پایان نامه شناخت و آشنایی با یکی از بزرگترین ایلات ایران

آشنایی با یکی از بزرگترین ایلات ایران,پایان نامه شناخت و آشنایی با یکی از بزرگترین ایلات ایران,شناخت و آشنایی با یکی از بزرگترین ایلات ایران,یکی از بزرگترین ایلات ایران

دانلود فایل

پایان نامه شناخت و آشنایی با یکی از بزرگترین ایلات ایران مقدمه همانطور كه می دانیم یكی از راههای برقراری ارتباط با جوامع و اقوام مختلف آشنایی دقیق با روحیات ، باورها، اعتقادات و ارزشهای آن قوم و گروه از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار می باشد. به زبان دیگر اگر بخواهیم رابطه نزدیكتری با تمامی افراد نه الزاما گروه و قومی خاص ایجاد كنیم باید در گام نخست آن دسته را بخوبی بشناسیم. زیرا از طریق شناخت و كسب اطلاعات و آگاهی خواهیم توانست نتایج ارزنده و مطلوب را به دست آوریم. اگر خواسته باشیم مثال عینی تری در این زمینه بیاوریم می توانید تصور كنید كه مثلا زمانی كه دولت خواسته باشد به عنوان مجری امكانات رفاهی و خدمات مناسب برای عشایر و ایلات (موضوع مورد بحث) ایجاد نماید. مسلما در ابتدا باید یكسری اطلاعات كلی و منسجم از تمامی عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی و غیره ایلات داشته باشد به همین منظور و برای شناخت بهتر و بیشتر ایلات و عشایر به عنوان یكی از اجتماعات قدیمی و بزرگ جمعیت و واقعیتی مهم در جامعه امروز ما سعی بر آن شد كه مطالبی هرچند مختصر در این رابطه گردآوری نمائیم تا شاید از این رهگذر برداشت دیگری نسبت به این اقوام كوچ رو داشته باشیم. برهمین اساس تلاش گردید كه در این پژوهش اولا مختصات جغرافیایی و موقعیت قرارگیری ایل بختیاری به عنوان یكی از بزرگترین ایلات كوچنده معرفی شود و سپس به بررسی مسائل اجتماعی و انسانی،‌اقتصادی و سیاسی و فرهنگی آن پرداخته شود. اگرچه در این پژوهش كاستی و نواقص بسیاری دیده می شود، اما در هر صورت تلاشی بوده است در جهت ترسیم دور نمایی از شناخت منطقه و آشنایی با فرهنگ سنتی پربار ایل و مسائل و موضوعاتی كه در معرض نابودی قرارداشته اند. و با جمع آوری این مطالب سعی گردید تا شیوه زندگی دسته ای از هموطنان كه دارای فرهنگ خاصی برای خود می باشند در جایی به ثبت رسیده باشد. باشد تا گامی كوچك در این راستا برداشته باشم و نظر استاد ارجمند محقق شود. هدف پژوهش : هدف پژوهش حاضر، شناخت و آشنایی با یکی از بزرگترین ایلات ایران است دراین پژوهش به بررسی چگونگی زندگی این ایل پرداخته ام و سعی کردم تا آنجا که می توانم گامی کوچک در راه شناخت این جمعیت کوشنده و فراز و نشیب های زندگی ایشان برداشته باشم . علت انتخاب موضوع : امروزه علیرغم کاهش جمعیت ایلی در ایران ایل بختیاری یکی از بزرگترین ایلات ایران است در واقع این ایل یک بزرگ ایل یا ائتلافی از چند ایل است . در ایل بختیاری 181777 نفر یا معادل 8/15 درصد کل جمعیت عشایری کوچنده حیات کوچندگی دارند بنابراین با توجه به شاخص جمعیت کوچنده در این ایل در این پژوهش ایل مذکور را به عنوان یکی از بزرگترین ایلات ایران برگزیده ایم که علیرغم گذشت سال های زیاد و فراز و فرودهایی که در مسیر زندگی ایشان به وقوع پیوسته است کماکان به حیات خود ادامه می دهد. روش تحقیق و شیوه جمع آوری اطلاعات : در این پژوهش به دو روش اسنادی و کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات مربوطه پرداخته شده است در روش اسنادی ، اسناد مربوط به شاخص ها با ترتیب موضوعی- تاریخی جمع آوری، طبقه بندی ، مقایسه و تجزیه و تحلیل شده اند . در روش کتابخانه ای عمدتا مباحث نظری و تاریخی موضوع پژوهش جمع آوری شده اند. حاصل جمع این دو روش شیوه مناسب جمع آوری اطلاعات این پژوهش می باشد. فصل 1 جغرافیای كوچ نشینان بختیاری موقعیت جغرافیایی:‌ 1-حدود و وسعت: به طور كلی محدوده ایل بختیاری، در جنوب غربی كشور در بین دو سرزمین كوهستانی و مرتفع شمال و شرق چهارمحال و بختیاری و لرستان و سرزمین جلگه ای گرمسیری مغرب و جنوب خوزستان و كهكیلویه و بویراحمد واقع شده است. به عبارتی این محدوده از بلندترین نقطه قلل مرتفع یعنی زردكوه بختیاری با بیش از 4500 متر و كوههای الیگودرز با ارتفاعاتی بیش از 2500 متر شروع شده به سمت غرب و جنوب تا جلگه پست و آبرفتی خوزستان ادامه می یابد. 2- طول و عرض جغرافیایی:‌ چون محدوده مورد نظر ما بر تقسیمات سیاسی استانها منطبق نیست سعی كرده ام كه موقعیت جغرافیایی آن را در نقاطی كه امروزه حد گسترش بختیاریها به شمار می رود در نظر بگیریم. از نظر عرض جغرافیایی بین مدارهای 31 درجه و 16 دقیقه (رامهرمز) و 33 درجه و 22 دقیقه شمالی (الیگودرز) قراردارد. و تقریبا بیش از دو درجه و 6 دقیقه عرض شمالی را می پوشاند . از نظر طول جغرافیایی بین نصف‌النهار 48 درجه و 50  دقیقه (شوشتر) و 31 درجه و 27 درجه شرقی (بروجن) قراردارد. این مطلب بیانگر آن است كه این محدوده به صورت چهارگوشی است كه طول و عرض آن با اندکی اختلاف تقریبا با هم برابر است و مسیرهای كوچ،‌صرفنظر از مناطق دشوار كوهستانی و دره های نسبتا كوتاه و مناسب است و استقرار عشایر در بخش های مختلف،بین طوایف و مناطق یكجانشین، به طور یكنواخت تر و ساده تر انجام می گیرد. برخلاف مسیر ایل قشقایی كه در كوچ از جنوب به شمال را باید طی كنند. 3- موقعیت نسبی: منطقه بختیاری در دو محدوده مشخص و متفاوت با هم گسترده شده است: منطقه اول شامل شمال و شرق آن می باشد كه ییلاق عشایر است و به طور كلی در محدوده زاگرس میانی از شمال غربی به جنوب شرقی در امتداد رشته كوههای زاگرس كشیده شده است. به طوری كه ارتفاع این منطقه از 1000 متر درجنوب تا بیش از 4500 متر در شمال متغیر است. (زردكوه 4527 متر،‌اشترانكوه در لرستان 4328 متر). منطقه دوم جلگه خوزستان است كه خاك بختیاری به شمال شرق و مشرق این جلگه محدود می شود. (بخش قشلاقی بختیاری ها). این منطقه با حداقل ارتفاع (كمتر از نهصد متر) و نزدیكی به حوزه گرم و خشك خلیج فارس از مناطق شمال تفكیك می شود. به طور كلی شمال و شرق سرزمین بختیاری در محدوده ارتفاعات فشرده و چین خورده زاگرس شمالی واقع است و تمام مسائل محیطی و آب و هوایی و زیستی آن با وضعیت كوهستانی ارتباط كامل داشته و برعكس بخش جنوب و جنوب غربی آن در جلگه خوزستان واقع شده است و از نظر اكولوژیكی و پدیده های زیستی از جمله رویش گیاهی كاملا متفاوت بوده، با وضعیت نسبی منطقه گرم خوزستان و خلیج فارس مرتبط است. تفاوتهای فصلی بین این دو محیط كه اختلافها و تضادهایی از نظر آب و هوایی،‌زمان رویش گیاهان و منابع آب دارند و موجب كوچ‌ و جابجایی عشایر و دام آنان می شود. 4- حدود سرزمین بختیاری: امروزه منطقه های اصلی سكونت بختیاریها در دو استان چهارمحال بختیاری و خوزستان نشان داده می شود. اما حوزه نفوذ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آن در خارج از این استانها كاملا مشهود است. به طور كلی منطقه سكونت ایل بختیاری به این مناطق محدود می شود. از شمال به نجف آباد، داران، الیگودرز، از مشرق به اصفهان، شهرضا، بروجن، از جنوب به سمیرم و لردگان و شمال استان كهكیلویه و بویراحمد و بالاخره از غرب و جنوب غربی به شهرستانهای مشرق خوزستان نظیر شوشتر و دزفول و مناطق بین آنها، اگرچه تا اهواز نیز گسترش دارد. 5- وسعت: اگرچه تعیین مساحت واقعی منطقه بختیاری با توجه به حدود گسترش آن در جهات مختلف كار ساده ای نیست توانسته ایم مساحت تقریبی آن را محاسبه كنیم. با درنظرگرفتن ناحیه بین شوشتر و بروجن (منتهی الیه غرب و شرق منطقه) و رامهرمز و الیگودرز (منتهی الیه جنوب و شمال منطقه) مساحتی حدود 50626 كیلومترمربع به دست می آید كه از این مقدار 14870 كیلومترمربع در استان چهارمحال و بختیاری 6602 كیلومترمربع در شهرستان ایذه، 4313 كیلومترمربع در شهرستان رامهرمز، 3538 كیلومترمربع در شهرستان شوشتر، 6986 كیلومترمربع در شهرستان مسجدسلیمان، 7976 كیلومترمربع در شهرستان الیگودرز واقع شده است. مطابق این تقسیم بندی، اینطور استنتاج می شود كه از نظر وسعت تفاوت مهمی بین ییلاق و قشلاق بختیاری مشاهده نمی شود واین خود نشان دهنده وضعیت خوب و مرغوب بودن مراتع در قشلاق است . زیرا معمولا در ایران مناطق قشلاقی به سبب رطوبت كمتر،‌فقر پوشش گیاهی و خشكسالی های متعدد نسبت به مناطق ییلاقی از نظر مرتع محدودیت بیشتری دارد و معمولا قشلاق باید وسیعتر از ییلاق باشد. نظیر قشلاق قشقاییها كه دوبرابر ییلاق آنان است یا قشلاق عشایر كرمان، البرز جنوبی و خراسان. در مورد بختیاری ها تقریبا موازنه ای بین حدود مراتع قشلاقی و ییلاقی  وجود دارد كه خود حاكی از پوشش گیاهی مناسب و كافی در دو منطقه است. اما باید توجه داشت كه امروزه مناطقی كه عملا تحت نفوذ و استقرار عشایر بختیاری است به مراتب كمتر از محدوده های مذكور وسعت دارد . به طوری كه وسعت مناطق تحت نفوذ در ییلاق ده هزار و در قشلاق 12 هزار كیلومترمربع درنظرگرفته شده است كه بر مناطق و مراكز اصلی بختیاریها منطبق است. در حالی كه دامنه نفوذ آنان تا مساحتی حدود دو برابر ارقام فوق (بیش از 5000 كیلومترمربع) تعیین می شود.

 • پایان نامه معیارهای شایستگی مدیریت وویژگیهای یك مدیر موفق از دیدگاه اسلام

  پایان نامه معیارهای شایستگی مدیریت,پایان نامه معیارهای شایستگی مدیریت وویژگیهای یك مدیر موفق از دیدگاه اسلام,مدیر موفق از دیدگاه اسلام,مدیریت وویژگیهای یك مدیر موفق دانلود فایل [3]

 • بررسی گیاه قهوه به صورت لاتین

  بررسی گیاه قهوه به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Coffee is the name give to several species of plant in the genus…

 • توسعه تكنولوژی هوشمند برای منسوجات و پوشاك

  توسعه تكنولوژی هوشمند برای منسوجات و پوشاك دانلود فایل توسعه تكنولوژی هوشمند برای منسوجات و پوشاك مقدمه توسعه تكنولوژی هوشمند برای منسوجات و پوشاك رئوس مطالب هدف این مجموعه ویرایش شده، كه یك بازبینی و بررسی آخرین توسعه های تكنولوژی…

 • ساختار جلسات درمان کوتاه مدت راه حل محور

  درمان کوتاه مدت راه حل محور,ساختار جلسات درمان کوتاه مدت راه حل محور دانلود فایل ساختار جلسات درمان کوتاه مدت راه حل محور جلسه اول هدف:آشنایی گروه با هم و با درمانگر گروه، بیان قواعد گروه و تعیین چهارچوب­ها و…

 • مقاله معایب و محاسن ازدواج

  محاسن ازدواج,معایب ازدواج,مقاله معایب و محاسن ازدواج دانلود فایل مقاله معایب و محاسن ازدواج فهرست: نگاه اجمالی به ازدواج محاسن ازدواج 1-نهاد خانواده 2-عشق و علاقه 4-بهداشت روانی معایب ازدواج 1-تعارضات خانوادگی 3-طلاق منابع چکیده : خانوار یک واحد آماری…

 • گزارش کاراموزی بررسی وضعیت فروشگاههای شركت های تعاونی روستایی حوزه عمل سازمان تعاون روستایی شهرستان ابهر

  دانلود گزارش کارآموزی بررسی وضعیت فروشگاههای,کاراموزی بررسی وضعیت فروشگاههای شركت های تعاونی روستایی حوزه عمل سازمان تعاون روستایی شهرستان ابهر,کارورزی بررسی وضعیت فروشگاههای شركت های تعاونی روستایی حوزه عمل سازمان تعاون روستایی شهرستان ابهر,گزارش کاراموزی بررسی وضعیت فروشگاههای شركت های…

 • تحقیق انواع اسلحه

  تحقیق انواع اسلحه دانلود فایل تحقیق انواع اسلحه قسمتی از متن: نام اسلحه : پانزرفوست (Panzerfaust ) ( مشت زرهی : armour-fist ) نوع اسلحه : راکت شانه پرتاب کشور سازنده : آلمان توسط شرکت هوگو اشنایدر آ.جی. (Hugo Schneider…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سرمایه اجتماعی

  ادبیات تحقیق سرمایه اجتماعی,پیشینه پژوهش سرمایه اجتماعی,پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی,سرمایه اجتماعی,سرمایه اقتصادی,سرمایه انسانی,سرمایه سیاسی,سرمایه فرهنگی,مبانی نظری سرمایه اجتماعی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش سرمایه اجتماعی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پایان نامه سرمایه اجتماعی…

 • نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی زراعی-باغبانی

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رسته شغلی IT شبکه,نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر,نمونه سوالات اختصاصی,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با پاسخ دانلود فایل نمونه سوالات آزمون استخدامی  اموزش و پرورش تفکیک رسته…

 • مبانی و پیشینه نظری بهداشت و سلامت روانی

  مبانی و پیشینه نظری بهداشت و سلامت روانی دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری بهداشت و سلامت روانی در 59 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • پروژه کارآفرینی شرکت سهامی ایران خلیج کو-گروه بهمن

  پروژه کارآفرینی شرکت سهامی ایران خلیج کو-گروه بهمن,پروژه کارافرینی شرکت سهامی ایران خلیج کوگروه بهمن,توجیه اقتصادی شرکت سهامی ایران خلیج کوگروه بهمن,دانلود پروژه شرکت سهامی ایران خلیج کوگروه بهمن,دانلود کارآفرینی شرکت سهامی ایران خلیج کوگروه بهمن,سه,شرکت,طرح توجیه فنی شرکت سهامی…

 • پایان نامه بررسی عملكرد سیستم زمین برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه

  پایان نامه بررسی عملكرد سیستم زمین برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه دانلود فایل پایان نامه بررسی عملكرد سیستم زمین برجهای خطوط انتقال  در برابر صاعقه فیزیك صاعقه ( Physics of lightning )     صاعقه را می‌توان یك تخلیة گذرای…

 • پاورپوینت آشنایی با گل رز106

  آشنایی با رزها 106 اسلاید,آشنایی با گل رز,پاورپوینت آشنایی با رزها 106 اسلاید,پاورپوینت آشنایی با گل رز,پاورپوینت آشنایی با گل رز106,پاورپوینت آشنایی با گل رز106اسلاید,رز,گل رز دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با رزها 106 اسلاید تاریخچه گل رز به عنوان ملکه…

 • مبانی نظری پایان نامه با موضوع اثربخشی سازمانی

  مبانی نظری پایان نامه با موضوع اثربخشی سازمانی دانلود فایل مبانی نظری پایان نامه با موضوع اثربخشی سازمانی در 27 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • طرح توجیهی تولید رنگ عایق حرارتی برای کاربرد های ساختمانی با گویچه های شیشه ای نانویی

  طرح توجیهی تولید رنگ عایق حرارتی برای کاربرد های ساختمانی با گویچه های شیشه ای نانویی دانلود فایل طرح توجیهی تولید رنگ عایق حرارتی برای کاربرد های ساختمانی با گویچه های شیشه ای نانویی خلاصه طرح نام محصول تولید رنگعایق…

 • مهارت‎های مورد نیاز معلمان درعصر دانایی

  مهارت‎های مورد نیاز معلمان درعصر دانایی دانلود فایل مهارت‎های مورد نیاز معلمان درعصر دانایی امروزه ما در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات و به كلامی در عصر دانایی به سر می‎بریم. فناوری‎های جدید، به ویژه فناوری‎های مربوط به عرصه اطلاعات…

 • بررسی استفاده كنندگان نهایی از پایگاه اطلاعاتی مدلاین (جدول )

  بررسی استفاده كنندگان نهایی از پایگاه اطلاعاتی مدلاین (جدول ) دانلود فایل بررسی استفاده كنندگان نهایی از پایگاه اطلاعاتی مدلاین (جدول ) چکیده هدف این پژوهش بررسی نقش متغیرهایی مانند رشته و مقطع تحصیلی در نتایج كاوش استفاده‎كنندگان نهایی از…

 • پاورپوینت بررسی حوزه های آبریز و خصوصیات آنها

  بررسی حوزه های آبریز و خصوصیات آنها,پاورپوینت بررسی حوزه های آبریز و خصوصیات آنها,تحقیق بررسی حوزه های آبریز و خصوصیات آنها,حوزه های آبریز,خصوصیات حوزه های آبریز,دانلود پاورپوینت بررسی حوزه های آبریز و خصوصیات آنها,مقاله بررسی حوزه های آبریز و خصوصیات…

 • تحقیق بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی و خارجی پسته ایران وارائه راهکارهای توسعه صادرات

  آفات انباری پسته,بررسی مشكلات تولید و توزیع داخلی و خارجی پسته ایران وارائه راهكارهای توسعه صادرات,تحقیق بررسی مشكلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه راهكارهای توسعه,تحقیق بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی و خارجی پسته ایران وارائه راهکارهای…

 • مقاله تأثیر تبلیغات بازیهای اینترنتی خشونت آمیز بر كودكان و نوجوانان

  تأثیر تبلیغات بازیهای اینترنتی خشونت آمیز بر كودكان و نوجوانان,مقاله تأثیر تبلیغات بازیهای اینترنتی خشونت آمیز بر كودكان و نوجوانان دانلود فایل مقاله تأثیر تبلیغات بازیهای اینترنتی خشونت آمیز بر كودكان و نوجوانان فهرست: مقدمه تعاریفی از خشونت در رسانه…

 • مقاله درباره آفتابگردان

  آفتابگردان,پایان نامه آفتابگردان,پروژه آفتابگردان,تحقیق آفتابگردان,دانلود آفتابگردان,درباره آفتابگردان,مقاله درباره آفتابگردان دانلود فایل مقاله درباره آفتابگردان خصوصیات گیاهی: آفتابگردان با نام علمی Helianthus annuus L . گیاهی است یكساله از تیره مركبه Compositae كه بصورت بوته ای استوار رشد می كند .…

 • پژوهش شبكه ها و تطابق در گراف

  پژوهش شبكه ها و تطابق در گراف دانلود فایل پژوهش شبكه ها و تطابق در گراف عنوان                                                                         صفحه مقدمه فصل 1 شبكه ها 1-1 شارش ها 1-2 برش ها 1-3 قضیه شارش ماكزیمم – برش مینیمم 1-4 قضیه منجر فصل…

 • سمینار برق روش های شارژ متقارن مبدل های چند سطحی كاسكاد

  سمینار برق روش های شارژ متقارن مبدل های چند سطحی كاسكاد دانلود فایل سمینار برق روش های شارژ متقارن مبدل های چند سطحی كاسكاد لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر…

 • گزارش در مورد مطالعات فرهنگی

  گزارش در مورد مطالعات فرهنگی دانلود فایل گزارش در مورد مطالعات فرهنگی مقدمه: دکتر کاظم معتمدنژاد، استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی: مطالعات فرهنگی به معنای دقیق کلمه، مطالعاتی است که محتوای آن ارتباطات است . مطالعات فرهنگی یعنی مطالعه ارتباطات.…

 • پرسشنامه سلامت معنوی الیسون و پالوتزین (1982)

  پرسشنامه سلامت معنوی الیسون و پالوتزین (1982) دانلود فایل پرسشنامه سلامت معنوی الیسون و پالوتزین (1982) منابع : رضایی، محبوبه، سیدفاطمی، نعیمه، حسینی، فاطمه. سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی، مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه پزشکی…

 • مقاله بررسی عدالت

  پروژه بررسی عدالت,تحقیق بررسی عدالت,دانلود تحقیق بررسی عدالت,مقاله بررسی عدالت دانلود فایل [2]

 • مقاله یک مدل تحمل خطا برای سیستم اکتور –سنسور بی سیم

  مقاله یک مدل تحمل خطا برای سیستم اکتور –سنسور بی سیم دانلود فایل مقاله یک مدل تحمل خطا برای سیستم اکتور –سنسور بی سیم یک مدل تحمل خطا برای سیستم اکتور –سنسور بی سیم چکیده: یک شبکه بی سیم حسگر…

 • پایان نامه گسترش متودولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین

  پایان نامه گسترش متودولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین دانلود فایل پایان نامه گسترش متودولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین چکیده: یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد برای جلوگیری ازحوادث ترافیكی، مهارتخلف…

 • مقاله مراحل رشد تعلیم و تربیت كودك

  مقاله مراحل رشد تعلیم و تربیت كودك دانلود فایل مقاله مراحل رشد تعلیم و تربیت كودك مقدمه مظاهر طبیعت و تمام موجودات  از اجداد به وجود آمده اند، هیچ موجودی با موجود دیگر همسان نیست، آیا هرگز فكر كرده اید؛…

 • پاورپوینت بانک تسویه بین المللی

  پاورپوینت بانک تسویه بین المللی,چهار ویژگی کار کردی بانک تسویه بین المللی,دانلود پاورپوینت بانک تسویه بین المللی,سرمایه بانک تسویه بین المللی,سه نقش مهم بانک تسویه بین المللی,فعالیتهای بانکی بانک تسویه بین المللی,مقر و تشکیلات بانک تسویه بین المللی,نام كمیته‎های مرتبط…

 • آموزش شیمی مبتنی بر روشIT

  آموزش شیمی مبتنی بر روشIT,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تجربیات مدون دبیر شیمی عنوان آموزش شیمی مبتنی بر روشIT,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تجربیات مدون…

 • پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی پشتیبانی تصمیم

  انواع تصمیمات,پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی پشتیبانی تصمیم,تصمیم گیری,دانلود پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی پشتیبانی تصمیم,سیستم اطلاعات مدیریت,سیستم اطلاعاتی و تصمیم گیری,سیستم پردازش عملیات,سیستم پشتیبانی تصمیم گیری,سیستم پشتیبانی مدیران ارشد,سیستم های هوش مصنوعی و سیسم های خبره,نظام اداری خودکار دانلود فایل عنوان: پاورپوینت سیستمهای…

 • فرم های مربوط به بنگاه های ماشین و خانه و مشاورین املاک- عریضه نویسان، ادارات و تمامی فرمهای خرید

  استخدام,چک بلامحل,درخواست ابطال شناسنامه قبلی,دعاوی خانوادگی و مدنی,فرم ها و اظهارنامه های حقوقی,فرم های مربوط به بنگاه های ماشین و خانه و مشاورین املاک- عریضه نویسان، ادارات و تمامی فرمهای خرید,قرارداد,قرارداد استخدامی,قرارداد رهن و اجاره,نمونه اجاره سردخانه,نمونه برگ شکایت کیفری,نمونه…

 • پایان نامه کارشناس ارشد مدیریت : اتوماسیون و نگهداری تعمیرات

  پایان نامه کارشناس ارشد مدیریت : اتوماسیون و نگهداری تعمیرات,پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی علل گریز از پرداخت حق بیمه واقعی توسط كارفرمایان,دانلود,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه…

 • پایان نامه پیاده سازی سخت افزاری الگوریتم استاندارد رمزنگاری پیشرفته (AES) در شبکه های مخابراتی WIMAX با استفاده از VHDL

  پایان نامه پیاده سازی سخت افزاری الگوریتم استاندارد رمزنگاری پیشرفته (AES) در شبکه های مخابراتی WIMAX با استفاده از VHDL دانلود فایل پایان نامه پیاده سازی سخت افزاری الگوریتم استاندارد رمزنگاری پیشرفته (AES) در شبکه های مخابراتی WIMAX با استفاده…