پروژه کارآفرینی کارخانه تولید پانلهای گچی

پانل,پروژه کارآفرینی کارخانه تولید پانلهای گچی,پروژه کارافرینی کارخانه تولید پانلهای گچی,توجیه اقتصادی کارخانه تولید پانلهای گچی,تولید,دانلود پروژه کارخانه تولید پانلهای گچی,دانلود کارآفرینی کارخانه تولید پانلهای گچی,طرح توجیه فنی کارخانه تولید پانلهای گچی,طرح توجیهی کارخانه تولید پانلهای گچی,کارآفرینی کارخانه تولید پانلهای گچی,کارخانه,گچ

دانلود فایل

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید پانلهای گچی در 83 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه طرح :………………………………………………………………………………………………………. 4 فصل اول……………………………………………………………………………………………………………. 5 مطالعات بازار………………………………………………………………………………………………………. 5 مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………. 6 1-1- منابع گچ…………………………………………………………………………………………………….. 7 1-1-1- گچ طبیعی……………………………………………………………………………………………….. 7 2-1-1- گچ شیمیایی وانیدریت شیمیایی (مصنوعی)……………………………………………………………. 7 2-1- بررسی عرضه و تقاضای محصول در بازار داخلی و خارجی……………………………………………… 9 1-2-1- گچ در ایران……………………………………………………………………………………………… 9 جدول 1-1-موقعیت چینه شناسی ذخایر گچدار ایران…………………………………………………………. 10 گچ خاک :………………………………………………………………………………………………………… 14 جدول 2-1 موقعیت و ذخائر معادن گچ………………………………………………………………………… 15 2-2-1-تولید و مصرف گچ در خارج از کشور…………………………………………………………………. 20 3-2-1-تولید و مصرف پانل های گچی در داخل و خارج از کشور……………………………………………. 21 جدول 3-1- عمده کشورهای تولید کننده گچ (تن )……………………………………………………………. 21 2-1-بررسی کانون های مصرف قطعات پیش ساخته گچی…………………………………………………….. 23 3-1 براورد تقاضای محصول…………………………………………………………………………………….. 24 4-1 بررسی روند قیمت پانل های گچی در داخل و خارج از کشور…………………………………………… 25 5-1- براورد قیمت محصول در خارج از کشور………………………………………………………………… 26 6-1-بررسی ظرفیت باتوجه به وضعیت بازار…………………………………………………………………… 26 فصل دوم………………………………………………………………………………………………………….. 28 بررسی فنی طرح………………………………………………………………………………………………….. 28 1-2- کاربرد و خواص انواع گچ………………………………………………………………………………… 29 1-1-2- انواع گچ صنعتی……………………………………………………………………………………….. 29 2-1-2- قطعات پیش ساخته گچی……………………………………………………………………………… 31 صفحات گچی برای مصارف روکار………………………………………………………………………………. 33 بلوکهای گچی (دیوارک )…………………………………………………………………………………………. 34 قطعات پیش ساخته گچ سقفی…………………………………………………………………………………… 35 2-2- اثر عوامل مختلف برروی خواص گچ……………………………………………………………………. 35 1-2-2- اثر نوع تولید بر روی خواص گچ……………………………………………………………………… 35 2-2-2- شکل دانه و توضیح ان…………………………………………………………………………………. 36 3-2-2- پیر شدن (کهنگی)……………………………………………………………………………………… 36 4-2-2- سرد کردن و عملیات پس از ان……………………………………………………………………….. 37 3-2-تکنولوژی تولید سولفات های کلسیم (گچ پخته )…………………………………………………………. 37 1-3-2- استخراج ،خرد کردن و یکنواخت کردن گچ طبیعی………………………………………………….. 37 الف – از دست دادن اب تبلور (دهیدرات )…………………………………………………………………….. 39 ب) باز پس گیری اب مولکولی (ری هیدرات)………………………………………………………………….. 39 فازهای سیستم  …………………………………………………………………………………………………… 39 2-3-2- هیدراته کردن صنعتی………………………………………………………………………………….. 41 جدول 4-2- گرمای هیدراته شدن واکنش های مهم صنعتی سیستم…………………………………………… 42 1-2-2- تولید نیمه هیدرات بتا از سنگ گچ طبیعی……………………………………………………………. 43 جدول 6-2 ترکیب فاز (به درصد) گچ پخته شده بدون توجه به مواد ناخالصی……………………………….. 44 2-2-3-2- تولید گچ بتا از گچ شیمیایی……………………………………………………………………….. 46 تفاوت های گچ شیمیایی با سنگ گچ طبیعی به شرح زیر است :……………………………………………….. 46 جدول 8-2- نمونه ای برای ترکیبات بعضی از گچ های مهم………………………………………………….. 47 4-2- تولید قطعات پیش ساخته گچی…………………………………………………………………………… 48 شرکت TEMPLE……………………………………………………………………………………………… 50 مشخصات فنی……………………………………………………………………………………………………. 51 ظرفیت…………………………………………………………………………………………………………….. 51 زمان تولید…………………………………………………………………………………………………………. 51 5-3- خشک کردن قطعات پیش ساخته گچی………………………………………………………………….. 53 1-5-2- خشک کردن طبیعی……………………………………………………………………………………. 54 2-5-2- خشک کردن صنعتی…………………………………………………………………………………… 54 6-2 مصرف مواد و انرژی……………………………………………………………………………………….. 56 جدول 9-2- مواد اولیه مورد نیاز سالیانه………………………………………………………………………… 57 جدول 10-2- انرژی سالیانه مورد نیاز………………………………………………………………………….. 57 7-2- فرایند تولید انتخابی به همراه شرح ماشین الات و تجهیزات لازم………………………………………. 57 1-7-2- تولید گچ بتا (گچ طبی )……………………………………………………………………………….. 57 جدول 11-2-میزان مواد و انرژی لازم برای تولید هر متر مربع پانل گچی……………………………………. 58 2-7-2- دستگاه سنجش حجم اب……………………………………………………………………………… 59 جدول 12-2- ماشین الات و تجهیزات خط تولید……………………………………………………………… 60 ادامه جدول 12-2……………………………………………………………………………………………….. 61 3-7-2- دستگاه توزین پودر گچ………………………………………………………………………………… 61 فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………. 62 بررسی اقتصادی طرح…………………………………………………………………………………………….. 62 1-3- براورد سرمایه گذاری مورد نیاز طرح…………………………………………………………………….. 63 چگونگی تقسیم هزینه ها به شرح زیر میباشد که در ادامه جزئیات هزینه ها شرح داده می شود……………… 63 1-1-3- زمین……………………………………………………………………………………………………. 64 2-1-3- ساختمان و محوطه سازی……………………………………………………………………………… 64 3-1-3- تجهیزات و ماشین الات……………………………………………………………………………….. 64 4-1-3- تاسیسات……………………………………………………………………………………………….. 64 الف )برق اصلی…………………………………………………………………………………………………… 65 ب : اب و فاضلاب……………………………………………………………………………………………….. 65 پ: مخابرات……………………………………………………………………………………………………… 65 ت : گرمایش و سرمایش…………………………………………………………………………………………. 65 ث : روشنایی……………………………………………………………………………………………………… 66 5-1-3- تجهیزات حمل و نقل………………………………………………………………………………….. 66 6-1-3- لوازم اداری و اشپزخانه………………………………………………………………………………… 66 الف : لوازم اداری…………………………………………………………………………………………………. 66 ب : لوازم اشپزخانه و رستوران :…………………………………………………………………………………. 66 7-1-3- هزینه های قبل از بهره برداری………………………………………………………………………… 67 8-1-3- سرمایه در گردش………………………………………………………………………………………. 67 برق و سوخت (جهت سه ماه )………………………………………………………………………………….. 67 2-3- تامین منابع مالی و سازماندهی و تشکیلات………………………………………………………………. 67 الف : سرمایه گذاری ثابت………………………………………………………………………………………… 68 ب: سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………….. 68 3-3-هزینه های  تولید…………………………………………………………………………………………… 68 1-3-3- مواد اولیه و مصرفی……………………………………………………………………………………. 69 2-3-3- برق و سوخت………………………………………………………………………………………….. 69 3-3-3- حقوق و دستمزد……………………………………………………………………………………….. 69 جدول 10-3- هزینه های تولید – مواد مصرفی 0……………………………………………………………… 69 4-3-3- نگهداری و تعمیرات…………………………………………………………………………………… 70 5-3-3- استهلاک……………………………………………………………………………………………….. 70 6-3-3- بیمه…………………………………………………………………………………………………….. 71 جدول 12-4- هزینه های تولید – حقوق……………………………………………………………………….. 71 7-3-3- هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده………………………………………………………………….. 72 8-3-3- هزینه های اداری و فروش (تبلیغات )………………………………………………………………… 72 9-3-3- استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری……………………………………………………………… 72 10-3-3- هزینه تسهیلات مالی…………………………………………………………………………………. 72 11-3-3- قیمت تمام شده محصول…………………………………………………………………………….. 72 4-3- در امد و ارزیابی طرح…………………………………………………………………………………….. 73 1-4-3- بررسی قیمت فروش محصول تولیدی………………………………………………………………… 73 4-4-3- پیش بینی عملکرد سود و زیان………………………………………………………………………… 73 5-3- شاخص های اقتصادی…………………………………………………………………………………….. 74 1-5-3- نقطه سر به سر…………………………………………………………………………………………. 74 2-5-3- ارزش خالص فعلی…………………………………………………………………………………….. 75 جدول 21-3- خالص ارزش فعلی با نرخ بانکی 019/0………………………………………………………. 76 3-5-3- نرخ بازده داخلی………………………………………………………………………………………. 77 4-5-3- دوره برگشت سرمایه…………………………………………………………………………………… 77 5-5-3- صرفه جویی ارزی……………………………………………………………………………………… 78 6-5-3- ارزش افزوده…………………………………………………………………………………………… 78 فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………….. 79 نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………….. 79 1-4- خلاصه مشخصات طرح…………………………………………………………………………………… 80 نام طرح :………………………………………………………………………………………………………….. 80 محصولات :………………………………………………………………………………………………………. 80 ظرفیت اسمی :……………………………………………………………………………………………………. 80 سرمایه گذاری ثابت:……………………………………………………………………………………………… 80 سرمایه درگردش :………………………………………………………………………………………………… 80 قیمت فروش متوسط :……………………………………………………………………………………………. 80 قیمت تمام شده :…………………………………………………………………………………………………. 81 در امد سا لیانه :…………………………………………………………………………………………………… 81 ارزش افزوده طرح :………………………………………………………………………………………………. 81 نقطه سربه سر :…………………………………………………………………………………………………… 81 ارزش فعلی خالص:………………………………………………………………………………………………. 81 نرخ بازده داخلی :………………………………………………………………………………………………… 81 دوره بازگشت سرمایه :…………………………………………………………………………………………… 81 خلاصه طرح : در این طرح به بررسی کارخانه تولید پانلهای گچی پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . مقدمه: تامین نیاز مسکن و فضای مناسب جهت سکونت در جوامع بشری با توجه به رشد روند افزون جمعیت یکی از مشکلاتی است که در کلیه کشورهای جهان وجوددارد از اینروبه منظورحصول نتایج مطلوب در زمینه افزایش فضای کافی برای اسکان جمعیت،درمراکزمختلف تحقیقاتی وپژوهشی اغلب کشورها ازمایشاتی بر روی مصالح ساختمانی ،مواد مورد نیاز در ساخت بنا ،استفاده از امکانات موجود درهر کشور و… انجام می پذیرد. این تحقیقات جهت ساخت و کاربرد مصالح ساختمانی که علاوه بر سهولت استحکام عملیات ساختمانی را تسریع بخشدوزمان اتمام ساختمان راکاهش دهدانجام گرفته و نتایج مطلوب و ثمربخشی به دست امده است که ازان جمله،تولید قطعات پیش ساخته شده پوشش های داخلی و خارجی ساختمان ها می باشد  . باتوجه به این که اغلب معادن مصالح ساختمانی از قبیل گچ ،اهک و سیمان به فراوانی در ایران وجود دارد، از این روبهره گیری از پیشرفت های کشورهای صنعتی که در زمینه ساخت مصالح ساختمانی پیش ساخته و کاربرد ان تجربیات فراوان داشته و در صنعت ساختمان سازی، خود به وفورازاین گونه  مصالح  و مواد استفاده می نمایند، بیش از پیش ضرورت دارد.  عملیات ساختمانی موثر واستفاده اقتصادی از مصالح ساختمانی ،نیاز به داشتن دانش کافی درموردخواص وویژگیهای مصالح،کاربرداقتصادی-صنعتی مناسب قطعات پیش ساخته،تولیدحمل ونقل ومونتاژ انها در محل دارد.ازجمله قطعات پیش ساخته ای که در سالیان اخیر در ساختمان سازی کاربرد پیدا کرده است، قطعات پیش ساخته گچی است که موضوع این گزارش می باشد. مشخصه قطعات پیش ساخته گچی متاثر از خواص کلیه مواد مصرفی،خواص مخلوط گچ و خواص قطعات ساخته شده می باشد. مخلوط کردن مواد با یکدیگر وتاثیر متقابل خواص مواد مصرفی ،از عوامل مهم می باشند . 1-2- کاربرد و خواص انواع گچ 1-1-2- انواع گچ صنعتی از گچ کلسینه شده برای روکاری استفاده می شود. بهترین نوع برای این منظور گچ چند فازی است، زیرا ترکیب فازی ان باعث تسریع درشروع خودگیری وخاتمه خودگیری درزمان مناسب،صافی سطح،پلاستیته مناسب، قابلیت استفاده بدون نیاز به ماده افزودنی دیگر خشک شدن سریع سطح کار شده و دانسیته مناسب و  استحکام  خوب می شود. گچ نیمه هیدرات B برای روکاری مناسب نیست،زیرا خود گیری ان بسیار دیرشروع و بسیار زود خاتمه می یابد، همچنین توزیع اندازه ذرات ان برای این کار برد مناسب نمی باشند. با این وجود می توان با افزودن بعضی عوامل خارجی،ان را قابل کاربرد برای این منظور ساخت که در این صورت گچ مخلوط ویا گچ نیمه هیدرات ممانعت شده شناخته می شود. از انیدریت به عنوان کفپوش استفاده می شود، زیرا در این صورت ترد بودن ان دیگر یک عیب به حساب نم اید. مقدار بسیار زیادی انیدریت در صنعت معدن کاری به عنوان ماده ساختمانی سقف راهروی معادن و همچنین محفظه های تهویه هوا در معادن زغال به کار می رود. ذرات خشک انیدریت با دانه بندی زیر8میلی متر در معادن استخراج زغال (به روش زیر زمینی )استفاده فراوان دارند.

 • برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری

  برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری,دانلود اندروید,دانلود پاور,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پایان نامه کارشناسی برآورد وراثت پذیری,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش…

 • طرح توجیهی تولید رنگ عایق حرارتی برای کاربرد های ساختمانی با گویچه های شیشه ای نانویی

  طرح توجیهی تولید رنگ عایق حرارتی برای کاربرد های ساختمانی با گویچه های شیشه ای نانویی دانلود فایل طرح توجیهی تولید رنگ عایق حرارتی برای کاربرد های ساختمانی با گویچه های شیشه ای نانویی خلاصه طرح نام محصول تولید رنگعایق…

 • مقاله بررسی اصول مهندسی اسید

  اصول مهندسی اسید,پروژه بررسی اصول مهندسی اسید,تحقیق بررسی اصول مهندسی اسید,دانلود تحقیق بررسی اصول مهندسی اسید,مقاله بررسی اصول مهندسی اسید دانلود فایل مقاله بررسی اصول مهندسی اسید در 15 صفحه ورد قابل ویرایش  رها شدن اسید زمانی كه بخواهد، پایداری،…

 • تاثیرات مثبت توسعه توریسم در ایران از نظر روابط بین اللملل

  بین الملل,تاثیرات مثبت توسعه توریسم در ایران از نظر روابط بین اللملل دانلود فایل مقدمه اهمیت صنعت گردشگری تنها در بعد اقتصادی آن خلاصه نمی شود . ابعاد فرهنگی ، اجتماعی و پیامدهای  سیاسی آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار…

 • پروژه کارآفرینی تولید نان ماشینی

  پروژه کارآفرینی تولید نان ماشینی,پروژه کارافرینی تولید نان ماشینی,توجیه اقتصادی تولید نان ماشینی,تولید,دانلود پروژه تولید نان ماشینی,دانلود کارآفرینی تولید نان ماشینی,طرح توجیه فنی تولید نان ماشینی,طرح توجیهی تولید نان ماشینی,کارآفرینی تولید نان ماشینی,ماشین,نان دانلود فایل نان لواش

 • پاورپوینت تئوری بازارهای مالی

  آربیتراژ چیست,آیا بازار كارا است؟,استثناهای مالی,پاورپوینت تئوری بازارهای مالی,تغییرپذیری بالای قیمت دارایی ها نسبت به ارزش ذاتی مربوط به آنها,دانلود پاورپوینت تئوری بازارهای مالی,سرمایه گذاران منطقی,سرمایه گذاران منطقی در مقابل سرمایه گذاران عادی,شكوفا شدن مالی رفتاری,مدل بازخورد,معامله گران بازخورد دانلود…

 • پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

  پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی,پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران,پایان نامه مراجعه به آراء عمومی در ایران,پایان نامه همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی دانلود فایل پایان نامه بررسی…

 • پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس

  پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس,پروژه بررسی جانشین های مجازات حبس,تحقیق بررسی جانشین های مجازات حبس,جانشین,حبس,دانلود پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس,مجازات,مقاله بررسی جانشین های مجازات حبس دانلود فایل پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس فهرست مطالب…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی (مطالعه موردی بانک های خصوصی ودولتی شهرستان سنندج)

  بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی (مطالعه موردی بانک های خصوصی ودولتی شهرستان سنندج),پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی (مطالعه موردی بانک های خصوصی ودولتی شهرستان سنندج) دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه بین…

 • تحقیق بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی و خارجی پسته ایران وارائه راهکارهای توسعه صادرات

  آفات انباری پسته,بررسی مشكلات تولید و توزیع داخلی و خارجی پسته ایران وارائه راهكارهای توسعه صادرات,تحقیق بررسی مشكلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه راهكارهای توسعه,تحقیق بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی و خارجی پسته ایران وارائه راهکارهای…

 • مقاله انسانهای اولیه

  مقاله انسانهای اولیه دانلود فایل مقاله انسانهای اولیه چکیده ای از بخشهای مختلف متن: انسانهای اولیهمطابق یک فرضیه علمی معاصر، سیر تکاملی نخستین میمونهای انسان نما (اجداد انسان) در حدود 4 میلیون سال پیش در آفریقا آغاز گردید. سپس ،…

 • تحقیق اثر دما و كنش سطحی در مكانیسم مختلف تولید و پیش‌بینی فعل و انفعالات سطحی سیستم‌های نفت‌خام، CO2 نفت شرایط مخزن

  اثر دما و كنش سطحی در مكانیسم مختلف تولید و پیش‌بینی فعل و انفعالات سطحی سیستم‌های نفت‌خام، CO2 نفت شرایط مخزن,پیش‌بینی فعل و انفعالات سطحی,تحقیق اثر دما و كنش سطحی در مكانیسم مختلف تولید و پیش‌بینی فعل و انفعالات سطحی…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر قطع متوسطه شهرستان ابهر

  پایان نامه بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر قطع متوسطه شهرستان ابهر دانلود فایل

 • نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

  نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص دانلود فایل نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص اكراه به معنی وادار كردن دیگری به كاری به زور و تحمیل به خلاف خواست شخص می باشد.…

 • پایان نامه بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی

  پایان نامه بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک…

 • تحقیق سخت افزار

  بررسی سخت افزار,پایان نامه سخت افزار,پروژه سخت افزار,تحقیق سخت افزار,سخت افزار دانلود فایل تحقیق سخت افزار قسمتی از متن: برای اینكه بتوان در صفحه نمایش رایانه ، تصویرهای مربوط به داده ها و اطلاعات را مشاهده نمود باید ارتباطی بین…

 • ترجمه مقاله تحت عنوان پناهگاه قابل جمع کردن و نصب مجدد

  پناهگاه,ترجمه مقاله تحت عنوان پناهگاه قابل جمع کردن و نصب مجدد,قابل حمل دانلود فایل این اختراع مربوط به بهبود پناهگاه است مانند برای ارتش: پناهگاه عایق کاری شده که تهویه مناسب، به طور فشرده قابل حمل، نصب سریع، جمع کردن…

 • مقاله جرم شناسی و بررسی انواع و عوامل جرم

  مقاله انواع و عوامل جرم,مقاله جرم شناسی,مقاله جرم شناسی و بررسی انواع و عوامل جرم دانلود فایل عنوان مطالب اصلی: جرم شناسی اول: جرائم قدیمی و صنعتی : دوم:جرائم  اعتباری و موردی: اشكال مختلف جرم : مراحل مختلف جرم(عوامل اساسی…

 • مقاله شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء

  مقاله شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء دانلود فایل مقاله شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء مادهٔ ۴۶۸ در اجارهٔ اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والاّ اجاره باطل است. مادهٔ ۴۶۹ مدت اجاره از روزى شروع مى‌شود که بین…

 • دانلود مبانی نظری فصل دوم درباره افسردگی و اضطراب

  دانلود مبانی نظری فصل دوم درباره افسردگی و اضطراب دانلود فایل دانلود مبانی نظری فصل دوم درباره افسردگی و اضطراب در 49  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت

  هزینه,هزینه یابی بر مبنای فعالیت دانلود فایل هزینه یابی بر مبنای فعالیت گر چه تعیین قیمت تمام شده دقیق محصولات و خدمات به نظر غیر ممكن می‌آید ولی هر نوع سعی و كوششی باید صورت گیرد تا بهترین بر‌آورد در…

 • مقاله مدیریت دانش مجموعه هشتم

  CAF، مدل ارزیابی عمومی ، سازمان هولو گرافیک,پالایش دانش,تاپسیس ، TOPSIS ،,تجاری سازی دانش,دفاتر انتقال فناوری,روش تصمیم گیری پرومته,سرمایه اجتماعی,سرمایه فکری,عوامل محیطی,فرهنگ سازمانی,مدل تحلیل پوششی داده ها ، DEA ،,مدل تعالی منابع انسانی,مدل نوناکاتاکوچی,مدل ویلسون,مدیریت شایسته محور,مدیریت کیفیت فراگیر,مقاله مدیریت…

 • تحقیق سبك معماری در مجموعه سرای گلشن و تیمچه پوستی

  تحقیق سبك معماری در مجموعه سرای گلشن و تیمچه پوستی دانلود فایل تحقیق سبك معماری در مجموعه سرای گلشن و تیمچه پوستی بخشهایی از متن: مصرفی واژه ها: قبل از اینكه به مصرفی و بررسی بناهای مورد بحث بپردازیم، لازم…

 • پروژه بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

  پروژه بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی,تحقیق بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی,تصفیه,دانلود پروژه بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی,صنایع,فاضلاب,مقاله بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی دانلود فایل  پروژه بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی بخش اول آب وخواص آن 1-1- موجودیت آب بعد  از…

 • گزارش کارآموزی کارخانه الکترو استیل

  الکترو استیل,دانلود گزارش کارآموزی کارخانه الکترو استیل,کاراموزی کارخانه الکترو استیل,کارخانه,کارورزی کارخانه الکترو استیل,گزارش کارآموزی کارخانه الکترو استیل,گزارش کاراموزی کارخانه الکترو استیل دانلود فایل گزارش کارآموزی کارخانه الکترو استیل در40 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب تاریخچه شرکت الکترواستیل 1 حوزه…

 • مقاله مهدویت در ادیان الهی

  مقاله مهدویت در ادیان الهی دانلود فایل [1]

 • مقاله تكنولوژی طراحی و تولید به كمك كامپیوتر (CADCAM)

  پروژه تكنولوژی طراحی و تولید به كمك كامپیوتر (CADCAM),تحقیق تكنولوژی طراحی و تولید به كمك كامپیوتر (CADCAM),تكنولوژی طراحی و تولید به كمك كامپیوتر (CADCAM),دانلود تكنولوژی طراحی و تولید به كمك كامپیوتر (CADCAM),مقاله تكنولوژی طراحی و تولید به كمك كامپیوتر (CADCAM)…

 • پایان نامه بررسی طراحی سایت آموزش دانشگاه

  آموزش,پایان نامه بررسی طراحی سایت آموزش دانشگاه,پروژه بررسی طراحی سایت آموزش دانشگاه,تحقیق بررسی طراحی سایت آموزش دانشگاه,دانشگاه,دانلود پایان نامه بررسی طراحی سایت آموزش دانشگاه,سایت,طراحی,مقاله بررسی طراحی سایت آموزش دانشگاه دانلود فایل [1]

 • دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر در شبکه بهداشت و درمان

  دانلود گزارش کارآموزی,دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر,دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر,دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر در شبکه بهداشت و درمان,دانلود گزارش کارآموزی مهندسی کامپیوتر,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر,گزارش کارآموزی کامپیوتر,گزارش کارآموزی کامپیوتر در شبکه بهداشت و درمان,گزارش کارآموزی مهندسی کامپیوتر دانلود فایل…

 • كتاب سوزی ایران و مصر

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق كتاب سوزی ایران و مصر,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,كتاب سوزی ایران و مصر,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تحقیق كتاب سوزی ایران و مصر از…

 • بررسی بازار فولاد در جهان و ایران

  بررسی بازار فولاد در جهان و ایران,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,فولاد,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مدیریت دانلود فایل دانلود بررسی بازار فولاد در جهان و ایران فولاد تركیب بسیار متنوعی…

 • پاورپوینت هزینه یابی جذبی، متغیر، فرامتغیر( همراه با مثالهای کاملاً تشریحی)

  اختلاف سود و زیان عملیاتی در روش هزی,پاورپوینت هزینه یابی جذبی، متغیر، فرامتغیر( همراه با مثالهای کاملاً تشریحی),تفاوت هزینه یابی جذبی و مستقیم (متغیر),دانلود پاورپوینت هزینه یابی جذبی، متغیر، فرامتغیر,مزایای هزینه یابی جذبی,مزایای هزینه یابی متغیر,موارد استفاده از هزینه یابی…

 • تست بیش فعالی کودکان (ویژه روانشناس)

  تست بیش فعالی کودکان (ویژه روانشناس) دانلود فایل تست بیش فعالی کودکان (ویژه روانشناس) پرسشنامه بیش فعالی کودکان ویژه روانشناس ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :تعداد گویه ها :           12تعداد مولفه :        …

 • تحقیق تاثیر شنا و آب درمانی

  تحقیق تاثیر شنا و آب درمانی دانلود فایل تحقیق تاثیر شنا و آب درمانی فهرست: مروری بر تاریخچه آب درمانی جلوگیری از پوكی استخوان تاثیر شنا و آب درمانی در پوکی استخوان زنان ......................................................................... چکیده: تاثیر شنا و آب درمانی…

 • مقاله بررسی رژیم درمانی و تغذیه مناسب در كنترل بیماری اسكیزوفرنی و نحوه برخورد با این افراد

  پروژه بررسی رژیم درمانی و تغذیه مناسب در كنترل بیماری اسكیزوفرنی و نحوه برخورد با این افراد,تحقیق بررسی رژیم درمانی و تغذیه مناسب در كنترل بیماری اسكیزوفرنی و نحوه برخورد با این افراد,دانلود تحقیق بررسی رژیم درمانی و تغذیه مناسب…