پایان نامه تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفكر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران

پایان نامه تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفكر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران,تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفكر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران,رابطه میان هوش هیجانی با تفكر انتقادی

دانلود فایل

پایان نامه تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفكر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران مقدمه آدمی برای پاسخ به درخواست‌های متنوع دنیای پیچیده عصر حاضر، نیازمند توانمندی‌های بی‌شماری است از این رو براساس ضرورت‌هایی كه بر وی تحمیل می‌شود ساز و كارهایی به صورت خود انگیخته یا خود ساخته در او شكل می‌گیرد و او را از سایر جانداران متمایز می‌سازد. انسان با نگاهی ژرف و متفكرانه به رفتارهای خویش در می‌یابد كه از ویژگی‌های خاصی بهره‌مند است كه موجب سهولت سازگاری او با شرایط جدید می‌گردد. در این میان ویژگی‌های شناختی دارای نقش ویژه‌ای در رویارویی با دنیای پیچیده هستند از جمله ویژگی‌های برجسته و شاید منحصر به فرد انسانی، پدیده «هوش»[1] می‌باشد این پدیده در انسان از نظر كمی و كیفی به گونه‌ای است كه او را قادر به تمدن‌سازی كرده است. به این ترتیب تغییراتی كه در زندگی و موقعیت‌های مختلف روی می‌دهد انسان را وادار می‌سازد كه از ابعاد مختلف هوش بهره‌مند گردد. انسان در طول حیات خود پیوسته در حال حل مسئله، خلق پدیده‌های مستند با طبیعت و برقراری ارتباط و كنترل رفتار خود و دیگران به سر می‌برد كه هر یك از این فعالیت‌ها با بعدی از توانمندی‌های هوشی در ارتباط هستند. هرچند كه بحث در مورد توانمندی‌های هوشی انسان در این محدوده نمی‌گنجد اما با نگاهی تیزبین به یكی از ابعاد ممتاز هوش می‌توان ظهور رفتارهای هوشمندانه انسان را در قالب هیجانات مشاهده كرد (سارنی[2]، 1999؛ به نقل از شمس،1384)، بعد مورد نظر «هوش هیجانی[3]» است كه به شناخت فرد از خود و دیگران، ارتباط با دیگران و نیز سازگاری و انطباق با محیط برای دستیابی به اهداف موردنظر مربوط می‌شود، هوش هیجانی پیش‌بینی موفقیت فرد را ممكن می‌سازد زیرا نشان می‌دهد كه فرد چگونه دانشش را در یك موقعیت بلادرنگ به كارگیرد (بار ـ آن[4]، 2000؛ به نقل از گلمکانی،1384) . هیجان‌هایی كه افراد احساس می‌كنند ناشی از ارزیابی اطلاعات است كه این ارزیابی شامل شناخت یا پردازش اطلاعات رسیده از محیط، بدن، حافظه فرد، تمایل به پاسخگویی به شیوه خاص، و ملاحظه نتایج اعمالی كه ممكن است از حالت هیجانی به دست آیند می‌باشد. (شاكتر[5] و سینگر[6]، 1942، محی‌الدین بناب، 1375) بنابراین افكار و شناخت فرد در تعیین این كه چه هیجان‌هایی برانگیخته خواهد شد، نقش اساسی ایفا می‌كند و پس از ارزیابی موقعیت سبب واكنش هیجانی می‌گردند (اكمن[7]، 1992، به نقل از محی‌الدین بناب، 1375). ناتوانی افراد یك جامعه در شناخت صحیح و تجزیه و تحلیل موضوعات گوناگون، حل مشكلات، اتخاذ تصمیم‌های صحیح وارزیابی نتایج انواع پدیده‌ها و جریانات، نسل‌های ناتوان و سازش‌پذیر در مقابل انواع مسائل اجتماعی و فرهنگی را نتیجه خواهد داد ( پازارگادی و همكاران ،1381) بدون شك، رشد توانایی‌های پیچیده تفكر برای موفقیت انسان در قرن بیست و یكم ضروری است، اریكسون معتقد است كه توانایی در تفكر انتقادی، حل مسئله و تعقل به عنوان اهداف اساسی تربیت محسوب می‌گردد (عباسی، 1380 ) . هر فرد چه در جریان تحصیل و چه پس از فراغت از تحصیل پیوسته در حال اظهارنظر و اخذ تصمیم است،روی این زمینه باید قضاوت‌های او منطقی باشد و بتواند قضاوت دیگران را نیز ارزیابی كند و آنچه را كه با دلیل همراه است صحیح تلقی و غیر از این را بی‌اعتبار بداند. هدف تعلیم و تربیت چیزی جز تفكر نمی‌باشد و در این بخش تفكر انتقادی بخشی اساسی در تفكر و یادگیری می‌باشد كه با رشد افراد ارتباط دارد و در نهایت به رشد جامعه می‌انجامد. (مایرز[8] 1986؛ترجمه، ابیلی، 1380) دعوت به تفكر در نظام فكری مسلمان نیز مورد تاكید است. در قران آیات زیادی در این رابطه وجود دارد. برای مثال در آیه 43 سوره عنكبوت آمده است:«تعجب نكنید از این كه حشراتی از قبیل عنكبوت را مثال می‌زنیم جز عالمان و دانایان آن را در نمی‌یابند.»، در این آیه خداوند مثال‌هایی را برای انسان‌های آگاه و متفكر می‌زند. همچنین در احادیث مختلف به تفكر توصیه شده است از جمله حدیث نبوی، «یك دم اندیشه از هفتاد سال عبادت بهتر است» و اینکه حضرت علی (ع) می‌فرماید: «خردها، رهبران اندیشه، اندیشه‌ها، رهبران دلها و دلها، رهبران حس‌ها و حس‌ها، رهبران اندام‌ها هستند». (نهج‌البلاغه، نقل از الحیات)، بزرگان ادب و اندیشه نیز ما را به تفكر دعوت نموده‌اند چنانچه مولانا اندیشه را مهم‌ترین عنصر وجودی انسان قلمداد می‌كند. (اسلامی، 1382) افراد باید عقاید و افكار و عادات و مهارت‌ها، تمایلات و طرز برخورد خویشتن را مورد ارزیابی قرار دهند و با توجه به نقش هر یك از آن‌ها در زندگی و توجه به دلیل و نتایج خاص هر یك، در ارتباط با دیگران آن‌ها را بررسی نمایند. (شریعتمداری، 1376، ص 29). [1] Intelligence [2] Saarni [3] Emotional Intelligence [4] Bar-on [5] Shacter [6] Singer [7] Acman [8] Mayers مقدمه ۱بیان مسأله ۵ضرورت یا اهمیت پژوهش ۸اهداف پژوهش ۱۱فرضیه‌های پژوهش ۱۲متغیرهای پژوهش ۱۲تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها ۱۳تعاریف عملیاتی ۱۴قسمت اول: هوش هیجانی ۱۵هوش ۱۵هیجان ۱۹هوش هیجانی و سیر تاریخی آن ۲۲مؤلفه‌های هوش هیجانی ۲۸اساس زیست ـ عصبی هوش هیجانی ۲۹هوش هیجانی و هوش عمومی ۳۲دیدگاه‌های مربوط به هوش هیجانی ۳۷هوش هیجانی به عنوان یک الگوی توانایی ذهنی ۳۸هوش هیجانی به عنوان یک الگوی مختلط ۴۲نظریه گلمن به عنوان نظریه مختلط از هوش هیجانی ۴۳نظریه بار-آن به عنوان الگویی مختلط ۴۷۱) مقیاس هوش درون فردی ۴۸۲ ـ مقیاسهای هوش بین فردی ۵۴۳ ـ مقیاسهای سازش‌پذیری ۵۷۴ ـ مقیاس‌های کنترل تنیدگی ۶۰۵- مقیاسهای خلق عمومی ۶۳هوش هیجانی، تعدیل‌کننده نابرابری‌ها ۶۶جنسیت و هوش هیجانی ۶۸اندازه‌گیری هوش هیجانی ۷۰۱٫پرسشنامه بهره هیجانی (EQ – I) 712. پرسشنامه صلاحیت هیجانی ۷۲۳٫ پرسشنامه رگه فراخلق (TMMS) 724.پرسشنامه نقشه بهره هیجانی: ۷۳۵٫پرسشنامه سبک ادراک عواطف ۷۴۶٫ پرسشنامه (MEIS) 757.پرسشنامه (MSCEIT) 768.مقیاس‌های دیداری، شنیداری (ادراک‌ هیجان) ۷۶رشد و تقویت هوش هیجانی ۷۷قسمت دوم: تفکر انتقادی ۸۳تفکر و انواع آن ۸۳تاریخچه تفکر انتقادی ۹۰تفکر انتقادی ۹۴ماهیت، ویژگی‌ها و مسائل خاص تفکر انتقادی ۱۰۰ابعاد شناختی و عاطفی تفکر انتقادی ۱۰۰مهارت‌های تفکر انتقادی ۱۰۲ویژگی‌ها یا گرایش‌های کلی ۱۰۳توانایی‌های ویژه ۱۰۴مؤلفه‌های تفکر انتقادی ۱۰۸ویژگی‌های تفکرانتقادی ۱۱۲سطوح تفکر انتقادی ۱۱۴صفات متفکران انتقادی ۱۱۶نظریه‌های همسو با تفکر انتقادی ۱۱۸رویکرد فراشناختی ۱۱۸دیدگاه شناختی‌ها ۱۲۱دیدگاه پیاژه ۱۲۳نظریه یادگیری معنادار آزویل ۱۲۶دیدگاه برونر ۱۲۸تفکر انتقادی در طبقه‌بندی بلوم ۱۲۹رویکرد ساختن‌گرایی (سازندگی) ۱۳۴نظریه‌های فلسفی ۱۳۶دانش ۱۳۶آمادگی ۱۳۷مرجعیت ۱۳۸.مقایسه تفکر انتقادی با تفکر خلاق و حل مسئله ۱۴۳مقایسه تفکر انتقادی و منطق ۱۴۸راه‌های سنجش تفکر انتقادی ۱۵۱۱٫ آزمون سنجش تفکر انتقادی واتسون ـ گلاسر ۱۵۱۲٫ آزمون سنجش تفکر انتقادی کورنل ۱۵۲۳٫ آزمون تشریحی تفکر انتقادی انیس ـ وایر ۱۵۲۴٫آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا CCTST 153تقویت و پرورش تفکر انتقادی ۱۵۴قسمت سوم: مروری بر پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوع تحقیق ۱۶۳پژوهش‌های مربوط به هوش هیجانی در خارج از ایران ۱۶۳پژوهشهای انجام شده در ایران در مورد هوش هیجانی ۱۷۲پژوهش‌های مربوط به تفکر انتقادی در خارج از ایران ۱۷۶تحقیقات انجام شده در ایران در مورد تفکر انتقادی ۱۸۱روش تحقیق ۱۸۶جامعه آماری ۱۸۶نمونه ۱۸۷روش نمونه‌گیری ۱۸۷ابزارهای اندازه‌گیری ۱۸۸پرسشنامه بهره هیجانی بار ـ‌آن ۱۸۸پایایی پرسشنامه هوش هیجانی ۱۹۱پرسشنامه مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا CCTST 200روش اجرا ۲۰۵روشهای تجزیه و تحلیل دادهها ۲۰۶مقدمه ۲۰۷بخش اول: توصیف داده‌های پژوهش ۲۰۸بخش دوم: تحلیل داده‌ها (آمار استنباطی) ۲۱۴بحث و تفسیر ۲۵۲نتیجه گیری ۲۵۳محدودیت هاو مشکلات پژوهش ۲۶۲پیشنهادات پژوهشی ۲۶۳پیشنهادهای کاربردی ۲۶۴خلاصه پژوهش ۲۶۵فهرست منابع فارسی ۲۶۶

 • پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس

  پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس,پروژه بررسی جانشین های مجازات حبس,تحقیق بررسی جانشین های مجازات حبس,جانشین,حبس,دانلود پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس,مجازات,مقاله بررسی جانشین های مجازات حبس دانلود فایل پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس فهرست مطالب…

 • ترجمه مقاله چرخه زندگی، مراحل تجربه تاریخچه ی گردشگری کاتالانیا (اسپانیا)

  ترجمه مقاله چرخه زندگی، مراحل تجربه تاریخچه ی گردشگری کاتالانیا (اسپانیا) دانلود فایل ترجمه مقاله چرخه زندگی، مراحل تجربه تاریخچه ی گردشگری کاتالانیا (اسپانیا) چکیده: تا به امروز بسیاری از تجزیه و تحلیل ها در توسعه تاریخی گردشگری انجام شده…

 • پایان نامه جایگاه خانواده در اسلام

  پایان نامه جایگاه خانواده در اسلام دانلود فایل [3]

 • پایان نامه مقایسه سلامت روانی زنان با سرپرست و بدون سرپرست حدود سنی 35 ساله شهرستان رشت

  پایان نامه مقایسه سلامت روانی زنان با سرپرست و بدون سرپرست حدود سنی 35 ساله شهرستان رشت دانلود فایل پایان نامه مقایسه سلامت روانی زنان با سرپرست و بدون سرپرست حدود سنی 35 ساله شهرستان رشت چكیده هدف از تحقیق…

 • مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق

  تحقیق مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق,مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق,مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق دانلود فایل مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق جرم…

 • پایان نامه بررسی رابطه منبع كنترل ( درونی- برونی) با عزت نفس

  برونی,پایان نامه بررسی رابطه منبع كنترل ( درونی- برونی) با عزت نفس,پروژه بررسی رابطه منبع كنترل ( درونی برونی) با عزت نفس,تحقیق بررسی رابطه منبع كنترل ( درونی برونی) با عزت نفس,دانلود پایان نامه بررسی رابطه منبع كنترل ( درونی…

 • پایان نامه تاریخچه طراحی لباس و خود لباس (فنون فروشندگی)

  پایان نامه تاریخچه طراحی لباس و خود لباس (فنون فروشندگی) دانلود فایل پایان نامه تاریخچه طراحی لباس و خود لباس (فنون فروشندگی) مقدمه کلمه ی لباس از مصدر لبس که در عربی به معنای ( شبهه و اشکال و عدم…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی درباره ابراز و مهار خشم (فصل دوم پایان نامه)

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی در مورد سبک های دلبستگی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی درباره ابراز و مهار خشم (فصل دوم پایان نامه) در 20  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم…

 • امور بانکی خزانه

  امور بانکی خزانه,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت امور بانکی خزانه درس کاربینی,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت امور بانکی خزانه درس کاربینی اداره امور…

 • پایان نامه بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

  بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران,پایان نامه بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران,سیاستهای دولت برای مقابله با بحران دانلود فایل پایان نامه بحران ملی آلودگی منابع آب و…

 • اثرات نا منظمی در ساختمانهای بتنی جداسازی شده پایه تحت سه مولفه زلزله با تحلیل غیر خطی

  اثرات نا منظمی در ساختمانهای بتنی جداسازی شده پایه تحت سه مولفه زلزله با تحلیل غیر خطی,بررسی اثرات نا منظمی در ساختمانهای بتنی جداسازی شده پایه تحت سه مولفه زلزله با تحلیل غیر خطی,پایان نامه دانلود فایل فایل با فرمت…

 • پایان نامه مقایسه ویژگی های سخت رویی در بین دانشجویان ممتاز و دانشجویان مشروطی دختر دانشگاه ابهر

  پایان نامه مقایسه ویژگی های سخت رویی در بین دانشجویان ممتاز و دانشجویان مشروطی دختر دانشگاه ابهر دانلود فایل [3]

 • پایان نامه هزینه یابی

  پایان نامه هزینه یابی دانلود فایل پایان نامه هزینه یابی مقدمه   بسیاری از شرکت ها در نتیجه کاهش سود و در مواجه به رقابت فزاینده جهانی به این نتیجه رسیده اند که با طرح بهایا‍‍بی بر مبنای هدف (قیمت…

 • آرایه های فازی و کاربرد آنها در سیستم های مخابراتی و جنگ الکترونیک

  آرایه های فازی و کاربرد آنها در سیستم های مخابراتی و جنگ الکترونیک,پایان نامه آرایه های فازی و کاربرد آنها در سیستم های مخابراتی و جنگ الکترونیک,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود…

 • مقاله بررسی مدیریت منابع انسانی استراتژیك

  پروژه بررسی مدیریت منابع انسانی استراتژیك,تحقیق بررسی مدیریت منابع انسانی استراتژیك,دانلود تحقیق بررسی مدیریت منابع انسانی استراتژیك,مقاله بررسی مدیریت منابع انسانی استراتژیك دانلود فایل مقاله بررسی مدیریت منابع انسانی استراتژیك در 37 صفحه ورد قابل ویرایش   بهبود تغییر گروهی: مورد…

 • پروژه بررسی الگوریتم های مسیر یابی

  الگوریتم,پایان نامه بررسی الگوریتم های مسیر یابی,پروژه بررسی الگوریتم های مسیر یابی,تحقیق بررسی الگوریتم های مسیر یابی,دانلود پایان نامه بررسی الگوریتم های مسیر یابی,مسیر یابی,مقاله بررسی الگوریتم های مسیر یابی دانلود فایل پروژه بررسی الگوریتم های مسیر یابی در 140…

 • پایان نامه دینداری با میزان طلاق زنان

  پایان نامه دینداری,پایان نامه دینداری با میزان طلاق زنان,دینداری با میزان طلاق زنان,میزان طلاق زنان دانلود فایل پایان نامه دینداری با میزان طلاق زنان چکیده پژوهش حاضر با عنوان «بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان شهر تهران» با هدف…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی روانشناختی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی روانشناختی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی روانشناختی در  25 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه سپرده

  انواع سپرده های دریافتی,بستن حساب ها,تعریف سپرده,دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی درس حسابداری دولتی,دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه سپرده,سپرده حسن انجام کار یا معامله,سپرده شرکت در مزایده,سپرده شرکت در مناقصه,سپرده قضایی یا عادی,قوانین مربوط به سپرده ها,نحوه ثبت عملیات حسابداری حساب…

 • پاورپوینت لوازم و تجهیزات لازم جهت اتصال به شبکه اینترانت سازمان (P2MP)

  پاورپوینت لوازم و تجهیزات لازم جهت اتصال به شبکه اینترانت سازمان (P2MP) دانلود فایل پاورپوینت لوازم و تجهیزات لازم جهت اتصال به شبکه اینترانت سازمان (P2MP) این محصول در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش در 12 اسلاید می باشد. اسلاید…

 • تحقیق معماری سعدآباد

  تحقیق معماری سعدآباد دانلود فایل فهرست مندرجات:نهفتن۱ ویژگی‌های جغرافیایی۲ تاریخچه۳ فهرست کاخ-موزه‌های موجود در مجموعه سعدآباد۳.۱ ساختمان بهمن کاخ بهمن۳.۲ کاخ احمد شاهی۳.۳ کاخ اختصاصی۳.۴ ساختمان جمهورکاخ ملکه مادر۳.۵ کاخ-موزه سبز (قصر سنگی، کاخ شهوند، کاخ رضا شاه پهلوی)۳.۶ کاخ‌موزه…

 • گزارش کاراموزی اداره برق منطقه ورامین پیشوا

  اداره برق,پیشوا,دانلود گزارش کارآموزی اداره برق منطقه ورامین پیشوا,کاراموزی اداره برق منطقه ورامین پیشوا,کارورزی اداره برق منطقه ورامین پیشوا,گزارش کاراموزی اداره برق منطقه ورامین پیشوا,منطقه ورامین دانلود فایل گزارش کاراموزی اداره برق منطقه ورامین پیشوا در 44 صفحه ورد قابل…

 • پایان نامه سبک رهبری تحول آفرین و کارآفرینی سازمانی با میانجی عدالت سازمانی، تعهد سازمانی

  پایان نامه سبک رهبری,پایان نامه سبک رهبری تحول آفرین و کارآفرینی سازمانی با میانجی عدالت سازمانی، تعهد سازمانی,تعهد سازمانی,عدالت سازمانی، تعهد سازمانی,کارآفرینی سازمانی با میانجی عدالت دانلود فایل پایان نامه سبک رهبری تحول آفرین و کارآفرینی سازمانی با میانجی عدالت…

 • تحقیق اصول مقاوم سازی ساختمانها

  تحقیق اصول مقاوم سازی ساختمانها دانلود فایل تحقیق اصول مقاوم سازی ساختمانها بخشهایی از متن: - مقدمه بارهای غیر مترقبه یا غیرمعمول شامل بارهایی می‌باشند كه در روش‌های متداول، سازه معمولاً برای آنها طراحی نمی‌گردد. دو گروه عمدة این بارها…

 • سمینار مواد فولادهای ریخته گری در آلیاژ مقاوم به حرارت و بررسی تغییرات زیر ساختاری در آنها

  سمینار مواد فولادهای ریخته گری در آلیاژ مقاوم به حرارت و بررسی تغییرات زیر ساختاری در آنها دانلود فایل سمینار مواد فولادهای ریخته گری در آلیاژ مقاوم به حرارت و بررسی تغییرات زیر ساختاری در آنها چکیده :  تیوب ها…

 • اسامی لاتین علفهای هرز ایران برای بابیلون

  اسامی لاتین علفهای هرز ایران برای بابیلون,دانلود آهنگ,دانلود اسامی لاتین علفهای هرز ایران برای بابیلون,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود اسامی لاتین علفهای هرز…

 • مقاله تاثیر رنگ در شهرسازی

  مقاله تاثیر رنگ در شهرسازی دانلود فایل بخشهایی از متن: شهرسازی تحت تاثیر نگرش های مدرن و پسامدرن ورنگ در شهرسازی برنامه ریزی از ارکان و ضرورت های اساسی دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده محسوب می شود. به…

 • پروژه طرح کارآفرینی بازیابی ضایعات پلاستیک

  بازیابی,پروژه طرح کارآفرینی بازیابی ضایعات پلاستیک,پروژه کارافرینی بازیابی ضایعات پلاستیک,پلاستیک,توجیه اقتصادی بازیابی ضایعات پلاستیک,دانلود پروژه بازیابی ضایعات پلاستیک,دانلود کارآفرینی بازیابی ضایعات پلاستیک,ضایعات,طرح توجیه فنی بازیابی ضایعات پلاستیک,طرح توجیهی بازیابی ضایعات پلاستیک,کارآفرینی بازیابی ضایعات پلاستیک دانلود فایل پروژه طرح کارآفرینی بازیابی…

 • پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

  پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دانلود فایل پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چکیده گر چه در…

 • پایان نامه حج از دیدگاه قرآن

  پایان نامه حج از دیدگاه قرآن,پروژه حج از دیدگاه قرآن,پژوهش حج از دیدگاه قرآن,تحقیق حج از دیدگاه قرآن,حج از دیدگاه قرآن,دانلود حج از دیدگاه قرآن دانلود فایل پایان نامه حج از دیدگاه قرآن مقدمه شناخت صحیح مسائل حج به عنوان…

 • مقاله ترجمه شده مدیریت فنی (Research)(پژوهش در عملیات OR)

  Engineering Management,ENGR801,Operations Research In Engineering Management,پژوهش در عملیات,پژوهش در عملیات (OR),تحقیق در عملیات (OR),مدیریت فنی,مقاله ترجمه شده,مقاله ترجمه شده مدیریت فنی (Research)(پژوهش در عملیات OR) دانلود فایل Operations Research In Engineering Management October 15, 2005 By David Nguyen & Paul…

 • امزش فتو شاپ

  امزش فتو شاپ,اموزش _ فتوشاپساده دانلود فایل

 • پایان نامه بیماران مبتلا به هیپوتیروئید

  پایان نامه بیماران مبتلا به هیپوتیروئید,مبتلا به هیپوتیروئید دانلود فایل پایان نامه بیماران مبتلا به هیپوتیروئید مقدمه حمد و سپاس بیکران پروردگاری باشد که به انسان قدرت تفکر و اندیشیدن عطا فرمود و به او اختیار داد تا راهش را…

 • مقاله استاندارد حسابداری سرمایه گذاریها: آثار اقتصادی و تامین هدفهای گزارشگری مال

  مقاله استاندارد حسابداری سرمایه گذاریها: آثار اقتصادی و تامین هدفهای گزارشگری مال دانلود فایل مقاله استاندارد حسابداری سرمایه گذاریها: آثار اقتصادی و تامین هدفهای گزارشگری مال مقدمه‌ استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت…

 • پایان نامه طراحی سیستم جمع‌آوری شیرابه در مدفن پیمانه

  پایان نامه طراحی سیستم جمع‌آوری شیرابه در مدفن پیمانه,پروژه طراحی سیستم جمع‌آوری شیرابه در مدفن پیمانه,تحقیق طراحی سیستم جمع‌آوری شیرابه در مدفن پیمانه,دانلود پایان نامه طراحی سیستم جمع‌آوری شیرابه در مدفن پیمانه,شیرابه در مدفن پیمانه,طراحی سیستم جمع‌آوری,مقاله طراحی سیستم جمع‌آوری…