پایان نامه طراحی و ساخت مزارع آبی

پایان نامه طراحی و ساخت,پایان نامه طراحی و ساخت مزارع آبی,طراحی و ساخت مزارع آبی

دانلود فایل

پایان نامه طراحی و ساخت مزارع آبی چكیده : در مطالب جمع آوری شده اطلاعات پایه‌ای لازم برای طراحی یك استخر پرورشی جمع آوری شده است. طراحی استخر و ساخت آن بسیار مهم است. برای طراحی یك مزرعة آبی می‌بایست به فاكتورهایی توجه داشت از جمله : كیفیت خاك – منبع آب – شوری و جریانان جزر و مدی در مزارع و پرورشگاههای ساحلی، محل‌های تخم ریزی ماهی، شرایط آب و هوایی و … كه ما در این مقاله تمامی عوامل مهم و تعیین كننده در طراحی و ساخت مزارع آبی را بررسی می‌كنیم. قسمتی از متن: محل پرورش ماهی ساحلی در كل دارای یك كانال اصلی و كانالهای فرعی برای تأمین آب و زهكشی است. كانال اصلی از دریچه‌های آب اصلی تا كانالهای فرعی و از آنجا تا استخرهای منفرد، توزیع می‌شود. جریان در مسیر معكوس برای زهكشی می‌باشد. انواع ساختارهای كنترل آب در زمین‌های پرورش ماهی ساحلی و آب شیرین، مورد استفاده قرار می‌گیرند. دریچه‌های ورودی ممكن است هر چیزی باشند از یك لوله ساده گرفته تا یك دریچه بتونی، یك لوله رو به پائین، دریچه باز یا monk به عنوان یك خروج به كار می‌رود. احتمالاً چند منظوره ترین ساختار كنترل آب،monk است كه می‌تواند برای دریچه های ورودی و خروجی (هر دو) به كار رود. یك مزیت آن این است كه با تنظیم تیركهای سد كننده و غربال‌های ماهی، اوپراتور می‌تواند لایه بالایی یا پایینی آب را از استخر خارج كند. Monk متشكل است از یك برج عمودی با 3 جفت شیار برای غربال‌های بدنه و تیركهای سد كننده و یك مجرای افقی كه از میان خندق می‌گذرند كه هر دوی آنها می‌توانند از بتون، آجر یا تركیبی از هر دو ساخته شده باشند. در سالهای اخیر monk ساخته شده از پشم شیشه، پلاستیك و حتی فلط ضد زنگ، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. انتخاب مواد بر اساس هزینه‌های طولانی مدت انجام شده است مثل حفظ و حیات اقتصادی این ساختار و تشكیلات ارتفاع برج monk بستگی دارد به بلندترین سطح آب مجاز و اندازه لولة به كار رفته تحت خندق. منفذ جلوی برج نباید بیش از cm40 عرض برای استخرهای بیش از 5 هكتار، داشته باشد. تیركهای سد كننده یا تخته‌های نورانی در داخل دو شیار  در برج monk وارد می‌شوند. فضای بین تخته‌ها می‌تواند با رس مرطوب كاملاً بسته شود یا كود حیوانی و … برای جلوگیری از نشت آب. ابزارهای دیگر جلوگیری از نشت جانبی، اتصال یك آستر لاستیكی (تیوب داخلی یا تایر ماشین می‌تواند استفاده شود) به تخته برای بستن محكم محل نشت اب. سومین شیار، برای یك غربال مناسب، برای جلوگیری از ورود آت و آشغال به استخر و فرار ماهیها، می‌باشد. ساخت بالایی برای برای پشتیبانی monk بلند، توصیه می‌شود. چون آنها ساختارهای سنگینی هستند، بخصوص آنهایی كه با آجر یا قیون ساخته می‌شوند، پایه‌های قوی لازم خواهند بود. یك پایه به عمق cm50-30  و عرض cm30 روی هر طرف بایستی با گرداله‌ها و ملات سیمانی ساخته شود. در مورد خاك فرم (soft)، پایه می‌تواند cm90-60 عمق داشته و cm60-50 وسیع تر از اندازه واقعی این ساختار باشد. ساختار كنترلی آب رایج دیگر، دریچه باز است. كه اختصاصاً در جاییكه تخلیه‌ها بیشتر از آنچه كه monk نرمال قادر به حمل آن هستند استفاده می‌شوند یا در استخرهای ماهیگیری كه از دو استخر مجاور برای تسهیل عبور ماهی یا نوزاد، استفاده می‌كنند؛ مكانیسم بستن در دریچه‌ها گاز، می‌تواند تیركهای سد كننده یا دریچه‌های بالا  روی عمودی باشد. دریچه‌های خروجی باز معمولاً زمین‌های پرورش ماهی ساحلی در آسیا، استفاده می‌شوند. در جهت اجتناب از راندمان كار ضعیف به خاطر نیروی كار كم و برای كم كردن هزینه‌های ساخت و ساز، بسیاری از كشاورزان یك دریچه چوبی را ترجیح می‌دهند، هر چند حیات اقتصادی آن كوتاهتر از ساختارهای بتونی خواهد بود. در پرورشگاههای گربه ماهی در جنوب امریكا، رایج تریم سیستم تنظیم آب، لوله رو به پائین، واقع در پائین ترین نقطه پایة خندق ، می‌باشد. كه به عنوان سر ریز و لوله زهكشی استفاده می‌شود. سطوح آب می‌توانند بوسیله چرخاندن لوله، برای افزایش یا كاهش مقدار جریان آب از استخر، تنظیم شوند. علاوه بر ایجاد یك غربال روی انتهای لوله، داخل استخر، برای جلوگیری از تلف شدن ماهی‌ها و انسداد مسیر جریان آب بوسیله جانوران آبزی، فراهم ساختن یك بت ضد نشت خاص در اطراف لوله زهكشی داخل خندق برای جلوگیری از نشت آب در طول لوله، مطلوب خواهد بود. برخی لوله‌های رو به پائین با یك طرح دو غلافی ساخته می‌شوند كه اجازه زهكشی آب از كف استخر به جای سطح آن را می‌دهد. این برطرف كنندة عیب بزرگ لوله‌های رو به پائین است كه می‌توان زهكشی آب كف استخر را ندارند (كه از نظر اكسیژن محتوای كمی داشته و حاوی درصد زیادی متابولیت می‌باشد) اندازه لولة مورد استفاده باید بر اساس اندازة استخر، سرعت زهكشی و نرخ و سرعت پر شدن استخر، انتخاب شود. هر چه ابعاد لوله بیشتر، ظرفیت جریان آب بیشتر است. دوبل شدن اندازه لوله منجر به افزایش بیش از 4 برابر ظرفیت جریان آب می‌شود. در كل، یك لولة cm11 برای استخرهای كوچك ha2-1 مناسب خواهد بود، ولی لوله‌های cm32-16 برای ha8-6 استخر، توصیه می‌شوند. یك ساختار كنترل آب مهم برای مزارع مستعد سیل، یك سر ریز است. این ساختار باعث منحرف شدن سیل، بدون آسیب دیدن استخرها شده و بنابراین مانع فرار موجود گاهی می‌شود. سر ریزها همچنین در مزارع ساخته شده در سطح زمین مفید هستند، زمانیكه یك منطقه ابخیز بزرگ و یك احتمال سرریز شدن آب اضافی حاصل از بارش باران یا پر شدن استخر، وجود دارد. انواع طرح‌های سرریز، وجود دارند. سرریزهای غیر مفروش، با غربالهای ماهی بین موج شكن‌ها، نسبتاً دارای طراحی و ساخت ساده‌ای هستند. زمانیكه كشت آبی عمقی، انجام می‌شود، برخی فرم‌های سیستم تهویه برای افزایش انتقال o2 و حل شدن كربن آلی در آب، لازم هستند. تهویه گرانشی اغلب از طریق آب بندها و تخته‌های پاشنه قایق در استخرها و نهرها، بدست می‌آید. تهویه كننده‌های سطحی ساده مثل پروانه موتور باز یا پمپ‌های سانتریفوژی و چرخ‌های لالایی دار، استفاده رایج برای تفكیك و تامین آب داشته و منطقه سطحی در دسترس برای انتقال اكسیژن را افزایش می‌دهند. انواع مختلفی از تهویه كننده‌های به كار رفته در استخرهای ماهی كول كپور، در فصل 10 شرح داده شده‌اند. روش‌های ساخت : در برنامه ریزی ساخت كلی، گزینه‌ای برای استفاده از تجهیزات مكانیكی یا نیروی كار دستی برای كارها و عملیات‌های مربوطه، وجود دارد. از نقطه نظر اقتصادی، روشهای مكانیكی ساخت و ساز، مزیت‌های زیادی دارند. دورة ساخت و ساز، می‌تواند به مدت بسیار زیادی كاهش یابد، نیاز به استخدام و استفاده از نیروی كار فراوان می‌تواند به حداقل برسد و در اكثر موارد، ساختارهای كارآمد تری می‌توانند بدست آیند. جدول 3-6 نشاندهندة‌ اعداد مقایسه‌ای خاكریزی در یك مزرعه پرورش ماهی جزر و مدی در فیلیپین، می‌باشد. هر چند، تحت شرایط خاص اجتماعی – اقتصادی، انتخاب روشهای كارگر خواه در جهت افزایش میزان استخدام در مناطق روستایی ممكن است ضروری شود. همچنین مزارع ماهی نوع شهری كوچك، می‌توانند احتمالاً به طور مساوی یا كارآمدتر با نیروی كار دستی، ساخته شوند. در مناطق زمین باتلاقی خاص، بخصوص در خاك‌های متخلخل در زمین‌های جزر و مدی، استفاده از نیروی كار دستی می‌تواند كارآمد باشد. برای مثال، امكان پذیرش تكنیك خاك برداری به صورت بلوك‌هایی و انتقال این بلوك‌ها روی قایق‌های كف سطح یا كلك‌ها برای انتقال در جزر و مد بلند به محل خاكریز، ممكن است وجود داشته باشد. خاكریز می‌تواند در جزر و مد كوتاه ساخته شده و بلوك‌های صورت آجر برای ساختن دیوارها و به هم فشرده ساختن آنها به صورت مكانیكی یا دستی برای غیر قابل نفوذ شدن خاكریزه، روی هم قرار گیرند. با این وجود، تجربه كامل بر تاكنون نشان دهندة نیاز برای استفاده از تجهیزات مكانیكی، تا آنجا كه ممكن است برای ساختن مزارع بزرگتر، خواهد بود. بولدوزر، احتمالاً مناسب ترین تجهیزات خاك برداری برای ساخت مزارع آب شیرین غیر ساحلی است بطوریكه می‌تواند برای پاكسازی، ریشه كنی، گیاه در خاك، شیار دار ساختن، حفاری، كندن خندق و سطح بندی، استفاده شود. هر چند، زمین بایستی برای جلوگیری از فرسایش، فشرده و متراكم باشد. طول مسافت حمل اقتصادی برای یك بولدوزر در كل بین m50 و 20 است. قطر تجهیزات دیگری كه بخصوص برای ساختن خاكریز ترجیح داده می‌شود، یك فراشنده است كه می‌تواند برای شیار دار ساختن، حفاری و كندن خندق و نیز فشرده سازی استفاده شود. طول اقتصادی یك فراشنده در كل بین m1000 و 100 است. چون فراشنده نمی‌تواند خیلی آسان روی رس سنگین حركت كند، یك تراكتور می‌تواند برای كشیدن آن در طول مسافت حمل و نقل استفاده شود. بیلچه‌های نیروی هیدرولیك و كج بیل‌ها می‌توانند مفید باشند بخصوص در خندق‌های حفاری، كانالهای زهكشی و تغذیه‌ای. مواد یكدستی را پیشنهاد كرد. هر چند اصول راهنما، بایستی از نظر اقتصادی به صرفه باشند، (در جائیكه مدت حمل و نقل و هزینه های نگهداری، مهم هستند) جدول 4-6 ارزشهای مدت زمان و هزینه های موادی كه استفاده رایج در ساخت و ساز دارند، در مزارع استخری، نشان می دهد. برنامه و توالی ساخت: برنامه ریزی كار ساخت به طور دقیق، برای اجتناب از اتلاف تلاش، سرمایه و راندمان تشكیلات، ضروری است. بر اساس تخمین هزینه پروژه و سرمایه گذاری، دسترسی به نیروی كار و تجهیزات و شرایط اقلیمی، برنامه ساخت و عملیات در زمین باید در ابتدا مشخص شود. پرورشگاه گربه ماهی در امریكا، اغلب در طول تابستان و پائیز ساخته می‌شوند، به خاك اجازه داده می شود تا در طول فصول بارانی در اواخر پائیز و زمستان، نشست كند. بوضوح، تكمیل ساختار و تشكیلات آغازین در مزرعه در كوتاه ترین زمان مسكن ترجیح داده می شود، چون سرمایه گذاری كم كم شروع به سوددهی خواهد كرد. جائی كه یك دوره ساخت طولانی تر غیرقابل اجتناب است، مثل زمانیكه روشهای دستی به كار می روند، امكان ساختن مزرعه در سطح مقطع‌ها، برای آغاز تولید و در عین حال ادامه كار ساخت و ساز بقیه مزرعه، باید مدنظر قرار گیرد. برای ساخت مزرعه ماهی ساحلی، یك حفار با جام كابل دار كوچك با ظرفیت سطح جام  یا یك حفار هیدرولیك، برای عملیات و كنترل مفید ارزیابی شده است. یك تراكتور با یك فشار برخورد به زمین كمتر، برای تراش دادن خاك برای تشكیل نیمرخ زمین و نیز برای سطح بنده كف استخر، خیلی مناسب است. محدودیت اصلی در حمل و نقل زمینی در مناطقی است كه جابجایی توده ای زمین مورد احتیاج می‌باشد. كنترل متعددی باید در این زمینه به كار برد، چون هیچ وسیله دیگر حمل و نقل كامیونی، در باتلاق ها امكان پذیر نمی باشد. انواع وسیعی از فشرده و متراكم سازها، مثل غلطك پاچه بزی، چرخ فولادی و غلطك هایی یا تایر لاستیكی، و فشرده سازهای سكویی و ارتعاشی، در دسترس هیتند. ولی در شرایط خاك باتلاقی، استفاده از آنها مشكل است. در چنین شرایطی، توصیه می شود كه خندق ها به صورت لایه هایی ساخته شوند و حفار برای تأثیر گذاشتن روی فشرده سازی درست، رفت و آمد كند.

 • کسب مال حلال و دوری از حرام

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله کسب مال حلال و دوری از حرام,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,کسب مال حلال و دوری از حرام دانلود فایل دانلود مقاله کسب مال…

 • پروژه کارافرینی وضعیت فروش در فروشگاه تایپ و لوازم التحریر

  پروژه کارافرینی وضعیت فروش در فروشگاه تایپ و لوازم التحریر,دانلود پروژه وضعیت فروش در فروشگاه تایپ و لوازم التحریر,دانلود کارآفرینی وضعیت فروش در فروشگاه تایپ و لوازم التحریر,طرح توجیه فنی وضعیت فروش در فروشگاه تایپ و لوازم التحریر,طرح توجیهی وضعیت…

 • روش تحقیق بررسی اوقات فراغت دانشجویان

  اوقات,پروژه بررسی اوقات فراغت دانشجویان,دانشجویان,دانلود تحقیق بررسی اوقات فراغت دانشجویان,روش تحقیق بررسی اوقات فراغت دانشجویان,فراغت,مقاله بررسی اوقات فراغت دانشجویان دانلود فایل روش تحقیق بررسی اوقات فراغت دانشجویان در 80 صفحه ورد قابل ویرایش  1-1 مقدمه یکی از عرصه‌هایی که زندگی…

 • فلو چارت تولید گلوتن

  پنتوزان,فلو چارت تولید گلوتن,گلوتن,نشاسته دانلود فایل

 • پایان نامه نقش خود تنظیمی و هوش معنوی در آسیب پذیری شناختی افراد مبتلا به سرطان

  آسیب پذیری شناختی افراد,پایان نامه نقش خود تنظیمی و هوش معنوی در آسیب پذیری شناختی افراد مبتلا به سرطان,خود تنظیمی و هوش معنوی در آسیب پذیری شناختی افراد,نقش خود تنظیمی و هوش معنوی در آسیب پذیری شناختی افراد مبتلا به…

 • مقاله انواع انبارهای كارخانه های صنعتی

  پروژه انواع انبارهای كارخانه های صنعتی,تحقیق انواع انبارهای كارخانه های صنعتی,دانلود تحقیق انواع انبارهای كارخانه های صنعتی,مقاله انواع انبارهای كارخانه های صنعتی دانلود فایل مقاله انواع انبارهای كارخانه های صنعتی در 38 صفحه ورد قابل ویرایش  انواع انبارهای كارخانه های…

 • تحقیق تکنولوژی ریخته گری چدن

  تحقیق تکنولوژی ریخته گری چدن,ریخته گری چدن دانلود فایل قسمتهایی از متن: مقدمه :          عنوان چدن ریختگی مشخص كننده دسته بزرگی از فلزات است . فلزاتی كه در این دسته قرار دارند از نظر خواص با یكدیگر  تفاوتهای فاحش…

 • طرح توجیهی بکینگ پودر و نمک های فسفاته

  طرح توجیهی بکینگ پودر و نمک های فسفاته دانلود فایل طرح توجیهی بکینگ پودر و نمک های فسفاته معرفی محصول :  مواد مخمر یکی از مهم ترین ترکیبات مورد نیاز برای پخت نان، کیک و شیرینی هستند که در سبک…

 • تحقیق بررسی خاک شناسی

  تحقیق بررسی خاک شناسی دانلود فایل تحقیق خاک شناسی فهرست: انواع خاک مشکل آفرین اندازه گیری ویژگی های خاک فرسایش خاک وراههای مبارزه با آن مکانیک خاک بیولوژی خاک درهزاره آینده منابع ..................................................... بخشهایی از متن: انواع خاک مشکل آفرین…

 • ذهن خود را بشناسید

  ACTIVITY,EXPRESSIVENESS,IMPULSIVENESS,REFLECTIVENESS,RESPONSIBILITY,RISKTAKING,SOCIABILITY,ذهن خود را بشناسید دانلود فایل

 • تحقیق ماشین های خاکبرداری

  تحقیق ماشین های خاکبرداری,ماشین های خاكبرداری – بهره وری ماشین – واژگان ،‌نمادها و واحدها,ماشین های خاكبرداری – محیط اتاقك كاربر,ماشین های خاكبرداری – نمادها برای كنترل های كاربر سایر نمایشگر,ماشین های خاكبرداری پیچهای اتصال خیش – ابعاد و شكلها,ماشین…

 • دانلود پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای ( به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)

  الف) روش خالص ارزش فعلی ( NPV ),ب) نرخ بازده داخلی یا درونی ( IRR ),دانلود پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت های نامطمئن,دوره برگشت سرمایه,روشهای ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری,فرایند بودجه بندی سرمایه ای,مفهوم بودجه بندی سرمایه ای,مقایسه سرمایه…

 • پروژه بررسی مقایسة هوش و هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابان

  پایان نامه بررسی مقایسة هوش و هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابان,پروژه بررسی مقایسة هوش و هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابان,تحقیق بررسی مقایسة هوش و هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابان,دانلود پایان نامه…

 • تحقیق پیرامون قابوس نامه

  تحقیق پیرامون قابوس نامه دانلود فایل تحقیق پیرامون قابوس نامه فهرست قابوس نامه فرهنگ و هنر و دانایی شعر سبك شناسی اصول عشق ورزیدن از قابوس نامه ....................................................... قابوس نامه     قابوس نامه یكی از مشهورترین متون فارسی قرن پنجم…

 • پروژه مالی شركت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن

  پروژه مالی شركت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن,تحقیق مالی شركت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن,تعاونی,تولید,دانلود تحقیق مالی شركت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن,دشت گل,روستایی,شركت,مالی,مقاله مالی شركت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن,نسترن دانلود فایل پروژه مالی شركت…

 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس (DASS)

  پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس (DASS) دانلود فایل  پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس (DASS) منبع: Antony MM, Bieling PJ, Cox BJ, Enns MW, Swinson RP. Psychometric Properties of the 42- item and 21-item Version of the Depression Anxiety Stress Scales in Clinical…

 • مقاله بررسی علم الكترونیك (تایمرها و …)

  پروژه بررسی علم الكترونیك (تایمرها و …),تحقیق بررسی علم الكترونیك (تایمرها و …),دانلود تحقیق بررسی علم الكترونیك (تایمرها و …),مقاله بررسی علم الكترونیك (تایمرها و …) دانلود فایل مقاله بررسی علم الكترونیك (تایمرها و …)در 67 صفحه ورد قابل ویرایش  …

 • گزارش كارآموزی مربوط به پروژه 416 واحد مسكونی

  پروژه 416 واحد مسكونی,دانلود گزارش کارآموزی مربوط به پروژه 416 واحد مسكونی,کاراموزی مربوط به پروژه 416 واحد مسكونی,کارورزی مربوط به پروژه 416 واحد مسكونی,گزارش كارآموزی مربوط به پروژه 416 واحد مسكونی,گزارش کاراموزی مربوط به پروژه 416 واحد مسكونی,واحد مسكونی دانلود…

 • مقاله فلسفه تکنولوژی ونظریه رسانه ها

  مقاله فلسفه تکنولوژی ونظریه رسانه ها دانلود فایل مقاله فلسفه تکنولوژی ونظریه رسانه ها فهرست: چکیده فلسفه تکنولوژی نظریه خودگردانی نظریه تکنولوژی وابسته تاثیرات نظریه رسانه ها بر فلسفه تکنولوژی منابع .............................................................. چکیده بخشهایی از متن: چکیده: ارزیابی تكنولوژی، محدود…

 • مقاله روش ارزیابی عملكرد كاركنان

  مقاله روش ارزیابی عملكرد كاركنان دانلود فایل مقاله روش ارزیابی عملكرد كاركنان چكیده این مقاله روش انجام ارزیابی عملكرد كاركنان را شرح می‌دهد. معیارهای ارزیابی عملكرد، ارتباط بین ارزیابی عملكرد با ارزشیابی مشاغل و حقوق و مزایا، فنون مختلف ارزیابی…

 • مقاله نقش زن دراداره آموزش عالی در پرو

  مقاله نقش زن دراداره آموزش عالی در پرو,نقش زن دراداره آموزش عالی در پرو دانلود فایل بخشهایی از متن: مقدمه :     پرو، كشوری كم توسعه یافته در آمریكای لاتین ، یكی از جنجالی ترین ومهمترین دروه هادركل تاریخ طولانی…

 • پاورپوینت کلاسهای آمادگی برای زایمان

  پاورپوینت کلاسهای آمادگی برای زایمان,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت کلاسهای آمادگی برای زایمان,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت کلاسهای آمادگی برای زایمان نقاط مشترك روش…

 • نگرش هنرمندان قرون هفتم تا دهم هجری وتاثیر اندیشه های آنان درتصویر انسان و طبیعت در نقاشیهای مینیاتور

  تصویر انسان و طبیعت,دهم هجری,قرون هفتم,مینیاتور,نقاشی,نقاشیهای مینیاتور,نگارگری,نگارگری ایرانی,نگرش هنرمندان,نگرش هنرمندان قرون هفتم تا دهم هجری وتاثیر اندیشه های آنان درتصویر انسان و طبیعت در نقاشیهای مینیاتور دانلود فایل شروع نقاشی ایران را می توان در نقاشیهای دیواری ادوار پیش ازتاریخ…

 • تحقیق سنگ ادراری

  تحقیق سنگ ادراری دانلود فایل تحقیق سنگ ادراری مطالب و قسمتهایی از متن: فصل اول پیشگفتار: كلیه ها لگنچه،كالیس وپاپی حالب مثانه پیشابراه سنگ دستگاه ادراری یونهای ادراری: انواع سنگهای ادراری تظاهرات بالینی بیماران مبتلا به سنگ ادراری: بررسی رادیو…

 • پاورپوینت نمونه گیری در حسابرسی و سایر روشهای انتخاب اقلام برای آزمون

  اجرای‌ روشهای‌ حسابرسی‌,انتخاب‌ اقلام‌ براساس‌ ارزش‌,انتخاب‌ اقلام‌ برای‌ آزمون‌ به‌منظور گرداوری‌ شواهد حسابرسی,انتخاب‌ اقلام‌ خاص‌,انتخاب‌ همه‌ اقلام‌,پاورپوینت نمونه گیری در حسابرسی و سایر روشهای انتخاب اقلام برای آزمون,جامعـه مورد آزمون,دانلود پاورپوینت نمونه گیری در حسابرسی و سایر روشهای انتخاب اقلام…

 • پاورپوینت سیستم های بیومتریک

  پاورپوینت سیستم های بیومتریک دانلود فایل پاورپوینت سیستم های بیومتریک بهمراه ضمیمه فایل ورد و اطلاعات کامل اسلاید یک هر خصوصیت فیزیولوژیكى یا ویژگى رفتارى منحصر به فرد و متمایز كننده، مقاوم و قابل سنجش كه بتواند براى تعیین یا…

 • سمینار مواد فراوری و خواص کامپوزیت های زمینه فلزی رشته ای از طریق

  سمینار مواد فراوری و خواص کامپوزیت های زمینه فلزی رشته ای از طریق دانلود فایل سمینار مواد فراوری و خواص کامپوزیت های زمینه فلزی رشته ای از طریق چکیده  کامپوزیت های زمینه فلزی به دلیل داشتن خواصی از قبیل استحکام…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت بر سود

  الگوهای مدیریت بر سود,به حداقل رساندن سود,به حداکثر رساندن سود,جنبه بد مدیریت بر سود,جنبه خوب مدیریت بر سود,دانلود پاورپوینت مدیریت بر سود,مدیر چگونه میتواند بر سود خالص مدیریت(اعمال نفوذ) کند؟,هموارسازی سود دانلود فایل عنوان: دانلود پاورپوینت مدیریت بر سود دسته:…

 • سمینار برق انرژی های نو نیروگاه های بادی

  سمینار برق انرژی های نو نیروگاه های بادی دانلود فایل سمینار برق انرژی های نو نیروگاه های بادی لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید.

 • تحقیق در باره مفهوم حقوق

  تحقیق در باره مفهوم حقوق,تعریف حقوق,مفهوم حقوق,واژه حقوق دانلود فایل تحقیق در باره مفهوم حقوق حقوق چیست؟       واژه حقوق در زبان فارسی به معانی گوناگون به کار میرودکه از مهمترین آ نها عبارتند از: 1،مجموع قواعدی که بر…

 • گزارش کاراموزی تولیدات صنایع پلاستیكی قالب سازی

  پلاستیك,تولیدات,دانلود گزارش کارآموزی تولیدات صنایع پلاستیكی قالب سازی,صنایع,قالب سازی,کاراموزی تولیدات صنایع پلاستیكی قالب سازی,کارورزی تولیدات صنایع پلاستیكی قالب سازی,گزارش کاراموزی تولیدات صنایع پلاستیكی قالب سازی دانلود فایل گزارش کاراموزی تولیدات صنایع پلاستیكی  قالب سازی در 52 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • مقاله بررسی اتیلن اكساید و موارد استفاده آن

  پروژه بررسی اتیلن اكساید و موارد استفاده آن,تحقیق بررسی اتیلن اكساید و موارد استفاده آن,دانلود تحقیق بررسی اتیلن اكساید و موارد استفاده آن,مقاله بررسی اتیلن اكساید و موارد استفاده آن دانلود فایل مقاله بررسی اتیلن اكساید و موارد استفاده آن…

 • پایان نامه بهینه و ایمن سازی سیستم حمل و نقل همگانی معابر شهری برای استفاده نابینایان

  پایان نامه بهینه و ایمن سازی سیستم حمل و نقل همگانی معابر شهری برای استفاده نابینایان دانلود فایل پایان نامه بهینه و ایمن سازی سیستم حمل و نقل همگانی معابر شهری برای استفاده نابینایان چکیده نابینایان بعنوان بخشی از معلولین…

 • پایان نامه کارشناسی کاربردهای فرآیند اتصال فاز مایع گذرا TLP

  پایان نامه کارشناسی کاربردهای فرآیند اتصال فاز مایع گذرا TLP,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل پایان نامه کارشناسی  کاربردهای فرآیند اتصال فاز مایع گذرا…

 • پایان نامه بررسی الکترواسپینینگ

  الکترواسپینینگ,پایان نامه بررسی الکترواسپینینگ,پروژه بررسی الکترواسپینینگ,تحقیق بررسی الکترواسپینینگ,دانلود پایان نامه بررسی الکترواسپینینگ,مقاله بررسی الکترواسپینینگ دانلود فایل پایان نامه بررسی الکترواسپینینگ فهرست مطالب : پیشگفتار ......................................................................................................................... آ – ت فصل اول : کابرد نانو تکنولوژی در صنعت نساجی و آشنایی با…