نیروگاه برق 400کیلو ولتی شهید رجایی قزوین

پست 400 کیلو ولت( نیروگاه برق شهید رجایی),مشخصات فنی نیروگاه شهید رجایی,نیروگاه برق 400کیلو ولتی شهید رجایی قزوین,نیروگاه برق شهید رجایی قزوین

دانلود فایل

نیروگاه برق 400کیلو ولتی شهید رجایی قزوین مقدمه: امروزه انرژی الكتریكی یكی از منابع مهم انرژی بوده كه با هدف تولید برق روز به روز نیروگاهها، گسترش یافته است. تولید و مصرف انرژی یكی از شاخص‌های برجسته و گویای میزان توسعه صنعتی كشورها است. افزایش روزافزون جمعیت جهانی و استفاده بشر از منابع كره خاك در تولید انرژی و توسعه عوامل تخریبی را به وجود آورده‌اند كه محیط زیست انسان را در معرض خطر جدی قرار داده است. پیشرفت و توسعه جوامع بشری با بكارگیری انرژی بیشتر و تقویت سیستم تولید مدرن میسر گردیده است. انرژی زیربنای قوی و اولیه جهت پیشرفت اقتصادی می‌باشد. روند روزافزون مصرف انرژی توسط انسان خصوصیات فیزیكی، شیمیایی، بیولوژیكی و فرهنگی محیط زیست را دگرگون ساخته است. تولید، انتقال و مصرف انرژی اثرات زیست محیطی مهمی را در اكوسیستم زمین برجای می‌گذارد. امروزه سیاستهای تولید و بكارگیری انرژی در مسایل زیست محیطی محلی و منطقه‌ای نقش عمده‌ای، را بر عهده دارند. بنابراین ضرورت تعیین رابطه پیچیده مسایل زیست محیطی با انرژی بیش از پیش ملموس شده است. استفاده از منابع انرژی در عین آن كه تسهیلات فراوانی را برای جوامع بشری به ارمغان آورده است. مشكلاتی از قبیل تغییر شرایط اقلیمی، اثرات گلخانه‌ای، گرمایش جهانی داشته است. در این راستا انسان در عین آنكه تغییرات سریعی را در اكوسیستم جهانی ایجاد می‌كند حجم عظیمی از آلودگیهایی را كه به آسانی در داخل سیستم جذب نشده و یا قابل با چرخش می‌باشند را به محیط اطراف خود تحمیل می‌كند. بدین ترتیب آلودگی یكی از اثرات جنبی زیانبار بكارگیری فزاینده انرژی در تمدنهای مدرن می‌باشد. در سال 1400 جمعیت كشور با احتساب نرخ رشد 2/2 درصد به 108 میلیون نفر خواهد رسید. برای تامین حداقل انرژی برق چنین جمعیتی حداقل معادل 100 درصد نیروگاههای موجود، به نیروگاه جدید نیاز است. از آنجا كه با دو برابر شدن جمعیت، مصرف انرژی 3 تا 4 برابر افزایش خواهد داشت. بنابراین برآورد، روشن است كه میزان آلودگی ناشی از مصرف سوختهای فسیلی در نیروگاهها چه بر سر محیط زیست ما خواهد آورد. بدین ترتیب مقدار كل مواد آلوده كننده هوا كه از دودكش نیروگاهها به جو تخلیه خواهد شد، لااقل 2 تا 4 برابر میزان كنونی خواهد بود. بنابراین بررسی مسایل زیست محیطی باید با فرآیند توسعه همراه باشد، زیرا كه در این صورت است كه حفظ توازن مناسب میان توسعه اقتصادی، رشد جمعیت، استفاده منطقی از منابع و حفظ محیط زیست را در بر خواهد داشت. فرضاً اصل مكانیابی (Land use) و ارزیابی اثرات زیست محیطی (Environmental Impact statement) آن شیوه‌ای است كه ناشی از اینگونه توسعه می‌باشد. فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه 1 كلیات 3 انواع نیروگاههای مولد برق 3 موقعیت جغرافیایی و اقلیمی قزوین 4 موقعیت جغرافیایی نیروگاه شهید رجایی قزوین 4 اطلاعات عمومی نیروگاه بخاری شهید رجایی 4 مشخصات فنی نیروگاه شهید رجایی 6 مواد اولیه تهیه بخار آب 7 سوخت مازوت 9 سوخت گازوئیل 11 اسا كار نیروگاه شهید رجایی 13 تصفیه‌خانه 15 گرم‌كن‌ها (HEATERS) 16 دیاراتور (هیتر شماره 4) 17 پمپ تغذیه بویلر 18 بویلر (دیگ بخار) 18 فهرست مطالب عنوان صفحه ساختمان بویلر 20 توربین 27 اجزاء ساختمان توربین 29 كندانسور 29 كندانسیت پمپ 33 توربوژنراتور 39 اصل كلی ماشین سنكرون 39 تشریح ژنراتور 41 دورنمایی از ژنراتور 41 استاتور 41 پوسته 41 ورقه‌های هسته 42 اتصال قسمتهای انعطاف‌پذیر ورقه‌های هسته 43 سیم‌پیچ استاتور 43 پارامترهای اختصاصی استاتور 45 سیم‌پیچ استاتور 46 فهرست مطالب عنوان صفحه مواد كوپلها 47 اوزان 47 بدنه روتور 49 سیم‌پیچ روتور 49 سیم‌پیچ خفه‌كننده (تضعیف‌كننده) 50 حلقه‌های جمع‌كننده 51 هواكش محوری (فن‌های محوری) 52 پارامترهای اختصاصی روتور 53 سیستم خنك‌كننده 54 مسیر هوای خنك‌كن در استاتور 54 مسیر هوای خنك در كنداكتورهای روتور 55 فیلترهای جبران هوا 56 كولرها 56 پارامترهای اختصاصی 58 یاتاقانها 59 روغنكاری 60 فهرست مطالب عنوان صفحه كنترل (نظارت) حرارتی 60 رینگهای لغزشی و نگهدارنده‌های ذغالی 61 بهره‌برداری 63 بهره‌برداری كلی 63 سیم‌پیچ استاتور 63 سیم‌پیچ روتور 64 هسته استاتور 64 پایداری و تثبیت وضعیت 64 اختلاف انبساط سیم‌پیچ استاتور ـ هسته استاتور 65 لرزشهای یا ارتعاشات 65 راه‌اندازی، بارگیری، تریپ (خارج شدن واحد) 65 ملاحظات 66 پیش از راه‌اندازی 66 اخطار 66 راه‌اندازی 67 دستورالعملهای سنكرون شدن 68 فهرست مطالب عنوان صفحه بهره‌برداری به هنگام پارالل 69 تغییر در بار اكتیو 69 بهره‌برداری با شبكه ایزوله 69 تریپ یا قطع مدار 69 تریپ نرمال 70 وضعیتهای بهره‌برداری غیرنرمال 70 تنظیم ولتاژ بصورت اتوماتیك 70 تنظیم ولتاژ بصورت دستی 71 بهره‌برداری در فركانس بالا 71 بهره‌برداری در فركانس پائین 71 خروج از حالت سنكرون (جدا شدن ژنراتور از شبكه) 72 قطع میدان تحریك 72 تریپ همزمان 73 تریپ ژنراتور 73 تریپ كلید (بریكر) 74 تریپ ترتیبی 74 فهرست مطالب عنوان صفحه تریپ دستی 75 برگشت دستی و تریپ 75 برگشت اتوماتیك 75 برگشت دستی 76 حفاظت‌های ژنراتور 76 خطاهای الكتریكی 77 لرزش یاتاقان‌ها 79 لرزش در یاتاقان‌های نوع ژورنال 79 اتصال ژنراتور به توربین گاز 79 بازدیدهای دوره‌های 80 بازدیدهای روزانه 80 بازدیدهای بصری و ماهانه و كنترل 81 اطلاعات تكمیلی 82 سیستم تحریك 95 توضیح كلی درباره سیستم تحریك 95 اجزای سیستم تحریك 96 فهرست مطالب عنوان صفحه بخش قدرت 97 پل تریستور 97 فیوزها 98 مدارهای اسنابر (Snubbers) 98 اجزای سیستم تحریك 99 بخش قدرت 100 پل تریستور 100 فیوزها 100 مدارهای اسنابر (Snubbers) 101 سیستم خنك‌كننده 101 Crow bar 102 مقاومت تخلیه 103 حفاظت‌های مبدل 103 اطلاعات كلی 103 قطع فیوزها 104 حفاظت در برابر حداكث جریان لحظه‌ای 104 فهرست مطالب عنوان صفحه حفاظت‌ افزایش جریان با تاخیر زمان 104 حفاظت برای جریان نا متعادل 105 بخش كنترل 105 توصیف كلی 105 كارت افزایش DAUXEA I/O 107 كارت تولید پالس DPSEX 108 آتش كردن تریستور 110 ساختار نرم‌افزار 111 وظایف و نقش تنظیم‌كننده 112 كنترل مضاعف 114 بهره‌برداری از تجهیزات ماشین 115 اطلاعات كلی 115 بهره‌برداری در مورد اتوماتیك 115 شرایط راه‌اندازی تحریك 116 شرایط قطع تحریك 116 شرایط مورد نیاز برای كنترل پارالل 117 فهرست مطالب عنوان صفحه بهره‌برداری از راه دور 117 مشخصات ترانسفورماتور تحریك 118 سیستم راه‌انداز 120 مقدمه 120 سیستم الكتریكی راه‌انداز 120 اصول بهره‌برداری 121 تجهیزات اندازه‌گیری 122 واحدهای كنترل 122 سیگنال‌ها و آلارم‌ها 123 مدارات قدرت 123 راكتور صاف‌كننده اتصال (=H01-LL01) DC 124 مدارات كمكی 125 مدارات PLC 125 كارت‌های مشترك 126 كارت‌های سیگنال دیجیتالی 127 كارت‌های سیگنال آنالوگ 128 فهرست مطالب عنوان صفحه ترانسدیوسرها 129 مدارات كنترل 129 اطلاعات كلی 129 حفاظت‌ها ـ اطلاعات كلی 131 حفاظت‌های سخت‌افزار 131 مراتب بهره‌برداری 134 سیستم الكتریكی 140 مقدمه 140 توصیف كلی 140 قسمتهای اصلی سیستم الكتریك واحد 142 قسمتهای اصلی سیستم الكتریك مشترك 143 قسمتهای اساسی دیزل ژنراتور 144 طبقه‌بندی و عملكرد سیستم‌های الكتریك نیروگاه 145 تجهیزات الكتریكی و متریالها (مواد) 148 توضیح كلی 148 ترانسفورماتور را فراینده ولتاژ 148 فهرست مطالب عنوان صفحه مشخصات قسمتهای اصلی ترانسفورماتور 149 هسته 149 سیم‌پیچها 149 پوسته فلزی 150 بوشینگ 150 كولرها 151 تپ چنجر 151 اطلاعات فنی ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ 152 كلید ژنراتور GCB 153 مشخصات تكنیكی كلید ژنراتور 155 هسته 156 سیم‌پیچها 156 محفظه فلزی 157 بوشینگ، عایق‌كننده‌ها، نگهدارنده‌ها 157 مشخصات تكنیكی ترانسفورماتور واحد 157 مشخصات كلی 158 فهرست مطالب عنوان صفحه تجهیزات واحد توربین گاز (GT) 160 تابلوی توزیع MV 160 تابلوی توزیع 160 كلید 161 كنتاكتور 161 كلید اتصال به زمین (فیدرهای موتوری و ترانسفورماتورها) 162 مشخصات ساخت و طراحی 162 تفكیك تجهیزات 163 سیستم ایمنی و مسدودكننده‌ها (اینترلاك‌ها) 163 تركیب فیدرهای نمونه‌ای سوئیچ‌گیر 164 تابلوی اندازه‌گیری 165 فیدر تابلو ترانسفورماتور كمكی 166 فیدر ذخیره (SPARE) برای تابلوی مصارف مشترك 169 نوع و مقادیر 169 سیم‌پیچها 171 اتصالات 171 فهرست مطالب عنوان صفحه متعلقات 171 تابلوی توزیع LV 172 تابلوی توزیع 172 كلیدها 173 نوع ساخت 173 نوع 173 مشخصات الكتریكی 173 مقادیر و كمكی 173 مشخصات ساخت و طراحی 174 تجهیزات ایمنی و مسدودكننده‌ها (اینترلاك‌ها) 175 كلیدهای كمپكت 176 اجزاء فیدر نمونه‌ای (TYPICAL) تابلو 177 تابلو اندازه‌گیری باس بارها 178 فیدر موتوری (قابلیت برگشت ندارد) 178 فیدر موتوری (با قابلیت برگشت) 179 مشخصات فنی اصلی 180 فهرست مطالب عنوان صفحه مشخصات كلی طراحی 182 مشخصات ساخت و بهره‌برداری 183 یكسوكننده 183 باطری 185 اینورتر 186 سوئیچ ثابت 187 دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری 188 مشخصات فنی اصلی موتور دیزل 188 مشخصات عملكردی 190 مشخصات ساخت 191 سیستم خنك‌كننده رادیاتور (مدار بسته) 192 كنترل و مانیتورینگ (نشان‌دهنده‌ها) 193 سیستم اتصال زمین 196 شبكه فرعی سیستم زمین 197 حفاظت‌های ژنراتور 198 پست 400 كیلوولت شهید رجایی فهرست مطالب عنوان صفحه شرح كلی 203 اجزاء پست به ترتیب طرز قرار گرفتن 207 سیستم حفاظتی و اندازه‌گیری پست 240 بی‌برق و برقدار كردن یك فیدر 248 برقدار كردن یك فیدر 248 بی‌برق كردن فیدر 248 ترانسفورماتورهای نیروگاه شهید رجایی 249 سیم‌پیچی ترانسهای قدرت 251 رله و حفاظت 252 حفاظت شین 253 سیستم مخابراتی PLC 255 سیستم مخابراتی PLC در پستها و بررسی موج‌گیرها 255 موارد استفاده PLC 256 قسمتهای مختلف سیستم PLC 258 اصول كار دستگاه مركزی PLC 258 محدوده فركانس PLC 259 فهرست مطالب عنوان صفحه سیستمهای كوپلاژ و مسیر انتقال سیگنال در سیستم PLC 259 روشهای مختلف اتصال سیستم PLC به خطوط فشار قوی 262 سیستمهای كنترل، نظارت و حفاظت 264 رئوس برنامة FGC بویلر 265 حفاظتهای بویلر 266 حفاظتهای توربین 267 پرژكوره ولیك تست 271 لیك تست گازوئیل 276 شرایط روشن شدن مشعل گاز 278 مراحل روشن شدن مشعل سوخت گازی 278 وضعیت‌های غیرعادی 280 مشخصات فنی نیروگاه شهید رجایی 287

 • پروژه سیستم های خبره

  پروژه سیستم های خبره دانلود فایل پروژه دریافت درجه كاردانیگرایش كاردانی كامپیوتر   –   نرم افزار  عنوان : سیستم های خبرهپیشگفتارنقطه آغاز هوش مصنوعی اندكی بعد ازجنگ جهانی دوم می باشددرآن زمان وانیزبا توجه به مسائل یسبرنتیك ، زمینه رابرای پیشرفت…

 • پایان نامه بررسی رضایت از خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور آستارا

  بررسی رضایت از خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور آستارا,پایان نامه بررسی رضایت از خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور آستارا,پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی دانلود فایل پایان نامه کارشناسی رشته علوم…

 • پروژه کارافرینی طرح ایجاد مکانهای اطلاع رسانی

  اطلاع رسانی,ایجاد,پروژه کارافرینی طرح ایجاد مکانهای اطلاع رسانی,توجیه اقتصادی طرح ایجاد مکانهای اطلاع رسانی,دانلود پروژه طرح ایجاد مکانهای اطلاع رسانی,دانلود کارآفرینی طرح ایجاد مکانهای اطلاع رسانی,طرح,طرح توجیه فنی طرح ایجاد مکانهای اطلاع رسانی,طرح توجیهی طرح ایجاد مکانهای اطلاع رسانی,کارآفرینی طرح…

 • طرح توجیهی پرورش شتر مرغ

  طرح توجیهی پرورش شتر مرغ دانلود فایل طرح توجیهی   پرورش شتر مرغ   خلاصه طرح موضوع طرح  پرورش شتر مرغ نوع تولیدات شتر مرغ تعدادشاغلین 12 نفر مشخصات سرمایه گذاری  طرح سرمایه گذاری کل طرح سر مایه  گذاری ثابت سر…

 • پایان نامه نقش خانواده و مدرسه در پیشگیری از بزهکاری کودکان

  پایان نامه نقش خانواده و مدرسه,پایان نامه نقش خانواده و مدرسه در پیشگیری از بزهکاری کودکان,پیشگیری از بزهکاری کودکان,نقش خانواده و مدرسه در پیشگیری از بزهکاری کودکان دانلود فایل پایان نامه نقش خانواده و مدرسه در پیشگیری از بزهکاری کودکان…

 • تحقیق پورتال و كاربری آن

  تحقیق پورتال و كاربری آن دانلود فایل تحقیق پورتال و كاربری آن بخشهایی از متن: تعریف اولیه پورتال بسیار ساده است : "مکانی (Hub) که ساده ترین کاربران اینترنت با رجوع به آن بتوانند به راحتی از  سرویس های متداول…

 • دانلود ترجمه مقاله خالص سازی (تخلیص) DNA از سلولهای زنده

  ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش,دانلود ترجمه مقاله خالص سازی (تخلیص) DNA از سلولهای زنده,مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش دانلود فایل نمونه ترجمه مهندس ژنتیکی، در زمان­های مختلف، نیاز به حداقل سه نوع مجزای…

 • تحقیق عملیات کربلای هفت لشکر 64 ارومیه

  آشنایی با عملیات ثامن الائمه,تحقیق آشنایی با دفاع مقدس,تحقیق آشنایی با مبانی دفاع مقدس,تحقیق درس آشنایی با مبانی دفاع مقدس,تحقیق دروس عمومی,تحقیق دفاع مقدس,تحقیق عملیات کربلای هفت لشکر 64 ارومیه,دانلود تحقیق آشنایی با مبانی,دانلود تحقیق دفاع مقدس,عملیات کربلای 7,عملیات کربلای…

 • تحقیق كاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف

  تحقیق كاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف,تلفات خطوط فشار ضعیف,راهکارهای مناسب جهت کاهش تلفات,ک کیلو وات تلفات چقدر از ظرفیت اسمی نیروگاه را هدر می دهد دانلود فایل تحقیق كاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف                                               فصل اول مقدمه: بخشی…

 • بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی

  بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی,پایان نامه بررسی اثربخشی درمان,پایان نامه بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی,دانشجویان با مشکلات افسردگی,هستی‌شناسی اسلامی بر…

 • کنترل و درمان بیمارانی تحت درمان با اشعه (رادیوتراپی)

  تحت درمان با اشعه,درمان با اشعه (رادیوتراپی),کنترل و درمان,کنترل و درمان بیمارانی تحت درمان با اشعه (رادیوتراپی) دانلود فایل کنترل و درمان بیمارانی تحت درمان با اشعه (رادیوتراپی) استفاده از اشعه در حالت ایده ال بستگی به توانایی آن برای…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی احداث کارخانه تولید آرد

  دانلود طرح توجیهی احداث کارخانه آرد,دانلود طرح کارافرینی احداث کارخانه آرد,طرح تاسیس کارخانه تولید آرد,طرح توجیهی احداث کارخانه آرد,طرح توجیهی و کارآفرینی احداث کارخانه تولید آرد,طرح کارافرینی احداث کارخانه آرد,طرح کارافرینی احداث کارخانه تولید آرد دانلود فایل طرح توجیهی و…

 • مقاله شكافهای فرهنگی و تمدنی در ایران

  مقاله شكافهای تمدنی ایران,مقاله شكافهای فرهنگی ایران,مقاله شكافهای فرهنگی و تمدنی در ایران دانلود فایل مقاله شكافهای فرهنگی و تمدنی در ایران چکیده ای از متن: فهم‌ عام‌ بطور معمول‌ قبول‌ می‌كند كه‌ بین‌ امر سیاسی‌ و امر فرهنگی‌ رابطه‌یی‌…

 • مقاله برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

  مقاله برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم دانلود فایل [7]

 • نقاشی در اكسپرسیونیسم

  اكسپرسیونیسم,نقاشی,نقاشی در اكسپرسیونیسم دانلود فایل نقاشی در اكسپرسیونیسم همیشه نماد و نمادگرایی از اصول اولیه رو كرد تاریخی انسان بسوی هنر بوده به گونه‌ای كه می‌توان در ابتدایی ترین نمونه‌های هنری انسان ردپایی از نمادهای تعریف شده نزد انسان را…

 • دانلود مقاله برق

  دانلود مقاله برق دانلود فایل دانلود مقاله برق بخشهایی از متن:اگرچه که الکتریسته به عنوان نتیجه واکنش شیمیایی ای که در یک پیل الکترولیک از زمانی که الساندرو ولتا در سال1800م این آزمایش را انجام داد، شناخته می شده است،…

 • پروژه کارآفرینی تولید ملامین(با ظرفیت 2000 تن در سال)

  پروژه کارآفرینی تولید ملامین(با ظرفیت 2000 تن در سال),پروژه کارافرینی تولید ملامین(با ظرفیت 2000 تن در سال),توجیه اقتصادی تولید ملامین(با ظرفی,دانلود پروژه تولید ملامین(با ظرفیت 2000 تن در سال),دانلود کارآفرینی تولید ملامین(با ظرفیت 2000 تن در سال),طرح توجیه فنی تولید…

 • اثر امید به زندگی بر رشد اقتصادی ایران

  اثر امید به زندگی بر رشد اقتصادی ایران,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله اثر امید به زندگی بر رشد اقتصادی ایران,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله…

 • مقاله رابطه آب و گیاه

  بررسی رابطه آب و گیاه,پابان نامه رابطه آب و گیاه,پروژه رابطه آب و گیاه,تحقیق رابطه آب و گیاه,رابطه آب و گیاه,مقاله رابطه آب و گیاه دانلود فایل مقاله رابطه آب و گیاه تنش آبی    تنش آبی در گیاهان (Water…

 • مقاله معدن سرب و روی کوشک

  مقاله معدن سرب و روی کوشک دانلود فایل مقاله معدن سرب و روی کوشک معدن سرب و روی کوشک در فاصله 165 کیلومتری شرق یزد و در 45 کیلومتری شمال شرق شهرستان بافق در عر ض جغرافیایی 31درجه و 40…

 • مقاله مشاوره پیش از ازدواج اطلاع‌رسانی به جوانان

  اطلاع‌رسانی به جوانان,مشاوره پیش از ازدواج و اطلاع‌رسانی به جوانان,مقاله مشاوره پیش از ازدواج,مقاله مشاوره پیش از ازدواج اطلاع‌رسانی به جوانان دانلود فایل  مقاله مشاوره پیش از ازدواج اطلاع‌رسانی به جوانان مقدمه: به طور کلی یکی از موضوعات اصلی دوره…

 • مقاله نظریه شخصیت سالیوان

  پایان نامه نظریه شخصیت سالیوان,پروژه نظریه شخصیت سالیوان,تحقیق نظریه شخصیت سالیوان,دانلود نظریه شخصیت سالیوان,مقاله نظریه شخصیت سالیوان,نظریه شخصیت سالیوان دانلود فایل مقاله نظریه شخصیت سالیوان چكیده : های استاك سالیوان، اولین آمریكایی كه نظریة جامعی ساخت، اعتقاد داشت كه افراد…

 • فصل دوم پایان نامه در مورد سلامت اجتماعی

  فصل دوم پایان نامه در مورد سلامت اجتماعی دانلود فایل فصل دوم پایان نامه در مورد سلامت اجتماعی در 71  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی

  تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحلیل رابطة عوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود…

 • اخلاق تجارت

  اخلاق تجارت,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل . تجارت، نحوه‌ای کار است و در بادی امر اینگونه به نظر…

 • مقاله رئالیسم و نظریه ناتورالیستی

  مقاله رئالیسم و نظریه ناتورالیستی دانلود فایل مقاله رئالیسم و نظریه ناتورالیستی :::::::::::::::::::::::::::::::::::: فهرست: گفتار اول: پیش درآمد : گفتار دوم : رئالیسم با وجدان گفتار سوم:  نظریه ناتورالیستی :  گفتار چهارم : دوستی دو مكتب گفتار پنجم : رئالیسم…

 • دانلود فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

  دانلود داده های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,دانلود فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95 دانلود فایل عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص صنعت بازار…

 • تحقیق تکنولوژی ریخته گری چدن

  تحقیق تکنولوژی ریخته گری چدن,ریخته گری چدن دانلود فایل قسمتهایی از متن: مقدمه :          عنوان چدن ریختگی مشخص كننده دسته بزرگی از فلزات است . فلزاتی كه در این دسته قرار دارند از نظر خواص با یكدیگر  تفاوتهای فاحش…

 • پایان نامه ضرورت محل یابی خطا در شبكه های توزیع

  پایان نامه ضرورت محل یابی خطا در شبكه های توزیع دانلود فایل پایان نامه ضرورت محل یابی خطا در شبكه های توزیع مقدمه مصرف کنندگان نهایی انرژی الکتریکی همواره خواستار دریافت مداوم برق با کیفیت مناسب هستند . بنابراین در…

 • پاورپوینت تداوم فعالیت در حسابداری و اثبات آن در حسابرسی و بررسی تحلیلی نسبت های مالی

  پاورپوینت تداوم فعالیت در حسابداری و اثبات آن در حسابرسی و بررسی تحلیلی نسبت های مالی,تداوم فعالیت و ارزشگذاری دارائی‌ها,تعریف تداوم فعالیت,حسابداری تعهدی,حسابداری معافیت مالی,دانلود پاورپوینت تداوم فعالیت درحسابداری و اثبات آن در حسابرسی و بررسی تحلیلی نسبت های مالی,درجه…

 • پاورپوینت گروه مطالعاتی مجامع بین الملل Ripe

  پاورپوینت گروه مطالعاتی مجامع بین الملل Ripe دانلود فایل پاورپوینت گروه مطالعاتی مجامع بین الملل Ripe  این محصول در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش در 27 اسلاید می باشد. اهداف Internet Registry System تقسیم عادلانه فضای آدرس حفاظت ممانعت از…

 • پایان نامه بررسی الزامات و نتایج خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه

  پایان نامه بررسی الزامات و نتایج خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه,تحقیق بررسی الزامات و نتایج خصوصی سازی,تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی,خصوصی سازی,خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه,خصوصی سازی در مفهوم ظاهری و حقیقی,دانلود تحقیق بررسی الزامات و…

 • ترجمه مقاله طراحی بهینه تجاری سیستم انرژی بادی (فتوولتائیک) PV هیبریدی متصل به شبکه بدون ذخیره سازی انرژی برای یک بلوک جزیره ی ایستر

  ترجمه مقاله طراحی بهینه تجاری سیستم انرژی بادی (فتوولتائیک) PV هیبریدی متصل به شبکه بدون ذخیره سازی انرژی برای یک بلوک جزیره ی ایستر دانلود فایل ترجمه مقاله طراحی بهینه تجاری سیستم انرژی بادی (فتوولتائیک) PV هیبریدی متصل به شبکه…

 • پاورپوینت با موضوع طب قرانی

  پاورپوینت با موضوع طب قرانی دانلود فایل پاورپوینت با موضوع طب قرانی در 73 صفحه فایل پاورپوینت اماده برای ارائه  مقدمه : «قرآن نوری است که در آن تاریکی یافت نمی شود و چراغی است که درخشندگی آن زوال نپذیرد٬…

 • پاورپوینت اکولوژی گندم

  اکولوژی گندم,بررسی اکولوژی گندم,پاورپوینت اکولوژی گندم,پروژه اکولوژی گندم,تحقیق اکولوژی گندم,دانلود اکولوژی گندم,درباره اکولوژی گندم دانلود فایل پاورپوینت اکولوژی گندم اسلاید دوم: مقدمه و اهمیت اقتصادی گندم: گندم معمولی (T.aestivum L.em.Tell) در محدوده وسیعی از شرایط آب و هوائی جهان رشد…