پروژه کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم

پروژه کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم,پروژه کارافرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم,توجیه اقتصادی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومین,دانلود پروژه کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم,دانلود کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم,طرح توجیه فنی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم,طرح توجیهی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم,کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم

دانلود فایل

پروژه کارآفرینی  کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم در 66 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه طرح :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 نام کامل طرح و محل اجرای آن :……………………………………………………………………………………………………………… 8 محل اجرا :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مشخصات متقاضیان :………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 دلایل انتخاب طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 وضعیت و میزان اشتغالزایی :………………………………………………………………………………………………………………….. 10 تاریخچه و سابقه مختصر طرح :……………………………………………………………………………………………………………… 10 نام و کد محصولات………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 دسته بندی محصول………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 شماره تعرفه گمرکی………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 شرایط واردات محصول…………………………………………………………………………………………………………………………. 12 بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول……………………………………………………………………………………….. 12 بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول……………………………………………… 12 بررسی قیمتهای داخلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 قیمت های جهانی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 معرفی موارد مصرف وکاربرد محصولات………………………………………………………………………………………………… 13 کاربرد در صنعت خودرو……………………………………………………………………………………………………………………….. 14 کاربرد در ساخت قطعات ماشین آلات صنعتی………………………………………………………………………………………… 14 کاربرد در ماشینهای اداری……………………………………………………………………………………………………………………… 15 کاربرد در لوازم خانگی………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 کاربرد متفرقه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول…………………………………………………… 15 کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول……………………………………………………………………………….. 16 کشورهای تراز اول تولیدکننده انواع خودرو……………………………………………………………………………………………… 16 کشورهای عمده تولیدکننده ماشین آلات صنعتی………………………………………………………………………………………. 17 ذیلا” کشورهای عمده تولیدکننده ماشینآلات صنعتی معرفی شده است :……………………………………………………. 17 معرفی شرایط صادرات………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات در کشور……………………………………………………………………………. 19 نگاهی به راندمان تولید )درصد استفاده از ظرفیت اسمی( در واحدهای تولیدی فعال…………………………………… 19 بررسی روند تولید واقعی قطعات صنعتی به روش دایکاست در کشور……………………………………………………….. 20 بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال……………………………………………………………………………………… 21 فرایند تولید قطعات به روش دایکاست به صورت زیر است:…………………………………………………………………….. 21 پیشبینی عرضه در بازار آینده کشور………………………………………………………………………………………………………… 22 الف ( پیشبینی عرضه واحدهای فعال………………………………………………………………………………………………………. 22 ب ( پیشبینی عرضه واحدهای در حال ایجاد……………………………………………………………………………………………. 22 با توجه به جدول بالا ، ظرفیت طرح های در حال ایجاد که در آینده به ظرفیت نصب شده کشور اضافه خواهد شد، به صورت زیر قابل پیش بینی است:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال  1385…………………………………………………. 23 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون……………………………………………………………………………………….. 24 برآورد میزان مصرف قطعات در صنایع خودروسازی……………………………………………………………………………….. 25 الف(  برآورد میزان مصرف در هر خودرو )واحد خودرو(………………………………………………………………………… 25 میزان مصرف قطعات آلومینیومی در هر خودرو 11,2 درصد وزن آن برآورد گردید . لذا بر حسب ماهیت این قطعات تقسیم بندی زیر در مورد آنها قابل انجام می باشد  :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 ب(  برآورد تعداد خودروی تولید شده در کشور……………………………………………………………………………………… 26 برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو……………………………………………………………………… 28 توضیح : در جدول بالا :………………………………………………………………………………………………………………………… 29 برآورد میزان مصرف غیر خودروئی قطعات دایکاست……………………………………………………………………………… 30 جمع بندی میزان مصرف کل قطعات دایکاست در کشور………………………………………………………………………….. 30 جمع بندی میزان مصرف داخل قطعات دایکاست در صنعت خودرو…………………………………………………………. 31 بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال 1385…………………………………………………………………. 31 صادرات قطعات خودرو………………………………………………………………………………………………………………………… 31 صادرات قطعات دایکاست غیر خودروئی……………………………………………………………………………………………….. 32 بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم……………………………………………………… 33 برآورد میزان تقاضای بازار خودروئی در آینده…………………………………………………………………………………………. 33 الف(  پیشبینی تقاضا در بازار خودروسازان……………………………………………………………………………………………… 33 ب(  بازار خدمات پساز فروش خودرو……………………………………………………………………………………………………. 33 برآورد میزان تقاضای بازار غیرخودروئی در آینده……………………………………………………………………………………. 34 جمع بندی پیش بینی تقاضای بازار داخل در آینده…………………………………………………………………………………… 34 برآورد قابلیت صادرات در آینده…………………………………………………………………………………………………………….. 35 برآورد تقاضای کل…………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری بازار 36 بررسی اجمالی تکنولوژی و روش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها……………………………… 36 بررسی روش تولید دایکاست………………………………………………………………………………………………………………….. 36 روش تولید قطعات آلومینیومی از طریق ریختگری تحت فشار )دایکاست( را میتوان به صورت زیر نمایش داد: 36 شرحی بر فعالیتهای مختلف فرایند تولید…………………………………………………………………………………………………. 37 ذوب شمش آلومینیوم در کوره……………………………………………………………………………………………………………….. 37 انتقال مذاب آلومینیوم به ماشین دایکست………………………………………………………………………………………………… 37 پرس)تزریق( آلومینیوم مذاب به داخل قالب…………………………………………………………………………………………….. 37 خارج کردن قطعه از قالب و تریم آن……………………………………………………………………………………………………….. 37 ماشینکاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38 مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان……………………………………………………………………. 38 روش تولید با روش های تولید مورد استفاده در سایر کشورها مورد مقایسه قرار گیرد نتایج زیر حاصل خواهد شد :    38 تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در تولید محصول………………………………………………………………. 39 با عنایت بر شرح ارائه شده تکنولوژی، نقاط قوت و ضعف آن در جدول زیر جمعبندی شده است :……………. 39 مجوز های قانونی :………………………………………………………………………………………………………………………………… 39 مراحل صدور جواز تاسیس :………………………………………………………………………………………………………………….. 39 شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس………………………………….. 40 1-   اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 40 2-   اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………………. 40 مدارك مورد نیاز:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40 اصلاحیه جواز تاسیس :…………………………………………………………………………………………………………………………. 41 تعریف:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41 صدور پروانه بهره برداری :……………………………………………………………………………………………………………………. 42 مراحل صدور توسعه طرح :……………………………………………………………………………………………………………………. 42 فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43 روش انجام کار……………………………………………………………………………………………………………………………………… 43 گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه :………………………………………….. 44 جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :………………………………………………………………………………. 44 فهرست تجهیزات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها :……………………………………………………………………………………. 44 مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :……………………………………………………….. 45 روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت جذب مشتریان………………………………………………………………………………….. 46 برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح……………………………………………………………………………………………………… 46 لحاظ کردن نقطه سربسر تولید………………………………………………………………………………………………………………… 46 لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار……………………………………………………………………………………………………….. 46 پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح…………………………………………………………………………………………………. 47 انتخاب محل اجرای یک طرح تولیدی عموماً براساس معیارهای زیر صورت می گیرد :………………………………. 47 بازارهای فروش محصول……………………………………………………………………………………………………………………….. 47 الف ( بازار خودروسازان………………………………………………………………………………………………………………………… 48 بازار تولید کنندگان لوازم خانگی و ماشین آلات صنعتی…………………………………………………………………………… 48 بازار تأمین مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………… 48 احتیاجات و نیازمندیهای دیگر طرح……………………………………………………………………………………………………….. 49 امکانات زیر بنایی مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………… 49 حمایت های خاص دولتی………………………………………………………………………………………………………………………. 49 با جمعبندی مطالعات مکانیابی، محل اجرای مناسب اجرای طرح در جدول زیر آمده است………………………… 50 وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی………………………………………………………………………………………………. 50 حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی…………………………………………………………………….. 50 حمایت های مالی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51 فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52 امور مالی طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………… 52 سرمایه گذاری ثابت طرح :…………………………………………………………………………………………………………………….. 53 خرید دفتر کار :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53 هزینه زمین :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 53 هزینه محوطه سازی :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 54 هزینه ساختمان سازی:…………………………………………………………………………………………………………………………… 54 هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی :………………………………………………………………………………………………………. 55 تجهیزات مورد نیاز :……………………………………………………………………………………………………………………………… 55 تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی…………………………………………………………………………………………………………… 56 وسایل اداری و خدماتی…………………………………………………………………………………………………………………………. 56 وسایط نقلیه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57 هزینه های قبل از بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………….. 57 هزینه های پیش بینی نشده…………………………………………………………………………………………………………………….. 57 جدول هزینه های ثابت طرح :………………………………………………………………………………………………………………… 58 مواد اولیه  :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58 برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن…………………………………………………………………………. 58 معرفی نوع ماده اولیه عمده…………………………………………………………………………………………………………………….. 58 معرفی منابع تأمین مواد اولیه………………………………………………………………………………………………………………….. 59 برآورد قیمتهای مواد اولیه مصرفی………………………………………………………………………………………………………….. 59 برآورد میزان مصرف سالانه مواد اولیه…………………………………………………………………………………………………….. 59 بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده………………………………………….. 60 انرژی مصرفی سالیانه :………………………………………………………………………………………………………………………….. 61 بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح……………………………………………………………………………….. 61 برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن……………………………………………………………………………………………… 61 برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن………………………………………………………………………………………………. 61 برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن……………………………………………………………………………. 62 برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن…………………………………………………………………. 62 برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………. 62 نیازمندی طرح به راه را میتوان در حالت زیر مورد بررسی قرار داد  :……………………………………………………….. 63 عبور و مرور کامیونهای حامل مواد اولیه و محصول………………………………………………………………………………….. 63 عبور و مرور کارکنان……………………………………………………………………………………………………………………………… 63 سایر امکانات مانند راهآهن، فرودگاه و بندر……………………………………………………………………………………………. 63 فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64 جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………… 64 نتایج حاصله از اجرای طرح :…………………………………………………………………………………………………………………. 65 الف – با عنایت بر مطالعات صورت گرفته، نتیجه گیری میشود که احداث واحدهای جدید تولید قطعات دایکاست در کشورتوجیه ناپذیر می باشد که دلایل آنرا می توان بصورت زیر بیان کر د:………………………………………………………………………………………………. 65 ب – در صورتیکه مجری طرح از توانائی ها و مزیت های زیر برخوردار باشد ، می تواند طرح را در ظرفیت پیشنهادی و با اهدف صادرات انجام دهد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65 خلاصه طرح : در این طرح به بررسی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .  مقدمه : مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد. گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید قطعات صنعتی از طریق ریختگری تحت فشار آلومینیوم می باشدکه در قالب متدولوژی علمی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد . نام کامل طرح و محل اجرای آن : تولید ریخته گری تحت فشار آلومینیوم ب(  برآورد تعداد خودروی تولید شده در کشور مجموعه خودروهای تولید داخل کشورمان را میتوان از نگاه مصرف قطعات تولید داخل در ساخت آنها، به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد: گروه اول : این گروه از خودروها بخش عمده قطعات مصرفی در تولید خودرو را از سازندگان داخلی تأمین مینمایند و درصد کمی قطعات وارداتی در ساخت این گروه از خودروها کاربرد دارد. بخش عمده خودروهای تولیدی گروه ایران خودرو و سایپا در این گروه قرار دارند. گروه دوم: در این گروه از خودروهای تولید داخل، آن دسته از خودروها قرار دارند که تولید آنها در کشور با تعداد پایین صورت می گیرد و لذا داخلی کردن تولید قطعات آنها از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نمی باشد. از طرف دیگر برخی خودروها علاوه بر تیراژ پایین تولید در گروه خودروهای لوکس نیز طبقه بندی می شوند و لذا تولید داخل قطعات آنها صرف اقتصادی ندارد. باتوجه به مطالب ذکر شده می توان گفت که در مورد نیاز صنایع خودروسازی کشورمان به قطعات ساخت داخل، تنها میتوان به حجم تولید دو شرکت اصلی ایران خودرو و سایپا به عنوان بازار مصرف کننده قطعات خودرو استناد کرد. در جدول زیرآمار تولید انواع خودرو در کشورمان آورده شده است. پیشتر اشاره گردید که مصرف قطعات تولید داخل صرفاً در مورد خودروهایی میباشد که دارای تعداد تولید بالا در کشور میباشند که این امر در مورد خودروهای سواری و وانت تولیدی دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا و همچنین بخشی از خودروهای نیمه سنگین و سنگین صادق میباشد و لذا سایر خودروهای تولید داخل )سواری – سنگین – نیمه سنگین( از قطعات تولید داخل استفاده نکرده بلکه خودروسازان اقدام به واردات مجموعه های خودرو می نمایند که قطعات مورد مطالعه نیز در دل مجموعه های فوق قرار دارند. از اینرو در اینجا تولید خودروهای سواری و وانت بعنوان خودرو های استفاده کننده از قطعات دایکاست آلومینیوم ساخت داخل در نظر گرفته خواهد شد که در این رویکرد سهم آن دسته از خودروهای سواری که از قطعات تولید داخل استفاده نمی کنند با سهم خودروهای سنگین که از قطعات ساخت داخل استفاده می نمایند تحاتر شده است .

 • گزارش کارآموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات

  پشتیبانی فنی,دانلود گزارش کارآموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات,سوییچ,کاراموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات,کارورزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات,گزارش کارآموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات,گزارش کاراموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات,مخابرات,واحد دانلود فایل گزارش کارآموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات…

 • نقش هنرستانهای کشاورزی درتوسعه و پیشبرد کشاورزی منطقه رباط کریم

  پایان نامه کارشناسی ارشد (MA),گرایش برنامه ریزی روستایی,نقش هنرستانهای کشاورزی درتوسعه,نقش هنرستانهای کشاورزی درتوسعه و پیشبرد کشاورزی منطقه رباط کریم دانلود فایل پایان نامه کارشناسی ارشد « M.A » گرایش : برنامه ریزی روستایی نقش هنرستانهای کشاورزی درتوسعه  و پیشبرد…

 • گزارش کاراموزی تاسیسات موتورخانه و پمپ های ابرسانی

  پمپ های ابرسانی,تاسیسات,دانلود گزارش کارآموزی تاسیسات موتورخانه و پمپ های ابرسانی,کاراموزی تاسیسات موتورخانه و پمپ های ابرسانی,کارورزی تاسیسات موتورخانه و پمپ های ابرسانی,گزارش کاراموزی تاسیسات موتورخانه و پمپ های ابرسانی,موتورخانه دانلود فایل گزارش کاراموزی تاسیسات موتورخانه و پمپ های ابرسانی…

 • پایان نامه مکان یابی و نقشه سازی همزمان با استفاده از ترکیب اطلاعات سنسوری

  پایان نامه مکان یابی و نقشه سازی همزمان با استفاده از ترکیب اطلاعات سنسوری دانلود فایل پایان نامه مکان یابی و نقشه سازی همزمان با استفاده از ترکیب اطلاعات سنسوری چکیده یکی از مهمترین مسائل مطرح در ربات های متحرک…

 • پاورپوینت ریسک های مسئولیت

  اقسام مسئولیت مدنی,انواع مسئولیت مدنی,پاورپوینت ریسک های مسئولیت,تعریف مسئولیت مدنی,دانلود پاورپوینت ریسک های مسئولیت,مسئولیت حقوقی,مسئولیت کیفری,مسئولیت مدنی,مسئولیت مدنی دولت و کارمندان دولت و شهرداری ها,مسئولیت مدنی کارفرمایان,مسئولیت مدنی مالکان وسایل نقلیه موتوری زمینی,مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل,مسئولیت مدنی متصدیان…

 • دانلود فایل اکسل داده های شاخص قیمت وزنی ارزشی بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی خردادماه 95

  دانلود داده های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,دانلود فایل اکسل داده های شاخص قیمت وزنی ارزشی بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی خردادماه 95 دانلود فایل عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص…

 • کارتحقیقی -آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان وراهکارهای پیشگیری

  بررسی آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان وراهکارهای پیشگیری,تحقیق آسیب شنا,کارتحقیقی -آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان وراهکارهای پیشگیری,کارتحقیقی آسیب شناسی پدیده مجرمانه نوجوانان دانلود فایل کارتحقیقی -آسیب شناسی پدیده مجرمانه  در بین نوجوانان…

 • پرسشنامه قدرت تخیل

  پرسشنامه قدرت تخیل دانلود فایل پرسشنامه قدرت تخیل مقدمه : کلمۀ تخیل دقیقاً به توانایی ما در تشکیل تصاویر ذهنی اشاره دارد. در واقع به علت خاصی که تعداد معدودی از روانشناسان قادر به درک آن هستند ، هرکسی، توانایی…

 • پایان نامه بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی شهر نیشابور

  پایان نامه بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی شهر نیشابور,پروژه بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی شهر نیشابور,تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه…

 • جوشكاری با قوس الكتریكی دستی (SMAW)

  جوشكاری با قوس الكتریكی دستی (SMAW) دانلود فایل جوشكاری با قوس الكتریكی دستی (SMAW) فهرست مقدمه چگونه این فرآیند كار می كند ؟ ولتاژ و شدت جریا ن جوشكاری طول قوس انتخاب الكترود برای جوشكاری با قوس الكتریكی دستی (SMAW)…

 • پایان نامه نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نظریه های مربوط به ان

  پایان نامه نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نظریه های مربوط به ان دانلود فایل پایان نامه نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نظریه های مربوط به ان مقدمه:  یکی از مسائل بسیار مهم و در خور توجهی که در…

 • گزارش کارآموزی کنسرو سازی

  گزارش کارآموزی کنسرو سازی دانلود فایل گزارش کارآموزی کنسرو سازی مقدمه ماهی از جمله محصولات با ارزش دریایی است كه نسبت به فساد حساس بوده و دذر اثر رشد و تگثیر باكتری ها سریعا" فاسد و غیر قابل مصرف می…

 • مقاله بررسی تأثیر موسیقی نظامی بر موسیقی ملی ایران

  پروژه بررسی تأثیر موسیقی نظامی بر موسیقی ملی ایران,تحقیق بررسی تأثیر موسیقی نظامی بر موسیقی ملی ایران,دانلود تحقیق بررسی تأثیر موسیقی نظامی بر موسیقی ملی ایران,مقاله بررسی تأثیر موسیقی نظامی بر موسیقی ملی ایران دانلود فایل مقاله بررسی تأثیر موسیقی…

 • پاورپوینت فاز

  پاورپوینت فاز دانلود فایل پاورپوینت فاز اسلاید یک فاز sh2oh(shoh)4ch2oh فاز به حالت یک ماده گفته می‌‌شود. منظور از فاز در فیزیک زاویه می‌باشد. اسلاید دو به قسمتی همگن (هموژن) و مشخص از یک ماده که در آن خواص فیزیکی و…

 • پاورپوینت بلوغ

  پاورپوینت بلوغ,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت بلوغ,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت بلوغ  —نوجوانی، بلوغ و جوانی دوران حساس زندگی هر فردهستند. دوران نوجوانی زمانی…

 • نقشه GIS زمین شناسی چهارمحال بختیاری

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,نقشه GIS,نقشه GIS زمین شناسی چهارمحال بختیاری دانلود فایل دانلود نقشه GIS زمین شناسی چهارمحال بختیاری

 • چگونه می توانم با استفاده از انواع فعالیت های جذاب، خط نوشتاری "زهرا"را بهبود بخشم

  چگونه می توانم با استفاده از انواع فعالیت های جذاب، خط نوشتاری "زهرا"را بهبود بخشم,خط نوشتاری زهرارا بهبود بخشم دانلود فایل چکیده ادبیات و پیشینه ی تحقیق آموزش درست نویسی گردآوری اطلاعات تجزیه و تحلیل داده ها ارائه ی راهکارهای…

 • ترجمه مقاله مسیریابی چندمسیره¬ی دینامیکی برای MANETها – یک روش تطبیقی QoS

  ترجمه مقاله مسیریابی چندمسیره¬ی دینامیکی برای MANETها – یک روش تطبیقی QoS دانلود فایل ترجمه مقاله مسیریابی چندمسیره¬ی دینامیکی برای MANETها – یک روش تطبیقی QoS چکیده MANET مجموعه­ای از ایستگاه­های موبایل بی­سیم است که تعداد محدودی منابع دارد که…

 • سازهای بادی

  ساز بادی,ساز زهی,سازهای بادی دانلود فایل سازهای بادی انواع مختلفی از سازهای به کار رفته در موسیقی های ملل مختلف جهان از جمله ایران و انواع متنوع تر آنها که در موسیقی غربی و بیشتر به صورت دسته جمعی در…

 • کتاب اصول حسابداری 1 بصورت پاورپوینت

  اصول حسابداری 1,کتاب اصول حسابداری 1,کتاب اصول حسابداری 1 بصورت پاورپوینت دانلود فایل کتاب اصول حسابداری 1 بصورت پاورپوینت در 438 اسلاید فهرست تاریخچه ، تعاریف و مفاهیم اساسی      فصل اول صورتهای مالی      فصل دوم تجزیه و تحلیل و ثبت…

 • پاورپوینت تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر

  آنالیز نقطه سر به سر خطی,آنالیز نقطه سر به سر غیر خطی,انواع هزینه های تولید,بالا بردن قیمت فروش هر واحد,پاورپوینت تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر,دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر,راه های پایین آوردن نقطه سر…

 • پاورپوینت نمایش مجموع ها با درخت

  پاورپوینت نمایش مجموع ها با درخت دانلود فایل پاورپوینت نمایش مجموع ها با درخت این مجموعه یکی از بهترین نمونه کارهای انجام شده در زمینه نمایش مجموع ها آن هم به شکل درختی میباشد که در این فایل به صورت…

 • تحقیق عالم برزخ از دیدگاه اسلام

  تحقیق اندیشه اسلامی,تحقیق تاریخ اسلام,تحقیق درس اندیشه اسلامی,تحقیق درس تاریخ اسلام,تحقیق درس معارف اسلامی,تحقیق دروس عمومی,تحقیق عالم برزخ از دیدگاه اسلام,تحقیق معارف اسلامی,دانلود تحقیق اندیشه اسلامی,دانلود تحقیق دروس عمومی,عالم برزخ,عالم برزخ از دیدگاه اسلام دانلود فایل تحقیق عالم برزخ از…

 • طرح توجیهی تولید تابلو فرش تمام ابریشم

  د,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود طرح توجیه فنیمالی و اقتصادی تولید تابلو فرش تمام ابریشم با ظرفیت 60 تخته در سال,دانلود طرح توجیهی تولید تابلو فرش تمام ابریشم,دانلود فایل,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,طرح توجیهی تولید…

 • مقاله هندبال و قوانین آن

  مقاله قوانین هندبال,مقاله هندبال,مقاله هندبال و قوانین آن دانلود فایل قسمتی از متن ابتدایی و انتهایی مقاله:  قانون (1) زمین بازی  (1:1) زمین بازی، محوطه ای است به شکل مستطیل که طول آن 40 و عرض آن 20 متر می…

 • هویت ملی و جهانی شدن

  هویت ملی و جهانی شدن دانلود فایل هویت ملی و جهانی شدن نوع تعامل و در نهایت تطابق با جهانی شدن بدون تردید مهم ترین چالش كشورهای در حال توسعه در نظام بین الملل فعلی است. این پدیده پیچیده كه…

 • اجرای ساختمان فلزی گزارش كارآموزی

  اجرای ساختمان فلزی,اجرای ساختمان فلزی گزارش كارآموزی,گزارش كارآموزی دانلود فایل اجرای ساختمان فلزی گزارش كارآموزی  چکیده: در تنظیم مطالب، کوشش شده است که مطالب یک ترتیب منطقی داشته باشد و هر مطالب مقدمه ای برای مطالب بعد و مکمل مطالب…

 • پروژه حسابداری اداره اماکن

  پایان نامه حسابداری اداره اماکن,پروژه حسابداری اداره اماکن,حسابداری اداره اماکن,دانلود حسابداری اداره اماکن دانلود فایل پروژه حسابداری اداره اماکن قسمتی از متن: دولت وحسابداری : بطوری که گفته شد از گذشته دور ، نیاز حکومتها به اطلاعات مالی بویژه نگاهداری…

 • حل تمرین فصول اول، دوم و سوم درس آمار و احتمالات مهندسی برای دمای ماه ها

  آمار و احتمالات مهندسی,حل تمرین فصول اول، دوم و سوم درس آمار و احتمالات مهندسی برای دمای ماه ها,دانلود پروژه حل تمرین فصول اول، دوم و سوم درس آمار و احتمالات مهندسی برای دمای ماه ها دانلود فایل دانلود پروژه…

 • دانلود پاورپوینت خودپنداری

  اهمیت مفهوم خود و خود پنداره,تفاوت عزت نفس با خود پنداره,خودپنداره قوی از عوامل پیروزی كارآفرینی,دانلود پاورپوینت خودپنداری,رهنمود های عملی برای ارتقای مفهوم « خود »,شكل گیری خود و خود پنداره,علل پیدایش پدیده خود و خود پنداره,مفهوم خود,مفهوم خود پنداره,ناهمخوانی…

 • سرشت پویای محیط امروزی سازمانها

  استراتژیهای رویارویی با تحول های سیاسی محیط,الگوی همسازی با محیط,تحول های اقتصادی,تحول های تكنولوژی,تحول های سیاسی,تحول های فرهنگیاجتماعی,سرشت پویای محیط امروزی سازمانها,سطح برجسته محیط درون سازمان,نیروهای محیطی مؤثر بر فعالیت سازمان دانلود فایل سرشت پویای محیط امروزی سازمانها عنوان: دانلود…

 • پایان نامه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

  پایان نامه عوامل رفع مسئولیت کیفری,پایان نامه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء,رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء,عوامل رفع مسئولیت کیفری,عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء دانلود فایل پایان نامه عوامل رفع…

 • دانلود پاورپوینت گزارشگری مالی نوین در بخش عمومی

  تاثیر ویژگیهای محیطی فعالیت بر گزارشگری مالی,جایگاه تئوری وجوه در گزارش,چارچوب نظری و اصول پذیرفته شده گزارشگری مالی,دانلود پاورپوینت اماده ارائه کلاسی درس حسابداری دولتی و حسابداری دولتی پیشرفته,دانلود پاورپوینت گزارشگری مالی نوین در بخش عمومی,مزایای مبنای تعهدی کامل یا…

 • لعاب کاری روی فلز

  پروژه لعابکاری روی فلز,تحقیق پوشش دادن لعاب,تحقیق تولید و ساخت لعاب,تحقیق سیر تکاملی لعاب,تحقیق لعاب کاری,تحقیق لعابکاری روی فلز,لعاب کاری روی فلز دانلود فایل  لعاب کاری روی فلز در 75 صفحه ورد قایل ویرایش با فرمت doc مقدمه     پیشرفت…

 • مطالعه ریزساختار آلیاژهای نانوكریستال Al-Ti تركیب شده بوسیله ball mill در اتمسفر هیدروژن و اكستروژن گرم آن

  مطالعه ریزساختار آلیاژهای نانوكریستال Al-Ti تركیب شده بوسیله ball mill در اتمسفر هیدروژن و اكستروژن گرم آن دانلود فایل مطالعه ریزساختار آلیاژهای نانوكریستال Al-Ti تركیب شده بوسیله ball mill در اتمسفر هیدروژن و اكستروژن گرم آن مقدمه جزئیات آزمایشات اكستروژن…