پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

اسناد بین المللی و حقوق ایران,بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی,پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران,جرم پولشویی در اسناد بین المللی

دانلود فایل

مقدمه با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شكل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینكه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتكاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتكاب جرایم سود آور هستند . از نظر شكلی نیز در كنار جرایم فردی ، جرائم سازمان ‌یافته بروز كرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای كه با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تكنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای جیانتكار مدرن ، جرم را منطقی و عقلانی كرده‌اند. آنها دیگر یك فاعل باهوش تنها نبوده بلكه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه ای سازمان یافته و تخصصی شده است . آنها تهدید و دغدغه ای نه تنها برای پلیس بلكه كل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شكل مخفیانه زندگی می كردند ، اما با افزایش ثروت و قدرتشان ،‌به شكل عمومی ظاهر شده و به رقابت با سرمایه داران بزرگ و سیاستمداران می پردازند.»[1] امروزه به ویژه جنایاتی كه منفعت سرشار مادی در بر دارند به شكل سازمان یافته و توسط گروهها و باندهای مافیایی و غالباً در بعد فراملی ارتكاب می یابند. و جرایم سازمان یافته فراملی از مهمترین مشكلاتی است كه در دهه های اخیر توجه كشورها و سازمانهای بین المللی را به خود جلب كرده است. هدف غایی این گروهها تحصیل نفع مالی و مادی است؛ به گونه ای كه ارتكاب جرم به یك صنعت و تجارت تبدیل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسیاری از مشاغل پردرآمد هم بیشتر  است. اما با كسب این درآمدها و منافع ، زنجیره ارتكاب جرم كامل نمی شود و تكمیل آن نیاز به حفظ این درآمدها و بهره جویی از آن دارد به نحوی كه ماهیت مجرمانه آن كشف نشود،‌تا علاوه بر جلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضایی و انتظامی ،‌وقوع جرم مبنا نیز كشف نشود؛ شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد . در این زمان است كه مساله شستشوی عواید حاصل از این جرایم مطرح می‌شود: مبادلات غیرقانونی به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امكان استفاده از ابزارهای متعارف و قانونی عموماً به صورت نقدی انجام می گیرد كه بدین ترتیب حجم هنگفتی از نقدینگی ایجاد می شود كه همواره در معرض خطراتی از قبیل سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانونی و منتهی شدن به كشف جرم مبنا قرار دارد. لذا باید به نحوی وارد اقتصاد قانونی گردد. افزایش جرایم و افزایش حجم نقدینگی ناشی از آن در سطح جهانی موجب رشد چشمگیر پدیده پولشویی ‌گردید. به نحوی كه از دهه 80 میلادی به بعد جامعه جهانی را متوجه حجم گسترده و رشد سریع این پدیده و نقش آن در ارتكاب جرایم كرد. گسترش این پدیده حاصل سه روند متمایز جهانی بوده است :‌ روند اول رشد شتابان بازارهای مالی است . در دودهه اخیر بازارهای مالی جهانی ابعادی غول آسا یافته اند به گونه ای كه هیچ تراز و تعادلی میان بخشهای مالی و واقعی اقتصاد جهانی وجود ندارد و تنوع چشمگیر ابزارها ، واسطه ها و نهادهای مالی امكان نظارت پذیری را بسیار دشوار كرده است . روند دوم انقلاب فن آوری و علمی دو دهه اخیر است . بر اثر این تحولات ،‌پیشرفت شگرفی در استفاده از رایانه و خدمات پیشرفته مخابراتی در زمینه داد و ستدهای مالی رخ داده است . بدین ترتیب دنبال كردن مسیر پول و هویت واقعی داد و ستد كنندگان دشوار و در مواردی ناممكن است . سومین روند جهانی شدن و درهم آمیزی اقتصاد های ملی و بازارهای مالی با یكدیگر است. براساس تحولات مربوط به جهانی شدن و آزادسازی بازارهای مالی ، جابجایی پول فراتر از مرزهای ملی به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بیشتری نسبت به قبل امكانپذیر است . در كنار این تحولات ،‌عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیتهای پولشویان و شیوه های نفوذ عناصر دست اندر كار پولشویی در لایه های اقتصادی و از همه مهمتر در سیستم بانكی كشورها در گسترش چنین پدیده ای مؤثر بوده است . به هرحال پدیده پولشویی را میتوان حلقه ای از جریانهای منفی جامعه دانست كه تحت تاثیر عوامل مختلف ،‌فرآیندهای مالی ـ پولی را بطور اخص وكل ساختار اقصادی و اجتماعی را به طور اعم مورد هجوم قرا ر می دهد . لذا برخورد جدی با این پدیده نیاز واقعی تمام جوامع است . اما حجم بالای گردش پول در این جرم و فرامرزی بودن فعالیتها و اقدامات تبهكاران و نیز سازماندهی شدن اعضا به همراه نظم شدیدی كه بر آن حكمفرماست ،‌باعث شده است كه برخورد و مبارزه با این جرایم همكاری تمامی دولتهای جهان را ایجاب كرده ، نیازمند تمهیدات بین المللی باشد . به همین جهت جامعه بین المللی با عزمی راسخ در قالب تنظیم كنوانسیونها و اسناد و ایجاد سازمانهای مختلف به مبارزه با این پدیده پرداخته است و كشور ما را نیز تشویق به مبارزه با این پدیده در سطح ملی كرده است. همراه با این موج جهانی در كشورها نیز چند سالی است كه موضوع پولشویی و ضرورت مبارزه با آن و تصویب قانون خاص برای آن مطرح شده است و پس از بحث و مجادلات طولانی لایحه ای در این خصوص تهیه و به مجلس فرستاده شد كه هنوز مراحل نهایی خود را طی نكرده است . چون پس از تصویب مجلس در تاریخ6 / 2 / 83 با ایرادات چندی از سوی شورای نگهبان مواجه شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته ، ‌كه در آنجا نیز بدون بررسی، مجدداً به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است. [1] – Donald R.Cressey Criminal Organization , Harper and Row publsher, 1972p.4 فهرست مطالب مقدمه بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی مبحث اول: مفهوم و تعریف مبحث : دوم : تاریخچه مبحث سوم : عناصر تشكیل دهنده جرم گفتار اول : عنصر قانونی گفتار دوم : عنصر مادی بند اول : شرایط مقدماتی     1.       ضرورت وجود جرم قبلی     2.       خصوصیات مال حاصل از ارتكاب جرم     3.       خصوصیات مرتكب جرم بند دوم: عمل مرتكب بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتكاب جرم     1.        شیوه های مشتمل بر استفاده از بانكها 1-1        تصفیه پول 2-1             افتتاح حساب با هویت مجعول 3-1        معاملات كلان از طریق نزدیكان 4-1         وام های صوری و دروغین 5-1      اسمور فینگ 6-1      استفاده از بانكهای كارگزار 7-1      نقل و انتقال الكتریكی و استفاده از كارتهای هوشمند 8-1     بهشتهای مالیاتی 2. شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانكی 1-2          حواله 2-2               استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار 3-2          استفاده از مؤسسات بیمه 3. شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی 1-3        قاچاق پول 2-3             استفاده از كازینوها 3-3        استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه 4-3        استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات 5-3        استفاده از متخصصان حرفه ای بند چهارم : مراحل پولشویی     1.       مرحله جایگزینی     2.       مرحله لایه گذاری     3.       مرحله ادغام بند پنجم : نتیجه مجرمانه بند ششم :‌مشاركت و معاونت در پولشویی گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم  فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی گفتار اول: فراملی بودن گفتار دوم : سازمان یافتگی گفتار سوم: بدون قربانی بودن مبحث سوم : میزان پولشویی مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم بخش دوم: مبارزه با پولشویی فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای گفتار اول : كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988 گفتار دوم : اعلامیه كمیته بال گفتار سوم:‌كنوانسیون شورای اروپا گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی گفتار پنجم : كنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی گفتار ششم :‌كنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف) گفتار دوم : گروه اگمونت فصل دوم : راهكارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی مبحث اول: راهكارهای تقنینی گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی گفتار دوم :‌پیش بینی كیفرهای متناسب با جرم گفتار سوم :‌