پایان نامه صدا و بیان برای بازیگر

پایان نامه صدا و بیان برای بازیگر

دانلود فایل

پایان نامه صدا و بیان برای بازیگر فهرست: مقدمه…………………………………. 1 بخش اول: تاریخچه ………………………. 8 – چشم انداز تاریخی صدا و بیان …………… 8 – زبان در تاتر …………………….. 30 بخش دوم: تكلم………………………….. 51 – اندامهای گفتار……………………. 52 – آوای كلام زبان فارسی ………………. 62 – توصیف آوایی مصوت­ها و صامت­ها ……….. 65 – تبیین تمایز صدا و گفتار …………… 71 – تولید صدا ……………………….. 72 – تنفس(كلیات) ……………………… 77 – تمرین­ها …………………………. 80 بخش سوم: عناصر آواهنگ(لحن) ……………… 110 – كیفیت …………………………… 112 – قدرت ……………………………. 116 – زمان ……………………………. 121 – دانگ صدا ………………………… 124 – تمرین­ها …………………………. 125 بخش چهارم:تشدید كننده­ها……………..        – حلق/ بینی / دهان ………………………………………….. 135 – تنوع دانگ و شتاب……………………………………………. 137 – تنوع ارتفاع صدا……………………………………………… 138 – تمرین­ها …………………………. 140 ضمیمه: زمانبندی………………….. 147 – شتاب ……………………………. 148 – ضرب …………………………….. 152 – ضرباهنگ………………………….. 153  – منابع و مآخذ   156 ===================== عنوان رسالة عملی كسی به سرهنگ نامه نمی­نویسد عنوان رساله نظری : صدا و بیان برای بازیگر ======================== بخشهایی از متن: مقدمه این رساله درباره جذابترین حرفه­ها در دنیا است. نیز درباره این است كه چگونه بتوانیم زیباترین، متقاعدكننده­ترین و مؤثرین ابزار صوتی-یعنی صدای انسانی را تولید كنیم. تأتر هنری است جمعی و وابسته به كار گروهی، و بازیگران مردمانی هستند متكی به كار مشترك. كار بازیگری علیرغم تصور بسیاری اشخاص، بسیار پرزحمت و شاق است[1]. آنان نمی­توانند مسئولیت خود را تفویض كنند، نمی­توانند در جریان تمرین و اجرا مرتكب غیبت شوند و بدون همكاری نمی­توانند كار كنند. مهمتر از همه اینكه نمی­توانند از زیر بار تمرین­های شخصی و مطالعه­ی روزانه شانه خالی كنند. بازیگران انسانهایی اجتماعی­اند كه باید با خودشان و نقش­هایشان رابطة متقابل داشته باشند. بدن و صدا باید هماهنگ با یكدیگر حركت كنند، همچون زمانی كه بازیگر با دیگران حركت و گفتگو می كند. این نكات پیشة بازیگر را هم جذاب می­سازد و هم بسیار مشكل. من خود به عنوان بازیگر و كارگردان، و تماشاگر، بسیار دیده­ام كه دانشجویان و مجریان كم تجربه و بعضاً پر تجربه به هنگام اجرای نقش، اجرای كلامی پیچیده كه مستلزم طراحی و تربیت بیان است، هراس از نرساندن صدا در سالنی بزرگ، پرداخت خصایص شخصیت، الگوهای متفاوت كلامی، مسئله زمان­بندی و نیاز به انعطاف صدا، مشكلات عدیده­ای پیش روی خود می­یابند. در هرحال خوانندة این سطور- بازیگر- در ارتباط با این مشكلات پیوسته با پرسش­هایی مواجه است، و این رساله در پی آن است پاسخ­هایی پیش رو قرار دهد تا هم دانش نظری او را پیرامون مسایل صدا و بیان صوتی بالا ببرد و هم مواد تمرین عملی برای وی تدارك ببیند . حتی بسیاری معلمین مجرب صدا و همچنین بازیگران توانای صحنه  به ما یاد آور می­شوند كه بازیگر باید نكاتی پیرامون آواز خو اندن بداند. زیرا آواز خواندن یكی از بهترین راههای تربیت صدا است. “خواندن”، حس درك زیر و بمی را تقویت می­كند، توجه به ضربآهنگ[2] را ملكه ذهن می­سازد، آگاهی از ضرب را افزایش می­دهد و موجب روانی و وضوح می­گردد. بازیگر باید بیاموزد و آنچنان عمل كند تا به روح تماشاگر دست یابد. كار بازیگر این است كه خود را برانگیزد و سرزنده و هوشیار نگاهدارد، نه به خاطر خود بلكه به خاطر تماشاگر. سخن گفتن بخشی از تخیل است، و چنانچه بازیگر دركی از آنچه بر زبان می­آورد نداشته باشد، یا اینكه در كجا سخن می­گوید و با چه كسی، صرفنظر از اینكه درست یا نادرست صدا تولید می­كند، سخن­اش شنیده نخواهد شد. نكته مهم دیگری كه بازیگر باید به آن بیاندیشد این است كه بكوشد تماشاگر را با آنچه می­گوید درگیر سازد، نه اینكه او را متوجه فنون بیان نماید. فرق است میان به نمایش گذاشتن خلاقیت از راه به كارگیری مهارت، و عرضة مهارت و فن. بالاتر اشاره كردم كه صدا مانند سازی است كه باید آنرا نواخت. بازیگر لازم است بتواند این ساز را هم تند و هم كند بنوازد، و در انجام این كار هم فنی باشد و هم با احساس، اما در اینكه كدامیك را بر دیگری مقدم بدارد جای بحث و مجادله نیست-فن وسیله­ای است برای انتقال هرچه بهتر حقیقت احساس (یا محتوا)، و چنانچه بازیگر بر این گمان باشد كه یكی از این دو در الویت است، به راه خطا رفته. [1] – دانیل می­یر دینكگراف در كتاب “رویكردهای بازیگری” (راتلج،2001،ص163) به نقل از آلیسون هاج نویسنده­ی كتاب “تربیت بازیگر در قرن بیستم” مینویسد: تربیت بازیگر بی نظیرترین پدیدة تأتر در قرن بیستم است. [2] – در بخش ضمیمه پیرامون زمانبندی (rate, tempo, rhythm) به طور مشروح سخن خواهیم گفت. … تولید صدا : عوامل اصلی برای تولید صدای خوب از این قرارند: 1-راحتی بدن 2-وضعیت بدن 3-ذخیره هوایی خوب 4- استفادة با نظارت از هوای بازدم بوسیله دیافراگم و قفسه سینه 5- توانایی تولید یك نت ثابت در سراسر گستره صدا 6-تشدیدكننده­های دهان و حلق باید باز بمانند و به هیچ روی دچار انقباض نگردند. 7-عقب زبان نباید هنگام خروج آوا مانعی ایجاد كند. 8- نرم كامه باید بدون هیچگونه انقباضی افراشته باشد تا از ایجاد صدای خشیومی (تودماغی) ممانعت شود. 9- شكل گیری آواها باید در میان دهان صورت گیرد تا به پرتاب صدا” Projection” كمك شود و هم اینكه آهنگ صدا كیفیت “توكشیده” یا “حلقی” پیدا نكند. راحتی بدن: انقباض در بدن بویژه در اندامهای گفتار می­تواند موجب از دست رفتن صدا و آسیب همیشگی تارهای صوتی گردد. بنابراین كسب توانایی راحت ساختن بدن نخستین گام مهمی است كه بازیگر و هر كاربر صدا باید پشت سر بگذارد.چنانچه انقباضی در بدن حضور داشته باشد هیچ تمرینی فایده نخواهد بخشید. بدون نظارت بر اندامهای بدن و تحت فرمان درآوردن آنها نمی­توان توقع تولید صدای خوب را داشت.« بازیگر باید كشف كند چگونه بدنش تن به كار می­دهد، و به آن بیاموزد تا به آسانی انجام وظیفه كند.»[1]سیسلی بری معلم صدا و بیان بر این عقیده است كه راحتی بدن از اهمیتی حیاتی برخوردار است، زیرا به یك معنا، راحتی بدن یعنی تشدید.« [2]هر گونه گرفتگی در گردن، شانه­ها و پشت سر مانع از تنفس درست می­شود، و در نتیجه تشدیدكننده­ها نخواهند توانست بطور كامل عمل كنند. به كار گرفتن راحتی بدن شخص را كمك می­كند تا از پس موقعیت مفروض برآید. زمانی كه راحتی وجود داشته باشد شخص احساس نیكوتری دارد و در نتیجه نگرانی از او دور می­شود. راحتی بدن به مفهومی كه در اینجا بكار می­رود دور كردن آن گرفتگی عضلانی كه مانع آزادی حركت صحیح اندامهای گفتار می­شود و توانایی حفره­های تشدیدكننده را عقیم می­گذارد. عدم حضور راحتی( انقباض عضلانی غیر ضروری) نه تنها صدا را معیوب می­سازد و تكلم راحت را مختل می­كند، بلكه حركت بدن را ناخوشایند و بد قواره می­سازد. [1] -Acting skills, 2nd ed. Hugh Morison, AC.Black, 1998,p.34 [2] – The Actor and the text,2nd ed. Cicely Berry, Applaurabooks, N.Y.     1992, p.25  … تمرین­هایی برای اندامهای گفتار: آرواره، زبان، لب­ها، نرم كامه /آرواره: سر را راست نگهدارید و آروارة پایین را رها سازید، بطوری كه فاصله میان دندانهای بالا و پایین كمتر از دو سانتیمتر نباشد. حال سی مرتبه آرواره را بطرف بالا ببرید و رها سازید. حركت را منظم انجام دهید. با انجام این تمرین فاصله یاد شده بدست خواهد آمد. فراموش نكنید كه زبان در كف دهان قرار می­گیرد. / از راه بینی نفس بكشید. آرواره را رها كنید. با رعایت فاصله­ای باندازه دو سانتیمتر میان دندان بالا و پایین بازدم را از دهان خارج سازید. آرواره را راحت بالا بیاورید و بطور منظم تمرین مذكور را سی مرتبه تكرار كنید. / تا حد ممكن آرواره را راحت پایین بكشید. نوك زبان را پشت دندانهای پایین قرار دهید. ( مثل همیشه!) آرواره پایین را از چپ به راست و از راست به چپ 5 مرتبه به نرمی حركت دهید. سپس حركت دورانی از چپ به راست و از راست به چپ را با آرواره انجام دهید. هر حركت 5 مرتبه . در انجام این تمرین نباید فشار به آرواره وارد آورید یا آنرا منقبض نمایید. /زبان: آرواره پایین، نوك زبان پشت دندانهای پایین. نوك زبان را به جلوی سخت كامه پشت دندانهای بالا برسانید و حرف “ل”(نه “لام”) را پشت سر هم بیست بار تكرار كنید. سپس همین عمل را با حرف “ر” انجام دهید. فراموش نكنید كه آرواره پایین است. حال، زبان را از پایین به محل یاد شده بچسبانید و مجدداً به پایین برگردانید. / آرواره را پایین رها كنید. زبان را تا آنجا كه می­توانید مستقیم از دهان خارج كنید و مجدداً به داخل ببرید. بیست مرتبه این عمل را تكرار كنید. سپس، هنگامی كه زبان خارج از دهان است نوك را به بالا و پایین حركت دهید. آنگاه زبان را به داخل بكشید و در میان حفره دهان “لار” را بطور مداوم و سریع ادا كنید. / آرواره را رها سازید. بكوشید نوك زبان را به نرم كامه برسانید. زبان در این وضعیت بطرف حلق خم می­شود. این تمرین را ده مرتبه تكرار كنید. / لب­ها: آرواره رها، نوك زبان پشت دندانهای پایین. لب­ها را گرد كنید و بطرف جلو بكشید، و نجوا كنید” هو”(Hoo). فقط لب­ها حركت می­كنند. تصویر حركت لب­ها را برای ادای “هوو” در ذهن خود ببینید. بیست مرتبه تمرین را تكرار كنید. دقت كنید هنگام تمرین اندامهای گفتار آنها را ( و در نتیجه خود را) خسته نكنید./آرواره را پایین بیندازید، لب­ها را گرد كنید و به جلو بكشید. بخوانید “ه هو هوو” دوازده مرتبه تكرار كنید. واژة “سوپ” را ده بار مؤكد ادا كنید.  …

 • پایان نامه سیستم اینترنتی نظر سنجی

  پایان نامه سیستم اینترنتی نظر سنجی دانلود فایل پایان نامه سیستم اینترنتی نظر سنجی چکیده در دنیای امروزی نظر سنجی درباره سطح کیفیت محصولات، سرویسها و خدمات ارائه شده فن آوری بسیار مفیدی می باشد که ازمزایای ذیل برخوردار می…

 • مقاله عایق های حرارتی

  مقاله عایق های حرارتی دانلود فایل مقاله عایق های حرارتی فهرست: عایقکاری حرارتی تا 50 درصد هزینه سوخت خانه ها را کاهش می دهد. روش های پیشنهادی برای بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان عایق‌كاری حرارتی در ساختمانها و نقش…

 • مقاله محدودیت های ضبط موازی سازی سطح دستور همراه با متن لاتین

  دانلود مقاله محدودیت ضبط موازی سازی سطح دستور,مقاله محدودیت های ضبط موازی سازی سطح دستور همراه با متن لاتین دانلود فایل این مقاله در 30 صفحه و در قالب word در زمینه موازی سازی سیستم عامل ها تهیه و تنظیم…

 • چگونگی شكل گیری كاراكتر «ژاكلین» در تئاتر «گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد!»

  چگونگی شكل گیری كاراكتر «ژاكلین» در تئاتر «گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد!» دانلود فایل چگونگی شكل گیری كاراكتر «ژاكلین» در تئاتر «گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد!» فهرست مطالب عنوان                                شماره صفحه مقدمه ............................. 1…

 • مقایسه نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و عادی

  مقایسه نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و عادی دانلود فایل فصل دوم: مبانی نظری پژوهش 2-1- مقدمه  12 2-2- تعریف ناتوانی یادگیری 12 2-2-1-تعریف دولت فدرال از ناتوانی یادگیری 13 2-2-3- شیوع  15 2-2-4-…

 • گزارش کارآموزی تخریب و ساخت یك ساختمان چهار طبقه

  تخریب,دانلود گزارش کارآموزی تخریب و ساخت یك ساختمان چهار طبقه,ساخت,ساختمان,کاراموزی تخریب و ساخت یك ساختمان چهار طبقه,کارورزی تخریب و ساخت یك ساختمان چهار طبقه,گزارش کارآموزی تخریب و ساخت یك ساختمان چهار طبقه,گزارش کاراموزی تخریب و ساخت یك ساختمان چهار طبقه…

 • مقاله تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای كودك عقب‌مانده

  پایان نامه تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای كودك عقب‌مانده,پروژه تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای كودك عقب‌مانده,تحقیق تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای كودك عقب‌مانده,مقاله تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای كودك عقب‌مانده دانلود فایل مقاله تأثیرات منفی سازگاری…

 • وجه تسمه شهرستان ارومیه

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود مقاله وجه تسمه شهرستان ارومیه,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,وجه تسمه شهرستان ارومیه دانلود فایل دانلود مقاله وجه تسمه  شهرستان ارومیه  این مقاله با…

 • دانلود پاورپوینت تئوری هنجاری حسابداری: چارچوب نظری

  ارکان تشکیل دهنده چارچوب نظری بر اساس چارچوب هیئت استانداردهای بین المللی,تئوری توصیفی,تئوری حسابداری,تئوری هنجاری,تاریخچه پیدایش چارچوب نظری,تعریف چارچوب نظری از نظر FASB,دانلود پاورپوینت تئوری هنجاری حسابداری: چارچوب نظری,دانلود پاورپوینت ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری,مفهوم تئوری هنجاری,نق,نقاط قوت…

 • محیط زیست و مصرف گرایی

  دانلود تحقیق و بررسی محیط زیست و مصرف گرایی,محیط زیست و مصرف گرایی دانلود فایل دانلود تحقیق و بررسی محیط زیست و مصرف گرایی این تحقیق با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد. چکیده یکی…

 • پاورپوینت اوراق مشارکت

  آیین نامه اجرایی قانون نحوه ان,اثرات اقتصادی اوراق مشارکت,پاورپوینت اوراق مشارکت,پیدایش اوراق مشارکت و ضوابط قانونی,تعریف اوراق مشاركت,تفاوت اوراق مشارکت با اوراق قرضه,دانلود پاورپوینت اوراق مشارکت,سابقه ی انتشار اوراق مشارکت,عوامل موثر در انتشار اوراق مشارکت,فرآیند زمان بندی اوراق مشارکت,فرایند اجرای انتشاروعرضه…

 • پایان نامه برج‌های مسكونی شهرك صدرا

  پایان نامه برج‌های مسكونی شهرك صدرا دانلود فایل پایان نامه برج‌های مسكونی شهرك صدرا مقدمه خانه مكانی است كه تمام عالم را در خود جای می‌دهد. مسكن یكی از مسائل حاد كشور‌های در حال توسعه است. فقدان منابع كافی، ضعف…

 • پایان نامه هوش جمعی و کاربردهای آن

  پایان نامه هوش جمعی و کاربردهای آن دانلود فایل پایان نامه - هوش جمعی و کاربردهای آن مقدمه ما در این پروژه به تعریف هوش جمعی می پردازیم كه هوش جمعی یكی از شاخه­های هوش مصنوعی می­باشد.در واقع بیان می…

 • بررسی جامعه شناختی میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

  بررسی جامعه شناختی میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان,پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانلود فایل پایان نامه  کارشناسی ارشد علوم اجتماعی بررسی جامعه شناختی میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور اردبیل مقدمه:…

 • مقاله کمبود فضای شهری

  مقاله کمبود فضای شهری دانلود فایل بخشهایی از متن:چكیده       :شهرنشینانی كه در فضاهای محدود و ماشینی چه در محل كار و چه در محل سكونت روزگار سپری می كنند بیش از پیش به استراحت در محیطهای طبیعی نیاز دارند گرچه…

 • سمینار برق بررسی الگوریتم بهینه سازی و انواع کاربردهای آن

  سمینار برق بررسی الگوریتم بهینه سازی و انواع کاربردهای آن دانلود فایل سمینار برق بررسی الگوریتم بهینه سازی و انواع کاربردهای آن چکیده در این سمینار الگوریتم جستجوی محلی Simulated Annealing,SA (پخت شبیه سازی شده) را معرفی کرده و جزئیات،…

 • تحقیق آلودگی آبها و لزوم تصفیه فاضلاب ها

  تحقیق آلودگی آبها و لزوم تصفیه فاضلاب ها,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق آلودگی آبها و لزوم تصفیه فاضلاب ها,دانلود جز,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم…

 • پایان نامه بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه

  پایان نامه بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه دانلود فایل پایان نامه بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه چكیده :  مسلماً هر تحقیقی به دنبال هدف خاصی می‌باشد ما دراین تحقیق به بررسی جرایم شهرستان كهگیلویه در سال 1387 می‌پردازیم تا بتوانیم…

 • جایگاه موسیقی سنتی در ایران

  جایگاه موسیقی سنتی در ایران دانلود فایل جایگاه موسیقی سنتی در ایران من با موسیقی زیسته‌ام و عمر خود را در پی‌رمز و راز این لطیفه نهانی طی كرده‌ام، بدان اندیشیده‌ام و دل در گروی آن نهاده‌ام. هنوز هم آن…

 • پایان نامه بررسی سازمان بین‌المللی كار- دستورالعمل مبارزه برعیله چالش‌های ارتقای شغلی جوانان

  پایان نامه بررسی سازمان بین‌المللی كار- دستورالعمل مبارزه برعیله چالش‌های ارتقای شغلی جوانان,پروژه بررسی سازمان بین‌المللی كار دستورالعمل مبارزه برعیله چالش‌های ارتقای شغلی جوانان,تحقیق بررسی سازمان بین‌المللی كار دستورالعمل مبارزه برعیله چالش‌های ارتقای شغلی,مقاله بررسی سازمان بین‌المللی كار دستورالعمل مبارزه…

 • پایان نامه بررسی تابع متغیر مختلط 1

  پایان نامه بررسی تابع متغیر مختلط 1,پروژه بررسی تابع متغیر مختلط 1,تابع,تحقیق بررسی تابع متغیر مختلط 1,دانلود پایان نامه بررسی تابع متغیر مختلط 1,متغیر,مختلط 1,مقاله بررسی تابع متغیر مختلط 1 دانلود فایل پایان نامه بررسی تابع متغیر مختلط 1 در…

 • پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین

  پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین دانلود فایل پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین عناوین    1:مقدمه    2:تاریخچه مدیریت زنجیره تامین    3:تعریف مدیریت زنجیره تامین    4:اجزای اصلی مدیریت زنجیره تامین    5:عملكرد مدیریت زنجیره تامین درچالشها    6:طرح كلی مدیریت زنجیره…

 • پاورپوینت کتاب اصول مدیریت آموزشی

  اصول مدیریت آموزشی,پاورپوینت کتاب اصول مدیریت آموزشی,پاورپوینت کتاب مدیریت آموزشی تالیف دکتر علاقه بند,دانلود پاورپوینت کتاب اول مدیریت آموزشی دانلود فایل پاورپوینت کتاب حاضر در سه بخش و دوازده فصل تدوین شده است هدف کلی: زمینه سازی برای شناخت علمی…

 • بررسی آمار اختلالات بدنی

  آمار اختلالات بدنی,اختلالات بدنی,بررسی آمار اختلالات بدنی,پروژه آمار اختلالات بدنی دانلود فایل پروژه آمار اختلالات بدنی در120 ص وبا فرمت ورد چكیده گرایش بسیار و روز افزون در خصوص نابهنجاری‌ها و اختلالات بد شكلی بدنی(BDD)  باعث ایجاد ارزیابی‌ها و مطالعات…

 • دانلود مقاله برق

  دانلود مقاله برق دانلود فایل دانلود مقاله برق بخشهایی از متن:اگرچه که الکتریسته به عنوان نتیجه واکنش شیمیایی ای که در یک پیل الکترولیک از زمانی که الساندرو ولتا در سال1800م این آزمایش را انجام داد، شناخته می شده است،…

 • مقالات مدیریت دانش- مجموعه دوم

  اثر فرایندی مدیریت دانش ،,اثربخشی سازمانی,اعضاء هیئت علمی,خلق دانش,دانلود مقاله فرهنگ سازمانی,دانلود مقاله مدیریت دانش,رفتار شهروندی سازمانی,رویکرد کارت امتیازی متواز,سیستم جامع اطلاعاتی ،,مدل یابی معادلات ساختاری ،,مدیریت استعداد,مدیریت دانش,مقالات مدیریت دانش- مجموعه دوم,مقاله تسهیم دانش,مقاله چابکی سازمانی,هوش بازار,هوش رقابتی,هوش رقبا…

 • مقام انسانی زن از نظر قرآن كریم

  از نظر قرآن كریم,مقام انسانی زن,مقام انسانی زن از نظر قرآن كریم دانلود فایل مقام انسانی زن از نظر قرآن فهرست مطالب  فلسفة خاص اسلام دربارة حقوق خانوادگی تساوی یا تشابه؟ مقام زن در جهان بینی اسلامی تشابه نه و…

 • بهینه سازی سیستم توزین کارخانه آسفالت

  بهینه سازی سیستم توزین کارخانه آسفالت دانلود فایل بهینه سازی سیستم توزین کارخانه آسفالت راهسازان از زمانهای قدیم بر لزوم و اهمیت روسازی راهها واقف بوده اند و برحسب مورد از انواع آن استفاده می كردند. طرح،اجرا و نگهداری روسازی…

 • مقاله انقلاب ایران و عوامل موثر در سقوط رژیم شاهنشاهی

  مقاله انقلاب ایران و عوامل موثر در سقوط رژیم شاهنشاهی دانلود فایل فهرست: مقدمه ............................................................................................. 1 انقلاب ............................................................................................ 2 بررسی تأثیرات عوامل داخلی بر انقلاب ایران .......................................... 6 سازمانهای سیاسی زیرزمینی ..................................................................6 بازاریان ........................................................................................... 10 طبقه ی متوسط حقوق بگیر…

 • پایان نامه بررسی بازیافت و خالص ساز گلسیرین از سپاپ

  پایان نامه بررسی بازیافت و خالص ساز گلسیرین از سپاپ,پروژه بررسی بازیافت و خالص ساز گلسیرین از سپاپ,تحقیق بررسی بازیافت و خالص ساز گلسیرین از سپاپ,دانلود پایان نامه بررسی بازیافت و خالص ساز گلسیرین از سپاپ,مقاله بررسی بازیافت و خالص…

 • پایان نامه علم آمار

  پایان نامه علم آمار,پروژه علم آمار,تحقیق علم آمار,علم آمار دانلود فایل پایان نامه علم آمار مقدمه در یک تعریف عام می توان علم امار را روش های علمی جمع اوری سازماندهی و تلخیص و نمایش و تجزیه و تحلیل داده…

 • بررسی سطوح كود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اكوفیزیولوژیك و درصد اسانس نعناع

  بررسی سطوح كود نیتروژن,بررسی سطوح كود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اكوفیزیولوژیك و درصد اسانس نعناع,پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی,جذب عناصر، خصوصیات اكوفیزیولوژیك,درصد اسانس نعناع دانلود فایل بررسی سطوح…

 • دانلود پاورپوینت تحول نظریه های مدیریت و ”پارادایم“ در حال تكوین

  الز,دانلود پاورپوینت تحول نظریه های مدیریت و ”پارادایم“ در حال تكوین,روند دوگانه علم مدیریتنظریه تصمیم گیری و جنبش انسان گرائی,روند روابط انسانیآغازگر جنبش انسان گرایان,سیستمهای اجتماعی,مدیریت علمیسنتینخستین روند مدیریت متداول,نظریه عمومی سیستمها و روند سیستم در مدیریت,ویژگی و كاربرد نظریه…

 • پروژه حسابداری شرکت

  پروژه حسابداری شرکت دانلود فایل پروژه حسابداری شرکت 

 • گزارش کارآموزی دادگاه عمومی

  دانلود گزارش کارآموزی دادگاه عمومی,کاراموزی دادگاه عمومی,کارورزی دادگاه عمومی,گزارش کارآموزی دادگاه عمومی,گزارش کاراموزی دادگاه عمومی دانلود فایل گزارش کارآموزی  دادگاه عمومی در 215 صفحه ورد قابل ویرایش      گزارش شماره 1 فصل اول نام مرجع کارآموزی : دفتر کرج شعبه…