پروژه کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206,پروژه کارافرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206,توجیه اقتصادی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206,تولید,چراغ,دانلود پروژه کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206,دانلود کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206,طرح توجیه فنی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206,طرح توجیهی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206,کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206,کارخانه

دانلود فایل

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206 در 132 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                                شماره صفحه خلاصه طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 بررسی بازار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 دلایل انتخاب محصول:………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 نقش محصول در زنجیره تولید:…………………………………………………………………………………………………………………….. 11 زنجیره تولید چراغ خودرو……………………………………………………………………………………………………………………………. 12 معرفی محصول و موارد كاربرد آن:……………………………………………………………………………………………………………….. 12 مطالعه سیستماتیك بازار:………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 1-تعریف محدوده محصول – بازار:……………………………………………………………………………………………………………… 13 2-شناخت عوامل موثر در تقاضا:………………………………………………………………………………………………………………….. 14 از جمله عوامل موثردر تقاضای این محصول می توان به موارد زیر اشاره كرد:………………………………………………….. 14 3-بخش بندی بازار:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 4-شناخت اطلاعات لازم:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 6-انتخاب روش پیش بینی:………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 ۷-پیش بینی:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 برای محاسبه تقاضای دارندگان خودرو و با درنظ رگرفتن ضریب (5/2) خواهیم داشت:…………………………………… 16 حال با داشتن این اطلاعات به انجام پیش بینی از طریق رگرسیون می پردازیم:…………………………………………………. 17 حال می توان میزان تولید را برای سالهای 84 تا 86 بدست آورد:……………………………………………………………………. 17 به این ترتیب مقادیر تقاضا برای محصول براساس تقاضای تولیدكننده برابر است با:………………………………………….. 18 به همین ترتیب برای دارندگان خودرو خواهیم داشت:……………………………………………………………………………………. 18 حال می توان میزا ن تقاضا را برای سالهای 84 تا 86 بدست آورد:………………………………………………………………….. 19 به این ترتیب پیش بینی تقاضا كل برای محصول مطابق جدول زیر است:………………………………………………………….. 19 میزان تولید خودروی پژو 206 در سالهای بین 80-83………………………………………………………………………………….. 20 میزان مصرف چراغ خودرو پژو 206 از سوی دارندگان خودرو………………………………………………………………………. 21 فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 طرح فنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 ارزیابی روشهای مختلف تولید و گزینش روش بهینه……………………………………………………………………………………….. 24 تشریح فرآیند تولید………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 برش كاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 1-طرح و ساختمان قیچی های گیوتینی:………………………………………………………………………………………………………… 26 2-جنس و ساختمان یك قیچی…………………………………………………………………………………………………………………….. 27 سازندگان بزرگ و اصلی قیچی ها سه مسئله را در طرح ساختمانی این وسائل در نظر گرفته اند:……………………….. 27 3) مقایسه قیچی هیدرولیكی و مكانیكی:……………………………………………………………………………………………………….. 29 دستگاهها و تجهیزات خط تولید……………………………………………………………………………………………………………………. 30 برآورد مصرف سالیانه مواد اولیه مورد نیاز واحد (چراغ جلو)…………………………………………………………………………. 31 برآورد مصرف سالیانه مواد اولیه مورد نیاز واحد (چراغ راهنما و خطر)…………………………………………………………… 32 قیچی برش ورق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 بدست می آید كه در این رابطه:…………………………………………………………………………………………………………………….. 33 II. پرسكاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 تقسیم بندی پرسها:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 پرس ها را از نقطه نظر محرك به دسته های ذیل می توان تقسیم كرد:……………………………………………………………… 34 الف- وسیله محرك ضربه زدن،…………………………………………………………………………………………………………………….. 34 1-مكانیكی:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 2- هیدرولیكی:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 ب- تعداد میل لنگ ها، میله های هم محور و غیره…………………………………………………………………………………………. 34 پرسهای هیدرولیكی:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 3-پرسهای میل لنگی:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 4)تناژ پرسها:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36 5-طرز عمل پرسها:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 37 1-یك عمله:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37 2-دوعمله:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38 3-سه عمله:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38 پرس ضربه ای…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39 تناژ پرس ضربه ای كه به منظور برش قطعات بكار می رود از رابطه ذیل بدست می آید……………………………………. 39 پرس هیدرولیك:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40 تناژ پرس های هیدرولیك كه به منظور فرم دهی قطعات بكار می رود از رابطه:………………………………………………… 40 لبه كاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41 لعاب زنی و پخت لعاب (لاك)……………………………………………………………………………………………………………………… 41 رسوب دهی بخار آلومینیم (Aluminum Vapour Deposition)………………………………………………………………. 42 دستگاه رسوب دهی بخار آلومینیوم:………………………………………………………………………………………………………………. 44 ایجاد و اتصال با چسب………………………………………………………………………………………………………………………………… 45 نقطه جوش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45 عملیات مونتاژ نهایی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 45 بسته بندی:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46 فرآیند تولید قطعات چراغ پژو 206………………………………………………………………………………………………………………. 46 شیشه چراغ جلوی خودرو……………………………………………………………………………………………………………………………. 46 تشریح عملیات لازم ساخت قطعه:………………………………………………………………………………………………………………… 46 كاسه چراغ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47 قاب نگهدارنده……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47 قطعات اتصال چراغ به بدنه………………………………………………………………………………………………………………………….. 48 3-3- بررسی ایستگاهها و شیوه های كنترل كیفیت………………………………………………………………………………………… 48 به طور كلی اهداف كنترل كیفیت را میتوان به صورت زیر خلاصه كرد:……………………………………………………………. 48 مراحل بازرسی كلی باتوجه به وضعیت هر صنعت به ترتیب ذیل می باشند:……………………………………………………… 50 1-3-3- كنترل مواد اولیه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 50 2-3-3- كنترل عملیات تولید………………………………………………………………………………………………………………………. 51 الف) بازرسی پس از پرسكاری……………………………………………………………………………………………………………………… 51 ب) بازرسی صحت اتصال قاب نگهدارنده و قطعات اتصال:……………………………………………………………………………. 51 ج) بازرسی پس از پوشش دهی كاسه چراغ:…………………………………………………………………………………………………… 52 مشخصات فنی محصول همانطور كه در بخش (1-2) ذكر شد عبارتنداز:…………………………………………………………. 52 روشهای آزمون این مشخصات ذیلاً تشریح می شود……………………………………………………………………………………….. 52 3-3-3- روش آزمایش مشخصات مكانیكی………………………………………………………………………………………………….. 52 4-3-3- روش آزمایش طول عمر…………………………………………………………………………………………………………………. 53 5-3-3- آزمایش تیغه های اتصال…………………………………………………………………………………………………………………. 53 6-3-3- آزمایش مقاومت در مقابل شرایط محیطی………………………………………………………………………………………… 53 8-3-3- آزمایش زنگ زدگی……………………………………………………………………………………………………………………….. 54 9-3-3-آزمایش مقاومت در درجه حرارتهای مختلف……………………………………………………………………………………. 54 9-3-3-آزمایش وضعیت تابش نور………………………………………………………………………………………………………………. 54 مشخصات صحفه تابش نور به شرح زیر است:……………………………………………………………………………………………….. 55 10-3-3- آزمون مقاومت در برابر لرزش (ارتعاش)………………………………………………………………………………………. 56 مشخصات دستگاه آزمون:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 56 4-3- محاسبه ظرفیت، برنامه تولید، شرایط عملكرد………………………………………………………………………………………. 57 1-5-3-ورق فولاد كششی…………………………………………………………………………………………………………………………… 58 باتوجه به ابعاد ورق مصرفی وكاسه چراغ ، تعدادورق برشی بدست آمده از هر ورق برابر است با:…………………….. 59 2-5-3- حباب شیشه ای چراغ جلو خودرو…………………………………………………………………………………………………. 60 3-5-3-مواد لازم برای چربی گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 60 1-3-5-3- شستشو با نفت:………………………………………………………………………………………………………………………… 61 2-3-5-3- چربی گیری با سود سوزآور:……………………………………………………………………………………………………… 61 3-3-5-3-چربی گیری با جریان برقك……………………………………………………………………………………………………….. 61 4-3-5-3-شستشو با اسید:…………………………………………………………………………………………………………………………. 62 4-5-3-چسب سیلیكونی……………………………………………………………………………………………………………………………. 62 5-5-3-مفتول آلومینیوم………………………………………………………………………………………………………………………………. 62 6-5-3-لاك………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62 7-5-3-پیچ تنظیم و واشر…………………………………………………………………………………………………………………………… 63 8-5-3- مواد بسته بندی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 63 2-6-3-نقشه استقرار ماشین آلات……………………………………………………………………………………………………………….. 64 نقشه استقرار ماشین آلات طرح (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………………. 65 نقشه استقرار ماشین آلات طرح (چراغ راهنما و خطر)…………………………………………………………………………………… 65 3-6-3-نقشه جریان مواد……………………………………………………………………………………………………………………………. 66 5-1-6-3-دستگاه نقطه جوش……………………………………………………………………………………………………………………. 68 6-1-6-3-دستگاه فاس………………………………………………………………………………………………………………………………. 68 7-1-6-3-كمپرسور…………………………………………………………………………………………………………………………………… 68 8-1-6-3-كوره الكتریكی…………………………………………………………………………………………………………………………… 68 9-1-6-3-ركتیفایر…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69 10-1-6-3-وان های شستشو و چربی گیری……………………………………………………………………………………………….. 69 جمع بندی ماشین آلات مورد نیاز این واحد در جدول (9-3) درج شده است…………………………………………………. 69 7-3-تعیین مشخصات ضروری تاسیسات عمومی………………………………………………………………………………………….. 70 1-7-3-آزمایشگاه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70 2-7-3-تعمیرگاه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 70 3-7-3-تاسیسات برق………………………………………………………………………………………………………………………………… 71 الف) برق مورد نیاز خط تولید………………………………………………………………………………………………………………………. 71 ب) برق مورد نیاز كل واحد:………………………………………………………………………………………………………………………… 72 برآورد عمومی برق مصرفی خط تولید (چراغ جلو)……………………………………………………………………………………….. 72 برآورد برق مصرفی تولید (چراغ راهنما و خطر)……………………………………………………………………………………………. 73 برق مصرفی كل واحد تولید چراغ خودرو……………………………………………………………………………………………………… 73 برآورد برق مصرفی تولید (چراغ راهنما و خطر)……………………………………………………………………………………………. 74 ج) برق مصرفی سالیانه:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 74 مجموع موارد ذیل برق مصرفی سالیانه را برحسب كیلووات ساعت بدست می دهد:…………………………………………. 74 1- مصرف برق دستگاهها و تجهیزات اصلی و تاسیسات عمومی بصورت:………………………………………………………. 74 برآور برق مصرفی واحد تولیدی (چراغ راهنما و خطر)………………………………………………………………………………….. 75 4-7-3- تاسیسات آب………………………………………………………………………………………………………………………………… 76 برآورد آب روزانه واحد (چراغ راهنما و خطر)………………………………………………………………………………………………. 77 5-7-3-تاسیسات سوخت رسانی…………………………………………………………………………………………………………………. 77 انواع و میزان سوخت مصرفی واحد (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………… 78 6-7-3-تجهیزات حمل و نقل……………………………………………………………………………………………………………………… 78 6-7-3-سوخت مورد نیاز وسایل نقلیه…………………………………………………………………………………………………………. 79 سوخت موردنیاز وسایل نقلیه (چراغ راهنما و خطر)………………………………………………………………………………………. 79 7-7-3-تاسیسات گرمایش………………………………………………………………………………………………………………………….. 80 8-7-3-سرمایش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 80 تاسیسات گرمایش و سرمایش……………………………………………………………………………………………………………………….. 81 9-7-3-سیستم اطفاء حریق…………………………………………………………………………………………………………………………. 81 10-7-3-هوای فشرده………………………………………………………………………………………………………………………………… 82 11-7-3-دیگ بخار……………………………………………………………………………………………………………………………………. 82 8-3-نیروی انسانی مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………………….. 82 بخش های مختلف سازمانی مورد بررسی عبارتنداز:……………………………………………………………………………………….. 82 1-8-3-برآورد پرسنل تولیدی……………………………………………………………………………………………………………………… 83 الف) تكنیسین خط تولید……………………………………………………………………………………………………………………………… 83 ب) كاركنان تولیدی:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83 نیروی انسانی تولید (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………………………………… 84 نیروی انسانی تولید (چراغ راهنما و خطر)…………………………………………………………………………………………………….. 85 ج) كاركنان آزمایشگاه:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85 2-8-3-برآورد پرسنل غیرتولیدی………………………………………………………………………………………………………………… 86 الف) مدیریت:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 86 ب) كاركنان امور اداری و خدمات:……………………………………………………………………………………………………………….. 86 ج) كاركنان تعمیرگاه و تاسیسات:………………………………………………………………………………………………………………….. 86 نیروی انسانی غیرتولیدی (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………………………… 87 نیروی انسانی غیرتولیدی (چراغ راهنما و جلو)………………………………………………………………………………………………. 87 9-3-محاسبه سطح زیربنا و مساحت مورد نیاز……………………………………………………………………………………………… 88 1-9-3-مساحت سالن تولید………………………………………………………………………………………………………………………… 88 2-9-3-محاسبه انبار مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………. 89 الف) انبار مواد اولیه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89 ب) محاسبه سطج انبار محصول:…………………………………………………………………………………………………………………… 90 3-9-3-مساحت، تاسیسات و تعمیرگاه………………………………………………………………………………………………………… 91 برآورد تاسیسات و تعمیرگاه…………………………………………………………………………………………………………………………. 91 4-9-3-مساحت آزمایشگاه…………………………………………………………………………………………………………………………. 92 5-9-3-مساحت ساختمانهای اداری، رفاهی،‌خدماتی…………………………………………………………………………………….. 92 برآورد مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی…………………………………………………………………………………… 93 6-9-3-مساحت زمین، ساختمان و محوطه سازی…………………………………………………………………………………………. 93 مساحت ساختمانها………………………………………………………………………………………………………………………………………. 94 مساحت اجرای محوطه سازی………………………………………………………………………………………………………………………. 95 7-9-3-نقشه جانمائی ساختمانها…………………………………………………………………………………………………………………. 95 نقشه جانمایی ساختمانها………………………………………………………………………………………………………………………………. 96 10-3-زمانبندی اجرای پروژه……………………………………………………………………………………………………………………… 97 فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98 بررسی مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 98 مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 99 1-4-اطلاعات مربوط به سرمایه در گردش و برآورد آن………………………………………………………………………………. 100 1-1-4-برنامه تولید سالیانه……………………………………………………………………………………………………………………….. 100 خلاصه این اطلاعات در جدول (1-4) مشاهده می گردد…………………………………………………………………………….. 100 شرایط عملكرد واحد…………………………………………………………………………………………………………………………………. 100 شرایط عملكرد واحد…………………………………………………………………………………………………………………………………. 101 2-1-4-مقدار و ارزش مواد اولیه مصرفی…………………………………………………………………………………………………… 101 برآورد هزینه تامین مواد اولیه مصرفی (چراغ جلو)………………………………………………………………………………………. 102 برآورد هزینه تامین مواد اولیه مصرفی (چراغ راهنما و جلو)…………………………………………………………………………. 103 3-1-4هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز…………………………………………………………………………………………….. 104 نتایج این اطلاعات در جدول (3-4) قابل مشاهده می باشد………………………………………………………………………….. 104 هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………….. 104 هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز (چراغ راهنما و جلو)……………………………………………………………………….. 105 4-1-4-هزینه خدمات نیروی انسانی…………………………………………………………………………………………………………. 105 جدول (4-4) چكیده این محاسبات را نشان می دهد………………………………………………………………………………….. 106 هزینه های خدمات نیروی انسانی (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………….. 106 هزینه های خدمات نیروی انسانی (چراغ راهنما و خطر)………………………………………………………………………………. 107 5-1-4-جمع بندی اجزاء‌و برآورد سرمایه در گردش………………………………………………………………………………….. 107 الف) مواد اولیه و قطعات مورد نیاز:……………………………………………………………………………………………………………. 108 ب) حقوق و دستمزد كاركنان…………………………………………………………………………………………………………………….. 108 ج) انرژی مورد نیاز :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 108 د) هزینه های فروش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108 هـ) سایر هزینه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………. 109 جمع اقلام سرمایه در گردش (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………………… 109 جمع اقلام سرمایه در گردش (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………………… 110 2-4-اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت و برآورد آن………………………………………………………………………………………. 110 1-2-4-هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید………………………………………………………………………………………. 111 هزینه های تامین ماشین آلات و تجهیزات خط تولید (چراغ جلو)…………………………………………………………………. 112 هزینه های تامین ماشین آلات و تجهیزات خط تولید (چراغ راهنما و خطر)…………………………………………………… 113 2-2-4-هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی……………………………………………………………………………………………….. 113 هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………. 114 هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی (چراغ راهنما و خطر)…………………………………………………………………………… 114 3-2-4-هزینه زمین، ساختمان و محوطه سازی:………………………………………………………………………………………….. 116 برآورد هزینه های زمین، محوطه سازی و ساختمان سازی (چراغ جلو)………………………………………………………….. 116 4-2-4-هزینه وسائط نقلیه عمومی و وسایل حمل ونقل……………………………………………………………………………….. 117 هزینه وسایل نقلیه عمومی و حمل و نقل (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………… 117 هزینه وسایل نقلیه عمومی و حمل و نقل (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………… 117 5-2-4-هزینه لوازم و اثاثیه اداری……………………………………………………………………………………………………………… 118 6-2-4-هزینه های قبل از بهره برداری………………………………………………………………………………………………………. 118 الف) هزینه های مطالعات اولیه……………………………………………………………………………………………………………………. 118 ب)هزینه ثبت قراردادها و تسهیلات مالی……………………………………………………………………………………………………. 118 ج)هزینه های مربوط به آموزش مقدماتی، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی………………………………………………… 118 د) هزینه های جاری دوره اجرای طرح………………………………………………………………………………………………………… 119 ح) هزینه های پیش بینی نشده……………………………………………………………………………………………………………………. 119 جمع بندی هزینه های قبل از بهره برداری در جدول (10-4) ارائه شده است……………………………………………….. 119 هزینه های قبل از بهره برداری (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………………. 119 هزینه های قبل از بهره برداری (چراغ راهنما و خطر)…………………………………………………………………………………… 120 7-2-4-جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت………………………………………………………………………………………… 120 جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………… 120 جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت (چراغ راهنما وخطر)……………………………………………………………………… 121 3-4-كل سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 121 برآورد سرمایه گذاری (چراغ جلو)……………………………………………………………………………………………………………… 122 برآورد سرمایه گذاری (چراغ راهنما و خطر)……………………………………………………………………………………………….. 122 4-4-هزینه های تولید……………………………………………………………………………………………………………………………….. 122 1-4-4-هزینه های ثابت……………………………………………………………………………………………………………………………. 123 برآورد هزینه های ثابت (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………………………… 124 برآورد هزینه های ثابت (چراغ راهنما وخطر)………………………………………………………………………………………………. 124 4-4-هزینه های متغیر……………………………………………………………………………………………………………………………….. 125 برآورد هزینه متغیر (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………………………………. 125 برآورد هزینه متغیر (چراغ راهنما و خطر)…………………………………………………………………………………………………… 126 فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 127 ارزیابی و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………… 127 5-4-قیمت تمام شده محصول…………………………………………………………………………………………………………………… 128 برآورد كل هزینه سالانه (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………………………… 128 برآورد كل هزینه سالانه (چراغ راهنما وخطر)………………………………………………………………………………………………. 128 باتوجه به ظرفیت اسمی واحد، قیمت تمام شده محصول برابر است با:………………………………………………………….. 128 6-4-صورتهای مالی و شاخص های اقتصادی طرح……………………………………………………………………………………… 129 7-4-ارزیابی مالی و اقتصادی طرح…………………………………………………………………………………………………………….. 129 شاخص های مالی و اقتصادی طرح (چراغ جلو)………………………………………………………………………………………….. 129 شاخص های مالی و اقتصادی طرح (چراغ راهنما و خطر )…………………………………………………………………………… 130 خلاصه طرح : در این طرح به بررسی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . مقدمه: طرحی كه در پیش رو داریم، طرح ارزیابی ایجاد كارخانه تولید چراغ خودرو است و از زیر مجموعه های صنعت خودروسازی محسوب می شود و در مونتاژ خودرو بكار می رود . چراغ خودرو واژه عامی است، می توان آنرا شامل قطعاتی مانند: چراغ جلو، چراغ های راهنما، چراغهای خطر عقب، چراغهای پلاك و چراغهای داخل اتومبیل دانست. بی شك صنعت خودروسازی از بزرگترین صنایع تولید جهان است كه دوره ها و تحولات بسیار مهم صنعتی از دل این صنعت برخاسته است بطور مثال عصر تولید انبوه از تغییر و تحولات در صنعت تولید و مونتاژ و در ابتدا در كارخانجات تولید خودروی Ford، توسط هنری فورد به جهان صنعت معرفی شد كه زندگی بشر را بدون تردید دگرگون كرده است. در كشور ما نیز كارخانجات متعددی در زمینه تولید خودرو فعالیت می كنند كه سابقه آن به دهه چهل شمسی بر می گردد و بعد از انقلاب نیز سرمایه گذاری های بسیاری در این زمینه، صورت گرفته است و هم اكنون كارخانجات متعددی در این زمینه مشغول فعالیت هستند. از اجزاء تشكیل دهنده یك خودرو می توان از انواع چراغهایی نامبرد كه برای عملكرد خودرو در شرایط مختلف بسیار ضروری هستند. چراغها در خودرو انواع مختلفی دارندو  می توان انواعی از آن را نامبرد، مانند: چراغ جلو، چراغهای راهنما، چراغهای خطر عقب، چراغهای پلاك، چراغهای مه شكن، چراغهای -جنس و ساختمان یك قیچی سازندگان بزرگ و اصلی قیچی ها سه مسئله را در طرح ساختمانی این وسائل در نظر گرفته اند: 1-قیچی ها باید از ورقهای فولادی غلتك كاری شده ساخته شده باشند. 2-پس از ماشین كاری شدن ورقهای فولادی، آنها به كمك پیچ و مهره سوار می‌شوند. 3-ساختمان یی ها می تواند از نوع فولاد جوشكاری شده یا بدنه ریخته شده باشد. خصوصیات های اصطحكاكی چدن،‌تنش كششی و مقاومت برشی فولاد. نمونه هایی از دو عمل اصلی هستند كه سازندگان برای معرفی و كاربرد وسایل خود مورد توجه قرار داده و ارائه می نمایند. استفاده از هریك از روشهای ساخت اعم از ریخته شده، جوشكاری شده و یا مخلوطی از این دو برای ساختمان قیچی ها مناسب است به شرط آنكه از این جنس ها و از ساختمان پیشنهاد شده و به شكل صحیح استفاده شود. جنس قیچی در وقت عمل آن عامل مهمی نیست و این مشروط به آن است كه طرح ساختمان قیچی طراحی با ثبات بشد. بایستی به خاطر داشت كه اكثر بار وارد به یك قیچی، یك بار انحرافی یا متحرك است و تنش های پیچش و تنشهای افقی و عمودی در حین برش به وجود می آید برای تضمین برش دقیق،قسمت سر و بستر قیچی بایستی استحكان كافی داشته باشد تا در برابر انحراف عمودی و همچنین پیچش ناشی از تنش های پیچش از خود مقاومت نشان دهند. استحكام از دید ماشین های قیچی  بیشتر تابعی از طرح ساختمانی آن است تا جنس قیچی، همچنین سطوح یا طاقانها و راهنمائیكه ضربه زن قیچی را هدایت می كند. وزنه های متعادل كننده نیز از عواملی هستند كه بایستی قادر باشند تا ضربات بزرگ ناشی از لحظه برش را تا حدی جذب نمایند و این امر در كارهای تولیدی زیاد اهمیت خاص دارد. وظیفه دیگر وزنه متعادل كننده خنثی كردن وزنه ضربه زن و حذف حالت شناوری آن با نگهداشتن ضربه زن در محل راهنماها است. متعادل كننده های فنری معمولاً در قیچی ها به صورت متداول مورد استفاده قرار میگیرند همچنین ممكن است از متعادل كننده های هوائی نیز به خصوص در قیچی های بزرگ استفاده كنند. موتور قیچی باید قدرتی خیلی بیشتر از مقدار لازم داشته باشد. در كارهای مداوم و سرعت های نسبتاً بالا زمان كوتاهی برای ذخیره انرژی بوسیله چرخ طیار وجود دارد و این امر فشار زیادی به موتور وارد نمی سازد. در صورت كوچكی موتور قیچی این وسیله مفید نیست. كلاج قیچی، چه از نوع مكانیكی یا از نوع اصطحكاكی هوائی باید وسیله ای قابل اعنماد باشد. از نظر ایمنی، كلاجیها در قیچی مسئله مهمی هستند. زیرا عملیات اتفاقی در ماشین های قیچی را نمی توان قابل تحمل دانست. كلاچ بایستی تا حد امكان احتیاج به مراقبت نداشته باشد. خرید قیچی های ارزان باتوجه به كار آنها عملی اقتصادی نیست زیرا یك قیچی با كیفیت خوب در دراز مدت جبران هزینه های بالای اولیه را خواهد كرد.

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش برنامه‌ریزی استراتژیک

  ادبیات تحقیق برنامه‌ریزی استراتژیک,پیشینه پژوهش برنامه‌ریزی استراتژیک,پیشینه تحقیق برنامه‌ریزی استراتژیک,مبانی نظری برنامه‌ریزی استراتژیک,مبانی نظری و پیشینه پژوهش برنامه‌ریزی استراتژیک,مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه‌ریزی استراتژیک دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش برنامه‌ریزی استراتژیک دارای 49 صفحه word قابل ویرایش…

 • ترجمه مقاله کنترل سرعت موتور DC: موردی بین کنترلر PID و کنترلر منطق فازی

  دانلود فایل ترجمه مقاله کنترل سرعت موتور DC:  موردی بین کنترلر PID و کنترلر منطق فازی چکیده کنترل­کننده­های مشتق-انتگرال-تناسبی (PID) بصورت گسترده­ای در کنترل موتورهای DC رایج شده­اند. اگرچه، عملکرد کنترل­کننده­های PID مستلزم برخی درجات تنظیم دستی توسط اپراتور است،…

 • پایان نامه نسل جدید شبکه های پر سرعت

  پایان نامه نسل جدید شبکه ها,پایان نامه نسل جدید شبکه های پر سرعت,شبکه های پر سرعت,نسل جدید شبکه های پر سرعت دانلود فایل پایان نامه نسل جدید شبکه های پر سرعت چکیده اینترنت سامانه‌ای جهانی از شبکه‌های رایانه‌ای بهم پیوسته‌است…

 • گزارش کاراموزی تزئینات داخلی ساختمان

  تزئینات,داخلی,دانلود گزارش کارآموزی تزئینات داخلی ساختمان,ساختمان,کاراموزی تزئینات داخلی ساختمان,کارورزی تزئینات داخلی ساختمان,گزارش کاراموزی تزئینات داخلی ساختمان دانلود فایل گزارش کاراموزی تزئینات داخلی ساختمان در 27 صفحه ورد قابل ویرایش تزیینات داخلی ساختمان                              - مقدمه - تزئینات داخلی ساختمان - نحوه…

 • گزارش كارآموزی سم شناسی آفت كشها

  آفت كش,دانلود گزارش کارآموزی سم شناسی آفت كشها,سم شناسی,کاراموزی سم شناسی آفت كشها,کارورزی سم شناسی آفت كشها,گزارش كارآموزی سم شناسی آفت كشها,گزارش کاراموزی سم شناسی آفت كشها دانلود فایل گزارش كارآموزی سم شناسی آفت كشها در 83 صفحه ورد قابل…

 • مقاله مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایرانمقاله مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران

  مقاله مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایرانمقاله مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران دانلود فایل مقاله مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران مزایای ناشی از تقلیل ریسك ها…

 • مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی

  پروانه وکالت,پروانه وکالت و مشاوره حقو,کارآموزی مشاوره حقوقی,گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی,مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و…

 • تاثیر آموزش کار آفرینی بر رشد کسب و کارهای جدید

  آموزش کار آفرینی بر رشد کسب و کارهای جدید,تاثیر آموزش کار آفرینی بر رشد کسب و کارهای جدید,کار آفرینی بر رشد کسب و کارهای جدید دانلود فایل تاثیر آموزش کار آفرینی بر رشد کسب و کارهای جدید قسمتی از متن:…

 • مقاله تورم

  مقاله تورم دانلود فایل مقاله تورم عنوان صفحه تورم یا افزایش قیمت‌ها 2 تحلیل تاریخى تورم و كاهش ارزش پول 3 انواع تورم 4 تقویت بخش خصوصی برای کاهش نرخ تورم 5 اقتصاد كلان / رشد نقدینگی دلیل اصلی تورم…

 • پروژه کارآفرینی تولید انواع پوشک کامل بچه(با ظرفیت 500000 بسته در سال)

  پروژه کارآفرینی تولید انواع پوشک کامل بچه(با ظرفیت 500000 بسته در سال),پروژه کارافرینی تولید انواع پوشک کامل بچه(با ظرفیت 500000 بسته در سال),دانلود پروژه تولید انواع پوشک کامل بچه(با ظرفیت 500000 بسته در سال),دانلود کارآفرینی تولید انواع پوشک کامل بچه(با…

 • پایان نامه اثر شوینده‌ها روی ثبات و استحكام كالای پنبه‌ای

  اثر شوینده‌ها روی ثبات و استحكام كالای پنبه‌ای,پایان نامه اثر شوینده‌ها روی ثبات و استحكام كالای پنبه‌ای,پروژه اثر شوینده‌ها روی ثبات و استحكام كالای پنبه‌ای,تحقیق اثر شوینده‌ها روی ثبات و استحكام كالای پنبه‌ای,دانلود اثر شوینده‌ها روی ثبات و استحكام كالای…

 • مقاله مواد رادیواکتیو

  بررسی مواد رادیواکتیو,پروژه مواد رادیواکتیو,تحقیق مواد رادیواکتیو,دانلود مواد رادیواکتیو,مقاله مواد رادیواکتیو,مواد رادیواکتیو دانلود فایل مقاله مواد رادیواکتیو قسمتی از متن: مواد رادیواکتیو از اتم های ناپایداری تشکیل می شوند که تجزیه می شوند و انرژی سطح بالایی به نام تابش…

 • مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL

  پروژه گزارشگری مالی و حسابداری XBRL,تحقیق گزارشگری مالی و حسابداری XBRL,دانلود تحقیق گزارشگری مالی و حسابداری XBRL,مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL دانلود فایل مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL در 15 صفحه ورد قابل ویرایش   گزارشگری مالی و حسابرسی…

 • پروژه پایان نامه جاوا اسکریپت

  پروژه پایان نامه جاوا اسکریپت,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایان نامه جاوا اسکریپت,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل چكیده : جاوااسكریپت یك زبان اسكریپتی كه بوسیلة مرورگر…

 • پایان نامه کارآفرینی با روش siyb

  پایان نامه کارآفرینی,پایان نامه کارآفرینی با روش siyb,کارآفرینی با روش siyb دانلود فایل پایان نامه کارآفرینی با روش siyb چکیده:  شركت هایی که در زمینه های آموزش کارآفرینی مشغول به فعالیت می باشند با توجه به شرایط محیطی و قابلیت…

 • پاورپوینت حقوق و پاداش مدیران اجرایی

  اثر برنامه های حقوق و پاداش بر روش حسابداری,برنامه حقوق و پاداش مدیران اجرایی,پاورپوینت حقوق و پاداش مدیران اجرایی,تئوری حقوق و پاداش مدیران اجرایی,حقوق و پاداش مدیران اجرایی جنبه های سیاسی,دانلود پاورپوینت حقوق و پاداش مدیران اجرایی,دلیل هایی برای اجرای…

 • جزوه بافت شناسی گیاهی

  بافت شناسی گیاهی,بررسی بافت شناسی گیاهی,پروژه بافت شناسی گیاهی,تحقیق بافت شناسی گیاهی,جزوه بافت شناسی گیاهی دانلود فایل جزوه بافت شناسی گیاهی بافت (tissue) به مجموعه ای از سلولهای گیاهی اطلاق می گردد كه كار واحدی را در پیكره یك جاندار…

 • پروژه بررسی كارآفرین کیست

  پروژه بررسی كارآفرین کیست,تحقیق بررسی كارآفرین کیست,دانلود تحقیق بررسی كارآفرین کیست,كارآفرین,مقاله بررسی كارآفرین کیست دانلود فایل پروژه بررسی كارآفرین کیست در 112 صفحه ورد قابل ویرایش کار آفرین کیست؟ افرادی که یک فرصت شغلی جدید در صنعت ایجاد می کنند…

 • پاورپوینت پیش ساختگی

  پاورپوینت پیش ساختگی دانلود فایل پاورپوینت پیش ساختگی دانلود پاورپوینت پیش ساختگیاین پاورپوینت در 46 اسلاید اماده ارائه و مطالعه  می باشد خانه‌های پیش‌ساخته(به انگلیسی: Prefabricated home) ساختمان‌هایی هستند که قطعات آنها در خارج از سایت ساخته می‌شوند (معمولاً در ابعاد استاندارد…

 • آزمون اضطراب زونگ

  آزمون اضطراب زونگ دانلود فایل آزمون اضطراب زونگ اعتبار و پایایی:  اعتبار این آزمون طی یک مطالعه همبستگی میان اضطراب هامیلتون و مقیاس اضطراب زانک بسیار بالا بوده و همبستگی بین این دو آزمون برابر 71% (7/0= r) بوده است…

 • مجموعه جدید و سری دوم نمونه سوالات بهیاری کمک پرستاری بهورزی و کمک بهیاری ویژه دانش آموزان ورودی دبیرستان پایه نهم و دهم

  1394,1395,94,95,آزمون استخدامی1394,آزمون بهیاری,اختصاصی,استخدامی,بهورزی,بهیاری,پاسخ,پاسخنامه,پایه دهم,جواب,دانش آموزان,دانلود رایگان,دانلود فایل,دبیرستان بهیاری,دستگاههای اجرایی,دفترچه آزمون,عمومی,کمک بهیاری,مجموعه جدید و سری دوم نمونه سوالات بهیاری کمک پرستاری بهورزی و کمک بهیاری ویژه دانش آموزان ورودی دبیرستان پایه نهم و دهم,مصاحبه,نمونه سوالات,هلال احمر,ورودی,ورودی دبیرستان دانلود فایل این مجموعه…

 • آناتومی دستگاه اعصاب

  آناتومی دستگاه اعصاب,دانلود آناتومی دستگاه اعصاب,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود آناتومی دستگاه اعصاب

 • پایان نامه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات با بهبودکیفیت خدمات بانکی مبتنی بر الگوی سروکوال

  پایان نامه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات با بهبودکیفیت خدمات بانکی مبتنی بر الگوی سروکوال دانلود فایل پایان نامه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات با بهبودکیفیت خدمات بانکی مبتنی بر الگوی سروکوال چکیده : تجارت نوین نیازمند ابزارها و زیر…

 • مقاله واژة اصلاحات

  مقاله واژة اصلاحات دانلود فایل [1]

 • پایان نامه تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران

  پایان نامه تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران,تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران,شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران,کاهش تداخل بین کاربران,کدهای CDMA به منظور…

 • روش تحقیق کلاس بندی بهینه چیست و چه تاثیری در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی دارد

  پایان نامه کلاس بندی بهینه چیست و چه تاثیری در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی دارد,پروژه کلاس بندی بهینه چیست و چه تاثیری در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی دارد,تحقیق کلاس بندی بهینه چیست…

 • مقاله نقش روابط عمومی در گسترش افكار عمومی

  مقاله نقش روابط عمومی در گسترش افكار عمومی دانلود فایل مقاله نقش روابط عمومی در گسترش افكار عمومی بخشهایی از متن: اولین سخن خاص‌گرایی‌های فرهنگی، قشری، قومی، جنسی در اغلب جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه از جمله جامعه…

 • مقاله لاتین سل ریه

  مقاله لاتین سل ریه دانلود فایل مقاله لاتین سل ریه List of SubjectWhat is TB?Signs & symptomsTreatmentResources..............................What is TB?Tuberculosis (TB) is an infectious disease caused by a germ called the tubercle bacillus. Tuberculosis is contagious - anyone can catch it.…

 • پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری کلانتری (1389)

  ، مشتری محوری,پرسشنامه مدیریت,پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری کلانتری (1389),عوامل سازمانی,عوامل فناور,نتایج مالی نتایج بازار CRM دانلود فایل این پرسشنامه در یک فایل ورد ارایه شده است و دارای 4 بعد (عوامل سازمانی، عوامل فناوری، مشتری محوری، نتایج مالی نتایج…

 • مقاله بررسی مدیریت بحران

  پروژه بررسی مدیریت بحران,تحقیق بررسی مدیریت بحران,دانلود تحقیق بررسی مدیریت بحران,مقاله بررسی مدیریت بحران دانلود فایل 1

 • 13 مقاله تحقیقی برای رشته های مدیریت 8

  13 مقاله تحقیقی برای رشته های مدیریت 8,دانلود 13 مقاله تحقیقی برای رشته های مدیریت 9,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل 13 مقاله تحقیقی…

 • گزارش کارآموزی كلیات طراحی جیگ و بدنه سازی

  بدنه سازی,جیگ,دانلود گزارش کارآموزی كلیات طراحی جیگ و بدنه سازی,طراحی,كلیات,کاراموزی كلیات طراحی جیگ و بدنه سازی,کارورزی كلیات طراحی جیگ و بدنه سازی,گزارش کارآموزی كلیات طراحی جیگ و بدنه سازی,گزارش کاراموزی كلیات طراحی جیگ و بدنه سازی دانلود فایل گزارش کارآموزی…

 • پایان نامه تاثیر وضعیت خانوادگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدرسه ی راهنمایی

  پایان نامه تاثیر وضعیت خانوادگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدرسه ی راهنمایی دانلود فایل پایان نامه تاثیر وضعیت خانوادگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی سید یونس اردبیلی چکیده : در این تحقیق ، محقق…

 • زبان خصوصی

  اهمیت مسئله « زبان خصوصی» و رابطه آن با نظریه « معنی»,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود مقاله زبان خصوصی,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,زبان خصوصی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل…

 • پایان نامه ارزیابی كیفیت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامی بیمه ایران

  ارزیابی كیفیت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامی بیمه ایران,پایان نامه ارزیابی كیفیت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامی بیمه ایران,خدمات ارائه شده توسط شركت سهامی بیمه ایران,كیفیت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامی بیمه ایران دانلود فایل پایان نامه…