه دینى است . ظلم نقطه مقابل و متضاد با غایات رسولان و مانع تحقق آرمانهاى آنهاست، از این رو از منكرهاى بزرگ و بسیار قبیح نیز هست. دوم ، آیا نهى از منكر نیز واجب است یا خیر؟ بدین پرسش هم یك مسلمان و مؤمن باید پاسخ مثبت بدهد. زیرا براساس نص قرآنى امر به معروف و نهى از منكر از وظایف هر مرد و زن مسلمان است. زیرا مردان و زنان مؤمن همه یار و دوستدار یكدیگرند و خلق را به كار نیكو امر و از كار زشت نهى مى كنند . سوم ، آیا در جامعه دینى و در شرایط عصر حاضر به دختران جامعه ظلم و ستم روا داشته مى شود؟ چه كسى است كه هر روز اخبارى هولناك از ستمهاى اشرار، اغیار و حتى خانواده ها علیه دختران دریافت نكند. امروزه ستمهایى كه بعضى پدران بر دختران روا مى دارند ، وجدانها را مى لرزاند. دخترى مى گوید: چون پدرم پسر مى خواست و بچه هاى زن اول همه دختر بودند، با زن دیگرى ازدواج كرد ، اما فرزند اول این زن نیز دختر بود. آیا این گونه حوادث یادآور اقدامات عصر جاهلى نیست؟ « و آن گاه كه یكى از ایشان را به دخترى مژده دهند، رویش از فرو خوردن غیظ خود سیاه مى شود.» چهارم ، براساس مقدمات فوق، ستم از منكرات مهم است و افراد مسلمان موظف اند آن را نهى كنند. در جامعه بر دختران ما ستم روا داشته مى شود و نمى توان از كنار آن گذشت. اما پرسش این است كه براى مقابله با این ستم آیا اقدام فردى مؤثرتر است یا اقدام جمعى و تشكیلاتى ؟ پنجم، تشكلهاى غیردولتى و مردمى، اعم از مردانه و زنانه و خصوصاً تشكلهاى خاص زنان كه از ضرورتهاى عصر است، باید در صدد آن باشند كه به دختران ساز و كارهایى را بیاموزند كه بتوانند از تعدى دیگران به جسم و جانشان دفاع كنند (برقرارى كلاسهاى رزمى براى تقویت قدرت بدنى و اجراى كلاسهاى توجیهى ، آموزشى و مشاوره اى و …) به آنها آموزش دهند كه مشكلات خودشان را از طریق چه مجارى اى به گوش مسؤولان برسانند و در اقدامى دقیق تر به صورت لایحه و طرح به دولت و مجلس انتقال دهند.

 • پایان نامه بررسی راندمان تولید علوفه در کشت مخلوط سویا و ذرت علوفه‌ای

  پایان نامه بررسی راندمان تولید علوفه در کشت مخلوط سویا و ذرت علوفه‌ای دانلود فایل بررسی راندمان تولید علوفه در کشت مخلوط سویا و ذرت علوفه‌ای فهرست فصل اول ۱ـ مقدمه………………………………………………………………………………………. ۱ ۲ـ تاریخچه کشت مخلوط در جهان و ایران…

 • مفهوم و مبانی تئوریك خسارت معنوی

  مفهوم و مبانی تئوریك خسارت معنوی دانلود فایل مفهوم و مبانی تئوریك خسارت معنوی تعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم، لطمه به عرض و خسارت ناشی از سب الف آلام و دردهای جسمانی گاهی بازخم و جراحت…

 • پاورپوینت شناسایی عوامل موفقیت

  پاورپوینت شناسایی عوامل موفقیت دانلود فایل پاورپوینت شناسایی عوامل موفقیت 1- عوامل موفقیت کارآفرینی (فردی) چیست ؟  پاسخ : دسته اول : عوامل شخصی الف : خود شناسی و خودباوری ب : نواندیشی و نوگرایی ذهنی ج : اعتقاد به…

 • پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI)

  پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI) دانلود فایل پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI) به همراه راهنمای تحلیل و اجرای پرسشنامه  عادتهای بد مطالعه یکی از علل مهم عقب ماندگی تحصیلی است . توان هر کسی برای پیشرفت تحصیلی کامل (به سختی…

 • طرح تولید واتر پمپ ماشین های سنگین

  طرح تولید واتر پمپ ماشین های سنگین دانلود فایل طرح تولید واتر پمپ ماشین های سنگین  1-    بخش معرفی: واتر پمپ اساسی ترین نقش را در سیستم خنک کننده موتور انواع وسیله نقلیه ایفا می کند. آب از رادیاتور توسط…

 • پاورپوینت مطالعات معماری فضاهای آموزشی دانشکده معماری

  پاورپوینت مطالعات معماری فضاهای آموزشی دانشکده معماری دانلود فایل پاورپوینت مطالعات معماری فضاهای آموزشی دانشکده معماری مطالعات معماری فضاهای آموزشی دانشکده معماریاین پاورپوینت در 81 اسلاید می باشد.  فهرست مطالب اسلایدها : از انواع فضاهای آموزشی میتوان به فضاهای زیر…

 • پایان نامه هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیكی

  پایان نامه هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیكی دانلود فایل

 • حقوق تجارت و حقوق ایران

  بررسی حقوق تجارت و حقوق ایران,تحقیق و بررسی حقوق تجارت و حقوق ایران,حقوق تجارت و حقوق ایران,حقوق تجارت و حقوق ایران 44 ص,دانلود مقاله حقوق تجارت و حقوق ایران دانلود فایل حقوق تجارت و حقوق ایران پیشگفتار " نظریه اعمال…

 • بررسی تاثیر رضایت شغلی بر استرس شغلی در مدیران و معلمان ناحیه یک

  استرس شغلی در مدیران و معلمان,بررسی تاثیر رضایت شغلی بر استرس,بررسی تاثیر رضایت شغلی بر استرس شغلی در مدیران و معلمان ناحیه یک,مقاله بررسی تاثیر رضایت شغلی بر استرس شغلی در مدیران و معلمان ناحیه یک دانلود فایل مقاله بررسی…

 • دانلود تحقیق هبلکس یا بتن سبک

  بتن hebelex,بتن سبک,بلوک هبلکس,خصوصیات بتن سبک,دانلود تحقیق هبلکس یا بتن سبک,فراوری بتن سبک,هبلکس,هبلکس یا بتن سبک چیست، دانلود فایل فهرست هبلکس چیست؟. 3 مقاومت فشاری هبلکس: 5 اجرا و نصب هبلکس: 5 مزایای فنی بلوک های بتن سبک هبلکس (HEBELEX) 6 مزایای اقتصادی بلوک های…

 • پایان نامه پیش بینی زمان های بازداری تعدادی از ترکیبات آلی به کمک روش های تئوری

  پایان نامه پیش بینی زمان های بازداری تعدادی از ترکیبات آلی به کمک روش های تئوری دانلود فایل پایان نامه پیش بینی زمان های بازداری تعدادی از ترکیبات آلی به کمک روش های تئوری فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده................................................................................................................................ 1…

 • پژوهش تهیة گوگرد نامحلول بعنوان عامل اصلی پخت در مصنوعات پلیمری

  آزمونهای معمولی در تضمین مصنوعات پلیمری,استخراج گوگر,پروژه تهیة گوگرد نامحلول بعنوان عامل اصلی پخت در مصنوعات پلیمری,پژوهش تهیة گوگرد نامحلول بعنوان عامل اصلی پخت در مصنوعات پلیمری,تحقیق تهیه گوگرد نامحلول جهت پخت در مصنوعات پلیمری,تهیه گوگرد نامحلول از روش ذوب,دانلود…

 • پایان نامه لیزر DBR و برررسی اثر افزایش عمل کانال بر بهبود عملکرد آن

  پایان نامه لیزر DBR و برررسی اثر افزایش عمل کانال بر بهبود عملکرد آن دانلود فایل پایان نامه لیزر DBR و برررسی اثر افزایش عمل کانال بر بهبود عملکرد آن چکیده:  دیودهای لیزر مبتنی بر ساختار بازتابگرهای توزیع شده براگ،…

 • پایان نامه برآورد نیاز لرزه ای سازه های بتنی مسلح که فاقد ضوابط شکل پذیری براساس استانداردهای جدید می باشند .

  پایان نامه برآورد نیاز لرزه ای سازه های بتنی مسلح که فاقد ضوابط شکل پذیری براساس استانداردهای جدید می باشند . دانلود فایل پایان نامه برآورد نیاز لرزه ای سازه های بتنی مسلح که فاقد ضوابط شکل پذیری  براساس استانداردهای…

 • کارآفرینی نظام حسابداری شركت باربری وحیدبار

  کارآفرینی نظام حسابداری شركت باربری وحیدبار دانلود فایل کارآفرینی نظام حسابداری شركت باربری وحیدبار مقدمه در چند دهه گذشته، گسترش تكنیكهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و كاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و…

 • مبانی نظری پایان نامه با موضوع مهارت های زندگی

  مبانی نظری پایان نامه با موضوع مهارت های زندگی دانلود فایل مبانی نظری پایان نامه با موضوع مهارت های زندگی در 50  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • گزارش كارآموزی شركت داروسازی ثامن

  ثامن,داروسازی,دانلود گزارش کارآموزی شركت داروسازی ثامن,شركت,کاراموزی شركت داروسازی ثامن,کارورزی شركت داروسازی ثامن,گزارش كارآموزی شركت داروسازی ثامن,گزارش کاراموزی شركت داروسازی ثامن دانلود فایل گزارش كارآموزی شركت داروسازی ثامن در70 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه : شركت داروسازی ثامن . شركت داروسازی…

 • تعامل بین جاذب های اجزا و چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز

  تعامل بین جاذب های اجزا و چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز,د,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود سمینار,دانلود سمینار کارشناسی“ MSc”مهندسی برق باﻋﻨﻮان تعامل بین جاذب…

 • بررسی رابطه بین باورهای مذهبی و سلامت روان با افکار خودکشی در بین دانشجویان دختر و پسر

  بررسی رابطه بین باورهای مذهبی و سلامت روان با اندیشه پردازی خودکشی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ازاد واحد خمینی شهر,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پر,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش…

 • حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر

  حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر,حقوق بشر، نسل اول، نسل دوم، نسل سوم، حقوق همبستگی حق برتوسعه ، حق برمحیط زیست، حق بر صلح ، صلح مثبت دانلود فایل چكیدهظهور و پیدایش نسل سوم حقوق بشرحق توسعه وسازمان مللمحتوای حق به…

 • مبانی و پیشینه نظری استرس

  مبانی و پیشینه نظری استرس دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری استرس در  65 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به…

 • كفپوش‌ها استاندارد سوراخ كردن D41 1097 بدون محدودیت كاربرد

  D41 1097,استاندارد سوراخ كردن,بدون محدودیت كاربرد,كفپوش‌ها,كفپوش‌ها استاندارد سوراخ كردن D41 1097 بدون محدودیت كاربرد دانلود فایل مبنای كار دستگاه فشار جانمونه‌ای ابزار برش نمونه‌ها مقایسه كننده محفظه تهویه شده نمونه‌ها روش اجرایی تشریح نتایج گزارش آزمایش دستگاه سوراخكاری موضوع تغییرات…

 • پاورپوینت معماری،محیط زیست و توسعه پایدار

  پاورپوینت معماری،محیط زیست و توسعه پایدار دانلود فایل پاورپوینت معماری،محیط زیست و توسعه پایدار دانلود پاورپوینت معماری،محیط زیست و توسعه پایداراین پاورپوینت در 40 اسلاید می باشد .  فهرست مطالب اسلایدها : معماری،محیط زیست و توسعه پایدار مقدمه فصل اول معماری…

 • مقاله آشنایی با معماری فرانك لوید رایت

  مقاله آشنایی با معماری فرانك لوید رایت دانلود فایل مقاله آشنایی با معماری فرانك لوید رایت فهرست: زندگینامة رایت «رایت» و بسط معماری در آمریكا تاثیر معماران آمریكایی بر «رایت» کتابی در باره ی فرانک لوید رایت فرانک لوید رایت…

 • پایان نامه مساجد در ایران

  پایان نامه مساجد در ایران دانلود فایل پایان نامه مساجد در ایران مسجد جمعه و آرامگاه شیخ عبدالصمد در ورای باغستانهای سرسبز مركز شهر نطنز مناره ای سربفلك كشیده، و گنبدی هرمی شكل در كنار آن توجه هر تازه واردی…

 • بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

  بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری,تامین مالی,تامین منابع,تامین منابع مالی,توسعه و عمران شهری,خدمات شهری,روشهای تامین منابع مالی,شهرداری,شهرداری ها,شهرنشینی,فروش خدمات,مدیریت شهری دانلود فایل شهرداری بعنوان یک نهاد عمومی عهده دار مدیریت شهری و تامین کننده…

 • هلپ فارسی پروتل دی ایکس پی

  farsi,help,فارسی,فایل,هلپ,هلپ فارسی پروتل دی ایکس پی دانلود فایل هلپ فارسی پروتل دی ایکس پی هرچند در سال های اخیر بسته های نرم افزاری بسیاری برای طراحی، ساخت و شبیه سازی مدارات مختلف الکترونیکی در بازار یافت می شود، ولی هر…

 • مقاله مدیریت فرایند حوادث

  مقاله مدیریت فرایند حوادث دانلود فایل مدیریت فرایند حوادث ● مفهوم مدیریت فرایند حوادث ● راهکارها ● نتیجه‌گیری قسمتهایی از متن: یکی از وظایف مدیران در کنار تولید کالا یا خدمات، به حداقل رساندن حوادث، رعایت مسائل زیست‌محیطی، توجه به…

 • نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع شیمیایی

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رسته شغلی IT شبکه,نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر,نمونه سوالات اختصاص,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با پاسخ دانلود فایل نمونه سوالات آزمون استخدامی  اموزش و پرورش تفکیک رسته…

 • ترجمه مقاله ماشین كاری دقیق آلیاژ آلومینیوم برای تولید پیستون با ورودی چدنی

  ترجمه مقاله ماشین كاری دقیق آلیاژ آلومینیوم برای تولید پیستون با ورودی چدنی دانلود فایل ترجمه مقاله ماشین كاری دقیق آلیاژ آلومینیوم برای تولید پیستون با ورودی چدنی ( متن اصلی به همراه ترجمه مقاله ) مقاله ای برای رشته…

 • اثربخشی مداخله شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی و سلامت روان مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

  اثربخشی مداخله شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی و سلامت روان مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم,دانلود اندروید,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد آسیب شناسی علنی مجازات ها…

 • دانلود پاورپوینت قیمت و بازده اوراق قرضه (فصل هفدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

  اجزای اصلی تشکیل دهنده نرخ بهره,اندازه گیری بازده اوراق قرضه,بازار اوراق قرضه,دانلود پاورپوینت قیمت و بازده اوراق قرضه (فصل هفدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش),کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و…

 • ترجمه مقاله راهنمای شغلی - مدیریت تولید

  ترجمه مقاله راهنمای شغلی,ترجمه مقاله راهنمای شغلی - مدیریت تولید,راهنمای شغلی,راهنمای شغلی مدیریت تولید,مدیریت تولید,مقاله راهنمای شغلی و مدیریت تولید دانلود فایل ترجمه مقاله راهنمای شغلی    مدیریت تولید در 5 صفحه و ترجمه 5 صفحه ای با فرمت ورد Production…

 • پایان نامه كنترل و كاهش پدیده كودك آزاری

  پایان نامه كنترل و كاهش پدیده كودك آزاری,پدیده كودك آزاری,كاهش پدیده كودك آزاری,كنترل و كاهش پدیده كودك آزاری دانلود فایل پایان نامه كنترل و كاهش پدیده كودك آزاری مقدمه: انسان در طول دوران كودكی یكی از آسیب پذیرترین دوره های…

 • پایان نامه جایگاه زن در ترانه های محلی

  پایان نامه جایگاه زن در ترانه های محلی,پروژه جایگاه زن در ترانه های محلی,تحقیق جایگاه زن در ترانه های محلی,جایگاه زن در ترانه های محلی,دانلود جایگاه زن در ترانه های محلی دانلود فایل [1]