پایان نامه قهرمان پروری در رمان های سیمین دانشورن

پایان نامه قهرمان پروری در رمان های سیمین دانشورن,قهرمان پروری در رمان های سیمین دانشور

دانلود فایل

پایان نامه قهرمان پروری در رمان های سیمین دانشور چکیده: درحماسه­ها و اسطوره­ها، قهرمان به معنی کسی است که ویژگی­هایی نیک، همراه با اعمال پهلوانی دارد و در داستان، شخصیّت مرکزی است که می­تواند شخصی خوب یا بد باشد. دوران حماسه­سرایی سر آمده است و قهرمانان داستان­ها، مطلق و عاری از عیب نیستند. امّا کهن­الگوهای اسطوره­ای، که کهن­الگوی قهرمان یکی از آن­هاست، در داستان­های معاصر وجود دارند و سختی­هایی که قهرمان رمان از سر می­گذراند، پیشتر در ماجراجویی­های قهرمانان اسطوره­ای تجسّم یافته است. در پژوهش حاضر، رمان­های سیمین دانشور، یعنی سَووشون، جزیره­ی سرگردانی و ساربان سرگردان، با توجه به تلاش نویسنده برای قهرمان­پروری، مورد مطالعه قرار گرفتند. در این­جا منظور از قهرمان، شخصیّت مرکزی نیست، بلکه فردی است که ویژگی­هایش او را از مردم عادی جدا و به قهرمانان حماسه نزدیک می­کند. در سووشون، یک قهرمان به نام «یوسف» وجود دارد که یکّه­تاز عرصه­ی نبرد است. بسیاری از خصوصیّات قهرمانان حماسه را دارد و سرنوشتش داستان زندگی سیاوش، امام سوم شیعیان، یحیی تعمیددهنده و… را تداعی می­کند. وجود فلسفه­ی تکرار تاریخ در رمان، مرگ تراژیکی برای این قهرمان رقم می­زند. او می­میرد تا از خون ریخته­شده­ی او هزاران «یوسف» برویند. امّا در دو رمان دیگر، هر کسی بنا به موقعیّت خود می­تواند قهرمان باشد. قهرمانان این داستان که برخی از خصوصیّات قهرمانان حماسی را دارند، همگی در نوعی سرگردانی ایدئولوژیک به­سر می­برند. در خلال داستان نیز بعضی از چهره­های تاریخ ایران، در دوره­های مختلف تاریخی، به­عنوان قهرمان معرّفی می­شوند. با بررسی گفتار و رفتار قهرمانان رمان­های دانشور، مشخّص شد که این قهرمانان که همگی دارای نگاهی اصلاح­طلبانه هستند، همواره سایه­ای از شخصیّت­های واقعی، مخصوصاً جلال آ­ل­احمد را بر سر دارند. فهرست مطالب عنوان                                                                                                                   صفحه فصل اول(کلیات) …………………………………………………………………………………………………………………….. 1 1-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 1-2تعریف و تحدید موضوع ………………………………………………………………………………………………………. 2 1-3بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 1-4فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 6 1-5ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 6 1-6اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………. 7 1-7سؤالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 7 فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………8 2-1مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………………… 8 2-1-1نیاز نویسنده به قهرمان ……………………………………………………………………………………………………………….. 9 2-1-2اسطوره قهرمان …………………………………………………………………………………………………………………………. 10 2-1-3قهرمانان حماسی ……………………………………………………………………………………………………………………… 12 2-1-4حماسه و تراژدی …………………………………………………………………………………………………………………….. 13 2-1-5ویژگی­های حماسه …………………………………………………………………………………………………………………… 14 2-1-6اسطوره در رمان ………………………………………………………………………………………………………………………. 15 2-1-7حماسه و رمان ………………………………………………………………………………………………………………………… 16 2-1-8قهرمان در تاریخ ……………………………………………………………………………………………………………………… 18 2-1-9قهرمان مسأله­دار ………………………………………………………………………………………………………………………. 20 2-2تعاریف …………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 2-2-1قهرمان مرد، قهرمان زن ……………………………………………………………………………………………………………… 22 2-2-2ضدّقهرمان ……………………………………………………………………………………………………………………………… 22 2-2-3شخصیّت ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 2-2-4شخصیّت اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 23 2-2-5قهرمان تراژدی ………………………………………………………………………………………………………………………… 23 2-2-6تراژدی…………………………………………………………………………………………………………………………..24 2-2-7حماسه …………………………………………………………………………………………………………………………… 24 2-2-8اسطوره ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 2-2-9کهن­الگو ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 2-2-10توتم …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 2-2-11پروتوتیپ …………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 2-2-12رمان ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 2-2-12-1رمان اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 26 2-2-12-2رمان تاریخی………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 2-2-12-3رمان سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 2-2-13مدرنیسم …………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 2-2-14پست­مدرنیسم ……………………………………………………………………………………………………………………………. 27 2-2-15مارکسیسم ………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 2-2-16سوسیالیسم ………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 2-2-17کمونیسم …………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 2-3پیشینه­ی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………… 29 2-4روش اجرای طرح ……………………………………………………………………………………………………………………………. 31 فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 3-1خلاصه­ی رمان سووشون …………………………………………………………………………………………………………………. 33 3-2فضای جنوب کشور در رمان سووشون ……………………………………………………………………………………………… 33 3-3ویژگی­های حماسی سووشون ………………………………………………………………………………………………………….. 34 3-4ویژگی­های قهرمانی یوسف در سووشون ……………………………………………………………………………………………. 35 3-5اوصاف حماسی دیگر رمان ……………………………………………………………………………………………………………….. 39 3-6نقش پروتوتیپ­ها در سووشون …………………………………………………………………………………………………….. 40 3-7آمیختگی قهرمانان اساطیری، تاریخی و مذهبی در سووشون …………………………………………………………………. 44 3-8خلاصه­ی رمان­های جزیره­ی سرگردانی و ساربان سرگردان ………………………………………………………………….. 46 3-9اوضاع جامعه در جزیره­ی سرگردانی و ساربان سرگردان و نیاز به وجود قهرمان ……………………………………… 47 3-10قهرمانان رمان ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 51 3-10-1مراد …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 51 3-10-2مرتضی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 53 3-10-3سلیم ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54 3-10-4هستی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55 3-10-5فرخنده …………………………………………………………………………………………………………………………………… 57 3-10-6محمّد مصدّق ………………………………………………………………………………………………………………………. 57 3-10-7خلیل ملکی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 60 3-10-8جلال آل­احمد ………………………………………………………………………………………………………………………… 64 3-10-9علی شریعتی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 67 3-10-10سیّد احمد­ فردید …………………………………………………………………………………………………………………… 68 3-10-11قائم­مقام فراهانی و امیرکبیر …………………………………………………………………………………………………. 69 3-10-12بابک خرّمدین ……………………………………………………………………………………………………………………. 69 3-10-13حمید عنایت و محسن مقدّم …………………………………………………………………………………………………… 70 3-10-14خسرو گلسرخی ……………………………………………………………………………………………………………… 71 3-10-15فیدل کاسترو و چه­گوارا ………………………………………………………………………………………………………… 71 3-11ویژگی­های حماسی جزیره­ی سرگردانی و ساربان سرگردان ……………………………………………………………… 72 3-12نسبی­گرایی نویسنده ………………………………………………………………………………………………………………….. 73 فصل چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75 4-1نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76 4-2پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 77 4-3منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78 چکیده انگلیسی

 • ترجمه مقاله نقدینگی،ریسک نقدینگی و جریان اطلاعات:مواردی از بازارهای در حال ظهور

  ترجمه مقاله نقدینگی،ریسک نقدینگی و جریان اطلاعات:مواردی از بازارهای در حال ظهور دانلود فایل ترجمه مقاله نقدینگی،ریسک نقدینگی و جریان اطلاعات:مواردی از بازارهای در حال ظهور چکیده: این مقاله به بررسی نقش اطلاعات عمومی و اقتصادی در جریان نقدینگی  روزانه…

 • پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن و مهارت اجتماعی کودکان ناشنوا

  ارتقاء سطوح نظریه ذهن و مهارت اجتماعی کودکان ناشنوا,بررسی اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح,پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش,پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن و مهارت اجتماعی کودکان ناشنوا دانلود فایل پایان نامه…

 • بررسی رابطه بین خود کارآمدی و تنظیم هیجان با اضطراب مدرسه در دانش آموزان

  بررسی رابطه بین خود کارآمدی,بررسی رابطه بین خود کارآمدی و تنظیم هیجان با اضطراب مدرسه در دانش آموزان,پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه بین خود کارآمدی و تنظیم هیجان با اضطراب مدرسه در دانش آموزان,تنظیم هیجان با اضطراب مدرسه در دانش…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت بحران و سیستمهای کنترل راهبردی (فصل شانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

  پیش بینی و ممیزی بحران,تهیه برنامه های,دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان با عنوان مدیریت بحران و سیستمهای کنترل راهبردی,دانلود پاورپوینت مدیریت بحران و سیستمهای کنترل راهبردی (فصل شانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت…

 • نظارت بر عملكرد مدیران

  پاور پوینت نظارت بر عملكرد مدیران,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مدیران,نظارت,نظارت بر عملكرد مدیران دانلود فایل دانلود پاور پوینت نظارت بر عملكرد مدیران     تقریباً هر…

 • پیشینه پژوهش و مبانی نظری پیشرفت تحصیلی (فصل دو)

  پیشینه پژوهش و مبانی نظری پیشرفت تحصیلی (فصل دو) دانلود فایل پیشینه پژوهش و مبانی نظری پیشرفت تحصیلی (فصل دو) در  39صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • ترجمه مقاله تحقیق حسابداری و منفعت عمومی

  ترجمه مقاله تحقیق حسابداری و منفعت عمومی,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود ترجمه مقاله تحقیق حسابداری و منفعت عمومی,دانلود جز,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه…

 • طرح توجیهی پرواربندی بره

  دانلود طرح توجیهی,دانلود طرح توجیهی کارآفرینی,دانلود طرح کارآفرینی,دانلود طرح کسب و کار,دانلود طرح های توجیهی,دانلود طرح های کارآفرینی,دانلود مطالعات امکان سنجی,طرح توجیحی,طرح توجیهی,طرح توجیهی پرواربندی بره,مطالعات امکان سنجی دانلود فایل طرح توجیهی پرواربندی بره ؛ یک طرح توجیهی و اقتصادی و…

 • بررسی گردشگری سلامت و تأثیر آن بر توسعه گردشگری در استان اردبیل

  بررسی گردشگری سلامت,بررسی گردشگری سلامت و تأثیر آن,بررسی گردشگری سلامت و تأثیر آن بر توسعه گردشگری در استان اردبیل,توسعه گردشگری در استان اردبیل دانلود فایل بررسی گردشگری سلامت و تأثیر آن بر توسعه گردشگری در استان اردبیل چکیده:  در حالیکه…

 • پاورپوینت تئوری رفتار تولیدكننده

  اشكال مختلف منحنی تولید یكسان,پاورپوینت تئوری رفتار تولیدكننده,خواص منحنی تقاضا,خواص منحنی عرضه,دانلود پاورپوینت تئوری رفتار تولید كننده,ساختار درآمد، ساختار هزینه,ساختار هزینه در كوتاه‌مدت,فرآیند بهینه‌یابی ب,فروض حاكم بر تولید كننده,كشش جانشینی میان عوامل تولید,منحنی تقاضا برای نیروی كار از جانب بنگاه…

 • مقاله بررسی نقش مساجد در آموزش قرآن و ارزشیابی آموزش قرآن

  پروژه بررسی نقش مساجد در آموزش قرآن و ارزشیابی آموزش قرآن,تحقیق بررسی نقش مساجد در آموزش قرآن و ارزشیابی آموزش قرآن,دانلود تحقیق بررسی نقش مساجد در آموزش قرآن و ارزشیابی آموزش قرآن,مقاله بررسی نقش مساجد در آموزش قرآن و ارزشیابی…

 • پژوهش خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی

  اجتماعی سازی توسط دو والد به صورت بهینه,بررسی ساختار خانواده بر ابراز محبت و پیامدهای رفتاری جوانان و نوجوانان,پژوهش خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی,تحقیق نقش خانواده در ابراز محبت و مهرورزی,حقیق طلاق و والدین ناتنی,دانلود تحقیق…

 • پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری)

  اجزای بازده,اندازه گیری ریسک و بازده,انواع ریسک,بازده,بتا,پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری),تعاریف ریسک,دانلود پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده,رابطه ریسک و بازده,منابع ریسک دانلود فایل عنوان: پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (ویژه ارائه کلاسی درس…

 • ترجمه مقاله با عنوان کنترل تولید پویا

  ترجمه مقاله با عنوان کنترل تولید پویا,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود ترجمه مقاله با عنوان کنترل تولید پویا,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود ترجمه مقاله با عنوان…

 • حاملگی و تشخیص آن

  حاملگی و تشخیص آن دانلود فایل حاملگی و تشخیص آن زایمان در چشم اندازی وسیع اهداف طب مامایی علل شایع مرگ و میر مادران مروری بر عمل تولید مثل در زنان شكل گیری حاملگی – سیستم ارتباطی جنین و مادر…

 • بررسی هوش های چند گانه

  بررسی هوش های چند گانه دانلود فایل بررسی هوش های چند گانه عصر حاضر عصر تغییرات و تحولات اساسی و بنیادی است و سازمانهایی می توانند خود را با این شرایط تطبیق دهند و در صحنه رقابت باقی بمانند که…

 • پروژه کارآفرینی احداث باغ پسته(به مساحت 50 هکتار)

  احداث,ب,پروژه کارآفرینی احداث باغ پسته(به مساحت 50 هکتار),پروژه کارافرینی احداث باغ پسته(به مساحت 50 هکتار),توجیه اقتصادی احداث باغ پسته(به مساحت 50 هکتار),دانلود پروژه احداث باغ پسته(به مساحت 50 هکتار),دانلود کارآفرینی احداث باغ پسته(به مساحت 50 هکتار),طرح توجیه فنی احداث باغ…

 • گزارش کارآموزی مواد شوینده

  دانلود گزارش کارآموزی مواد شوینده,شوینده,کاراموزی مواد شوینده,کارورزی مواد شوینده,گزارش کارآموزی مواد شوینده,گزارش کاراموزی مواد شوینده,مواد دانلود فایل گزارش کارآموزی مواد شوینده در 63 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول آشنایی با مکان کارآموزی 2 فصل دوم…

 • تحقیق بازاریابی و بازارسازی برای زیره و زرشک

  بررسی عمده فروشان زرشک,پژوهش بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک,تحقیق بازاریابی و بازارسازی برای زیره و زرشک,تحقیق بهبود بازاریابی زیره و زرشک,تحقیق مشكلات اساسی موجود در بازاریابی محصولات كشاورزی,عملیات بازاریابی زرشک,كشورهای وارد كننده و صادر كننده زیره,مشکلات بازاریابی و صادرات…

 • پایان نامه مقایسه رضایت زنانشویی بین زنان شاغل و خانه دار

  پایان نامه مقایسه رضایت زنانشویی,پایان نامه مقایسه رضایت زنانشویی بین زنان شاغل و خانه دار,رضایت زنانشویی بین زنان شاغل و خانه دار,زنانشویی بین زنان شاغل و خانه دار دانلود فایل پایان نامه مقایسه رضایت زنانشویی بین زنان شاغل و خانه…

 • مقاله تأثیر خشکسالی و ترسلی بر محصول پسته در شهرستان زرند

  مقاله تأثیر خشکسالی و ترسلی بر محصول پسته در شهرستان زرند دانلود فایل مقاله تأثیر خشکسالی و ترسلی بر محصول پسته در شهرستان زرند چکیده در عصر حاضر افزایش جمعیت و عوامل وابسته به آن از یک طرف و وقوع…

 • پاورپوینت بادگیر

  پاورپوینت بادگیر دانلود فایل پاورپوینت بادگیر در 52 اسلاید  گزیده ای از اسلاید ها : فهرست : مقدمه  پیشینه بادگیر عملکرد بادگیر  اندام بادگیر انواع بادگیر  بادگیر های منحصر به فرد  منابع 

 • گزارش کاراموزی شركت غله و خدمات بازرگانی

  خدمات بازرگانی,دانلود گزارش کارآموزی شركت غله و خدمات بازرگانی,شركت,غله,کاراموزی شركت غله و خدمات بازرگانی,کارورزی شركت غله و خدمات بازرگانی,گزارش کاراموزی شركت غله و خدمات بازرگانی دانلود فایل گزارش کاراموزی شركت غله و خدمات بازرگانی در 40 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • تحقیق درباره منابع تغذیه

  بررسی منابع تغذیه,پایان نامه منابع تغذیه,پروژه منابع تغذیه,تحقیق درباره منابع تغذیه,دانلود منابع تغذیه,منابع تغذیه دانلود فایل تحقیق درباره منابع تغذیه مقدمه بعضی از تجهیزات الکترونیکی نیاز به منابع تغذیه با ولتاژ و جریان بالا دارند. بدین منظور باید ولتاژ AC…

 • تحقیق تراشكاری و ایمنی های تراشکاری

  تحقیق ایمنی در تراشکاری,تحقیق تراشكاری و ایمنی های تراشکاری,تراشكاری و ایمنی های لازم دانلود فایل تراشكاری و ایمنی های لازم قسمتهایی از متن: تراشكاری و ایمنی های لازم در یك كارگاه تراش فردی مجاز به كاراست كه با مسائل فنی…

 • سمینار نتیرات زدایی از آب اشامیدنی به روش تبادل یونی

  پایان نامه نتیرات زدایی از آب اشامیدنی به روش تبادل یونی,پروژه نتیرات زدایی از آب اشامیدنی به روش تبادل یونی,تحقیق نتیرات زدایی از آب اشامیدنی به روش تبادل یونی,سمینار نتیرات زدایی از آب اشامیدنی به روش تبادل یونی,نتیرات زدایی از…

 • پایان نامه خواب و مرگ و مقایسه‌ی آن دو

  پایان نامه خواب و مرگ,پایان نامه خواب و مرگ و مقایسه‌ی آن دو,خواب و مرگ و مقایسه‌ی آن دو دانلود فایل پایان نامه خواب و مرگ و مقایسه‌ی آن دو  مقدمه : به نام او كه هستی و كائنات را…

 • پایان نامه جمعیت، خصوصیات و ویژگی‌های آن

  پایان نامه جمعیت، خصوصیات,پایان نامه جمعیت، خصوصیات و ویژگی‌های آن,جمعیت، خصوصیات و ویژگی‌های آن دانلود فایل پایان نامه جمعیت، خصوصیات و ویژگی‌های آن قسمتی از متن: مقدمه امروزه مسائل مربوط به جمعیت، خصوصیات و ویژگی‌های آن، چنان رابطة تنگانگی با…

 • مقاله استخلاف

  مقاله استخلاف دانلود فایل مقاله استخلاف مقدمه:  خداوند متعال فرشتگان را آگاه مى سازد كه بنیاد جامعه اى را روى زمین پى افكنده است كه عناصر اصلى آن عبارت اند از: 1 ـ انسان 2 ـ زمین یا به طور…

 • اثر بخشی برنامه آموزشی گاردنر بر مهارت های هوش چندگانه

  اثر بخشی برنامه آموزشی گاردنر بر مهارت های هوش چندگانه دانلود فایل اثر بخشی برنامه آموزشی گاردنر بر مهارت های هوش چندگانه  فصل اول (مقدمه و بیان مسئله) مقدمه. 1 بیان مسئله. 3 ضرورت و اهمیت پژوهش.... 8 اهداف پژوهش....…

 • تحقیق جامع معماری امامزاده ها

  تحقیق جامع معماری امامزاده ها دانلود فایل بخشهایی از متن: همان طوری که می دانیم خشت در مناطق خشک ایران ، یعنی در حاشیه کویر، صدها سال دوام می آورد، اما آجر و سنگ در صفحات شمالی عمر زیادی ندارند.…

 • پروژه کارآفرینی طرح تآسیس سیستم كتابخانه

  پروژه کارآفرینی طرح تآسیس سیستم كتابخانه,پروژه کارافرینی طرح تآسیس سیستم كتابخانه,تآسیس,توجیه اقتصادی طرح تآسیس سیستم كتابخانه,دانلود پروژه طرح تآسیس سیستم كتابخانه,دانلود کارآفرینی طرح تآسیس سیستم كتابخانه,سیستم,طرح,طرح توجیه فنی طرح تآسیس سیستم كتابخانه,طرح توجیهی طرح تآسیس سیستم كتابخانه,كتابخانه,کارآفرینی طرح تآسیس سیستم…

 • بررسی ابعاد شخصیت و رضایت زناشویی در زوج های دانشجو

  بررسی ابعاد شخصیت و رضایت زناشویی در زوج های دانشجو,پایان نامه کارشناسی علوم تربیتی,دانل,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار دانلود فایل پایان…

 • پروپوزال ارزیابی تأثیر سیستمهای تولید پراكنده بر عملكرد شبك ههای توزیع برق با مطالعه موردی مولدهای فتوولتاییك

  پروپوزال ارزیابی تأثیر سیستمهای تولید پراكنده بر عملكرد شبك ههای توزیع برق با مطالعه موردی مولدهای فتوولتاییك دانلود فایل پروپوزال ارزیابی تأثیر سیستمهای تولید پراكنده بر عملكرد شبك ههای توزیع برق با مطالعه موردی مولدهای فتوولتاییك اهداف پژوهش: هدف اصلی…

 • بررسی چگونگی انجام ممیزی انرژی در کارخانه گچ جبل

  بررسی چگونگی انجام ممیزی انرژی در کارخانه گچ جبل,جبل,کارخانه گچ,ممیزی انرژی دانلود فایل در این تحقیق سعی شده تا با بررسی ممیزی انرژی در صنایع گچ به‌خصوص در کارخانه گچ جبل مورد بررسی قرار گرفته است. باتوجه به نیاز کنونی…