پروژه کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم

پروژه کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم,پروژه کارافرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم,توجیه اقتصادی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومین,دانلود پروژه کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم,دانلود کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم,طرح توجیه فنی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم,طرح توجیهی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم,کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم

دانلود فایل

پروژه کارآفرینی  کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم در 66 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه طرح :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 نام کامل طرح و محل اجرای آن :……………………………………………………………………………………………………………… 8 محل اجرا :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مشخصات متقاضیان :………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 دلایل انتخاب طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 وضعیت و میزان اشتغالزایی :………………………………………………………………………………………………………………….. 10 تاریخچه و سابقه مختصر طرح :……………………………………………………………………………………………………………… 10 نام و کد محصولات………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 دسته بندی محصول………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 شماره تعرفه گمرکی………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 شرایط واردات محصول…………………………………………………………………………………………………………………………. 12 بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول……………………………………………………………………………………….. 12 بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول……………………………………………… 12 بررسی قیمتهای داخلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 قیمت های جهانی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 معرفی موارد مصرف وکاربرد محصولات………………………………………………………………………………………………… 13 کاربرد در صنعت خودرو……………………………………………………………………………………………………………………….. 14 کاربرد در ساخت قطعات ماشین آلات صنعتی………………………………………………………………………………………… 14 کاربرد در ماشینهای اداری……………………………………………………………………………………………………………………… 15 کاربرد در لوازم خانگی………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 کاربرد متفرقه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول…………………………………………………… 15 کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول……………………………………………………………………………….. 16 کشورهای تراز اول تولیدکننده انواع خودرو……………………………………………………………………………………………… 16 کشورهای عمده تولیدکننده ماشین آلات صنعتی………………………………………………………………………………………. 17 ذیلا” کشورهای عمده تولیدکننده ماشینآلات صنعتی معرفی شده است :……………………………………………………. 17 معرفی شرایط صادرات………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات در کشور……………………………………………………………………………. 19 نگاهی به راندمان تولید )درصد استفاده از ظرفیت اسمی( در واحدهای تولیدی فعال…………………………………… 19 بررسی روند تولید واقعی قطعات صنعتی به روش دایکاست در کشور……………………………………………………….. 20 بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال……………………………………………………………………………………… 21 فرایند تولید قطعات به روش دایکاست به صورت زیر است:…………………………………………………………………….. 21 پیشبینی عرضه در بازار آینده کشور………………………………………………………………………………………………………… 22 الف ( پیشبینی عرضه واحدهای فعال………………………………………………………………………………………………………. 22 ب ( پیشبینی عرضه واحدهای در حال ایجاد……………………………………………………………………………………………. 22 با توجه به جدول بالا ، ظرفیت طرح های در حال ایجاد که در آینده به ظرفیت نصب شده کشور اضافه خواهد شد، به صورت زیر قابل پیش بینی است:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال  1385…………………………………………………. 23 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون……………………………………………………………………………………….. 24 برآورد میزان مصرف قطعات در صنایع خودروسازی……………………………………………………………………………….. 25 الف(  برآورد میزان مصرف در هر خودرو )واحد خودرو(………………………………………………………………………… 25 میزان مصرف قطعات آلومینیومی در هر خودرو 11,2 درصد وزن آن برآورد گردید . لذا بر حسب ماهیت این قطعات تقسیم بندی زیر در مورد آنها قابل انجام می باشد  :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 ب(  برآورد تعداد خودروی تولید شده در کشور……………………………………………………………………………………… 26 برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو……………………………………………………………………… 28 توضیح : در جدول بالا :………………………………………………………………………………………………………………………… 29 برآورد میزان مصرف غیر خودروئی قطعات دایکاست……………………………………………………………………………… 30 جمع بندی میزان مصرف کل قطعات دایکاست در کشور………………………………………………………………………….. 30 جمع بندی میزان مصرف داخل قطعات دایکاست در صنعت خودرو…………………………………………………………. 31 بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال 1385…………………………………………………………………. 31 صادرات قطعات خودرو………………………………………………………………………………………………………………………… 31 صادرات قطعات دایکاست غیر خودروئی……………………………………………………………………………………………….. 32 بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم……………………………………………………… 33 برآورد میزان تقاضای بازار خودروئی در آینده…………………………………………………………………………………………. 33 الف(  پیشبینی تقاضا در بازار خودروسازان……………………………………………………………………………………………… 33 ب(  بازار خدمات پساز فروش خودرو……………………………………………………………………………………………………. 33 برآورد میزان تقاضای بازار غیرخودروئی در آینده……………………………………………………………………………………. 34 جمع بندی پیش بینی تقاضای بازار داخل در آینده…………………………………………………………………………………… 34 برآورد قابلیت صادرات در آینده…………………………………………………………………………………………………………….. 35 برآورد تقاضای کل…………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری بازار 36 بررسی اجمالی تکنولوژی و روش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها……………………………… 36 بررسی روش تولید دایکاست………………………………………………………………………………………………………………….. 36 روش تولید قطعات آلومینیومی از طریق ریختگری تحت فشار )دایکاست( را میتوان به صورت زیر نمایش داد: 36 شرحی بر فعالیتهای مختلف فرایند تولید…………………………………………………………………………………………………. 37 ذوب شمش آلومینیوم در کوره……………………………………………………………………………………………………………….. 37 انتقال مذاب آلومینیوم به ماشین دایکست………………………………………………………………………………………………… 37 پرس)تزریق( آلومینیوم مذاب به داخل قالب…………………………………………………………………………………………….. 37 خارج کردن قطعه از قالب و تریم آن……………………………………………………………………………………………………….. 37 ماشینکاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38 مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان……………………………………………………………………. 38 روش تولید با روش های تولید مورد استفاده در سایر کشورها مورد مقایسه قرار گیرد نتایج زیر حاصل خواهد شد :    38 تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در تولید محصول………………………………………………………………. 39 با عنایت بر شرح ارائه شده تکنولوژی، نقاط قوت و ضعف آن در جدول زیر جمعبندی شده است :……………. 39 مجوز های قانونی :………………………………………………………………………………………………………………………………… 39 مراحل صدور جواز تاسیس :………………………………………………………………………………………………………………….. 39 شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس………………………………….. 40 1-   اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 40 2-   اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………………. 40 مدارك مورد نیاز:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40 اصلاحیه جواز تاسیس :…………………………………………………………………………………………………………………………. 41 تعریف:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41 صدور پروانه بهره برداری :……………………………………………………………………………………………………………………. 42 مراحل صدور توسعه طرح :……………………………………………………………………………………………………………………. 42 فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43 روش انجام کار……………………………………………………………………………………………………………………………………… 43 گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه :………………………………………….. 44 جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :………………………………………………………………………………. 44 فهرست تجهیزات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها :……………………………………………………………………………………. 44 مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :……………………………………………………….. 45 روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت جذب مشتریان………………………………………………………………………………….. 46 برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح……………………………………………………………………………………………………… 46 لحاظ کردن نقطه سربسر تولید………………………………………………………………………………………………………………… 46 لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار……………………………………………………………………………………………………….. 46 پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح…………………………………………………………………………………………………. 47 انتخاب محل اجرای یک طرح تولیدی عموماً براساس معیارهای زیر صورت می گیرد :………………………………. 47 بازارهای فروش محصول……………………………………………………………………………………………………………………….. 47 الف ( بازار خودروسازان………………………………………………………………………………………………………………………… 48 بازار تولید کنندگان لوازم خانگی و ماشین آلات صنعتی…………………………………………………………………………… 48 بازار تأمین مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………… 48 احتیاجات و نیازمندیهای دیگر طرح……………………………………………………………………………………………………….. 49 امکانات زیر بنایی مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………… 49 حمایت های خاص دولتی………………………………………………………………………………………………………………………. 49 با جمعبندی مطالعات مکانیابی، محل اجرای مناسب اجرای طرح در جدول زیر آمده است………………………… 50 وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی………………………………………………………………………………………………. 50 حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی…………………………………………………………………….. 50 حمایت های مالی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51 فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52 امور مالی طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………… 52 سرمایه گذاری ثابت طرح :…………………………………………………………………………………………………………………….. 53 خرید دفتر کار :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53 هزینه زمین :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 53 هزینه محوطه سازی :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 54 هزینه ساختمان سازی:…………………………………………………………………………………………………………………………… 54 هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی :………………………………………………………………………………………………………. 55 تجهیزات مورد نیاز :……………………………………………………………………………………………………………………………… 55 تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی…………………………………………………………………………………………………………… 56 وسایل اداری و خدماتی…………………………………………………………………………………………………………………………. 56 وسایط نقلیه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57 هزینه های قبل از بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………….. 57 هزینه های پیش بینی نشده…………………………………………………………………………………………………………………….. 57 جدول هزینه های ثابت طرح :………………………………………………………………………………………………………………… 58 مواد اولیه  :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58 برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن…………………………………………………………………………. 58 معرفی نوع ماده اولیه عمده…………………………………………………………………………………………………………………….. 58 معرفی منابع تأمین مواد اولیه………………………………………………………………………………………………………………….. 59 برآورد قیمتهای مواد اولیه مصرفی………………………………………………………………………………………………………….. 59 برآورد میزان مصرف سالانه مواد اولیه…………………………………………………………………………………………………….. 59 بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده………………………………………….. 60 انرژی مصرفی سالیانه :………………………………………………………………………………………………………………………….. 61 بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح……………………………………………………………………………….. 61 برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن……………………………………………………………………………………………… 61 برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن………………………………………………………………………………………………. 61 برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن……………………………………………………………………………. 62 برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن…………………………………………………………………. 62 برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………. 62 نیازمندی طرح به راه را میتوان در حالت زیر مورد بررسی قرار داد  :……………………………………………………….. 63 عبور و مرور کامیونهای حامل مواد اولیه و محصول………………………………………………………………………………….. 63 عبور و مرور کارکنان……………………………………………………………………………………………………………………………… 63 سایر امکانات مانند راهآهن، فرودگاه و بندر……………………………………………………………………………………………. 63 فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64 جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………… 64 نتایج حاصله از اجرای طرح :…………………………………………………………………………………………………………………. 65 الف – با عنایت بر مطالعات صورت گرفته، نتیجه گیری میشود که احداث واحدهای جدید تولید قطعات دایکاست در کشورتوجیه ناپذیر می باشد که دلایل آنرا می توان بصورت زیر بیان کر د:………………………………………………………………………………………………. 65 ب – در صورتیکه مجری طرح از توانائی ها و مزیت های زیر برخوردار باشد ، می تواند طرح را در ظرفیت پیشنهادی و با اهدف صادرات انجام دهد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65 خلاصه طرح : در این طرح به بررسی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .  مقدمه : مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد. گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید قطعات صنعتی از طریق ریختگری تحت فشار آلومینیوم می باشدکه در قالب متدولوژی علمی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد . نام کامل طرح و محل اجرای آن : تولید ریخته گری تحت فشار آلومینیوم ب(  برآورد تعداد خودروی تولید شده در کشور مجموعه خودروهای تولید داخل کشورمان را میتوان از نگاه مصرف قطعات تولید داخل در ساخت آنها، به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد: گروه اول : این گروه از خودروها بخش عمده قطعات مصرفی در تولید خودرو را از سازندگان داخلی تأمین مینمایند و درصد کمی قطعات وارداتی در ساخت این گروه از خودروها کاربرد دارد. بخش عمده خودروهای تولیدی گروه ایران خودرو و سایپا در این گروه قرار دارند. گروه دوم: در این گروه از خودروهای تولید داخل، آن دسته از خودروها قرار دارند که تولید آنها در کشور با تعداد پایین صورت می گیرد و لذا داخلی کردن تولید قطعات آنها از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نمی باشد. از طرف دیگر برخی خودروها علاوه بر تیراژ پایین تولید در گروه خودروهای لوکس نیز طبقه بندی می شوند و لذا تولید داخل قطعات آنها صرف اقتصادی ندارد. باتوجه به مطالب ذکر شده می توان گفت که در مورد نیاز صنایع خودروسازی کشورمان به قطعات ساخت داخل، تنها میتوان به حجم تولید دو شرکت اصلی ایران خودرو و سایپا به عنوان بازار مصرف کننده قطعات خودرو استناد کرد. در جدول زیرآمار تولید انواع خودرو در کشورمان آورده شده است. پیشتر اشاره گردید که مصرف قطعات تولید داخل صرفاً در مورد خودروهایی میباشد که دارای تعداد تولید بالا در کشور میباشند که این امر در مورد خودروهای سواری و وانت تولیدی دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا و همچنین بخشی از خودروهای نیمه سنگین و سنگین صادق میباشد و لذا سایر خودروهای تولید داخل )سواری – سنگین – نیمه سنگین( از قطعات تولید داخل استفاده نکرده بلکه خودروسازان اقدام به واردات مجموعه های خودرو می نمایند که قطعات مورد مطالعه نیز در دل مجموعه های فوق قرار دارند. از اینرو در اینجا تولید خودروهای سواری و وانت بعنوان خودرو های استفاده کننده از قطعات دایکاست آلومینیوم ساخت داخل در نظر گرفته خواهد شد که در این رویکرد سهم آن دسته از خودروهای سواری که از قطعات تولید داخل استفاده نمی کنند با سهم خودروهای سنگین که از قطعات ساخت داخل استفاده می نمایند تحاتر شده است .

 • پایان نامه برسی معیار های دختران و پسران برای ازدواج در دانشگاه آزاد

  پایان نامه برسی معیار های دختران و پسران برای ازدواج در دانشگاه آزاد دانلود فایل پایان نامه برسی معیار های دختران و پسران برای ازدواج در دانشگاه آزاد صفحه عنوان فصل اول 1 مقدمه 3 بیان مساله 7 اهمیت موضوع…

 • طرح توجیهی استخراج کافئین از ضایعات چای

  طرح توجیهی استخراج کافئین از ضایعات چای دانلود فایل طرح توجیهی استخراج کافئین از ضایعات چای این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :  معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات استانداردهای ملی وجهانی قیمت تولید داخلی…

 • پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990

  پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990 دانلود فایل پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990 پرسشنامه مهارت های ارتباطی در سال 1990 توسط بارتون تهیه و تنظیم شد .این پرسشنامه  18 سوال را در برگرفته و دارای سه مولفه می باشد…

 • پروژه کارآفرینی قالب های صنعتی(با ظرفیت 40 دست در سال)

  پروژه کارآفرینی قالب های صنعتی(با ظرفیت 40 دست در سال),پروژه کارافرینی قالب های صنعتی(با ظرفیت 40 دست در سال),توجیه اقتصادی قالب های,دانلود پروژه قالب های صنعتی(با ظرفیت 40 دست در سال),دانلود کارآفرینی قالب های صنعتی(با ظرفیت 40 دست در سال),طرح…

 • امپرسیونیسم

  امپرسیونیسم دانلود فایل امپرسیونیسم بشر جویا و آرزومند کمال و جمال است و می کوشد که در همه شئون زندگی مادی و اجتماعی خود از آنچه هست در گذر دو نقص هایی را که می بیند رفع کند و به…

 • طرح توجیهی ایجاد واحد تولید شبه قیر از زباله

  طرح توجیهی ایجاد واحد تولید شبه قیر از زباله دانلود فایل طرح توجیهی ایجاد واحد تولید شبه قیر از زباله طرح توجیهی ایجاد واحد تولید شبه قیر از زباله ۱۰۰٪ مورد تایید وزارت صنایع و معادن جهت دریافت تسهیلات و…

 • پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA لی و همکاران (1975)

  پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA لی و همکاران (1975) دانلود فایل پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA لی و همکاران (1975) منبع رمضانی. س. (1377). هنجاریابی مقیاس ابراز وجود برای جوانان. مجله مدیریت و روانشناسی. دوره 1، شماره 2.

 • مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

  مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران دانلود فایل مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران بیمه به شكل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شكن كردن زیان فرد یا افراد معدود…

 • کارافرینی طرح احداث شركت ماكارونی

  کارافرینی طرح احداث شركت ماكارونی دانلود فایل کارافرینی طرح احداث شركت ماكارونی بسمه تعالی بخش اول: كلیات طرح تهیه ماكارونی ـ مقدمه مصرف انواع ماكارونی در جهان به دلایل مختلف افزایش یافته و همچنان مصرف آن در حال توسعه می…

 • پایان نامه تجزیه و تحلیل کودک آزاری

  پایان نامه تجزیه و تحلیل کودک آزاری دانلود فایل پایان نامه تجزیه و تحلیل کودک آزاری بخشهایی از متن: مقدمه: مراقبت برای رشد اولیه و تكامل كودكان خردسال، راه‌گشای زندگی آنان در آموزش، خوداتكایی و زندگی مستقل در آینده است.…

 • آزمایش های مکانیک خاک

  آزمایش های مکانیک خاک,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه آزمایش های مکانیک خاک,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آموزشی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات دانلود فایل آزمایش…

 • مقاله كارایی بازدارندگی هسته ای

  مقاله كارایی بازدارندگی هسته ای دانلود فایل مقاله كارایی بازدارندگی هسته ای كارایی بازدارندگی هسته ای رابرت جرویس نام درس: استراتژی نظامی قدرتهای بزرگ كارایی بازدارندگی هسته ای رابرت جرویس شاید برجسته ترین ویژگی جهان پس از جنگ همان باشد…

 • بررسی و تحلیل درایوهای تراكشن جریان مستقیم و القایی

  بررسی و تحلیل درایوهای تراكشن جریان مستقیم و القایی دانلود فایل بررسی و تحلیل درایوهای تراكشن جریان مستقیم و القایی پیشگفتار در گذشته بیشتر ماشین های حمل و نقل از ولتاژ DC  ثابت ریل سوم بوسیله درایوهای DC  تغذیه می…

 • پاورپوینت یونجه

  پاورپوینت یونجه دانلود فایل پاورپوینت یونجه •یونجه برای درمان کمبود ویتامین A,C,E,K به‌کار می‌رود. به‌عنوان مغذی و منبع نمک‌های معدنی کلسیم، فسفر و آهن می‌باشد. ریخت‌شناسی گیاه: گیاهی پایا، ایستاده یا خیزان است که گاهی خوابیده با بن محکم و…

 • بررسی رابطه میزان تماشای فیلم های خشن با سلامت روانی در بین نوجوانان

  بررسی رابطه میزان تماشای فیلم های خشن با سلامت روانی در بین نوجوانان,پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی دانلود فایل پایان نامه  کارشناسی روانشناسی بالینی بررسی رابطه میزان تماشای فیلم های خشن با سلامت روانی در بین نوجوانان شهر اردبیل مقدمه…

 • گزارش کارآموزی کارگاه آهنی

  آهن,دانلود گزارش کارآموزی کارگاه آهنی,کاراموزی کارگاه آهنی,کارگاه,کارورزی کارگاه آهنی,گزارش کارآموزی کارگاه آهنی,گزارش کاراموزی کارگاه آهنی دانلود فایل گزارش کارآموزی کارگاه آهنی در 53 صفحه ورد قابل ویرایش عنوان                                 صفحه مقدمه ......................................................................3 مواد قالبگیری و افزودنی ها ..........................................4 کوره ها و…

 • پاورپوینت بررسی مهندسی معکوس

  بررسی مهندسی معکوس,پاورپوینت بررسی مهندسی معکوس,تحقیق بررسی مهندسی معکوس,دانلود پاورپوینت بررسی مهندسی معکوس,سمینار دانشجویی گروه صنایع,مقاله بررسی مهندسی معکوس,مهندسی معکوس دانلود فایل پاورپوینت بررسی مهندسی معکوس در 18 اسلاید قابل ویرایش مقدمه :اگر سابقه ی صنعت و چگونگی رشد آن…

 • پاورپوینت بتن خود متراکم

  پاورپوینت بتن خود متراکم دانلود فایل پاورپوینت بتن خود متراکم بتن خود متراکماین پاورپوینت در 31 اسلاید می باشد. فهرست مطالب اسلایدها : مقدمه مصالح مصرفی در بتن سبک خود متراکم  مواد افزودنی  مشخصات و ساخت بتن سبک خود متراکم …

 • سمینار برق امنیت در IMS

  سمینار برق امنیت در IMS دانلود فایل سمینار برق امنیت در IMS لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید. چکیده:  امروزه مخابرات در دو حوزه اصلی گسترش یافته…

 • پروژه کارآفرینی تولید چیپس سیب زمینی

  پروژه کارآفرینی تولید چیپس سیب زمینی,پروژه کارافرینی تولید چیپس سیب زمینی,توجیه اقتصادی تولید چیپس سیب زمینی,تولید,چیپس,دانلود پروژه تولید چیپس سیب زمینی,دانلود کارآفرینی تولید چیپس سیب زمینی,سیب زمینی,طرح توجیه فنی تولید چیپس سیب زمینی,طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی,کارآفرینی تولید چیپس…

 • مقاله نقش تغذیه در ورزش

  مقاله نقش تغذیه در ورزش,نقش تغذیه در انجام ورزش ها دانلود فایل نقش تغذیه در انجام ورزش ها شاید فقط یک ورزشکار حرفه ای از ارزش تغذیه در انجام ورزش ها آگاه باشد و به خوبی نقش تغییراتی را که…

 • مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره خودپنداره

  مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره شخصیت دانلود فایل مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره خودپنداره در  28 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • پاورپوینت بررسی روند توسعه روستایی در دهستان مود با تاکید بر بخش کشاورزی، شهرستان سربیشه

  پاورپوینت بررسی روند توسعه روستایی در دهستان مود با تاکید بر بخش کشاورزی، شهرستان سربیشه,تحقیق بررسی روند توسعه روستایی در دهستان مود با تاکید بر بخش کشاورزی، شهرستان سربیشه,دانلود پاورپوینت بررسی روند توسعه روستایی در دهستان مود با تاکید بر…

 • پایان نامه بررسی وضعیت اقلیمی بندر انزلی

  پایان نامه بررسی وضعیت اقلیمی بندر انزلی دانلود فایل پایان نامه بررسی وضعیت اقلیمی بندر انزلی  فهرست عنوان                              صفحه مقدمه - پیشگفتار - فصل اول: - موقعیت............................................................................................................................................. 1 - حدود موقعیت................................................................................................................................ 3 - پیدایش و سوابق تاریخی بندر انزلی....................................................................................…

 • مبانی نظری رضایت زناشویی

  مبانی نظری رضایت زناشویی دانلود فایل مبانی نظری رضایت زناشویی در 19 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA…

 • دانلود پاورپوینت تحلیل مراوده ای(فصل هفتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)

  انواع حالات من والدینی,تعریف تحلیل مراوده ای,حالات من,حالت من بزرگسالی,حالت من کودکی,دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل هفتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان با عنوان تحلیل مراوده ای,دانلود پاورپوینت تحلیل مراوده ای(فصل هفتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر…

 • پروپوزال تأثیرات سیاسی و اجتماعی نفت در خوزستان از كشف آن تا پایان حكومت پهلوی اول

  پروپوزال تأثیرات سیاسی و اجتماعی نفت در خوزستان از كشف آن تا پایان حكومت پهلوی اول,پروپوزال تاثیرات سیاسی اجتماعی کشف نفت کشف نفت مردم خوزستان تاثیرات کشف نفت بر مردم خوزستان,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود…

 • جوانان و او قات فراغت مجازی

  جوانان و او قات فراغت مجازی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله جوانان و او قات فراغت مجازی,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله جوانان و او قات…

 • پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R)

  پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) دانلود فایل پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) منبع: مخبری، عادل، درتاج، فریبا، دره کردی، علی، (۱۳۹۰)، بررسی شاخص های روا نسنجی و هنجاریابی پرسشنامه توانایی حل مسأله اجتماعی، فصلنامه…

 • پاورپوینت بررسی خصوصیات حوزه های آبریز ایران

  آبریز ایران,بررسی خصوصیات حوزه های آبریز ایران,پاورپوینت بررسی خصوصیات حوزه های آبریز ایران,تحقیق بررسی خصوصیات حوزه های آبریز ایران,خصوصیات حوزه,دانلود پاورپوینت بررسی خصوصیات حوزه های آبریز ایران,مقاله بررسی خصوصیات حوزه های آبریز ایران دانلود فایل پاورپوینت بررسی خصوصیات حوزه های…

 • دانلود ترجمه مقاله خالص سازی (تخلیص) DNA از سلولهای زنده

  ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش,دانلود ترجمه مقاله خالص سازی (تخلیص) DNA از سلولهای زنده,مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش دانلود فایل نمونه ترجمه مهندس ژنتیکی، در زمان­های مختلف، نیاز به حداقل سه نوع مجزای…

 • پروژه آمار رابطه دروس تفهیمی و حفظی

  پروژه آمار رابطه دروس تفهیمی و حفظی دانلود فایل با جداول فراوانی و نمودارهای دایره و میله ای ... خلاصه: دانش آموزان معتقداند كسانی كه در دروس تفهیمی موفق هستند در دروس حفظی نیز موفق خواهند بود در این پروژه…

 • مقاله برخورد یا گفتگوی تمدنها

  برخورد یا گفتگوی تمدنها,پایان نامه برخورد یا گفتگوی تمدنها,پروژه برخورد یا گفتگوی تمدنها,دانلود مقاله برخورد یا گفتگوی تمدنها,مقاله برخورد یا گفتگوی تمدنها,نظریه برخورد تمدنها دانلود فایل برخورد یا گفتگوی تمدنها در 39 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت…

 • پروژه بررسی تبلیغاتی شرکت طوس طیف

  پایان نامه بررسی تبلیغاتی شرکت طوس طیف,پروژه بررسی تبلیغاتی شرکت طوس طیف,تبلیغات,تحقیق بررسی تبلیغاتی شرکت طوس طیف,دانلود پایان نامه بررسی تبلیغاتی شرکت طوس طیف,شرکت,طوس طیف,مقاله بررسی تبلیغاتی شرکت طوس طیف دانلود فایل پروژه بررسی تبلیغاتی شرکت طوس طیف در 208…

 • پایان نامه بیماری های گیاهان زراعی

  بررسی بیماری های گیاهان زراعی,بیماری های گیاهان زراعی,پایان نامه بیماری های گیاهان زراعی,پروژه بیماری های گیاهان زراعی,تحقیق بیماری های گیاهان زراعی,درباره بیماری های گیاهان زراعی دانلود فایل پایان نامه بیماری های گیاهان زراعی v    گندم v    جو v    برنج v   …