پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی,پروژه کارافرینی کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی,توجیه اقتصادی کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی,تولید,دانلود پروژه کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی,دانلود کارآفرینی کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی,طرح توجیه فنی کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی,طرح توجیهی کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی,کارآفرینی کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی,کارخانه,ورق

دانلود فایل

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی در 111 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه طرح :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 (1انگیزه اجرای طرح……………………………………………………………………………………………………………………………. 10 در کشورهای پیشرفته صنعتی در حال حاضر به دلائل مختلفی که اهم آن به شرح زیر می باشد:………………….. 10 1- 1- تعریف محصول…………………………………………………………………………………………………………………………. 11 -2 1- مزایای استفاده از ورق پیش رنگ شده…………………………………………………………………………………………. 12 1 -2 – 1 – امتیازات تولید…………………………………………………………………………………………………………………… 12 در تولید ، استفاده از ورق های از پیش رنگ شده دارای مزیتهای زیر می باشد :………………………………………… 12 2 -2- 1- مزایای اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………. 12 2-3- 1- مزایای فنی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مزایای فنی مصرف  ورق های پیش رنگ شده به شرح زیر می باشد :……………………………………………………….. 13 4- 2- 1- مزایای زیست محیطی…………………………………………………………………………………………………………… 13 محیط کار به دلائل زیر دارای شرایط بهداشتی و سلامتی بهتری خواهد بود………………………………………………. 13 3 -1 – کار برد محصول……………………………………………………………………………………………………………………….. 14 در حال حاضر ورق های پیش رنگ شده در صنایع مختلف به شرح زیر کاربرد پیدا کرده اند :……………………. 14 4 -1- استاندارها  و ویزگیهای محصول………………………………………………………………………………………………….. 15 استاندارهائی که در این صنعت می بایستی مد نظر قرار گیرند ، به شرح زیرمی باشند :………………………………. 15 1- 4- 1- استاندارد مواد اولیه مصرفی………………………………………………………………………………………………….. 15 1- ورق فولاد با نورد سرد Cold – Rolled Stteel  Sheet……………………………………………………………….. 15 2- ورق گالوانیزه Galvanized steel sheet………………………………………………………………………………………. 16 3- ورق گالوانیزه شده به طریق الکترولیتی Electrolytic Galvanized Steel Sheet………………………….. 16 4- ورقهای گالوالوم   Steel Sheet   Galvalume………………………………………………………………………………. 16 5 – ورق آلومینیوم………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 2 -4 -1 – ویژگیها و کاربرد محصول براساس مواد پوشش داده شد آنها :……………………………………………….. 17 1- ورق با پوشش پلی استر ( R M P )………………………………………………………………………………………………… 17 ویژگیها :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 کار برد اصلی :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 ضخامت فیلم :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 2 – سیلیکون پلی استر………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 ویژگیها :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 کاربرد اصلی :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 ضخامت فیلم :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 3- ورق با پوشش پلی وینلید ین فلوراید…………………………………………………………………………………………………. 18 ویژگیها :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 کاربرد اصلی :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 ضخامت فیلم :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 یک طرف پوشش داده شده :………………………………………………………………………………………………………………….. 19 دو طرف پوشش داده شده :……………………………………………………………………………………………………………………. 19 ورق با پوشش رزین های پلیمر………………………………………………………………………………………………………………. 19 ویزگیها :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 کار برد اصلی :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 ضخامت فیلم :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 3 -4 -1 – استاندارد های ویژگیهای محصول وروش آزمون……………………………………………………………………. 21 1- استاندارد شماره E – 10169 – 1 – 1996…………………………………………………………………………………….. 21 2- استاندارد Pr En 10169 – 2- 1995…………………………………………………………………………………………….. 21 3- استاندارد EN 1396 – 1996………………………………………………………………………………………………………… 21 1- استاندارد : – T 1 ( 1995 )  ECCA…………………………………………………………………………………………….. 22 موارد زیر در روش این استاندارد دیده شده است :………………………………………………………………………………….. 22 2- استاندارد  – T 2 ( 1995 )  ECCA……………………………………………………………………………………………… 22 3- استاندارد  – T3  ( 1995 )  ECCA……………………………………………………………………………………………… 22 4- استاندارد  -T 4  ( 1995 )  ECCA……………………………………………………………………………………………… 23 5 – استاندارد  –  T5   ( 1995 )  ECCA………………………………………………………………………………………….. 23 6- استاندارد  – T6   ( 1995 )  ECCA…………………………………………………………………………………………….. 23 7- استاندارد  – T7   ( 1996 )  ECCA…………………………………………………………………………………………….. 23 8- استاندارد  – T8  ( 1997 )  ECCA……………………………………………………………………………………………… 24 9- استاندارد  – T9  ( 1996 )  ECCA……………………………………………………………………………………………… 24 10 – استاندارد  – T10  ( 1996 )  ECCA……………………………………………………………………………………….. 24 11- استاندارد  – T 14  ( 1996 )  ECCA………………………………………………………………………………………… 24 12 – استاندارد  – T15   ECCA……………………………………………………………………………………………………….. 24 13 – استاندارد  – T17  ( 1995 )  ECCA……………………………………………………………………………………….. 25 14 – استاندارد  – T18  ( 1995 )  ECCA………………………………………………………………………………………… 25 15 – استاندارد  – T19  ( 1996 )  ECCA………………………………………………………………………………………… 25 16 – استاندارد  – T21  ( 1997 )  ECCA………………………………………………………………………………………… 25 17 – استاندارد  – T22  ( 1995 )  ECCA………………………………………………………………………………………… 26 18 – استاندارد  – T23   ( 1995 )  ECCA………………………………………………………………………………………. 26 5- 1- تعرفه گمرکی و شرایط ورود……………………………………………………………………………………………………….. 26 فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مطالعه بازار…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 بازار خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 از جمله واحدهای معتبر تولید کننده ورق پیش رنگ شده واحدهائی به شرح زیر را می توان برشمرد ………… 30 جدول شماره ( 1- 1- 2 )……………………………………………………………………………………………………………………. 32 2-2- بازار مصرف داخلی…………………………………………………………………………………………………………………….. 32 1- 2- 2- میزان تقاضا………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 صنایعی که ورق پیش رنگ شده در تولید محصولات آنها کاربرد دارد به شرح زیر می باشند :…………………….. 33 الف – صنایع لوازم خانگی…………………………………………………………………………………………………………………….. 33 یخچال خانگی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 فریزر خانگی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 یخچال و فریزر خانگی………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 اجاق گاز………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 ماشین لباسشوئی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 آب گرمکن گازی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 کولر گازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 کولر آبی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 جارو برقی خانگی………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 10-آب میوه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 36 11- چرخ گوشت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 36 12- پنکه رومیزی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 36 جدول شماره ( 1 – 2 – 2- 2 )……………………………………………………………………………………………………………. 37 تعداد و ظرفیت تولید انواع محصولات لوازم خانگی………………………………………………………………………………… 37 جدول شماره ( 2 -2-2-2 )…………………………………………………………………………………………………………………. 38 ظرفیت اهم واحدهای کوچک صنایع لوازم خانگی و بر آورد میزان ورق مصرفی آنها…………………………………. 38 ب – صنایع تولید کنندگان کابینت فلزی………………………………………………………………………………………………….. 38 ج – صنایع درب و پنجره فلزی……………………………………………………………………………………………………………… 38 د – صنایع سازنده کانتینر………………………………………………………………………………………………………………………. 39 ح –  سایر مصارف ورقهای پیش رنگ شده…………………………………………………………………………………………….. 40 فروش :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40 فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 مطالعه فنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41 3-1 ظرفیت تولید…………………………………………………………………………………………………………………………………. 42 2 – 3- مطالعه روشهای موجود تولید…………………………………………………………………………………………………….. 42 رنگ کاری ورق های گالوانیزه………………………………………………………………………………………………………………… 42 آماده سازی سطوح گالوانیزه…………………………………………………………………………………………………………………… 42 حمام فسفاته برای فولاد های گالوانیزه…………………………………………………………………………………………………….. 44 مراحل انجام شده جهت تهیه نمونه گالوانیزه رنگ شده  :………………………………………………………………………… 45 تولید و ویزگی های ورق رنگی……………………………………………………………………………………………………………….. 46 پوشش های  آلی مورد استفاده برای  تولید ورق رنگی……………………………………………………………………………… 46 پوشش های مایع……………………………………………………………………………………………………………………………………. 46 پوشش های فیلم ( F ilm Coating  )………………………………………………………………………………………………….. 47 ویژگی های اساسی فیلم ها عبارتند از :…………………………………………………………………………………………………… 48 کار بردها  ورق رنگی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 48 شستشوی ویژه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48 ورق رنگی مخصوص ساختمان………………………………………………………………………………………………………………. 50 مشخصات ورق رنگی مخصوص استفاده در ساختمان عبارتند از  :…………………………………………………………… 50 لوازم خانگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50 خودرو سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50 خواص ورق رنگی مورد استفاده در خودرو سازی عبارت است از :………………………………………………………….. 51 جنبه های زیست محیطی تولید ورق رنگی………………………………………………………………………………………………. 51 عوامل موثر بر نشر VOC  عبارتند از :………………………………………………………………………………………………….. 51 مقایسه خواص و ویژگی های ورقهای پیش رنگ شده………………………………………………………………………………. 52 جدول 3-2-1 کاربردهای ورق رنگی………………………………………………………………………………………………………. 52 رنگ های مصرفی در تولید محصولات فولادی پیش رنگ………………………………………………………………………… 52 الف ) رنگ های پلی استر………………………………………………………………………………………………………………………. 53 ب ) رنگ های پلی ونیلیدین فلوراید………………………………………………………………………………………………………. 53 ج ) رنگ های پلی بورتان………………………………………………………………………………………………………………………. 54 د ) رنگ های پلاستی سول…………………………………………………………………………………………………………………….. 54 مقایسه هزینه ها در ورق های پیش رنگ………………………………………………………………………………………………….. 54 برخی از این پارامترها عبارتند از :………………………………………………………………………………………………………….. 54 ارزیابی خصوصیات ورق های پیش رنگ شده…………………………………………………………………………………………. 55 مقایسه بین استفاده از ورقهای رنگی و رنگ کاری پس از شکل دهی…………………………………………………………. 55 3-2-1عدم نیاز به سرمایه گذاری……………………………………………………………………………………………………………. 55 3-2-2 سرعت تولید……………………………………………………………………………………………………………………………… 56 3-2-3 ضخامت رنگ……………………………………………………………………………………………………………………………. 57 3-2-4 تعویض رنگ……………………………………………………………………………………………………………………………… 58 مشخصات و موارد استفاده ورق های  پیش رنگ……………………………………………………………………………………… 58 انتخاب ورق پیش رنگ………………………………………………………………………………………………………………………….. 58 سیستم های رنگ آمیزی و پیش رنگ……………………………………………………………………………………………………… 59 انواع سیستم های  رنگ آمیزی و پیش رنگ همراه با خصوصیات ویژه آنها عبارت است از :………………………. 59 2- سیستم رنگ آمیزی و پخت دو مرحله ای………………………………………………………………………………………….. 59 3- سیستم رنگ آمیزی و پخت سه مرحله ای………………………………………………………………………………………….. 59 4- رنگ آمیزی و پخت چهار مرحله ای…………………………………………………………………………………………………. 60 5- رنگ آمیزی بریا نوارهای چایی…………………………………………………………………………………………………………. 60 جدول(2-2-3)   انواع ورق های فولادی برای پیش رنگ………………………………………………………………………… 60 معرفی فرآیند تولید ورق رنگی به روش غلتکی……………………………………………………………………………………….. 61 از نظر فنی کلاف پوشانی دارای  برتری هایی نسبت به روش ها یسنتی است که برخی از آنها عبارتند از :……. 61 تفاوت های ورق گالوانیزه با ورق نورد سرد آنیل شده در رنگ پذیری……………………………………………………….. 62 معرفی فرآیند تولید ورق رنگی به روش غلتکی……………………………………………………………………………………….. 63 روش غلتکی به ترتیب شامل مراحل زیر می باشد :………………………………………………………………………………….. 63 آماده سازی سطح………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64 برای استفاده از پوشش های آلی سهعامل بسیار مهم باید مد نظر قرار گیرد :……………………………………………… 64 مکانیزم اصلی در فرآیند چربی زدایی……………………………………………………………………………………………………… 65 روش های صنعتی عملیات سطحی عبارتند از :………………………………………………………………………………………… 66 روشهای صنعتی اعمال پوشش شیمیایی عبارتند از:…………………………………………………………………………………… 66 آماده سازی رنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 66 اعمال رنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67 ماشین پوشش دهی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 67 انواع ماشین رنگ زنی……………………………………………………………………………………………………………………………. 67 هدهای  پوشش دهی……………………………………………………………………………………………………………………………… 68 جنس غلتک ها……………………………………………………………………………………………………………………………………… 68 اصول پوشش دهی یا رنگ کاری…………………………………………………………………………………………………………….. 68 تجهیزات حرارتی خط ورق رنگی………………………………………………………………………………………………………….. 69 تجهیزات حرارتی خط ورق رنگی شامل موارد زیر هستند :……………………………………………………………………… 69 کوره پحت و فرآوری رنگ…………………………………………………………………………………………………………………….. 70 سیستم زباله سوز…………………………………………………………………………………………………………………………………… 70 جنبه های ایمنی ، بهداشتی و محیط زیست……………………………………………………………………………………………… 71 عوامل زیان آور محیط کار در واحد گالوانیزه و رنگی………………………………………………………………………………. 71 عوامل زیان آور محیط کار را می توان به صورت ذیل طبقه بندی نمود :…………………………………………………….. 71 عوامل زیان آور شیمیایی در خط گالوانیزه……………………………………………………………………………………………….. 71 عوامل زیان آور فیزیکی در خط گالوانیزه………………………………………………………………………………………………… 71 عوامل زیان آور شیمیایی………………………………………………………………………………………………………………………… 72 عوامل زیان آور فیزیکی در خط ورق رنگی…………………………………………………………………………………………….. 72 اقدامات ایمنی لازم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 73 اقداماتی که برای حذف منابع آلودگی و تهویه لازم اتس عبارتند از :………………………………………………………….. 73 5-3- شرکتهای دارنده دانش فنی و سازندگان ماشین آلات……………………………………………………………………… 73 جدول شماره ( 3-2-3 )………………………………………………………………………………………………………………………. 74 دارندگان دانش فنی جهت راه اندازی و تولید ورقهای پیش رنگ………………………………………………………………. 74 جدول شماره (4-2-3 )……………………………………………………………………………………………………………………….. 74 سازندگان ماشین آلات خط تولید ورقهای پیش رنگ……………………………………………………………………………….. 74 جدول شماره (5-2-3)…………………………………………………………………………………………………………………………. 75 سازندگان غلطکهای جایگزینی……………………………………………………………………………………………………………….. 75 3-3- ماشین آلات مورد نیاز طرح…………………………………………………………………………………………………………. 75 پیشنهادتهیه ماشین آلات این واحد توسط شرکت کره ای بنام…………………………………………………………………… 75 1) ابعاد مواد خام و محصولات به ورت نوار…………………………………………………………………………………………… 76 2 ) ابعاد مواد خام بصورت کلاف………………………………………………………………………………………………………….. 76 3) سرعت خط تولید…………………………………………………………………………………………………………………………….. 76 جدول شماره (1-3-3 )……………………………………………………………………………………………………………………….. 76 فهرست ماشین آلات خط تولید……………………………………………………………………………………………………………… 76 1 ) وسائل مکانیکی شامل :……………………………………………………………………………………………………………………. 76 2. وسائل الکتریکی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 77 3 . سیستم کنترل شامل :……………………………………………………………………………………………………………………….. 77 4)  تاسیسات عمومی شامل……………………………………………………………………………………………………………………. 77 5 )  قطعات یدکی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 78 جدول شماره ( 2-3-3)……………………………………………………………………………………………………………………….. 78 فهرست جزئیات هر بخش از ماشین آلات………………………………………………………………………………………………. 78 4-3- کنترل کیفیت………………………………………………………………………………………………………………………………. 86 جدول شماره (1-4-3 )……………………………………………………………………………………………………………………….. 87 آزمونهای انجام شده بر روی محصول نهائی و استاندارد های مربوطه………………………………………………………… 87 5-3- زمین مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………………………. 88 6-3- ساختمانهای مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………. 88 1-6-3– سالن تولید……………………………………………………………………………………………………………………………… 88 2-6-3- انبار مواد اولیه………………………………………………………………………………………………………………………… 88 3-6-3- انبار محصول………………………………………………………………………………………………………………………….. 88 4-6-3- قسمت تصفیه آب…………………………………………………………………………………………………………………… 89 5-6-3- انبار مواد شیمیایی…………………………………………………………………………………………………………………… 89 6-6-3- انبار مواد رنگهای رزینی………………………………………………………………………………………………………….. 89 7-6-3-انبار فیلمهای حفاظتی پوشش محصول………………………………………………………………………………………. 89 8-6-3- اطاق کمپر سور………………………………………………………………………………………………………………………. 89 9-6-3- سایر………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90 10-6-3- پست توزیع برق…………………………………………………………………………………………………………………… 90 11-6-3- تعمیرگاه………………………………………………………………………………………………………………………………. 90 12-6-3 – انبار قطعات یدکی………………………………………………………………………………………………………………. 90 13-6-3 – آزمایشگاه…………………………………………………………………………………………………………………………… 90 14-6-3- ساختمان عمومی………………………………………………………………………………………………………………….. 90 15-6-3 – ساختمان اداری…………………………………………………………………………………………………………………… 91 16-6-3 – ساختمان نگهبانی و کارت زنی…………………………………………………………………………………………….. 91 7-3- تاسیسات و تجهیزات…………………………………………………………………………………………………………………… 91 1-7-3- تاسیسات برق رسانی………………………………………………………………………………………………………………. 91 2-7-3- تاسیسات آبرسانی…………………………………………………………………………………………………………………… 91 3   -7-3- تاسیسات برج خنک کن………………………………………………………………………………………………………. 91 4-7-3- تاسیسات سختی گیر……………………………………………………………………………………………………………….. 91 5-7-3- تاسیسات تصفیه فاضلاب………………………………………………………………………………………………………… 92 6-7-3- تاسیسات سوخت رسانی…………………………………………………………………………………………………………. 92 7-7-3- تاسیسات تهیه هوای فشرده……………………………………………………………………………………………………… 92 8-7-3- برق اضطرای………………………………………………………………………………………………………………………….. 92 9-7-3- دیگ بخار………………………………………………………………………………………………………………………………. 92 10-7-3 – وسائل نقیله مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………….. 92 11-7-3 – لوازم و تجهیزات اداری……………………………………………………………………………………………………….. 93 12-7-3 – تجهیزات رستوران و رفاهی…………………………………………………………………………………………………. 93 جدول شماره (1-10-7-3 )…………………………………………………………………………………………………………………. 93 فهرست وسائل حمل و نقل مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………… 93 8-3- برنامه زمان بندی اجرای طرح……………………………………………………………………………………………………… 93 9-3 – بر اورد سوخت و انرژی ( Utility )………………………………………………………………………………………….. 94 میزان نیاز سوخت و سایر احتیاجات خط تولید بشرح زیر برآورد شده است :…………………………………………… 94 10-3- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز………………………………………………………………………………………………….. 94 جدول شماره (1-10-3 )……………………………………………………………………………………………………………………… 95 نیروی انسانی مورد نیاز در کارخانه………………………………………………………………………………………………………… 95 جدول شماره (2-10-3 )……………………………………………………………………………………………………………………… 96 نیروی انسانی مورد نیاز در دفتر مرکزی………………………………………………………………………………………………….. 96 فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 97 مطالعه اقتصادی طرح…………………………………………………………………………………………………………………………….. 97 1-4- سرمایه ثابت طرح……………………………………………………………………………………………………………………….. 98 1-1-4 – ارزش زمین…………………………………………………………………………………………………………………………… 98 2-1-4 – هزینه ساختمان……………………………………………………………………………………………………………………… 98 1-2-1-4- سالن تولید…………………………………………………………………………………………………………………………. 98 2-2-1-4- انبار مواد اولیه و محصول نهائی…………………………………………………………………………………………… 99 3-2-1-4- قسمت تصفیه آب………………………………………………………………………………………………………………. 99 4-2-1-4- انبار مواد شیمیائی………………………………………………………………………………………………………………. 99 5-2-1-4- انبار مواد زرینی جهت رنگ کردن ورق……………………………………………………………………………….. 99 6-2-1-4- انبارفیلمهای حفاظتی پوشش محصول………………………………………………………………………………… 100 7-2-1-4- سالن تاسیسات………………………………………………………………………………………………………………… 100 8-2-1-4- اطاق کمپرسور…………………………………………………………………………………………………………………. 100 9-2-1-4- سالن دیگ بخار ، برق اضطراری……………………………………………………………………………………….. 100 10-2-1-4- پست توزیع برق…………………………………………………………………………………………………………….. 100 11-2-1-4- انبار قطعات یدکی…………………………………………………………………………………………………………. 101 12-2-1-4- تعمیرگاه……………………………………………………………………………………………………………………….. 101 13-2-1-4- آزمایشگاه……………………………………………………………………………………………………………………… 101 14-2-1-4- ساختمانهای عمومی………………………………………………………………………………………………………. 101 15-2-1-4- ساختمانهای اداری…………………………………………………………………………………………………………. 101 16-2-1-4- نگهبانی و کارت زنی……………………………………………………………………………………………………… 102 3-1-4- هزینه ماشین آلات طرح………………………………………………………………………………………………………… 102 4-1-4- هزینه تاسیسات…………………………………………………………………………………………………………………….. 102 – تاسیسات برق رسانی……………………………………………………………………………………………………………………….. 103 – تاسیسات آب رسانی………………………………………………………………………………………………………………………… 103 – برق اضطراری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 103 5-1-4- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………………….. 103 6-1-4- لوازم و تجهیزات اداری و رفاهی……………………………………………………………………………………………. 104 7-1-4- وسائل نقلیه………………………………………………………………………………………………………………………….. 104 8-1-4- هزینه های قبل از بهره برداری………………………………………………………………………………………………. 104 9-1-4 – هزینه های پیش بینی نشده…………………………………………………………………………………………………… 104 جدول ( 1-1-4 )………………………………………………………………………………………………………………………………. 105 طرح ورق های گالوانیزه پیش رنگ شده……………………………………………………………………………………………….. 105 فهرست ساختمانهای مورد نیاز ، میزان زیربنا و مشخصات آنها………………………………………………………………. 105 فهرست کارکنان کارخانه و میزان دستمزد آنها……………………………………………………………………………………….. 106 فهرست کارکنان دفتری مرکزی و هزینه حقوق آنها………………………………………………………………………………… 107 خلاصه طرح : در این طرح به بررسی تولید ورق های فلزی رنگی پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . پیشگفتار ورق های فلزی را معمولا به خاطر محافظت یا زیبایی آنها یا هر دو عامل پوشش می دهند و از آنجائیکه یک سطح صاف راحتتر از سطح شکل دارپوشش داده می شود  بر این اساس  پوشش دادن آنها به صورت ورق یا کلاف قبل از استفاده در هر شاخه از صنعت متداول گردیده است که به نام ورق های پیش رنگ شده ( Pre – coated  ) معروف می باشند . ورق های پیش رنگ شده عبارت از ورق های فولادی یا آلومینیومی هستند که به وسیله رنگهایی بر پایه رزین یا مواد پلاستیکی روکش شده باشند . این ورق ها به طور کلی در صنعت ساختمان در ساخت در و شیروانی و نمای بیرونی و درونی بنا و پارتیشن ها ی داخلی آن ، در صنعت لوازم خانگی از قبیل : یخچال ، فریزر ، اجاق گاز ، ماشین لباسشوئی ، ماکروویو  ، و غیره و در صنعت حمل و نقل و سایر موارد مشابه مورد استفاده قرار می گیرند .  (1انگیزه اجرای طرح در کشورهای پیشرفته صنعتی در حال حاضر به دلائل مختلفی که اهم آن به شرح زیر می باشد: –         آلودگی محیط زیست حاصل از رنگ کردن محصول اتفاق نمی افتد . –         در فضای مورد نیاز جهت نصب دستگاه های مختلف رنگ زنی صرفه جوئی می شود . –         در نیروی انسانی و انرژی جهت رنگ کردن محصول صرفه جوئی می شود . –         هزینه بارگیری و حمل کاهش می یابد . –         از نظر ایمنی نیازی به نگهداری مواد خطرناک وقابل اشتعال نمی باشد . –         سرعت عمل در تولید با توجه به حذف مرحله رنگ کاری افزایش یافته در نتیجه قدرت تولید بالا می رود . –         قیمت شده محصول به دلیل صرفه جوئی در هزینه های سرمایه ای و تولیدی قسمت رنگ کاهش می یابد . 1-4- سرمایه ثابت طرح میزان سرمایه ثابت طرح برابر شماره ( 1-1-6 ) پیوست 5892269 میلیون ریال بشرح زیربرآورد  می گردد . 1-1-4 – ارزش زمین جهت اجرای طرح با توجه به ساختمانهای مورد نیاز و پیش بینی توسعه طرح زمینی حدود 25000 متر مربع در منطقه آزاد سلفچگان از قرار هر متر مربع 000/ 150 ریال اختیار شده است که کل ارزش آن 750 / 3 میلیون ریال می باشد . 2-1-4 – هزینه ساختمان هزینه ساختمان های مورد نیاز طرح برابر 21839 میلیون ریال  بشرح  زیر برآورد می شود. 1-2-1-4- سالن تولید سالن تولید با توجه به ارتفاع ماشین آلات آن دردو  منطقه  می باشد از نوع صنعتی سنگین می باشد که باید  پس از انجام آزمایش مکانیک خاک با پی ریزی محکم نسبت به ساخت آن اقدام نمود . این سالن حدود 2100 متر مربع وسعت دارد که هزینه آن از قرار هر متر مربع 000/100/8 ریال 17010 میلیون ریال  برآورد می شود . 2-2-1-4- انبار مواد اولیه و محصول نهائی این دو در امتداد هم و موازی سالن تولید هر یک به وسعت 900 متر مربع از نوع سوله صنعت یساخته خوهد شد که با توجه به وزین بودن بار ماده اولیه و محصول تولیدی باید کف سازی آن به اندازه کافی مقاوم باشد که تحمل جرثقیل و واگنهای حمل مواد را بنماید . 3-2-1-4- قسمت تصفیه آب جهت تهیه آب بدون سختی مورد مصرف در خط تولید بنائی حدود 240 متر مربع از نوع سوله صنعتی در نظر گرفته شده که هزینه آن از قرار هر متر مربع 000/500/1 ریال 360 میلیون ریال می باشد . 4-2-1-4- انبار مواد شیمیائی جهت نگهداری مواد شیمیائی مورد مصرف در تولید سالنی به وسعت 120 متر مربع از نوع سوله صنعتی منظور شده است که هزینه آن از قرار هر متر مربع 000/500/1 ریال 180 میلیون ریال بر آورد می شود . 5-2-1-4- انبار مواد زرینی جهت رنگ کردن ورق جهت نگهداری مواد زرینی رنگ کردن محصول تولیدی ، سالنی به و.سعت 180 متر مربع از نوع سوله صنعتی منظور شده که هزینه آن از قرار هر متر مربع 000/500/1 ریال 270 میلیون  ریال می باشد .   6-2-1-4- انبارفیلمهای حفاظتی پوشش محصول جهت نگهداری فیلمهائی که بریا حفاظت محصول بر رو یسطح آنها کشیده می شود ، سالنی به وسعت 120 متر مربع از نوع سوله صنعتی منظور شده که هزینه آن از قرار هر متر مربع 000/500/1 ریال 180 میلیون ریال  خواهد شد .

 • تحقیق درباره آلبالو

  آلبالو,بررسی آلبالو,پایان نامه آلبالو,پروژه آلبالو,تحقیق درباره آلبالو,دانلود آلبالو,درباره آلبالو دانلود فایل تحقیق درباره آلبالو آلبالو با نام علمی (prunus serasus) از نظر گیاه شناسی بسیار به گیلاس شبیه است. آلبالو بومی نواحی بین دریای خزر و دریای سیاه است كه…

 • دانلود پاورپوینت بازاریابی بین المللی(فصل سیزدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)

  استراتژی همگانی یا ویژه,اهمیت بازارهای جهانی,دانلود پاورپوینت بازاریابی بین المللی(فصل سیزدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران),دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا، داور ونوس و عبدالحمید ابراهیمی با عنوان بازاریابی بین المللی در حجم 35 اسلاید…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پودر ماهی

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پودر ماهی,پروژه کارافرینی کارگاه تولید پودر ماهی,پودر,توجیه اقتصادی کارگاه تولید پودر ماهی,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید پودر ماهی,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید پودر ماهی,طرح توجیه فنی کارگاه تولید پودر ماهی,طرح توجیهی کارگاه تولید پودر ماهی,کارآفرینی کارگاه تولید پودر…

 • نقش Routerدر مسیریابی- تحقیق رشته کامپیوتر

  تحقیق نقش روتر,دانلود تحقیق نقش روتر در مسیر یابی,نقش Routerدر مسیریابی,نقش Routerدر مسیریابی- تحقیق رشته کامپیوتر دانلود فایل نقش  Routerدر مسیریابی- تحقیق رشته کامپیوتر چکیده اگر بخواهیم چکیده ای از مطالب راجع به روترها را بگوئیم باید به این نکته…

 • مقاله فراخوان ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یادگیری )

  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی کیفی یادگیری,پایان نامه,پروژه,پژوهش ارزشیابی کیفی یادگیری پیشرفت تحصیلی,تحقیق,تحقیق فراخوان ارزشیابی پیشرفت تحصیلی,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقا,دانلود مقاله,مقاله,مقاله ارزشیابی پیشرفت تحصیلی,مقاله فراخوان ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یادگیری ) دانلود فایل مقاله فراخوان ارزشیابی پیشرفت تحصیلی…

 • مراحل نصب نرم افزار ORCAD 9

  مراحل نصب نرم افزار ORCAD 9 دانلود فایل مراحل نصب نرم افزار ORCAD  9 معرفی نرم افزار :ORCAD 9.2 این نرم افزار یك نرم افزاری قوی در زمینه تحلیل طراحی مدارهای الكتریكی ودیجیتالی میباشد .كه می توان مدارات را در…

 • مقاله احتراق یا آتش سوزی در محیط زیست جه تاثیری بر روی زندگی انسانها میگذارد

  مقاله احتراق یا آتش سوزی در محیط زیست جه تاثیری بر روی زندگی انسانها میگذارد دانلود فایل مقاله احتراق یا آتش سوزی در محیط زیست جه تاثیری بر روی زندگی انسانها میگذارد مقدمه آتش خطرناک ترین دشمن جنگل می باشد.…

 • بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین

  بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین,رساله دکتری بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین دانلود فایل دانلود رساله دکتری بررسی پذیرش…

 • پایان نامه بررسی درمان سریع در مطب

  پایان نامه بررسی درمان سریع در مطب,پروژه بررسی درمان سریع در مطب,تحقیق بررسی درمان سریع در مطب,دانلود پایان نامه بررسی درمان سریع در مطب,رمان سریع,مطب,مقاله بررسی درمان سریع در مطب دانلود فایل پایان نامه بررسی درمان سریع در مطب فهرست…

 • مقاله حقوقی فراز و تفکیک املاک و اراضی

  مقاله حقوقی فراز و تفکیک املاک و اراضی دانلود فایل مقاله حقوقی فراز و تفکیک املاک و اراضی  تعریف تفکیک: تفکیک عبارتست از قطعه بندی زمین بر اساس مقررات و برنامه های توسعه که مورد تصویب قرار گرفته اند.مقررات کلی…

 • سمینار برق احساس و کنترل الکترونیکی شتاب سنج MEMS

  سمینار برق احساس و کنترل الکترونیکی شتاب سنج MEMS دانلود فایل سمینار برق احساس و کنترل الکترونیکی شتاب سنج MEMS لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید. چکیده …

 • پایان نامه معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه

  بازار سرمایه ایران,پایان نامه بررسی معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه,پایان نامه معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه,تفكیك صنعت و اندازه,معیار ارزیابی عملكرد مالی دانلود فایل…

 • پرسشنامه استرس دوران دانشجویی

  پرسشنامه استرس دوران دانشجویی دانلود فایل پرسشنامه استرس دوران دانشجویی منبع Gadzella, B. M. & Baloglu, M. (2001). Confirmatory Factor Analysis and Internal Consistency of Student-Life Stress Inventory. Journal of Instructional Psychology,28, 84-94. Misra, R. & Castillo, L. (2004). Academic…

 • مقاله کودکان خیابانی در ایران و جهان

  دانلود مقاله کودکان خیابانی,مقاله کودکان خیابانی در ایران و جهان دانلود فایل کودکان خیابانی کودکان خیابانی در ایران کودکان خیابانی ، گلهای بدون باغبان ساماندهی كودكان خیابانی!؟ .............................. کودکان خیابانی یک مسئله جهانی است که به همه ما مربوط می…

 • مقاله روشی موثر و سریع برای نمك زدایی یا تغییر بافر نمونه های بیولوژیكی

  مقاله روشی موثر و سریع برای نمك زدایی یا تغییر بافر نمونه های بیولوژیكی دانلود فایل مقاله روشی موثر و سریع برای نمك زدایی یا تغییر بافر نمونه های بیولوژیكی  روشی موثر و سریع برای نمك زدایی یا تغییر بافر…

 • سمینار مواد کاشتنیهای فلزی، بررسی خواص مکانیکی

  سمینار مواد کاشتنیهای فلزی، بررسی خواص مکانیکی دانلود فایل سمینار مواد کاشتنیهای فلزی، بررسی خواص مکانیکی هدف از این تحقیق بررسی انواع زیستمواد فلزی، خواص مکانیکی و کاربردهای آنها میباشد. بههمین منظور از منابع و تحقیقات گسترده و جدید موجود در…

 • مقاله هنر و تمدن اسلامی در هندوستان

  مقاله هنر و تمدن اسلامی در هندوستان دانلود فایل مقاله هنر و تمدن اسلامی در هندوستان سرزمین هند از جمله کشورهایی است که تمدن با سابقه ای داشته و وجود ادیان بودائی و هند و ... باعث شده بود انواع…

 • دانلود گزارش برپایی نمایشگاه لباس در دبی

  بر پایی نمایشگاه,دانلود گزارش برپایی نمایشگاه لباس در دبی دانلود فایل دانلود گزارش برپایی نمایشگاه لباس در دبی چکیده : بر پایی نمایشگاه گزارشی از یک نمایشگاه لباس در دبی و چگونگی بر پایی آن: خبر این است: یک شوی…

 • پاورپوینت-مدیریت استراتژیک و مکاتب مدیریت استراتژیک

  Strategyمدیریت استراتژیک و مکاتب مدیریت استراتژیک،مدیریت استراتژیک،مکاتب مدیریت استراتژیک،مدیریت،استراتژی،مدیریت سازمانی،Strategy,پاورپوینت-مدیریت استراتژیک و مکاتب مدیریت استراتژیک دانلود فایل مدیریت استراتژیك عبارت است از : {مدیریت، هدایت و كنترل سازمان به‌نحوی كه بتواند واكنش مناسب و سریع در برابرتغییرات محیط درونی و…

 • مقاله بررسی تغذیه ، آداب و تاثیر آن

  مقاله بررسی تغذیه ، آداب و تاثیر آن دانلود فایل  مقاله بررسی تغذیه ، آداب و تاثیر آن نیاز انسان به غذا یکی از احتیاجات ذاتی یا فیزیولوژیک است که مهمترین عامل بقای زندگی و طول عمر می باشد.احتیاج به…

 • نرم افزار TK6TEL

  نرم افزار TK6TEL دانلود فایل نرم افزار TK6TEL این كتاب راجع به دو بسته نرم افزاری به نام Tk , Tel می باشد. كه با همدیگر یك سیستم برنامه نویسی برای گسترش و استفاده از واسط گرافیكی كاربرد (GUI) را…

 • تحقیق واقعیت افزوده (augment reality)

  تحقیق واقعیت افزوده (augment reality) دانلود فایل

 • بررسی گیاه ذغال اخته به صورت لاتین

  بررسی گیاه ذغال اخته به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Blueberry is a crown forming, woody, perennial shrub in the family Ericaceae…

 • مقاله دیدگاه های مختلف حسابداری

  مقاله دیدگاه های مختلف حسابداری دانلود فایل مقاله دیدگاه های مختلف حسابداری هیات اصول حسابداری در امریکا((APBحسابداری را به عنوان "فعالیت خدماتی" توصیف  می کند  که حسابداران آن را تشخیص داده و پذیرفته اند.کدام دیدگاه باید در فرآیند حسابداری مورد…

 • ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل شاخص انتخاب بازیکنان بدمینتون به روش دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی

  ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل شاخص انتخاب بازیکنان بدمینتون به روش دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی دانلود فایل ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل شاخص انتخاب بازیکنان بدمینتون به روش دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی چکیده پژوهش حاضر با…

 • مقاله شرایط اساسی قراردادها

  شرایط اساسی قراردادها,قراردادها,مقاله شرایط اساسی قراردادها دانلود فایل  مقاله شرایط اساسی قراردادها عنوان یكی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاكی از آنست كه منظور از معاملات در واقع كلیه موارد…

 • مقاله بررسی صنعت جنگل داری

  پروژه بررسی صنعت جنگل داری,تحقیق بررسی صنعت جنگل داری,دانلود تحقیق بررسی صنعت جنگل داری,مقاله بررسی صنعت جنگل داری دانلود فایل مقاله بررسی صنعت جنگل داری در 24 صفحه ورد قابل ویرایش   صنعت جنگلداری مساحت جنگلی تبت بیش از 6 میلیون…

 • پژوهش بررسی میزان تحمل استرس در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

  بررسی میزان تحمل استرس,بررسی میزان تحمل استرس در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی,پژوهش بررسی میزان تحمل استرس در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی,پژوهش کارشناسی روانشناسی بالینی دانلود فایل پژوهش کارشناسی روانشناسی بالینی   بررسی میزان تحمل استرس در بین دانشجویان دانشگاه…

 • مقاله بررسی اثر پیش كاهش كاتالیزور بروی هیدروژاناسیون ایزوبوتان بر كروم و آلومینیوم

  پروژه بررسی اثر پیش كاهش كاتالیزور بروی هیدروژاناسیون ایزوبوتان بر كروم و آلومینیوم,تحقیق بررسی اثر پیش كاهش كاتالیزور بروی هیدروژاناسیون ایزوبوتان بر كروم و آلومینیوم,دانلود تحقیق بررسی اثر پیش كاهش كاتالیزور بروی هیدروژاناسیون ایزوبوتان بر كروم و آلومینیوم,مقاله بررسی اثر…

 • روشهای بهبود و کاربرد الگوریتم شبیه سازی تبرید

  الگوریتم شبیه سازی تبرید,خوشه بندی,داده کاوی یا شبیه سازی تبرید,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه روشهای بهبود و کاربرد الگوریتم شبیه سازی تبرید درس شبکه عصبی,دانلود فایل,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,روشهای بهبود و کاربرد الگوریتم شبیه سازی تبرید,شبکه عصبی,طبقه بندی…

 • پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) گالونه و همکاران (2000)

  پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) گالونه و همکاران (2000) دانلود فایل پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) گالونه و همکاران (2000) توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :  …

 • پایان نامه بررسی زمین‌شناسی البرز مركزی

  البرز,پایان نامه بررسی زمین‌شناسی البرز مركزی,پروژه بررسی زمین‌شناسی البرز مركزی,تحقیق بررسی زمین‌شناسی البرز مركزی,دانلود پایان نامه بررسی زمین‌شناسی البرز مركزی,زمین‌شناسی,مركزی,مقاله بررسی زمین‌شناسی البرز مركزی دانلود فایل پایان نامه بررسی زمین‌شناسی البرز مركزی در 230 صفحه ورد قابل ویرایش  جایگاه زمین…

 • تحقیق معاد

  تحقیق معاد دانلود فایل تحقیق معاد جریان معاد و زندگی پس از مرگ آن چنان پیچیده و دشوار است كه آراء متفكران بشری در باره آن، بیش از آنچه كه در باره آغاز جهان و مبدأ عالم دچار دشواری شده،…

 • مقاله بررسی كمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها

  مقاله بررسی كمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها دانلود فایل قسمتهایی از متن: - بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی 27/11/1345) جلوگیری از ایجاد و تاسیس كلیه اماكنی كه به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساكنین…

 • پاورپوینت با موضوع امار

  پاورپوینت با موضوع امار دانلود فایل پاورپوینت با موضوع امار فهرست مطالب :  آمار چیست؟ تعریف آمار: نقش آمار در زندگی روزمره:   ارتباط متقابل آمار و سایر رشته ها: عمل آماری زنده یاد دكتر عباسعلی خواجه نوری پدر آمار…