پایان نامه كارشناسی مدیریت بیمه شركت سهامی بیمه ایران

پایان نامه كارشناسی مدیریت بیمه شركت سهامی بیمه ایران

دانلود فایل

پایان نامه كارشناسی مدیریت بیمه شركت سهامی بیمه ایران پایان نامه كارشناسی مدیریت بیمه شركت سهامی بیمه ایران بیمه ایران در یک نگاه مقدمه پیشگفتار پانزدهم آبانماه تاریخی است به یاد ماندنی در صنعت بیمه کشور. در سال 1341 در چنین روزی شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی در یکی از عمارت های خیابان لاله زار ( سینما خورشید ) تأسیس و به طور رسمی آغاز به کار کرد. سرمایه ابتدایی شرکت سهامی بیمه ایران با فروش اقساطی اراضی واگذار شده باغ فردوس از طرف دولت به میزان 20 میلیون ریال تأمین شد. با وجود کارشکنی های اولیه شرکت های بیمه خارجی، شرکت بیمه ایران موفق شد در همان سال نخست فعالیت 62% بازار بیمه کشور را در اختیار بگیرد و سهم موسسات خارجی را از 100% به 38% کاهش دهد. بیمه ایران همچنین درصد واگذاری اتکائی را از حدود 90% به 44% تقلیل داد و با کاهش نرخ حق بیمه در برخی از رشته ها به حدود 50% در گسترش و توسعه بیمه نقش موثری را ایفا کرد که امروز در سراسر کشور بلکه در کشورهای اروپایی و آسیایی بویژه در خاورمیانه نامی پر آوازه و آشناست. آغاز فعالیت بیمه ایران (14 آبان 1314 ) را به تعبیری می توان ملی شدن صنعت بیمه و خلع ید از موسسات بیمه خارجی تلقی کرد. نخستین بیمه نامه صادره متعلق به بیمه نامه حریق منزل مرحوم داور (وزیر مالیه وقت ) بود. در آذرماه آن سال، نخستین بیمه نامه حمل و نقل نیز صادر شد. در سال 1315، نخستین واحد صدور بیمه های اتومبیل و حوادث شروع به کار کرد. در سال 1315 در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، رشت، همدان، اهواز و بوشهر اقدام به تأسیس نمایندگی شد. در همان سال، برای اولین بار شرکت بیمه ایران خطرات ناشی از حوادث کار را در بنگاه انحصار دخانیات بر عهده گرفت و به این ترتیب نخستین قدم در راه شروع بیمه های اجتماعی و کارگران برداشته شد. تعدادی از دانشجویان ایرانی رشته های اقتصادی و تجاری خارج از کشور برای آموختن فنون بیمه گماشته شدند. سپس رشته بیمه سرقت شروع به کار کرد و بیمه سوخت و سوز معاملات اعتباری و تجارت نیز آغاز شد. از اواسط سال 1380 سیاست های مدیریتی بیمه ایران از رشد کمی به رشد و توسعه کیفی و توسعه پایدار تغییر نمود و برنامه بهسازی شرکت با تأکید بر اصل پذیرفته شده مشتری مداری در خدمات بازرگانی، طراحی و به اجرا درآمد و در مدت کوتاهی که از اجرای ابن برنامه سپری شد نشانه های پیشرفت و بهبود فعالیت آشکار گردیده و اینک آینده ای روشن و قرین موفقیت را نوید می دهد. در زمینه ارتقای دانش فنی و حر فه ای کارکنان فعالیت چشمگیری صورت گرفته و میزان آموزش سرانه از 5 ساعت به 60 ساعت افزایش یافته و این مدت به 100 ساعت در سال 82 ارتقاء یافت و در سال 82 به 120 ساعت رسید. در بخش بین المللی و اتکایی به ویژه در زمینه قبول اتکایی از کشورهای دیگر، فعالیت زیادی صورت گرفته است که با تداوم آن همه ساله مبالغی ارز برای کشور تحصیل می شود. بعنوان نمونه 15% بیمه های اتکائی کشور عمان را می توان نام برد. در بخش واگذاری های اتکایی نیز ضمن ارتباط با بازارهای معتبر جهانی، قرار دادهای معتبری منعقد شده و برای ریسکهای عظیم بیمه شده،پوشش های لازم با شرایط مناسب تأمین شده است. در بخش نفت و گاز و پتروشیمی، هواپیمایی و نیرو کلیه ریسک های موجود با همکاری سایر شرکتهای بیمه تحت پوشش قرار گرفته و سهم بیمه ایران در این بیمه ها بین 42 تا 50 درصد می باشد. بخش مدیریت وجوه و سرمایه گذاری شرکت نیز فعال شده و از این طریق ضمن کسب درآمد و افزایش سرمایه امکان مشارکت در طرح های اقتصادی کشور نیز فراهم گردید و در بخش سرمایه گذاری بورس نیز سود قابل توجهی را در سال 82 به دست آورد. ضمناً بیمه ایران به عنوان یک سازمان دولتی توانسته است در سال 81 از نظر میزان فروش، سرانه فروش، رشد فروش، میزان دارایی ها و سایر شاخص ها رتبه برتر را کسب نموده و مدیر عامل بیمه ایران با توجه به برنامه های بهسازی و به کارگیری نظریه های مدیریت اجرایی در ششمین جشنوارة شهید رجایی به عنوان « مدیر نمونه ملی » شناخته شده است و در سال 82 نیز یک مدیر نمونه استانی و 8 استان برتر را در طرح تکریم ارباب رجوع معرفی نماید. بیمه ایران در سال 81 موفق شد فعالیت های خود را به سطح استانداردهای بین المللی ارتقاء دهد و پس از بررسی عملکرد این شرکت از سوی موسسات استاندارد جهانی برای اولین بار در کشور موفق به اخذ رتبة بین المللی  گردید. همچنین دریافت گواهی PSC استاندارد خدمات و کیفیت محصولات و اخذ گواهی ISO-9001 سال 2000 تأیید دیگری است بر جایگاه بین المللی بیمه ایران در منطقه.  فهرست مطالب مقدمه ………………………………. 1 تاریخچه بیمه ایران (شركت سهامی بیمه ایران). 1 تاریخچة بیمه در ایران…………………. 2 فصل اول : بیمه چیست؟ بخش اول: تعریف واژه بیمه؟……………… 6 بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه… 6 بخش سوم: متن كامل قانون بیمه مصوب سال 1316 معاملات بیمه   10 فصل دوم: بیمه های اتومبیل بخش اول: بیمه شخص ثالث……………….. 15 توضیحات مهم…………………………. 16 مدارك لازم مورد نیاز و شرایط رسیدگی به پرونده های خسارت شخص ثالث…………………………………… 17 بخش دوم: بیمه سرنشینان اتومبیل………… 18 توضیحات مهم…………………………. 19 مدارك مورد نیاز پرونده های خسارت سرنشین… 19 بخش سوم: بیمه بدنه اتومبیل……………. 20 خطرات تبعی و تكمیلی………………….. 21 مدارك مورد نیاز برای دریافت خسارت بدنه…. 22 بخش چهارم: شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل.. 23 شرایط مخصوص بیمه های تكمیلی بدنه اتومبیل.. 29 گزیده ای از شرایط عمومی و خصوصی بیمه اتومبیل 30 فصل سوم: بیمه آتش سوزی بخش اول: تاریخچة بیمه آتش سوزی………… 31 موضوع بیمه آتش سوزی………………….. 32 آتش سوزی چیست؟………………………. 34 بخش دوم: انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی مشخصات خطرهای اصلی و تبعی…………….. 34 تعریف آتش سوزی………………………. 36 بخش سوم: شرایط بیمه نامة آتش سوزی شرایط عمومی…………………………. 38 فسخ بیمه نامة آتش سوزی……………….. 41 شرایط خصوصی شرایط ویژه الحاقیه………… 44 بخش چهارم: نحوة تنظیم و آنالیز بیمه نامه نحوة محاسبه حق بیمه………………….. 46 پرداخت خسارت در بیمة آتش سوزی…………. 48 فصل چهارم: بیمه باربری (حمل و نقل كالا) بخش اول: بیمه حمل و نقل دریایی كلیات………………………………. 50 قرارداد بیمه دریایی………………….. 51 بیمه نامة دریایی…………………….. 53 بیمه نامه های حمل و نقل………………. 57 بخش دوم: قرارداد بیمه حمل و نقل كالا بیمه بدنة كشتی………………………. 62 محدودیت پوشش………………………… 63 كارشناسی در بیمة حمل و نقل دریایی……… 68 باشگاههای حمایت و جبران خسارت (پی اند آی). 73 بخش سوم: بیمه حمل و نقل زمینی حمل و نقل در خشكی……………………. 73 حمل و نقل داخلی (توزیع كالا)…………… 74 مراحل اجرایی واردات كالا………………. 75 بیمه های باربری……………………… 79 انواع خطرات تحت پوشش…………………. 82 خطرهای مورد تعهد…………………….. 83 الحاقیه های مربوط به بیمه نامه های وارداتی 85 خسارت – خسارت همگانی و هزینه های نجات….. 91 عملیات نجات و هزینه های مربوطه………… 92 بازیافت در خسارت باربری………………. 95 بارنامة دریایی………………………. 96 چند نكته در خصوص بیمه نامه های صادراتی و داخلی  100 متن كالای دست دوم……………………. 101 متن توتا لاس………………………… 101 متن تخفیف كانتینر…………………… 101 متن موتورلنج……………………….. 101 متن ترانزیت ……………………….. 101 نرخ های اضافی………………………. 101 متن فلد……………………………. 102 بیمه نامة باربری هوایی دریایی خشكی (صادرات و واردات) 102 بخش چهارم: شرایط عمومی………………. 103 بخش پنجم: بیمه هواپیما………………. 107 قانون بیمه هواپیما………………….. 108 اشخاص ثالث…………………………. 109 انواع بیمه هوپیما…………………… 109 بخش ششم: شرایط بیمه گران كالا شرایط A,B,C مجموعه شرایط A…………………….. 116 مجموعه شرایط B…………………….. 116 مجموعه شرایط C…………………….. 121 فصل پنجم: بیمه های اشخاص بخش اول: مفاهیم بنیادی بیمه های اشخاص علل پیدایش، گسترش و تكامل بیمه های اشخاص. 126 اصول قرارداد های بیمه های اشخاص………. 129 تعاریف جدول مشخصات …………………. 130 جدول مشخصات………………………… 133 شرایط عمومی………………………… 134 شرایط خصوصی………………………… 135 انواع اصلی بیمه های اشخاص……………. 136 بخش دوم: بیمه های عمر و مستمری انواع بیمه های عمر………………….. 137 بیمه ی عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زمانی). 137.. صور مختلف بیمه های خطر فوت ساده زمانی…. 138 نمونه جدول حق بیمه سالیانه در عمر زمانی برای سرمایه 1000 ریال (انفرادی)………………………….. 139 موارد استفاده ی بیمه های عمر زمانی (به شرط فوت) 141 بیمه عمر به شرط حیات………………… 141 بیمه تمام عمر………………………. 142 بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه در تمام طول قرارداد 143 بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه ی محدود.. 143 نمونه ای از جدول حق بیمه مختلط خطر فوت به شرط حیات  148 انواع مختلف بیمه های مختلط پس انداز…… 148 بیمه های مستمری…………………….. 150 انواع بیمه های مستمری……………….. 152 بخش سوم: بیمه های حوادث و درمانی بیمه های حوادث……………………… 158 اصول بیمه گری بیمه های حادثه…………. 163 عوامل موثر در بیمه گری بیمه های حادثه…. 164 بیمه های درمانی…………………….. 166 بخش چهارم: بیمه های گروهی علل پیدایش، گسترش و تكامل بیمه های گروهی 171 بیمه های عمر زمانی گروهی (به شرط فوت)…. 172 بیمه های عمر زمانی مانده بدهكار………. 176 بیمه های حوادث گروهی………………… 177 بیمه های درمانی…………………….. 181 انواع قراردادهای بیمه های درمانی……… 183 بیمة درمان گروهی در ایران……………. 185 استثنائات بیمه‌های درمانی…………….. 186 عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی عمر و حادثه   187 عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی درمانی 191 بخش پنجم : شرایط خصوصی بیمه حوادث تحصیلی. 192 بخش ششم : بیمه مسافران خارج از كشور (AGSA) آگسا 195 بخش هفتم : شرایط عمومی بیمه حوادث شخصی گروهی 203 فصل ششم: بیمه های مسئولیت بخش اول: بیمه های مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون  211 مبانی مسئولیت مدنی………………….. 231 بیمه مسئولیت مدنی…………………… 214.. بخش دوم: انواع بیمه های مسئولیت مدنی بیمه مسئولیت كارفرما در مقابل كاركنان…. 214 بیمه مسئولیت عمومی………………….. 215 بیمه مسئولیت تولید كنندگان كالا……….. 215 بیمه مسئولیت حرفه ای………………… 215..     بیمه مسئولیت قراردادی……………….. 216 بخش سوم: بیمه نامة مسئولیت مدنی كارفرما در مقابل كاركنان 216 نحوة صدور بیمه نامه…………………. 220 بیمه نامه مسئولیت مدنی كارفرما در مقابل كاركنان 222 شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی كارفرما در برابر كاركنان  223 بخش چهارم: بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی   226  نحوة صدور بیمه نامه………………… 229 بیمه نامة مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی 232 شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی………………………………….. 233 بخش پنجم: بیمه مسئولیت فنی بیمارستان….. 235 مشخصات بیمه نامه……………………. 236 نحوة صدور بیمه نامه…………………. 237 شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت حرفه ای  پزشكان   240 بخش ششم: بیمه مسئولیت كالا……………. 242 بیمه مسئولیت حرفه ای………………… 243 بیمه مسئولیت دارندگان وسیله ی نقلیه در مقابل شخص ثالث    245 فصل هفتم: بیمه های مهندسی بخش اول :  بیمه نامه‌های مهندسی در یك نگاه 255 مفهوم تمام خطر در بیمه های مهندسی AllRisk. 258 ویژگی های بیمه های تمام خطر مهندسی نسبت به سایر رشته های بیمه 258 بخش دوم: انواع بیمه های مهندسی بیمه تمام خطر پیمانكاران یا مقاطعه كاران یا ساختمانی 260 اجزاء تشكیل دهنده یك پیمان یا قرارداد…. 261 موارد مهم شناخت یك بیمه نامه…………. 262 موارد پوشش بیمه ای بیمه نامه CAR…….. 263 استثنائات………………………….. 265 مراحل صدور بیمه نامه تمام خطر پیمانكاران 269 جدول مشخصات بیمه نامه تمام خطر پیمانكاران 281 بخش سوم: بیمه تمام خطر نصب…………… 283 موضوع مورد بیمه…………………….. 283 ویژگی های بیمه ی تمام خطر نصب………… 284 پرداخت و تصفیة خسارت………………… 285 بخش چهارم: 1- بیمه ماشین آلات…………. 286 2) بیمه عدم النفع ماشین آلات………….. 290 3) بیمه ی ماشین آلات ساختمانی…………. 293 بخش پنجم: نسل های قدیم و جدید بیمه های مهندسی   296 تعاریف…………………………….. 297 بیمه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی…….. 298 بیمه تمام خطر كامپیوتر………………. 299 بیمه ولتاژ پایین و تجهیزات الكترونیكی…. 300.. بیمه فاسد شدن كالا در سردخانه…………. 300 بیمه سازه های تكمیل شده……………… 301 فصل هشتم: بیمه های زیان پولی بخش اول: بیمه ی اعتبار………………. 303 بخش دوم: بیمه ی تضمین……………….. 307 بخش سوم: بیمه ی عدم النفع……………. 312 فصل نهم: ضمائم منابع و مآخذ

 • پاورپوینت بررسی گزارشکار آزمایشگاه کنترل

  آزمایشگاه,بررسی گزارشکار آزمایشگاه کنترل,پاورپوینت بررسی گزارشکار آزمایشگاه کنترل,تحقیق بررسی گزارشکار آزمایشگاه کنترل,دانلود پاورپوینت بررسی گزارشکار آزمایشگاه کنترل,کنترل,گزارشکار,مقاله بررسی گزارشکار آزمایشگاه کنترل دانلود فایل پاورپوینت بررسی گزارشکار آزمایشگاه کنترل در 36 اسلاید قابل ویرایش فهرستمعرفی چنددستور ---------------------------------------------   پیش گفتار         آزمایش شماره …

 • مقاله بررسی سیستم ماجان

  پروژه بررسی سیستم ماجان,تحقیق بررسی سیستم ماجان,دانلود تحقیق بررسی سیستم ماجان,مقاله بررسی سیستم ماجان دانلود فایل [1]

 • مقاله حافظة مجازی

  مقاله حافظة مجازی دانلود فایل مقاله حافظة مجازی حافظه مجازی‌ در این تمرین شما با صورتها و شكلهای مختلفی از مكانیزم حافظه مجازی در ویندوز NT آشنایی پیدا خواهید كرد علی‌رغم اغلب دیگر سیستمهای عامل، ویندوز NT یك API    ساده…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش رفتارهای پرخطر

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش رفتارهای پرخطر دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش رفتارهای پرخطر در 65 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • تحقیق ماشین های صفحه تراش ساختمان ، انواع ، طریقه تنظیم و عملیات مختلف

  تحقیق ماشین های صفحه تراش ساختمان ، انواع ، طریقه تنظیم و عملیات مختلف دانلود فایل ماشین های صفحه تراش ساختمان ، انواع ، طریقه تنظیم و عملیات مختلف چکیده ی بخشهایی از متن: ماشین صفحه تراش یكی از ماشینهایی…

 • بررسی وجود بیماری سلیاك در افراد مراجعه كننده با آفت دهانی راجعه

  آفت دهانی,بررسی وجود بیماری سلیاك در افراد مراجعه كننده با آفت دهانی راجعه,وجود بیماری سلیاك دانلود فایل بررسی وجود بیماری سلیاك در افراد مراجعه كننده با آفت دهانی راجعه مقدمه و بیان مسئله آﻓﺖ راﺟﻌﻪ دﻫﺎﻧﻲ (RAS ﻳﺎ Recurrent aphthous…

 • گزارش کاراموزی معماری ساختمان

  دانلود گزارش کارآموزی معماری ساختمان های بتنی و فلزی,ساختمان,کاراموزی معماری ساختمان,کارورزی معماری ساختمان,گزارش کاراموزی معماری ساختمان,معماری دانلود فایل گزارش کاراموزی معماری ساختمان در 34 صفحه ورد قابل ویرایش نشانه چیست؟ نقشه كشی: عبارت است از خطوط و اشكالی كه همراه…

 • طرح کسب و کار تولید انواع شکلات و شکلات شیره خرما

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود طرح کسب و کار تولید انواع شکلات و شکلات شیره خرما,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,طرح کسب و کار تولید انواع شکلات و شکلات شیره خرما,کار در منزل,کسب درآمد…

 • مقاله بررسی راهكارهای برای اخلاقی نمودن بیشتر پلیس

  پروژه بررسی راهكارهای برای اخلاقی نمودن بیشتر پلیس,تحقیق بررسی راهكارهای برای اخلاقی نمودن بیشتر پلیس,دانلود تحقیق بررسی راهكارهای برای اخلاقی نمودن بیشتر پلیس,مقاله بررسی راهكارهای برای اخلاقی نمودن بیشتر پلیس دانلود فایل مقاله بررسی راهكارهای برای اخلاقی نمودن بیشتر پلیس…

 • ترجمه مقاله ردیابی شی فقط با نشانه زمینه

  ترجمه مقاله ردیابی شی فقط با نشانه زمینه دانلود فایل ترجمه مقاله ردیابی شی فقط با نشانه زمینه ردیابی شی فقط با نشانه زمینه - 2014 چکیده :  نشانه زمینه عمدتا نقش مکمل یا ضمیمه در بسیاری از روش های…

 • آشنایی با سخت افزار كامپیوتر

  آشنایی با سخت افزار كامپیوتر دانلود فایل آشنایی با سخت افزار كامپیوتر بخشهایی از متن: چکیدهامروزه كامپیوتر در موارد متعددی به خدمت گرفته می شود . برخی از تجهیزات موجود در منازل ، دارای نوعی خاصی از ریز پردازنده می…

 • پژوهش رقابت پذیری در زنجیره تامین

  بعد الکترونیکی مدیریت زنجیره تامین,پژوهش رقابت پذیری در زنجیره تامین,شبکه تامین یکپارچه چیست,فازهای اصلی مدیریت زنجیره ای تامین,مدل های کسب و کار اینترنتی در حال تکامل,مراحل لازم برای مدیریت تحویل در یک محیط شبکه تامین دانلود فایل پژوهش رقابت پذیری…

 • گزارش کاراموزی بیمارستان امدادی واحد مالی

  امداد,بیمارستان,دانلود گزارش کارآموزی بیمارستان امدادی واحد مالی,کاراموزی بیمارستان امدادی واحد مالی,کارورزی بیمارستان امدادی واحد مالی,گزارش کاراموزی بیمارستان امدادی واحد مالی,واحد مالی دانلود فایل گزارش کاراموزی بیمارستان امدادی واحد مالی در71 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مقدمه الزامات چارت بیمارستان پایلوت…

 • مقاله نقش وجایگاه رسانه ها در ارتباط فرهنگی

  جایگاه رسانه ها در ارتباط فرهنگی,مقاله نقش و جایگاه رسانه ها در ارتباط فرهنگی,مقاله نقش وجایگاه رسانه ها در ارتباط فرهنگی,نقش رسانه ها در ارتباط فرهنگی دانلود فایل مقاله نقش وجایگاه رسانه ها در ارتباط فرهنگی چکیده: گوناگونی مطبوعات و…

 • طرح توجیهی تولید فیلترهای از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیط شهری

  طرح توجیهی تولید فیلترهای از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیط شهری دانلود فایل طرح توجیهی تولید فیلترهای از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیط شهری خلاصه طرح نام محصول تولید فیلترهای نانویی موارد کاربرد از…

 • سمینار برق آرایه های میكروفنی

  سمینار برق آرایه های میكروفنی دانلود فایل سمینار برق آرایه های میكروفنی لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید. چکیده: مطالعه و استفاده از آرایه های میکروفنی از…

 • مشاوره شغلی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود مقاله مشاوره شغلی,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مشاوره شغلی دانلود فایل دانلود مقاله مشاوره شغلی این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش…

 • مقاله كارایی بازدارندگی هسته ای

  مقاله كارایی بازدارندگی هسته ای دانلود فایل مقاله كارایی بازدارندگی هسته ای كارایی بازدارندگی هسته ای رابرت جرویس نام درس: استراتژی نظامی قدرتهای بزرگ كارایی بازدارندگی هسته ای رابرت جرویس شاید برجسته ترین ویژگی جهان پس از جنگ همان باشد…

 • رابطه بین سرسختی روان شناختی و شیوه ی فرزند پروری والدین دانشجویان

  پایان نامه رابطه بین سرسختی روان شناختی و شیوه ی فرزند پروری والدین دانشجویان دانشگاه پیام نور آستارا در سال تحصیلی 9190,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود…

 • پرسشنامه بازخوردهای خوردن گارنر و گرفینكل (1979)

  پرسشنامه بازخوردهای خوردن گارنر و گرفینكل (1979) دانلود فایل  پرسشنامه بازخوردهای خوردن گارنر و گرفینكل (1979) منبع Garner, D. M., & Garfinkel, P. E. (1979). The Eating Attitudes Test: An index of the symptoms of anorexia nervosa. Psychological Medicine, 9,…

 • مقاله درباره خودکشی

  مقاله درباره خودکشی دانلود فایل [2]

 • سمینار سیستم ردیابی وکاهش حملات عدم دسترسی توزیع شده مبتنی بر ارزیابی کارایی شبکه

  سمینار سیستم ردیابی وکاهش حملات عدم دسترسی توزیع شده مبتنی بر ارزیابی کارایی شبکه دانلود فایل سمینار سیستم ردیابی وکاهش حملات عدم دسترسی توزیع شده مبتنی بر ارزیابی کارایی شبکه چکیده در این مقاله، روش DATMS[1] برای شناسایی منابع حمله…

 • نمونه سوال ریاضی عمومی یک

  نمونه سوال ریاضی عمومی یک دانلود فایل نمونه سوال ریاضی یک  رشته های فبزیک  اتمی فیزیک حالت جامد فیزیک هسته ای شیمی کاربردی شیمی محض پیام نور شامل 20 سوال تستی  5سوال تشریحی ریشه های پنجم عدد یک را بدست…

 • پایان نامه پایگاه داده های موازی

  پایان نامه پایگاه داده ها,پایان نامه پایگاه داده های موازی,پایگاه داده های موازی,داده های موازی دانلود فایل [4]

 • بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته

  اندازه شركت,بازده سهام,بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته,روش HML,روش SMB,شركت های پذیرفته شده در…

 • مراحل مختلف آزمایش خاك

  مراحل مختلف آزمایش خاك دانلود فایل مراحل مختلف آزمایش خاك آزمایش تحكیم تراكم نكات مهم در انجام آزمایش تراكم آزمایش تعیین حد روانی آزمایش حد خمیری آزمایش هیدرومتری نفوذ پذیری آزمایش تعیین GS تجزیه مكانیكی خاك (آزمایش دانه بندی) روش…

 • مقاله ناهنجاری های ستون فقرات

  مقاله ناهنجاری های ستون فقرات دانلود فایل مقاله ناهنجاری های ستون فقرات فهرست: ستون فقرات نخاع بررسی میزان انحراف اندام فوقانی و تحتانی دانش اموزان پسر دوره ابتدایی و ارائه پیشنهادات اصلاحی – حركتی فقر حركتی و ناهنجاری قامتی دانش…

 • پروژه کارآفرینی راه اندازی كتابفروشی

  پروژه کارآفرینی راه اندازی كتابفروشی,پروژه کارافرینی راه اندازی كتابفروشی,توجیه اقتصادی راه اندازی كتابفروشی,دانلود پروژه راه اندازی كتابفروشی,دانلود کارآفرینی راه اندازی كتابفروشی,راه اندازی,طرح توجیه فنی راه اندازی كتابفروشی,طرح توجیهی راه اندازی كتابفروشی,كتابفروشی,کارآفرینی راه اندازی كتابفروشی دانلود فایل پروژه کارآفرینی راه اندازی…

 • مقاله گوناگونی در جهان جانداران

  مقاله گوناگونی در جهان جانداران دانلود فایل مقاله گوناگونی در جهان جانداران فهرست: گوناگونی در جهان جانداران نظریة تكامل جانداران نابسندگی شواهد و دلایل‌ نابسندگی شواهد و دلایل‌ گوناگونی در جهان جانداران تكامل نظریه‌ای علمی و مجموعه‌ای از واقعیت‌‌هایی است…

 • پایان نامه علم دامپزشکی

  پایان نامه علم دامپزشکی دانلود فایل پایان نامه علم دامپزشکی پیش گفتار علم دامپزشكی به عنوان یكی از علوم وابسته به سلامتی انسان است و اهداف عمده آن عبارتست از ارتقای سلامتی و حفظ سلامتی حیوانات كه بستگی به سلامتی…

 • گزارش كارآموزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی

  حسابداری,دانلود گزارش کارآموزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی,سودا شیمی,شركت,کاراموزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی,کارورزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی,گزارش كارآموزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی,گزارش کاراموزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی,مدیریت دانلود فایل گزارش كارآموزی…

 • طرح توجیهی تولید بالاست الکترونیکی

  طرح توجیهی تولید بالاست الکترونیکی دانلود فایل طرح توجیهی تولید بالاست الکترونیکی این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :  معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات استانداردهای ملی وجهانی قیمت تولید داخلی و جهانی محصول موارد…

 • آفات مهم ذرت در ایران و مدیریت تلفیقی آنها

  آفات مهم ذرت در ایران و مدیریت تلفیقی آنها دانلود فایل آفات مهم ذرت  در ایران و مدیریت تلفیقی آنها پیشگفتار افزایش سرسام‌آور جمعیت دنیا (روزانه 250 هزار نفر)، نیاز روزافزون آنان به غذا و ناكافی بودن منابع غذایی از…

 • آشنایی با مهمترین تکنیک های مدیریت

  Benchmarking,Enterprise Resource Planning,Supply Chain Management,Total Quality Management,TRIZ,آشنایی با مهمترین تکنیک های مدیریت,الگوبرداری,برنامه‌ریزی منابع سازمانی,تفكر ناب,سازمانهای یادگیرنده,شش‌سیگما,مدیریت استراتژیك,مدیریت پروژه,مدیریت جامع كیفیت,مدیریت ریسك,مدیریت زنجیره‌ تامین,مدیریت منابع انسانی,مهندسی ارزش,مهندسی مجدد,مهندسی معكوس دانلود فایل آشنایی با مهمترین تکنیک های مدیریت این جزوه برای آشنایی…

 • تحقیق جایگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعی

  تحقیق جایگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعی دانلود فایل جایگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعی معنای لغوی اعتماد: « اعتماد ترجمه واژه انگلیسی « Trust » است كه در زبان لاتین معادل كلمه Faith یوانانی مورد استفاده قرار…