پایان نامه بررسی ارتباط بین طیف خروجی و كاواك در لیزر نیمه‌هادی

پایان نامه بررسی ارتباط بین طیف خروجی و كاواك در لیزر نیمه‌هادی,پروژه بررسی ارتباط بین طیف خروجی و كاواك در لیزر نیمه‌هادی,تحقیق بررسی ارتباط بین طیف خروجی و كاواك در لیزر نیمه‌هادی,دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین طیف خروجی و كاواك در لیزر نیمه‌هادی,مقاله بررسی ارتباط بین طیف خروجی و كاواك در لیزر نیمه‌هادی

دانلود فایل

پایان نامه بررسی ارتباط بین طیف خروجی و كاواك در لیزر نیمه‌هادی در 119 صفحه ورد قابل ویرایش   فهرست مطالب عنوان                                                                                              صفحه چكیده فصل اول مقدمه ای بر لیزر (مبانی لیزر) مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 2 هدف……………………………………………………………………………………………………….. 3 شباهت و تفوت لیزر نیمه هادی با سایر لیزرها…………………………………………………… 4 1-1- خواص بار یكه لیزر……………………………………………………………………………. 5 1-2- انواع لیزر…………………………………………………………………………………………. 7 1-3- وارونی انبوهی …………………………………………………………………………………. 9 1-3-1- برهمكنش امواج الكترومغناطیسی با اتم……………………………………………….. 12 1-3-2- فرایندهای تاثیرگذار بر غلظت اتمها در حالت های مختلف………………………. 13 1-3-3- بررسی احتمال گذارها و معادلات تعادلی…………………………………………….. 14 1-4- پهن شدگی طیفی و انواع آن………………………………………………………………… 15 1-5- انواع كاواك نوری (فیدبك)………………………………………………………………….. 19 1-6- برهم نهی امواج الكترومغناطیسی……………………………………………………………. 22 1-6-1- فاكتور كیفیت برای ابزارهای نوری Q …………………………………………………. 24 1-6-2- انواع تشدیدگرهای نوری و كاربرد آن…………………………………………………. 25 فصل دوم لیزر نیمه هادی و انواع ساختار آن 2-1- مواد نیمه هادی………………………………………………………………………………….. 27 2-2- بازده گسیل خودبخودی………………………………………………………………………. 30 2-3- انواع بازتركیب………………………………………………………………………………….. 31 2-4- گاف انرژی و انواع آن………………………………………………………………………… 33 2-5- وارونی انبوهی و روش پمپاژ در لیزر نیمه هادی……………………………………….. 35 2-6- اتصال p- n اولین تحقق لیزر نیمه هادی ………………………………………………….. 37 2-7- انواع ساختارها………………………………………………………………………………….. 39 2-7-1- روشهای گسیل نور در لیزر نیمه هادی………………………………………………… 40 2-7-2- لیزر با ساختار تخت……………………………………………………………………….. 40 2-7-3- مشكلات لیزر پیوندی همجنس…………………………………………………………. 41 2-7-4- لیزرهای پیوندی غیرهمجنس…………………………………………………………….. 42 2-7-5- رابطه جریان و خروجی در لیزر تخت………………………………………………… 43 2-8- ساختار DFB……………………………………………………………………………………… 44 2-8-1- طیف خروجی از لیزر DFB………………………………………………………………. 45 2-9- تاثیرات دما به طیف گسیلی ساختارها……………………………………………………… 46 2-10- مختصری راجع به بحث نوری……………………………………………………………. 48 2-11- لیزرهای نیمه هادی و دیودهای نور گسیل……………………………………………… 51 2-12- جریان آستانه – خروجی……………………………………………………………………. 55 2-13- روشهای بهبود و افزایش بازده كوانتومی داخلی………………………………………. 57 2-14- لزوم اتصالات اهمی…………………………………………………………………………. 58 فصل سوم طیف خروجی لیزر نیمه هادی و عوامل مؤثر بر آن 3-1- تغییرات چگالی جریان آستانه و فشار هیدروستاتیكی …………………………………. 61 3-2- واگرایی پرتو خروجی………………………………………………………………………… 62         3-3- خروجی ساختارها……………………………………………………………………………… 63 3-4- محاسبه پهنای طیف در لیزرهای نیمه هادی در ساختارهای مختلف………………… 65 3-5- انواع پهنای طیف……………………………………………………………………………….. 69 3-6- كوك پذیری لیزر نیمه هادی…………………………………………………………………. 73 3-7- روابط و معادلات مهم در تولید و بازتركیب حاملها……………………………………. 75 3-8- بهره در حالت پایا و جریان آستانه…………………………………………………………. 79 3-9- اهمیت كاواك لیزر……………………………………………………………………………… 84         3-10- مدهای تولید شده در داخل كاواك……………………………………………………….. 89 3-11- تفاوت اساسی مدهای طولی و عرضی………………………………………………….. 92 فصل چهارم بررسی و تحلیل طیف های خروجی (كارهای تجربی) پیشنهادات و نتایج 4-1- انواع اتصال دیود و طیف خروجی…………………………………………………………. 97 4-2- تحلیل مشخصه های لیزر نیمه هادی……………………………………………………….. 98         1-   مشخصه ولتاژ- جریان (V- I)…………………………………………………………………….. 98 2-   مشخصه جریان- مقاومت دینامیكی   ………………………………………….. 101 3-   مشخصه جریان- توان (P- I)……………………………………………………………………… 102 4-   مشخصه جریان- راندمان كوانتومی دیفرانسیلی ………………………….. 103 5-   مشخصه توان طول موج …………………………………………………………….. 103 نمودارهای تجربی…………………………………………………………………………… 104 4-3- نتایج………………………………………………………………………………………………. 112 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………… 115 منابع فارسی………………………………………………………………………………………………. 116 منابع لاتین………………………………………………………………………………………………… 117 مقدمه: تا سال 1960 اپتیك، صنعت نسبتاً كوچكی را تشكیل می داد كه مباحث نسبتاً جامع و تكامل یافته چون ابزارهای نوری، دوربین ها، میكروسكوپ ها، و كاربردهای عملی را در بر می گرفت بعدها لیزر پای بر صحنه نهاد ابتدا لیزر یاقوت، گازی و سپس لیزر تزریقی نیمرسانا. اوایل، بصورت اساسی به كاربردهای لیزر دست نیافته بودند اما در مرحله جدیدتر توانستند به امكانات بالقوة لیزر در مخابرات، در پردازش، ذخیره و بازاریابی اطلاعات در جراحی چشم از طریق لیزر، الگوی برش لیزری، برش فولاد با لیزر و استفاده از لیزر در مرحله ای از تولید سوخت هسته ای و دگرگونی های عظیم در مخابرات نوری و … دست یابند. پیدایش تارهای شیشه ای بسیار كم اتلاف باعث شده است كه مخابرات لیزر، جایگزین بسیار باارزش برای اتصال های سیمی مطرح شود بطور كلی لیزر تحول عظیمی در زندگی بشر و دنیای اطلاعات و … بر جای گذاشت اهمیت لیزر نیمه هادی، بیشتر بخاطر داشتن ساختار بسیار كوچك و نسبتاً ارزان با قابلیت بسیار زیاد در صنایع مخابرات می‎باشد. بسامد نخستین لیزر، یاقوت، در طول موج  عبارتست از  كه كمیت مورد توجه هر مهندس مخابرات است حال اگر فقط 1% از این بسامد حامل برای پهنای باند اطلاعاتی بكار گرفته شود در این صورت یك كانال مخابراتی فراهم می‎آید كه ظرفیت آن دو تا سه مرتبه بزرگی (102 تا 103) از پهن ترین كانال های موجود بیشتر است. برخی ارتباط های تقویت رادیویی میكروموجی كه شركت مخابرات از آن ها بهره می‎گیرد دارای پهنای باند اطلاعاتی، شامل 10% از بسامدهای حاصل است در نتیجه یك باریكة لیزر می‎تواند تعداد زیادی برنامة تلویزیونی (با پهنای باند MHZ5) و تعداد زیادی مكالمة تلفنی (پهنای باند برای هر مكالمه تلفنی KHZ40) را به صورت همزمان منتقل كند. هدف: هدف از انتخاب این موضوع، لیزر نیمه هادی، از چندین بخش تشكیل یافته است: 1-   لیزر نیمه هادی به خاطر سهولت كاربرد و كارایی وسیع آن در مخابرات از مهمترین نوع لیزرها می‎باشد. 2-  توان الكتریكی مصرف شده برای راه اندازی لیزر نیم رسانا بسیار پایین تر از سایز لیزرها می‎باشد چنین لیزری ممكن است با بازده بالای 50% كار كند علت بالا بودن بازده، بخاطر كوچك بودن ابعاد و در نتیجه بالا رفتن چگالی جریان می‎باشد. 3-  در لیزر نیمه هادی آینه معمولی، به عنوان فیدبك اپتیكی وجود ندارد در چنین لیزری آینه های لیزری، از برش (كلیو) نمودن ساختار بلوری ایجاد می‎شود. 4-    قابلیت كنترل خروجی با استفاده از تغییرات در ساختار نیمه هادی (اعم از ناخالصی ها و گاف نوار و …) … در این مطالعه، سعی شده است تا با بررسی روابط میان پارامترهای مختلف اعم از جریان آستانه، توان خروجی، اثرات موجبری و … بتوان با تقریب خوبی، خروجی مورد نظر در كارهای مختلف را تولید نمود. شباهت و تفاوت لیزر نیمه هادی با سایر لیزرها: لیزرهای نیمه هادی شبیه سایر لیزرها (لیزر حالت جامد، یاقوت و …) هستند و در آنها تابش گسیلی دارای همدوسی زمانی و مكانی بوده و پرتو لیزری آنها بسیار تك رنگ (پهنای باند كوچك) و از راستاییِ زیادی، برخوردار هستند اما لیزرهای نیمه هادی در بعضی جنبه ها با سایر لیزرها تفاوتهایی دارند از جمله: 1-  در لیزرهای رایج گذارهای كوانتومی بین ترازهای انرژی مجزا صورت می‎گیرد در حالیكه در لیزر نیمه هادی گذارها به خواص نوری مواد بستگی دارند. 2-  لیزرهای نیمه هادی بسیار كوچكند بعلاوه از آنجا كه ناحیة فعال آنها خیلی نازك است (ضخامت حدود یك میكرون یا كمتر) در نتیجه واگرایی خروجی بطور قابل ملاحظه، از لیزرهای معمول بزرگتر است كه این از مشكلات این لیزر محسوب می‎شود. 3-   مشخصات بینایی لیزرهای نیمه هادی شدیداً به خواص محیط پیوند (نظیر گاف نوار، و تغییرات ضریب شكست) بستگی دارد. 4-  در لیزرهای پیوندی p-n عمل لیزری بسادگی در اثر عبور جریان مستقیم از دیود صورت می‎گیرد و رویهم رفته سیستم كارایی زیادی دارد و مدولاسیون مدها به علت طول عمر كوتاه فوتون در محدودة فركانس زیاد امكانپذیر می‎باشد كه این مدولاسیون توسط جریان تزریقی انجام می‎شود. یكی از ویژگیهای ممتاز لیزر نیمه هادی، كه باعث كاربرد آن در مخابرات شده است قابلیت كوپل شدن با سایر ابزارهای اپتیكی از جمله فیبرهای نوری است و دلیل آن كوچكی ابعاد و ساختارش می‎باشد نور تولید شده در لیزر نیمه هادی زمانی قابل استفاده در صنایع مخابرات است كه بتوان آنرا در تارهای شیشه ای باریك (فیبرهای نوری به قطر حدوداً چند میكرون) انتقال داد. بطور كلی هدف این است كه شخص بتواند با بررسی طیف خروجی، اطلاعاتی راجع به ساختار لیزر، میزان ناخالصی های بكار رفته، در تركیبات نیمه هادی جریان آستانه و … بدست آورد تا با این طریق بتوان برای هر زمینة كاری لیزر و طول موج خاص را بكار برد. – ساختار لیزر DFB ، دارای خروجی مشخص می باشد بنابراین برای ایجاد یك خروجی با فركانس خاص بهتر است از ساختار DFB استفاده شود. 6- در بحث می نیمم كردن جریان آستانه، اپتیمایز كردن كاواك، محاسبات نمونه های مختلف كاواك نشان داد كه یكی از عوامل پارامتر تاثیرگذار بر جریان آستانه، ضریب بازتاب سطح انتهایی كاواك می باشد و طول كاواك تأثیری در میزان جریان آستانه ندارد اگر ضرائب بازتاب سطوح انتهایی كاواك زیاد باشد Ith كمتر خواهد بود.(در طول ثابت كاواك، با كاهش ضریب بازتاب سطوح انتهایی، Ith زیاد می‌شود). 7- افزایش جریان باعث افزایش تعداد فوتونهای تولیدی می شود البته تا میزان مشخصی از جریان این روند ادامه دارد، پس از جریان مشخص، دیگر تعداد فوتونها زیاد نمی شود كه این جریان به جریان كار لیزر معروف است. اگر تراشه در جریان بالاتر كار كند داغ شده و سیستم از كار می افتد.           8- اگر میزان ناخالصی های موجود در لایه ها بطور یكنواخت توزیع شده باشد در اینصورت طیف خروجی به شكل تابع گؤسی متقارن ظاهر خواهد شد. كه در نمودار طیفها به وضوح دیده می شود و یكنواختی تغییرات مقاومت دینامیكی بر حسب جریان تأكید كننده این موضوع است. 9- یكی از مشكلات اساسی در لیزر نیمه هادی واگرایی زیاد خروجی در دو راستا است بطوریكه  است برای كاهش  می‌توان ضخامت لایه فعال، d، یا اختلاف درصد مولی ناخالصی اطراف لایه فعال، ، را كاهش داد. 10- در دیود DH مورد بررسی، شدت جریان آستانه بسیار پایین می‎باشد به طوری كه در نمودار شكل (4-2) دیده می‎شود mA 2/41 = Ith است. با توجه به سطح مقطع دیود مورد بحث می‎توان چگالی جریان آستانه را در واحد سطح محاسبه كرد: این مقدار كمترین مقدار شدت جریان آستانه است كه تاكنون با روش LPE گزارش شده است. 11- مقادیر تجربی حاصل از دیود در موقع بایاس مستقیم نشان می‎دهد كه بهرة كوانتومی داخلی در حدود %2/21 می‎باشد كه مقدار بسیار قابل قبول برای این نوع دیودها می‎باشد. 12- در نمودار P-I وجود جریان آستانه شرط لازم برای دیود لیزری است و در نمودار  وجود مد شرط كافی برای لیزر است. 13- از رابطه  طول كاواك، با توجه به فاصلة مدها به دست می آید كه با مقادیر تجربی سازگاری خوبی دارد. (كمتر از 6% خطا وجود دارد). پیشنهادات: به دلایل زیر موضوع لیزر نیمه هادی قابل بررسی و تحقیق بیشتر است: 1-  روش ایجاد وارونی انبوه در سیستم های لیزری از اهمیت زیادی برخوردار است در لیزر نیمه هادی این كار توسط تزریق جریان الكتریكی به راحتی انجام می پذیرد. (پمپاژ الكتریكی) در سایر لیزرها روش سخت تر پمپاژ اپتیكی لازم است. 2-  میزان توان مصرفی برای راه اندازی لیزر نیمه رسانا بسیار پایین از سایر لیزرها است چنین لیزری ممكن است با بازده بالای 50% كار كند. 3-  از اساسی ترین كاربردهای لیزر نیمه هادی، استفاده در صنایع ارتباطات می باشد. امروزه با اختراع فیبرهای نوری انتقال اطلاعات با سرعت بسیار زیاد انجام می پذیرد. اطلاعات انتقالی به شكل نور توسط كوبلاژ لیزر نیمه هادی، فیبرهای نوری امكان پذیر است. 4-  با افزایش كاربرد لیزر نیمه هادی در ارتباطات مخابراتی، بهتر است ساختارهای دیگر این لیزر (ساختار چاه كوانتومی و …) بیشتر مطالعه و بررسی شود. 5-  با پیدایش علم جدید، نانو، بهتر است در چگونگی استفاده از این مواد، در لایه های مختلف این ساختار لیزری مطالعه بیشتری شود. 6-   برای بهبود طیف خروجی بهتر است از لیزر چاه كوانتومی استفاده شود كه در آن مقدار d كمتر از 1/0 میكرون است. 7-   مقدار نقایص بلوری را می توان با تغییر روش ساخت از LPE به MOCVD به حداقل رسانید. 8-   سطوح جانبی را می توان با لایه های رونشستی و مناسب آماده نمود تا فقط طیف از یك طرف كاواك خارج شود.

 • شناخت هنر تاریخچه هنر گرافیک

  تاریخچه هنر گرافیک,شناخت هنر,شناخت هنر تاریخچه هنر گرافیک دانلود فایل شناخت هنر تاریخچه هنر گرافیک واژه گرافیک را در ایران " ارتباط تصویری " نام نهاده اند گرافیک یا " ارتباط تصویری " از قدمتی بس دراز برخوردار است .…

 • پایان نامه بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی

  پایان نامه بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی دانلود فایل پایان نامه بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی چکیده تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان

  پایان نامه بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان دانلود فایل [6]

 • بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبك رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی

  بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبك رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی دانلود فایل بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبك رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی چكیده انسان موجودی اجتماعی است و…

 • پایان نامه بررسی رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی آنها

  پایان نامه بررسی رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی آنها,پروژه بررسی رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی آنها,تحقیق بررسی رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی آنها,تعهد,دانلود پایان نامه بررسی رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی آنها,مقاله بررسی رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی آنها,نسبتهای نقدی…

 • بررسی تاثیر روش یادگیری مشاركتی بر روی عزت نفس، رشد مهارتهای اجتماعی و عملكرد تحصیلی دانش آموزان

  بررسی تاثیر روش یادگیری مشاركتی بر روی عزت نفس، رشد مهارتهای اجتماعی و عملكرد تحصیلی دانش آموزان دانلود فایل بررسی تاثیر روش یادگیری مشاركتی بر روی عزت نفس، رشد مهارتهای اجتماعی و عملكرد تحصیلی دانش آموزان فصل اول مقدمه و…

 • حل تمرین فیزیک فصل چهارم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش

  حل تمرین فیزیک فصل چهارم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش دانلود فایل حل تمرین فیزیک فصل چهارم پایه دهم  دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش این مجموعه مناسب جهت کلیه دانش آموزان عزیز دبیران و…

 • پایان نامه سنجش تاثیر ابعاد كیفیت خدمات(برمبنای مدل سركوال) بر رضایت مشتریان نسبت به خدمات گارانتی شركت سایپا

  پایان نامه سنجش تاثیر ابعاد كیفیت خدمات(برمبنای مدل سركوال) بر رضایت مشتریان نسبت به خدمات گارانتی شركت سایپا دانلود فایل پایان نامه سنجش تاثیر ابعاد كیفیت خدمات(برمبنای مدل سركوال) بر رضایت مشتریان نسبت به خدمات گارانتی شركت سایپا مقدمه امروزه…

 • مقاله بررسی آمریكا و خیزش اسلامی مردم ایران

  آمریكا و خیزش اسلامی مردم ایران,پروژه بررسی آمریكا و خیزش اسلامی مردم ایران,تحقیق بررسی آمریكا و خیزش اسلامی مردم ایران,دانلود تحقیق بررسی آمریكا و خیزش اسلامی مردم ایران,مقاله بررسی آمریكا و خیزش اسلامی مردم ایران دانلود فایل [3]

 • کار آفرینی احداث کارخانه سوسیس و کالباس

  پروژه کار آفرینی احداث کارخانه سوسیس و کالباس,دانلود طرح توجیهی,دانلود طرح توجیهی کارآفرینی,دانلود طرح کارآفرینی,دانلود طرح کسب و کار,دانلود طرح های توجیهی,دانلود طرح های کارآفرینی,طرح توجیهی,طرح توجیهی احداث کارخانه سوسیس و کالباس,کار آفرینی احداث کارخانه سوسیس و کالباس دانلود فایل…

 • پایان نامه بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهای گرگان و بستک

  پایان نامه بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل دانلود فایل پایان نامه بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهای گرگان و…

 • تحقیق رشد و تکامل حرکتی در طول عمر

  تحقیق رشد و تکامل حرکتی در طول عمر دانلود فایل تحقیق رشد و تکامل حرکتی در طول عمر  رشد و تکامل حرکتی در طول عمر   کاتلین. م. هی‌وود کاربرد رشد حرکتی را در بعد از دوره‌ی کودکی و تا…

 • پایان نامه مکانیک سیالات روغن کاری

  پایان نامه مکانیک سیالات روغن کاری دانلود فایل مناسب ترین زمان تعویض روغن موتور

 • مقاله مدیریت بازاریابی صنعتی

  مقاله مدیریت بازاریابی صنعتی دانلود فایل مقاله مدیریت  بازاریابی صنعتی مقاله ترجمه شده یهمراه متن اصلی مدیریت  بازاریابی صنعتی   این مطالعه چهارچوب طرح های تلفیقی آموزش سازمانی را در رفتار سازمانی خریدار توسعه می دهد0در این مطالعه فعالیت های…

 • پایان نامه اثرات تنش خشكی و راههای مقابله با آن در گیاه ذرت

  اثرات تنش خشكی و راههای مقابله با آن در گیاه ذرت,پایان نامه اثرات تنش خشكی و راههای مقابله با آن در گیاه ذرت,پروژه اثرات تنش خشكی و راههای مقابله با آن در گیاه ذرت,تحقیق اثرات تنش خشكی و راههای مقابله…

 • مقاله آشنایی با دستگاه اسپکتوفتومتری

  مقاله آشنایی با دستگاه اسپکتوفتومتری دانلود فایل مقاله آشنایی با دستگاه اسپکتوفتومتری مقدمه  اسپكتروفتومتری اسپكتروفتومتر یا طیف سنج یك دستگاه آزمایشگاهی اولیه است كه جهت خواندن نتایج آزمایش‌هایی كه واكنش آن‌ها از نوع End point هستند به كار می‌رود. این…

 • مقاله تخت جمشید

  مقاله تخت جمشید دانلود فایل مقاله تخت جمشید تخت ‌جمشید  یكی از تیره‌های مهم آریایی كه پس از ورود  به ایران موفق  به تشكیل حكومت  شدند پارسها  بودند. از اواسط دوره مادها از خاندان پارسی به عنوان خاندانی قدرتمند در…

 • حقوق تجارت و حقوق ایران

  بررسی حقوق تجارت و حقوق ایران,تحقیق و بررسی حقوق تجارت و حقوق ایران,حقوق تجارت و حقوق ایران,حقوق تجارت و حقوق ایران 44 ص,دانلود مقاله حقوق تجارت و حقوق ایران دانلود فایل حقوق تجارت و حقوق ایران پیشگفتار " نظریه اعمال…

 • مقاله پرستاری از بیماران بستری

  مقاله پرستاری از بیماران بستری دانلود فایل مقاله پرستاری از بیماران بستری سرفصل ها شامل: 1- بیمارستانهای روانی در طی این سالها 2- نظام درمانی در سیستم پرستاری 3- فعالیت های پرستاری 4- یكپارچه كردن فعالیت ها 5- بررسی Out…

 • تحقیق فلات مرکزی ایران

  تحقیق فلات مرکزی ایران دانلود فایل تحقیق فلات مرکزی ایران فهرست مطالب : پیشینه تاریخی ایران موقعیت جغرافیایی دشت تهران معادن فلات مرکزی تپه های فلات مرکزی منابع آبی سفال های چشمه علی کوره های سفالگری منابع  ........................................................ چکیده بخشهایی…

 • مقاله نانوكامپوزیت های خاك رس/پلیمر

  مقاله نانوكامپوزیت های خاك رس/پلیمر,مقاله نانوكامپوزیت های خاك رسپلیمر دانلود فایل مقاله نانوكامپوزیت های خاك رس/پلیمر مقدمه نانوکامپوزیتهای خاک رس / پلیمر بهبود فوق‌العاده‌ای در بسیاری از خواص فیزیکی و مهندسی پلیمرهایی که در آنها از مقدار کمی پرکننده استفاده…

 • بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در بین دانشجویان

  بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی,بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در بین دانشجویان,پایان نامه روانشناسی بالینی دانلود فایل پایان نامه  روانشناسی بالینی بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در بین دانشجویان  مقدمه روان…

 • پرسشنامه نشانه های جسمی (1378)

  پرسشنامه نشانه های جسمی ، سیاهه نشانه های جسمی ، نشانه های جسمی,پرسشنامه نشانه های جسمی (1378) دانلود فایل پرسشنامه نشانه های جسمی سیاهه نشانه های جسمی توسط پاول و انرایت (1378) طراحی شده است.پاسخ های آزمودنی بر اساس یک…

 • مبانی نظری مدل کانو در رضایت مشتری

  مبانی نظری مدل کانو در رضایت مشتری,مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل کانو در رضایت مشتری دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل کانو در رضایت مشتری در 22 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم…

 • مقاله مفاهیم قواعد جدید كفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری

  مقاله مفاهیم قواعد جدید كفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری دانلود فایل مقاله مفاهیم قواعد جدید كفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری  مقاله ترجمه شده همراه متن اصلی چكیده: درطی چند سال گذشته یك بحث گسترده بین افراد…

 • پروژه کارآفرینی کارخانه تولید کولر گازی

  پروژه کارآفرینی کارخانه تولید کولر گازی,پروژه کارافرینی کارخانه تولید کولر گازی,توجیه اقتصادی کارخانه تولید کولر گازی,تولید,دانلود پروژه کارخانه تولید کولر گازی,دانلود کارآفرینی کارخانه تولید کولر گازی,طرح توجیه فنی کارخانه تولید کولر گازی,طرح توجیهی کارخانه تولید کولر گازی,کارآفرینی کارخانه تولید کولر…

 • پاورپوینت معرفی موزه یهود برلین اثر دانیل لیبسکیند

  پاورپوینت معرفی موزه یهود برلین اثر دانیل لیبسکیند دانلود فایل پاورپوینت معرفی موزه یهود برلین اثر دانیل لیبسکیند این پاورپوینت در 41 اسلاید می باشد ،  گزیده ای از مطالب اسلایدها :     دانیل لیبسکیند     پس از جنگ جهانی…

 • تعریف تفکیک

  تعریف تفکیک,تفکیک دانلود فایل تعریف تفکیک تفکیک عبارتست از قطعه بندی زمین بر اساس مقررات و برنامه های توسعه که مورد تصویب قرار گرفته اند.مقررات کلی تفکیک دربرگیرنده اندازه و شکل قطعات زمین عرض و طول آن ها و همچنین…

 • دانلود مثال درس نظریه صف مدل های مارکوفی

  MM1 با خدمت گروهی,دانلود مثال درس نظریه صف مدل های مارکوفی,مدل MM1 با ورود گروهی,مدل های مارکوفی,نظریه ی صف دانلود فایل 3 مثال درس نظریه ی صف در 3 صفحه فایل PDF با پاسخ تشریحی بخش مدل های مارکوفی مدل…

 • میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد

  بررسی رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها,پروژه رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خو,دانلود رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها,رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها,میزان رضایت مندی دانشجویان دختر…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت كیفیت فراگیر گاروین و عملكرد مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

  پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت كیفیت فراگیر گاروین و عملكرد مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه  مدیریت كیفیت فراگیر گاروین و عملكرد مالی شركتهای…

 • پایان نامه بررسی مدیریت سازمانی جهت فروش كالا

  پایان نامه بررسی مدیریت سازمانی جهت فروش كالا,پروژه بررسی مدیریت سازمانی جهت فروش كالا,تحقیق بررسی مدیریت سازمانی جهت فروش كالا,دانلود پایان نامه بررسی مدیریت سازمانی جهت فروش كالا,مقاله بررسی مدیریت سازمانی جهت فروش كالا دانلود فایل پایان نامه بررسی مدیریت…

 • مقاله بررسی آثار باستانی اصفهان

  دانلود مقاله آثار تاریخی اصفهان,مقاله بررسی آثار باستانی اصفهان دانلود فایل بخشهایی از متن: میدان امام در محل این میدان (قبل از آنكه شهر اصفهان به پایتختى صفویه انتخاب شود) باغى وسیع به نام نقش ‏جهان وجود داشته است. در…

 • طرح توجیهی پودر لاستیک

  طرح توجیهی پودر لاستیک دانلود فایل طرح توجیهی پودر لاستیک این طرح توجیهی شامل موارد زیر میباشد:  اهداف طرح  معرفی کامل این محصول  موارد کاربرد این محصول  بررسی ظرفیت تولید سالانه  شرایط واردات این محصول  استانداردهای محصول تولیدی  بررسی قیمت…

 • مقاله درباره سنسورها

  پایان نامه سنسورها,پروژه سنسورها,تحقیق سنسورها,سنسورها,مقاله درباره سنسورها دانلود فایل مقاله درباره سنسورها قسمتی از متن: مقدمه: بطور كلی موقعیت سنجی از روش های مختلف زیر قابل حصول است : خازنی جریان یورشی نوری مقاومتی سونار لیزری پیزوالكتریك القایی مغناطیسی سنسور…