پروژه کارآفرینی کارگاه تولید کیت CNG

CNG,پروژه کارآفرینی کارگاه تولید کیت CNG,پروژه کارافرینی کارگاه تولید کیت CNG,توجیه اقتصادی کارگاه تولید کیت CNG,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید کیت CNG,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید کیت CNG,طرح توجیه فنی کارگاه تولید کیت CNG,طرح توجیهی کارگاه تولید کیت CNG,کارآفرینی کارگاه تولید کیت CNG,کارگاه,کیت

دانلود فایل

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید کیت CNG در 55 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه طرح :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 نام کامل طرح و محل اجرای آن :……………………………………………………………………………………………………………… 8 محل اجرا :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مشخصات متقاضیان :………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 دلایل انتخاب طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 وضعیت و میزان اشتغالزایی :……………………………………………………………………………………………………………………. 9 تاریخچه و سابقه مختصر طرح :………………………………………………………………………………………………………………… 9 CH4………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 اثر اجزاءمتشکله گاز بر مجموعه قطعات سیستم……………………………………………………………………………………… 10 آب :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 دی اکسید کربن…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 سولفید هیدروژن…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 گوگرد :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 بودار کننده گاز طبیعی (مرکاپتان ) :……………………………………………………………………………………………………….. 11 گاز طبیعی فشرده 🙁 CNG)…………………………………………………………………………………………………………………. 11 انواع کمپرسورها :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 انواع مخزن های نگهداری گاز فشرده  :………………………………………………………………………………………………….. 12 مخزن هارا باتوجه به جنس مخزن ونیز درجه مقاومت آن در برابر فشار وعوامل محیطی به چهار گروه تقسیم میشوند :           12 1- مخزن تمام فلزی……………………………………………………………………………………………………………………………… 12 2- مخزن کمر پیچ………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 3- مخزن تمام پیچ………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 4- مخزن مرکب…………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 5- گاز طبیعی مایع شده………………………………………………………………………………………………………………………… 13 6- گاز طبیعی جذب شده……………………………………………………………………………………………………………………… 13 سیر تکاملی سیستم های گاز سوز:………………………………………………………………………………………………………….. 14 نسل اول :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 نسل دوم :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 نسل سوم و چهارم :………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 ابعاد زیست محیطی استفاده از CNG در کشور……………………………………………………………………………………… 15 نام گذاری خودروها:……………………………………………………………………………………………………………………………… 16 DEDICATED (OEM)…………………………………………………………………………………………………………………. 16 BI-FUEL…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 BI-FUEL/OEM…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 BI-FUEL/Retrofit………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Dual-Fuel………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 قطعات کیت CNG و عملکرد اجزاء :………………………………………………………………………………………………….. 17 شیر مخزن گاز CNG………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 سیستم گردش هوا در مسیر لوله ها :………………………………………………………………………………………………………. 17 شیر سوخت گیری :………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 طرز کار شیر سوخت گیری :…………………………………………………………………………………………………………………. 18 لوله فشار قوی :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 شیر برقی بنزین :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 پیچ دستی شیر برقی بنزین :………………………………………………………………………………………………………………….. 19 رگولاتور فشار :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 تبادل حرارتی :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 شیر برقی گاز :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 کلید انتخاب سوخت :…………………………………………………………………………………………………………………………… 20 موتور پله ای…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 میکسر………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 اندازه گیر و سنسور فشار گاز :………………………………………………………………………………………………………………. 22 فیلتر :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 شماره تعرفه گمرکی………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 استانداردهای ملی و جهانی……………………………………………………………………………………………………………………. 22 آزمونها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 آزمون نشتی :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 آزمون عملکرد شیر قطع کن اصلی :……………………………………………………………………………………………………….. 23 شیربرقی ها (قطع کن ها ) باید در شرایط زیر در وضعیت بسته قرار گیرند :……………………………………………… 23 تخلیه  CNG از مخازن خودروها مطابق با استاندارد  NFPA……………………………………………………………….. 23 پرسنل انجام دهنده تخلیه مخزن باید عملیات زیر را انجام دهد :………………………………………………………………. 23 قیمت تولید داخلی و جهانی محصول……………………………………………………………………………………………………… 24 موارد مصرف و کاربرد…………………………………………………………………………………………………………………………… 25 کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول……………………………………………………………… 25 اثرات عمده تغییر سوخت خودرو به گاز طبیعی :……………………………………………………………………………………. 25 خواص و مزایای استفاده از گاز طبیعی :…………………………………………………………………………………………………. 26 سرعت پخش شعله :……………………………………………………………………………………………………………………………… 26 خواص شیمیایی و تاثیر آن بر محیط زیست و عوامل انسانی:……………………………………………………………………. 27 در جدولهای زیر مقایسه ای بین دو سوخت گاز طبیعی و بنزین صورت گرفته است:………………………………….. 27 چگالی انرژی گاز طبیعی در مقایسه با دیگر سوختها :……………………………………………………………………………… 28 میزان پخش آلاینده ها:………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 قابلیت اشتعال :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 پخش یکنواخت تر در محفظه احتراق :…………………………………………………………………………………………………… 29 افزایش طول عمر کارکرد سیلندر موتور:…………………………………………………………………………………………………. 29 سبک بودن این گاز نسبت به هوا :………………………………………………………………………………………………………….. 29 بعضی تولیدکنندگان و تحقیق کنندگان در رابطه با کیت  CNG………………………………………………………………… 29 طبق آمار شرکت ملی گاز ایران تولیدکنندگان داخلی کیت CNG به شرح زیر می باشد :…………………………… 31 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 85………………………………………………………. 31 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه…………………………………………………………………………………………………………. 31 عملکرد پروژه ملی CNG در احداث جایگاه های گاز طبیعی فشرده در بخش دولتی……………………………….. 32 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن……………………………………………………….. 33 بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم……………………………………………………………….. 33 مجوز های قانونی :………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 مراحل صدور جواز تاسیس :………………………………………………………………………………………………………………….. 34 شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس………………………………….. 34 1-   اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 2-   اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………………. 35 مدارك مورد نیاز:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 اصلاحیه جواز تاسیس :…………………………………………………………………………………………………………………………. 35 تعریف:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36 صدور پروانه بهره برداری :……………………………………………………………………………………………………………………. 36 مراحل صدور توسعه طرح :……………………………………………………………………………………………………………………. 36 فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38 روش انجام کار……………………………………………………………………………………………………………………………………… 38 جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :………………………………………………………………………………. 38 پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح…………………………………………………………………………………………………. 39 وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی………………………………………………………………………………………………. 39 فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 امور مالی طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………… 41 سرمایه گذاری ثابت طرح :…………………………………………………………………………………………………………………….. 41 خرید دفتر کار :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 هزینه محوطه سازی :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 42 هزینه ساختمان سازی :………………………………………………………………………………………………………………………….. 42 هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی :………………………………………………………………………………………………………. 43 هزینه ماشین آلات و تجهیزات :……………………………………………………………………………………………………………… 43 وسایل اداری و خدماتی…………………………………………………………………………………………………………………………. 44 وسایل نقلیه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44 هزینه های قبل از بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………….. 45 هزینه های پیش بینی نشده…………………………………………………………………………………………………………………….. 45 هزینه سرمایه گذاری ثابت :……………………………………………………………………………………………………………………. 45 سرمایه در گردش :………………………………………………………………………………………………………………………………… 45 هزینه حقوق و دستمزد :………………………………………………………………………………………………………………………… 46 هزینه آب – برق – سوخت – ارتباطات :……………………………………………………………………………………………….. 46 هزینه تعمیر و نگهداری :……………………………………………………………………………………………………………………….. 47 هزینه استهلاک :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 47 هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید……………………………………………………………………………………………….. 48 هزینه توزیع و فروش :…………………………………………………………………………………………………………………………… 48 هزینه های ثابت و متغیر :………………………………………………………………………………………………………………………. 49 هزینه مواد اولیه :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 50 فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51 جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………… 51 نتایج حاصله از اجرای طرح :…………………………………………………………………………………………………………………. 51 خلاصه طرح : در این طرح به بررسی تولید کیت CNG پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . مقدمه : در حال حاضر میزان متوسط مصرف بنزین هر اتومبیل سواری در کشور روزانه در حدود 10 لیتراست که این میزان بیش از 4 برابر کشور انگلستان و بیش از 5,5 برابر کشور فرانسه است . در نیمه اول سال 1381 ، متوسط مصرف روزانه بنزین 50 میلیون لیتر و واردات بنزین و افزودنی های مربوطه بالغ بر 13 میلیون لیتر بوده است که با ادامه همین روند برای تامین بنزین مورد نیاز تا پایان سال 81 حدود یک میلیارد تومان واردات داشته ایم .این در حالی است که ظرفیت بنادر و ناوگان توزیع سوخت کشور برای تخلیه و توزیع این حجم از واردات بسیار نامحدود است .با توجه به روند تولیدات اتومبیل انتظار می رود تع د اد اتومبیل ها در سال 1400 بالغ بر 15 میلیون دستگاه باشد که بدین ترتیب میزان کسری بنزین در کشور طی 20 سال آینده بالغ بر 500 میلیارد لیتر خواهد بود . با درک این شرایط فکرکردن در مورد سوخت ها ی جایگزین امری اجتناب ناپذیر می باشد . با توجه به اینکه ایران به تنهایی حدود 15,5 درصد از ذخایر گاز طبیعی دنیا را در اختیار داشته و از این نظر مقاوم دوم جهان را دا ر ا می باشد .استفاده از CNG یا همان گاز طبیعی فشرده به عنوان یک راه حل مناسب مطرح است . بررسی ها نشان می دهد که از نظر اقتصادی نیز این سرمایه گذار ی از توجیح کافی برخوردار است واز جنبه زیست محیطی نیز CNG سوختی کاملا پاک و سالم می باشد . امروزه تقریبا 18 % از ناوگان حمل و نقل جهان ، گاز طبیعی مصرف می کنند .اکثر کشورها به دلیل ملاحظات زیست محیطی ، کارایی تجهیزات ، هزینه کمتر و سهولت دسترسی به گاز طبیعی ، در زمینه گسترش استفاده از خودروهای با سوخت طبیعی طرح های ملی بلندمدتی را در دستور کارخود دارند . جایگاه های CNG برای سوخت گیری خودروها در مدت زمانی قابل مقایسه با جایگاه های سوختگیری سوخت مایع پیش بینی شده اند . در ایستگاه سوخت گیری مدت زمان لازم سوخت گیری (برای خودروهای سبک و متوسط ) با توجه به نوع جایگاه حدود 3 الی 5 دقیقه است . در کشور ما نیز در دسترس بودن ذخایر عظیم گاز طبیعی و وجود شبکه توزیع گسترده آن و همچنین کاهش واردات سوخت ، ایجاد اشتغال و کاهش آلودگی های زیست محیطی از مزایای بارز استفاده از این سوخت به شمار می رود . نام کامل طرح و محل اجرای آن : تولید کیت CNG 47 محل اجرا : مشخصات متقاضیان : نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی تلفن دلایل انتخاب طرح : برای استفاده از CNG به جای بنزین و گازوئیل درناوگان خودروهای کشور نیاز به سرمایه گذاری می باشد این سرمایه گذاری می بایست برای تامین و نصب ادوات تبدیل یک خودرو از بنزین سوز به CNG سوز و احداث جایگاه های توزیع CNG صرف گردد برای مثال کل هزینه سرمایه گذاری به ازای هر سواری شخصی حدود 85 دلار و برای یک تاکسی 1200 دلار می باشد این سرمایه گذاری ها برای هر خودرو سواری شخصی طی 1,6 سال برگشت خواهد شد . نرخ سود این سرمایه گذاری 64 % می باش د . در مورد تاکسی زمان برگشت سرمایه گذاری تنها 8,5 ماه و نرخ سود آن بالغ بر 135 % خواهد بود . بررسی ها ی اقتصادی نشان می دهد که با گازسوز کردن یک تاکسی در سال 1381 هزینه های ناشی از سوخت مصرفی آن بیش از 4 میلیون ریال در سال کاهش خواهد یافت . وضعیت و میزان اشتغالزایی : تعداد اشتغالزایی این طرح 30 نفر میباشد . خواص و مزایای استفاده از گاز طبیعی : گاز متان خالص به عنوان یک سوخت با مقاومت ضربهای بالا عدد متان 100 را به خود اختصاص داده است واین در حالی است که هیدروژن نسبت به ضربه بسیار حساس بوده و عدد صفر را به خود نسبت می دهد . باتوجه به اینکه گاز طبیعی دارای ترکیبات دیگری بجز متان می باشد عدد متان آن به طور معمول بین 70 تا 90 متغیر بوده وبستگی مستقیم به در صد ناخالصی های آن دارد . همان طور که می دانیم پارامتر مشخصه میزان مقاومت بنزین عدد اکتان می باشد . در صورتی که بخواهیم میزان مقاومت گاز طبیعی را با بنزین و به کمک این عدد مقایسه کنیم . می توان به گاز طبیعی عدد اکتان را نسبت داد در حالی که عدد اکتان بنزین در حدود 95 می باشد . سرعت پخش شعله : در محفظه های احتراق حاوی مخلوط هوا وگاز سرعت پخش شعله نسبت به مخلوط مشابه هوا-بنزین به میزان 10 در صد پایین تر است که به همین علت مقدار آوانس جرقه در موتورهای گاز سوز بیشتر است.

 • تحقیق توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی کشور

  آمارهای مربوط به توریست,امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن,تحقیق توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی کشور,حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور,دانلود پژوهش توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی کشور,دانلود تحقیق انگیزه های جهانگردی و انواع جهانگرد,دانلود…

 • پژوهش بررسی شناخت خداوند و فلسفه وجود خدا از دیدگاه علامه طبابائی

  پروژه بررسی شناخت خداوند و فلسفه وجود خدا از دیدگاه علامه طبابائی,پژوهش بررسی شناخت خداوند و فلسفه وجود خدا از دیدگاه علامه طبابائی,تحقیق بررسی شناخت خداوند و فلسفه وجود خدا از دیدگاه علامه طبابائی,دانلود پایان نامه بررسی شناخت خداوند و…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اضطراب اجتماعی ( فصل دوم پایان نامه )

  پیشینه پژوهش اختلال اضطراب اجتماعی,فصل دوم پایان نامه اختلال اضطراب اجتماعی,مبانی نظری اختلال اضطراب اجتماعی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اضطراب اجتماعی ( فصل دوم پایان نامه ) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اضطراب  اجتماعی ( فصل…

 • آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها

  آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها دانلود فایل آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها فهرست مطالب عنوان مطلب                                                                                                   صفحه فصل اول : معرفی كارخانة برش و پرس ایران خودرو............................................................... 6 فصل دوم : طراحی قالبهای پرس ..................................................................................................…

 • اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل اضطراب علی دانش آموز مقطع ابتدایی را درمان نمایم

  اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل اضطراب علی دانش آموز مقطع ابتدایی را درمان نمایم,دانلود آهنگ,دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل اضطراب علی دانش آموز مقطع ابتدایی را درمان نمایم,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم…

 • ارگونومی

  ارگونومی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود مقاله ارگونومی,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مهندسی فاکتورهای انسانی دانلود فایل دانلود مقاله ارگونومی این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است…

 • گرافیك در كامپیوتر

  گرافیك در كامپیوتر دانلود فایل گرافیك در كامپیوتر  كارت گرافیك بهترین و راحت ترین وسیله برای نمایس اطلاعات و نتایج برنامه های كاربردی صفحه نمایش است . كارت گرافیك اطلاعاتی كه باید بر روی صفحه مونیتور نمایش داده شود را…

 • پروژه کارآفرینی بهره برداری معدن سنگ آهن

  آهن,بهره برداری,پروژه کارآفرینی بهره برداری معدن سنگ آهن,پروژه کارافرینی بهره برداری معدن سنگ آهن,توجیه اقتصادی بهره برداری معدن سنگ آهن,دانلود پروژه بهره برداری معدن سنگ آهن,دانلود کارآفرینی بهره برداری معدن سنگ آهن,سنگ,طرح توجیه فنی بهره برداری معدن سنگ آهن,طرح توجیهی…

 • پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند محمد خانی و همکاران

  پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند محمد خانی و همکاران دانلود فایل پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند محمد خانی و همکاران Live Skill Inventory توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :  تعداد گویه ها :  تعداد مولفه :   روایی و…

 • پایان نامه بررسی و تدوین سبك معماری فناوری اطلاعات سازمانی

  پایان نامه بررسی و تدوین سبك معماری فناوری اطلاعات سازمانی دانلود فایل پایان نامه بررسی و تدوین سبك معماری فناوری اطلاعات سازمانی   در صورتیكه سیستم دارای هیچکدام از شرایط بالا نباشد، نیازی به معماری وجود ندارد. بنابراین، نمی توان…

 • بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی

  اصول حاکم بر معاملات بیمه ای,بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی,دانلود تحقیق میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی دانلود فایل بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از…

 • گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات-جهاد کشاورزی شهرستان گنبد

  اصلاح نباتات,جهاد کشاورزی,دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتاتجهاد کشاورزی شهرستان گنبد,زراعت,شهرستان گنبد,کاراموزی زراعت و اصلاح نباتاتجهاد کشاورزی شهرستان گنبد,کارورزی زراعت و اصلاح نباتاتجهاد کشاورزی شهرستان گنبد,گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات-جهاد کشاورزی شهرستان گنبد,گزارش کاراموزی زراعت و اصلاح نباتاتجهاد…

 • دانلود پاورپوینت پویایی‎های گروه و کار تیمی

  انسجام و پیوستگی، علل و پیامدها,انواع گروه,انواع گروه های رسمی,انواع گروه های غیر رسمی,تعریف گروه و تفاوت گروه‎های رسمی و غیررسمی,چرا و چه زمانی هنجارها تقویت می شوند,دانلود پاورپوینت پویایی‎های گروه و کار تیمی,دلایل پیوستن افراد به گروه‎ها,ساختارهای گروه,گروه اندیشی,مراحل…

 • پروژة مالی سیستم حسابداری در بیمه

  پروژة مالی سیستم حسابداری در بیمه,پروژه مالی حسابداری در بیمه دانلود فایل فصل اول   شرح دفاتر و فرمهای مورد لزوم دفتر روزنامه حسابهای عمومی دفتر كل دفتر معین دفتر اعتبارات دفتر اثاثیه و اموال دفتر صندوق فرمهای مورد نیاز…

 • گزارش کارآموزی کارگاه آهنی

  آهن,دانلود گزارش کارآموزی کارگاه آهنی,کاراموزی کارگاه آهنی,کارگاه,کارورزی کارگاه آهنی,گزارش کارآموزی کارگاه آهنی,گزارش کاراموزی کارگاه آهنی دانلود فایل گزارش کارآموزی کارگاه آهنی در 53 صفحه ورد قابل ویرایش عنوان                                 صفحه مقدمه ......................................................................3 مواد قالبگیری و افزودنی ها ..........................................4 کوره ها و…

 • پایان نامه بررسی جامعه شناسی نفاق از دیدگاه قرآن

  پایان نامه بررسی جامعه شناسی نفاق از دیدگاه قرآن,پروژه بررسی جامعه شناسی نفاق از دیدگاه قرآن,تحقیق بررسی جامعه شناسی نفاق از دیدگاه قرآن,جامعه شناسی,دانلود پایان نامه بررسی جامعه شناسی نفاق از دیدگاه قرآن,دیدگاه,قرآن,مقاله بررسی جامعه شناسی نفاق از دیدگاه قرآن,نفاق…

 • مقاله نقش رسانه ها در كارآفرینی

  مقاله نقش رسانه ها در كارآفرینی دانلود فایل مقاله نقش رسانه ها در كارآفرینی فهرست: نقش رسانه ملی و مطبوعات در ترویج فرهنگ کارآفرینی راهبردهای ترویج و اشاعه فرهنگ کارآفرینی زمینه های تحقیقاتی مناسب در كارآفرینی HiGrade ؛ افتحار صنعت…

 • فرش و صادرات آن

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,فرش,فرش و صادرات آن,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مقاله و پاورپوینت فرش و صادرات آن دانلود فایل دانلود مقاله و پاورپوینت فرش و صادرات آن [در…

 • مقالةرابطةزبان در شكل گیری شخصیت و تفكر

  مقالةرابطةزبان در شكل گیری شخصیت و تفكر,مقالةرابطةزبان درشكل گیری شخصیت وتفكر دانلود فایل مقالةرابطةزبان درشكل گیری شخصیت وتفكر فهرست: نقش زبان در شكل گیری شخصیت و روابط انسان نظری اجمالی به زبان درونی و رویكرد شخصیتی شخصیت دیداری شخصیت شنیداری…

 • پایان نامه بررسی رابطه نگرش مذهبی با رضایت از زندگی زناشویی در شهرستان ابهر

  پایان نامه بررسی رابطه نگرش مذهبی با رضایت از زندگی زناشویی در شهرستان ابهر دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه نگرش مذهبی با رضایت از زندگی زناشویی در شهرستان ابهر چکیده در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین نگرش مذهبی…

 • انرژی هسته ای و کاربرد های صلح آمیز آن

  انرژی هسته ای و کاربرد های صلح آمیز آن,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه انرژی هسته ای و کاربرد های صلح آمیز آن,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار…

 • پاورپوینت تئوری پرتفولیو

  پاورپوینت تئوری پرتفولیو دانلود فایل پاورپوینت تئوری پرتفولیو 52 صفحه + نمودار های لازم و تصاویر از کتاب مربوطه  qمقدمه vلغت پورتفولیو، در عبارت ساده به ترکیبی از دارایی ها گفته می شود که توسط یک سرمایه گذار برای سرمایه…

 • مقاله برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

  مقاله برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم دانلود فایل [7]

 • بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 86

  بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 86,دانلود پایان نامه بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه…

 • دانلود پاورپوینت (اسلاید) سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز

  اثرات منفی سازمانها,ارکان سازمان,بررسی سازمانها به عنوان سیستمهای عقلایی,تعریف مفهوم سازمان بر اساس دیدگاه عقلایی,دانلود پاورپوینت (اسلاید) سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز,دلایل اهمیت سازمانها,ساختار اجتماعی,سطوح نظریات سازمانی,شرکت کنندگان، اهداف، فناوری، محیط,مکاتب منتخب در فرایند سیستمهای عقلایی,وجوه افتراق و اشتراک…

 • سمینار نساجی افزایش رسانایی الیاف با نانولوله های کربن

  سمینار نساجی افزایش رسانایی الیاف با نانولوله های کربن دانلود فایل سمینار نساجی افزایش رسانایی الیاف با نانولوله های کربن چکیده: در این پروژه، به بررسی میزان افزایش هدایت الکتریکی الیاف به کمک کامپوزیت کردن آنها با نانو تیوب های…

 • بررسی رابطه شادکامی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پردیس نمین

  بررسی رابطه شادکامی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پردیس نمین,پایان نامه کارشناسی در رشته راهنمایی و مشاوره,دانلود اندروید,دانلود پ,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار دانلود…

 • پروژه کارآفرینی بازیافت و تولید لوله و ظروف پلی اتیلنی

  پروژه کارآفرینی بازیافت و تولید لوله و ظروف پلی اتیلنی,پروژه کارافرینی بازیافت و تولید لوله و ظروف پلی اتیلنی,توجیه اقتصادی بازیافت و تولی,دانلود پروژه بازیافت و تولید لوله و ظروف پلی اتیلنی,دانلود کارآفرینی بازیافت و تولید لوله و ظروف پلی…

 • استرس و بهداشت روانی 56 ص

  استرس و بهداشت روانی,استرس و بهداشت روانی 56 ص,تحقیق و بررسی در مورد استرس و بهداشت روانی دانلود فایل استرس و بهداشت روانی 56 ص تعریف استرس پژوهشگرانی كه استرس و رابطه آن با بهداشت روانی را مطالعه كرده‌اند، از…

 • پاورپوینت بازاریابی ورزشی

  پاورپوینت بازاریابی ورزشی دانلود فایل پاورپوینت بازاریابی ورزشی رفتارمصرف کننده شناخت بازارهای ورزشی بازاریابی ورزشی در برگیرنده تمام فعالیت هائی است که برای ارضای نیازها وخواسته های فرایند مبادله ،طراحی شده اند.علم بازاریابی ورزشی ،همانند خود بازاریابی ازعلوم دیگری چون…

 • پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر اعتماد اجتماعی دانشجویان

  بررسی عوامل تاثیر گذار بر اعتماد اجتماعی,پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر اعتماد اجتماعی دانشجویان,پایان نامه کارشناسی بررسی عوامل تاثیر گذار بر اعتماد اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد اردبیل دانلود فایل پایان نامه  کارشناسی بررسی عوامل تاثیر گذار…

 • پاورپوینت اصول مبانی مدیریت

  پاورپوینت اصول مبانی مدیریت دانلود فایل پاورپوینت اصول مبانی مدیریت : در 62 اسلاید  گزیده ای از اسلاید ها :  üواحدهای صفی بطور مستقیم در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر تلاش می کنند ولی واحد های ستادی بطور غیر…

 • پاورپوینت برنامه وراهنمای ایمن سازی کودک (واکسیناسیون)

  پاورپوینت برنامه وراهنمای ایمن سازی کودک (واکسیناسیون),دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت برنامه وراهنمای ایمن سازی کودک(واکسیناسیون),دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت برنامه وراهنمای ایمن سازی…

 • دانلود پاورپوینت آشنایی با حسابداری مدیریت(فصل اول کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ)

  ارتباط اطلاعات تهیه شده توسط حسابداری مدیریت با چهاروظیفه اصلی مدیریت,برنامه ریزی و تصمیم گیری,تفاوت حسابداری مالی و مدیریت,ته,جایگاه حسابداری مدیریت و حسابداری مالی در سازمان و نیز کاربرد اطلاعات تهیه شده توسط آنها,دانلود پاورپوینت آشنایی با حسابداری مدیریت,کنترل عملیات…

 • پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (فرم کوتاه ۴۷ ماده ای)

  پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (فرم کوتاه ۴۷ ماده ای) دانلود فایل پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (فرم کوتاه ۴۷ ماده ای) دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (فرم کوتاه ۴۷ ماده ای) هدف: اندازه گیری میزان رضایت زناشویی (از ابعاد مختلف)تعداد سوال:…