پروژه کارآفرینی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی

آلومینیومی,پروژه کارآفرینی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی,پروژه کارافرینی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی,توجیه اقتصادی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی,تولید,تیوپ,دانلود پروژه کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی,دانلود کارآفرینی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی,طرح توجیه فنی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی,طرح توجیهی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی,کارآفرینی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی,کارخانه

دانلود فایل

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی در 79 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                                شماره صفحه خلاصه طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 فصل   اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 معرفی   محصول  و  بررسی   بازار…………………………………………………………………………………………………………………. 5 تعریف  محصول :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 اصطلاحات  لازم   در معرفی  کامل  انواع   تیوب……………………………………………………………………………………………. 6 نرم کاری :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 دهانه  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 پرده  دهانه  :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 کلاهک  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 سرشانه  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 ویژگی  های  آلومینیوم  مصرفی  :…………………………………………………………………………………………………………………… 7 جدول  1-1-  مشخصات  شیمیایی  انواع  آلومینیوم  1050  و  1070……………………………………………………………. 7 مطالعه  بازار  :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 بطور کلی  سهم  بازار  قابل  کسب  از رابطه  زیر بدست  می آید :……………………………………………………………………. 8 واردات  و  صادرات :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 جدول  1-2  آمار واردات  و صادرات  طی  10  سال  گذشته  ( واحد : تن )…………………………………………………… 9 جدول  1-3-  آمار تولیدات  کارخانجات  داخل کشور در 10 سال گذشته……………………………………………………… 10 جدول 1-4- برآورد تقاضا برای سالهای مختلف با احتساب مصرف سرانه 17 عدد…………………………………………. 11 پیش  بینی  سهم  بازار قابل  کسب  برای  سال های 81 تا  87………………………………………………………………………. 12 جدول  1-5- پیش بینی  سهم  بازار قابل کسب  برای  سال های 81 تا 87…………………………………………………….. 12 فصل  دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 بررسی   فنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مراحل  ساخت  تیوب  آلومینیومی :……………………………………………………………………………………………………………… 14 2-1-1- میله  جازنی  لوله ها :…………………………………………………………………………………………………………………….. 14 لوله های  تولیدی  سالم  به طرف  کوره آنیل  حرکت  و  داخل  کوره می شود :……………………………………………….. 14 مرحله  لاک  داخل :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 2-1-4-  مرحله  لاک  خارج :……………………………………………………………………………………………………………………. 15 2-1-5-  مرحله  چاپ :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرحله  کپ  بندی  :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرحله  لاتکس :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرحله  بسته بندی :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 کنترل  نهایی  :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 انبار  :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 در کارخانه  تیوب  سازی  به  سه  نوع  انبار احتیاج  است  :………………………………………………………………………….. 16 2-2-1-  انبار مواد  اولیه  :…………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مواد اولیه  که  در تولید  تیوب  لازم  است  عبارتند از :………………………………………………………………………………….. 17 جدول  2-1-  مصرف  سالیانه  مواد  اولیه……………………………………………………………………………………………………. 18 جدول 2-2-  مساحت  مورد  نیاز برای  مواد  اولیه     (  واحد  تن  )…………………………………………………………… 18 2-2-1-  انبار کارتن :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 2-2-2- انبار محصول  :……………………………………………………………………………………………………………………………… 19 2-2-3- انبار قطعات  یدکی  :…………………………………………………………………………………………………………………….. 19 2-3- بخش کنترل  کیفیت  کارخانه  تیوب سازی :……………………………………………………………………………………….. 19 در بخش  کنترل کیفیت  به  دستگاه ها  و تجهیزات  زیر نیاز می باشد :…………………………………………………………… 20 لیست  مواد  اولیه  مورد  نیاز :……………………………………………………………………………………………………………………… 20 2-5- مشخصات  مواد  اولیه  :…………………………………………………………………………………………………………………….. 21 1-5-2-  پولک  آلومینیومی  :……………………………………………………………………………………………………………………… 21 کپ :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 لاک  داخل  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 لاک  خارج  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 چسب  لاتکس  :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 زینک  استئارات  :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 6-2-  ماشین  آلات  و  تجهیزات  مورد  استفاده  در کارخانه  تیوب سازی  :………………………………………………… 22 2-7- تاسیسات  جنبی  کارخانه  :……………………………………………………………………………………………………………….. 23 2-7-1-  سیستم  برق  رسانی  :………………………………………………………………………………………………………………….. 23 2-7-2-  سیستم  سوخت  رسانی  :…………………………………………………………………………………………………………….. 23 سیستم  آبرسانی  :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 سیستم  مخابراتی  :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 2-7-5-  سیستم   تهویه  مطبوع  :………………………………………………………………………………………………………………. 24 سیستم  حمل  و نقل  :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 برای  حمل  و نقل  احتیاج  به  ماشین  های  زیر  می باشد :………………………………………………………………………….. 24 2-8-  سالن  تولید  :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 در طراحی  سالن  تولید  به  نکات  زیر  باید  توجه  داشت  :…………………………………………………………………………. 25 2-9-  بر آورد  نیروی  انسانی  :………………………………………………………………………………………………………………….. 25 2-9-1-  نیروی  انسانی  بخش  تولید  :………………………………………………………………………………………………………. 25 2-9-2-  نیروی  انسانی  بخش های خدماتی  :……………………………………………………………………………………………. 26 2-9-3-  نیروی  انسانی  بخش های  اداری  :………………………………………………………………………………………………. 27 جدول  2-3- اسامی  شرکت  های  مصرف کننده  عمده  تیوپ آلومینیومی…………………………………………………….. 46 مکان  یابی :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 به  منظور مکان  یابی  باید  عوامل  مختلفی  را  نظر گرفت  که  مهمترین  آنها  عبارتند از :……………………………… 48 فصل  سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49 بررسی  مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49 بررسی  مالی  :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50 3-2-  سرمایه  ثابت  طرح  :……………………………………………………………………………………………………………………….. 50 عوامل  تشکیل  دهنده  سرمایه  ثابت  در طرح  فوق  به  شرح  زیر  می باشند :………………………………………………. 50 3-2-1-  هزینه  تحقیق  و  مطالعات  اولیه  :………………………………………………………………………………………………… 50 هزینه  خرید زمین :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 51 3-2-3-  هزینه  ساختمان  و محوطه  سازی  :……………………………………………………………………………………………… 51 3-2-4-  هزینه  خرید  ماشین  آلات  و تجهیزات  تولید :…………………………………………………………………………….. 51 جدول  3-1-  هزینه  خرید  ماشین  آلات  و  تجهیزات  تولید………………………………………………………………………. 52 هزینه  خرید  لوازم  یدکی  ماشین آلات :………………………………………………………………………………………………………. 53 3-2-6-  هزینه  حمل  ماشین  آلات  تولید  :………………………………………………………………………………………………. 53 3-2-7-  هزینه  ماشین  آلات  کارگاه تعمیرات  :…………………………………………………………………………………………. 53 جدول  3-2-  هزینه  ماشین آلات  کارگاه  تعمیرات…………………………………………………………………………………….. 53 3-2-8- هزینه  وسائل  مورد نیاز :………………………………………………………………………………………………………………. 54 جدول 3-3- هزینه  وسایل  نقلیه………………………………………………………………………………………………………………….. 54 3-2-9-  هزینه  لوازم  اداری  :…………………………………………………………………………………………………………………… 54 3-2-10- هزینه  لوازم  آشپزخانه  و  نهار خوری  :………………………………………………………………………………………. 54 3-2-11- هزینه  تاسیسات  :………………………………………………………………………………………………………………………. 54 .I   برق  :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54 .II  آب :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55 .III  سیستم  حرارتی  و برودتی :………………………………………………………………………………………………………………… 55 3-2-12-  هزینه  نظارت  بر نصب  و راه اندازی  و آموزش  پرسنل :…………………………………………………………… 55 3-2-13-  هزینه های  پیش بینی  نشده  و متفرقه  :……………………………………………………………………………………… 56 جدول  3-4-  جدول  هزینه های  سرمایه  گذاری  ثابت……………………………………………………………………………….. 56 3-3-  هزینه های  جاری  :………………………………………………………………………………………………………………………….. 57 3-3-1-  هزینه  مواد  اولیه  :………………………………………………………………………………………………………………………. 57 جدول  5-3- هزینه  مواد اولیه…………………………………………………………………………………………………………………….. 57 هزینه  نیروی  انسانی  :………………………………………………………………………………………………………………………………… 58 جدول 3-6- جدول هزینه های  نیروی  انسانی  بخش  تولید…………………………………………………………………………. 58 جدول  3-7- جدول  هزینه های نیروی انسانی بخش های خدماتی و اداری حقوق ماهیانه……………………………….. 59 هزینه  آب  ، برق ، گاز شهری  و تلفن :………………………………………………………………………………………………………… 60 هزینه  تعمیر و نگهداری  :……………………………………………………………………………………………………………………………. 60 هزینه  استهلاک  دارایی ها  :………………………………………………………………………………………………………………………… 60 3-3-6-  هزینه های  اداری  و  فروش :……………………………………………………………………………………………………….. 61 هزینه  بیمه  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61 جدول  3-8-  جدول  هزینه های  جاری……………………………………………………………………………………………………… 61 3-4-  قیمت  فروش :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 62 مبلغ  فروش  بر اساس قیمت  تیوب در اندازه های  مختلف  به  شرح  زیر می باشد :……………………………………… 62 بنابراین  با  اختصاص  570  تن  تولید  در سال  1381  میزان  فروش آن  به  شرح  زیر می باشد …………………. 63 با  اختصاص  664 تن  تولید میزان فروش در سال 1382  به صورت ذیل برآورده  می شود……………………………. 64 با احتساب 760 تن تولید ، میزان فروش در سال 1383 به صورت ذیل آورده  می شود …………………………………. 65 با  اختصاص 854 تن تولید ، میزان  فروش در سال  1384  به  صورت  ذیل  تخمین  زده  می شود……………….. 65 با  اختصاص ، 900 تن در سال 1385 ، میزان فروش به  شرح زیر برآورد می شود :………………………………………. 66 جدول 3-9- صورت  حساب  سود و زیان…………………………………………………………………………………………………… 67 3-5-  سرمایه  در گردش :………………………………………………………………………………………………………………………….. 68 جدول  3-10- سرمایه  در گردش……………………………………………………………………………………………………………….. 68 فصل  چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69 بررسی  اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69 4-1-1- نقطه  سر به سر :…………………………………………………………………………………………………………………………… 70 برای  محاسبه نقطه سر به سر داریم :…………………………………………………………………………………………………………….. 70 جدول 1-4-  هزینه های ثابت  و متغیر سالیانه با ظرفیت نهایی تولید به شرح زیر می باشد ……………………………… 71 رسم  نمودار نقطه  سر به سر :……………………………………………………………………………………………………………………… 72 4-1-3-  صرفه جویی  ارزی  :……………………………………………………………………………………………………………………. 73 4-1-4-  ارزش  افزوده  :…………………………………………………………………………………………………………………………… 74 4-1-5-  دوره  برگشت  سرمایه  با  بهره :…………………………………………………………………………………………………… 75 نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77 نتیجه گیری  کلی  از  ارزیابی  پروژه  :………………………………………………………………………………………………………….. 77 خلاصه طرح : در این طرح به بررسی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . تعریف  محصول : تیوب آلومینیوم  ظرفی استوانه ای  یا  مخروطی  شکل  از جنس آلومینیوم  نسبتا  نرم می باشد  كه بر اثر فشار بر دیواره های  آن  مقدار مورد نیاز  مواد داخل آن  بدون  ایجاد آلودگی های  ثانوی  ناشی  از  تماس    با  هوا  و رطوبت  خارج  می گردد . اصطلاحات  لازم   در معرفی  کامل  انواع   تیوب نرم کاری : نرم  کاری  عمل  حرارتی  است  که  به منظور نرم کردن  و همگن  نمودن  فلز همراه  با  عمل  نفوذی  ، آزاد کردن  تنش  باقیمانده  که  در نتیجه  کار سرد یا  کارهای  جوشکاری  و یا  بلوری  شدن  مجدد  دانه های  فلز  بوجود  می آید انجام  می گیرد . میزان  حرارت و مدت  زمان  مورد  نیاز بستگی  به  نوع  فلز  و  خواص  آن  دارد . دهانه  : دهانه  قسمتی  از تیوب آلومینیومی  است  که  محصول  را  هنگام  مصرف  خارج  و  کلاهک  به  منظور  دربندی  بر روی  آن  قرار  داده  می شود . پرده  دهانه  : پرده ای  است  که  به منظور  عدم  نفوذ  مواد  به  داخل  و  یا  خارج  تا  زمان  اولین  مصرف  مواد  محتوی  روی  دهانه  را  پوشانده  است . کلاهک  : کلاهک  در پیچی  است  که بر روی  دهانه  به  منظور مسدود  کردن  دهانه  تیوب  قرار  می گیرد . سرشانه  :  سر شانه  عبارتست  از  حد فاصل  بین  دو  دیواره  و  دهانه  تیوب آلومینیوم . ویژگی  های  آلومینیوم  مصرفی  : جنس  تیوب  برای  مصارف دارویی  و بهداشتی  از نوع  آلومینیوم  با  حد  درجه  خلوص  7/99  درصد  و  نوع  آلیاژ آن  1070  می باشد .  در مواردی  که  تاثیر  محتوی بر روی  فلز کم  باشد  ، از آلومینیوم  با  درجه  خلوص  حداقل  5/99  درصد  نیز  می توان  استفاده  نمود  .  مشروط  بر اینکه  خواص  متالوژیکی  و  مکانیکی  آلیاژ بکار رفته  مناسب  تولید  تیوب  باشد . مشخصات  شیمیایی  انواع  آلومینیوم  1050  و  1070  در  جدول  زیر  منعکس  گردیده  است : 2-7-1-  سیستم  برق  رسانی  : برق  مصرفی  از طریق  برق  3  فاز تامین  می شود  که  در واحد  برق . تجهیزات  مربوط  به  برق رسانی مانند  فیوز ها  کلید های  اصلی  و فرعی  و  ….. قرار  می گیرند  .  در صورت  قطع  برق  نیاز  به  برق  اضطراری  می باشد  که  توسط  یک  ژنراتور  با  قدرت  20  کیلو  وات  تامین  می گردد . 2-7-2-  سیستم  سوخت  رسانی  : تمام  دستگاه های  این  کارخانه  با  برق  کار می کنند  و سوخت  فقط  برای  سیستم  تهویه  کارخانه  لازم  است  که  بوسیله  گاز شهری  تامین  می گردد  . سیستم  آبرسانی  : در  امر  تولید  تیوب  نیاز چندانی  به  آب  نمی باشد  و  جهت  استفاده  کارکنان  ، آشپزخانه  ،  حمام  و  دستشویی  از آب  شهری  و یک  منبع  10  هزار  لیتری  و  یک  پمپ  آب  استفاده  می شود . سیستم  مخابراتی  : شامل  سه  خط  تلفن  و یک  خط  فاکس   و  تلفن  سانترال  می باشد  . 2-7-5-  سیستم   تهویه  مطبوع  : شامل  چندین  دستگاه  شوفاژ  و  رادیاتور  گازی  مربوطه  برای  فصل  سرما  و  چندین  دستگاه  کولر  گازی  برای  فصل  گرما  می باشد .

 • پاورپوینت بررسی گرمایش از کف

  بررسی گرمایش از کف,پاورپوینت بررسی گرمایش از کف,تحقیق بررسی گرمایش از کف,دانلود پاورپوینت بررسی گرمایش از کف,کف,گرمایش,مقاله بررسی گرمایش از کف دانلود فایل پاورپوینت بررسی گرمایش از کف در 55 اسلاید قابل ویرایش گرمایش از كف شركت بهینه سازی مصرف…

 • ترجمه استخراج میکرو فاز جامد با متفرق کننده به کمک فراصوت به همراه نانوذرات TiO2 به عنوان جاذب برای تعیین گونه های جیوه

  ترجمه استخراج میکرو فاز جامد با متفرق کننده به کمک فراصوت به همراه نانوذرات TiO2 به عنوان جاذب برای تعیین گونه های جیوه,دانلود ترجمه استخراج میکرو فاز جامد با متفرق کننده به کمک فراصوت با نانوذرات TiO2 به عنوان جاذب…

 • چک و قوانین حاکم بر آن

  چک و قوانین حاکم بر آن,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آموزشی,دانلود طرح تو,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات دانلود فایل چک  و…

 • پایان نامه چرخه بازرگانی حسابداری

  پایان نامه چرخه بازرگانی حسابداری,پروژه چرخه بازرگانی حسابداری,چرخه بازرگانی حسابداری,دانلود چرخه بازرگانی حسابداری,مقاله چرخه بازرگانی حسابداری دانلود فایل پایان نامه چرخه بازرگانی حسابداری قسمتی از متن: چكیده: ما متد ساده‌ای را پیشنهاد می كنیم كه به محققین كمك می‌كند تا…

 • فصل دوم پایان نامه با موضوع اختلالات رفتاری کودکان

  فصل دوم پایان نامه با موضوع اختلالات رفتاری کودکان دانلود فایل فصل دوم پایان نامه با موضوع اختلالات رفتاری کودکان در  38 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • دانلود پاورپوینت سیستم و مدیریت توزیع ( فصل دهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)

  ارزیابی و گزینش کانالها,انواع واسطه ها,تعریف توزیع,خرده فروشها,دانلود پاورپوینت سیستم و مدیریت توزیع ( فصل دهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران),شبکه توزیع,عوامل شناسایی کانال های مختلف,کانالهای اصلی توزیع,مدیریت کانال های توزیع,مراحل تصمیمات مهم در طراحی کانال های توزیع,مراحل…

 • پژوهش بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی در بازده سهام

  ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,ارتباط نسبتهای صورتهای مالی,اطلاعات مورد نی,بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی در بازده سهام,بررسی صورتهای مالی جریانهای نقدی در بازده سهام,پژوهش بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی در بازده سهام,تاریخچه پیدایش صورتهای…

 • مقاله پیرامون ویندوز NET Server.

  مقاله پیرامون ویندوز NET Server. دانلود فایل مقاله پیرامون ویندوز NET Server. مایكروسافت در بازار سیستم عامل های سرور هم پیشتاز است،اما برای حفظ این جایگاه نیاز به تلاش مضاعفی دارد0 مایكروسافت با معرفی نسخه جدید سیستم عامل سرور خود…

 • پروژه کارآفرینی تولید و نصب ایزوگام

  ایزوگام,پروژه کارآفرینی تولید و نصب ایزوگام,پروژه کارافرینی تولید و نصب ایزوگام,توجیه اقتصادی تولید و نصب ایزوگام,تولید,دانلود پروژه تولید و نصب ایزوگام,دانلود کارآفرینی تولید و نصب ایزوگام,طرح توجیه فنی تولید و نصب ایزوگام,طرح توجیهی تولید و نصب ایزوگام,کارآفرینی تولید و نصب…

 • پاورپوینت بانک تسویه بین المللی

  پاورپوینت بانک تسویه بین المللی,چهار ویژگی کار کردی بانک تسویه بین المللی,دانلود پاورپوینت بانک تسویه بین المللی,سرمایه بانک تسویه بین المللی,سه نقش مهم بانک تسویه بین المللی,فعالیتهای بانکی بانک تسویه بین المللی,مقر و تشکیلات بانک تسویه بین المللی,نام كمیته‎های مرتبط…

 • ترجمه مقاله سیاست های تجاری،منافع اقتصادی و سیاست های خوب در راستای توسعه کشور:مدل اقتصادی سیاسی CAFTA-DR

  ترجمه مقاله سیاست های تجاری،منافع اقتصادی و سیاست های خوب در راستای توسعه کشور:مدل اقتصادی سیاسی CAFTA-DR دانلود فایل ترجمه مقاله سیاست های تجاری،منافع اقتصادی و سیاست های خوب در راستای توسعه کشور:مدل اقتصادی سیاسی CAFTA-DR چکیده کشورهای در حال…

 • مقاله نقد شعر تولدی دیگر فروغ فرخزاد

  مقاله نقد شعر تولدی دیگر فروغ فرخزاد دانلود فایل نقد شعر تولدی دیگر فروغ فرخزاد  قسمتهایی از متن: بدون شک ما در تولدی دیگر، با تولد سر و کار داریم. اما تولد چیست؟ آیا تولد چارچوب است، وهم است، امید…

 • مقاله اخلاق مهندسی

  مقاله اخلاق مهندسی دانلود فایل مقاله اخلاق مهندسی فهرست بهترین روش آموزش "اخلاق مهندسی"، الگوسازی است سخنرانی علمی "اخلاق مهندسی" در تهران برگزار می‌شود یك استاد دانشگاه: بهترین روش آموزش "اخلاق مهندسی"، الگوسازی است دكتر مهدی بهادری‌نژاد معاون پژوهشی فرهنگستان…

 • مقاله حقوق کودک درخانه و جامعه

  مقاله حقوق کودک درخانه و جامعه,مقاله حقوق کودک درخانه وجامعه دانلود فایل مقاله حقوق کودک در خانه و جامعه فهرست مطالب عنوان: کنوانسیون حقوق کودک یونیسف ،سازمان حمایت ازکودکان حقوق کودک ، بخشی از حقوق بشر منابع .................................................... قسمتهایی از…

 • بــررسی عوامل مؤثر در فرار مغزها به عنوان عظیم ترین پشتوانه منابع انسانی، ضامن منابع ملی، توسعه فرهنگی و اقتصادی ملتها

  بــررسی عوامل مؤثر در فرار مغزها به عنوان عظیم ترین پشتوانه منابع انسانی، ضامن منابع ملی، توسعه فرهنگی و اقتصادی ملتها دانلود فایل بــررسی عوامل مؤثر در فرار مغزها به عنوان عظیم ترین پشتوانه منابع انسانی، ضامن منابع ملی، توسعه…

 • پروژه محاسبه گرمایش در ساختمان

  پروژه محاسبه گرمایش در ساختمان,دانلود پروژه عمران,محاسبه گرمایش در ساختمان دانلود فایل پروژه محاسبه گرمایش در ساختمان فهرست مطالب : عنوان: تاریخچه روشهای انتقال حرارت جریان سیال درلوله ها تعریف وتقسیم بندی عایق ها عایق كاری اصلی ترین عامل كاهش…

 • تحقیق نکاح با غیر مسامانان

  تحقیق نکاح با غیر مسامانان دانلود فایل تحقیق نکاح با غیر مسامانان قسمتهایی از متن: مقدمه اسلام همواره به نكاح اهمیت و توجه بسیاری داشته است. از اقسام نكاح قابل تصور، ازدواج با غیر مسلمانان     می باشد و ما در…

 • پنح پرسشنامه (خودپنداره بدنی، انگیزش خودمختاری، تعهد ورزشی شخصیت آیزنک و رفتار حمایتی استقلالی مربی)

  انگیزش خودمختاری,پنح پرسشنامه (خودپنداره بدنی، انگیزش خودمختاری، تعهد ورزشی شخصیت آیزنک و رفتار حمایتی استقلالی مربی),تعهد ورزشی,خودپنداره بدنی,رفتار حمایتی استقلالی مربی,شخصیت دانلود فایل

 • گزارش کاراموزی نیروی برش

  برش,دانلود گزارش کارآموزی نیروی برش,کاراموزی نیروی برش,کارورزی نیروی برش,گزارش کاراموزی نیروی برش,نیرو دانلود فایل گزارش کاراموزی نیروی برش در 23 صفحه ورد قابل ویرایش نیروی برش / Trim  Force : 1- نیروی لازم برای برش خطوط بدون زاویه لبه برش…

 • آشنایی با مهمترین تکنیک های مدیریت

  Benchmarking,Enterprise Resource Planning,Supply Chain Management,Total Quality Management,TRIZ,آشنایی با مهمترین تکنیک های مدیریت,الگوبرداری,برنامه‌ریزی منابع سازمانی,تفكر ناب,سازمانهای یادگیرنده,شش‌سیگما,مدیریت استراتژیك,مدیریت پروژه,مدیریت جامع كیفیت,مدیریت ریسك,مدیریت زنجیره‌ تامین,مدیریت منابع انسانی,مهندسی ارزش,مهندسی مجدد,مهندسی معكوس دانلود فایل آشنایی با مهمترین تکنیک های مدیریت این جزوه برای آشنایی…

 • پایان نامه بررسی و تحلیل تأثیر ادوات کلیدزنی در قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع و انجام مطالعات در شبکة فشارمتوسط شهر مراغه

  پایان نامه بررسی و تحلیل تأثیر ادوات کلیدزنی در قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع و انجام مطالعات در شبکة فشارمتوسط شهر مراغه دانلود فایل پایان نامه بررسی و تحلیل تأثیر ادوات کلیدزنی در قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع و انجام مطالعات در…

 • پاورپوینت اصول مدیریت ریسک و بیمه

  اجزای اصلی یک قرارداد بیمه,اموال مستثنی شده,اهداف فرانشیز,بیمه مشترک,بیمه مشترک در بیمه های درم,پاورپوینت اصول مدیریت ریسک و بیمه,تعریف بیمه گذار,توافق بیمه ای,خطرهای استثنا شده,دانلود پاورپوینت اصول مدیریت ریسک و بیمه,دلایل استثنا,فرانشیز تجمعی,فرانشیز در بیمه های درمانی,فرانشیز مستقیم,فرانشیز ها,فرانشیز ها…

 • ارایه فرآیند بازاریابی الکترونیکی نوین بر اساس مدل های آمیخته بازاریابی اینترنتی

  ارایه فرآیند بازاریابی الكترونیكی نوین بر اساس مدل های آمیخته بازاریابی اینترنتی,ارایه فرآیند بازاریابی الکترونیکی نوین بر اساس مدل های آمیخته بازاریابی اینترنتی,بازاریابی الكترونیكی نوین بر اساس مدل های آمیخته بازاریابی اینترنتی,بازاریابی اینترنتی,فرآیند بازاریابی الكترونیكی نوین بر اساس مدل های…

 • پروپوزال حمایت از شهود در فرایند دادرسی با تاکید برقانون آیین دادرسی کیفری

  آیین دادرسی کیفری,پروپوزال حمایت از شهود,پروپوزال حمایت از شهود در فرایند دادرسی با تاکید برقانون آیین دادرسی کیفری,فرایند دادرسی با تاکید برقانون آیین دادرسی کیفری دانلود فایل پروپوزال حمایت از شهود در فرایند دادرسی با تاکید برقانون آیین دادرسی کیفری…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارزشیابی تکوینی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارزشیابی تکوینی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارزشیابی تکوینی در 40 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • پاورپوینت مسجد جامع عتیق شیراز

  پاورپوینت مسجد جامع عتیق شیراز دانلود فایل پاورپوینت مسجد جامع عتیق شیراز دانلود پاورپوینت مسجد جامع عتیق شیرازاین پاورپوینت در 36 اسلاید همراه با فایل word در 24 صفحه می باشد. فهرست مطالب اسلایدها : مسجد عتیق شیراز درباره شیراز…

 • گزارش کارآموزی شرکت برق

  برق,دانلود گزارش کارآموزی شرکت برق,شرکت,کاراموزی شرکت برق,کارورزی شرکت برق,گزارش کارآموزی شرکت برق,گزارش کاراموزی شرکت برق دانلود فایل گزارش کارآموزی شرکت برق  در 45 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                                           صفحه فصل اول : مقدمه                                                                                                                       1 - تاریخچه صنعت برق                                        …

 • مبانی و پیشینه نظری اختلال بدشکلی بدن (فصل دوم پژوهش)

  مبانی و پیشینه نظری اختلال بدشکلی بدن (فصل دوم پژوهش) دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری اختلال بدشکلی بدن (فصل دوم پژوهش) در 114 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و…

 • دانلود پروژه مالی پرورش ماهی

  دانلود پروژه مالی پرورش ماهی دانلود فایل دانلود پروژه مالی پرورش ماهی سرمایه گذاری الف)ساختمان –زمین –تاسیسات 1-زمین 000/100 متر مربع برابر 10 هكتار در منطقه مجاز كشاورزی قیمت هر متر مربع 000/25 ریال جمعا به مبلغ 000/000/500/2 ریال (دو…

 • خواجه نظام الملك طوسی

  خواجه نظام الملك طوسی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود بیوگرافی خواجه نظام الملك طوسی,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود بیوگرافی خواجه نظام الملك طوسی خواجه نظام الملك طوسى…

 • مقاله منظومه شمسی و سیاره ها و ستارگان

  مقاله منظومه شمسی و سیاره ها و ستارگان دانلود فایل مطالب: منظومه شمسی : ستاره صبحگاهی ـ ستاره شامگاهی :  مطالعه زهره :  اقیانوسی از ابر :  زهره خواهر زمین است ؟  دمای زهره گرمتر از آن كه تحمل‌ پذیر…

 • پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری

  بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری,پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری,پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری,ویژگی های سود بر مبنای حسابداری دانلود فایل…

 • طرح توجیهی شیشه سكوریت باظرفیت 12000 متر مربع

  طرح توجیهی شیشه سكوریت باظرفیت 12000 متر مربع دانلود فایل بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی شیشه سكوریت باظرفیت 12000 متر مربع در سال تهیه شده در سال 1385 1 خلاصه طرح…

 • دانلود پاورپوینت مفاهیم اطلاعات

  ارتباط بین داده اطلاعات و دانش,اطلاعات حسابداری و مدیریتی,انواع اطلاعات مدیریت,تفاوت بین داده و اطلاعات,خصوصیات منابع اطلاعاتی با کیفیت,داده پردازی گزارش مدیریتی و پشتیبانی تصمیم,دانلود پاورپوینت مفاهیم اطلاعات,سیستمهای ارتباطی,گزارش مدیریتی,هدف سیستم های اطلاعاتی,وظایف سیستمهای اطلاعاتی مدیر,ویژگی های اطلاعات به عنوان…

 • پایان نامه رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان

  پایان نامه رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان دانلود فایل پایان نامه رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان چکیده با توجه به رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان و اهمیت روزافزون…