پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لوله و اتصالات پی وی سی

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لوله و اتصالات پی وی سی,پروژه کارافرینی کارخانه تولید لوله و اتصالات پی وی سی,توجیه اقتصادی کارخانه تولید لوله و,دانلود پروژه کارخانه تولید لوله و اتصالات پی وی سی,دانلود کارآفرینی کارخانه تولید لوله و اتصالات پی وی سی,طرح توجیه فنی کارخانه تولید لوله و اتصالات پی وی سی,طرح توجیهی کارخانه تولید لوله و اتصالات پی وی سی,کارآفرینی کارخانه تولید لوله و اتصالات پی وی سی

دانلود فایل

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لوله و اتصالات پی وی سی در 120 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                                شماره صفحه خلاصه طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 فصل اول:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 بازار یابی و تعیین موقعیت……………………………………………………………………………………………………………………………… 9 پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 فاز پیش سرمایه گذاری شامل سه مرحله می باشد………………………………………………………………………………………….. 10 شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری و تحلیل آنها………………………………………………………………………………………………. 11 شناسایی فرصتها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 آنالیز گزینه های پروژه و انتخاب اولیه پروژه………………………………………………………………………………………………….. 11 عوامل مهم در انتخاب مکان کارخانه…………………………………………………………………………………………………………….. 11 ورودی های تولید :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 عوامل محیطی :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 صنایع مرتبط……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مطالعات پیش امکان سنجی………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 این مرحله نیز خود شامل مراحل ذیل می باشد:…………………………………………………………………………………………….. 13 بررسی بازار………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 چکیده :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مطالعات اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 کاربرد و مشخصات فنی پی وی سی :……………………………………………………………………………………………………………. 17 مشخصات فنی :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 طبقه بندی:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 الف)بر اساس کاربرد :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 لوله های پی وی سی از لحاظ کار برد به سه گروه تقسیم می شوند :………………………………………………………………… 18 ب)براساس مشخصات فیزیکی :…………………………………………………………………………………………………………………… 19 استانداردهای مدون :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 الف)استانداردهای ملی :………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 جدول (1_2):عناوین و شماره استانداردهای ملی لوله و اتصالات_پی وی سی…………………………………………………. 20 ب)استانداردهای جهانی :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 جدول (2_2)عناوین شماره استانداردها………………………………………………………………………………………………………… 21 اطلاعات تکمیلی :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مقایسه کیفی کالاهای قابل جانشینی :…………………………………………………………………………………………………………….. 22 الف)شاخصهای مقایسه :………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 ب_ارزیابی کیفی :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 ج)جمع بندی :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 جدول(3_2):مقایسه کالاهای قابل جانشینی لوله و اتصالات پی وی سی…………………………………………………………… 24 نامگذاری بروکسل:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 بررسی بازار و قیمت فروش :……………………………………………………………………………………………………………………….. 25 بررسی بازار:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 قیمت فروش :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 موارد اساسی وتعیین کننده در قیمت فروش یک محصول را می توان به صورت ذیل خلاصه نمود:……………………. 26 فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 روشهای مختلف تولید و انتخاب بهترین روش……………………………………………………………………………………………….. 28 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 روش تولید لوله پی وی سی :………………………………………………………………………………………………………………………… 29 روش تولید اتصالات پی وی سی :…………………………………………………………………………………………………………………. 30 مقایسه روشهای مختلف و انتخاب مناسب ترین روش :…………………………………………………………………………………… 30 تشریح فرآیند منتخب :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 فرآیند تولید لوله :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 الف)توزین :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 جدول (1_3):فرمولاسیون مواد در آمیزه لوله………………………………………………………………………………………………… 31 ب)اختلاط اولیه :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 ج)اختلاط ثانویه :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 د)اکسترودر :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 اکسترودرهای دو پیچه به علت مزایای به شرح ذیل برای لوله های پی وی سی ترجیح داده می شوند :……………….. 34 ه) شکل دهی :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 و)حمام آب سرد :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36 ز)کشش لوله :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37 دستگاه های کشنده به دو دسته تقسیم می گردند :………………………………………………………………………………………….. 37 ج)برش لوله………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38 ط)جمع آوری لوله ها :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 39 فرآیند تولید اتصالات:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39 جدول (2_3)درصد استفاده از مواد (آمیزه اتصالات)…………………………………………………………………………………….. 39 كنترل کیفیت :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41 كنترل كیفیت مواد اولیه :………………………………………………………………………………………………………………………………. 42 کنترل کیفیت در حین تولید:…………………………………………………………………………………………………………………………. 42 موارد مهمی که در حین تولید باید بررسی شود به قرار ذیل می باشند :……………………………………………………………. 42 کنترل کیفیت محصول :………………………………………………………………………………………………………………………………… 43 کنترل فشار ترکیدگی :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43 1)بلند مدت 2)کوتاه مدت…………………………………………………………………………………………………………………………… 43 جدول (3_3)حداقل فشار ترکیدگی و مقاومت ضربه ای………………………………………………………………………………… 44 ظرفیت و برنامه تولید:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45 جایگاه صنعت تولید لوله و اتصالات پی وی سی :…………………………………………………………………………………………… 45 تعیین محدوده ظرفیت :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 46 مشخصه عملکرد واحد:………………………………………………………………………………………………………………………………… 46 جمع بندی ظرفیت و شرایط عملکرد واحد :………………………………………………………………………………………………….. 47 ظرفیت واحد و شرایط عملکرد واحد بصورت خلاصه در زیر آورده شده است ………………………………………………. 47 مواد اولیه مورد نیاز :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 47 مواد اولیه مصرفی در ساخت لوله و اتصالات پی وی سی به صورت خلاصه عبارتند از :…………………………………… 47 پودر پی وی سی:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48 پایدارکننده تایوتین:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48 پودر کربنات کلسیم :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 49 اسید استئاریک(داخلی _خارجی ) :……………………………………………………………………………………………………………… 49 کیسه پلی اتیلنی :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50 جمع بندی مواد مصرفی واحد :……………………………………………………………………………………………………………………. 50 جدول(4_3)جمع بندی مواد داخلی مورد مصرف در واحد……………………………………………………………………………. 50 جدول(5_3)جمع بندی مواد وارداتی مورد مصرف در واحد………………………………………………………………………….. 51 مواد اولیه مصرفی به تفکیک محصولات:……………………………………………………………………………………………………….. 51 الف_تولیدات انواع لوله ها:…………………………………………………………………………………………………………………………… 51 جدول (6_3)_برآورد هزینه های مواد اولیه جهت تولید انواع لوله…………………………………………………………………… 51 ب_تولید انواع اتصالات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 52 جدول (7_3) برآورد هزینه های مواد اولیه جهت تولید انواع اتصالات…………………………………………………………….. 52 ماشین آلات و تجهیزات خط تولید :……………………………………………………………………………………………………………… 52 مشخصات فنی ماشین آلات تولید :……………………………………………………………………………………………………………….. 53 الف_تجهیزات مشترک خط تولید لوله و اتصالات :………………………………………………………………………………………… 53 تجهیزات مشترک در خط تولید عبارتند از :…………………………………………………………………………………………………… 53 ب_تجهیزات خط تولید لوله :………………………………………………………………………………………………………………………. 53 در خط تولید انواع لوله ها ، از دستگاههای زیر استفاده می گردد :…………………………………………………………………… 53 ج_تجهیزات خط تولید اتصالات:………………………………………………………………………………………………………………….. 54 تجهیزات موجود در خط تولید اتصالات به قرار زیر است :…………………………………………………………………………….. 54 جدول(8_3)برآورد مربوط به تجهیزات و ماشین آلات خط تولید…………………………………………………………………… 55 نقشه استقرار ماشین آلات:……………………………………………………………………………………………………………………………. 56 مشخصات ماشین آلات و تجهیزات تاسیسات عمومی :………………………………………………………………………………….. 56 آزمایشگاه :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56 تعمیر گاه:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57 تاسیسات برق:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57 الف_برق مورد نیاز جهت خط  تولید :………………………………………………………………………………………………………….. 57 جدول(9_3)برآورد برق مصرفی خط تولید…………………………………………………………………………………………………… 58 ب_برق مورد نیاز کل واحد:………………………………………………………………………………………………………………………… 58 ج_برق مصرفی روزانه و سالیانه :………………………………………………………………………………………………………………….. 59 د_تجهیزات مورد نیاز برق رسانی و هزینه های سرمایه گذاری :……………………………………………………………………… 59 روشنایی محوطه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60 برق رسانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60 گرمایش اداری و سرمایش :………………………………………………………………………………………………………………………….. 60 سوخت و تاسیسات مربوطه :………………………………………………………………………………………………………………………… 60 جدول(11_3)سوختهای مصرفی واحد…………………………………………………………………………………………………………. 61 جدول (11_3)سوختهای مصرفی واحد………………………………………………………………………………………………………… 61 تاسیسات آب :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62 تجهیزات هوای فشرده:………………………………………………………………………………………………………………………………… 62 سیستم تهویه:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62 آتش نشانی و اطفاء حریق :…………………………………………………………………………………………………………………………… 63 جمع بندی هزینه های مربوط به تاسیسات عمومی :……………………………………………………………………………………….. 63 جدول(12_3)جمع بندی هزینه های مربوط به تاسیسات عمومی……………………………………………………………………. 63 وسایل نقلیه عمومی و حمل و نقل:………………………………………………………………………………………………………………… 64 جدول (13_3) هزینه های مربوط به وسائط نقلیه و حمل و نقل……………………………………………………………………… 64 اثاثیه و لوازم اداری :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64 محاسبه سطح زیر بنا و مساحت زمین :…………………………………………………………………………………………………………. 65 مساحت سالن تولید :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 65 جدول (14_3)برآورد مساحت لازم جهت سالن تولید……………………………………………………………………………………. 66 مساحت انبارها:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66 الف_انبار مواد اولیه :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 67 جدول(15_3)مساحت لازم برای انبار مواد اولیه……………………………………………………………………………………………. 67 ب_انبار محصول…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67 مساحت تاسیسات و تعمیرگاه:………………………………………………………………………………………………………………………. 68 در ذیل مساحت تاسیسات مشخص گردیده است:………………………………………………………………………………………….. 68 الف_تاسیسات برق :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 68 ب_تاسیسات آب :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68 ج_تاسیسات سوخت و سرمایش و گرمایش…………………………………………………………………………………………………… 69 د_تاسیسات هوای فشرده :…………………………………………………………………………………………………………………………… 69 ه_آزمایشگاه و تعمیرگاه :……………………………………………………………………………………………………………………………… 69 مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی……………………………………………………………………………………………… 69 الف)ساختمانهای اداری :……………………………………………………………………………………………………………………………… 69 ب)نمازخانه و نهارخوری :…………………………………………………………………………………………………………………………… 70 ج)سرویس بهداشتی و رختکن کارگری :……………………………………………………………………………………………………….. 70 د)ساختمان نگهبانی :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 70 مساحت زمین و عملیات محوطه سازی…………………………………………………………………………………………………………. 70 جدول(15_3)برآورد مساحت زمین و دیگر موارد…………………………………………………………………………………………. 71 هزینه عملیات ساختمان……………………………………………………………………………………………………………………………….. 71 جدول(16_3)هزینه های مربوط به ساختمانهای مربوط به ساختمانها و محوطه سازی………………………………………. 71 نقشه استقرار ساختمانها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 72 برآورد نیروی انسانی مورد نیاز :…………………………………………………………………………………………………………………… 73 مدیریت و پرسنل تولیدی :……………………………………………………………………………………………………………………………. 73 این دلایل عبارتند از :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 73 پرسنل تاسیسات و تعمیرگاه :……………………………………………………………………………………………………………………….. 75 پرسنل اداری و خدمات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 75 حقوق سالیانه نیروی انسانی………………………………………………………………………………………………………………………….. 75 جدول (17_3)برآورد نیروی انسانی و هزینه های مربوط به آن………………………………………………………………………. 76 هزینه انواع انرژی ها:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 76 هزینه های انرژی سالیانه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 76 هزینه استهلاک سالیانه:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 77 هزینه های استهلاک سالیان سرمایه گذاری ثابت……………………………………………………………………………………………… 77 هزینه تعمیر و نگهداری :……………………………………………………………………………………………………………………………… 77 هزینه تعمیر و نگهداری سرمایه گذاری های ثابت…………………………………………………………………………………………… 77 سایر هزینه های تولید:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78 خلاصه هزینه های تولید……………………………………………………………………………………………………………………………….. 78 سرمایه در گردش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 79 اقلام سرمایه در گردش………………………………………………………………………………………………………………………………… 79 میزان کل سرمایه گذاری:……………………………………………………………………………………………………………………………… 80 تعداد کارکنان:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 80 کل انرژی مورد نیاز:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80 زمین و ساختمانها (مترمربع):……………………………………………………………………………………………………………………….. 80 کل سرمایه گذاری:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81 اقلام اصلی سرمایه گذاری ثابت:…………………………………………………………………………………………………………………… 81 سود و زیان سالیانه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81 نقطه سربسر:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82 فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 83 نتایج محاسبات مالی و اقتصادی طرح تولید……………………………………………………………………………………………………. 83 انواع لوله و اتصالات پی وی سی…………………………………………………………………………………………………………………… 84 مبانی فنی محاسبات طرحها………………………………………………………………………………………………………………………….. 85 الف_شرایط عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 85 ب_مواد اولیه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86 1_مواد اولیه داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86 1_مواد اولیه خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 86 3_محاسبه سایر مواد و مجموع هزینه سالیانه مواد………………………………………………………………………………………….. 86 ج_برآورد نیروی انسانی………………………………………………………………………………………………………………………………. 87 1_مدیر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87 2_پرسنل تولید……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87 3_پرسنل فنی(تعمیرات و تاسیسات)…………………………………………………………………………………………………………….. 88 3_کارمندان اداری و مالی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 88 6_کارکنان خدمات و کارگر ساده…………………………………………………………………………………………………………………. 88 د_برآورد توان برق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 89 1_برآورد توان برق مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………………….. 89 الف_برق فرآیند تولید………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89 ب_برق تاسیسات و تعمیرات………………………………………………………………………………………………………………………. 89 ج_توان برق ساختمانها………………………………………………………………………………………………………………………………… 91 د_برق محوطه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91 ه_سایر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92 2_محاسبه برق مصرفی سالیانه……………………………………………………………………………………………………………………… 92 مجموع موارد ذیل برق مصرفی سالیانه را بر حسب کیلووات ساعت بدست می دهد:………………………………………… 92 ه_برآوردآب……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93 1_آب صنعتی روزانه جزو اطلاعات ورودی است و شامل موارد ذیل می باشند:………………………………………………. 93 الف_آب تصفیه فیزیکی شده………………………………………………………………………………………………………………………… 93 ب_آب بدون املاح…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93 ج)آب بدون یون………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94 2_آب آشامیدنی و قابل شستشو…………………………………………………………………………………………………………………… 94 3_آب به منظور آبیاری محوطه…………………………………………………………………………………………………………………….. 94 4_کل آب مورد نیاز سالیانه………………………………………………………………………………………………………………………….. 94 و_برآورد سوخت………………………………………………………………………………………………………………………………………… 95 1_براساس گازوئیل و یا گاز طبیعی………………………………………………………………………………………………………………. 95 الف_بر اساس تولید بخار……………………………………………………………………………………………………………………………… 95 ب_بر اساس آب داغ و روغن داغ………………………………………………………………………………………………………………… 95 ج_براساس سوخت مصرفی خط تولید………………………………………………………………………………………………………….. 95 2_بنزین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96 3_گازوئیل جهت وسائط نقلیه………………………………………………………………………………………………………………………. 96 4_گازوئیل جهت گرمایش……………………………………………………………………………………………………………………………. 96 ز_ماشین آلات و تجهیزات اصلی…………………………………………………………………………………………………………………. 96 3- محوطه سازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 97 الف_دیوارکشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 97 ب_مساحت خاکبرداری و تسطیح………………………………………………………………………………………………………………… 97 ج_ خیابان کشی و پارکینگ………………………………………………………………………………………………………………………….. 98 د_فضای سبز………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98 _ چراغهای محوطه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 98 ی_ هزینه های پیش بینی نشده…………………………………………………………………………………………………………………….. 98 ح_تاسیسات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 99 1_برق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 99 2_برق اضطراری………………………………………………………………………………………………………………………………………… 99 3_آب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 99 4_نوع سوخت………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100 5_گرمایش ساختمانها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 100 6_سرمایش ساختمانها (کولر و تهویه)…………………………………………………………………………………………………………. 100 7_هوای فشرده…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 101 9_تصفیه پساب………………………………………………………………………………………………………………………………………… 101 10_اطفای حریق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 101 11_باسکول……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 101 12_وسائط نقلیه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 102 ط_برآورد زمین، ساختمان سازی و محوطه سازی……………………………………………………………………………………….. 103 1_زمین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 103 2_ساختمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 103 الف_برآورد سطح ساختمان اداری……………………………………………………………………………………………………………… 103 ب_برآورد سطح نمازخانه و غذاخوری………………………………………………………………………………………………………. 104 د_براورد سطح ساختمان نگهبانی و سرایداری…………………………………………………………………………………………….. 104 ه_ برآورد سطح فضای باز…………………………………………………………………………………………………………………………. 104 مبانی مالی محاسبات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 105 الف_هزینه های تولید………………………………………………………………………………………………………………………………… 105 1_حقوق و دستمزد…………………………………………………………………………………………………………………………………… 105 2_هزینه انواع انرژی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 106 هزینه انواع انرژی به ازای واحد مصرفی بصورت زیر برآورد می گردد:…………………………………………………………. 106 3_ برآورد هزینه استهلاک…………………………………………………………………………………………………………………………. 106 نرخ استهلاک انواع دارایی های ثابت به روش مستقیم و به صورت زیر منظور می گردد…………………………………. 106 4_هزینه تعمیر و نگهداری…………………………………………………………………………………………………………………………. 107 براساس جدول زیر برآورد می گردد:………………………………………………………………………………………………………….. 107 5_سایر ضرایب مربوط به هزینه های تولید………………………………………………………………………………………………….. 107 ب_سرمایه گذاری ثابت…………………………………………………………………………………………………………………………….. 108 1_هزینه زمین…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 108 2_هزینه های ساختمان……………………………………………………………………………………………………………………………… 108 بصورت جدول زیر برآورد می گردد…………………………………………………………………………………………………………… 108 3_محوطه سازی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 109 بصورت زیر برآورد می گردد:……………………………………………………………………………………………………………………. 109 الف_تسطیح و خاکبرداری…………………………………………………………………………………………………………………………. 109 ب_اسفالت و پیاده رو سازی………………………………………………………………………………………………………………………. 109 ج_فضای سبز…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 109 د_حصارکشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 109 ه_روشنایی محوطه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 109 4_تاسیسات عمومی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 110 الف)برق رسانی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 110 ب)ژنراتور برق اضطراری………………………………………………………………………………………………………………………….. 110 ج)تاسیسات آب رسانی……………………………………………………………………………………………………………………………… 110 منبع ذخیره آب…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 110 مخازن هوایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 110 مخازن زمینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111 حفر چاه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 111 ج3_تصفیه فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 111 د_تاسیسات سوخت رسانی……………………………………………………………………………………………………………………….. 112 1_گاز طبیعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 112 2_گازوئیل و مازوت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 112 ه_گرمایش و سرمایش ساختمانها……………………………………………………………………………………………………………….. 112 و_برجهای خنک کن…………………………………………………………………………………………………………………………………. 113 ز_تصفیه شیمیایی آب(بدون املاح)……………………………………………………………………………………………………………. 113 ح_دیگ بخار……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 113 ط_سیستم چرخش روغن داغ……………………………………………………………………………………………………………………. 113 ی_فاضلاب(پساب)…………………………………………………………………………………………………………………………………… 114 ک_اطفای حریق و وسایل ایمنی…………………………………………………………………………………………………………………. 114 ل_هوای فشرده…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 114 باسکول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 115 ن_سیستم ارتباطی(تلفن)……………………………………………………………………………………………………………………………. 115 س_سایر اقلام…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 115 5_وسایل حمل و نقل………………………………………………………………………………………………………………………………… 116 قیمت خرید هر یک از دستگاههای حمل و نقل در جدول زیر آورده شده است……………………………………………… 116 6_ماشین آلات و تجهیزات اصلی (فرآیند تولید، آزمایشگاه و تعمیر گاه )……………………………………………………… 116 موارد ذیل باید مد نظر قرار گیرد………………………………………………………………………………………………………………… 116 7_وسایل اداری و رفاهی……………………………………………………………………………………………………………………………. 117 8_هزینه های پیش بینی نشده…………………………………………………………………………………………………………………….. 117 9_هزینه های قبل از بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………….. 117 الف_هزینه های مطالعات اولیه……………………………………………………………………………………………………………………. 117 خلاصه طرح : در این طرح به بررسی تولید لوله و اتصالات پی وی سی ( PVC )پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . پیشگفتار توسعه فعالیت سرمایه گذاری صنعتی ازمرحله ایده اولیه تا زمانی که واحد صنعتی شروع به کار می نماید ، می تواند شامل سه فاز متمایز از یکدیگر و مجزای زیر باشد. ·فاز پیش سرمایه گذاری ·فاز سرمایه گذاری ·فاز عملیاتی هر یک از این فازها قابل تقسیم به مراحلی می باشد که بعضی از آنها فعالیتهای مشاوره ای، مهندسی و صنعتی مهمی را تشکیل می دهند.از آنجا که هدف از این پروژه طراحی یک واحد صنعتی کوچک می باشد که تنها مربوط به فاز پیش سرمایه گذاری می شود.لذا تنها روی این فاز متمرکز می شویم. فاز پیش سرمایه گذاری شامل سه مرحله می باشد. ·     شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری ·     آنالیز گزینه های پروژه و انتخاب اولیه پروژه ·     آماده سازی پروژه(مطالعات پیش امکان سنجی و امکان سنجی)و ارزیابی پروژه و تصمیمات سرمایه گذاری قیمت فروش : موارد اساسی وتعیین کننده در قیمت فروش یک محصول را می توان به صورت ذیل خلاصه نمود: الف)قیمت تمام شده محصول مشتمل بر (هزینه مواد اولیه ،نیروی کار ،هزینه تعمیرات و …) ب)میزان تقاضای بازار ج)مقدار عرضه شده کالا به بازار مصرف د)قیمت محصولاتی که کارخانجات بزرگ و عمده این محصول یعنی (پی وی سی ایران) ، (پلی کامل) و (پلیکا) به بازار عرضه می نمایند. شرکت ملی پتروشیمی مطابق با کل سیاستهای اخیردولت جمهوری اسلامی نسبت به جمع آوری نقدینگی اقدام به فروش محصولات با چندین برابر قیمت (یکسال قبل)نموده و لذا پودر پی وی سی (بعنوان ماده اولیه این واحد)نیز از این امر مستثنی بوده و به قیمت هر کیلوگرم 1400_ریال به متقاضیان ارائه می نماید. البته کنترل شرایط بر اساس نرخ ارز رقابتی و قیمتهای جهانی می باشد . با عنایت به چنین برنامه ریزی ها قیمت فروش هر کیلوگرم لوله پی وی سی از شرکت پلیکا که به گونه ای تحت مالکیت شرکت ملی پتروشیمی نیزمی باشد معادل 2020 ریال و قیمت هر کیلوگرم اتصالات 2340 ریال می باشد ،لذا بایستی در آینده بسیار نزدیک شاهد تغییرات و نوساناتی در قیمتهای اعلام شده بود. آنچه که در محاسبات این گزارش حائز اهمیت است صرفاً تایید و تکیه بر مبنای اصولی و نهایتاً محاسبات شاخصهای اقتصادی می باشد . بنابراین تغییرات نرخ پودر پی وی سی و طبیعتاً لوله و اتصالات آن در شرایط جدید نیز در حالت تعادل جدید اقتصادی قرار خواهد گرفت.

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قطعات صنعتی پلاستیکی

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قطعات صنعتی پلاستیکی,پروژه کارافرینی کارگاه تولید قطعات صنعتی پلاستیکی,توجیه اقتصادی کارگاه تولید قطعات صنعتی پلاستیکی,دانلود پروژه کارگاه تولید قطعات صنعتی پلاستیکی,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید قطعات صنعتی پلاستیکی,طرح توجیه فنی کارگاه تولید قطعات صنعتی پلاستیکی,طرح توجیهی کارگاه…

 • پژوهش بررسی تاثیر نظریه های انتقادی بر تئاتر

  پژوهش بررسی تاثیر نظریه های انتقادی بر تئاتر,تاثیر نظریه های انتقادی را بر تئاتر دانلود فایل پژوهش بررسی تاثیر نظریه های انتقادی بر تئاتر -چکیده تلاش من در این پروژه آن بوده است که تاثیر نظریه های انتقادی را بر…

 • بررسی گیاه آفتاب گردان به صورت لاتین

  بررسی گیاه آفتاب گردان به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Sunflower, Helianthus annuus, is an herbaceous annual plant in the family Asteraceae,…

 • مقاله بررسی انجماد و خواص آلیاژهای آمورف آلومینیوم

  مقاله بررسی انجماد و خواص آلیاژهای آمورف آلومینیوم دانلود فایل مقاله بررسی انجماد و خواص آلیاژهای آمورف آلومینیوم این فایل دارای یک فایل pdf و یک پاورپوینت است که در یک فایل rar قرار دارد و عناوین آن بصورت زیر…

 • پایان نامه ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

  ارزیابی نوع مدیریت سود,ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی,پایان نامه ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی,دازه شرکت,ساختار مالكیت,مدیریت سودآوری آتی دانلود فایل…

 • بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

  ارزش افزوده اقتصادی,بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها,تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها,خصوصی سازی شرکتهای دولتی دانلود فایل بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها چكیده:.. 1…

 • پروپوزال بررسی ریتالین، تکنیک های آرمیدگی و نورو فیربک بر کاهش نشانگان ADHD در کودکان مبتلا به بیش فعالی

  بررسی ریتالین، تکنیک های آرمیدگی,پروپوزال بررسی ریتالین، تکنیک های آرمیدگی و نورو فیربک بر کاهش نشانگان ADHD در کودکان مبتلا به بیش فعالی,کاهش نشانگان ADHD در کودکان مبتلا به بیش فعالی,نورو فیربک بر کاهش نشانگان ADHD دانلود فایل پروپوزال بررسی…

 • مراحل کاشت،داشت و برداشت گندم

  پاورپوینت مراحل کاشت،داشت و برداشت گندم,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت مراحل کاشت،داشت و برداشت گندم,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مراحل کاشت،داشت و برداشت گندم دانلود فایل دانلود…

 • پایان نامه حسابداری دولتی

  پایان نامه حسابداری دولتی دانلود فایل پایان نامه حسابداری دولتی  حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است. كامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است: حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یك…

 • پایان نامه بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل

  پایان نامه بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل دانلود فایل [1]

 • مقاله روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی

  مقاله روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی دانلود فایل [1]

 • پایان نامه بررسی مجموعه ورزشی جوانان

  پایان نامه بررسی مجموعه ورزشی جوانان,پروژه بررسی مجموعه ورزشی جوانان,تحقیق بررسی مجموعه ورزشی جوانان,دانلود پایان نامه بررسی مجموعه ورزشی جوانان,مقاله بررسی مجموعه ورزشی جوانان دانلود فایل پایان نامه بررسی مجموعه ورزشی جوانان در 75 صفحه ورد قابل ویرایش  فوتبال 1-1-4-…

 • پایان نامه تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه

  پایان نامه تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه,تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه,فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه دانلود فایل پایان…

 • مقاله تجزیه و تحلیل داده ها

  مقاله تجزیه و تحلیل داده ها دانلود فایل مقاله تجزیه و تحلیل داده ها بخشهایی از متتن: مقدمه در این فصل ما قصد داریم به تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی بپرازیم. این فصل به گونه ای…

 • مقاله بررسی هویت

  دانلود مقاله هویت,مقاله بررسی هویت,مقاله هویت دانلود فایل مقاله بررسی هویت فهرست: هویت چیست؟ مفهوم هویت نوجوانی وهویت فرآیند شكل گیری هویت حالات ووضعیت های هویت خودیابی وخدایابی خودشناسی منابع ............................................... هویت چیست؟ به سوالات زیرتوجه كنید! اگرانسان برای پرسش…

 • تحقیق پایداری سدهای خاکی در حالت تخلیه سریع آب

  تحقیق پایداری سدهای خاکی در حالت تخلیه سریع آب,تحلیل پایداری سدهای خاکی در حالت تخلیه سریع آب دانلود فایل تحقیق پایداری سدهای خاکی درحالت تخلیه سریع  آب کارشناسی ارشد M.S.C مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی جامع و کامل با 300…

 • زمان و حركت در آثارتجسمی

  زمان و حركت در آثارتجسمی دانلود فایل زمان و حركت در آثارتجسمی فهرست  گذشت زمان حركت واقعی تصور حركت فهم و نظم بصری تعادل تناسب حركت اقتصاد زمان و حركت در آثارتجسمی درك و خلاقیت تصویری یا فقدان آن، در…

 • پایان نامه امكان فرآوری كانسارهای وانادیوم و تنگستن دار

  پایان نامه امكان فرآوری كانسارهای وانادیوم و تنگستن دار دانلود فایل پایان نامه امكان فرآوری كانسارهای وانادیوم و تنگستن دار چكیده وانادیوم محصول فرعی مهمی است كه به طور وسیع در آلیاژهای فروس و غیر فروس بكار برده می شود.…

 • طراحی سایت مرکز درمانی

  طراحی سایت,طراحی سایت مرکز درمانی,مرکز درمانی دانلود فایل طراحی سایت مرکز درمانی با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات در چند سال اخیر، نظام پزشكی كشور نیزدرصدد فراگیر كردن اطلاع رسانی اینترنتی اقدام فرموده است،كه سایت مركز درمانی شهیدشوریده جزءاولین سایت…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فندک آشپزخانه

  آشپزخانه,پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فندک آشپزخانه,پروژه کارافرینی کارگاه تولید فندک آشپزخانه,توجیه اقتصادی کارگاه تولید فندک آشپزخانه,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید فندک آشپزخانه,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید فندک آشپزخانه,طرح توجیه فنی کارگاه تولید فندک آشپزخانه,طرح توجیهی کارگاه تولید فندک آشپزخانه,فندک,کارآفرینی کارگاه تولید فندک…

 • پایان نامه بررسی مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهكار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

  پایان نامه بررسی مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهكار و تطبیق آن با اسناد بین المللی,پروژه بررسی مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهكار و تطبیق آن با اسناد بین المللی,تحقیق بررسی مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهكار و تطبیق آن…

 • پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی

  ایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی,پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار…

 • پروژه کارآفرینی پرواربندی جوجه شترمرغ

  پرواربندی,پروژه کارآفرینی پرواربندی جوجه شترمرغ,پروژه کارافرینی پرواربندی جوجه شترمرغ,توجیه اقتصادی پرواربندی جوجه شترمرغ,جوجه,دانلود پروژه پرواربندی جوجه شترمرغ,دانلود کارآفرینی پرواربندی جوجه شترمرغ,شتر,طرح توجیه فنی پرواربندی جوجه شترمرغ,طرح توجیهی پرواربندی جوجه شترمرغ,کارآفرینی پرواربندی جوجه شترمرغ,مرغ دانلود فایل پروژه کارآفرینی پرواربندی جوجه شترمرغ…

 • پایان نامه رشته صنایع با موضوع :سیستمهای کنترل کیفی (ISO 9000)

  پایان نامه رشته صنایع با موضوع :سیستمهای کنترل کیفی (ISO 9000) دانلود فایل پایان نامه رشته صنایع با موضوع :سیستمهای کنترل کیفی (ISO 9000) مقدمه تااوایل سال 1980 تقریبا تمامی شرکتها وسازمانها براین باوربودند که کیفیت تنها درمحصول نهائی تجلی…

 • دانلود پاورپوینت استراتژیهای تحول در سطح خرد

  استراتژی رفتاری,استراتژی وظیفه ای,استراتژیهای 4 گانه تحول,استراتژیهای تكنولوژی,استراتژیهای ساختاری,الگوی انتقال یادگیری,الگوی سه مرحله ای تغییر (كرت لوین),الگوی فرآیند یادگیری (الگوی مراحل تغییر),تغییرهای رفتارینمونه ای از الگوهای كارب,دانلود پاورپوینت استراتژیهای تحول در سطح خرد,شمائی از الگوی غنی كردن شغل,مراحل فرعی فرآیند…

 • ارزیابی استراتژی عملكرد سازمان بیمه ایران با كارت امتیازی متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردی)

  ارزیابی استراتژی عملكرد سازمان بیمه ایران با كارت امتیازی متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردی),استراتژی عملكرد سازمان بیمه ایران,بررسی ارزیابی استراتژی عملكرد سازمان بیمه ایران با كارت امتیازی متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردی) دانلود فایل بررسی ارزیابی استراتژی عملكرد…

 • ادبیات نظری وپیشینه پژوهش ادراک تعارض و روش های مدیریت و نظریه های آن

  ادبیات نظری ادراک تعارض و روش های مدیریت آن,ادبیات نظری وپیشینه پژوهش,ادبیات نظری وپیشینه پژوهش ادراک تعارض و روش های مدیریت و نظریه های آن,ادراک تعارض و روش های مدیریت آن,پیشینه پژوهش ادراک تعارض و روش های مدیریت آن دانلود…

 • پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تصادفات جاده ای استان اردبیل

  پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تصادفات جاده ای استان اردبیل دانلود فایل پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تصادفات جاده ای استان اردبیل چکیده: این پژوهش درصدد بررسی و شناخت علل و عوامل موثر بر بروز یا شدت وقوع…

 • نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع شیمیایی

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رسته شغلی IT شبکه,نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر,نمونه سوالات اختصاص,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با پاسخ دانلود فایل نمونه سوالات آزمون استخدامی  اموزش و پرورش تفکیک رسته…

 • پژوهش بررسی شناخت خداوند و فلسفه وجود خدا از دیدگاه علامه طبابائی

  پروژه بررسی شناخت خداوند و فلسفه وجود خدا از دیدگاه علامه طبابائی,پژوهش بررسی شناخت خداوند و فلسفه وجود خدا از دیدگاه علامه طبابائی,تحقیق بررسی شناخت خداوند و فلسفه وجود خدا از دیدگاه علامه طبابائی,دانلود پایان نامه بررسی شناخت خداوند و…

 • دانلود پاورپوینت انگیزش و رفتار (فصل پنجم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)

  انگیزه,جایگاه انگیزه ها و هدفها,دانلود پاورپوینت ارئه کلاسی فصل پنجم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان با عنوان انگیزش و رفتار,دانلود پاورپوینت انگیزش و رفتار (فصل پنجم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان),دانلود پاورپوینت انگیزش و رفتار(فصل پنجم…

 • مقالةتأثیر جدایی والدین در اختلالات یادگیری كودكان

  مقالةتأثیر جدایی والدین در اختلالات یادگیری كودكان دانلود فایل مقالةتأثیر جدایی والدین در اختلالات یادگیری كودكان فهرست: تعریف اختلال یادگیری علل بروز اختلالات یادگیری انواع اختلالات یادگیری رابطة طلاق و اضطراب در كودكان اختلال سلوك ملاکهایی برای تشخیص اختلال سلوک…

 • مقاله بررسی هفته دولت

  دانلود مقاله هفته دولت,مقاله بررسی هفته دولت,مقاله هفته دولت دانلود فایل مقاله بررسی هفته دولت چکیده: علت نامگذاری هفته دولت به مناسبت انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور سال 1360 و شهادت دو یار دیرین امام (ره) و انقلاب…

 • تجربیات دبیری ورزش

  تجربیات دبیری ورزش,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تجربیات مدون دبیر ورزشی,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تجربیات مدون دبیر ورزشی این مقاله با فرمت Word بوده…

 • پاورپوینت حسابداری دارایی های نامشهود (استاندارد حسابداری شماره 17)

  ارزشیابی داراییهای نامشهود,اندازه گیری بهای تمام شده به گونه ای قابل اتکا,اندازه‌گیری ارزش منصفانه دارایی نامشه,پاورپوینت حسابداری دارایی های نامشهود (استاندارد حسابداری شماره 17),تعریف دارایی نامشهود,دانلود پاورپوینت حسابداری دارایی های نامشهود(استاندارد حسابداری شماره 17),شناخت و اندازه گیری اولیه دارایی نامشهود,نمونه‌هایی…