پایان نامه اندازه گیری بهره وری

اندازه گیری بهره وری,پایان نامه اندازه گیری,پایان نامه اندازه گیری بهره وری

دانلود فایل

پایان نامه اندازه گیری بهره وری قسمتی از متن: تعریف اندازه گیری بهره وری به طور خلاصه، بهره وری نتایجی را به عنوان كاركردی از تلاش منعكس می‌كند. وقتی كه بهره وری افزایش می‌یابد، این معنا را می‌دهد كه نتایجی بیشتر از میزانی معین از تلاش به دست آمده‌اند. در معنای كلاسیك، بهره وری به عنوان یك نسبت تعریف می‌شود یعنی دادة یك تلاش (كار) بر نهاده‌های (كار، انرژی و غیره) لازم برای تولید آن داده تقسیم می‌شود. چند مثال را در نظر بگیرید تعداد بوشل‌های ذرت را می‌توان به عنوان یك دادة كلیدی از عملكرد یك مزرعه تلقی كرد. زمان و كار مزرعه دار را می‌توان نهاده به حساب آورد. تعداد قطعاتی را كه كارگران خط تولید می‌سازند می‌توان داده فرض كرد، و نهاده می‌تواند مدت زمانی باشد كه یك كارگر در خط تولید تعدادی قطعه تولید می‌كند. در اینجا مثال‌های بیشتری از مقیاس‌های بهره وری از محیط‌های مختلف ذكر شده‌اند. تعداد صفحات تایپ شده تعداد واگن‌های باری تخلیه شده ساعات خدمت منشی گری                    تعداد كارگران، لیفت تراك‌ها تعداد دانشجویان تعلیم دیده تعداد مشتریانی كه خدمات دریافت كرده‌اند ساعات كار شركت خدمت دهنده      مقدار نیروی برق مصرف شده توجه كنید كه هر یك از مقیاس‌های بهره وری به عنوان یك نسبت بیان می‌شود. برای مثال، زمانی كه یك منشی 20 صفحه (داده) را در یك ساعت كار (نهاده) تایپ می‌كند، بهره وری او بیست عنوان می‌شود. اگر او یك دورة ماشین نویسی سریع را آموزش ببیند یا از یك دستگاه جدید حروف نگار رایانه‌ای با سرعت زیاد استفاده كند، و در نتیجه حالا بتواند 30 صفحه در ساعت تایپ كند، مقیاس 30 (30 صفحه تقسیم بر یك ساعت) خواهد شد. احتمالاً رهبران سازمانی آینده نیازمند خواهند بود تا اندازه گیری بهره وری را خیلی خوب بفهمند و بتوانند آن را به آسانی به دیگران تعلیم دهند. به علاوه، مربیان، مشاوران توسعه سازمانی و پژوهشگران امور سازمانی باید خودشان را با مهارت‌ها و دانش‌های مورد نیاز برای اندازه گرفتن و فهمیدن محیط بهره وری مجهز كنند. كارآیی، اثر بخشی، و بهره وری یكی از مفاهیم مرتبط با اندازه گیری بهره وری مفهوم تولید «اثر بخش» و تولید «كارآمد» است. تولید اثر بخش فرآیندی است كه نتایج مطلوب را به وجود می‌آورد. یك سازمان ممكن است به طور اثر بخشی محصولاتی بیشتر تولید كند یا خدماتی بیشتر ارائه دهد. برای مثال، یك لبنیات فروشی ممكن است ده درصد بیشتر بستنی در هفته تولید كنند. یك مؤسسة خدماتی ممكن است تعداد خانه‌هایی را كه نظافت می‌كند ماهانه تا 15 درصد افزایش دهد. در هر دو مورد تولید اثر بخش افزایش یافته است. به هر حال، همان افزایش‌های اثر بخش در داده ممكن است به  قیمت سطح بسیار بالاتری از نهاده به دست آمده باشد. ده درصد اضافه تولید بستنی ممكن است به قیمت 15 درصد افزایش در سرمایه برای پرداخت هزینه‌های خودروی مؤسسه مزبور و 5 درصد افزایش در هزینه‌های مستقیم كارگر كسب شده باشد. در این مثال‌ها، در حالی كه تولید اثر بخش بالا رفته، بهره وری كل سازمان پایین آمده است، صرفاً به این علت كه نهاده‌های مورد نیاز برای تولید داده‌ها سریع تر از تولید اثر بخش صعود كرده است. در حالی كه هر دو مثال دستیابی به تولید اثر بخش مطلوب (افزایش داده‌ها) را نشان می‌دهد، مصرف نهاده‌های افزایش یافته در واقع سبب شده است تا سازمان بهره وری كمتری داشته باشد. تولید كارآمد نشان دهندة دستیابی به داده‌های مطلوب با حداقل نهاده‌هاست. این موضوع در ابتدا این طور به نظر می‌رسد كه بهره وری در بالاترین سطح خود می‌باشد، در حالی كه كارآیی و بهره وری از نزدیك به یكدیگر مرتبند. تولید كارآمد بهترین بهره وری را تضمین نمی‌كند. برای مثال، یك تولید كنندة لباس ممكن است 100 كت اسپورت در روز تولید كند، ولی همین كار را ممكن است با پنج كارگر كمتر از آن تعدادی كه یك ماه  قبل برای تولید آن 100 كت نیاز داشت انجام دهد. ولی اگر تقلیل در نهادة كار سبب افزایش میزان نقص در كت‌های اسپورت شودیعنی از 2 كت به 7 كت  در هر 100 كت برسد، در این كاسبی چیزی عاید نشده است. در حقیقت، هزینة دوباره كاری یا نرخ دور ریز كت‌های ناقص ممكن است بالاتر از میزان هزینه تقلیل یافتة نهاده باشد كه به علت صرفه جویی در پنج كارگر حاصل شده است. همچنین توجه كنید، كه حتی اگر میزان نقص كت‌ها قابل قبول باشد، آنها ممكن است از مد افتاده یا فاقد ردیف اندازة قابل فروش به مقدار كافی باشند. اگر هزینه‌های تقلیل یافتة كار نیز منجر به كیفیت پایین تر بشود، تولید ممكن است كارآمدتر باشد. ولی بهره وری زمان آسیب ببیند. در سازمان‌های خلاق، اثر بخشی و كارآیی باید دست در دست یكدیگر حركت كنند. سازمان‌ها برای مدتی كوتاه می‌توانند بدون كارآیی خوب دوام آورند اما بدون اثر بخشی معمولاً از بین خواهند رفت. دومین مفهوم مرتبط با اندازه گیری بهره وری مفهوم كار «سخت تر» در مقابل كار «هوشمندانه تر» است عده‌ای می‌گویند بهره وری سخت تر كار كردن نیست، در واقع هوشمندانه تر كردن است. میان سخت تر و هوشمندانه تر كار كردن تفاوت وجود دارد. برای مثال، شناگری را در نظر بگیرید كه آموزش بسیار دشواری دیده است تا به بالاترین مقام قهرمانی برسد. این شناگر نمی‌تواند سخت تر كار كند چون به بالاترین سطح تلاش خود رسیده است. ولی اگر یك مربی زرنگ بتواند روش جدیدی از چرخیدن در حال شنا را به او یاد بدهد كه باعث تقلیل زمان تلف شده در آب شود، و بتواند به او آموزش دهد تا در شیرجه مدتی بیشتر زیر آب باقی بماند (در زیر آب كارآیی هیدرودینامیك بیشتر است)، بنابراین شناگر می‌تواند بدون آن كه سخت تر كار كند مدت مسابقه‌اش را كاهش دهد مقدار تلاش او در طول یك مسابقه ثابت خواهد ماند، ولی زمان‌های (داده) مسابقه‌اش بهتر خواهند شد، بدین ترتیب این شناگر افزایشی در بهره وری خواهد داشت. در بهره وری می‌شوند یا نه، چالشی برای متخصصان اندازه گیری است. در سال‌های اخیر، شاهد استفاده‌های بسیار از فن آوری جدید و شیوه‌های بدیع برای «هوشمندانه تر كار كردن» در شركت‌های تولیدی بوده‌ایم. كاهش موجودی مواد خام و از این رهگذر كاهش هزینه انبارداری، یا استفاده از رایانه‌ها در برنامه ریزی تولید برای تأمین تقاضاهای حمل (بدین وسیله كاهش هزینه‌های انبارداری برای كالاهای ساخته شده) تنها دو مثال از میان مثال‌های بی شمار است. اخیراً ما با یك تولید كننده بزرگ و معروف كار كردیم كه مواد شویندة خانگی تولید می‌كند. در آنجا كاركنان و دستگاه‌ها تا حد امكان سخت كار می‌كردند و این شركت واحدهایی (از كالا) را در حداكثر ظرفیتش تولید می‌كرد. ولی چون محصولات این شركت به سرعت فروش می‌رفت، ظرفیت تولیدش با قابلیت فروش تولیدات خود برابری نمی‌كرد. بدیهی بود كه كار كردن سخت تر نمی‌توانست یك راه حل برای آنها باشد. كاركنان این شركت نمی‌توانستند سخت تر از آن كار كنند، بنابراین تصمیم گرفتند كه هوشمندانه تر كار كردن را به عنوان تنها راه افزایش بهره وری اتخاذ كنند. با اندیشیدن و طراحی دوباره در زمینه روش‌های صنعتی خود توانستند محصولاتشان را در طی یك دورة پنج ساله با همان مقدار نهاده قبلی تقریباً تا 40 درصد افزایش دهند. یك روش جدید، تهیه فهرست موجودی كالا «به روز» است، سیستمی برای نگهداری موجودی مواد خام و كالاهای ساخته شده در یك حداقل مطلق (آوردن كالاهای ساخته شده به انبار و فروش آنها در همان روز یك امر آرمانی است) روش دیگر «تقلیل مراحل كار» است، سیستم حذف بسته‌های موادی كه در انتظار رفتن از یك مرحله به مرحلة بعدی هستند (در وضع مطلوب، قطعه‌ای كه از یك دستگاه بیرون می‌آید فوراً به درون دستگاه بعدی می‌رود). اشخاصی كه این سیستم‌ها را بكار برده‌اند دریافته‌اند تلاش كاری‌شان تقلیل یافته است، ولی مهم تر از آن توانایی افزایش یافتة آنان در اندیشیدن نقادانه و مشكل گشایی است (Simers, Priest, and Gary 1989). هوشمندانه تر كار كردن چیزی نیست كه فقط در سطوح بالاتر مدیریت رخ دهد. بنیس و نامس (Bennis and Namus, 1985) در كتابشان، دربارة رهبری، می‌گویند مدیران باید به اشخاص در سطوح پایین تر سازمان این اختیار را بدهند كه آنها تصمیم بگیرند چگونه می‌توانند به بهترین وجه كارشان را انجام دهند. اختیار دادن به اشخاصی كه كار خود را به بهترین وجه می‌شناسند یك راه رسیدن به اهداف «هوشمندانه تر كار كردن» است. مدیران در شركت‌های مختلف دریافته‌اند اشخاصی كه بهترین وجه می‌دانند چگونه می‌‌توان كارها را با كارآمدی بیشتر انجام داد كسانی هستند كه اكنون آن كار را انجام می‌دهند. اختیار دادن به كارگران تولید برای انجام آن چیزهایی كه آنها را قادر می‌سازد هوشمندانه تر كار كنند وسیله‌ای بسیار نیرومند در افزایش بهره وری است. پژوهشگران پژوهش‌های كاربردی، متخصصان آموزش، و دیگران نقش كلیدی در فرآیند «اختیار دادن» بازی می‌كنند. همزمان با آزمودن شیوه‌های جدید، پژوهش عملی باید انجام گیرد تا نتایج ارزیابی شوند، و به تجدید نظر در فرآیندها كمك شود. هنگامی كه فنون جدید بسط می‌یابند و برای گزینش متداول آماده می‌شوند، تلاش‌های ارزشیابی باید اجرا و اثر آن فنون را دنبال كنند تا تعدیل‌ها و پالایش‌های دائمی انجام گیرد. این تلا‌ش‌ها باید اطمینان دهند پس خوری را كه كارگران برای نگهداشتن اهداف بهره وری در صف مقدم به آن نیاز دارند به سهولت تأمین می‌شود.

 • نظارت بر عملكرد مدیران

  پاور پوینت نظارت بر عملكرد مدیران,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مدیران,نظارت,نظارت بر عملكرد مدیران دانلود فایل دانلود پاور پوینت نظارت بر عملكرد مدیران     تقریباً هر…

 • مقاله مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها

  مقاله مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها دانلود فایل مقاله مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها :زمینه تئوریکی برای حسابداری قیمت بازارو اساس تحقیق (MarK-TO-MarKet) خلاصه مطالب: این تحقیق استانداردهای حسابداری مربوط به ارزیابی…

 • مبانی نظری هوش معنویی ومعنویت

  مبانی نظری,مبانی نظری هوش معنویی,مبانی نظری هوش معنویی ومعنویت,هوش معنویی دانلود فایل مبانی نظری هوش معنویی دارای 32 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد مشخصات محصول:توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)همراه با…

 • کبد و بیماری های آن

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله کبد و بیماری های آن,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کبد و بیماری های آن,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله کبد و بیماری های آن مقدمه…

 • مقاله حقوق جزا و جرمشناسی

  مقاله حقوق جزا و جرمشناسی دانلود فایل مقاله حقوق جزا و جرمشناسی فهرست: چگونگی مراحل كشف جرم در نظام حقوقی ایران رسیدگی به جرائم بورسی برخى از نواقص و ضعف هاى كلى قانون مجازات جرم انگارى هاى غیرضرورى جرم زایی كشف سریع جرم…

 • پروژه طراحی و ساخت مدار ضبط و پخش صدا

  پروژه طراحی و ساخت مدار ضبط و پخش صدا دانلود فایل پروژه طراحی و ساخت مدار ضبط و پخش صدا  عنوان   صفحه چکیده. 1 مشخصات و نحوه عملكرد مدار ضبط و پخش صدا مدل   VR12. 2 پ-روش پاك كردن حافظه. 3…

 • مقاله بررسی بومیان استرالیا

  پروژه بررسی بومیان استرالیا,تحقیق بررسی بومیان استرالیا,دانلود تحقیق بررسی بومیان استرالیا,مقاله بررسی بومیان استرالیا دانلود فایل مقاله بررسی بومیان استرالیا در 25 صفحه ورد قابل ویرایش  مقدمه: استرالیا كه همچون جزیره ای بزرگ در اقیانوسیه و در نیمكره جنوبی واقع…

 • طرح کارآفرینی تاسیس کافی نت

  طرح کارآفرینی تاسیس کافی نت دانلود فایل طرح کارآفرینی تاسیس کافی نت

 • پایان نامه راههای پوشش ریسک در بازار سرمایه

  پایان نامه راههای پوشش ریسک در بازار سرمایه دانلود فایل پایان نامه راههای پوشش ریسک در بازار سرمایه چکیده اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه گذاری وجود دارد مبنی بر اینكه سرمایه از ریسك و خطر گریزان است و به سوی…

 • مقاله زیست روانشناسی استرس و بیماری

  مقاله زیست روانشناسی استرس و بیماری دانلود فایل مقاله زیست روانشناسی استرس و بیماری فهرست:پیشگفتارزمینه های زیست روانی هیجانترس،دفاع و پرخاشگریمنابع............................................. چکیده از متن: پیشگفتاراین مقاله در باره زمینه های زیستی- روانی تنیدگی (استرس) و بیماری است. اما، با یک…

 • بررسی گیاه باقلا به صورت لاتین

  بررسی گیاه باقلا به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Broad bean, Vicia faba, is a leguminous plant in the family Fabaceae primarily…

 • هلپ فارسی مولتی مدیا بیلدر

  farsi,help,mmb,فارسی,فایل,مولتی مدیا بیلدر,هلپ فارسی مولتی مدیا بیلدر دانلود فایل مولتی مدیا بیلدر نام مشهورترین نرم افزار در زمینه اتوران سازی می باشد که به کمک آن قادر خواهید بود، تمام نیازهای خود را در زمینه ساخت اتوران برطرف نمایید. این…

 • پایان نامه نقش EARENDValue در كنترل پروژه

  پایان نامه نقش EARENDValue در كنترل پروژه دانلود فایل پایان نامه نقش EARENDValue در كنترل پروژه مقدمه : کلیه افرادی در مشاغل و مسئولیتهای مختلف حداقل در طول مدت خدمت خود با یک پروژه سرو کار پیدا می کنند .…

 • پایان نامه بررسی انطباق نسخه ٢,٠ زبان مدلسازی یکنواخت بر سلولهای چارچوب زکمن

  ٠ زبان مدلسازی یکنواخت بر سلولهای چارچوب زکمن,پایان نامه بررسی انطباق نسخه ٢,پایان نامه بررسی انطباق نسخه ٢٠ زبان مدلسازی یکنواخت بر سلولهای چارچوب زکمن دانلود فایل پایان نامه بررسی انطباق نسخه ٢,٠ زبان مدلسازی یکنواخت بر سلولهای چارچوب زکمن…

 • پایان نامه اثرات بررسی نقش تعدیل کنندگی رضایتمندی در ارتباط بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان

  پایان نامه اثرات بررسی نقش تعدیل کنندگی رضایتمندی در ارتباط بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان دانلود فایل پایان نامه اثرات بررسی نقش تعدیل کنندگی رضایتمندی در ارتباط بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان مقدمه : در جهان کنونی که…

 • پژوهش با مو ضوع دموکراسی الکترونیک

  پژوهش با مو ضوع دموکراسی الکترونیک دانلود فایل پژوهش با مو ضوع دموکراسی الکترونیک چكیده در این تحقیق ابتدا تعاریف دموکراسی بیان شده است و سعی شده جنبه های مختلف مفهوم دموکراسی الکترونیک واکاوی شود . جنبه هایی همچون اصول…

 • بررسی رابطه ی نگرانی و سرسختی روان شناختی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

  بررسی رابطه ی نگرانی و سرسختی روان شناختی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل,پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی,سرسختی روان شناختی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانلود فایل پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی بررسی رابطه ی نگرانی و…

 • آموزش نرم افزار ایویوز (eviews)

  آموزش نرم افزار ایویوز (eviews),دانلود آموزش نرم افزار ایویوز (eviews),دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آموزشی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات دانلود فایل…

 • تحقیق بررسی مشوق های کارآمد افزاش جمعیت در کشورهای مختلف

  تحقیق بررسی مشوق های کارآمد افزاش جمعیت در کشورهای مختلف,تحقیق دانش جمعیت,تحقیق دانش خانواده,تحقیق دانش خانواده و جمعیت,تحقیق درس دانش خانواده,تحقیق درس دانش خانواده و جمعیت,دانلود تحقیق دانش خانواده,دانلود تحقیق دانش خانواده و جمعیت,دانلود تحقیق درس دانش خانواده,مشوق های بچه…

 • تحقیق رادار فرودگاهی

  RAdio Detection And Ranging,تحقیق رادار فرودگاهی,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,سیستم الکترومغناطیسی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل تحقیق رادار فرودگاهی به نام خدای مهربان مقدمه رادار یک…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سفال

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سفال,پروژه کارافرینی کارگاه تولید سفال,توجیه اقتصادی کارگاه تولید سفال,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید سفال,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید سفال,سفال,طرح توجیه فنی کارگاه تولید سفال,طرح توجیهی کارگاه تولید سفال,کارآفرینی کارگاه تولید سفال,کارگاه دانلود فایل پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سفال…

 • پایان نامه بررسی تاثیر نظام نگهداشت نیروی انسانی بر بهره¬وری سازمانی در شركت سهامی مخابرات استان هرمزگان

  پایان نامه بررسی تاثیر نظام نگهداشت نیروی انسانی بر بهره¬وری سازمانی در شركت سهامی مخابرات استان هرمزگان دانلود فایل [2]

 • مقاله انواع ساختمان از نظر مصالح و ساخت

  مقاله انواع ساختمان از نظر مصالح و ساخت دانلود فایل 2-1) انواع ساختمان اصولاً ساختمان را از لحاظ مصالح مصرفی و نوع کاربرد آن می توان به دو دسته تقسیم نمود . 2-1-1) ساختمانهای بتنی ساختمان بتنی ساختمانی است که…

 • مبانی نظری و پیشینه الگوی تدریس جیگ ساو

  مبانی نظری و پیشینه الگوی تدریس جیگ ساو دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش الگوی تدریس جیگ ساو (فصل دو) در 20 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی…

 • نمونه دادخواست فسخ نکاح به جهت بیماری پیسی زوجه

  نمونه دادخواست فسخ نکاح به جهت بیماری پیسی زوجه دانلود فایل نمونه دادخواست فسخ نکاح به جهت بیماری پیسی زوجه این دادخواست براساس شرایط ضمن عقد و نکاح میباشد.

 • گزارش کاراموزی اداره برق استان زنجان

  اداره برق,استان زنجان,دانلود گزارش کارآموزی اداره برق استان زنجان,کاراموزی اداره برق استان زنجان,کارورزی اداره برق استان زنجان,گزارش کاراموزی اداره برق استان زنجان دانلود فایل گزارش کاراموزی اداره برق استان زنجان در 55 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست عنوان                                                صفحه تاریخچه…

 • مقاله حقوقی قانون تجارت

  مقاله حقوقی قانون تجارت,مقاله قوانین تجارت دانلود فایل قسمتهایی از متن: قسمت اول باب اول تجار و معاملات تجارتی ماده 1 – تاجر كسی است كه شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قرار بدهد. ماده 2 - معاملات تجارتی ازقرارذیل است :…

 • گزارش کارورزی بررسی سیستم بانک ملی

  سیستم بانک ملی,گزارش کارورزی بررسی سیستم بانک,گزارش کارورزی بررسی سیستم بانک ملی دانلود فایل گزارش کارورزی بررسی سیستم بانک ملی تاریخچه: قبل از بررسی تاریخ و پیشینه تاسیس بانک ملی ، بصورت خلاصه مروری بر نحوه پیدایش بانک و بانکداری…

 • مقاله مدیریت منابع انسانی

  آینده مدیریت منابع انسانی,دانلود منابع انسانی,مقاله مدیریت منابع انسانی دانلود فایل مقاله مدیریت منابع انسانی عناوین: مقدمه‌ای بر مدیریت منابع انسانی آینده مدیریت منابع انسانی ....................................................... چکیده ای از مقاله: 1- مقدمه مدیریت امور كاركنان حوزه‌ای است كه به اندازه…

 • بررسی چند شخصیت برجسته در مدیریت (لائوزی – جیمز برنهام – آبراهام مازلو)

  بررسی چند شخصیت برجسته در مدیریت (لائوزی – جیمز برنهام – آبراهام مازلو) دانلود فایل بررسی چند شخصیت برجسته در مدیریت (لائوزی – جیمز برنهام – آبراهام مازلو) لائوزی یا لائوتزو یکی از حکیمان افسانه ای چین باستان بود. او…

 • معماری مسجد جامع كبود تبریز

  پاورپوینت معماری مسجد جامع كبود تبریز,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت معماری مسجد جامع كبود تبریز,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,معماری مسجد جامع كبود تبریز دانلود فایل معماری…

 • مقاله بررسی شفاعت در قیامت و علاج بیماریها

  مقاله بررسی شفاعت در قیامت و علاج بیماریها دانلود فایل [1]

 • سیستم پاداش (فصل دهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)

  دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت سیستم پاداش (فصل دهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت),دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود ن,دانلود نرم افزار,سیستم پاداش (فصل دهم کتاب…

 • پایان نامه دوستیابی اینترنتی

  پایان نامه دوستیابی,پایان نامه دوستیابی اینترنتی,دوستیابی اینترنتی دانلود فایل پایان نامه دوستیابی اینترنتی 1مقدمه انسان امروز در جامعه ای زندگی می کند که نیازمند برقراری رابطه با محیط اطراف و افراد حاضر در جامعه خویش می باشد . جهان امروز…

 • آثار استحاله و تغییر فرهنگی جوانان در شهر یزد

  آثار استحاله و تغییر فرهنگی جوانان در شهر یزد دانلود فایل آثار استحاله و تغییر فرهنگی جوانان در شهر یزد فصل اول : طـرح تحقیق 1-1- بیان مسئله : هر جامعه‌ای تحت تأثیر پاره‌ای از عوامل داخلی و خارجی ،…