پایان نامه درمورد مشاوره

پایان نامه درمورد مشاوره

دانلود فایل

پایان نامه درمورد مشاوره مقدمه قال رسول الله (ص) لا مظاهره اوثق من المشاوره – هیچ پشتوانه ای مطمئن تر از مشورت نیست. در ادوار مختلف تاریخ بشری، همواره نوعی رایزنی وجود داشته است، همواره برای مردم مسائل و مشکلات هر چند ساده و ابتدایی پیش می آمده و آنان دست دست استمداد به سمت کسانی چون ریش سفید طایفه و بزرگ خانواده دراز می کردند. امروزه مشکلات انسانی پیچیده تر و دشوارتر گردیده و طبعاً متخصصینی را می طلبد که در حرفه های کمکی نظیر روانپزشکی، روان درمانی، مشاوره، مددکار اجتماعی و غیره تبحر کافی داشته باشند و بتوانند فرد را در رفع مشکلات کمک کنند. فرایند مختلف مشاوره و روان درماین بیانگر این واقعیت است که تلاش علمی و حرفه ای برای بررسی و رفع مشکلات انسانی در جریان است. درمانگران و مشاوران با صرف وقت و استفاده از تجارب علمی و مهارت های شخصی خود به بررسی مشکلات می پردازند و راههایی برای مقابله با آنها ارائه می دهند و سعی می کنند به رابطه ای توأم با اطمینان و اعتماد با مراجع نایل آیند. در دنیای امروز افسردگی بسیار شایع است. تقریباً از هر 4 ازدواج یکی به طلاق می انجامد، از هر 5 بزرگسال، یک نفر به روان درمانی نیاز دارد یا برای حفظ آرامش خود باید از  استفاده کند. بیکاری و مشکلات اقتصادی نیز اندوهی مزمن در تمام طبقات جامعه ایجاد نموده و این موضوعی است که با صرف هزینه هنگفت هم نمی توان آن را حل کرد مگر آنکه توجهی آگاهانه و مسئولانه به مشکلات تحصیلی، رفتاری و خلقی دانش آموزان و کودکان و نوجوانان داشته باشیم و از تبدیل این مشکلات دانش آموزی به معضلات پیچیده خانوادگی و اجتماعی و شغلی آینده جلوگیری کنیم. سالهاست که تصوری غلط در بین گروههایی از جامعه ما وجود دارد که: کودکی و نوجوانی دوران راحتی و فراغت از هر دغدغه و نگرانی است. در واقع وقت آن رسیده که این تصور را از ذهن بزرگترها بزداییم و آنان را هر چه بیشتر متوجه مسائل و مشکلات دانش آموزان کنیم. تشخیص افتراقی اختلال تیک را باید از سایر انواع حرکات نابهنجار که ممکن است با بیماریهای جسمانی همراه باشند (مانند بیماری هانتینگتن، سکته، نشانگان لیش – نیهان، بیماری ویلسن، کره سیدنهام، مولتیپل اسکلروز، آنسفایلت پس ویروسی و آسیب سر) متمایز کرد و یا امکان دارد تیک ناشی از اثر مستقیم مواد یا داروها باشد (مانند دارودرمانی با نورولپتیک). حرکات کره ای شکل به صورت رقص و حرکتهای نامنظم، تصادفی و غیر تکراری است. حرکات مربوط به فقدان تونوس شامل حرکات کند تاب مانندی است که با حالات طولانی تنش ماهیچه ای از هم گسیخته می شوند. حرکات آتتویید شامل حرکات کند نامنظم توام با پیچاندن است که اغلب در انگشتان دست و پا رخ می دهند ولی گاهی در چهره و گردن هم دیده می شوند. حرکات میوکلونیک شامل انقباضهای ماهیچه ای سریع شوک مانندی است که احتمال دارد بر بخشهایی از ماهیچه ها یا گروههایی از ماهیچه ها اثر گذاشته ولی به صورت یکپارچه یا هماهنگ نیست. حرکات پرشی یکسویه به صورت حرکات یکسویه متناوب و غیر ظریف اندامها با دامنه وسیع است. اسپاسمها به صورت کلیشه ای، کندتر و طولانیتر از انواع آسیب پذیری که احتمال دارد ظاهر شوند شامل اختلال تمام عیار توره، اختلال تیک مزمن حرکتی یا صوتی، بعضی از انواع اختلال وسواس فکری – عملی و شاید هم اختلال کاستی توجه – بیش فعالی است. تقریبا در 10 درصد کسانی که اختلال توره دارند شواهدی از الگوی خانوادگی یافت نمی شود. افرادی که این نوع اختلال توره «غیر ارثی» یا اختلال تیک دیگری دارند اغلب به یک اختلال روانی دیگر (مانند اختلال فراگیر رشد) یا یک بیماری جسمانی (مانند یک اختلال تشنجی) مبتلا هستند. اختلال تیک مزمن حرکتی یا صوتی ویژگیهای تشخیصی مهمترین مشخصه اختلال تیک مزمن حرکتی یا صوتی، وجود فقط یکی از انواع تیک حرکتی یا صوتی است. اما هر دو توأم نیستند (ملاک الف). از این لحاظ این اختلال با اختلال توره تفاوت دارد (که در آن باید هم تیکهای چندگانه حرکتی و هم یک یا بیش از یک تیک صوتی وجود داشته باشد). مهمترین ویژگیهای دیگر (یعنی ملاکهای ب، ج، د، هـ) مشابه اختلال توره است. اگر ملاکها با اختلال توره مطابقت کنند، تشخیص اختلال تیک مزمن حرکتی یا صوتی را نمی توان عنوان کرد (ملاک و). مشخصه های دیگر اختلال تیک مزمن حرکتی یا صوتی به طور کلی مشابه اختلال توره است. بجز ا ینکه شدت نشانه ها و اختلالهای کارکردی آن معمولاً بسیار خفیفتر است. به نظر می رسد که اختلال تیک مزمن حرکتی یا صوتی و اختلال توره با هم رابطه ژنتیکی داشته باشند زیرا اغلب در افراد یک خانواده ظاهر می شوند. بی اختیاری ادرار (بی ارتباط با یک بیماری جسمانی) ویژگی های تشخیصی: مهمترین مشخصه بی اختیاری ادرار، دفع مکرر ادرار طی روز یا شب در لباسها یا رختخواب است. (ملاک الف) دفع ادرار اغلب غیر ارادی و گهگاهی هم ممکن است ارادی باشد. برای مطرح کردن این تشخیص باید دفع ادرار دست کم دو بار در هفته و دست کم به مدت سه ماه رخ دهد و یا باعث ناراحتی یا اختلال بایستی قابل ملاحظه ای در زمینه عملکردهای اجتماعی، تحصیلی (یا شغلی) و سایر زمینه های مهم دیگر شود. (ملاک ب) روش های مشاوره هدف نخست مشاوره در چهار چوب نظریه روانكاوی آن است كه آنچه در ناهشیار است به هشیار انتقال داده شود همه آنچه در ناهشیار است زمانی در هشیار بوده است می توان با استفاده از روش های گوناگونی كه در این كتاب مورد بحث قرار گرفته اند با تعارض های واپس رانده شده كه به سطح هشیار آورده می شوند از راه های منطقی برخورد كرد. از روش های گوناگونی برای آشكار كردن ناهشیار استفاده می شود. شرح حال مفصلی از فرد تهیه و توجه خاصی به چگونگی پرداختن به حوزه های دارای تعارض و كشمكش در زندگی فرد معطوف می شود. با انكه فروید هیپنوتیسم را رد كرده است، هنوز هم از این روش برای كمك به كشف اعماق ناهشیار استفاده می شود از میان روش های متداول دیگر می توان به تحلیل مقاومت انتقال رویاها و نیز تخلیه هیجانی تداعی آزاد تفسیر و بازی درمانی اشاره كرد هدف دراز مدت در همه این روش ها ی مرسومتقویت خود درمان جوست. روش های عمده مشاوره كه در این فصل مطرح می كنیم، عبارتند از تخلیه هیجانی ، تداعی آزاد ، تحلیل انتقال ، تحلیل مقاومت، تحلیل جملات ناتمام كتاب درمانی ، قصه گویی و بازی درمانی. تخلیه هیجانی فروید به همراه بروئر نخستین كسانی بودند كه مزیت های تخلیه هیجانی را از طریق هیپنو تیسم كشف كردند . فروید دریافت اگر بیماران هیستریایی با خواب مصنوعی قادر شوند رویداد اولیه ای را كه موجب ناراحتی آنها شده است بر زبان آورند نشانه های هیستری برطرف خواهد شد. اما فروید خیلی زود هیپنوتیسم راكنار گذاشت  زیرا قادر نبود هر كسی را به خوا ب مصنوعی عمیقی فرو ببرد تا درمان جو قادرشود آن قدر به زمان قبل برگردد كه بتواند رویداد واپس رانده شده را به یادآورد . فروید كشف كرد خیلی ها همان قدر كه فقط به آنان گفته شود ریشه و علت و نشانه هیستری را به یاد آورند قادر به جستجوی آن در اعماق ضمیرشان خواهد بود.متاسفانه عده زیادی از بیماران او نیز حتی با كنترل   و نظارت  نمی توانستند ریشه و علت نشانه هایشان را بیابند.  فعالیت های گشتالتی برای کودکان پولستر و پولستر (1973) درباره کارکردهای تماس، که نشانگر ارتباط هر روزه افراد با یکدیگر است، بررسی هایی انجام داده اند. تماس معمولا لمس کردن، که از طریق یکی از حواس فیزیکی صورت می گیرد، تلقی می شود. اما هر هفت کارکرد تماس، یعنی نگاه کردن، گوش دادن، لمس کردن، صحبت کردن، حرکت کردن، بوییدن و چشیدن همگی مستقیما به طور فیزیکی انجام نمی شوند، تماس می تواند از طریق فضا نیز صورت گیرد. برای مثال، دیدن نوعی تماس است که با امواج نور صورت می گیرد و شنیدن نیز نوع دیگری تماس است که از طریق پرده بنیادین و با امواج صدا انجام می شود. با آنکه تماس فیزیکی یکی از بدیهی ترین راه های ارتباط برقرار کردن با افراد  است، امکاناتی که برای ارتباط با افراد از طریق فضا وجود دارد، مسلماً قابل استفاده تر هستند و می توانند بسیار نتیجه بخش تر باشند. استفاده از نقش تماس می تواند در کلاس های مدارس ابتدایی بسیار سودمند باشد. وقتی کودکان بتوانند در فعالیت هایی شرکت کنند که امکان تماس برایشان فراهم شود، از اعمال و احساسات کنونی شان آگاه تر می شوند. فعالیت هایی که متضمن گوش دادن هستند، به ویژه برای ایجاد جو یادگیری در کلاس مناسب هستند. آلات موسیقی آلات موسیقی می توانند به کودکان کمک کنند هیجانشان را که ممکن است واپس رانده شوند، ابراز کنند. مشاور ممکن است کودکی خجالتی را انتخاب کند و او را در میان حلقه ای از کودکان بنشاند. آن گاه آلت موسیقی پر سر و صدایی، مثل یک سنج یا طبل را به او دهد و کودک با آن آلت، موسیقی شاد و پر سر و صدایی را برای بقیه بنوازد. فعالیت هایی برای افزایش آگاهی کودکان 1- آگاهی از احساسات، به کودکان دستورالعمل های زیر را بدهید: «5 دقیقه یا بیشتر همه حواست را بر این متمرکز کن که در پوست بدنت چه احساسی داری… ببین وقتی روی صندلی با فشار می نشینی چه احساسی پیدا می کنی… وقتی پاهایت در کفش هستند چه احساسی داری یا وقتی آنها را روی زمین می گذاری چه احساس پیدا می کنی… در محلی از بدنت هست که احساس گرمی بیشتر یا احساس سردی بیشتری می کنی؟ حالا جلوبینا و به این چیزهای مختلف دست بزن.» اشیا و پارچه های گوناگون را نیز در دسترس کودک قرار دهید تا آنها را لمس کند. از کودکان می توانید بخواهید توصیفات خود را بیان کنند («من این را دوست ندارم، پیچ و تاب دارد»، «این زمخت به نظر می رسد» و غیره). 2- مزه غذا. چند نوع خوراکی به میزان اندک، نظیر هویج، سیب، شلغم، گوشت و غیره آماده داشته باشید و به کودکان این طور بگویید: «چند لقمه غذا در دهانتان بگذارید و به مدت 5 دقیقه یا بیشتر همه حواستان به این باشد که از آن غذا چه احساسی پیدا می کنید، چگونه احساسات شما تغییر می کند و آن غذا چه مزه ای می دهد. سعی کنید وقتی تمرکز حواس می دهید، با خودتان صحبت نکنید. سعی کنید با زبان، لب ها، دندان ها و دهانتان ترکیب غذا را به خوبی احساس کنید. تفاوت بین غذای بی مزه، غذای نرم و غذای خشک و غذاهای بسیار بامزه را تجربه کنید. در پایان این تمرین، یک لقمه غذا به دهان ببرید و آن را بجوید و در تمام مدت تا وقتی کاملا جویده و نرم می شود، حواستان متوجه آن باشد. تا قبل از آنکه به کلی به مایع تبدیل نشده آن را فرو نبرید.» 3- آینه. آینه بزرگی را پیش گروه بیاورید و از کودکان بخواهید یکی یکی به آن نگاه کنند. از هر کودک بخواهید 30 ثانیه یا بیشتر به آینه نگاه کند، بدون آنکه حرفی بزند، سپس از کودک بخواهید آنچه را می بیند به شما بگوید. کودک، تا می تواند باید آنچه را می بیند توصیف کند. با مهربانی با کودک صحبت کنید، اما مصرانه از او بخواهید توصیفاتش را ادامه دهد. وقتی توصیفات کودک خاتمه یافت، از کودکی دیگر بخواهید به آینه نگاه کند و کار را ادامه دهید. از عکس فوری، نوار ویدئویی و حتی فیلم می توانید به همین ترتیب برای ایجاد خودآگاهی در کودک استفاده کنید. 4- لحظه کنونی. به کودکان دستورالعمل های زیر را بدهید. «به آرامی بنشین و به دقت آنچه را که در لحظه کنونی برای آگاهی داری، ادا کنی. می توانی نخست آنها را بنویسی و سپس تمام آنها را برای خودت بگویی. در آخر، سعی کن بدون آنکه با خودت صحبت کنی، همه آنچه را که بر آنها آگاهی داری مرور کنی. فعالیت هنری برای کودکان مضطربی که نمی توانند هیجانات خویش را با کلمات ابراز کنند، می توانید از وسایل هنری بسیاری استفاده کنید. کودک می تواند با انگشتان دست یا پای خود لکه هایی رنگی را ایجاد کند، تصاویری را با گل رس درست کند و خراب نماید و تصاویری را بکشد یا نقاشی کند  تا احساسات آشفته خود را نشان دهد. در صورت لزوم، کودک را پس از تمام کردن کار هنری خویش تشویق کنید تا درباره آن صحبت کند. (ممکنه درباره نقاشی ات صحبت کنی؟) فعالیت هایی که موجب اعتماد به نفس کودک می شود 1- بازی های لمس کردنی. بچه ها نیاز به این دارند که لمس شوند، یا آنان از سر شوخی یا برای ابراز مهربانی دیگران را لمس کنند و تفاوت بین تماس «خوب» و تماس «بد» را تشخیص دهند. مشاور می تواند برای تشویق و ترغیب کودکان آنان را در آغوش بگیرد، به پشت آنها بزند و به شکل های گوناگون به آنان دست بدهد. به علاوه، از چندین نوع بازی لمس کردنی می توان برای گروههایی از کودکان استفاده کرد. حلقه زدن گروهی مستلزم آن است که کودکان دایره وار بنشینند در حالی که دو دست آنان روی شانه های نظر جلو قرار دارد و خود روی پاهای نفر پشت سر نشسته اند. در این بازی از صندلی استفاده نمی شود و اگر همه به درستی کار خود را انجام دهند حلقه ایجاد شده به خوبی حفظ می شود، بدون آنکه کسی روی زمین بیفتد. در بازی لمس کردنی دیگری، گروه به دو ستون موازی تقسیم می شوند به طوری که بچه ها پشت به پشت هم روی زمین می نشینند. در این بازی، هر شخص در حالی که دست هایش را از پشت به شریک خود قفل کرده تلاش می کند بایستد. کار گروهی خوب باعث می شود هر دو بازی نتیجه بخش باشد. ماساژ دادن شانه ها نیز در این بازی معمول است. برای این کار، بچه ها در حالی که حلقه وار ایستاده اند، هر یک شانه های نفر جلویی خود را ماساژ می دهد. سقوط مطمئن نیز تمرین دیگری است که به کودکان می آموزد چگونه به دیگران (شریک خود) اعتماد کنند و هنگام افتادن روی زمین از دوستشان کمک بگیرند. در این حالت، شریک های بازی هر یک دوستشان را هنگامی که از پشت در حال افتادن است می گیرند. بازی های لمس کردنی موجب می شود کار گروهی، اعتماد و تجربه لمس یکدیگر بدون غرض جنسی، بین کودکان بیشتر شود. 2- کف زدن و تشویق. گروه دور هم به صورت حلقه وار می نشینند، در حالی که در وسط فضایی خالی روی زمین ایجاد می شود. کودکان یک به یک به وسط حلقه می روند و نامشان را بلند می گویند. در این زمان، بقیه گروه با صدای بلند هلهله می کنند، کف می زنند و به دوستشان آفرین می گویند. کودکان می توانند تشویق یا هلهله خود را به هر شیوه ای که دوست داشته باشند، انجام دهند.

 • پرسشنامه سردرد میگرن اهواز (AMQ)

  پرسشنامه سردرد میگرن اهواز (AMQ) دانلود فایل پرسشنامه سردرد میگرن اهواز (AMQ) منابع شیرزادی بیستونی، افسانه (1381). بررسی رابطه ساده و چندگانه کمال‏گرایی، اضطراب و افسردگی با سردرد میگرن در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روان‏شناسی…

 • آموزش خود هیپنوتیزم بصورت ساده

  آموزش خود هیپنوتیزم بصورت ساده,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل آموزش خود هیپنوتیزم بصورت ساده

 • پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای

  پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای دانلود فایل پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای مقدمه ——بودجه بندی سرمایه ای جزیی از بودجه بندی مالی (بخش دوم بودجه بندی جامع )می باشد . بخش دیگر بودجه بندی جامع ، بودجه بندی عملیاتی است…

 • مقاله بررسی آداب زمان خروج

  پروژه بررسی آداب زمان خروج,تحقیق بررسی آداب زمان خروج,دانلود تحقیق بررسی آداب زمان خروج,مقاله بررسی آداب زمان خروج دانلود فایل [15]

 • طرح اختلاط آسفالت

  پاورپوینت طرح اختلاط آسفالت,پروژه پاورپوینت طرح اختلاط آسفالت,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت طرح اختلاط آسفالت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,طرح اختلاط آسفالت,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل در این پاورپوینت…

 • مقاله عوامل موثر در تخریب بناها و بافت های شهری

  مقاله عوامل موثر در تخریب بناها و بافت های شهری دانلود فایل چکیده ی قسمت هایی از متن مقاله: 1-5-تشخیص ضایعات در بنا،مجموعه و یا بافت شهری اساسی ترین بخش قبل از هر اقدام مرمتی تشخیص ضایعه یا عارضه است…

 • پاورپوینت مفهوم بهره وری (فصل اول کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری)

  اهداف ناشی از بهبود بهره وری در اطلاعیه تشکیل مرکز بهره وری ژاپن,پاورپوینت مفهوم بهره وری (فصل اول کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری),تاریخچه بهره وری,تعریف سازم,دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل اول کتاب…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش شخصیت (فصل 2)

  ادبیات تحقیق شخصیت,پیشینه پژوهش شخصیت,پیشینه تحقیق شخصیت,شخصیت,مبانی نظری شخصیت,مبانی نظری و پیشینه پژوهش شخصیت,مبانی نظری و پیشینه پژوهش شخصیت (فصل 2),مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش شخصیت در 36 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • دانلود پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت

  برا ی شنا,تعریف هزینه یابی بر مبنای فعالیت,دانلود پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (TDABC),سلسله مراتب فعالیت ها,فعالیت های فاقد ارزش افزوده,مروری بر سیستم هزینه یابی سنتی و مزایای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت,هزینه های غیر مستقیم…

 • پاورپوینت مطالعه تهیه فیبر ریز استخراج فاز جامد پوشش داده شده با نانو سیلیکا – پلی پیرول به روش پوشش دهی الکتروفورتیکی و بکار گیری آن در استخراج ترکی

  پاورپوینت مطالعه تهیه فیبر ریز استخراج فاز جامد پوشش داده شده با نانو سیلیکا – پلی پیرول به روش پوشش دهی الکتروفورتیکی و بکار گیری آن در استخراج ترکی دانلود فایل پاورپوینت مطالعه تهیه فیبر ریز استخراج فاز جامد پوشش…

 • آشنایی با انواع تیربار

  آشنایی با انواع تیربار,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق آشنایی با انواع تیربار,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تحقیق آشنایی با انواع تیربار این…

 • پایان نامه بررسی تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی

  بررسی تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی,پایان نامه بررسی تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی,تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به…

 • پروژه ریاضی مقایسه میانگین ها

  پروژه ریاضی مقایسه میانگین ها,پروژه مقایسه میانگین ها دانلود فایل مقایسه میانگین‌ها قسمتهایی از متن: آزمونهای دونمونه ای درمطالعات تجربی، شبه تجربی كه درآنها عملكرد متغیر موردمطالعه درشرایط متفاوت باهم مقایه می‌شوند طبیعت پرسش درمورد معنی دار بودن تفاوت درمیانگین،…

 • تحقیق جمع آوری و تدوین استانداردهای مستندسازی ISO,IEEE

  IEEE,پایان نامه جمع آوری و تدوین استانداردهای مستندسازی ISOIEEE,پروژه جمع آوری و تدوین استانداردهای مستندسازی ISOIEEE,تحقیق جمع آوری و تدوین استانداردهای مستندسازی ISO,جمع آوری و تدوین استانداردهای مستندسازی ISOIEEE,دانلود جمع آوری و تدوین استانداردهای مستندسازی ISOIEEE,مقاله جمع آوری و تدوین…

 • مقاله مدیریت تولید

  مقاله مدیریت تولید دانلود فایل مقاله مدیریت تولید مدیریت تولید پیش نیازهای لازم برای ورود به یک شغل معمولاً رسیدن به جایگاه یک مدیر موفق تولید ، مستلزم برخوداری از تجارب فراوانی است . اکثر مردم در چنین موقعیتی در نقس های…

 • استاندارد نگهداری زرد آلو در سرد خانه

  استاندارد نگهداری زرد آلو در سرد خانه,دانلود,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,سورت وبسته بندی میوه زردآلو,ضدعفونی اتاقهای سردخانه ووسایل بسته بندی,عملیات پس ازخاتمه نگهداری درسردخانه,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,نگهداری درسردخانه دانلود…

 • اصول تغذیه در گیاهان زراعی

  اصول تغذیه در گیاهان زراعی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت اصول تغذیه در گیاهان زراعی,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت اصول تغذیه در گیاهان زراعی

 • مقاله اندیشه های اسلامی

  مقاله اندیشه های اسلامی دانلود فایل مقاله اندیشه های اسلامی عنوان چالشها و آسیب‌های اندیشه ورزی اسلام آزادی در اندیشه اسلامی مباحثى در اندیشه اسلام منابع بخشهایی از متن: چالشها و آسیب‌های اندیشه ورزی اسلام از مهم‌ترین امتیازات انسان داشتن…

 • پایان نامه بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن

  پایان نامه بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن,پروژه بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن,تحقیق بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن,دانلود پایان نامه بررسی روابط زوجین…

 • مقاله استرس و فشارهای روانی در محیط کار

  مقاله استرس و فشارهای روانی در محیط کار دانلود فایل مقاله استرس و فشارهای روانی در محیط کار عنوان چكیده مقدمه فشار عصبی در محیط کار مدیریت بر فشارهای روحی محیط کار سندرم زدگی از کار چگونه فشارهای روانی را…

 • تحقیق فلسفه احكام و اعمال حج از منظر آیات و روایات

  تحقیق آداب حج از دیدگاه قرآن و روایات,تحقیق فلسفه احكام و اعمال حج از منظر آیات و روایات,دانلود مقاله فلسفه و آداب حج از دیدگاه قرآن و سنت,کعبه مرکز جهانی عبادت دانلود فایل مقدمه:. 1 فصل اول. 4 اهمیت جایگاه…

 • ساختار میتوكندری در انسان و نقش آن در ایجاد بیماریهای مختلف میتوكندری

  ساختار میتوكندری در انسان و نقش آن در ایجاد بیماریهای مختلف میتوكندری دانلود فایل ساختار میتوكندری در انسان   و نقش آن در ایجاد بیماریهای مختلف میتوكندری مقدمه ................................ ساختار میتوكندری ..................... ژنوم میتوكندری انسان ................. میتوكندریها نیمه خود مختار هستند…

 • مقاله تاثیر رنگ در شهرسازی

  مقاله تاثیر رنگ در شهرسازی دانلود فایل بخشهایی از متن: شهرسازی تحت تاثیر نگرش های مدرن و پسامدرن ورنگ در شهرسازی برنامه ریزی از ارکان و ضرورت های اساسی دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده محسوب می شود. به…

 • روش تحقیق بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمایی شهرستان ایلام

  پروژه بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمایی شهرستان ایلام,دانلود تحقیق بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمایی ش,روش تحقیق بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمایی شهرستان ایلام,مقاله بررسی تأثیر…

 • پاورپوینت بررسی سنگ شناسی رسوبی

  بررسی سنگ شناسی رسوبی,پاورپوینت بررسی سنگ شناسی رسوبی,تحقیق بررسی سنگ شناسی رسوبی,دانلود پاورپوینت بررسی سنگ شناسی رسوبی,رسوبی,سنگ شناسی,مقاله بررسی سنگ شناسی رسوبی دانلود فایل پاورپوینت بررسی سنگ شناسی رسوبی در 31 اسلاید قابل ویرایش سنگ ها در تمامی نقاط زمین…

 • پایان نامه برنامه نویسی مستندات آماری آموزشگاه ها ومدارس آموزش و پرورش

  برنامه نویسی مستندات آماری آموزشگاه ها ومدارس آموزش و پرورش,پایان نامه برنامه نویسی مستندات آماری آموزشگاه ها ومدارس آموزش و پرورش,مستندات آماری آموزشگاه ها ومدارس آموزش و پرورش دانلود فایل پایان نامه برنامه نویسی مستندات آماری آموزشگاه ها ومدارس آموزش…

 • تجزیه و تحلیل سیستم هتل با رشنال رز

  تجزیه و تحلیل سیستم هتل با رشنال رز,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه تجزیه و تحلیل سیستم هتل با رشنال رز,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود…

 • مدیریت دانش

  پاورپوینت مدیریت دانش,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مدیریت,مدیریت دانش دانلود فایل دانلود پاورپوینت مدیریت دانش اگر میدانستیم که چه چیزهایی را نمی دانیم ، موفقیتی صد…

 • بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبك رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی

  بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبك رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی دانلود فایل بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبك رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی چكیده انسان موجودی اجتماعی است و…

 • آموزش اکسس 2

  آموزش اکسس 2,دانلود آموزش اکسس قسمت 2,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود آموزش اکسس قسمت 2

 • هلپ فارسی مرجع قفل نرم افزاری

  farsi,help,سیستم,قفل نرم افزار,هلپ فارسی,هلپ فارسی مرجع قفل نرم افزاری دانلود فایل هلپ فارسی نرم افزار بسیار قدرتمند و مشهور Software Passport Armadillo Professionalدر زمینه ی قفل گذاری اطلاعات، که ابزاری بسیار قدرتمند برای محافظت از اطلاعات شما در مقابل کپی…

 • تحقیق بررسی مشوق های کارآمد افزاش جمعیت در کشورهای مختلف

  تحقیق بررسی مشوق های کارآمد افزاش جمعیت در کشورهای مختلف,تحقیق دانش جمعیت,تحقیق دانش خانواده,تحقیق دانش خانواده و جمعیت,تحقیق درس دانش خانواده,تحقیق درس دانش خانواده و جمعیت,دانلود تحقیق دانش خانواده,دانلود تحقیق دانش خانواده و جمعیت,دانلود تحقیق درس دانش خانواده,مشوق های بچه…

 • تحقیق اندیشه سیاسی هانر

  پروژه اندیشه سیاسی هانر,تحقیق اندیشه سیاسی هانر,دانلود تحقیق اندیشه سیاسی هانر,مقاله اندیشه سیاسی هانر دانلود فایل تحقیق اندیشه سیاسی هانر در 22 صفحه ورد قابل ویرایش  زندگی نامه ی هابز تامس هابز در سال 1588 میلادی در یكی از شهرهای…

 • طرح توجیهی ماست پروبیوتیک (غنی شده)

  طرح توجیهی ماست پروبیوتیک (غنی شده) دانلود فایل طرح توجیهی ماست پروبیوتیک (غنی شده) عناوین طرح کارآفرینی تولید ماست پروبیوتیک غنی شده شامل :  مقدمه معرفی ماست پروبیوتیک غنی شده نام و کد محصول (آیسیک ۳) شماره تعرفه گمرکی محصول…

 • تحلیل دادنامه‌ - خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی

  تحلیل دادنامه‌,تحلیل دادنامه‌ - خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی,تقابل الزام,تنظیم سند رسمی,خلع ید,مطالبه‌ی اجرت المثل دانلود فایل تحلیل دادنامه‌ - خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند…