پاورپوینت حسن فتحی معمار معاصر و ساخت روستای گورنا در مصر

پاورپوینت حسن فتحی معمار معاصر و ساخت روستای گورنا در مصر

دانلود فایل

پاورپوینت حسن فتحی معمار معاصر و ساخت روستای گورنا در مصر  پاورپوینت حسن فتحی معمار معاصر و ساخت روستای گورنا در مصراین پاورپوینت در 145 اسلاید می باشد. مقدمه :  —رشد و توسعة رسانه‌های گروهی در نیم‌ قرن اخیر و پراكنش كم و بیش شتابان آنها در ممالك مختلف، انزوای ناشی از نبود یا كمبود راههای ارتباطی و دوری مسافت را در عمل از بین برده و دنیای كوچك و تازه‌ای را به تصور می‌كشاند. —در این شرایط، فرهنگهای گوناگون به هم می‌آمیزند و جوامع شهری و روستایی به سوی پنداری واحد كشیده می‌شوند و با استفاده از وسائط نقلیه یكسان، وسایل خانگی یكسان و كالاهای مصرفی یكسان، بتدریج هویت و ویژگیهای خود را از دست می‌دهند و ذوق و سلیقه‌ای همسان پیدا می‌كنند. بدنبال این تحولات، معیارها و ارزشهای مورد قبول جوامع، سست و كمرنگ می‌شود و ثبات آنها در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. —یكی از پیامدهای این روند، بی‌هویتی در معماری و شهرسازی دوران معاصر میهن ماست. ساختمانهایی كه هم‌اكنون در تبریز و كرمان، مشهد و شیراز و یزد و همدان بنا می‌شود، تفاوتی با یكدیگر ندارد در حالی كه سابقاً شكل ساختمانها، بافت محله‌ها و ساختار شهرها گویای ویژگیهای فرهنگی و ذوق‌های بومی ساكنان آنها بود. این ویژگیها هم اكنون از بین رفته و بافت شهرها و روستاهای ما از تاریخ و فرهنگ خود بریده‌اند. —به یقین طرح بیشتر ساختمانهای جدید، مورد استقبال طبقه مرفه قرار می‌گیرد، ولی باید دانست كه این طبقه بسیار قانع و آسان پسند است؛ از هر چیزی كه برایش تازگی داشته باشد استقبال می‌كند و خلاصه اینكه خود را تابع رسم روز می‌داند. آزمندی و آرزومندی قشر مرفه به شیوة زندگی غربی و پیروی معماران[1] ازاین تمایل موجب شده كه طرحهای بی‌اصل و نسب و فراگیری به اسم معماری جدید بر جامعه ما تحمیل شود. اینگونه ساختمانها، افزون بر اشكالها و نقایص گوناگونی كه در پی دارند، از نظر اقتصادی نیز بسیار گران تمام می‌شوند و همین گرانی بخش وسیعی از متقاضیان بالقوة مسكن را از صحنه خارج می‌سازد. —برای رفع این مشكل برخی از كارشناسان و مسئولان مسكن، بخش خصوصی را به ساخت آپارتمانهای كوچك در بطن مجتمعهای بزرگ تشویق می‌كنند و عملكرد بساز و بفروش‌ها در چند سال اخیر نشان می‌دهد كه این سیاست مورد استقبال آنان قرار دارد. با وجود این آشكار است كه این راه‌حل نیز نمی‌تواند فراگیر باشد زیرا قیمت تمام شدة این گونه آپارتمانها هم از توان اقتصادی اغلب متقاضیان مسكن خارج است. افزون بر آن با پیروی از این سیاست، كادر زندگی سنتی بتدریج متلاشی می‌شود و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی مبهم و غیرقابل پیش‌بینی‌ای به بار می‌آید. —هم‌اكنون بسیاری از كارشناسان و متخصصان مسكن در كشورهای در حال توسعه به این باور رسیده‌اند كه مسأله مسكن و رفع كمبود آن نمی‌تواند و نباید بطور مستقل و جدا از مسائل دیگر مورد توجه و بررسی قرار گیرد. مطالعات و تحقیقات نشان می‌دهد كه ریشة بسیاری از مشكلات شهرهای ممالك كم رشد را باید در روستاها جست‌ وجو كرد. نبود یا كمبود اشتغال مناسب و فقدان امكانات رفاهی، اجتماعی و خدماتی در دهات و شهرهای كوچك، همواره بخش وسیعی از نیروهای فعال بویژه جوانان این مناطق را به مهاجرت به شهرهای بزرگ وادار می‌سازد و بدنبال آن مناطق توسعه نیافته بیش از پیش از نیروهای جوان و سرمایه تهی می‌گردد. در این شرایط هر برنامه‌ای كه برای بهبود زندگی در شهرهای بزرگ به مورد اجرا گذاشته شود، موج جدیدی از مهاجرتهای پیش‌بینی نشده و بی‌برنامه را برمی‌انگیزد و اقدامات انجام شده را بی‌اثر می‌سازد. —بنابر این هدف اصلی برنامه‌های عمرانی در این گونه كشورها باید ایجاد تعادل در توسعه مناطق مختلف از طریق توزیع عادلانه جمعیت و درآمد باشد. گسترش بی‌رویه شهرهای بزرگ به ویژه پایتختها در كشورهای كم رشد، نمود بارز عدم تعادل در توسعه است كه همچون سر بزرگی بر یك تن لاغر سنگینی می‌كند. —بزرگی شهر، آپارتمان نشینی و ارتفاع آسمانخراشها هیچگاه از سوی جوامع  علمی به عنوان نشانة ارتقای سطح زندگی و رفاه شناخته نشده است. خانه‌ سازی انبوه از طریق ایجاد مجتمعهای بزرگ پس از جنگ جهانی دوم در كشورهای صنعتی توسعة فراوان یافت زیرا پیشرفت تكنولوژی، و فور مصالح ساختمانی جدید، وسعت ویرانیها، جمعیت زیاد و فضای كم، زمینة مناسبی را برای گسترش عمودی شهرها فراهم كرد و این فرایند با فرهنگ آنها نیز منافاتی نداشت. —از سوی دیگر وجود پاركها و جنگلهای وسیع، فضاهای ورزشی گوناگون، تأسیسات و تجهیزات رفاهی مختلف توام با سرگرمیهای رنگارنگ برای اوقات فراغت، خانه را بیشتر به محل خواب و استراحت تبدیل می‌كرد در حالی كه خانه در كشور ما از دیرباز دارای نقشی پیچیده و بنیادی در زندگی و تعلیم و تربیت بوده و عنصر بسیار مهمی از فرهنگ به شمار می‌رود. —خانه‌ جایی است كه زندگی اكثر خانواده‌ها بویژه زنان و كودكان در آن خلاصه می‌شود. حیاط مسدود خانه جای امنی است كه كودكان می‌توانند در پیش چشمان مادر با آرامش بازی كنند و مكان دلپذیری است كه زنان خانه را پس از فراغت از كارهای روزمره بسوی خود می‌كشاند. حیاط با حوض، باغچه و آسمانش نماد دنیای كوچكی از جهان بزرگ است. چهار باغچه حیاط نماد چهار عنصر اصلی است و حوض میانی با آب جاری در آبراهه ورودی و خروجی آن از جهان گذرا و در حال حركت حكایت دارد. حیاط طبیعت كوچك و زنده‌ای است كه دیوارهای بلندش آن را از گزند محیط اطراف و چشم غیار مصون می‌دارد. با این همه گران شدن قیمت زمین و مصالح ساختمانی بویژه در چند سال اخیر و ایجاد ساختمانهای بلند، بقای چنین محیطی را مورد تهدید جدی قرار داده است. قراین نشانگر یك تحول ناخواسته در فرهنگ و شیوة زندگی است و جامعة شهری ناگزیر است با آن بسوزد و بسازد. جامعه‌ای كه به تازگی پیوندهای خود را با زندگی روستایی و كشاورزی گسسته و از روی نیاز یا حكم اجبار راهی شهر شده چگونه می‌تواند خود را با زندگی در این فضای بیگانه، خشن و محدود تطبیق دهد و چگونه می‌تواند تبدیل خانه، كوچه و محله سابق خود را به آپارتمان، بلوك، طبقه و شماره بپذیرد. كودكان و نوجوانانی كه تنها تفاوت خانه خود با دوستانشان را در شماره بلوك و آپارتمان می‌بینند نسبت به محله، شهر و میهن خود چه علاقه‌ای خواهند داشت؟ —افزون بر آن خانواده‌هایی كه به شیوة سنتی در خانه‌های كوچك با حیاطهای مسدود زندگی می‌كنند، با قد برافراشتن ساختمانهای بلند در اطراف خود زندگی خویش را در معرض دید همسایگان جدید و ناخوانده می‌بینند و حریم امن و آرام بخش سابق را از دست رفته می‌پندارند؛ از این رو برای تطبیق خود با اوضاع جدید به دورن خانه‌ها و پشت پرده‌ها پناه می‌برند. —بدیهی است كه پیدایی این وضع نتیجه سیاست گذاریها و باورهای كارشناسانی است كه با آرامش خاطر و بدون آینده نگری در دفترهای شیك خود می‌نشینند و برای زندگی مردمی كه نمی‌شناسند تصمیم‌گیری می‌كنند چه چیزی برای آنها بهتر است. به طور معمول این كارشناسان و متخصصان می‌اندیشند كه تدابیر آنها بر دانش ناب و شناخت طبیعت انسان استوار است در حالی كه پندار آنها در حقیقت اعتقادات و باورهای خودشان را منعكس می‌سازد. به هر حال بر كسی پوشیده نیست كه روش ساختمانسازی مرسوم كنونی نمی‌تواند راه‌حلی واقع‌بینانه و عملی برای اسكان طبقات كم‌ درآمد شهری و روستایی ارائه دهد و این حقیقت تلخ، سرخوردگیهایی را به وجود آورده است. در اینجاست كه حسن فتحی، معمار مصری، برای ایجاد ساختمانهای ارزان قیمت در مناطق محروم افق تازه‌ای را می‌گشاید و سنتی بسیار قدیمی اما فراموش شده را زنده می‌كند. خواسته‌ها و دیدگاههای او در ساخت روستای گورنا شباهت فراوانی به گرایشهای شهرسازان فرهنگ‌گرا (ابنزرهاوارد، كامیلوزیته و ریمون آنوین) دارد و همانند آنان اصلاح نظم بی‌ارزش شهرهای معاصر و بهبود كادر زندگی را در مطالعة كارهای پیشینیان خود می‌جوید. —او استاد معماری دانشكدة هنرهای زیبای دانشگاه قاهره مسئول ساخت روستای جدیدی برای ساكنان گورنا می‌شود. بخش آثار باستانی مصر با اجرای این طرح می‌‌خواهد از حفاریهای غیر مجاز در محل و فروش غیرقانونی اشیای عتیقه به توریستها و سوداگران جلوگیری كند. معمار مصری پیش از طراحی روستا به مطالعات كاملی در زمینه‌های معماری، جامعه شناسی، قوم‌شناسی، جغرافیا و اقتصاد محل می‌پردازد تا بتواند كادر زندگی ساكنان آینده را با فرهنگ و شیوة زندگیشان منطبق سازد. —ما در اینجا به ماجرای ساخت گورنا و به موانع موجود بین طرح و اجرای آن آشنا می‌شویم.

 • بررسی رابطه شادکامی، امیدواری با هوش معنوی

  بررسی رابطه شادکامی، امیدواری با هوش معنوی,پایان نامه کارشناسی در رشته روانشناسی دانلود فایل پایان نامه  کارشناسی در رشته روانشناسی عمومی بررسی رابطه شادکامی، امیدواری با هوش معنوی چکیده: این پژوهش به منظور بررسی رابطه شادکامی، امیدواری با هوش معنوی…

 • مجموعه سیزدهم مقالات مدیریت مالی ، سود

  اطلاعات محرمانه,اقلام تعهدی,ترکیب سهامداران,تمرکز سرمایه گذاران نهادی,جریان های وجه نقد عملیاتی,داده های حسابداری,رگرسیون تجمعی,رگرسیون سری زمانی,رگرسیون مقطعی,سرمایه گذاران نهادی,عدم تقارن اطلاعاتی,مجموعه سیزدهم مقالات مدیریت مالی ، سود,محتوای اطلاعاتی سود,محتوای اطلاعاتی سودحسابداری,مدیریت سود,ناکارآیی بازار,نقدشوندگی بازار دانلود فایل مجموعه مناسب دانشجویانی است…

 • پرسشنامه مقیاس انگیزه تأیید (AMS) ولرند 1989

  پرسشنامه مقیاس انگیزه تأیید (AMS) ولرند 1989 دانلود فایل پرسشنامه مقیاس انگیزه تأیید (AMS) ولرند 1989 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :   نحوه نمره گذاری :…

 • بررسی شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره اسلامی

  بررسی شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره اسلامی دانلود فایل بررسی شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره اسلامی موضوع این پایان‌نامه بررسی شخصیت انوشیروان است. ابتدای فصل اول این پژوهش به تاریخ ساسانیان تا دوره قباد می‌پردازد ادامه فصل اول،…

 • مقالةگواهی برگة انحصار وراثت

  مقالةگواهی برگة انحصار وراثت دانلود فایل مقالةگواهی برگة انحصار وراثت فهرست: مقدمه مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی انحصار وراثت مدارک لازم جهت تقاضای تصدیق انحصار وراثت برگ دادخواست به دادگاه عمومی نکات قابل توجه در تصدیق انحصار وراثت نمونة…

 • بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری كاركنان دفتر مركزی كمیته امداد امام خمینی (ره)

  بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری كاركنان دفتر مركزی كمیته امداد امام خمینی (ره),پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری كاركنان دفتر مركزی كمیته امداد امام خمینی (ره) دانلود فایل پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر…

 • تحقیق آرماتور های آلیاژی

  تحقیق آرماتور های آلیاژی دانلود فایل بخشهایی از متن: در کنار روشهای متداول برای جلوگیری از نفوذ پدیری و خوردگی بتن و آب بند نمودن آن چون استفاده از سیمانهای پوزولان طبیعی و مصنوعی , میکرو سیلیس , حفاظت کاتدی…

 • پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963

  پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963 دانلود فایل پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :   نحوه نمره گذاری : منبع :…

 • مقاله موزاییک

  مقاله موزاییک دانلود فایل مقاله موزاییک تعریف: موزائیك كف پوشی است متراكم از مصالح سنگی و سیمانی كه با اشكال مختلف و ضخامت كم ساخته می شود و كیفیت آن بستگی به خواص مصالح آن دارد. تعیین ابعاد و وضعیت…

 • مقاله قاچاق و عناصر آن

  مقاله قاچاق و عناصر آن دانلود فایل مقاله قاچاق و عناصر آن چکیده قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی…

 • پروژه کارآفرینی طرح تعمیرات سخت افزار

  پروژه کارآفرینی طرح تعمیرات سخت افزار,پروژه کارافرینی طرح تعمیرات سخت افزار,تعمیرات,توجیه اقتصادی طرح تعمیرات سخت افزار,دانلود پروژه طرح تعمیرات سخت افزار,دانلود کارآفرینی طرح تعمیرات سخت افزار,سخت افزار,طرح,طرح توجیه فنی طرح تعمیرات سخت افزار,طرح توجیهی طرح تعمیرات سخت افزار,کارآفرینی طرح تعمیرات…

 • پایان نامه ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،...)با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت

  پایان نامه ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،...)با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت دانلود فایل پایان نامه ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،...)با تاکید بر سود اوری و…

 • پایان نامه بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهر مشهد و اطراف

  پایان نامه بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل,پروژه بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهر مشهد و اطراف,تحقیق بررسی,مقاله بررسی مقایسه…

 • امكان سنجی مناطق مناسب به كاشت محصول پسته با استفاده از تعمیم چند معیاری فضایی در محیط GIS

  امكان سنجی مناطق مناسب به كاشت محصول پسته با استفاده از تعمیم چند معیاری فضایی در محیط GIS,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم…

 • کاراموزی تنظیم كننده های ولتاژ

  کاراموزی تنظیم كننده های ولتاژ دانلود فایل کاراموزی تنظیم كننده های ولتاژ مقدمه : در اكثر آزمایشگاههای برق از منابع تغذیه برای تغذیه مدارهای مختلف الكترونیكی آنالوگ و دیجیتال استفاده می شود . تنظیم كننده های ولتاژ در این سیستم…

 • ترجمه مقاله گزارش و افشاء كنندگان گزارش

  ترجمه مقاله گزارش و افشاء كنندگان گزارش,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود ترجمه مقاله گزارش و افشاء كنندگان گزارش,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل  ترجمه مقاله…

 • مقاله بررسی نهضت ملی شدن صنعت نفت

  پروژه بررسی نهضت ملی شدن صنعت نفت,تحقیق بررسی نهضت ملی شدن صنعت نفت,دانلود تحقیق بررسی نهضت ملی شدن صنعت نفت,مقاله بررسی نهضت ملی شدن صنعت نفت دانلود فایل مقاله بررسی نهضت ملی شدن صنعت نفت در 160 صفحه ورد قابل…

 • مقاله سیستم شبکه سازی بر اساس سریال CAN

  مقاله سیستم شبکه سازی بر اساس سریال CAN دانلود فایل مقاله سیستم شبکه سازی بر اساس سریال CAN Open  سیستم شبکه سازی بر مبنای باس سریال CAN می باشد.  CAN Openفرض می کند که سخت افزار طرح گیرنده و فرستنده…

 • ترجمه فصول 1و4 كتاب آموزش و پرورش سیاسی و ثبات Political Education and Stability

  پروژه ترجمه فصول 1و4 كتاب آموزش و پرورش سیاسی و ثبات Political Education and Stability,تحقیق ترجمه فصول 1و4 كتاب آموزش و پرورش سیاسی و ثبات Political Education and Stability,ترجمه فصول 1و4 كتاب آموزش و پرورش سیاسی و ثبات Political Education…

 • تجزیه و تحلیل اقتصاد/ بازار (فصل دوازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

  تجزیه و تحلیل اقتصاد/ بازار (فصل دوازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش),دانلو,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل اقتصاد بازار (فصل دوازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش),دانلود پایان نامه,دانلود پایان…

 • مقاله بررسی رادیوگرافی

  پروژه بررسی رادیوگرافی,تحقیق بررسی رادیوگرافی,دانلود تحقیق بررسی رادیوگرافی,مقاله بررسی رادیوگرافی دانلود فایل مقاله بررسی رادیوگرافی در 43 صفحه ورد قابل ویرایش  رادیوگرافی پیشگفتار پرتوهای الكترومغناطیس با طول موجهای بسیار كوتاه ،‌یعنی پرتوهای X و  ، بدرون محیطهای مادی جامد نفوذ…

 • طرح توجیهی تولید روغن از هسته خرما

  طرح توجیهی تولید روغن از هسته خرما دانلود فایل طرح توجیهی تولید روغن از هسته خرما – معرفی کامل محصول  – روش و فرآیند تولید  – ابزار و مواد مورد نیاز  – محاسبه هزینه ها و جداول مربوطه  – ابعاد…

 • پایان نامه بررسی اقتباس فیلم های سینمایی از ادبیات

  پایان نامه بررسی اقتباس فیلم های سینمایی از ادبیات,پروژه بررسی اقتباس فیلم های سینمایی از ادبیات,تحقیق بررسی اقتباس فیلم های سینمایی از ادبیات,دانلود پایان نامه بررسی اقتباس فیلم های سینمایی از ادبیات,مقاله بررسی اقتباس فیلم های سینمایی از ادبیات دانلود…

 • کاربرد مدیریت و مکانیابی پارکینگ GIs

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کاربرد مدیریت و مکانیابی پارکینگ GIs,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کاربرد مدیریت و مکانیابی پارکینگ GIs,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل چکیده مقاله: مدیریت پارکینگ یکی از مهمترین…

 • تنش pH و راه های مقابله با آن

  تنش pH و راه های مقابله با آن,دانلود پاورپوینت تنش pH و راه های مقابله با آن دانلود فایل دانلود پاورپوینت تنش pH و راه های مقابله با آن

 • پایان نامه بررسی نقش عوامل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مؤثر در ازدواج جوانان

  پایان نامه بررسی نقش عوامل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مؤثر در ازدواج جوانان دانلود فایل    پایان نامه بررسی نقش عوامل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مؤثر در ازدواج جوانان چکیده: موضوع ازدواج و تشکیل خانواده از جمله مسائلی…

 • پروژه کارآفرینی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق

  بیمه,پروژه کارآفرینی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق,پروژه کارافرینی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق,پوشش گر,توجیه اقتصادی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق,دانلود پروژه شرکت بیمه ای پوشش گر شرق,دانلود کارآفرینی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق,شرق,شرکت,طرح توجیه فنی شرکت…

 • گزارش کارآموزی دانشکده پزشکی مشهد

  پزشکی,دانشکده,دانلود گزارش کارآموزی دانشکده پزشکی مشهد,کاراموزی دانشکده پزشکی مشهد,کارورزی دانشکده پزشکی مشهد,گزارش کارآموزی دانشکده پزشکی مشهد,گزارش کاراموزی دانشکده پزشکی مشهد,مشهد دانلود فایل گزارش کارآموزی دانشکده پزشکی مشهد در 24 صفحه ورد قابل ویرایش معرفی محل کار آموزی : اینجانب کارآموزی…

 • مقاله بحث دینامیك در رشتة مكانیك

  مقاله بحث دینامیك در رشتة مكانیك دانلود فایل مقاله بحث دینامیك در رشتة مكانیك فهرست: نیوتن بنیان گذار علم دینامیك فیزیك چیست ؟ شاخه های سنتی فیزیك ترمو دینامیك انتقال حرارت گرایش حرارت و سیالات مکانیک سیالات مكانیك و زیرشاخه…

 • پایان نامه تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی كارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یك رشت

  پایان نامه تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی كارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یك رشت دانلود فایل پایان نامه تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی كارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه…

 • پروژه تكنیك هایی برای پنهان كردن اطلاعات اصلی

  بررسی تكنیك هایی برای پنهان كردن اطلاعات اصلی,پروژه تكنیك هایی برای پنهان كردن اطلاعات اصلی,تحقیق تكنیك هایی برای پنهان كردن اطلاعات اصلی,تكنیك هایی برای پنهان كردن اطلاعات اصلی,دانلود تكنیك هایی برای پنهان كردن اطلاعات اصلی دانلود فایل پروژه تكنیك هایی…

 • طرح توجیهی پرواربندی بره

  دانلود طرح توجیهی,دانلود طرح توجیهی کارآفرینی,دانلود طرح کارآفرینی,دانلود طرح کسب و کار,دانلود طرح های توجیهی,دانلود طرح های کارآفرینی,دانلود مطالعات امکان سنجی,طرح توجیحی,طرح توجیهی,طرح توجیهی پرواربندی بره,مطالعات امکان سنجی دانلود فایل طرح توجیهی پرواربندی بره ؛ یک طرح توجیهی و اقتصادی و…

 • مقاله انواع املاح معدنی و راههای جذب و اثرات آنها

  مقاله املاح معدنی,مقاله انواع املاح معدنی و راههای جذب و اثرات آنها دانلود فایل املاح معدنی قسمتهایی از متن: املاح معدنی تركیبی از شبه فلزات مانند كلر cl، كربنC ،هیدروژن H،گوگرد S  ،ازت N  ،فسفرP  ،فلوئورF ،برم Br ، ارسنیك…

 • پایان نامه شناخت . رفتار درمانی

  پایان نامه شناخت,پایان نامه شناخت . رفتار درمانی,رفتار درمانی دانلود فایل پایان نامه شناخت . رفتار درمانی چکیده در شیوه های رفتار درمانی مستقیماً بر رفتار تأکید می شد و به تفکر و استدلال فرد کمتر توجه می شد. در…

 • پایان نامه بررسی مسئولیت اجتماعی و تبیین رابطه آن با کیفیت درک شده برندو ترجیح برند

  پایان نامه بررسی مسئولیت اجتماعی و تبیین رابطه آن با کیفیت درک شده برندو ترجیح برند دانلود فایل [2]