پایان نامه بررسی پایگاه داده در محیط نرم‌افزارهای ACCESS , SQL

SQL,پایان نامه بررسی پایگاه داده در محیط نرم‌افزارهای ACCESS

دانلود فایل

پایان نامه بررسی پایگاه داده در محیط نرم‌افزارهای  ACCESS , SQL   مروری بر SQL تاریخچه SQL از لابراتوار IBM در سان خوزه كالیفرنیا شروع می‌شود. جایی كه SQL در اواخر دهه 1970 میلادی شكل گرفت. كلمه SQL برگرفته از حروف اول كلمات Structuted Query Language ساخته شده و اغلب اوقات اشاره به ‘sequel’ می‌‍‌كند. این زبان ابتدا برای محصول DB2 شركت IBM (یك سیستم مدیریت پایگاه داده‌ای رابطه‌ای یا RDBMS كه امروزه نیز برای بعضی محیط‌ها فروخته می‌شود، طراحی شد.) در واقع SQL امكان RDBMS را فراهم می‌آورد. SQL یك زبان غیر روالمند می‌باشد، بر خلاف زبان‌های روانمند یا زبان‌های نسل سوم (3 GLs) مثل كوبول و C كه در آن زمانها ایجاد شده بودند. فهرست مطالب عنوان                                                                                                      صفحه فصل اول: بررسی بانك اطلاعاتی SQL……………………………………………………. 11 الف ـ آشنایی و استفاده از دستور SELECT ……………………………………………. 12 دستور SELECT ………………………………………………………………………………….. 13 پرس و جو با استفاده از DISTINCT………………………………………………………. 14 عبارات …………………………………………………………………………………………………… 15 شرایط…………………………………………………………………………………………………….. 15 عملگرها………………………………………………………………………………………………….. 16 عملگردهای ریاضی………………………………………………………………………………….. 16 عملگردهای مقایسه‌ای………………………………………………………………………………. 16 عملگرهای كاراكتری…………………………………………………………………………………. 17 عملگرهای منطقی……………………………………………………………………………………… 19 عملگرهای مجموعه‌ای………………………………………………………………………………. 20 عملگرهای دیگر……………………………………………………………………………………….. 21 توابع ……………………………………………………………………………………………………… 23 توابع جمعی……………………………………………………………………………………………… 23 توابع تاریخ و زمان…………………………………………………………………………………… 24 توابع ریاضی…………………………………………………………………………………………… 26 توابع كاراكتری………………………………………………………………………………………… 26 توابع تبدیلی……………………………………………………………………………………………… 29 ب ـ آشنایی و استفاده از دستورات پردازش‌ها……………………………………………. 29 جملات پردازش داده‌ها……………………………………………………………………………… 29 درج داده‌ها با استفاده از جمله INSERT …………………………………………………. 31 درج یك ركورد با استفاده از INSERT … VALUES …………………………….. 31 درج چندین ركورد با استفاده از INSERT … SELECT …………………………. 32 تغییر نوع داده‌های موجود با استفاده از جمله DELETE …………………………… 34 ورود و صدور داده‌ها از منابع خارجی………………………………………………………. 36 شبه جملات در پرس و جوهای SQL ……………………………………………………….. 38 تعیین معیاری با شبه جمله WHERE ………………………………………………………. 38 شبه جمله STARTING WITH …………………………………………………………….. 38 شبه جمله ORDER BY ………………………………………………………………………… 39 شبه جمله GROUP BY ………………………………………………………………………… 40 شبه جمله HAVING …………………………………………………………………………….. 40 فصل ج ـ آشنایی و استفاده از دستورات تعریف داده‌ها………………………………… 42 ایجاد و نگهداری جداول……………………………………………………………………………. 42 شروع كار با جمله ایجاد پایگاه داده‌ای (CREATE DATABASE)…………… 42 راه‌های ایجاد پایگاه داده…………………………………………………………………………… 42 طراحی پایگاه داده‌ای………………………………………………………………………………… 43 ایجاد یك فرهنگ داده‌ای (كاتالوگ سیستم)………………………………………………….. 45 ایجاد فیلد كلید………………………………………………………………………………………….. 46 جمله CREATE TABLE …………………………………………………………………….. 46 جمله ALTER TABLE ………………………………………………………………………… 48 جمله DROP TABLE ………………………………………………………………………….. 50 جمله DROP DATABASE …………………………………………………………………. 51 ایجاد شاخص‌ها بر روی جداول جهت بهبود اجرا………………………………………… 51 استفاده از شاخص‌ها………………………………………………………………………………… 51 شاخص‌ها چه هستند؟………………………………………………………………………………. 52 نكات شاخص بندی…………………………………………………………………………………… 54 شاخص‌بندی روی بیشتر از یك فیلد…………………………………………………………… 55 استفاده از كلمه كلیدی UNIQUE به همراه CREATE INDEX ……………… 55 شاخص‌ها و اتصال‌ها……………………………………………………………………………….. 55 ایجاد دیدها…………………………………………………………………………………………….. 57 معرفی دید………………………………………………………………………………………………. 57 كاربرد دیدها…………………………………………………………………………………………… 57 تغییر نام ستون‌ها…………………………………………………………………………………….. 58 پردازش دید در SQL ……………………………………………………………………………… 58 محدودیت‌های استفاده از SELECT ………………………………………………………… 59 تغییر داده‌ها در یك دید ……………………………………………………………………………. 59 مشكلات تغییر داده‌ها با استفاده از دیدها …………………………………………………… 59 كاربردهای مشترك دیدها ………………………………………………………………………… 60 استفاده از دیدها برای تبدیل واحدها …………………………………………………………. 61 ساده‌سازی پرس و جوهای پیچیده با استفاده از دیدها ……………………………….. 62 حذف دیدها با استفاده از جمله DROP VIEW ………………………………………… 62 د ـ اتصال جداول ……………………………………………………………………………………. 64 اتصال جدول‌ها به شرط تساوی ……………………………………………………………….. 64 اتصال جدول‌ها به شرط عدم تساوی ………………………………………………………… 65 اتصال جدول‌ها با استفاده از كلمه كلیدی JOIN ………………………………………… 66 اتصال درونی (INNER JOIN) ………………………………………………………………. 66 اتصال بیرونی (OUTER JOIN) …………………………………………………………….. 66 ه ـ كنترل جامعیت داده‌ها ……………………………………………………………………….. 68 معرفی محدودیت‌ها …………………………………………………………………………………. 68 جامعیت داده‌ها ……………………………………………………………………………………….. 68 چرا از محدودیت‌ها استفاده می‌كنیم؟ …………………………………………………………. 69 مروری بر انواع محدودیت‌ها ……………………………………………………………………. 70 محدودیت‌های NOT NULL …………………………………………………………………… 71 محدودیت‌های كلید اصلی …………………………………………………………………………. 72 محدودیت‌های یكتایی ……………………………………………………………………………….. 72 محدودیت‌های كلید خارجی ………………………………………………………………………. 72 محدودیت‌های كنترل ……………………………………………………………………………….. 74 محدودیت‌های مدیریتی …………………………………………………………………………….. 74 استفاده از ترتیب صحیح ………………………………………………………………………….. 75 روشهای مختلف در ایجاد محدودیت‌ها ………………………………………………………. 76 و ـ نرمال سازی پایگاه داده‌ها …………………………………………………………………. 77 پایگاه داده‌ای خام ……………………………………………………………………………………. 77 طراحی پایگاه داده‌ای منطقی …………………………………………………………………….. 77 نیازهای كاربر نهایی چیست؟ ……………………………………………………………………. 78 افزونگی داده‌ها ……………………………………………………………………………………….. 79 فرم‌های نرمال ………………………………………………………………………………………… 80 فرم اول نرمال ………………………………………………………………………………………… 81 فرم دوم نرمال ……………………………………………………………………………………….. 81 فرم سوم نرمال ………………………………………………………………………………………. 81 مزایای نرمال سازی ……………………………………………………………………………….. 81 معایب نرمال سازی …………………………………………………………………………………. 83 از نرمال درآوردن یك پایگاه اطلاعاتی……………………………………………………….. 83 فصل دوم: بررسی بانك اطلاعاتی اكسس………………………………………………….. 85 مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 85 آشنایی با اكسس …………………………………………………………………………………….. 86 تعریف كلی از ACCESS ……………………………………………………………………….. 88 تكنیك كار در اكسس………………………………………………………………………………… 89 طراحی جدول (TABLE) ………………………………………………………………………… 90 آشنایی با خصوصیات فیلدها در محیط طراحی……………………………………………. 91 انواع عملگرها …………………………………………………………………………………………. 102 آشنایی با تنظیم خصوصیات محیط ورود داده‌ها (DataSheet View) …………. 103 انواع فیلترها ……………………………………………………………………………………………. 108 طرز ایجاد Relationship ………………………………………………………………………. 109 آشنایی با طراحی Query ………………………………………………………………………… 113 ایجاد Query از طریق Design View ……………………………………………………… 114 كاربرد Total در Select Query …………………………………………………………….. 116 آشنایی با Action Query ………………………………………………………………………. 117 آشنایی با طراحی فرم (From) …………………………………………………………………. 118 فرم چیست؟ ……………………………………………………………………………………………. 119 طرز كار Form Wizard ………………………………………………………………………… 120 طرز كار AutoForm …………………………………………………………………………….. 121 تفاوت فرم و گزارش………………………………………………………………………………… 122 آشنایی با طراحی Report ……………………………………………………………………….. 123 طرز كار Report Wizard ……………………………………………………………………… 124 منابع ……………………………………………………………………………………………………… 125

 • گزارش کارآموزی كشف نفت درمنطقه غرب

  دانلود گزارش کارآموزی كشف نفت درمنطقه غرب,كشف,کاراموزی كشف نفت درمنطقه غرب,کارورزی كشف نفت درمنطقه غرب,گزارش کارآموزی كشف نفت درمنطقه غرب,گزارش کاراموزی كشف نفت درمنطقه غرب,منطقه غرب,نفت دانلود فایل گزارش کارآموزی كشف نفت درمنطقه غرب در 115 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • پاورپوینت درس جامعه شناسی سازمانها

  پاورپوینت درس جامعه شناسی سازمانها دانلود فایل پاورپوینت درس جامعه شناسی سازمانها پاورپوینت درس جامعه شناسی سازمانها در 227اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx نام درس : جامعه شناسی سازمانها منبع : جامعه شناسی سازمانها تالیف : انتشارات…

 • مقاله بررسی مشاركت سیاسی در جهان سوم

  پروژه بررسی مشاركت سیاسی در جهان سوم,تحقیق بررسی مشاركت سیاسی در جهان سوم,دانلود تحقیق بررسی مشاركت سیاسی در جهان سوم,مقاله بررسی مشاركت سیاسی در جهان سوم دانلود فایل مقاله بررسی مشاركت سیاسی در جهان سوم در 21 صفحه ورد قابل…

 • مجموعه گزارش کار آزمایشگاه داروسازی

  پروژه مجموعه گزارش کار آزمایشگاه داروسازی,تحقیق مجموعه گزارش کار آزمایشگاه داروسازی,دانلود تحقیق مجموعه گزارش کار آزمایشگاه داروسازی,مجموعه گزارش کار آزمایشگاه داروسازی,مقاله مجموعه گزارش کار آزمایشگاه داروسازی دانلود فایل مجموعه گزارش کار آزمایشگاه داروسازی در 92 صفحه ورد قابل ویرایش روش…

 • تحقیق جامع در مورد تغذیه

  تحقیق جامع در مورد تغذیه دانلود فایل تحقیق جامع در مورد تغذیه بخشهایی از متن: نیاز انسان به غذا یکی از احتیاجات ذاتی یا فیزیولوژیک است که مهمترین عامل بقای زندگی و طول عمر می باشد.احتیاج به غذا دائمی است…

 • پایان نامه نحوه تهیه و تنظیم صورتهای مالی سرعین

  پایان نامه نحوه تهیه و تنظیم صورتهای مالی سرعین,تهیه و تنظیم صورتهای مالی,نحوه تهیه و تنظیم صورتهای مالی سرعین دانلود فایل پایان نامه نحوه تهیه و تنظیم صورتهای مالی سرعین چكیده مطالب هدف صورتهای مالی هستة اصلی گزارشگری مالی است…

 • تحقیق بررسی اینورتر و موتورهای القایی و پمپ ها و صرفه جویی در مصرف انرژی

  اصول کنترل سرعت موتورهای القایی,اینوتر تکفاز PWM,اینوتر منبع جریان سه فاز,اینوترپل تکفاز,اینورتر با تشدید سری,اینورترهای سه فاز,اینورترهای منبع جریان,بهینه سازی مصرف انرژی,پژوهش اینورتر,تحقیق اینورتر,تحقیق بررسی اینورتر و موتورهای القایی و پمپ ها و صرفه جویی در مصرف انرژی,تحقیق درباره اینورتر,تحقیقی…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید کیت CNG

  CNG,پروژه کارآفرینی کارگاه تولید کیت CNG,پروژه کارافرینی کارگاه تولید کیت CNG,توجیه اقتصادی کارگاه تولید کیت CNG,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید کیت CNG,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید کیت CNG,طرح توجیه فنی کارگاه تولید کیت CNG,طرح توجیهی کارگاه تولید کیت CNG,کارآفرینی کارگاه تولید کیت…

 • مقاله نانوكامپوزیت های خاك رس/پلیمر

  مقاله نانوكامپوزیت های خاك رس/پلیمر,مقاله نانوكامپوزیت های خاك رسپلیمر دانلود فایل مقاله نانوكامپوزیت های خاك رس/پلیمر مقدمه نانوکامپوزیتهای خاک رس / پلیمر بهبود فوق‌العاده‌ای در بسیاری از خواص فیزیکی و مهندسی پلیمرهایی که در آنها از مقدار کمی پرکننده استفاده…

 • کاراموزی شركت شهاب خودرو

  کاراموزی شركت شهاب خودرو دانلود فایل کاراموزی شركت شهاب خودرو مقدمه اداره امور یك سازمان ، مستلزم تلفیق ماهرانه عواملی همچون، تسهیلات و امكانات، ویژگی های سازمانی ( ساختار سازمان  سیاستها  خط مشی ها و...  )، منابع انسانی است. در…

 • بررسی مقایسه ای سیستم های مغزی - رفتاری در دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری با دانش آموزان عادی

  بررسی مقایسه ای سیستم های مغزی,بررسی مقایسه ای سیستم های مغزی - رفتاری در دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری با دانش آموزان عادی,بررسی مقایسه ای سیستم های مغزی رفتاری در دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری با دانش آموزان عادی,پایان نامه…

 • بررسی اعتبار و پایایی فرم اصلاح شده مقیاس‏ انگیزش تحصیلی هارتر

  بررسی اعتبار و پایایی فرم اصلاح شده مقیاس‏ انگیزش تحصیلی هارتر دانلود فایل مقدمه.................................................................................................. 2 بیان مسأله.......................................................................................................................................................... 3 اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................................................................................. 4 اهداف پژوهش.................................................................................................................................................... 5 الف) هدف كلی.................................................................................................................................................. 5 ب) اهداف جزئی  ............................................................................................................................................. 5 سئوالات پژوهش................................................................................................................................................ 6 فرضیه های…

 • پاورپوینت بررسی موارد خاص در تئوری تقاضا

  پاورپوینت بررسی موارد خاص در تئوری تقاضا,تابع تبدیل یکنواخت,تابع تقاضای جبرانی,تعریف جانشین و مکمل بودن بر مبنای مکانیسم مارشال و والراس,دانلود پاورپوینت بررسی موارد خاص در تئوری تقاضا,روابط بین كشش ها بر تقاضای عادی,شاخص,شاخص اضافه رفاه مصرف كننده (Consumer Surplus…

 • تحقیق آفات وبیماریهای سبزی وصیفی

  آفات وبیماریهای سبزی وصیفی,پایان نامه آفات وبیماریهای سبزی وصیفی,پروژه آفات وبیماریهای سبزی وصیفی,تحقیق آفات وبیماریهای سبزی وصیفی,درباره آفات وبیماریهای سبزی وصیفی,مقاله آفات وبیماریهای سبزی وصیفی دانلود فایل تحقیق آفات وبیماریهای سبزی وصیفی مقدمه امروزه با توجه به اینکه فوائد واهمیت…

 • پروژه کارآفرینی عروسک سازی

  پروژه کارآفرینی عروسک سازی,پروژه کارافرینی عروسک سازی,توجیه اقتصادی عروسک سازی,دانلود پروژه عروسک سازی,دانلود کارآفرینی عروسک سازی,طرح توجیه فنی عروسک سازی,طرح توجیهی عروسک سازی,عروسک سازی,کارآفرینی عروسک سازی دانلود فایل [3]

 • مقاله رفتار درمانی و تغییر و اصلاح رفتار

  مقاله رفتار درمانی و تغییر و اصلاح رفتار دانلود فایل مقاله رفتار درمانی و تغییر و اصلاح رفتار تاریخچه : تاریخچه به كارگیری رویكرد رفتاری را می توان به سه بخش تقسیم كرد. جزء اصلی رویكرد رفتاری شرطی سازی كلاسیك…

 • بنا های اوّلیه مسجد جامع كبیر یزد

  بنا های اوّلیه مسجد جامع كبیر یزد دانلود فایل بنا های اوّلیه مسجد جامع كبیر یزد وجود ویژگی های متنوّع در دوره های تاریخ تكوین معماریمسجد جامع كبیر یزد از یكسو و تضادّ در نوشته ها واقوال از دیگر سو،تاریخچه…

 • بیماری های ژنتیک و تغذیه

  بیماری های ژنتیک و تغذیه,پزشکی دانلود فایل بیماری های ژنتیک و تغذیه فهرست: تاریخچه.............................. 1 مقدمه................................ 3 متخصص ژنتیك.......................... 3 تشخیص پیش از موقع و پیشگیری.......... 5 درمان................................ 6 چند نمونه از درمان های ثمربخش........ 6 پروژه ژنوم انسانی.................... 11…

 • گزارش کارآموزی کامپیوتر اداره فن آوری و اطلاعات راه آهن خراسان

  اداره فن آوری و اطلاعات,خراسان,دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر اداره فن آوری و اطلاعات راه آهن خراسان,راه آهن,کاراموزی کامپیوتر اداره فن آوری و اطلاعات راه آهن خراسان,کارورزی کامپیوتر اداره فن آوری و اطلاعات راه آهن خراسان,کامپیوتر,گزارش کارآموزی کامپیوتر اداره فن آوری…

 • بررسی گیاه کدورشتی به صورت لاتین

  بررسی گیاه کدورشتی به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Squash is the collective name given to several species of plant in the…

 • پیشینه پژوهش و مبانی نظری تعهد سازمانی (فصل دو)

  پیشینه پژوهش و مبانی نظری تعهد سازمانی (فصل دو) دانلود فایل پیشینه پژوهش و مبانی نظری تعهد سازمانی (فصل دو) در  32صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • مقاله لاتین اصول حسابداری و حسابرسی

  Cost Accountant and Cost Accounting,مقاله لاتین اصول حسابداری و حسابرسی دانلود فایل مقاله لاتین اصول حسابداری و حسابرسی Cost Accountant and Cost Accounting Goldratt once argued that cost accounting was the number one enemy of productivity (Goldratt: 1983). He later…

 • مقالةتحلیل انضباط اجتماعی

  مقالةانضباط اجتماعی,مقالةتحلیل انضباط اجتماعی دانلود فایل مقالةتحلیل انضباط اجتماعی فهرست: شیوه های ایجاد و تقویت انضباط اجتماعی فراگیری انظباط اجتماعی از كودكی وظیفه نیروی انتطامی : توسعه نظم و انضباط اجتماعی شیوه های ایجاد و تقویت انضباط اجتماعی رسول اكرم…

 • پرسشنامه احساس گناه موشر (1968)

  پرسشنامه احساس گناه موشر (1968) دانلود فایل پرسشنامه احساس گناه موشر (1968) منبع 21- Starks S, Hughey A W. African-American women at midlife: the relationship between spirituality and life satisfaction. Couns Student Aff Fac Pub; 2002. Paper 20. Available at:…

 • مقاله ظهور ماشین ،انواع شمع های ماشین

  مقاله ظهور ماشین ،انواع شمع های ماشین دانلود فایل مقاله ظهور ماشین ،انواع شمع های ماشین فهرست: انقلاب صنعتی و ظهور ماشین سپیده دم دوران نظام گرایی  چالشهای دوران ماشین  پیدایش اندیشه نظام گرایی  گسترش گرایی در برابر كاهش گرایی تاثیر…

 • مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده، اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو

  اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو,عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده,مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده، اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو دانلود فایل عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده تحقیق اصلاح تدریجی نظام عدالت…

 • پروژه كار‏آفرینی نان

  پروژه كار‏آفرینی نان,پروژه کارافرینی نان,توجیه اقتصادی نان,دانلود پروژه نان,دانلود کارآفرینی نان,طرح توجیه فنی نان,طرح توجیهی نان,کارآفرینی نان,نان دانلود فایل پروژه كار‏آفرینی نان در 35 صفحه ورد قابل ویرایش فصل اول : هدف كلی : اشتغال زایی در سطح كشور با…

 • پایان نامه میزان کنترل توجه، کنترل هدفمند و تحمل آشفتگی در پیش بینی مشکلات برونی

  پایان نامه میزان کنترل توجه,پایان نامه میزان کنترل توجه، کنترل هدفمند و تحمل آشفتگی در پیش بینی مشکلات برونی,تحمل آشفتگی در پیش بینی مشکلات برونی,کنترل هدفمند دانلود فایل پایان نامه میزان کنترل توجه، کنترل هدفمند و تحمل آشفتگی در پیش…

 • مقاله خواص دارویی دارچین

  پروژه خواص دارویی دارچین,تحقیق خواص دارویی دارچین,خواص دارویی دارچین,درباره خواص دارویی دارچین,مقاله خواص دارویی دارچین دانلود فایل مقاله خواص دارویی دارچین  دارچین درختچه ای است همیشه سبز از راسته Laurales و تیره برگ بوها با Lauraceae نام علمی   Cinnamoun Verum…

 • پایان نامه تأثیر سرمایة فكری بر عملكرد شعب بانكهای استان گیلان

  پایان نامه تأثیر سرمایة فكری بر عملكرد شعب بانكهای استان گیلان دانلود فایل [2]

 • پایان نامه پایه فیزیولوژیک درک حرکت و حس

  پایان نامه پایه فیزیولوژیک درک حرکت و حس دانلود فایل پایان نامه پایه فیزیولوژیک درک حرکت و حس اولین بار یک فیزیولوژیست اسکاتلندی به نام Bell (1826) پایه فیزیولوژیک درک حرکت و حس را مطرح نمود. بدین صورت که بین…

 • برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری

  برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری,دانلود اندروید,دانلود پاور,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پایان نامه کارشناسی برآورد وراثت پذیری,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش…

 • دانلود پاورپوینت (اسلاید) سازمانهای یادگیرنده

  اصول سازمان یادگیرنده از دیدگاه پیتر سنگه,تعریف سازمان یادگیرنده,تعریف یادگیری,حلقه های یادگیری در سازمان یادگیرنده,دانلود پاورپوینت (اسلاید) سازمانهای یادگیرنده,دانلود پاورپوینت سازمانهای یادگیرنده,مخاطرات سازمانهایی که نگرش ودیدگاههای سازمانهای یادگیرنده را بکار نم,مقدمات وشرایط لازم برای یادگیری سازمانی,منابع ومتون یادگیری سازمانی,ویژگیهای سازمانهای…

 • نمونه سوال امار کاربردی در مدیریت جهانگردی امار واحتمالات امار وکاربرد ان در مدیریت

  نمونه سوال امار کاربردی در مدیریت جهانگردی امار واحتمالات امار وکاربرد ان در مدیریت دانلود فایل نمونه سوال امار کاربردی در مدیریت جهانگردی امار واحتمالات امار وکاربرد ان در مدیریت 1ویژه رشته های تحصیلی مدیریت صنعتی مدیریت اجرایی  مجازی مدیریت…

 • بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازمانی وانگیزش کارکنان وارائه راهكارهای افزایش آن

  اعتقاد و باور ،,اعتماد به نفس ،,انگیزش ،,بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازمانی وانگیزش کارکنان وارائه راهكارهای افزایش آن,تعهد و مدیریت ،,شکوفایی,فرهنگ ،,فرهنگ سازمانی ،,مشاركت درونی و برونی،,نشاط ، دانلود فایل عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط…