پروژه کارآفرینی کارگاه تولید خودکار

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید خودکار,پروژه کارافرینی کارگاه تولید خودکار,توجیه اقتصادی کارگاه تولید خودکار,تولید,خودکار,دانلود پروژه کارگاه تولید خودکار,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید خودکار,طرح توجیه فنی کارگاه تولید خودکار,طرح توجیهی کارگاه تولید خودکار,کارآفرینی کارگاه تولید خودکار,کارگاه

دانلود فایل

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید خودکار در46 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه طرح :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 قلم ساچمه ای :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 روان نویس :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 خودكار شامل دو بدنه بشرح ذیل می باشد:……………………………………………………………………………………………….. 7 الف- بدنه خودكار ساده……………………………………………………………………………………………………………………………. 7 ب- بدنه خودكار با دكمه فشاری………………………………………………………………………………………………………………. 8 خودكارهای عادی موجود در كشور معمولا در سه نوع عمده مدل بیك، مدل اوژن و مدل ركسی یافت می شوند كه اجزای هر یك به شرح ذیل می باشد:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 الف – مدل بیك شامل:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 ب – مدل اوژن )استارلت(………………………………………………………………………………………………………………………… 9 ج- مدل ركسی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 نام کامل طرح و محل اجرای آن :…………………………………………………………………………………………………………… 11 محل اجرا :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مشخصات متقاضیان :……………………………………………………………………………………………………………………………. 11 دلایل انتخاب طرح :……………………………………………………………………………………………………………………………… 12 وضعیت و میزان اشتغالزایی :………………………………………………………………………………………………………………….. 12 تاریخچه و سابقه مختصر طرح :……………………………………………………………………………………………………………… 13 نام و کد محصولات………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 شرایط واردات……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 طبق قوانین و مقررات واردات جمهوری اسلامی ایران، كالاهای وارداتی به سه گروه زیر تقسیم بندی می شوند: 13 بررسی و ارائه استاندارد………………………………………………………………………………………………………………………… 14 سایر عوامل…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 – نفوذ پذیری………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 – مدت زمان خشک شدن………………………………………………………………………………………………………………………. 16 – تکثیرپذیری………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 – زمان ماندگاری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 – زمان ماندگاری قلم در شرایط بدون درپوش…………………………………………………………………………………………. 16 – سرعت نوشتن……………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 – نیروی اعمال شده……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 زاویه نوشتاری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول……………………………………………………………………………….. 17 شرایط صادرات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 بررسی عرضه و تقاضا……………………………………………………………………………………………………………………………. 18 بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید……………………………………………………………………………………………….. 18 بررسی امکانات تولید داخلی…………………………………………………………………………………………………………………. 18 لیست تولید کنندگان داخلی……………………………………………………………………………………………………………………. 18 واحدهای تولیدکننده خودکار………………………………………………………………………………………………………………….. 18 بررسی امکانات تولید فعلی و آتی محصول……………………………………………………………………………………………… 19 میزان تولید در پنج سال گذشته………………………………………………………………………………………………………………. 20 بررسی وضعیت طرح های جدید و طرح های توسعه در دست اجرا………………………………………………………….. 20 بر اساس نتایج جداول بالا روند تولید انواع خودكار در طی سالهای آتی بشرح جدول زیر میباشد………………… 21 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 85………………………………………………………. 22 بنابراین آمار واردات خودكار تحت تعرفه های زیر طی سال های اخیر به شرح زیر می باشد:……………………… 22 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه…………………………………………………………………………………………………………. 22 بررسی تقاضای مصرف خودکار بر اساس واحدهای مصرف کننده…………………………………………………………….. 22 بررسی کالای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول……………………………………………………… 23 مجوز های قانونی :………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مراحل صدور جواز تاسیس :………………………………………………………………………………………………………………….. 24 شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس………………………………….. 24 1-   اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 2-   اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مدارك مورد نیاز:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 اصلاحیه جواز تاسیس :…………………………………………………………………………………………………………………………. 25 تعریف:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 صدور پروانه بهره برداری :……………………………………………………………………………………………………………………. 26 مراحل صدور توسعه طرح :……………………………………………………………………………………………………………………. 27 فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 روش انجام کار……………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :………………………………………………………………………………. 29 مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :……………………………………………………….. 29 پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح…………………………………………………………………………………………………. 30 الف)  نزدیکی به منابع تأمین مواد اولیه:………………………………………………………………………………………………….. 30 ب ) نزدیکی به بازار مصرف داخلی:……………………………………………………………………………………………………… 30 ج)  نزدیکی به بازار صادرات و مبادی مربوطه برای صدور محصول :……………………………………………………….. 31 د ) وجود امکانات زیربنایی مناسب :……………………………………………………………………………………………………… 31 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 85 و امکان توسعه آن………………………….. 32 بنابراین آمار صادرات تعرفه های ذیل طی سال های اخیر به شرح زیر می باشد:………………………………………… 32 بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم……………………………………………………………….. 32 بررسی اجمالی تکنولوژی………………………………………………………………………………………………………………………. 32 الف – مرحله ساخت نوك:……………………………………………………………………………………………………………………. 33 ب- مرحله ساخت تیوپ اصلی………………………………………………………………………………………………………………. 34 ساخت در پوش خودکار………………………………………………………………………………………………………………………… 34 ج- مرحله مونتاز…………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 دال- مرحله بسته بندی………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی مرسوم )به شکل اجمالی( در فرایند تولید محصول……………………………… 35 بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول……………………………………………… 35 در جدول زیر قیمت برخی از انواع خودكار، خودنویس و روان نویس ارائه گردیده است…………………………… 35 توضیح موارد مصرف و کاربرد……………………………………………………………………………………………………………….. 35 وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی………………………………………………………………………………………………. 36 حمایت تعرفه گمرکی (محصولات و ماشین آلات) و مقایسه با تعرفه های جهانی……………………………………….. 36 فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39 امور مالی طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………… 39 سرمایه گذاری ثابت طرح :…………………………………………………………………………………………………………………….. 40 خرید دفتر کار :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40 هزینه زمین :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40 هزینه محوطه سازی :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 هزینه ساختمان سازی :………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 هزینه خرید تجهیزات و ماشین آلات اصلی مورد نیاز و گمرك…………………………………………………………………. 42 هزینه نصب تجهیزات و ماشین آلات اصلی :…………………………………………………………………………………………… 42 هزینه تاسیسات زیربنایی :………………………………………………………………………………………………………………………. 42 هزینه حق انشعاب ها  :…………………………………………………………………………………………………………………………. 43 وسایل اداری و خدماتی…………………………………………………………………………………………………………………………. 43 ماشین آلات حمل و نقل درون/ برون کارگاهی………………………………………………………………………………………… 43 هزینه های پیش بینی نشده…………………………………………………………………………………………………………………….. 44 هزینه سرمایه گذاری ثابت :……………………………………………………………………………………………………………………. 44 فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46 جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………… 46 نتایج حاصله از اجرای طرح :…………………………………………………………………………………………………………………. 47 خلاصه طرح : در این طرح به بررسی تولید خودکار پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . مقدمه : یك نوع قلم ساچمه ای مجهز به مایع نوشتاری با گرانروی دینامیك بیشتر از ١٠٠٠ میلی پاسكال ثانیه (mpa.s) و (   (cp 1000در 2+- 23 سلسیوس قلم ساچمه ای : قلم با سیستم تغذیه مایع نوشتاری شامل نوك ساچمه ای قابل چرخش كه بصورت قلم و یا مغزی كاربرد دارد . روان نویس : قلمی ساچمه ای مجهز به مایع نوشتاری با حداكثر گران روی دینامیك ١٠٠٠ میلی پاسكال ثانیه یا (1000 cp) در 2+- 23 سلسیوس خودكار شامل دو بدنه بشرح ذیل می باشد: الف- بدنه خودكار ساده این بدنه بطور ساده و دارای كلاهی است كه معمولا گیره ای بوده و برای نهادن در جیب تعبیه شده و همچنین بدنه به انتهای ته قلم خودكار ختم می شود. قلم خودكار ساده به علت راحتی و سهولت بیشتر مورد مصرف استفاده كنندگان در دنیا قرار گرفته است. کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول از آنجائیكه امكانات و سطح تكنولوژی برای تهیه این محصول در بسیاری از كشورها موجود است، بنابراین نیاز به خرید تكنولوژی نمی باشد و كشورهای متعددی از جمله كشورهای چین و تركیه و كشورهای حوزه خلیج فارس از جمله تولیدكننده و مصرف كننده این محصول میباشند. در حال حاضر معروف ترین تولیدكننده خودكار جهان، شركت BIC است. این شركت شهرت خود را مدیون تولید كالاهای یك بار مصرف همچون خودكار، فندك، تیغ، ریش تراش و … است . خودكارهای تولیدی این شركت، ارزان ترین و پرمصرف ترین خودكارهای جهان هستند . در كنار Bic شركت های متعدد دیگری وجود دارند كه خودكارهای مختلفی با اشكال، اندازه ها و رنگ های متفاوت تولید می كنند که A.T. Cross co و Gillette co از آن جمله هستند. از دیگر شركت های بزرگ این صنعت می توان به Staedtler وBerol ،Hunt ، Sanford اشاره کرد. شرایط صادرات با توجه به تعرفه گمركی این محصول، سود گمركی برای این محصول ٤ درصد می باشد. بررسی عرضه و تقاضا بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید بررسی امکانات تولید داخلی در این قسمت به ترتیب به بررسی واحدهای تولی د كننده خودكار، میزان تولید داخل محصول، بررسی امكانات تولید فعلی و آتی محصول و در نهایت به برآورد تولید آتی محصول پرداخته می شود. لیست تولید کنندگان داخلی بر طبق تحقیقات و بررسی های به عمل آمده از آمار وزارت صنایع و معادن، ظرفیت اسمی و تعداد واحدهای تولیدكننده خودكار در جدول ذیل ارائه گردیده است. پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح در یك مطالعه جامع، بررسی و انتخاب محل مناسب جهت اجرای طرح، به نحوی كه اجرای پروژه از جهت فنی امكان پذیر و هم از جهات اقتصادی باصرفه باشد، كاملاً ضروری و اجتناب ناپذیر است. ممكن است به دلیل محدودیت های موجود انتخاب محلی كه از جمیع جهات مناسب باشد میسر نگردد اما باید سعی نمود با توجه به عوامل مؤثر، مناس بترین محل جهت احداث واحد، تعیین گردد. در این زمینه عوامل مختلفی نظیر بازار، ملاحظات فنی، امكانات زیربنایی و … در تصمیم گیری جهت تعیین محل احداث طرح بسیار مهم بوده و باید مدنظر قرار گیرند. لذا در ادامه این عوامل مورد بررسی قرار می گیرد. مهمترین عوامل دخیل در برآورد محل استقرار یك طرح عبارتند از:

 • تحقیق بررسی خاک شناسی

  تحقیق بررسی خاک شناسی دانلود فایل تحقیق خاک شناسی فهرست: انواع خاک مشکل آفرین اندازه گیری ویژگی های خاک فرسایش خاک وراههای مبارزه با آن مکانیک خاک بیولوژی خاک درهزاره آینده منابع ..................................................... بخشهایی از متن: انواع خاک مشکل آفرین…

 • دانلود پاورپوینت تحقیقات بازاریابی و سیستمهای اطلاعات بازاریابی ( فصل سوم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)

  تعریف م,دانلود پاورپوینت تحقیقات بازاریابی و سیستمهای اطلاعات بازاریابی ( فصل سوم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران),سیستم های اطلاعاتی بازاریابی,کاربرد های تحقیقات بازاریابی,مدیریت بازاریابی و فرایند تحقیقات بازاریابی,مزایای استفاده از سیستم های پشتیبانی از تصمیمات بازاریابی,نکاتی که در…

 • مقاله دختران فراری و پیامدهای فرار از خانه

  دانلود مقاله فرار دختران از خانه,مقاله دختران فراری و پیامدهای فرار از خانه دانلود فایل دختران فراری ● وضعیت کلی دختران فراری ● چرا فرار از خانه ● بحث و نتیجه گیری : فرار از خانه روسپیگری پیامدهای روسپیگری پی…

 • مقالة بررسی رشد هیجانی و جسمانی كودكان

  مقالة بررسی رشد هیجانی و جسمانی كودكان دانلود فایل مقالة بررسی رشد هیجانی و جسمانی كودكان فهرست: رشد و رفتار در پزشكی كودكان رشد ناكافی (FTT ) رشد هیجانی واجتماعی كودك رشد به افزایش دراندازه بدن به منزله یك كل…

 • پایان نامه برای دریافت درجه دكتری عمومی دامپزشكی موضوع: بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی

  برای دریافت درجه دكتری عمومی دامپزشكی,بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی,پایان نامه,پایان نامه برای دریافت درجه دكتری عمومی دامپزشكی موضوع: بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه…

 • پایان نامه ولایت فقیه از دیدگاه شیعه و سنی

  پایان نامه ولایت فقیه از دیدگاه شیعه و سنی دانلود فایل پایان نامه ولایت فقیه از دیدگاه شیعه و سنی منابع درون متنی : دارد منابع پایانی : ندارد چكیده ولایت یكی از اركان مهم دو مذهب تشیع و تسنن…

 • ورزش و فراغت در تفكر اجتماعی

  ورزش و فراغت در تفكر اجتماعی دانلود فایل ورزش و فراغت در تفكر اجتماعی مقدمه ما در اینجا تاریخچه كاملی از تفكر جامعه شناسی در مورد ورزش و فراغت را ارایه نمی كنیم، اما تا اندازه ای تاریخچه ای گزینشی…

 • كاربرد میكروكنترلرها در وسایل الكترونیكی و كامپیوترها

  كاربرد میكروكنترلرها در وسایل الكترونیكی و كامپیوترها دانلود فایل كاربرد میكروكنترلرها در وسایل الكترونیكی و كامپیوترها -1- مقدمه گر چه كامپیوترها تنها چند دهه ای است كه با ما همراهند، با این حال تأثیر عمیق آنها بر زندگی ما با…

 • طرح توجیهی کنتور گاز دیافراگمی

  طرح توجیهی کنتور گاز دیافراگمی دانلود فایل طرح توجیهی کنتور گاز دیافراگمی طرح توجیهی تولید کنتور گاز دیافراگمی مناسب برای : اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر…

 • پروژه دانشجوی انبارداری در سی شارپ

  برنامه نویسی و نرم افزار پروژه و سورس برنامه نویسی تحت وب و ویندوز ‍C سی شارپ,پروژه دانشجوی انبارداری در سی شارپ,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد…

 • مقاله تاریخچه سنگتراشی

  دانلود مقاله تاریخچه سنگ تراشی در ایران,مقاله تاریخچه سنگتراشی دانلود فایل سنگتراشی سنگتراشی‌ در ایران قرنها قبل از میلاد مسیح، با تهیه لوازمی‌ جهت شکار حیوانات و وسایل‌‌اولیه زندگی‌ آغاز شده و بتدریج‌ به‌ اوج‌ رونق‌ و شکوفائی‌ خود رسیده…

 • ارزیابی انطباق اظهار نامه انطباق تامین کننده در ایزو ice17050

  ارزیابی انطباق اظهار نامه انطباق تامین کننده در ایزو ice17050,اظهار نامه انطباق,ایزو iec دانلود فایل

 • پرسشنامه کار تیمی

  پرسشنامه کار تیمی,دانلود پرسشنامه کار تیمی دانلود فایل پرسشنامه کار تیمی عنوان: دانلود پرسشنامه کار تیمی دسته: مدیریت- روان شناسی فرمت PDF: تعداد صفحات: 11 صفحه این فایل شامل پرسشنامه کار تیمی بوده و همچنین شامل بخشهای تفسیر نمرات- تفسیر…

 • پاورپوینت استراتژی تجاری و استراتژی تکنولوژی

  بستر طراحی استراتژی رقابتی شرکت,پاورپوینت استراتژی تجاری و استراتژی تکنولوژی,چرخ استراتژی رقابتی,دانلود پاورپوینت استراتژی تجاری و استراتژی تکنولوژی,روشهای مورد استفاده در تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل استراتژیک,طراحی یک استراتژی,ماتریس ارزیابی محصول,ماتریس پورتفوی شرکت,ماتریس تجزیه و تحلیل رشد بازار –…

 • جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

  جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه تحقیقاتی رشته حقوق دوره کارشناسی باعنوان جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل…

 • گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش كشاورزی-بخش تحقیقات خاك و آب

  آموزش كشاورزی,بخش تحقیقات,خاك و آب,دانلود گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش كشاورزیبخش تحقیقات خاك و آب,کاراموزی موسسه تحقیقات و آموزش كشاورزیبخش تحقیقات خاك و آب,کارورزی موسسه تحقیقات و آموزش كشاورزیبخش تحقیقات خاك و آب,گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش كشاورزی-بخش…

 • کارآفرینی - شرکت آجر ماشینی

  کارآفرینی شرکت آجر ماشینی دانلود فایل کارآفرینی - شرکت آجر ماشینی مقدمه صنعت و تکنولوژی عطیه خداوند متعال برای گذران زندگی مردم است و بدون اتکا به فن آوری روز تحقق عدالت اجتماعی امکان پذیر نیست، یا بسی دشوار است.…

 • بررسی طرح تولید دو شاخ و پریز صنعتی

  بررسی طرح تولید دو شاخ و پریز,بررسی طرح تولید دو شاخ و پریز صنعتی,تولید دو شاخ و پریز صنعتی,طرح تولید دو شاخ و پریز صنعتی دانلود فایل بررسی طرح تولید دو شاخ و پریز صنعتی پیشگفتار با در نظر گرفتن…

 • پایان نامه بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

  پایان نامه بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی دانلود فایل پایان نامه بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی اهمیت و ضرورت تحقیقاهداف تحقیقهدف کلیاهداف جزئیفرضیه های تحقیقاصطلاحات و مفاهیم کلیدیفصل…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

  از پیش برنامه ریزی کردن,استراتژی سازمان و منابع انسانی,استراتژی مبتنی بر منابع انسانی سازمان,چرخه زندگی سازمان و مدیریت,دانلود پاورپوینت مدیریت برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی,فرایند برنامه ریزی استراتژیک,فرهنگ سازمانی و استراتژی منابع انسانی,مراحل چرخه زندگی صنعتسازمان و استراتژی منابع انسانی,منابع…

 • مقاله بررسی و ارزیابی نظرات جامعه شناسی انقلاب و ارتباط آن با انقلاب اسلامی

  پروژه بررسی و ارزیابی نظرات جامعه شناسی انقلاب و ارتباط آن با انقلاب اسلامی,تحقیق بررسی و ارزیابی نظرات جامعه شناسی انقلاب و ارتباط آن با انقلاب اسلامی,دانلود تحقیق بررسی و ارزیابی نظرات جامعه شناسی انقلاب و ارتباط آن با انقلاب…

 • موقعیت منطقه سد ارواک مشهد از نظر زمین شناسی و اکتشاف

  موقعیت منطقه سد ارواک مشهد از نظر زمین شناسی و اکتشاف دانلود فایل موقعیت منطقه سد ارواک مشهد از نظر زمین شناسی و اکتشاف سد ارواک در فاصله 70 کیلومتری شمال غرب شهر مشهد و در فاصله 5/2 کیلومتری ارواک…

 • پایان نامه تاریخ هنر ایران و جهان

  پایان نامه تاریخ هنر ایران,پایان نامه تاریخ هنر ایران و جهان,تاریخ هنر ایران و جهان,هنر ایران و جهان دانلود فایل پایان نامه تاریخ هنر ایران و جهان مقدمه و بیان مسئله هنر در لغت به معنای «فن، صنعت، علم، معرفت،…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات آموزش و پرورش

  ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران,پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران,پایان نامه مدیریت,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات آموزش و پرورش در 126 صفحه…

 • پاورپوینت سیستم پرداخت

  پاورپوینت سیستم پرداخت,جایگاه سیستم دریافت و پرداخت,دانلود پاورپوینت سیستم پرداخت,ساختار سیستمی دریافت و پرداخت,گردش عملیات برداشت مستقیم بانک,گردش عملیات پرداخت طی چک سند بهادار,گردش عملیات پرداخت طی چک یا سند بهادار,گردش عملیات سیستم صدور دستور پرداخت,هدف سیستم,ورودی ها و خروجی…

 • سنجش تأثیر اجرای سیستم پنج اس (5S) بر بهره‌وری شركتهای تحت پوشش ایران خودرو

  سنجش تأثیر اجرای سیستم پنج اس (5S) بر بهره‌وری شركتهای تحت پوشش ایران خودرو دانلود فایل سنجش تأثیر اجرای سیستم پنج اس (5S) بر بهره‌وری شركتهای تحت پوشش ایران خودرو چكیده: امروزه بهره‌وری مفهومی بحث‌انگیز و موضوعی باب روز است…

 • پروژه کارآفرینی تولید و نصب ایزوگام

  ایزوگام,پروژه کارآفرینی تولید و نصب ایزوگام,پروژه کارافرینی تولید و نصب ایزوگام,توجیه اقتصادی تولید و نصب ایزوگام,تولید,دانلود پروژه تولید و نصب ایزوگام,دانلود کارآفرینی تولید و نصب ایزوگام,طرح توجیه فنی تولید و نصب ایزوگام,طرح توجیهی تولید و نصب ایزوگام,کارآفرینی تولید و نصب…

 • تحقیق آفات، افت کش‌ها و محیط زیست چشم اندازی تاریخی درباره احتمال کاهش افت کش

  تحقیق آفات، افت کش‌ها و محیط زیست چشم اندازی تاریخی درباره احتمال کاهش افت کش,مقاله آفات، افت کش‌ها و محیط زیست چشم اندازی تاریخی درباره احتمال کاهش افت کش دانلود فایل تحقیق آفات، افت کش‌ها و محیط زیست چشم اندازی…

 • مقاله بررسی تأثیر پشت گرد برروی میزان انعطاف‌پذیری در دختران دانشجو (رشته تربیت بدنی)

  انعطاف‌پذیری در دختران دانشجو (رشته تربیت بدنی),بررسی تأثیر پشت گرد برروی میزان انعطاف‌پذیری در دختران دانشجو (رشته تربیت بدنی),تأثیر پشت گرد برروی میزان انعطاف‌پذیری در دختران دانشجو (رشته تربیت بدنی),مقاله بررسی تأثیر پشت گرد برروی میزان انعطاف‌پذیری در دختران دانشجو…

 • مبانی نظری و پیشینه شخصیت و ویژگیهای شخصیتی و نظریه­ های شخصیت

  پیشینه پژوهش نظریه های شخصیتی,فصل دوم پایان نامه شخصیت,مبانی نظری و پیشینه شخصیت و ویژگیهای شخصیتی و نظریه­ های شخصیت دانلود فایل فصل دوم پایان نامه شخصیت در 18 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان…

 • پاورپوینت فناوری (فصل هفتم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد- ویرایش جدید)

  پاورپوینت فناوری (فصل هفتم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد- ویرایش جدید),پاورپوینت فناوری(فصل هفتم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد),پژوهش های صورت گرفته پیرامون…

 • پرسشنامه ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع بر توانمندی شرکت در سفارش سازی انبوه

  پرسشنامه ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع بر توانمندی شرکت در سفارش سازی انبوه دانلود فایل پرسشنامه ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع بر توانمندی شرکت در سفارش سازی انبوه  پرسشنامه مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت آورده شده که بسیار در تدوین…

 • پاورپوینت بیمه و ریسک

  احتمال وقوع خسارت قابل اندازه گیری,انتخاب نامناسب و بیمه,انتقال ریسک,انواع بیمه,انواع پوشش های بیمه ای,بیمه اشخاص (بیمه عمر),بیمه اموال و مسؤلیت,بیمه چیست؟,پاورپوینت بیمه و ریسک,پو,خسارت اتفاقی و غیر عمدی,خسارت غیر فاجعه آمیز,خسارت قابل تعیین و اندازه گیری,دانلود پاورپوینت بیمه و…

 • پژوهش مسائل و فلسفه حج و دیدگاه قرآن در مورد حج

  اسرار حج,اقسام حج و عمره,پژوهش جج ابراهیمی از دیدگاه قرآن,پژوهش دیدگاه قرآن و اسلام در مورد حج,پژوهش مسائل و فلسفه حج و دیدگاه قرآن در مورد حج,تحقیق مسائل و فلسفه حج و دیدگاه قرآن در مورد حج,دانلود مسائل حج,سیمای حج…

 • طرح توجیهی تولید نشاسته از گندم باظرفیت 600 تن در سال

  طرح توجیهی تولید نشاسته از گندم باظرفیت 600 تن در سال دانلود فایل بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی تولید نشاسته از گندم باظرفیت 600 تن در سال تهیه شده در سال…