پایان نامه رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی,پروژه رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی,تحقیق رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی,دانلود پایان نامه رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد,مقاله رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود فایل

پایان نامه رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در 99 صفحه ورد قابل ویرایش  فصل اول طرح تحقیق –     كلیات –      مقدمه –      بیان موضوع –      بیان مسئله –      اهداف تحقیق –      فرضیه های تحقیق –      ضرورت تحقیق –      متغیرهای تحقیق –      تعریف عملیاتی مقدمه انسان دارای حسی است به نام بینایی، كه این عمل را جز چشمهای او چیز دیگر میسر نمی گردند. جهان هستی را بوسیلة این دو عضو كوچك پیچیده و حساس می توانیم ببینیم جهانی كه تمام اجزا و اشیای آن مشخصه ای به نام رنگ دارند. هنگامیكه چشمان، بسته‌اند، جز سیاهی و تاریكی چیزی وجود ندارد ولی به محض گشودن آنها دنیا پراز رنگهای مختلف تصویر وارونه پردة حساس اتاق تاریك چشمانمان می گردد و عمل دیدن انجام می پذیرد در واقع اگر رنگهای مختلف تصویر نداشت. چرا كه همانگونه كه صدا اعصاب شنوایی را تحریك می‎كند و عمل شنیدن بوقوع می پیوندد و به دنبال آن عكس العمل در فرد بوجود می آید، رنگ نیز پس از تأثیر و تحریك اعصاب گیرنده خود موجب دیدن و مهمتر از آن سبب ایجاد دخالت انگیختگی در فرد می‎شود. روانشناسی و فیزیولوژی رنگها و نحوه تأثیر آنها در حالتهای رفتاری و روانی افراد از مباحث بسیار مهمی اند كه در زمینه رنگها قابل طرح و بررسی اند. هر رنگی به مقتضای خاصیت خود به نوعی در روان انسان اثر می گذارد. كه بی ربط به رفتارهای اجتماعی روانی او نیست. انتخاب رنگ اتاق، كتاب، میز، لباس و … همیشه موردتوجه آدمی بوده و كسی می خواهد رنگ دیوارهای اتاقش كرم باشد یا دیگری سبز كم رنگ و … اینها همه گویایی تأثیر رنگ در انسان اند. بطوریكه هر فردی بنا به مسایل درونی خود به رنگی انس دارد و آن را می پسندد. موضوع پژوهش: رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال تحصیلی 87-86 بیان مسئله: پدیده رنگ از جمله پدیده های طبیعی است كه شناخت آن تاریخی بس كهن داشته و در طول تاریخ تكامل بشر مطرح بوده است، این شناخت در جهت كاربرد رنگ برای زیبا جلوه دادن هر چه بیشتر و بهتر نمودن محیط زندگی است، از این رو مطالعات و پژوهشهای بسیاری از گذشته تا حال در مورد رنگ صورت گرفته و در دو قرن اخیر شناخت علمی نسبت به آن افزایش یافته است. با شناخت علمی پدیده رنگ، مساله ترجیح رنگها بر یكدیگر مطرح گردید، پژوهشهای صورت گرفته دربارة ترجیح رنگها، از نظر روان شناسی جنبة علمی داشته و با دیدگاههایی چون نظریه های زیباشناسان كه ترجیح رنگها را جزء ذاتی آنها دانسته و اساساً امری ذهنی تلقی می كنند توافق نظر ندارند و با تأكید بر ذهنیت این امر، تحقیق در این زمینه را بی مورد می دانند. آنچه مسلم است عوامل در ارتباط با ترجیح رنگ مطرح می گردد كه به طور اختصار می‎توان به این گونه بیان كرد: 1- عوامل فیزیكی، شامل عواملی است كه به فیزیك نو مربوط بوده و در رویت رنگها و ترجیح رنگی بر رنگ دیگر مؤثر هستند. برای نمونه می‎توان از طول موج و تواتر آنها نام برد. 2-   عوامل فیزیولوژیكی، این دسته از عوامل شامل فیزیولوژی چشم گیرنده های نور، تارها و سیستم عصبی هستند. 3- عوامل فرهنگی- اجتماعی، از جمله این عوامل می‎توان از ارزشهای فرهنگی، طبقه اجتماعی، پدیده های جمعی مانند مد، نامگذاری رنگها در فرهنگهای مختلف و نمادگرایی نام برد. 4- عوامل فردی كه می‎توان از حالات و واكنش های هیجانی، خصایص و ویژگیهای و شخصیتی فرد نام برد كه با ساختار شخصیتی فرد در ارتباط هستند. با توجه به این كه، هر فرد دارای صفات، خصوصیات رفتاری و ویژگی های شخصیتی منحصر به فرد است و با داشتن زندگی اجتماعی و گروهی با بسیاری دیگر از افراد، همنوائی دارد. انسان  جهت داشتن رفتاری  نسبتاً  ثابت در پیرامون  تعامل های خود، نیاز به تماس و برخوردهایی با محیط داخلی و خارجی خود دارد. فرد با اعمال محركهائی از خارج متاثر گشته و  نسبت به آن واكنش  نشان می‎دهد و به همین ترتیب  در اثر كنش و واكنش هائی كه در درون  فرد، متشكل از یادگیریهای گذشته، نگرش و منطق و استدلالی كه از آن بهره مند است، مجموعه ای پویا ونسبتاً ثابت از رفتار پدید می‌‌ آید كه بدان  شخصیت  فرد اطلاق می گردد. در پژوهش حاضر، موضوع مورد بررسی در ارتباط با ترجیح رنگ وخصوصیات  شخصیتی افراد است كه با پرسشنامه  شخصیتی(جهت سنجش بعد درون گرا -برون گرا) و سوالهایی در مورد  ترجیح رنگ است كه تشكیل مرحله ای  از مراحل پژوهش را می دهند. بر اساس پرسشنامه یاد شده و سوال بیان شده در مورد  ترجیح رنگ، اساساً رابطه بین  شخصیت و رنگ بررسی و به سوال زیر پاسخ داده می شود كه: 1-   آیا بین ترجیح رنگ و شخصیت افراد رابطه وجود دارد؟ هدف پژوهش: در اجتماع امروزی كمتر كسی یافت می‎شود كه به اهمیت رنگ و اثر عمیق آن روی انسان تردید داشته باشد. هر كدام از رنگها به تفاوت سردی و گرمی یا خنثی بودن، تأثیر روانی مشخصة خود را روی انسان ایجاد می‎كند با وجود خصوصیات فوق العاده ای كه رنگ دارد غالب اشخاص نسبت به آن كم توجه و یا كاملاً بی تفاوت هستند. شناخت قدرت رنگ به انسان در حل پاره ای مشكلات كمك قابل توجهی نموده است به طبیعت نگاه كنیم تا متوجه شویم چگونه با عوض شدن فصول، رنگها نیز تغییر می‎كند و پیوسته تركیبات زیبایی بوجود می آورند. معیار انسان در تمیز یك تركیب رنگی زیبا، طبیعت است. طبیعت منبع الهام در فراگیری هماهنگیهای صحیح و زیبا است. رنگهای هیجان انگیز بهاری در مقابل با رنگهای سرد و آرام زمستانی در احساس كاملاً متفاوت در انسان برمی انگیزند. (لوچه، 1370، صفحه 30) علیرغم خصوصیات گوناگون رنگ، این پدیده از قواعدی پیروی می‎كند كه شناخت آنها می‎تواند در بهره گیری مناسب از رنگ كمك و راهنمای مؤثر می‎باشد. با فراگیری چنین قواعدی استفاده از رنگهای مختلف آسان گشته، می‎توان محیط زندگی را به مكانی دلپذیر برای زیستن تبدیل نمود. با توجه به توضیحات فوق هدف از این پژوهش سعی در بررسی علاقمندی افراد نسبت به رنگی خاص و تیپهای شخصیتی در این زمینه می‎باشد. امید است كه بتوانیم با این پژوهش گامی مؤثر در شناخت رنگ و اهمیت آن در زندگی روزمره و عادی افراد بردارم. (ویدا ابی زاده، 1372، ص 11) فرضیه پژوهش: پژوهش فوق دارای فرضیه زیر است: –         بین انتخاب رنگ و شخصیت افراد رابطه وجود دارد. اهمیت مساله: رنگ نیز مانند هوا و آب بخشی از دنیای ماست. هیچ چیز بدون رنگ بدون شكل مادی قابل رویت نیست، نه معماری و نه هنر و نه طراحی و … رنگ پدیده ای آنچنان وسیع است كه تلاش برای شناسایی آن در یك پاراگراف به نظر عجولانه می‎آید. زیرا رنگ با اغلب فعالیتهای بشری در تماس است و در واقع مواردی كه رنگ در آن نقش نداشته باشد نادر است. فیزیك، زیست شناسی، پدیده های ادراكی و بالخصوص روان شناسی و … همه و همه با رنگ در ارتباط هستند. انتخاب رنگ بعنوان  یكی از راههای شناخت  انسان  موضوعی  مورد اختلاف و بحث انگیز است. (كاركیا، فرزانه، 1375، ص 50) به این دلیل  ساده كه انسانها  شبیه هم نیستند این موضوع تا حدی بحث انگیز می نماید. حتی دوقلوهای همسان كه از نظر فیزیولوژیكی  كاملاً به هم شبیه هستند نیز دارای شخصیت های متفاوتی می باشند. هر قدر كه اشخاص شكاك وناباوری وجود داشته باشند ولی با افزایش تدریجی بیماریهای روانی در سراسر دنیا، روشها و نظریه های جدیدی برای تشخیص بیماریها ابداع می‎شود كه رنگ را نیز شامل می‎شود. (كاركیا، فرزانه، 1375. ص61) خلاصه تحقیق رنگ را می توان پدیده ای دانست كه دارای كاربردهای بسیار فراوان در پیرامون و محیط زندگی است. چنانچه برما تاثیر می گذارد و ما از او متاثر می شویم. از این رو رنگ را می توان به عنوان عنصری مكمل زندگی و حیات دانست. با این وجود شناخت و پژوهش های علمی در این باره امری مهم و ضروری تلقی می گردد. با شناخت علمی نسبت به پدیدة رنگ، نیاز به مطالعه، بررسی و پژوهش دربارة ترجیح رنگها احساس می گردد. چنانچه این مقوله در ابعادی چون عوامل فیزیولوژیكی، فرهنگی- اجتماعی و فردی جای گرفته و قابل مطالعه و بررسی است. در حیطه علم روان شناسی، ترجیح رنگ در طیفی وسیع و در حوزه های تخصصی مختلفی مورد مطالعه قرار می گیرد. یكی از حوزه های تخصصی، روان شناسی شخصیت است. عموماً شخصیت از دیدگاهها و مكاتب مختلفی مورد مطالعه، بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. یكی از این دیدگاهها (نظریة ایزینك) شخصیت را به بعدها و سنخ های مختلفی (همچون درون گرایی- برون گرایی، روان رنجوری- استواری و گرایش به روان پریشی) تقسیم می نماید. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ارتباط بین ترجیح رنگ و سنخ شخصیتی (درون گرایی- برون گرایی) افراد مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. توصیه هایی برای پژوهش های بعدی: با توجه به داده ها و یافته های پژوهش آماری و بنیادین دربارة ترجیح رنگ و سنخ شخصیتی در بین افراد، مطالب زیر به عنوان پیشنهادهای پژوهش ارائه می گردد تا در تحقیقات بعدی كه مرتبط با پژوهش حاضر است مورد استفاده قرار گیرد. 1-   آزمون ترجیح رنگی كه مورد استفاده قرار گرفته است، در پژوهش های بعدی مورد روائی و اعتبار قرار گیرد. 2- در صورت كاربرد پرسشنامه شخصیتی آیزینك (فرم الف- 57 سوالی) در پژوهشهای دیگر ابزار فوق مورد هنجاریابی مجدد قرار گیرد. 3-  با توجه به این كه پرسشنامه شخصیتی آیزینك قادر به سنجش بعد شخصیتی روان رنجوری- استواری هم می باشد، به عنوان موضوع پژوهش می توان رابطه ترجیح رنگ و سنخ شخصیتی (روان رنجوری- استواری) افراد را مورد بررسی قرار داد. 4- از محدودة سنی دیگری به جز محدودة سنی پژوهش حاضر می توان استفاده به عمل آورد تا تاثیر خصوصیات شخصیتی كه در اثر مراحل و دوره های رشد ایجاد می شود با ترجیح رنگ مورد بررسی قرار گیرد، چرا كه عامل زمان در ترجیحات رنگی افراد تاثیر داشته و آن را می توان به عنوان یكی از عوامل دخالت دهنده در رشد شخصیت فردانست. 5- با توجه به این نكته كه طبقه اجتماعی- فرهنگی كه فرد در آن قرار گرفته در ترجیح رنگی وی تاثیر می گذارد، از این رو پژوهش در طبقات اجتماعی فرهنگی متفاوت اجرا گردیده و با همدیگر مورد مقایسه و ارزیابی قرار گیرند. امید است در آینده با پژوهشهایی در سطحی بالاتر و كیفیتی مطلوب تر اطلاعات بیشتر و مفیدتری در زمینة ترجیحات رنگی و سنخ های شخصیتی به دست آید. محدودیت های پژوهش عمده ترین مشكلات و محدودیت های پژوهش فوق، عبارتند از: 1- به دلیل كمبود منابع جهت استفاده در فصل دوم پژوهش (ادبیات و پیشینة پژوهش) ناچار به جستجوی دامنه داری در كتابخانه / مراكز علمی و بانكهای اطلاعاتی جهت به دست آوردن مطالبی از كتابها، خلاصه مقالات، مجلات و مآخذ موجود در این مراكز شدم كه در نهایت بیشتر مطالب به دست آمده در ارتباط با موضوع رنگ و شخصیت بوده و به منابعی كه به طور اخص به موضوع پژوهش حاضر مرتبط باشد، كمتر برخورد كرده ام. 2-   عدم همكاری دانشجویان و مسولان دانشگاهی با دانشجویان جهت پذیرش آنان برای كارهای تحقیقاتی. فهرست مطالب عنوان                                                                                                              صفحه گواهی…………………………………………………………………………………………………….. الف سپاسگذاری…………………………………………………………………………………………….. ب تقدیم………………………………………………………………………………………………………. ج فصل اول: طرح تحقیق مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 1 موضوع پژوهش………………………………………………………………………………………. 2 بیان مسئله………………………………………………………………………………………………. 2 هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………… 5 فرضیه پژوهش……………………………………………………………………………………….. 6 اهمیت مساله …………………………………………………………………………………………… 6  متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………. 9 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………… 9 تعریف رنگ……………………………………………………………………………………………… 9 تعریف عملیاتی شخصیت…………………………………………………………………………… 11 فصل دوم: ادبیات (پیشینه) تحقیق بخش اول: رنگ ها مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 13 تاریخچه رنگ…………………………………………………………………………………………… 16 منشاء و اهمیت رنگ…………………………………………………………………………………. 17 صفات رنگ……………………………………………………………………………………………… 18 روانشناسی رنگها…………………………………………………………………………………….. 20         تاثیرات رنگها بر روی احساس و فكر و روان انسان……………………………………. 22 رنگهای اصلی و كمكی………………………………………………………………………………. 24 جنبه های عاطفی شخصیت………………………………………………………………………… 25 رنگهای كمكی………………………………………………………………………………………….. 26 پیشینه پژوهش (آزمایش لوشر)…………………………………………………………………. 27 رنگ قرمز……………………………………………………………………………………………….. 29         رنگ زرد…………………………………………………………………………………………………. 30 رنگ نارنجی…………………………………………………………………………………………….. 33 رنگ آبی………………………………………………………………………………………………….. 33 رنگ سبز………………………………………………………………………………………………… 36 رنگ بنفش……………………………………………………………………………………………….. 37 رنگ قهوه ای…………………………………………………………………………………………… 40 رنگ خاكستری………………………………………………………………………………………… 41         رنگ سیاه………………………………………………………………………………………………… 42 تداعی رنگ و نماد گرایی رنگ……………………………………………………………………. 44 بخش دوم- شخصیت و انواع آن تاریخچه ای از نظریه های شخصیت………………………………………………………….. 48 ریشه و معنای واژه شخصیت……………………………………………………………………. 49 تعریف شخصیت………………………………………………………………………………………. 50 انواع شخصیت…………………………………………………………………………………………. 52 سنخ شناسی یونگ……………………………………………………………………………………. 54 نظریه آیزنیك…………………………………………………………………………………………… 56         جنبه های توصیفی شخصیت از دیدگاه آیزنیك……………………………………………. 57 بعد درون گرایی- برون گرایی…………………………………………………………………… 60 روان نژندان……………………………………………………………………………………………. 63 روان پریشان…………………………………………………………………………………………… 64 عوامل سببی…………………………………………………………………………………………….. 65 فصل سوم: طرح پژوهش جامعه تحقیق……………………………………………………………………………………………. 68 نمونه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 68 روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………. 68         ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………… 68 اعتبار (پایایی) ورودی پرسشنامه شخصیت آیزنیك……………………………………… 70         نحوه طرح و اجرا آزمون………………………………………………………………………….. 70 شیوه آماری مورد استفاده ………………………………………………………………………. 71 فصل چهارم: بیان و تحلیل داده ها تجزیه و تحلیل داده های آماری…………………………………………………………………. 73 جدول شماره 2……………………………………………………………………………………….. 74 تفسیر و نتیجه كلی جدول شماره 2……………………………………………………………. 75 فصل پنجم: خلاصه، بحث و نتیجه گیری خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………….. 78 توصیه هایی برای پژوهشهای بعدی…………………………………………………………… 79 محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………….. 80 تحلیل و نتایج كلی تحقیق……………………………………………………………………………. 81 فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………… 83 پیوست پرسشنامه آیزنك …………………………………………………………………………………….. 87 جدول تبدیل نمره خام به رتبه درصدی آیزنك…………………………………………….. 91

 • مقاله ارتباط مغز( ذهنیت) و بدن در علم فیزیولوژی

  مقاله ارتباط مغز( ذهنیت) و بدن در علم فیزیولوژی دانلود فایل مقاله ارتباط مغز( ذهنیت) و بدن در علم فیزیولوژی فهرست: تاریخچه روانشناسی فیزیولوژیک سیر تحولی و رشد رویکردهای مهم روانشناسی فیزیولوژیک رابطه جسم و روان (جسم و رفتار) نظریه‌های…

 • مقاله کارشناسی بررسی روش‌های برقراری امنیت در وب سایت ‌ها

  مقاله کارشناسی بررسی روش‌های برقراری امنیت در وب سایت ‌ها دانلود فایل مقاله کارشناسی بررسی روش‌های برقراری امنیت در وب سایت ‌ها بررسی روش‌های برقراری امنیت در وب سایت ‌ها فهرست مطالب عنوان                                                                                                                      صفحه چكیده                                                                                                                          1 فصل اول:…

 • نقش پل در رابطه با شهر اصفهان

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود مقاله نقش پل در رابطه با شهر اصفهان,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,نقش پل در رابطه با شهر اصفهان دانلود فایل دانلود مقاله نقش…

 • تحقیق آنتی اکسیدان 5 ( Anti oxidant )

  تحقیق آنتی اکسیدان 5 ( Anti oxidant ) دانلود فایل تحقیق آنتی اکسیدان 5 ( Anti oxidant ) چکیده: POLYPHENOL CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF RYE BRAN EXTRUDATES PRODUCED AT VARYING PARAMETERS OF EXTRUSION PROCESS ABSTRACT Extrusion, a popular method…

 • انواع سبک های ادبی

  انواع سبک ها,انواع سبک های ادبی دانلود فایل مقدمه....................................................................................................................................................................1 سابقه انواع ادبی..................................................................................................................................................5 نظریات مختلف درباره طبقه بندی کردن انواع ادبی..................................................................................6 تمییز انواع ادبی..................................................................................................................................................7 انواع ادبی در ایران..............................................................................................................................................7 انواع حماسه.........................................................................................................................................................8 تقسیم حماسه بر حسب موضوع.....................................................................................................................9 حماسه های معروف جهان............................................................................................................................10 ادبیات یونانی....................................................................................................................................................11…

 • طرح توجیهی پودر لاستیک

  طرح توجیهی پودر لاستیک دانلود فایل طرح توجیهی پودر لاستیک این طرح توجیهی شامل موارد زیر میباشد:  اهداف طرح  معرفی کامل این محصول  موارد کاربرد این محصول  بررسی ظرفیت تولید سالانه  شرایط واردات این محصول  استانداردهای محصول تولیدی  بررسی قیمت…

 • مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وكالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

  مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وكالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی,موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی دانلود فایل فهرست عنوان                                 صفحه مفدمه ................................................................................................................................................... 1 فصل اول: دفتر…

 • پایان نامه مهندسی نرم افزار و روشهای آن

  پایان نامه مهندسی نرم افزار و روشهای آن,پروژه مهندسی نرم افزار و روشهای آن,تحقیق مهندسی نرم افزار و روشهای آن,دانلود پایان نامه مهندسی نرم افزار و روشهای آن,مقاله مهندسی نرم افزار و روشهای آن,نرم افزار دانلود فایل پایان نامه مهندسی…

 • بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

  بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری,تامین مالی,تامین منابع,تامین منابع مالی,توسعه و عمران شهری,خدمات شهری,روشهای تامین منابع مالی,شهرداری,شهرداری ها,شهرنشینی,فروش خدمات,مدیریت شهری دانلود فایل شهرداری بعنوان یک نهاد عمومی عهده دار مدیریت شهری و تامین کننده…

 • پایان نامه آشنایی با بورس

  پایان نامه آشنایی با بورس,پروژه آشنایی با بورس,تحقیق آشنایی با بورس,دانلود پایان نامه آشنایی با بورس,مقاله آشنایی با بورس دانلود فایل پایان نامه آشنایی با بورس در 54 صفحه ورد قابل ویرایش  فهرست مطالب عنوان                                                                                                         صفحه فصل اول .................................................................................................................................................................. 1…

 • تحقیق کامل در مورد مسجد جمکران

  بنای مسجد جمکران,تحقیق درباره مسجد جمکران,تحقیق کامل در مورد مسجد جمکران,تحقیقی در مورد مسجد جمکران,دانلود پژوهش مسجد جمکران,دانلود تحقیق کامل درباره مسجد جمکران,دانلود تحقیق مسجد جمکران,کرامات مسجد جمکران دانلود فایل تحقیق کامل در مورد مسجد جمکران یكی از مساجدی كه…

 • مقاله غذاهای تقویت كننده حافظه

  برریس غذاهای تقویت كننده حافظه,پروژه غذاهای تقویت كننده حافظه,تحقیق غذاهای تقویت كننده حافظه,غذاهای تقویت كننده حافظه,مقاله غذاهای تقویت كننده حافظه دانلود فایل مقاله غذاهای تقویت كننده حافظه قسمتی از متن: فرآیندهای زیادی باعث گرفتگی رگ های قلب، پیدایش سلول های…

 • پاورپوینت ابزارهای سنجش ارزش افزایی

  EVA واﻧﺪازهﮔﻴﺮی آن,اﻧﺪازه ﮔﻴﺮیEVA,پاورپوینت ابزارهای سنجش ارزش افزایی,دانلود پاورپوینت ابزارهای سنجش ارزش افزایی,روﻳﻜﺮد داراﻳﻲ,روﻳﻜﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ,رویکردهای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ واﻗﻌـﻲ,ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ واﻗﻌﻲ,ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه,ﻣﺜﺎل ﺑﺮآورد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ واﻗﻌﻲ و ﺑﺎزده ﺷﺮﻛﺖ,ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ واﻗﻌﻲ (روﻳﻜﺮد د,ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭘﺲ از ﻣﺎﻟﻴﺎت NOPAT)),ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ…

 • بررسی میزان فلزات سنگین در مواد غذایی روزانه و اثرات آنها

  بررسی میزان فلزات سنگین در مواد غذایی روزانه و اثرات آنها دانلود فایل فهرست مطالب عنوان                                                                                                     صفحه فصل اول : مقدمه و طرح تحقیق 1-1- بیان مسئله..............................................................................................................................1 1-2- اهداف ، فرضیات و سئوالات تحقیق.....................................................................................2 1-2-1- اهداف تحقیق..............................................................................................................2 1-2-2- فرضیات تحقیق ...........................................................................................................2…

 • مقاله چاپ سنگی

  پایان نامه چاپ سنگی,پروژه چاپ سنگی,تحقیق چاپ سنگی,چاپ سنگی,مقاله چاپ سنگی دانلود فایل مقاله چاپ سنگی چکیده چاپ سنگی یا لیتوگرافی بیش از ۷۰ سال چاپخانه های ایران را در انحصار خود داشت. یکی از ویژگی های نسخه های چاپ…

 • پرسشنامة راهبردهای شناختی تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران (2001)

  پرسشنامة راهبردهای شناختی تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران (2001) دانلود فایل پرسشنامة راهبردهای شناختی تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران (2001) Cognitive Emotion Regulation Questionnaire منابع Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation, and…

 • پایان نامه تأثیر محرومیت های عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره برخودپنداره کودکان پرورشگاهی

  پایان نامه تأثیر محرومیت های عاطفی,پایان نامه تأثیر محرومیت های عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره برخودپنداره کودکان پرورشگاهی,پنداره کودکان پرورشگاهی,محرومیت های عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره برخودپنداره کودکان پرورشگاهی دانلود فایل پایان نامه تأثیر محرومیت های عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره برخودپنداره کودکان…

 • پروژه کارآفرینی تولید تجهیزات پزشکی

  پروژه کارآفرینی تولید تجهیزات پزشکی,پروژه کارافرینی تولید تجهیزات پزشکی,پزشکی,تجهیزات,توجیه اقتصادی تولید تجهیزات پزشکی,تولید,دانلود پروژه تولید تجهیزات پزشکی,دانلود کارآفرینی تولید تجهیزات پزشکی,طرح توجیه فنی تولید تجهیزات پزشکی,طرح توجیهی تولید تجهیزات پزشکی,کارآفرینی تولید تجهیزات پزشکی دانلود فایل سمی

 • پروژه کارآفرینی شركت بهپاك

  بهپاك,پروژه کارآفرینی شركت بهپاك,پروژه کارافرینی شركت بهپاك,توجیه اقتصادی شركت بهپاك,دانلود پروژه شركت بهپاك,دانلود کارآفرینی شركت بهپاك,شركت,طرح توجیه فنی شركت بهپاك,طرح توجیهی شركت بهپاك,کارآفرینی شركت بهپاك دانلود فایل پروژه کارآفرینی شركت بهپاك در 98 صفحه ورد قابل ویرایش  فهرست مطالب عنوان…

 • نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش و دستگاه های اجرایی

  آزمون,آزمون استخدامی,آزمون استخدامی آموزش و پرورش,آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 95,نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش و دستگاه های اجرایی,نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی با جواب,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با پاسخ,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با جواب,نمونه…

 • پاورپوینت مدل سازی غلظت و ارتفاع پتوی لجن در راكتور UASB: یک مطالعه موردی

  پاورپوینت مدل سازی غلظت و ارتفاع پتوی لجن در راكتور UASB: یک مطالعه موردی,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت مدل سازی غلظت و ارتفاع پتوی لجن در راكتور UASB یک مطالعه موردی,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود…

 • پروپوزال بررسی اثر ماده سورفکتنت در میزان مصرف آب آبیاری بر دو توده گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royallena)

  پروپوزال بررسی اثر ماده سورفکتنت در میزان مصرف آب آبیاری بر دو توده گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royallena),دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پروپوزال…

 • مقاله فیزیولوژی یادگیری و اهمیت آن

  مقاله فیزیولوژی یادگیری و اهمیت آن دانلود فایل مقاله فیزیولوژی یادگیری و اهمیت آن فهرست: یادگیری چیست؟ اهمیت حافظه و یادگیری نظر اجمالی بر یادگیری مفاهیم ارتباط یادگیری مفاهیم با سایر انواع یادگیری فیزیولوژی یادگیری  سمینار NLP .......................................................................... چکیده: «یادگیری»…

 • پیشینه پژوهش و مبانی نظری پیشرفت تحصیلی (فصل دو)

  پیشینه پژوهش و مبانی نظری پیشرفت تحصیلی (فصل دو) دانلود فایل پیشینه پژوهش و مبانی نظری پیشرفت تحصیلی (فصل دو) در  39صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • گزارش كارآموزی آزمایشگاه داروسازی

  آزمایشگاه,داروسازی,دانلود گزارش کارآموزی آزمایشگاه داروسازی,کاراموزی آزمایشگاه داروسازی,کارورزی آزمایشگاه داروسازی,گزارش كارآموزی آزمایشگاه داروسازی,گزارش کاراموزی آزمایشگاه داروسازی دانلود فایل گزارش كارآموزی آزمایشگاه داروسازی در 92 صفحه ورد قابل ویرایش روش اندازه گیری مفنامیك اسید در كپسول 250 میلی گرم (تیتریسمتری) تعداد 20…

 • گزارش كارآموزی شركت تهویه ساران

  تهویه ساران,دانلود گزارش کارآموزی شركت تهویه ساران,شركت,کاراموزی شركت تهویه ساران,کارورزی شركت تهویه ساران,گزارش كارآموزی شركت تهویه ساران,گزارش کاراموزی شركت تهویه ساران دانلود فایل گزارش كارآموزی شركت تهویه ساران  در 26 صفحه ورد قابل ویرایش درباره ساران: تاریخچه: آغاز فعالیت شركت…

 • پیشینه و مبانی نظری اختلالات رفتاری در کودکان (فصل دو)

  پیشینه و مبانی نظری اختلالات رفتاری در کودکان (فصل دو) دانلود فایل پیشینه و مبانی نظری اختلالات رفتاری در کودکان (فصل دو) در 38صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی…

 • پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو

  پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,پروژه کارافرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,ترمز,توجیه اقتصادی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,تولید,خودرو,دانلود پروژه کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,دانلود کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,طرح توجیه فنی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,طرح توجیهی کارخانه…

 • بررسی نقش افكار مزاحم (نشخوار فكری، نگرانی، وسواس فكری) در كیفیت خواب بیماران مبتلا به اختلالات خواب

  بررسی نقش افكار مزاحم (نشخوار فكری، نگرانی، وسواس فكری) در كیفیت خواب بیماران مبتلا به اختلالات خواب,بررسی نقش افكار مزاحم(نشخوار فكری,بررسی نقش افكار مزاحم(نشخوار فكری، نگرانی، وسواس فكری) در كیفیت خواب بیماران مبتلا به اختلالات خواب,پایان نامه کارشناسی ارشد (MA…

 • سمینار نساجی افزایش رسانایی الیاف با نانولوله های کربن

  سمینار نساجی افزایش رسانایی الیاف با نانولوله های کربن دانلود فایل سمینار نساجی افزایش رسانایی الیاف با نانولوله های کربن چکیده: در این پروژه، به بررسی میزان افزایش هدایت الکتریکی الیاف به کمک کامپوزیت کردن آنها با نانو تیوب های…

 • پرسشنامه سنجش سازگاری بل (فرم بزرگسالان)

  پرسشنامه سنجش سازگاری بل (فرم بزرگسالان) دانلود فایل پرسشنامه سنجش سازگاری بل (فرم بزرگسالان) این آزمون دارای ۱۶۰ سوال می باشداگر به کلیه ی پرسش های این آزمون صادقانه و با تفکر پاسخ دهید این امکان وجود دارد که شناخت…

 • امكان سنجی مناطق مناسب به كاشت محصول پسته با استفاده از تعمیم چند معیاری فضایی در محیط GIS

  امكان سنجی مناطق مناسب به كاشت محصول پسته با استفاده از تعمیم چند معیاری فضایی در محیط GIS,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم…

 • پایان نامه تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد

  پایان نامه تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد,تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد دانلود فایل پایان نامه تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد روان شناسان در دهه های اخیر در بررسی…

 • حكاكی لایه نازك sio2 وsi3n4

  حكاكی لایه نازك sio2 وsi3n4 دانلود فایل حكاكی لایه نازك sio2 وsi3n4 حکاکی لایه نازک SiO2 معمولاً بوسیله رقیق کردن یا Buffer کردن HF انجام می شود. حکاکی های PSG 10 بار سریع تر از اکسید رشد یافته حرارتی می…

 • طرح توجیهی تولید پلی اورتان ترموپلاستیک نسوز با کاربرد در روکش سیم و کابل

  طرح توجیهی تولید پلی اورتان ترموپلاستیک نسوز با کاربرد در روکش سیم و کابل دانلود فایل طرح توجیهی تولید پلی اورتان ترموپلاستیک نسوز با کاربرد در روکش سیم و کابل این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :  معرفی محصول…