پروژه کارآفرینی کارخانه تولید پانلهای گچی

پانل,پروژه کارآفرینی کارخانه تولید پانلهای گچی,پروژه کارافرینی کارخانه تولید پانلهای گچی,توجیه اقتصادی کارخانه تولید پانلهای گچی,تولید,دانلود پروژه کارخانه تولید پانلهای گچی,دانلود کارآفرینی کارخانه تولید پانلهای گچی,طرح توجیه فنی کارخانه تولید پانلهای گچی,طرح توجیهی کارخانه تولید پانلهای گچی,کارآفرینی کارخانه تولید پانلهای گچی,کارخانه,گچ

دانلود فایل

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید پانلهای گچی در 83 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه طرح :………………………………………………………………………………………………………. 4 فصل اول……………………………………………………………………………………………………………. 5 مطالعات بازار………………………………………………………………………………………………………. 5 مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………. 6 1-1- منابع گچ…………………………………………………………………………………………………….. 7 1-1-1- گچ طبیعی……………………………………………………………………………………………….. 7 2-1-1- گچ شیمیایی وانیدریت شیمیایی (مصنوعی)……………………………………………………………. 7 2-1- بررسی عرضه و تقاضای محصول در بازار داخلی و خارجی……………………………………………… 9 1-2-1- گچ در ایران……………………………………………………………………………………………… 9 جدول 1-1-موقعیت چینه شناسی ذخایر گچدار ایران…………………………………………………………. 10 گچ خاک :………………………………………………………………………………………………………… 14 جدول 2-1 موقعیت و ذخائر معادن گچ………………………………………………………………………… 15 2-2-1-تولید و مصرف گچ در خارج از کشور…………………………………………………………………. 20 3-2-1-تولید و مصرف پانل های گچی در داخل و خارج از کشور……………………………………………. 21 جدول 3-1- عمده کشورهای تولید کننده گچ (تن )……………………………………………………………. 21 2-1-بررسی کانون های مصرف قطعات پیش ساخته گچی…………………………………………………….. 23 3-1 براورد تقاضای محصول…………………………………………………………………………………….. 24 4-1 بررسی روند قیمت پانل های گچی در داخل و خارج از کشور…………………………………………… 25 5-1- براورد قیمت محصول در خارج از کشور………………………………………………………………… 26 6-1-بررسی ظرفیت باتوجه به وضعیت بازار…………………………………………………………………… 26 فصل دوم………………………………………………………………………………………………………….. 28 بررسی فنی طرح………………………………………………………………………………………………….. 28 1-2- کاربرد و خواص انواع گچ………………………………………………………………………………… 29 1-1-2- انواع گچ صنعتی……………………………………………………………………………………….. 29 2-1-2- قطعات پیش ساخته گچی……………………………………………………………………………… 31 صفحات گچی برای مصارف روکار………………………………………………………………………………. 33 بلوکهای گچی (دیوارک )…………………………………………………………………………………………. 34 قطعات پیش ساخته گچ سقفی…………………………………………………………………………………… 35 2-2- اثر عوامل مختلف برروی خواص گچ……………………………………………………………………. 35 1-2-2- اثر نوع تولید بر روی خواص گچ……………………………………………………………………… 35 2-2-2- شکل دانه و توضیح ان…………………………………………………………………………………. 36 3-2-2- پیر شدن (کهنگی)……………………………………………………………………………………… 36 4-2-2- سرد کردن و عملیات پس از ان……………………………………………………………………….. 37 3-2-تکنولوژی تولید سولفات های کلسیم (گچ پخته )…………………………………………………………. 37 1-3-2- استخراج ،خرد کردن و یکنواخت کردن گچ طبیعی………………………………………………….. 37 الف – از دست دادن اب تبلور (دهیدرات )…………………………………………………………………….. 39 ب) باز پس گیری اب مولکولی (ری هیدرات)………………………………………………………………….. 39 فازهای سیستم  …………………………………………………………………………………………………… 39 2-3-2- هیدراته کردن صنعتی………………………………………………………………………………….. 41 جدول 4-2- گرمای هیدراته شدن واکنش های مهم صنعتی سیستم…………………………………………… 42 1-2-2- تولید نیمه هیدرات بتا از سنگ گچ طبیعی……………………………………………………………. 43 جدول 6-2 ترکیب فاز (به درصد) گچ پخته شده بدون توجه به مواد ناخالصی……………………………….. 44 2-2-3-2- تولید گچ بتا از گچ شیمیایی……………………………………………………………………….. 46 تفاوت های گچ شیمیایی با سنگ گچ طبیعی به شرح زیر است :……………………………………………….. 46 جدول 8-2- نمونه ای برای ترکیبات بعضی از گچ های مهم………………………………………………….. 47 4-2- تولید قطعات پیش ساخته گچی…………………………………………………………………………… 48 شرکت TEMPLE……………………………………………………………………………………………… 50 مشخصات فنی……………………………………………………………………………………………………. 51 ظرفیت…………………………………………………………………………………………………………….. 51 زمان تولید…………………………………………………………………………………………………………. 51 5-3- خشک کردن قطعات پیش ساخته گچی………………………………………………………………….. 53 1-5-2- خشک کردن طبیعی……………………………………………………………………………………. 54 2-5-2- خشک کردن صنعتی…………………………………………………………………………………… 54 6-2 مصرف مواد و انرژی……………………………………………………………………………………….. 56 جدول 9-2- مواد اولیه مورد نیاز سالیانه………………………………………………………………………… 57 جدول 10-2- انرژی سالیانه مورد نیاز………………………………………………………………………….. 57 7-2- فرایند تولید انتخابی به همراه شرح ماشین الات و تجهیزات لازم………………………………………. 57 1-7-2- تولید گچ بتا (گچ طبی )……………………………………………………………………………….. 57 جدول 11-2-میزان مواد و انرژی لازم برای تولید هر متر مربع پانل گچی……………………………………. 58 2-7-2- دستگاه سنجش حجم اب……………………………………………………………………………… 59 جدول 12-2- ماشین الات و تجهیزات خط تولید……………………………………………………………… 60 ادامه جدول 12-2……………………………………………………………………………………………….. 61 3-7-2- دستگاه توزین پودر گچ………………………………………………………………………………… 61 فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………. 62 بررسی اقتصادی طرح…………………………………………………………………………………………….. 62 1-3- براورد سرمایه گذاری مورد نیاز طرح…………………………………………………………………….. 63 چگونگی تقسیم هزینه ها به شرح زیر میباشد که در ادامه جزئیات هزینه ها شرح داده می شود……………… 63 1-1-3- زمین……………………………………………………………………………………………………. 64 2-1-3- ساختمان و محوطه سازی……………………………………………………………………………… 64 3-1-3- تجهیزات و ماشین الات……………………………………………………………………………….. 64 4-1-3- تاسیسات……………………………………………………………………………………………….. 64 الف )برق اصلی…………………………………………………………………………………………………… 65 ب : اب و فاضلاب……………………………………………………………………………………………….. 65 پ: مخابرات……………………………………………………………………………………………………… 65 ت : گرمایش و سرمایش…………………………………………………………………………………………. 65 ث : روشنایی……………………………………………………………………………………………………… 66 5-1-3- تجهیزات حمل و نقل………………………………………………………………………………….. 66 6-1-3- لوازم اداری و اشپزخانه………………………………………………………………………………… 66 الف : لوازم اداری…………………………………………………………………………………………………. 66 ب : لوازم اشپزخانه و رستوران :…………………………………………………………………………………. 66 7-1-3- هزینه های قبل از بهره برداری………………………………………………………………………… 67 8-1-3- سرمایه در گردش………………………………………………………………………………………. 67 برق و سوخت (جهت سه ماه )………………………………………………………………………………….. 67 2-3- تامین منابع مالی و سازماندهی و تشکیلات………………………………………………………………. 67 الف : سرمایه گذاری ثابت………………………………………………………………………………………… 68 ب: سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………….. 68 3-3-هزینه های  تولید…………………………………………………………………………………………… 68 1-3-3- مواد اولیه و مصرفی……………………………………………………………………………………. 69 2-3-3- برق و سوخت………………………………………………………………………………………….. 69 3-3-3- حقوق و دستمزد……………………………………………………………………………………….. 69 جدول 10-3- هزینه های تولید – مواد مصرفی 0……………………………………………………………… 69 4-3-3- نگهداری و تعمیرات…………………………………………………………………………………… 70 5-3-3- استهلاک……………………………………………………………………………………………….. 70 6-3-3- بیمه…………………………………………………………………………………………………….. 71 جدول 12-4- هزینه های تولید – حقوق……………………………………………………………………….. 71 7-3-3- هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده………………………………………………………………….. 72 8-3-3- هزینه های اداری و فروش (تبلیغات )………………………………………………………………… 72 9-3-3- استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری……………………………………………………………… 72 10-3-3- هزینه تسهیلات مالی…………………………………………………………………………………. 72 11-3-3- قیمت تمام شده محصول…………………………………………………………………………….. 72 4-3- در امد و ارزیابی طرح…………………………………………………………………………………….. 73 1-4-3- بررسی قیمت فروش محصول تولیدی………………………………………………………………… 73 4-4-3- پیش بینی عملکرد سود و زیان………………………………………………………………………… 73 5-3- شاخص های اقتصادی…………………………………………………………………………………….. 74 1-5-3- نقطه سر به سر…………………………………………………………………………………………. 74 2-5-3- ارزش خالص فعلی…………………………………………………………………………………….. 75 جدول 21-3- خالص ارزش فعلی با نرخ بانکی 019/0………………………………………………………. 76 3-5-3- نرخ بازده داخلی………………………………………………………………………………………. 77 4-5-3- دوره برگشت سرمایه…………………………………………………………………………………… 77 5-5-3- صرفه جویی ارزی……………………………………………………………………………………… 78 6-5-3- ارزش افزوده…………………………………………………………………………………………… 78 فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………….. 79 نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………….. 79 1-4- خلاصه مشخصات طرح…………………………………………………………………………………… 80 نام طرح :………………………………………………………………………………………………………….. 80 محصولات :………………………………………………………………………………………………………. 80 ظرفیت اسمی :……………………………………………………………………………………………………. 80 سرمایه گذاری ثابت:……………………………………………………………………………………………… 80 سرمایه درگردش :………………………………………………………………………………………………… 80 قیمت فروش متوسط :……………………………………………………………………………………………. 80 قیمت تمام شده :…………………………………………………………………………………………………. 81 در امد سا لیانه :…………………………………………………………………………………………………… 81 ارزش افزوده طرح :………………………………………………………………………………………………. 81 نقطه سربه سر :…………………………………………………………………………………………………… 81 ارزش فعلی خالص:………………………………………………………………………………………………. 81 نرخ بازده داخلی :………………………………………………………………………………………………… 81 دوره بازگشت سرمایه :…………………………………………………………………………………………… 81 خلاصه طرح : در این طرح به بررسی کارخانه تولید پانلهای گچی پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . مقدمه: تامین نیاز مسکن و فضای مناسب جهت سکونت در جوامع بشری با توجه به رشد روند افزون جمعیت یکی از مشکلاتی است که در کلیه کشورهای جهان وجوددارد از اینروبه منظورحصول نتایج مطلوب در زمینه افزایش فضای کافی برای اسکان جمعیت،درمراکزمختلف تحقیقاتی وپژوهشی اغلب کشورها ازمایشاتی بر روی مصالح ساختمانی ،مواد مورد نیاز در ساخت بنا ،استفاده از امکانات موجود درهر کشور و… انجام می پذیرد. این تحقیقات جهت ساخت و کاربرد مصالح ساختمانی که علاوه بر سهولت استحکام عملیات ساختمانی را تسریع بخشدوزمان اتمام ساختمان راکاهش دهدانجام گرفته و نتایج مطلوب و ثمربخشی به دست امده است که ازان جمله،تولید قطعات پیش ساخته شده پوشش های داخلی و خارجی ساختمان ها می باشد  . باتوجه به این که اغلب معادن مصالح ساختمانی از قبیل گچ ،اهک و سیمان به فراوانی در ایران وجود دارد، از این روبهره گیری از پیشرفت های کشورهای صنعتی که در زمینه ساخت مصالح ساختمانی پیش ساخته و کاربرد ان تجربیات فراوان داشته و در صنعت ساختمان سازی، خود به وفورازاین گونه  مصالح  و مواد استفاده می نمایند، بیش از پیش ضرورت دارد.  عملیات ساختمانی موثر واستفاده اقتصادی از مصالح ساختمانی ،نیاز به داشتن دانش کافی درموردخواص وویژگیهای مصالح،کاربرداقتصادی-صنعتی مناسب قطعات پیش ساخته،تولیدحمل ونقل ومونتاژ انها در محل دارد.ازجمله قطعات پیش ساخته ای که در سالیان اخیر در ساختمان سازی کاربرد پیدا کرده است، قطعات پیش ساخته گچی است که موضوع این گزارش می باشد. مشخصه قطعات پیش ساخته گچی متاثر از خواص کلیه مواد مصرفی،خواص مخلوط گچ و خواص قطعات ساخته شده می باشد. مخلوط کردن مواد با یکدیگر وتاثیر متقابل خواص مواد مصرفی ،از عوامل مهم می باشند . 1-2- کاربرد و خواص انواع گچ 1-1-2- انواع گچ صنعتی از گچ کلسینه شده برای روکاری استفاده می شود. بهترین نوع برای این منظور گچ چند فازی است، زیرا ترکیب فازی ان باعث تسریع درشروع خودگیری وخاتمه خودگیری درزمان مناسب،صافی سطح،پلاستیته مناسب، قابلیت استفاده بدون نیاز به ماده افزودنی دیگر خشک شدن سریع سطح کار شده و دانسیته مناسب و  استحکام  خوب می شود. گچ نیمه هیدرات B برای روکاری مناسب نیست،زیرا خود گیری ان بسیار دیرشروع و بسیار زود خاتمه می یابد، همچنین توزیع اندازه ذرات ان برای این کار برد مناسب نمی باشند. با این وجود می توان با افزودن بعضی عوامل خارجی،ان را قابل کاربرد برای این منظور ساخت که در این صورت گچ مخلوط ویا گچ نیمه هیدرات ممانعت شده شناخته می شود. از انیدریت به عنوان کفپوش استفاده می شود، زیرا در این صورت ترد بودن ان دیگر یک عیب به حساب نم اید. مقدار بسیار زیادی انیدریت در صنعت معدن کاری به عنوان ماده ساختمانی سقف راهروی معادن و همچنین محفظه های تهویه هوا در معادن زغال به کار می رود. ذرات خشک انیدریت با دانه بندی زیر8میلی متر در معادن استخراج زغال (به روش زیر زمینی )استفاده فراوان دارند.

 • پاورپوینت بیمارستان دوستدار مادر

  پاورپوینت بیمارستان دوستدار مادر,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت بیمارستان دوستدار مادر,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت بیمارستان دوستدار مادر چشم انداز بیمارستان دوستدار مادر مکانی…

 • گزارش کارآموزی حسابداری دولتی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی حسابداری دولتی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش کارآموزی حسابداری دولتی دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی حسابداری دولتی این  گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده…

 • مقاله مشاوره پیش از ازدواج اطلاع‌رسانی به جوانان

  اطلاع‌رسانی به جوانان,مشاوره پیش از ازدواج و اطلاع‌رسانی به جوانان,مقاله مشاوره پیش از ازدواج,مقاله مشاوره پیش از ازدواج اطلاع‌رسانی به جوانان دانلود فایل  مقاله مشاوره پیش از ازدواج اطلاع‌رسانی به جوانان مقدمه: به طور کلی یکی از موضوعات اصلی دوره…

 • استاندارد تعیین نقطه انجماد شیر (روش ترمیستور كریوسیكوپ

  استاندارد,استاندارد تعیین نقطه انجماد شیر (روش ترمیستور كریوسیكوپ,روش ترمیستوركریوسكوپ,نقطه انجماد شیر دانلود فایل

 • دانلود پاورپوینت قیمت گذاری محصولات؛ شناسایی و جذب ارزش مشتری (فصل دهم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده)

  دانلود پاورپوینت قیمت گذاری محصولات؛ استراتژی های قیمت گذاری (فصل یازدهم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده),عواملی که در قیمت گذاری باید مدنظر قرار داد,قیمت چیست؟,قیمت گذاری مبتنی بر ارزش,قیمت گذاری مبتنی بر هزینه,كتاب اصول بازاریابی فییلیپ كاتلر و گری…

 • مقاله بررسی سیگار و مضرات آن

  پروژه بررسی سیگار و مضرات آن,تحقیق بررسی سیگار و مضرات آن,دانلود تحقیق بررسی سیگار و مضرات آن,مقاله بررسی سیگار و مضرات آن دانلود فایل مقاله بررسی سیگار و مضرات آن در 10 صفحه ورد قابل ویرایش  سلامتی برای عمر طولانی‌تر…

 • 16 مقاله در مورد بتن ، سد، سیمان، آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان، پوزولان و ...

  16 مقاله در مورد بتن ، سد، سیمان، آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان، پوزولان و ...,دانلود 16 مقاله در مورد بتن ، سد، سیمان، آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان، پوزولان و,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود…

 • پاورپوینت معرفی شهر اصفهان

  پاورپوینت معرفی شهر اصفهان دانلود فایل پاورپوینت معرفی شهر اصفهان پاورپوینت معرفی شهر اصفهاناین پاورپوینت در 46 اسلاید می باشد. فهرست مطالب اسلاید ها : پیشینه نام تاریخی تاریخ نماد اصفهان صنعت و اقتصاد شهرهای خواهرخوانده اصفهان طبیعت اصفهان سوغات…

 • مقاله رشوه و رشوه خواری (ارتشاء)

  مقاله ارتشاء,مقاله جرم ارتشاء,مقاله رشوه و رشوه خواری (ارتشاء) دانلود فایل قسمتهایی از متن: ارتشاء (رشوه)                        رشوه از مادۀ «رشو»، چیزی را گویند كه برای كارسازی ناحق به كسی بدهند و در اصطلاح، به مال یا وجهی گفته می‌شود كه…

 • پایان نامه طراحی سایت با flash و front page

  flash,front page,پایان نامه طراحی سایت با flash و front page,پروژه طراحی سایت با flash و front page,تحقیق طراحی سایت با flash و front page,دانلود پایان نامه طراحی سایت با flash و front page,سایت,طراحی,مقاله طراحی سایت با flash و front page…

 • فصل دوم پایان نامه در مورد سلامت اجتماعی

  فصل دوم پایان نامه در مورد سلامت اجتماعی دانلود فایل فصل دوم پایان نامه در مورد سلامت اجتماعی در 71  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • پاورپوینت دستگاه برداشت هندوانه

  پاورپوینت دستگاه برداشت هندوانه دانلود فایل پاورپوینت دستگاه برداشت هندوانه فهرست 1تاریخچه هندوانه 2کشت هندوانه در شرایط دیم 3زمان برداشت 4برداشت به روش سنتی و معایب 5روش ماشینی ( معایب و مزایا آن )  6معرفی دستگاه 7توصیه اقتصادی و قیمت…

 • پاورپوینت مدیریت ریسك عملیاتی در بانك های تجاری

  اندازه گیری ریسك عملیاتی و ذخیره گیری سرمایه ای,پاورپوینت مدیریت ریسك عملیاتی در بانك های تجاری,تعریف ریسك عملیاتی,تعریف و مشخص كردن مصادیق ریسك عملیاتی,دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی مدیریت ریسك عملیاتی در بانك های تجاری,دانلود پاورپوینت مدیریت ریسك عملیاتی در بانك…

 • درباره پنوماتیک به همراه مدار های پنوماتیکی

  درباره پنوماتیک به همراه مدار های پنوماتیکی دانلود فایل درباره پنوماتیک به همراه مدار های پنوماتیکی پنوماتیک چیست؟  هرگاه بتوانیم هوای اطرافمان را به طریقی ذخیره و فشرده نمائیم انرژی موجود در هوای فشرده می تواند کاری را برای ما…

 • حجم نمونه و جامعة آماری در تعیین علل گرایش جوانان به مواد مخدر

  حجم نمونه و جامعة آماری در تعیین علل گرایش جوانان به مواد مخدر دانلود فایل حجم نمونه و جامعة آماری  در تعیین علل گرایش جوانان به مواد مخدر تعریف مفاهیم نظری پرسشنامه اهداف تحقیق نمودار در مورد وضعیت سكونت جوانان…

 • پاورپوینت-یادگیری و انواع آن در روانشناسی

  پاورپوینت-یادگیری و انواع آن در روانشناسی,یادگیری و انواع آن در روانشناسی،یادگیری،آموزش،حافظه،انواع یادگیری،یادگیری در روانشناسی،اختلال یادگیری،عوامل بروز اختلالات یادگیری،حافظه،رشد،روانشناسی یادگیری،نظریه یادگیری، دانلود فایل یادگیری چیست ؟ یادگیری (learning)، تغییر نسبتا پایدار در توان رفتاری (رفتار بالقوه behavioral potentiality ) که در نتیجه تمرین تقویت…

 • تحقیق كاروانسرای شاه عباسی

  تحقیق كاروانسرای شاه عباسی دانلود فایل تحقیق كاروانسرای شاه عباسی فهرست: 1- ایده كلی طرح پژوهشی.............. 1 2 - موقعیت تاریخی كاروانسرا و پل.... 2 3- وضعیت فعلی كاروانسرای شاه عباسی.. 2 4- شناسنامه كاروانسرا............... 4 5- كاربریهای كاروانسرا در…

 • پایان نامه طراحی سیستم کنترل با قاطعیت پیکربندی مجدد با وجود محدودیت اشباع دامنه عملگر

  پایان نامه طراحی سیستم کنترل با قاطعیت پیکربندی مجدد با وجود محدودیت اشباع دامنه عملگر دانلود فایل پایان نامه طراحی سیستم کنترل با قاطعیت  پیکربندی مجدد با وجود محدودیت اشباع دامنه عملگر چکیده:  در این پژوهش، یک سیستم کنترل با…

 • تحقیق بررسی تهویه مطبوع

  تحقیق بررسی تهویه مطبوع دانلود فایل تهویه مطبوع قسمتهایی از متن: شرایط محیط زیست انسان تأثیر مستقیمی برچگونگی حالات روانی ، وضعیت فیزیكی ، نحوة‌ انجام كار و بطور كلی تمام شئون زندگی او دارد . از آنجائیكه بخش عمدة‌…

 • پایان نامه بررسی جامع جوانان

  پایان نامه بررسی جامع جوانان,پروژه بررسی جامع جوانان,تحقیق بررسی جامع جوانان,جامع,جوانان,دانلود پایان نامه بررسی جامع جوانان,مقاله بررسی جامع جوانان دانلود فایل پایان نامه بررسی جامع جوانان در60 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                                                           صفحه فصل اول: شخصیت انسانی ومعنی…

 • اجمالی از تاریخ زندگی امام علی (ع) ترجمه شده بهمراه متن انگلیسی

  اجمالی از تاریخ زندگی امام علی (ع) ترجمه شده بهمراه متن انگلیسی دانلود فایل اجمالی از تاریخ زندگی  امام علی (ع) ترجمه شده بهمراه متن انگلیسی A BRIEF HISTORY OF THE LIVES OF THE FIRST IMAM Amir al-mu’minin Ali --…

 • پایان نامه بررسی گیاه شناسی

  پایان نامه بررسی گیاه شناسی,پروژه بررسی گیاه شناسی,تحقیق بررسی گیاه شناسی,دانلود پایان نامه بررسی گیاه شناسی,گیاه شناسی,مقاله بررسی گیاه شناسی دانلود فایل [

 • دعاوی قولنامه ای

  دعاوی قولنامه ای دانلود فایل دعاوی قولنامه ای  گفتار نخست – تعریف قولنامه گفتار دوم : اقسام قولنامه حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند…

 • اساسنامه شركت صنایع مخابرات ایران مصوب 17/5/1380 مجمع عمومی

  اساسنامه شركت صنایع مخابرات ایران,اساسنامه شركت صنایع مخابرات ایران مصوب 17/5/1380 مجمع عمومی,مصوب 1751380 مجمع عمومی دانلود فایل اساسنامه شركت صنایع مخابرات ایران مصوب 17/5/1380 مجمع عمومی اساسنامه شركت صنایع مخابرات ایران مصوب 17/5/1380 مجمع عمومی فصل اول :  مشخصات…

 • تعلیم و تربیت با توجه به متون گذشته و توجه به سیره بزرگان تعلیم و تربیت

  با توجه به متون گذشته و توجه به سیره بزرگان تعلیم و تربیت,تعلیم و تربیت,تعلیم و تربیت با توجه به متون گذشته و توجه به سیره بزرگان تعلیم و تربیت دانلود فایل تعلیم و تربیت با توجه به متون گذشته…

 • پایان نامه بررسی اصول طراحی آنتن های حلقوی

  آنتن,پایان نامه بررسی اصول طراحی آنتن های حلقوی,پروژه بررسی اصول طراحی آنتن های حلقوی,تحقیق بررسی اصول طراحی آنتن های حلقوی,حلقوی,دانلود پایان نامه بررسی اصول طراحی آنتن های حلقوی,طراحی,مقاله بررسی اصول طراحی آنتن های حلقوی دانلود فایل پایان نامه بررسی اصول…

 • نمونه دادخواست استرداد هدایای داده شده در دوران نامزدی

  نمونه دادخواست استرداد هدایای داده شده در دوران نامزدی دانلود فایل نمونه دادخواست استرداد هدایای داده شده در دوران نامزدی این دادخواست محتوی دلایلی مبنی بر پشیمانی یا شرایطی که ایجاب بر برهم زدن ازدواج و وصلت میگردد است.

 • گزارش کارآموزی مهندسی برق در پست برق مترو

  اجزاء اصلی یک سیستم PLC,اجزاء تشکیل دهنده پستها,بررسی تجهیزات فشارقوی,تابلوی آلارم پست برق,دانلود گزارش کارآموزی مهندسی برق,کارآموزی رشته مهندسی برق,گزارش کارآموزی برق,گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق,گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق در پست برق مترو,گزارش کارآموزی مهندسی برق,گزارش کارآموزی مهندسی برق…

 • تحقیقی پیرامون ازدواج و حقوق زوجین بر یکدیگر

  آداب معاشرت و آنچه در دوام ازدواج دخالت دارد و زن و مردباید مراعات كنند,تحقیق ازدواج,تحقیقی پیرامون ازدواج و حقوق زوجین بر یکدیگر,ترغیب به ازدواج,حالات زن و شرایط عقد،,حقوق شوهر بر زن,در اعراض از ازدواج دانلود فایل تحقیقی پیرامون ازدواج…

 • مقاله اثرات ورزش بر سلامتی بدن

  مقاله اثرات ورزش بر سلامتی بدن,مقاله نقش ورزش در سلامتی دانلود فایل بدون شک می توان گفت اگر ورزش در زندگی ما نقش و اهمیت خودش را پیدا کند و برای آن برنامه داشته باشیم، این عارضه‌های ناخوشایند شاید از…

 • ربات صدایاب

  ربات صدایاب دانلود فایل ربات صدایاب سیستم پیج و پیام كوتاه جهت دسترسی و ارسال پیام های مكتوب طرح گردیده است.كارهایی كه برای انجام این پروژه انجام شده است شامل تهیه ماژول مخابراتی ودیگر قطعات مورد لزوم وبرنامه نویسی در…

 • برنامه ورزشی برای مبتدیان رشته بدنسازی

  برنامه ورزشی برای مبتدیان رشته بدنسازی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود برنامه ورزشی برای مبتدیان رشته بدنسازی,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل یکی از مشکلات بدن‌سازان مبتدی آگاهی نداشتن…

 • طرح توجیهی کریستال بطری و جار شیشه ای

  طرح توجیهی کریستال بطری و جار شیشه ای دانلود فایل طرح توجیهی کریستال بطری و جار شیشه ای مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام…

 • طرح توجیهی تولید باند ارتوپدی

  طرح توجیهی تولید باند ارتوپدی دانلود فایل طرح توجیهی تولید باند ارتوپدی نام محصول :  باند ارتوپدی ظرفیت : ۸۰ میلیون عدد اشتغال زایی : ۴۵ نفر – معرفی محصول – نام و کد محصول –  شماره تعرفه گمرکی – …

 • تحقیق روش های آماری

  بررسی روش های آماری,پایان نامه روش های آماری,پروژه روش های آماری,تحقیق روش های آماری,روش های آماری دانلود فایل تحقیق روش های آماری قسمتی از متن: اهداف این فصل توضیح روش های استنتاج آماری که معمولاً در داده کاوی استفاده می…