پایان نامه بررسی درمان سریع در مطب

پایان نامه بررسی درمان سریع در مطب,پروژه بررسی درمان سریع در مطب,تحقیق بررسی درمان سریع در مطب,دانلود پایان نامه بررسی درمان سریع در مطب,رمان سریع,مطب,مقاله بررسی درمان سریع در مطب

دانلود فایل

پایان نامه بررسی درمان سریع در مطب فهرست پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 بخش اول : پوست اگزما………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 درماتیت تماسی تحریكی……………………………………………………………………………………………………….. 18 درماتیت تماسی حساسیتی …………………………………………………………………………………………………….. 19 درماتیت به دنبال تماس با نور – كهیر آفتابی……………………………………………………………………………. 20 درماتیت عفونی ………………………………………………………………………………………………………………….. 21 اگزما به دنبال تروما…………………………………………………………………………………………………………….. 22 درماتیت آتوپیك …………………………………………………………………………………………………………………. 23 درماتیت كهنه بچه …………………………………………………………………………………………………………….. 25 كلاهك گهواره ای ……………………………………………………………………………………………………………. 27 درماتیت سبورئیك سر شیرخواران…………………………………………………………………………………………… 28 لیكن سیمپلكس مزمن………………………………………………………………………………………………………… 29 ملاسما – ماسك حاملگی …………………………………………………………………………………………………….. 30 درماتیت آفتابی مزمن…………………………………………………………………………………………………………… 31 كراتوز آفتابی …………………………………………………………………………………………………………………….. 32 درماتیت اطراف دهان ………………………………………………………………………………………………………….. 33 عرق جوش …………………………………………………………………………………………………………………………. 34 پییریازیس آلبا……………………………………………………………………………………………………………………… 35 تیرگی پوست ……………………………………………………………………………………………………………………… 36 كك و مك ………………………………………………………………………………………………………………………… 37 كهیر………………………………………………………………………………………………………………………………… 38 خارش پوست ……………………………………………………………………………………………………………………… 39 تعریق زیاد………………………………………………………………………………………………………………………….. 42 آكنه روزاسه ……………………………………………………………………………………………………………………… 43 ویتیلیگو – پیسی…………………………………………………………………………………………………………………. 45 لیكن پلان ………………………………………………………………………………………………………………………….. 48 سوریازیس …………………………………………………………………………………………………………………………. 50 خونریزی زیر ناخن ………………………………………………………………………………………………………………… 51 فرو رفتن ناخن در بافت نرم …………………………………………………………………………………………………… 52 میخچه و پینه ……………………………………………………………………………………………………………………… 53 گرانولوم پیوژنیك ……………………………………………………………………………………………………………… 54 طاسی – آلوپسی …………………………………………………………………………………………………………………. 55 پییریازیس روزه……………………………………………………………………………………………………………………. 56 اریتم  مولتی فوم ………………………………………………………………………………………………………………… 57 اریتما ندوزوم ……………………………………………………………………………………………………………………… 58 بیماری ارف…………………………………………………………………………………………………………………………. 59 مولوسكوم ………………………………………………………………………………………………………………………. 60 هرپس………………………………………………………………………………………………………………………………. 61 آبله مرغان …………………………………………………………………………………………………………………………. 63 زونا……………………………………………………………………………………………………………………………………. 64 اگزما هرپتیكوم ……………………………………………………………………………………………………………….. 65 زگیل ………………………………………………………………………………………………………………………………… 66 زرد زخم …………………………………………………………………………………………………………………………….. 69 اكتیما ………………………………………………………………………………………………………………………………. 70 سلولیت و باد سرخ ……………………………………………………………………………………………………………….. 71 فولیكولیت ……………………………………………………………………………………………………………………….. 72 فولیكولیت كاذب ………………………………………………………………………………………………………………. 73 فرونكل – دمل……………………………………………………………………………………………………………………. 74 كفگیرك …………………………………………………………………………………………………………………………. 75 پارونیشیا……………………………………………………………………………………………………………………………. 76 آكنه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 77 اریتراسما……………………………………………………………………………………………………………………………. 79 تریكومایكوزیس  آگزیلاریس………………………………………………………………………………………………. 80 پیتیریازیس ورسیكالر – تینه آورسیكالر…………………………………………………………………………………… 81 شوره سر …………………………………………………………………………………………………………………………… 82 كچلی سر …………………………………………………………………………………………………………………………… 83 قارچ تنه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 84 كچلی كشاله ران ……………………………………………………………………………………………………………….. 85 قارچ پا ………………………………………………………………………………………………………………………………. 86 قارچ ریش…………………………………………………………………………………………………………………………… 87 قارچ صورت ……………………………………………………………………………………………………………………….. 88 كچلی دست ……………………………………………………………………………………………………………………….. 89 كچلی ناخن ………………………………………………………………………………………………………………………… 90 كاندیدای دهانی- برفك دهان ……………………………………………………………………………………………… 91 گال –  جرب ……………………………………………………………………………………………………………………….. 92 شپش ………………………………………………………………………………………………………………………………… 93 سالك………………………………………………………………………………………………………………………………… 95 بخش دوم : ارولوژی پیلونفریت حاد ……………………………………………………………………………………………………………………. 99 سیستیت حاد ……………………………………………………………………………………………………………………. 101 اورتریت …………………………………………………………………………………………………………………………… 103 اپیدیدیمواركیت حاد …………………………………………………………………………………………………………. 104 شانكروئید ………………………………………………………………………………………………………………………. 105 گرانولوما اینگوینال …………………………………………………………………………………………………………. 105 لنفوگرانولوم ونوروم……………………………………………………………………………………………………….. 105 سیفلیس اولیه ………………………………………………………………………………………………………………….. 105 پروستاتیت حاد باكتریال……………………………………………………………………………………………………… 106 پروستاتیت نان باكتریال و پروستادینی……………………………………………………………………………………. 107 عفونت ادراری اطفال ………………………………………………………………………………………………………… 108 رنال كولیك – سنگ ادراری………………………………………………………………………………………………… 109 هیپرپلازی خوش خیم پروستات ……………………………………………………………………………………………. 112 ناتوانی جنسی……………………………………………………………………………………………………………………. 113 انزال زود رس ……………………………………………………………………………………………………………………. 114 درد مزمن بیضه ………………………………………………………………………………………………………………… 115 بی اختیاری ادرار………………………………………………………………………………………………………………….. 116 ریفلاكس مثانه به حالب……………………………………………………………………………………………………… 118 بخش سوم : گوش و حلق و بینی عفونت گوش خارجی ………………………………………………………………………………………………………… 121 عفونت گوش میانی ………………………………………………………………………………………………………….. 122 سینوزیت حاد ……………………………………………………………………………………………………………………. 123 آبسه دندانی …………………………………………………………………………………………………………………….. 124 درد گوش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 125 واكس فشرده گوش ……………………………………………………………………………………………………….. 126 جسم خارجی گوش …………………………………………………………………………………………………………… 127 سرگیجه …………………………………………………………………………………………………………………………. 128 رینیت حساسیتی………………………………………………………………………………………………………………… 129 خونریزی از بینی …………………………………………………………………………………………………………………. 130 بوی بد دهان …………………………………………………………………………………………………………………….. 131 آفت دهان ………………………………………………………………………………………………………………………. 132 سكسكه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 133 بخش چهارم : مغز و اعصاب صرع……………………………………………………………………………………………………………………………….. 137 سردرد تنشی…………………………………………………………………………………………………………………….. 143 میگرن ……………………………………………………………………………………………………………………………. 144 سردرد خوشه ای ……………………………………………………………………………………………………………….. 145 پاركینسون ……………………………………………………………………………………………………………………… 146 ترمور اولیه ………………………………………………………………………………………………………………………. 147 فلج بل ……………………………………………………………………………………………………………………………. 148 پیگیری بیمار مبتلا به سكته مغزی ……………………………………………………………………………………….. 149 بخش پنجم : روان پزشكی افسردگی اساسی …………………………………………………………………………………………………………….. 153 مانیا – اختلال دو قطبی تیپ (I)…………………………………………………………………………………………….. 157 اختلال پانیك …………………………………………………………………………………………………………………….. 158 اختلال وسواسی جبری …………………………………………………………………………………………………………. 160 اختلالات خواب…………………………………………………………………………………………………………………… 161 سندرم درد مزمن ……………………………………………………………………………………………………………… 164 لكنت زبان ……………………………………………………………………………………………………………………….. 165 ناخن جویدن ……………………………………………………………………………………………………………………… 166 ترك سیگار ……………………………………………………………………………………………………………………… 167 ترك اعتیاد به مواد مخدر ……………………………………………………………………………………………………. 169 ترك مشروبات الكلی ………………………………………………………………………………………………………… 172 سو مصرف مواد توهم زا …………………………………………………………………………………………………… 174 سو مصرف  فن سیكلیدین …………………………………………………………………………………………………. 175 بخش ششم : بیماریهای چشم قرمزی حاد چشم ………………………………………………………………………………………………………………. 179 كنژنكتیویت باكتریال ……………………………………………………………………………………………………….. 180 بلفاریت …………………………………………………………………………………………………………………………… 181 تراخم ……………………………………………………………………………………………………………………………… 182 داكریو سیستیت حاد …………………………………………………………………………………………………………. 183 عفونت حفره چشم …………………………………………………………………………………………………………… 184 گل مژه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 185 شالازیون …………………………………………………………………………………………………………………………. 186 گلوكوم حاد (آب سیاه ) ……………………………………………………………………………………………………. 187 یووئیت قدامی ………………………………………………………………………………………………………………….. 188 كراتیت ماورا بنفش ………………………………………………………………………………………………………….. 189 كنژنكتیویت آلرژیك ………………………………………………………………………………………………………… 190 پینگوكولا ………………………………………………………………………………………………………………………. 191 ناخنك …………………………………………………………………………………………………………………………….. 192 كوری ناگهانی ………………………………………………………………………………………………………………… 193 بخش هفتم : عفونی اپی گلوتیت حاد ………………………………………………………………………………………………………………… 197 خروسك – حناق – كروپ – لارنگوتراكئوبرونشیت حاد…………………………………………………………… 198 مونونوكلئوز عفونی………………………………………………………………………………………………………….. 199 سرخك ……………………………………………………………………………………………………………………………. 200 سرخچه …………………………………………………………………………………………………………………………… 202 هاری………………………………………………………………………………………………………………………………. 203 اوریون …………………………………………………………………………………………………………………………….. 204 تب مالت – بروسلوز……………………………………………………………………………………………………………. 205 تب روده ای – سالمونلاتیفی…………………………………………………………………………………………………. 207 سالمونلوز غیر تیفی……………………………………………………………………………………………………………. 208 شیگلوز ………………………………………………………………………………………………………………………….. 209 وبا…………………………………………………………………………………………………………………………………… 210 تب راجعه …………………………………………………………………………………………………………………………. 211 لپتوسپیروز ……………………………………………………………………………………………………………………….. 212 سل ………………………………………………………………………………………………………………………………… 213 سیاه زخم ………………………………………………………………………………………………………………………… 218 دیفتری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 219 سیاه سرفه ………………………………………………………………………………………………………………………. 220 فارنژیت استرپتوكوكی – مخملك ………………………………………………………………………………………. 221 توكسوپلاسموز ……………………………………………………………………………………………………………….. 222 مالاریا ……………………………………………………………………………………………………………………………… 223 اسهال آمیبی – آنتاموباهیستولیتیكا …………………………………………………………………………………… 225 ژیاردیا …………………………………………………………………………………………………………………………….. 226 آسكاریس ………………………………………………………………………………………………………………………. 227 كرمك – آنتروبیاز – انتروبیوس ورمیكولاریس ……………………………………………………………………… 228 كرم قلابدار……………………………………………………………………………………………………………………… 229 گزش (گاز كرفتگی ) توسط حیوانات …………………………………………………………………………………. 230 بخش هشتم : زنان و مامایی خونریزی نامنظم و غیر طبیعی رحمی بدلیل عدم تخمك گذاری …………………………………………………. 233 سندرم پیش از قاعدگی ……………………………………………………………………………………………………… 235 قاعدگی دردناك ………………………………………………………………………………………………………………. 236 آمنوره ……………………………………………………………………………………………………………………………. 237 واژینیت …………………………………………………………………………………………………………………………… 238 بیماری التهابی لگن …………………………………………………………………………………………………………… 241 یائسگی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 242 درمان جایگزینی هورمونهای زنانه ………………………………………………………………………………………. 243 لیومیوم رحمی ………………………………………………………………………………………………………………….. 244 كیست تخمدانی ……………………………………………………………………………………………………………….. 245 مراقبتهای دوران بارداری ……………………………………………………………………………………………………. 246 مراقبتهای پس از زایمان ……………………………………………………………………………………………………. 253 بخش نهم : داخلی برخورد  با اختلالات تیروئید …………………………………………………………………………………………………… 261 كم كاری تیروئید – هیپوتیروئیدیسم …………………………………………………………………………………… 262 تیروتوكسیكوز – هیپرتیروئیدیسم  …………………………………………………………………………………….. 266 تیروئیدیت حاد چركی …………………………………………………………………………………………………………. 269 تیروئیدیت تحت حاد …………………………………………………………………………………………………………… 270 گواتر ساده – گواتر غیر توكسیك منتشر ……………………………………………………………………………. 271 گواتر مولتی ندولر غیر توكسیك ………………………………………………………………………………………… 272 گواتر مولتی ندولر توكسیك ……………………………………………………………………………………………… 273 آدنوم توكسیك – ندول منفرد پركار…………………………………………………………………………………… 274 مرض قند – دیابت شیرین …………………………………………………………………………………………………… 275 هیرسوتیسم ……………………………………………………………………………………………………………………. 282 پوكی استخوان – استئوپروز ……………………………………………………………………………………………….. 283 هیپرلیپیدمی – دیس لیپوپروتئینمی ………………………………………………………………………………………. 284 لوپوس اریتماتوی سیستمیك ……………………………………………………………………………………………… 287 آرتریت روماتوئید ………………………………………………………………………………………………………………. 288 اسكلروز سیستمیك …………………………………………………………………………………………………………. 290 استئوآرتریت – آرتروز ………………………………………………………………………………………………………… 291 اپیكوندیایت داخلی و خارجی هومروس…………………………………………………………………………………. 293 نقرس (منوسدیم اورات )……………………………………………………………………………………………………. 294 فیبرومیالژی……………………………………………………………………………………………………………………… 297 كم خونی (آنمی) فقر آهن …………………………………………………………………………………………………. 298 كم خونی (آنمی ) مگالوبلاستیك ………………………………………………………………………………………… 299 سرفه مزمن …………………………………………………………………………………………………………………….. 300 آسم ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 302 پنومونی – ذات الریه – سینه پهلو ………………………………………………………………………………………… 304 سوء جذب…………………………………………………………………………………………………………………………. 306 دیسفاژی ………………………………………………………………………………………………………………………… 307 سو هاضمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 308 كمبود ( كاهش وزن ) ………………………………………………………………………………………………………. 310 اسهال ……………………………………………………………………………………………………………………………. 311 برگشت معده ای مروی – ریفلاكس گاستروازوفاژیال …………………………………………………………… 314 زخم (اولسر) پپتیك خوشخیم ………………………………………………………………………………………………. 315 عفونت هلیكو باكتر پیلوری……………………………………………………………………………………………….. 316 سندرم روده تحریك پذیر…………………………………………………………………………………………………….. 317 هپاتیت حاد ویروسی ………………………………………………………………………………………………………….. 319 هپاتیت مزمن …………………………………………………………………………………………………………………… 323 پر فشاری خون …………………………………………………………………………………………………………………. 324 بخش دهم : بیماریهای اختصاصی كودكان كولیك شیرخواران ……………………………………………………………………………………………………………. 333 اختلال رشد ………………………………………………………………………………………………………………………. 334 تب در شیر خواران ……………………………………………………………………………………………………………… 335 مشكلات مادرزادی قلب …………………………………………………………………………………………………….. 336 مراقبت از بند ناف ……………………………………………………………………………………………………………… 337 بخش یازدهم : واكسیناسیون واكسیناسیون ………………………………………………………………………………………………………………….. 341 بخش دوازدهم : نمودارها و جداول رشد و تكامل كودكان نمودارها و جداول رشد و تكامل كودكان  …………………………………………………………………………… 349 بخش سیزدهم : سوختگی سوختگی ………………………………………………………………………………………………………………………… 365 ایندکس و مراجع ایندکس فارسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 368 ایندکس انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………. 378 References……………………………………………………………………………………………………………. 379 پیشگفتار سپاس خداوند را که بار دیگر فرصتی در اختیار این حقیر قرار داد تا بتواند بخشی از وظایف خود در قبال جامعه پیرامون را عملی نماید. این نوشته مجموعه ای است کوچک در راستای هدفی بزرگ؛ آموزش و همه انسانها درتمام طول عمر به آموزش نیازمندند. با عنایت به حجم وسیع اطلاعات پزشکی و همچنین تولید سریع علم و تغییر چشمگیر مطالب آن، آموزش مداوم از اصول شاغلین به این حرفه می باشد. از آنجایی که در مورد درمان بیماریهای اورژانس کتب متعددی توسط همکاران پر تلاشمان در کشور به چاپ رسیده است، جالی خالی کتابی جامع که بتواند در زمینه درمان بیماریهای درمانگاهی اطلاعات لازم را در اختیار قرار دهد کاملا محصوص بود، به ویژه که متاسفانه عمده آموزش دانشجویان پزشکی در دوران تحصیل معطوف به درمان بیمارانی است که در بیمارستان بستری می باشند. این در حالیست که بخش بزرگی از فعالیت پزشکان عمومی در کلینیک و یا مطب بوده و عمدتا با بیمارانی سرو کار دارند که بیماری آنها اورژانس نبوده و همچنین نیاز به بستری در بیمارستان نیز ندارند. کتاب « درمان سریع در مطب » با هدف تامین این نیاز همکاران پزشک نگاشته شده است . در این کتاب صرفاً درمان دارویی و نکات درمانی مرتبط با آن عنوان شده و جهت جلوگیری از زیاد شدن حجم کتاب در مورد علائم، نشانه ها و تشخیص بیماریها صحبت نشده است . همچنین بیماریهای بحث شده صرفاً مواردی است که نیاز به بستری نداشته و همچنین جزء بیماریهای اورژانس نیز طبقه بندی نمی شوند. مطالب به صورت مختصر اما جامع ذکر شده و از مراجع علمی متعدد استفاده شده است . همچنین انتخاب درمانها با شریط بومی کشور هماهنگ شده است. گردآوری این کتاب نزدیک به 2 سال مداوم طول کشیده و در چندین نوبت اصلاح و توسط گروهی از بهترین اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دقت بررسی شده است، ولی کماکان مانند هر کتاب دیگر نیازمند بازنگری و در نتیجه همراهی خوانندگان عزیز دارد. لذا با افتخار نوشته های اصلاحی شما را مطالعه خواهیم نمود .                   فصل اول – پوست/ 17   اگزما Eczema نكته : دربعضی موارد توسط پزشكان اگزما مترادف با درماتیت در نظر گرفته می شود ولی باید دقت كرد كه تمام انواع اگزماها نوعی درماتیت هستند ولی هر درماتیتی اگزما نیست . تقسیم بندی اگزما : 1-          اگزما اگزوژن –        درماتیت تماسی تحریكی (Irritant Contact Dermatits) –        درماتیت تماسی حساسیتی(Allergic Contact Dermatits)    –        درماتیت به علت حساسیت به نور –        درماتیت عفونی –        Dermatophytide –        اگزمای به دنبال تروما 2-          اگزما آندوژن –               Atopic Dermatits –        Seborrhoeic Dermatits –        Asteatotic Eczema –        Discoid Eczema –        Lichen simplex chronicus –        Pityriasis Alba –        Hand Eczema –        و… ×       با توجه به تفاوت های درمانی، هر یك از موارد فوق در ادامه بصورت مباحث جداگانه بحث شده اند. فصل اول – پوست /  18 درماتیت تماسی تحریكی Irritant Dermatits 1- تذكرات به بیمار : ×        پرهیز از عامل ایجاد تحریك ×       كمپرس وشستن محل با آب خنك ( درمرحله حاد ) 4 تا 6 مرتبه در روز و به مدت 3 روز كه معمولا كافی است . 2- درمان :  IR Adult : Tab Hydroxyzin Hcl 25-100 mg / day   ( در صورت خارش خفیف25 mg  قبل از خواب كافی است .) Children: Syr Hydroxyzin HCL 2mg / Kg / 24 h / in 3 div doses      Cap cephalexin 250 – 500 mg / Q6h or                 در صورت بروزعفونت                            Tab Erythromycine 400 mg / Q6h        3- نكات درمانی : ×    درمرحله حاد درماتیت تحریكی استفاده از كورتیكواستروئید موضعی تاثیری ندارد ولی در موارد بسیار شدید می توان از كورتون خوراكی و به صورت زیر استفاده نمود : IR Tab prednisolone 20-30 mg / Bid 1.                For 5 days ð then would be Tappered  ×       استفاده از نرم كننده های پوست مانند وازلین و اوسرین مفید است.                                                                                                                           فصل اول –  پوست / 19 درماتیت تماسی حساسیتی Allergic contact Dermatits 1- تذكرات به بیمار : ×       دوری از عامل ایجاد حساسیت ×       كمپرس خنك و مرطوب در مرحله حاد (Qid for 3 days) 2- درمان :  IR  تا رفع علائم ointment Triamcinolone  TDS / : حساسیت خفیف 1.  Tab prednisolone 30-60 mg / day: حساسیت شدید                                    for 5 days ð then would be tappered Tab Hydroxyzine 25-100 mg / day      :در صورت خارش شدید 2. Cap cephalexin or Tab Erythromycine / for 7 days:در صورت بروز عفونت 3. 3- نكات درمانی : ×       اصولا استفاده از آنتی هیستامینها خیلی مفید نمی باشند و مصرف آنها فقط جهت كنترل خارش شدید می باشد . ×       استفاده از نرم كننده های پوست و یا همراهی نرم كننده ها با مواد كراتولیتیك (مثلا اوره %10-5 دراوسرین) درفواصل مصرف كورتون موضعی مفید است . ×       در برخی مطالعات نشان داده شده كه نور آفتاب، PUVA، مصرف آسپرین و حتیXRAY ،‌ واكنشهای آلرژیك تماسی را كاهش می دهند . فصل اول – پوست /  20 درماتیت به دنبال تماس با نور- كهیر آفتابی Solar Dermatits 1- تذكرات  به بیمار : ×       پوست بدن در برابر آفتاب پوشیده باشد (بهتر است از لباس با الیاف طبیعی استفاده شود). ×        استفاده از كلاه نقاب دار و دستكش نخی بسیار مفید است . ×        هنگامیكه ضرورت وجود ندارد از آفتاب پرهیز شود. 2- درمان :                            IR 1. Ointment Hydrocortisone 1% TDS / for 5 days 2. Cream Antisolar ( spf ≥ 15 ) 3- نكات ایمنی : ×       استفاده از كورتون سیستمیك ، PUVA و سیتوتوكسیك ها در برخی از مطالعات مفید گزارش شده ولی مصرف آنها توصیه نمی شود. فصل اول – پوست/ 21 درماتیت عفونی Infectious Dermatits 1- نكات مقدماتی : ×       تعریف : به اگزمایی اطلاق می شود كه به علت میكروارگانیسم ها و یا فراورده های آنها ایجاد شده و تا زمانیكه این میكروارگانیسم از بین نرود، اگزما نیز وجود دارد . ×       درماتیت عفونی با اگزمای عفونی شده كه در آن یكی از انواع اگزما دچار عفونت ثانویه باكتریال شده است متفاوت بوده و درمان آنها نیز متفاوت است . 2- درمان :   IR Local  Antibiotic : خفیف .1  بر اساس ژرم عامل ایجاد عفونت    Systemic Antibiotic : شدید 2. 3- نكته درمانی : ×       عامل مساعد كننده و زمینه ایجاد عفونت در بیمار باید از بین برده شود. ×       واكنش های مشابهی در عفونت های قارچی نیز مشاهده می شود كه به Dermatophytide معروف بوده و درمان آن نیزدرمان عفونت قارچی است. فصل اول – پوست / 22 اگزما به دنبال تروما  Post Traumatic Eczema 1-  نكته مقدماتی : ×       این حالت به اگزمایی گفته می شود كه به دنبال اعمال جراحی، تشكیل اسكار (scar) ، استاز به دنبال برداشتن ورید صافن و… ایجاد می شود. 2- درمان :                                                   IR                                                                                       Ointment Hydrocortisone TDS / for  5-7  days 1. فصل اول – پوست/ 23 درماتیت آتوپیك Atopic Dermatits 1- نكات مقدماتی : ×       تعریف : یك اگزمای پوستی خارش دار مزمن و با عودهای مكرر كه همراه با التهاب می باشد. ×       ضایعة المانتر آن بصورت پاپولهای خارش دار ( در شیرخواران وزیكول شایعتر است ) كه به علت خاراندن دچار Excoriation شده و ضخیم گردیده است می باشد . این ضایعات در سطوح فلكسور بدن بیشتر است . ×       معمولا با اختلالات آتوپیك دیگر( مثل آسم ، رینیت آلرژیك و … ) در خود فرد و یا خانوادة وی همراه است. 2-  تذكرات به بیمار : ×        به علت مزمن بودن بیماری و درمان مشكل آن ،‌ یكی از مهمترین اقدامات پزشك , توضیح در مورد بیماری و درمانهای آن به بیماران می باشد . چرا كه هدف از درمان ، بهبود كیفیت زندگی فرداست و در این گونه بیماریهای مزمن،‌ آمادگی و بالا بردن  توان  روحی  بیمار نقش مهمی دارد. ×        بیمار باید از عوامل و مواردی كه باعث تشدید ضایعات می شود شدیدا پرهیز كند. این عوامل در افراد مختلف متفاوت است و توسط خود فرد و یا والدین كشف می شوند. پرهیز ازخشك شدن پوست، گرم كردن اتاق، لباسهای پشمی و مواد غذایی خاص كمك كننده است . ×       واكسیناسیون در این كودكان مشكلی ایجاد نمی كند . ولی در موارد خاص كه شدیدا به پروتئین های تخم مرغ حساس می باشند، برخی از واكسن ها ممكن است ضایعات را تشدید كنند. ×       به علت خطر بالای ابتلا به هر پس سیمپلكس ، باید به والدین بیمار درمورد تماس كودك خود با بیماران با ضایعات فعال هر پسی هشدار داده شود. 3-        درمان :               I.      استفاده از كرمهای مرطوب كننده به خصوص پس از استحمام .             II.      كوتیكواستروئید موضعی : ×        Low Potency : صورت، پلك ها، ناحیه آگزیلا،‌ كشاله ران و در كودكان زیر یكسال . ×        High potency : در موارد شدید و در بالغین استفاده می شود . فصل اول – پوست /  24 ×        نحوة‌ مصرف : 2 نوبت در روز به مدت 7-3 روز. سپس روی یك كورتون موضعی ضعیف و به صورت نگه دارنده حفظ می شود . ×       در موارد ایجاد Lichenification (چرمی شدن) از استروئید قویتر و بصورت پانسمان بسته و اضافه کردن سالیسیک اسید استفاده شود. ×       در صورت بروز عفونت باكتریال ثانویه : cap cloxacillin  or  Tab Erythromycine ×       در صورت بروز عفونت HSV : Tab  Acyclovir (po) Þ حال عمومی خوب Amp Acyclovir (IV) Þ بروز تب و حالت توكسیك 4- درمان خارش : ×       شدید :  Promethazine  Ü  نیم ساعت قبل از خواب ×       خفیف : ( قبل از خواب )  Tab Hydroxyzine  25 mg / QD 5- نكات درمانی : ×       درمان انتخاب شده با توجه به شروع ضایعات و شدت آن فرق می كند . ×       انتخاب نوع درمان به سن، جنس،وضعیت اقتصادی،محل های درگیروشدت بیماری متفاوت است ×       عوارض مصرف طولانی مدت كورتیكواستروئید باید به بیماران توضیح داده شود. ×       در صورت عدم پاسخ به درمانهای فوق بیمار به یك متخصص پوست مجرب ارجاع شود .

 • پایان نامه تغییر ساختار سازمان ملل متحد

  پایان نامه تغییر ساختار سازمان ملل متحد,پروژه تغییر ساختار سازمان ملل متحد,تحقیق تغییر ساختار سازمان ملل متحد,تغییر ساختار سازمان ملل متحد,دانلود تغییر ساختار سازمان ملل متحد دانلود فایل پایان نامه تغییر ساختار سازمان ملل متحد مقدمه: بدون شك سازمان ملل…

 • بررسی گیاه فلفل به صورت لاتین

  بررسی گیاه فلفل به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Bell peppers, Capsicum annuum are a cultivar group of annual or perennial plants…

 • بررسی رابطه دلسوزی به خود و کنترل خشم با افکار خودکشی در دانشجویان

  بررسی رابطه دلسوزی به خود و کنترل خشم,بررسی رابطه دلسوزی به خود و کنترل خشم با افکار خودکشی در دانشجویان,پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه دلسوزی به خود و کنترل خشم با افکار خودکشی در دانشجویان,کنترل خشم با افکار خودکشی در…

 • مقاله ازدواج از دیدگاه اسلام و قرآن

  ازدواج از دیدگاه اسلام و قرآن,پروژه ازدواج از دیدگاه اسلام و قرآن,تحقیق ازدواج از دیدگاه اسلام و قرآن,دانلود ازدواج از دیدگاه اسلام و قرآن,مقاله ازدواج از دیدگاه اسلام و قرآن دانلود فایل مقاله ازدواج از دیدگاه اسلام و قرآن مقدمه…

 • پایان نامه مسیریابی مبتنی بر ناحیه بندی در شبكه های Ad Hoc

  پایان نامه مسیریابی,پایان نامه مسیریابی مبتنی بر ناحیه بندی در شبكه های Ad Hoc,شبكه های Ad Hoc,مسیریابی مبتنی بر ناحیه بندی دانلود فایل پایان نامه مسیریابی مبتنی بر ناحیه بندی در شبكه های Ad Hoc  قسمتی از متن: فاصله تا…

 • پایان نامه رابطه بین سلامت روان و اعتقادات مذهبی

  پایان نامه رابطه بین سلامت روان و اعتقادات مذهبی دانلود فایل پایان نامه  رابطه بین سلامت روان و اعتقادات مذهبی   مقدمه: تأمین و حفظ سلامتی یکی از اهداف عالی انسان است که برای تحقق این هدف تمام کشورها بخش قابل…

 • مقالةانقلاب فرانسه

  مقالةانقلاب فرانسه دانلود فایل مقالةانقلاب فرانسه فهرست: ویژگیهای رهبری انقلاب فرانسه ایدئولوژی وضعیت اقتصادی اقتدار نظامی مشاركت مردمی طبقه رهبران انقلاب حمایت كشورهای بیگانه از انقلاب انقلاب كبیر ویژگیهای رهبری انقلاب فرانسه در فرایند انقلاب چهره هایی مانند لافایت ،…

 • پروژه کارآفرینی تولید نایلون عریض کشاورزی ، نخ و طناب پلاستیکی

  پروژه کارآفرینی تولید نایلون عریض کشاورزی ، نخ و طناب پلاستیکی,پروژه کارافرینی تولید نایلون عریض کشاورزی ، نخ و طناب پلاستیکی,دانلود پروژه تولید نایلون عریض کشاورزی ، نخ و طناب پلاستیکی,دانلود کارآفرینی تولید نایلون عریض کشاورزی ، نخ و طناب…

 • آموزش مفاهیم دینی به كودكان (13-6) سال با تأكید بر نماز، دعا و قرآن

  آموزش مفاهیم دینی به كودكان (13-6) سال با تأكید بر نماز، دعا و قرآن,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق آموزش مفاهیم دینی به كودكان (136) سال با تأكید بر نماز، دعا و قرآن,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود…

 • تحقیق با عنوان انرژی هسته ای

  تحقیق با عنوان انرژی هسته ای,ساختار هسته ای اتم,سرنوشت زباله های اتمی چیست,سنگ اورانیوم خام,غنی سازی اورانیوم دانلود فایل تحقیق با عنوان انرژی هسته ای مقدمه تصور امكان ادامه زندگی امروزه بشر بدون وجود برق غیر قابل باور به نظر…

 • چگونگی رابطه ی معلم با دانش آموزان

  چگونگی رابطه ی معلم با دانش آموزان دانلود فایل چگونگی رابطه ی معلم با دانش آموزان فهرست مطالب چکیده.............................................................................................................................................................................................................4 مقدمه..............................................................................................................................................................................................................5 بیان مساله......................................................................................................................................................................................................6 اهمیت مساله.................................................................................................................................................................................................7 اهداف تحقیق................................................................................................................................................................................................9 هدف کلی.......................................................................................................................................................................................................9 اهداف جزیی……………………………………………...……………………………….....….9 چارچوب نظری تحقیق ، پیشینه ی تحقیق...........................................................................................................................................9 نظریه ی انتظار…

 • مقاله حقوق شهروندی

  مقاله حقوق شهروندی دانلود فایل مقاله حقوق شهروندی فهرست مطالب اصلی: مقدمه حقوق شهروندی در جهان امروز انواع حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران اولویت زندگی شهروندان در ایران تعیین موضوع و انجام طرح برای دستیابی به شاخص…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد عقل (فصل دوم)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد عقل (فصل دوم) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد عقل (فصل دوم) در 56 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و…

 • مقاله استفاده از پوزلان در بالا بردن خواص الكتریكی بتن

  مقاله استفاده از پوزلان در بالا بردن خواص الكتریكی بتن دانلود فایل مقاله استفاده از پوزلان در بالا بردن خواص الكتریكی بتن توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد (قابل…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش وفاداری مشتریان

  فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری و پیشینه پژوهش وفاداری مشتریان دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش وفاداری مشتریان در 31 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • مبانی نظری فرهنگ سازمانی

  مبانی نظری فرهنگ سازمانی دانلود فایل در 41 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو…

 • کارآفرینی نظام حسابداری شركت باربری وحیدبار

  کارآفرینی نظام حسابداری شركت باربری وحیدبار دانلود فایل کارآفرینی نظام حسابداری شركت باربری وحیدبار مقدمه در چند دهه گذشته، گسترش تكنیكهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و كاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و…

 • مقاله قاچاق جنسی زنان از كشورهای اروپای شرقی و مركزی و رویکرد بزه دیده محوری و زن محوری

  ارتقاء بخشیدن رویكرد بزه دیده محوری,زن محوری در مداخله عدالت كیفری,مقاله قاچاق جنسی زنان از كشورهای اروپای شرقی و مركزی و رویکرد بزه دیده محوری و زن محوری دانلود فایل قاچاق جنسی زنان از كشورهای اروپای شرقی و مركزی ارتقاء…

 • تحقیق آمار چیست؟

  آمار چیست؟,پایان نامه آمار چیست؟,پروژه آمار چیست؟,تحقیق آمار چیست؟,مقاله آمار چیست؟ دانلود فایل تحقیق آمار چیست؟ قسمتی از متن: آمار چیست؟ موضوع آمار در چند فصل اخیر به قدری در ایران مد شده است كه از این جهت می توان…

 • چگونه می توانم با استفاده از انواع فعالیت های جذاب، خط نوشتاری "زهرا"را بهبود بخشم

  چگونه می توانم با استفاده از انواع فعالیت های جذاب، خط نوشتاری "زهرا"را بهبود بخشم,خط نوشتاری زهرارا بهبود بخشم دانلود فایل چکیده ادبیات و پیشینه ی تحقیق آموزش درست نویسی گردآوری اطلاعات تجزیه و تحلیل داده ها ارائه ی راهکارهای…

 • پایان نامه بررسی رابطة بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان و كارگران ایران خودرو دیزل

  پایان نامه بررسی رابطة بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان و كارگران ایران خودرو دیزل دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطة بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان و كارگران ایران خودرو دیزل چكیده: در پژوهش حاضر به بررسی…

 • دانلود پاورپوینت سبک های جدید رهبری

  پارامترهای رهبری تحول آفرین,تئوری های رهبری,تئوری های نوین رهبری,تاثیر محیط بر سب,تفاوت مدیریت و رهبری در سازمان,دانلود پاورپوینت سبک های جدید رهبری,رهبری تحول گرا,رهبری فرهمند(کاریزما),رهبری معنوی,سبک های رهبری,نمودهای رهبری تحولی,ویژگی های رهبران خدمتگذار,ویژگی های رهبری تحول آفرین,ویژگی های مکمل رهبری…

 • پایان نامه دهكده توریستی (شهر مراغه)

  پایان نامه دهكده توریستی (شهر مراغه) دانلود فایل پایان نامه دهكده توریستی (شهر مراغه)  مقدمه : شوق زندگی در انسان هایی که ساکن پرترافیک و پر ازدحام هستند و اذهانی مملو از دغدغه و استرس دارند روز به روز کمرنگ…

 • انواع سیستم های انژكتور

  انواع سیستم های انژكتور دانلود فایل انواع سیستم های انژكتور انواع سیستم های انژكتور طریقه تجدید حافظه در پژو 206 تجدید حافظه Ecu  ( MM8P  ، پرشیا ) نكات ایمنی در مورد واحد كنترل الكتریكی             :Ecu انواع سنسورها رگلاتور فشار…

 • مقاله بررسی فراوانی ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس در نمونه های آسیب‌شناسی بیمارستانهای بعث نهاجا و میرزاكوچگ‌خان

  مقاله بررسی فراوانی ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس در نمونه های آسیب‌شناسی بیمارستانهای بعث نهاجا و میرزاكوچگ‌خان دانلود فایل مقاله بررسی فراوانی ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس در نمونه های آسیب‌شناسی بیمارستانهای بعث نهاجا و میرزاكوچگ‌خان پولیپ پولیپ آندوسرویكس ضایعات…

 • مقاله بررسی اثرات آموزش – مهارتهای زندگی بر عزت نفس

  مقاله بررسی اثرات آموزش – مهارتهای زندگی بر عزت نفس دانلود فایل [3]

 • پروژه بررسی سیاست نه شرقی،نه غربی، و حمایت از ملل مستضعف و جنبش‌های آزادی بخش

  پایان نامه بررسی سیاست نه شرقی،نه غربی، و حمایت از ملل مستضعف و جنبش‌های آزادی بخش,پروژه بررسی سیاست نه شرقی،نه غربی، و حمایت از ملل مستضعف و جنبش‌های آزادی بخش,تحقیق بررسی سیاست نه شرقی،نه غربی، و حمایت از ملل مستضعف…

 • سمینار برق فصل مشترک Wimax و پروتکل های IEEE802.16,20,21,22

  20,21,22,سمینار برق فصل مشترک Wimax و پروتکل های IEEE802.16,سمینار برق فصل مشترک Wimax و پروتکل های IEEE80216202122 دانلود فایل سمینار برق فصل مشترک Wimax و پروتکل های IEEE802.16,20,21,22 لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت…

 • روش های افزایش لایک درفضای مجازی

  افزایش لایک دراینستگرام,ترفندهای زیادشدن لایک وفالویراینستگرام,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,روش های افزایش لایک درفضای مجازی,زیادشدن لایک وفالووردرشبکه های مجازی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود روش های افزایش…

 • آموزش PLC

  آموزش PLC,بررسی آموزش PLC,پایان نامه آموزش PLC,پروژه آموزش PLC,تحقیق آموزش PLC دانلود فایل آموزش PLC قسمتی از متن: ساختار PLC 1-1-   PLC PLC      از عبارتProgrammable Logic Controller  به معنای كنترل كنندة منطقی قابل برنامه ریزی گرفته شده است. PLC كنترل…

 • بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه استان اردبیل

  بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه,پایان نامه مدرک روانشناسی دانلود فایل پایان نامه مدرک روانشناسی بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه استان اردبیل مقدمه     غم نوعی احساس…

 • پایان نامه فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران

  پایان نامه فردی کردن مجازاتها,پایان نامه فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران,حقوق ایران,فردی کردن مجازاته دانلود فایل پایان نامه فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران چکیده فردی کردن مجازات ها که ما در این پژوهش به دنبال تبیین و بررسی…

 • فلو چارت تولید نشاسته

  پنتوزان,فلو چارت تولید نشاسته,گلوتن,نشاسته دانلود فایل

 • پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آكویناس

  پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آكویناس دانلود فایل پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آكویناس  پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آكویناس  زندگینامه توماس آكویناس توماس آکویناس که نام صحیحش توماس آکوئینی است، اواخر سال 1224…

 • كپسول های آتش نشانی نجات دهنده هایی با ارزش

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق و بررسی كپسول های آتش نشانی نجات دهنده هایی با ارزش,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,كپسول های آتش نشانی نجات دهنده هایی با ارزش,کار در…