مقاله ساختارحكومت‏ پیامبر

مقاله ساختارحكومت‏ پیامبر

دانلود فایل

مقاله ساختارحكومت‏ پیامبر این مقاله درصدد اثبات ساختار حكومتی برای حكومت نبی اكرم در مدینةالرسول(ص) است، تا ساختار حكومت اسلامی اثبات شود، زیرا بدیهی است اگر رسول اكرم(ص) ساختار دولتی مبتنی بر وحی داشته باشد، كافی است، تا ادعا شود اسلام ساختار دارد، آن‏گاه سیره حكومتی امیرمؤمنان مؤید آن خواهد شد. بنابراین، مطالب این مقاله صرفاً درباره اثبات ساختار برای حكومت پیامبر خواهد بود. برای اثبات مدعای فوق نیاز به تعریفی مورد اتفاق از “ساختار” داریم كه قاعدتاً ارائه آن دانشمندان علم مدیریت و سازمان متوقع است. مقدمتاً خوب است دانسته شود مكاتب مدیریت، دورانهای زیر را شامل می‏شود: [245]الف) دوران قبل از مدیریت علمی، ب) دوران مدیریتها یا مكتبهای كلاسیك، ج) مكتب روابط انسانی، د) تركیبی از ب و ج. مدیریت و فن اداره، مانند هر اندیشه دیگر در حال تطور و تكامل است. در دوران قبل از مدیریت علمی، مدیریتها به شكل فطری و بدون فرمولهای مدوّن و مبیّن بود، مانند واحدهای تجاری در زمان چینیان و رومیان‏ [246] كه دارای نوعی بینش مدیریتی ساده بودند با ظهور “فردریك تایلور) دوران مدیریت علمی شروع می‏شود [247] كه به عنوان پدر مدیریت علمی معروف شد و در اوایل قرن حاضر نوشته‏هایش درباره تئوری مدیریت به طور گسترده‏ای خواننده داشت. مبنای مدیریت وی اساساً تكنولوژی بود و به گمان وی بهترین طریق افزایش بازده، بهبود فنون و روشهایی بود كه كارگران به كار می‏بردند. او افراد را ابزار می‏دانست و در طرح او عمدتاً به نیازهای سازمانی توجه می‏شود، نه نیازهای افراد. [248]بعداً “التون میو” ظهور كرد و “نهضت روابط انسانی” را در فواصل 1920 تا 1930 ـ 1299 تا 1309 ه’ مطرح كرد و جانشین آرای تیلور نمود. او و پیروانش می‏گفتند علاوه بر اینكه باید بهترین روشهای تكنولوژی را برای بهبود و بازده مورد توجه قرار داد، روحیات و امورانسانی را نیز باید مورد توجه قرار داد. آنها ادعا می‏كردند روابط انسانی بر روابط تكنولوژی كاری ترجیح دارد و این را از آزمایشات معروف به “هاتورن” به دست آورده بودند. [249]و قبل از “التون میو” و بعد از “فردریك تیلور” دوران مكاتب كلاسیك مدیریت است و حدود 50 سال می‏باشد و بوروكراسی “وبر” و اصول‏گرایی “فایول”> [250]شاخص‏ترین آنها است. برخی تكنوكراسی “فردریك تیلور” را از زمره این مكاتب شمرده‏اند، [251] ولی به نظر می‏آید نظریات مدیریت خیلی بیشتر و نامنظم‏تر از این باشد، به گونه‏ای كه به نظر بعضی از صاحب‏نظران، [252]علم مدیریت، جنگلی از تئوریها است و به نظر بعضی، از زمره علوم ناموفق است. [253] …خانواده “لوذان” را كه حاكم اصلی یمن بودند، نصب كرد. عمرو بن حزم بن‏زید لوذان، شهر بن بازام و عامر بن‏شهر بن بازام سه نفر از خانواده لوذان بودند كه در یمن و مقاطعات آن نصب شدند. [320] پیامبر(ص) در قبیله عبدالقیس ابتدا علاء بن‏حضرمی را گماشت و پس از شكایت مردم، پیامبر(ص) او را عزل نمود و به جای او ابان بن‏قیص را كه از اكابر قریش بود، نصب كرد. [321] حافظ عراقی در الفیه خود تمام ولایتداران و استانداران پیامبر(ص) را در شعری زیبا گنجانده است: أمر باذان بلاد الیمن، ثم ابْنه شهراً بصنعا یمن، وابْن أبی أمیة المهاجری، كنده و الصدق فقیل ان سری‏، لعمله قضی النبی بالموت، كذا زیاد بن‏لبید حضرموت، كذا ابوموسی‏ ذبیداً و عدن، و نافع الساحل مِن أرض الیمن، كذاك قدْ ولّی‏ معاذ الجند، كذلك عتاباً علی خبر البلد، كذاك قد وَلّی أباسفیان، صخر بن حرب بعد ذا نجران، كذا ابْنه یزید ای تیماء، و ابْن سعید خالداً صنعاء، كذاك عمر أخذوا وادی القُری‏، و حكما أخاهما علی قری، عرنیة كذلك إیضاً أعطی‏، أخاهما أبان منه الخطا، كذاك ابْن العاص عمراً بعمان، كذا علی الطائف ولّی‏ عثمان. چندین استان زیر نظر پیامبر اكرم(ص) بود و چند استاندار را نصب كرد [322] و در واقع، دستگاه اداری كامل بود. 3ـ جهاز قضائیالف ـ قضاوت شخص نبی‏اكرم(ص)پیامبر اكرم(ص) كه مبلّغ شریعت بود، قضاوت را نیز به عهده داشت‏ [323] و در مسایل مورد اختلاف قضاوت می‏كرد. [324] اهتمام ایشان به امر قضا به خاطر ارتباط مستقیم قضا با عدالت اجتماعی ـ سیاسی بود. [325] ایشان با مداخله در امر قضا كار قضاوت را در دست كاهنان و یهودیان درآورد. [326] از قضاوتهای معروف او یكی بین سمرة بن‏جندب و مرد انصاری بر سر یك درخت و دیگری قضاوت بین زبیر بن عوام و مرد انصاری درباره آبیاری درختان می‏باشد. [327] ایشان قاضی اوّل دولت اسلامی و تنها قاضی مدینه بود و [328] فرمود: “من بشر هستم و شما نزاعتان را پیش من می‏آورید. ممكن است بعضی از شما فصیح‏تر از دیگری باشد و من طبق شنیده‏ام قضاوت كنم. پس هر كه را به نفعش قضاوت كردم و حق‏برادرش ضایع شد، نباید از برادرش چیزی بگیرد وگرنه قطعه‏ای از آتش برای او خواهدبود.”> [329] ب ـ نصب قاضیپیامبر اكرم(ص) برای شهرهای دیگر افرادی را كه صلاحیت داشتند، به عنوان قاضی می‏فرستاد. مثلاً علی(ع) را به یمن فرستاد و فرمود: “وقتی طرفین دعوا روبه‏روی تو نشستند، قضاوت مكن، مگر به سخن و مانند دوستی گوش بدهی.”> [330] برخی علی(ع) را قاضی مدینه از طرف پیامبر(ص) می‏دانند [331] و برخی او را قاضی خارج از مدینه می‏دانند. [332] از جمله قضاوت نصب شده، معاذ بن‏جبل‏ [333] و ابوموسی اشعری‏ [334] هستند، هر چند برخی آنها را والی می‏دانند، [335] ولی حدیث معروف كه گفتگوی رسول‏خدا(ص) را با معاذ قبل از آنكه به محل مأموریت خویش برود، بیان می‏كند، می‏فهماند او قاضی بوده است. وی گفت: اگر از قرآن و سنّت چیزی نیافتم، به اجتهاد خود عمل می‏كنم. [336] سیره ابن‏هشام، ابوبكر و عمر و عبداللَّه مسعود و ابی‏بن‏كعب و زید بن‏ثابت را به عنوان قاضین منصوب از طرف رسول‏خدا(ص) نام می‏برد. [337] هر چند برخی با آن مخالفند، به دلیل اینكه پیامبر(ص) شخصاً و به آسانی می‏توانست قضاوت كند، زیرا دعواها، كم و ارتباط با رسول‏اكرم(ص) آسان بود. [338] اما باید گفت آن زمان در شهرهای دیگر اگر دعوا و مخاصمه‏ای رخ می‏داد، ارتباط با پیامبر(ص) با آن وسایل ابتدایی ِسفر و خطرات آن، امری مشكل بود و پیامبر(ص) به همان انگیزه كه والی را نصب می‏كرد، قاضی را هم نصب می‏نمود. البته قاضی ِ مدینه پیامبر(ص) بود و علی(ع) هم از طرف ایشان قضاوت می‏كرد، [339] ولی دیگران خارج از مدینه قضاوت می‏كردند. وقتی به عبداللَّه بن عمر فرمود: بین مردم قضاوت كن، گفت: مرا معاف بدارید. فرمود: پدرت قضاوت می‏كرد. [340] برخی، قضاوت رسول خدا(ص) را شش نفر می‏دانند. [341] بعضی از معقل بن‏یسار نقل می‏كنند كه رسول‏خدا(ص) به او فرمود كه قضاوت كن. [342] پیامبر اكرم(ص) علاوه بر نصب قاضی كه نمونه‏ای بارز از تقسیم كار است، افرادی را بر

 • پاورپوینت زندگی نامه خواهران حریری

  پاورپوینت زندگی نامه خواهران حریری دانلود فایل پاورپوینت زندگی نامه خواهران حریری این پاورپوینت در 16 اسلاید تهیه و تنظیم شده است . گیسو و مژگان حریری، دو خواهر ایرانی ساکن آمریکا، در سال 2000 در فهرست 40 معمار برتر…

 • پروژه کارآفرینی طرح كسب و كار خدمات كامپیوتری PARADIS

  پروژه کارآفرینی طرح كسب و كار خدمات كامپیوتری PARADIS,پروژه کارافرینی طرح كسب و كار خدمات كامپیوتری PARADIS,توجیه اقتصادی طرح كسب و كار,دانلود پروژه طرح كسب و كار خدمات كامپیوتری PARADIS,دانلود کارآفرینی طرح كسب و كار خدمات كامپیوتری PARADIS,طرح توجیه فنی…

 • کتاب اندروید قورباغه ات راببوس

  برایان تریسی قورباغه ات راببوس,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,قورباغه ات راببوس,کار در منزل,کتاب اندروید قورباغه ات راببوس,کتاب اندرویدقورباغه ات راببوس,کسب درآمد اینترنتی,مجله ی اندروید روانشناسی دانلود فایل دانلود کتاب…

 • پایان نامه نمایش بازیگری- شكل گیری كاراكتر ژاكلین در تئاتر گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد

  پایان نامه رشته نمایش – بازیگری,پایان نامه نمایش بازیگری- شكل گیری كاراكتر ژاكلین در تئاتر گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد دانلود فایل پایان نامه رشته : نمایش – بازیگری موضوع : چگونگی شكل گیری كاراكتر «ژاكلین» در تئاتر…

 • پایان نامه بررسی ارزیابی كار و زمان برج تقطیر شركت بهفام شیمی تهران

  پایان نامه بررسی ارزیابی كار و زمان برج تقطیر شركت بهفام شیمی تهران دانلود فایل پایان نامه  بررسی ارزیابی كار و زمان برج تقطیر شركت بهفام شیمی تهران فهرست مطالب عنوان .......................................................................................................... صفحه چکیده .......................................................................................................... فصل اول – کلیات تحقیق…

 • پروژه طرح کارآفرینی تولید دستکش چرمی

  پروژه طرح کارآفرینی تولید دستکش چرمی,پروژه کارافرینی تولید دستکش چرمی,توجیه اقتصادی تولید دستکش چرمی,تولید,چرمی‌,دانلود پروژه تولید دستکش چرمی,دانلود کارآفرینی تولید دستکش چرمی,دستکش,طرح توجیه فنی تولید دستکش چرمی,طرح توجیهی تولید دستکش چرمی,کارآفرینی تولید دستکش چرمی دانلود فایل پروژه طرح کارآفرینی تولید…

 • بیل گیتس رئیس شركت مایكروسافت

  بیل گیتس رئیس شركت مایكروسافت,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله بیل گیتس رئیس شركت مایكروسافت,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله بیل گیتس رئیس شركت مایكروسافت پدیده…

 • گزارش كارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی كار و زمان در شركت داروسازی

  ارزیابی كار و زمان,دارو,داروسازی,دانلود گزارش کارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی كار و زمان در شركت داروسازی,شركت,کاراموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی كار و زمان در شركت داروسازی,کارورزی مراحل تولید دارو و ارزیابی كار و زمان در شركت داروسازی,گزارش كارآموزی…

 • مقاله نقش هویت دینی و ملی در توسعه محبت و مهرورزی

  مقاله نقش هویت دینی و ملی در توسعه محبت و مهرورزی,هویت دینی و ملی و نقش آن در توسعه محبت و مهرورزی دانلود فایل هویت دینی و ملی و نقش آن در توسعه محبت و مهرورزی بخشهایی از متن: با…

 • پایان نامه بررسی رباتهای صنعتی و مشخصات آنها در جوشكاری

  پایان نامه بررسی رباتهای صنعتی و مشخصات آنها در جوشكاری,پروژه بررسی رباتهای صنعتی و مشخصات آنها در جوشكاری,تحقیق بررسی رباتهای صنعتی و مشخصات آنها در جوشكاری,جوشكاری,دانلود پایان نامه بررسی رباتهای صنعتی و مشخصات آنها در جوشكاری,ربات,رباتهای صنعتی,صنعت,مشخصات رباتهای صنعتی,مقاله بررسی…

 • مقاله نقش تغذیه در ورزش

  مقاله نقش تغذیه در ورزش,نقش تغذیه در انجام ورزش ها دانلود فایل نقش تغذیه در انجام ورزش ها شاید فقط یک ورزشکار حرفه ای از ارزش تغذیه در انجام ورزش ها آگاه باشد و به خوبی نقش تغییراتی را که…

 • مبانی نظری پژوهش شکاف دیجیتالی (فصل دو)

  مبانی نظری پژوهش شکاف دیجیتالی (فصل دو) دانلود فایل در 44 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت…

 • کارآفرینی بافندگی حلقوی پودی و تاری

  بافندگی حلقوی,بافندگی حلقوی پودی و تاری,کارآفرینی بافندگی,کارآفرینی بافندگی حلقوی پودی و تاری دانلود فایل [1]

 • پایان نامه کارشناسی برق : ct ترانس جریان

  پایان نامه کارشناسی برق : ct ترانس جریان دانلود فایل پایان نامه کارشناسی برق : ct ترانس جریان 60 صفحه و قابل ویرایش  مقدمه      برای اندازه گیری جریان های نیروگاههای برق و سیستمهای فرعی معمولا از CT القایی با…

 • پایان نامه آنتن

  آنتن,پایان نامه آنتن,پروژه آنتن,تحقیق آنتن,درباره آنتن,مقاله آنتن دانلود فایل [4]

 • مبانی نظری روش تدریس چندرسانه ای یاددهی یادگیری

  مبانی نظری روش تدریس چندرسانه ای یاددهی یادگیری دانلود فایل مبانی نظری روش تدریس چندرسانه ای یاددهی یادگیری در 34 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین عزت نفس و شیوه های تربیتی والدین

  پایان نامه بررسی رابطه بین عزت نفس و شیوه های تربیتی والدین دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه بین عزت نفس و شیوه های تربیتی والدین دارای سه فصل : فصل اول – معرفی پژوهش فصل دوم – ادبیات پژوهش…

 • مقاله درمان اعتباد با متادون

  تحقیق درمان اعتباد با متادون mmT,مقاله درمان اعتباد با متادون دانلود فایل قسمتهایی از متن: مقدمه امروزه انواع آسیب های اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر یکی از شاخصه مهم ترین آسیب های اجتماعی در کشور به شمار می آید. رشد…

 • دانلود مقاله اثر درک رفتارهای حمایتی استقلالی مربیان بر ارضاء نیازهای روانی و انگیزش خود مختاری زنان هندبالیست نخبه ایران

  انگیزش خودمختاری,دانلود مقاله اثر درک رفتارهای حمایتی استقلالی مربیان بر ارضاء نیازهای روانی و انگیزش خود مختاری زنان هندبالیست نخبه ایران,رفتار حمایتی استقلالی,لیگ برتر زنان,نیازهای روانی,هندبال دانلود فایل چکیده هدف از تحقیق حاضر، تعیین اثر رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان بر…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی درباره پیشرفت درک مطلب شنیداری

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی درباره پیشرفت درک مطلب شنیداری دانلود فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی درباره پیشرفت درک مطلب شنیداری استفاده از موّاد آموزشی اصیل برای پیشرفت درک مطلب شنیداری در کلاس…

 • پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود (1974)

  پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود (1974) دانلود فایل پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود (1974) منبع غباری‌بناب و دیگران، «رابطه توکل به خدا با اضطراب، صبر و امیدواری در شرایط ناگوار در دانشجویان دانشگاه تهران»، اسلام و بهداشت روان، ش 1…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت یادگیری الکترونیکی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت یادگیری الکترونیکی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت یادگیری الکترونیکی در 48 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • مقاله نتیجه ازدواجهای خیابانی

  مقاله نتیجه ازدواجهای خیابانی دانلود فایل مقاله نتیجه ازدواجهای خیابانی نتیجه ازدواجهای خیابانی براساس آمار شماری از مراجعه کنندگان به دادگاهها نو عروسانی هستند که هنوز عروسی نکرده اند و اندکی از تاریخ عقدشان گذشته است که درخواست طلاق دارند.…

 • مقاله مطالعه امكان تولید یك فرآوده پروبیوتیكی شیر با استفاده از كشت كمكی لاكتوباسیلوس

  امكان تولید یك فرآوده پروبیوتیكی شیر با استفاده از كشت كمكی لاكتوباسیلوس,بررسی امكان تولید یك فرآوده پروبیوتیكی شیر با استفاده از كشت كمكی لاكتوباسیلوس,پروژه امكان تولید یك فرآوده پروبیوتیكی شیر با استفاده از كشت كمكی لاكتوباسیلوس,درباره امكان تولید یك فر,مقاله…

 • موانع مهرورزی و عوامل خشونت

  عوامل خشونت,موانع مهرورزی و عوامل خشونت دانلود فایل پیشگفتار این نوشته كوششی است برای بررسی عوامل خشونت در عرصه‌های مختلف جهانی و بررسی چگونگی بهره‌برداری جنگ‌افروزان و ابرقدرتان از ضعف دیگر دولت‌ها و نقش ارگان‌ها و ابزارهای مختلف در دامن‌زدن…

 • پاورپوینت ترازپرداخت‌های خارجی

  پاورپوینت ترازپرداخت‌های خارجی,ترازپرداخت‌های ایران,تعادل ترازپرداخت‌های خارجی,حساب تسویه رسمی,دانلود پاورپوینت ترازپرداخت‌های خارجی,ساختار ترازپرداخت‌های خارجی,مشکلات گزارشگری ترازپرداخت‌های خارجی دانلود فایل عنوان: پاورپوینت ترازپرداخت‌های خارجی فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 20 اسلاید دسته: مدیریت- حسابداری- اقتصاد این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش محیط یادگیری

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش محیط یادگیری دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش محیط یادگیری در 53 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • پایان نامه مخابرات ایران چیپهای خانواده ی DSP و کدینگ G729

  پایان نامه مخابرات ایران چیپهای خانواده ی DSP و کدینگ G729,چیپهای خانواده ی DSP و کدینگ G729 دانلود فایل پایان نامه مخابرات ایران چیپهای خانواده ی DSP و کدینگ G729 مقدمه كارت VCU در بخش باند پایه عملیات فشرده سازی…

 • پایان نامه بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه

  ارتباط بین پزشک و پرستار,ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار,ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار دانشگاه ع,پایان نامه بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه دانلود فایل پایان نامه بررسی ارتباط حرفه ای…

 • تحقیق آمادگی جسمانی و ایروبیك

  تحقیق آمادگی جسمانی و ایروبیك دانلود فایل تحقیق آمادگی جسمانی و ایروبیك فهرست مطالب عنوان مقدمه ..................................... مفهوم و اجزای آمادگی جسمانی................ مفهوم آمادگی انرژی ........................ مفهوم آمادگی عضلانی ........................ اجزای آمادگی انرژی ........................ اجزای آمادگی عضلانی ........................ آزمون‌های آمادگی…

 • پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

  پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر,پروژه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر,تحقیق بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای…

 • مقاله نقش روانشناسی در ادبیات ( معاصر)

  ارزیابی روانشناسی در ادبیات,پایان نامه نقش روانشناسی در ادبیات,رابطة ادبیات و روانشناسی,مقاله نقش روانشناسی در ادبیات ( معاصر) دانلود فایل نقش روانشناسی در ادبیات ( معاصر) در 28 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc فهرست عنوان     صحفه…

 • پایان نامه بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال وبختیاری

  پایان نامه بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال وبختیاری دانلود فایل پایان نامه بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال وبختیاری…

 • بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با پرورش خلاقیت دانش آموزان مقطع راهنمایی

  بررسی رابطه جو عاطفی خانواده,بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با پرورش خلاقیت دانش آموزان مقطع راهنمایی,پایان نامه کارشناسی روانشناسی عمومی دانلود فایل پایان نامه  کارشناسی روانشناسی عمومی   بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با پرورش خلاقیت دانش آموزان مقطع راهنمایی…

 • مقاله بررسی اینترانت

  پروژه بررسی اینترانت,تحقیق بررسی اینترانت,دانلود تحقیق بررسی اینترانت,مقاله بررسی اینترانت دانلود فایل [8]