پایان نامه عالم ذر

پایان نامه عالم ذر,پایان نامه عالم های دیگر,عالم ذر

دانلود فایل

پایان نامه عالم ذر چکیده     موضوع عالم ذرّ، همواره یکی از بحث برانگیزترین مباحث قرآنی و اسلامی بوده است و مفسران، متکلمان، فیلسوفان و عارفان مسلمان درباره آن بسیار سخن گفته­اند.       آن چه از ظاهر آیات و روایات اسلامی بر می­آید، این است که هر انسانی قبل از تولد از مادر، عالم یا عوالمی را طی کرده است:( در مرحله­ای انسان­ها فقط دارای روح بوده­اند(عالم ارواح یا اظله یا روح العقل)در مرحله­ای دیگر، روح آدمی دارای قالب و جسدی خاص گردیده است(عالم طین) که مربوط به ذرات مادی بدن ما است. در روایات مربوط به این مرحله از خلقت، سخن از آب، خاک، مالش، اصحاب یمین واصحاب شمال، ذرات همانند مورچه، آتش و آزمون عبور از آن وجسدآدم(ع) که هنوز روح در آن دمیده نشده است، ­می­باشد. ومرحله­ای که بعد از خلقت آدم است(عالم روح الحیوان یا روح الحیات) که خداوند نفخ روح در جسم آدم(ع)  نمود و او را کامل کرد، وجودِ فردی حقیقی داشته و در هر مرحله متحمّل معارف و حقایقی گردیده است، که همه آن­ها نقش اساسی در زندگی دنیوی و اخروی او دارد.       در همین عوالم است که همه انسان­ها در یک فضای مقدّس و نورانی، مورد تفضّل و عنایت حضرت حق قرار می­گیرند و پس از اعطای اختیار و ارائه معرفت خداوندی، مورد سؤال قرار گرفته­اند: ” ألست بربکم” ؟ وهمگی در پاسخ گفتند:”بلی”.      در روایات ­آمده است که: در همین عوالم بوده که خداوند بر ربوبیت خودش، نبوت پیامبر(ص) و ولایت علی(ع) از انسانها پیمان گرفت و خود و پیامبرانش را به انسانها شناسانده است.               علامه طباطبائی در کتاب ارزشمند المیزان فی تفسیر القرآن ذیل آیه 172سوره اعراف نتیجه گیری می­کند که منظور از عالم ذر، عالم ارواح است. یعنی خداوند در آغاز، ارواح انسان­ها را آفرید و مخاطب ساخت و از آنان اقرار به توحید گرفت.    در بررسی­تفسیر نمونه در ذیل آیه172سوره اعراف این گونه بیان شده است که: منظور از عالم ذر،”عالم استعدادها”­و منظور از پیمان،”پیمان فطرت”است.       هدف اصلی آفرینش انسان، رسیدن به کمال، سعادت واقعی، دست یافتن به مقام شامخ انسانی و راه یابی به عالم ملکوت است که این همه در پرتو شناخت، معرفت و بندگی آگاهانه به پیشگاه حضرت احدیت ممکن خواهد بود. کلید واژه: ذر، ازل، ألست، عهد، میثاق. مقدمه      بازگشت به حیات قبل از دنیا و شناخت چگونگی، چرایی، نوع نسبت آن با حیات این جهان و پیوند آن با حیات اخروی از یك‌ سو امری دلنشین و عقلانی است و از سوی دیگر بسیار دشوار به نظر می­رسد؛ یعنی یاد آوری شناخت و شهود «ربوبیت خدا» و «عبودیت انسان در برابر خدا» و بازشناسی «عهد اول» به هم سرشته‌اند و این خود، از «سهل و ممتنع» بودن موضوع «عالم میثاق و نشئه ذر» و تعامل آن با سرشت و سرنوشت انسان حكایت خواهد داشت و انگیزه آدمی را برای بازشناسی و بازیابی ماهیت خود قبل از این دنیا و در آخرت و در کل شناخت هویت انسان از آغاز تا انجام را بیشتر می‌كند.       می­دانیم که قرآن کتاب هدایت انسان است و به همه وقایع مهم او که نقشی اساسی در سعادت و شقاوت انسان دارند اشاره دارد و طبیعی است که به مسئله مهمی چون”عالم ذرّ” که دارای جایگاه بسیار مهمی در حیات فکری و رفتاری او است اشاره می­کند.        بیش از 10آیه در سوره­های مختلف قرآن آمده است که به این عالم اسرار آمیز مربوط می­شوند.       بحث” عالم ذرّ” سابقه­ای طولانی در میان اندیشمندان مسلمان دارد.گروهی را به انکار ویا تردید درآن و گروهی را به اعتقاد به آن سوق داده است. شاید بتوان گفت که تعداد منکران بیش از معتقدان بوده است.        برخی از متکلمان، مفسران و محدثان با استناد به بعضی از آیات و روایات، معتقدند که قبل از آن که بدن دنیایی هر فرد از افراد انسان تکوین یابد و از رحم مادر متولد شود، در عالمی که به معنای عام آن، به نام” عالم ذرّ” نامیده می­شود، وجود داشته است.        اثبات وجود عالم ذرّ آثاری را به همراه دارد که به بعضی از آن­ها اشاره می کنیم: افزایش معرفت و ایمان و گرایش وکشش به عبودیت در برابر خدای سبحان، گرایش به معنویت و یاد خدا وخلوص و عمل صالح، بازگشت به ایمان و وصل به اصل خویش پس از دوری و فراق از خود حقیقی و رحمانی.      آن چه از مجموع آیات و روایات به روشنی بر می آید، این است که عالم ذرّ به عالم یا مرتبه ای از هستی انسان گفته می­شود که در آن ، روح هر انسان، مقدم بر تولد بدن طبیعی او، وجود داشته و مراتب خاصی از معرفت را سپری کرده است که در رأس آن ، معرفت شهودی پروردگار متعال قرار دارد.       بر اساس روایات معصومین(ع)، هر انسانی در مرحله­ای از وجود خود، هویتی روحانی محض داشته است، یعنی دارای روحی مجردو بدون هیچگونه بدنی بوده است. گاهی در احادیث اسلامی، از این مرحله به”عالم اظلّه واشباح” تعبیر شده است. اما روح انسان در مرحله­ای دیگر از وجود خود، دارای بدنی خاص بوده که از آن به”بدن ذرّی”، بدنی بسیار ریز و کوچک است که خداوند آن را از خاک آفریده است و مراحلی را که در قرآن با عناوین: تراب، طین، صلصال و…آمده است، در خلقت خود، سپری کرده است.گاه در سخنان  معصومین(ع)، این بدن ذرّی،”طینت” نامیده شده است. بُکَیربن اَعیُن قالَ: کانَ اَبُو جَعفَر(ع) یَقُول: اِنَّ الله اَخَذَ میثاقَ شیعَتنا بِالوِلایَة لَنا وَ هُم بِالذَر، یَوُمَ اَخَذَ المیثاق علی الذَر، بالاِقرار لَه بالربوبیة وَ لِمُحَّمد(ص) بالنُبُوة وَ عَرش الله جَلَّ وَ عَزۀَّ عَلی بِمحمد اُمته فی الطین وَ هُم اظلة وَ خَلَقَهُم مِن الطینتة الَّتی خَلَقَ منها آدَم وَ خلق الله ارواح شیعتنا…. «بکیر بن اعین گفت امام صادق(ع) می­گوید: همانا خداوند از شیعیان ما میثاق گرفت برای ولایت ما در عالم ذر، روزی که در عالم ذر بودند. برای اقرار به ربوبیت پروردگاری خود و برای نبوت محمد(ص)و عرش خدا جلَّ و عزّة و به محمد(ص) در طین و در عالم ارواح و خلق کردن آن را از سرشت خودش همانطور که خلق کرد آدم را، وخلق کرد خداوند ارواح شیعیان ما را…   از احادیث مختلف استفاده می شود که همین دوران (روح همراه با بدن ذرّی) هم به مراحل فرعی تری تقسیم می شود. تعابیری هم که در روایات اسلامی به صورت”عالم ذرّ اول”آمده است ،حاکی از_دست کم_”عالم ذرّ دوم” است و نشانگر همین نکته دقیق است که عالم ذرّ منحصر به یک مرحله نیست و خودش به مراحل مختلفی تقسیم می شود.       در واقع ، اصطلاح” عالم ذرّ”، در احادیث معصومین(ع)، گاهی به معنای خاص اطلاق می­شود که همان “بدن های ذرّی” است ، و گاهی به معنای عام اطلاق شده که(اعم از عالم اظلّه و اشباح و عالم ارواح بدون بدن و عالم ارواح همراه با بدن های ذرّی)به کار رفته است.    این پژوهش با عنوان «عالم ذر در آیات و روایات» در سه فصل تدوین گردیده است که عبارتند از: فصل اول به بیان  شناخت عالم ذر می­پردازد. در فصل دوم عالم ذر از دیدگاه قرآن مورد بررسی قرار می­گیرد. و در فصل سوم عالم ذر از دیدگاه روایات و در نهایت نتایج حاصل از پژوهش بیان شده است. امید است که در درجه اول مورد رضای خداوند و در درجه دوم مورد استفاده خوانندگان قرار گیرد. انشاءالله فهرست مطالب چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4 بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………6 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….6 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….7 سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..7 فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………7 ادبیات و سوابق پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….8 تعریف واژه ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 جنبه جدید و نوآوری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..10 فصل اول: شناخت عالم ذر مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………12 1-1-معنای لغوی و اصطلاحی “عهد”………………………………………………………………………………………………..12 1-2- معنای لغوی و اصطلاحی “ألست”…………………………………………………………………………………………….13 1-3- تعریف عالم ذر……………………………………………………………………………………………………………………….13 1-4- وجه تسمیه و نام گذاری عالم ذر ………………………………………………………………………………………………14 1-5- زمان عالم ذر…………………………………………………………………………………………………………………………..14 1-6- مکان عالم ذر…………………………………………………………………………………………………………………………..17 1-7- ضرورت پیمان…………………………………………………………………………………………………………………………18 1-8- ویژگیهای جسمانی انسان در عالم ذر………………………………………………………………………………………….19 1-9- فلسفه عالم ذر…………………………………………………………………………………………………………………………21 1-10- فلسفه فراموشی عالم ذر………………………………………………………………………………………………………….22  فصل دوم: عالم ذر از دیدگاه آیات مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………27 2-1- ضمیمه(جدول مربوط به آیات عالم ذر)………………………………………………………………………………………27 2-2- آیات مربوط به عالم ذر…………………………………………………………………………………………………………….27 2-3-نتایج حاصل از آیات………………………………………………………………………………………………………………..60 فصل سوم: عالم ذر از دیدگاه روایات مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………62 3-1- ضمائم(جداول مربوط به روایات عالم ذر)…………………………………………………………………………………..62 3-2- جمع بندی روایات………………………………………………………………………………………………………………….94 3-2-1- مرحله اول عالم ذر……………………………………………………………………………………………………………..94 3-2-2- مرحله دوم عالم ذر……………………………………………………………………………………………………….95 3-2-3- مرحله سوم عالم ذر…………………………………………………………………………………………………..97 3-3-آراء صاحب نظران درباره جایگاه میثاق………………………………………………………………………………………100 3-4- دلایل استفاده از آیات و روایات………………………………………………………………………………………………105 3-5- نتایج حاصل از روایات………………………………………………………………………………………………………….105 3-6- نتیجه گیری پایانی…………………………………………………………………………………………………………………107 منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………110

 • مبانی نظری مهارت های زندگی (پیشینه و فصل دو)

  مبانی نظری مهارت های زندگی (پیشینه و فصل دو) دانلود فایل مبانی نظری مهارت های زندگی (پیشینه و فصل دو) در 47 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • مقاله نظریه بازی ها

  دانلود مقاله نظریه بازی,مقاله نظریه بازی ها دانلود فایل قسمتهایی از متن: پیشگفتار منابع نظریه بازیها و كاربردهای آن نظریه‌ی بازی‌ها امروزه كاربرد وسیعی در شاخه‌های مختلف علوم مخصوصاً علوم انسانی و رشته اقتصاد پیدا كرده است به طوریكه در…

 • آشنائی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

  آشنائی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS),آشنائی با مراحل طی شده در زمینه امنیت اطلاعات,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود آشنائی…

 • پروژه مالی شرکت صنایع تجهیزات نفت

  پروژه مالی شرکت صنایع تجهیزات نفت دانلود فایل پروژه مالی شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص)

 • پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره))

  پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح نبردی),پروژه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح نبردی),تحقیق بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان

  پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان,رابطه بین دانشجویان,رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی,سبک دلبستگی در بین دانشجویان دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان…

 • گزارش کارآموزی شرکت کنسرو کرج

  دانلود گزارش کارآموزی شرکت کنسرو کرج,شرکت,کاراموزی شرکت کنسرو کرج,کارورزی شرکت کنسرو کرج,کرج,کنسرو,گزارش کارآموزی شرکت کنسرو کرج,گزارش کاراموزی شرکت کنسرو کرج دانلود فایل گزارش کارآموزی شرکت کنسرو کرج در40 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه آدمی در اوایل پیدایش زندگی اجتماعی خود…

 • مقاله مقیاس یا اندازه گرفتن

  مقاله مقیاس یا اندازه گرفتن دانلود فایل مقاله مقیاس یا اندازه گرفتن تایچی اهنو با گفتن «جایی كه در آن استانداردی وجود ندارد هیچ بهبود نمی تواند وجود داشته باشد» وعده می دهد. راه دیگر گفتن این است «جایی هیچ…

 • اهمیت هزینه های محصول در تصمیم گیری

  اهمیت هزینه های محصول در تصمیم گیری,تصمیم گیری,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مدیریت,هزینه های محصول دانلود فایل اهمیت هزینه های محصول در تصمیم گیری…

 • مقاله ساپورت بازیابی اطلاعات در مورد استفاده وساخت آنتولوژی (antology)

  پایان نامه ساپورت بازیابی اطلاعات در مورد استفاده وساخت آنتولوژی (a,پروژه ساپورت بازیابی اطلاعات در مورد استفاده وساخت آنتولوژی (antology),تحقیق ساپورت بازیابی اطلاعات در مورد استفاده وساخت آنتولوژی (antology),ساپورت بازیابی اطلاعات در مورد استفاده وساخت آنتولوژی (antology),مقاله ساپورت بازیابی اطلاعات…

 • مقاله طراحی نمایشگاه دائمی اتومبیل ایران (توضیحات سازه‌ای)

  پایان نامه طراحی نمایشگاه دائمی اتومبیل ایران (توضیحات سازه‌ای),پروژه طراحی نمایشگاه دائمی اتومبیل ایران (توضیحات سازه‌ای),تحقیق طراحی نمایشگاه دائمی اتومبیل ایران (توضیحات سازه‌ای),طراحی نمایشگاه دائمی اتومبیل ایران (توضیحات سازه‌ای),مقاله طراحی نمایشگاه دائمی اتومبیل ایران (توضیحات سازه‌ای) دانلود فایل مقاله طراحی…

 • تحقیق بررسی تولید و پرورش قارچ خوراکی (صدفی و دکمه ای)

  بررسی تولید و پرورش قارچ خوراکی (صدفی و دکمه ای),پایان نامه بررسی تولید و پرورش قارچ خوراکی (صدفی و دکمه ای),پرورش قارچ خوراکی,پروژه بررسی تولید و پرورش قارچ خوراکی (صدفی و دکمه ای),تحقیق بررسی تولید و پرورش قارچ خوراکی (صدفی…

 • تحقیق درمورد مارکسیسم

  تحقیق درمورد مارکسیسم,تحقیق مارکسیسم,مقاله بررسی مارکسیسم دانلود فایل تحقیق درمورد مارکسیسم عناوین: تاریخچه مارکس مارکس واساس دین مارکسیسم ، خشونت وعدم خشونت انقلاب اسلامی – نظریه مارکسیستی منابع .......................................................... چکیده ای از متن: تاریخچه مارکس : مارکس در خانواده ای…

 • پاورپوینت کشاورزی علف هرز تلخه

  بررسی علف هرز تلخه,پاورپوینت علف هرز تلخه,پاورپوینت علف هرز تلخه 64 اسلاید,پاورپوینت کشاورزی علف هرز تلخه,پروژه علف هرز تلخه,تحقیق در مورد علف هرز تلخه,دانلود پاورپوینت علف هرز تلخه,دانلود رایگان پاورپوینت علف هرز تلخه,علف هرز تلخه دانلود فایل پاورپوینت علف هرز…

 • پاورپوینت آشنایی با الكتروموتورها

  پاورپوینت آشنایی با الكتروموتورها دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با الكتروموتورها شناسایی سیم پیچ كمكی از اصلی žشناسایی سیم پیچ های اصلی وكمكی : ž1- سیم پیچ های اصلی در زیر شیار ها و سیم پیچ كمكی در رو قرار دارند.…

 • پروژه کارآفرینی بسته بندی چای و قهوه فوری

  بسته بندی,پروژه کارآفرینی بسته بندی چای و قهوه فوری,پروژه کارافرینی بسته بندی چای و قهوه فوری,توجیه اقتصادی بسته بندی چای و قهوه فوری,چای,دانلود پروژه بسته بندی چای و قهوه فوری,دانلود کارآفرینی بسته بندی چای و قهوه فوری,طرح توجیه فنی بسته…

 • مقاله تعریف خاک و عوامل فرسایش خاکها

  دانلود مقاله عوامل فرسایش خاک,مقاله تعریف خاک و عوامل فرسایش خاکها دانلود فایل بخشهایی از متن: دید کلی خاک‌ها مخلوطی از مواد معدنی و آلی می‌باشند که از تجزیه و تخریب سنگ‌ها در نتیجه هوازدگی بوجود می‌آیند که البته نوع…

 • پایان نامه كودكان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده آنها

  پایان نامه كودكان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده آنها,پروژه كودكان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده آنها,تحقیق كودكان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده آنها,كودكان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده…

 • پروژه کارآفرینی قارچ مزرعه سروش

  پروژه کارآفرینی قارچ مزرعه سروش,پروژه کارافرینی قارچ مزرعه سروش,توجیه اقتصادی قارچ مزرعه سروش,دانلود پروژه قارچ مزرعه سروش,دانلود کارآفرینی قارچ مزرعه سروش,سروش,طرح توجیه فنی قارچ مزرعه سروش,طرح توجیهی قارچ مزرعه سروش,قارچ,کارآفرینی قارچ مزرعه سروش,مزرعه دانلود فایل پروژه کارآفرینی قارچ  مزرعه  سروش…

 • گزارش کاراموزی تنظیم كننده های ولتاژ،ژنراتور،ماشین AC

  AC,تنظیم كننده,دانلود گزارش کارآموزی تنظیم كننده های ولتاژ،ژنراتور،ماشین AC,ژنراتور,کاراموزی تنظیم كننده های ولتاژ،ژنراتور،ماشین AC,کارورزی تنظیم كننده های ولتاژ،ژنراتور،ماشین AC,گزارش کاراموزی تنظیم كننده های ولتاژ،ژنراتور،ماشین AC,ماشین,ولتاژ دانلود فایل گزارش کاراموزی تنظیم كننده های ولتاژ،ژنراتور،ماشین AC در 139 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • دانلود پاورپوینت اصول برآورد هزینه

  اهمیت استراتژیک برآورد هزینه,تفاوت میان حسابداری مدیریت و مدیریت هزینه,دانلود پاورپوینت اصول برآورد هزینه,روش تجزیه و تحلیل رگرسیون,روش حد بالاحد پایین,روش های برآورد هزینه,مراحل شش گانه برآورد هزینه,مزایا و معایب روش حد بالا _ حد پایین,مزایای روش رگرسیون,معایب روش رگرسیون,موارد…

 • پایان نامه تعیین شاخص ایمنی ابنیه فنی راهها

  پایان نامه تعیین شاخص ایمنی ابنیه فنی راهها دانلود فایل پایان نامه تعیین شاخص ایمنی ابنیه فنی راهها چکیده : تصادفات  جاده ای همواره  معضل  اساسی  در حمل  و نقل  جاده ای  به  شمار می آیــد. در این  راستا تحقیقات …

 • پایان نامه بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران

  پایان نامه بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران دانلود فایل [7]

 • تئوری‌های مربوط به عشق مادری : « غذا در برابر تماس

  « غذا در برابر تماس,تئوری‌های مربوط به عشق مادری,تئوری‌های مربوط به عشق مادری : « غذا در برابر تماس دانلود فایل تئوری‌های مربوط به عشق مادری: غذا در برابر تماس بر طبق متون تخصصی، روانشناسان طرفدار و هواخواه1 یكی از…

 • مقاله پیشگیری و درمان زخم دیابتی

  مقاله پیشگیری و درمان زخم دیابتی دانلود فایل مقاله پیشگیری و درمان زخم دیابتی قسمتهایی از متن: روش هاى پیشگیرى و درمان شش اصل درمان درمان زخم دیابتى آسان نیست براى اینكه عوامل زیادى در شروع و ادامه زخم دخالت دارند.…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید کانی تالک

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید کانی تالک,پروژه کارافرینی کارگاه تولید کانی تالک,توجیه اقتصادی کارگاه تولید کانی تالک,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید کانی تالک,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید کانی تالک,طرح توجیه فنی کارگاه تولید کانی تالک,طرح توجیهی کارگاه تولید کانی تالک,کارآفرینی کارگاه تولید کانی…

 • مقاله مدیریت ابزار و تاسیسات

  مقاله مدیریت ابزار و تاسیسات دانلود فایل مقاله مدیریت ابزار و تاسیسات فهرست: ارگونومی چیست؟ مدیریت نگهداری و تعمیرات 1-شناسائی مبلمان شهری وتاسیسات الكتریكی ومكانیكی موجود درشهر شرح وظایف دفتر فنی واحد نگهداری وتعمیرات شرح وظایف گروه نظارت مدیریت نگهداری…

 • مقاله پردازشگری دیجیتال یا (DSP)

  پروژه پردازشگری دیجیتال یا (DSP),تحقیق پردازشگری دیجیتال یا (DSP),دانلود تحقیق پردازشگری دیجیتال یا (DSP),مقاله پردازشگری دیجیتال یا (DSP) دانلود فایل [7]

 • گزارش کاراموزی شركت لامپ افروغ

  افروغ,دانلود گزارش کارآموزی شركت لامپ افروغ,شركت,کاراموزی شركت لامپ افروغ,کارورزی شركت لامپ افروغ,گزارش کاراموزی شركت لامپ افروغ,لامپ دانلود فایل گزارش کاراموزی شركت لامپ افروغ در 63 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست 1-  معرفی شركت 2-  معرفی محصول 3-  فرایند تولید 4- …

 • گزارش کارآموزی اصلاح بذر-ایستگاه تحقیقات و اصلاح نهال و بذر استان گلستان-گرگان

  اصلاح,اصلاح بذر,ایستگاه,تحقیقات,دانلود گزارش کارآموزی اصلاح بذرایستگاه تحقیقات و اصلاح نهال و بذر استان گلستانگرگان,کاراموزی اصلاح بذرایستگاه تحقیقات و اصلاح نهال و بذر استان گلستانگرگان,کارورزی اصلاح بذرایستگاه تحقیقات و اصلاح نهال و بذر استان گلستانگرگان,گزارش کارآموزی اصلاح بذر-ایستگاه تحقیقات و اصلاح…

 • مقاله تحلیل گران تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی )

  مقاله تحلیل گران تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) دانلود فایل مقاله تحلیل گران تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) تحلیل گران تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) ماهیت کار شرایط کار آموزش ، سایر شرایط ، و پیشرفت و…

 • 13 مقاله تحقیقی برای رشته های مدیریت 6

  13 مقاله تحقیقی برای رشته های مدیریت 6,دانلود 13 مقاله تحقیقی برای رشته های مدیریت 9,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود 13 مقاله…

 • یوگا و فواید تمرین های یوگا برای بدن

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,دانلود یوگا و فواید تمرین های یوگا برای بدن,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,یوگا و فواید تمرین های یوگا برای بدن دانلود فایل یوگا چیست؟یوگا از…

 • مقاله كارایی بازدارندگی هسته ای

  مقاله كارایی بازدارندگی هسته ای دانلود فایل مقاله كارایی بازدارندگی هسته ای كارایی بازدارندگی هسته ای رابرت جرویس نام درس: استراتژی نظامی قدرتهای بزرگ كارایی بازدارندگی هسته ای رابرت جرویس شاید برجسته ترین ویژگی جهان پس از جنگ همان باشد…

 • ارایه فرآیند بازاریابی الکترونیکی نوین بر اساس مدل های آمیخته بازاریابی اینترنتی

  ارایه فرآیند بازاریابی الكترونیكی نوین بر اساس مدل های آمیخته بازاریابی اینترنتی,ارایه فرآیند بازاریابی الکترونیکی نوین بر اساس مدل های آمیخته بازاریابی اینترنتی,بازاریابی الكترونیكی نوین بر اساس مدل های آمیخته بازاریابی اینترنتی,بازاریابی اینترنتی,فرآیند بازاریابی الكترونیكی نوین بر اساس مدل های…