پژوهش ارتباط ورزش با ماساژ

پژوهش ارتباط ورزش با ماساژ

دانلود فایل

پژوهش ارتباط ورزش با ماساژ فهرست مطالب مقدمه………………………………… – چرا ماساژ…………………………….. 1 فصل اول تعاریف: تعریف ماساژ…………………………… 3 تعریف ماساژ كودك………………………. 7 تعریف ماساژ درمانی…………………….. 8 تعریف حركت درمانی……………………… 9 تعریف تربیت بدنی سنتی………………….. 11 تعریف بازتاب درمانی……………………. 15 فصل دوم بخش اول: دیدگاههای حركت درمانی………………….. 18 بخش دوم: نظریه ها، نظامها و تكنیكهای ویژه………… 22 ماریامونته سوری……………………….. 22 ژان پیاژه…………………………….. 23 ب.اف.اسكینر…………………………… 24 بخش سوم: تربیت بدنی……………………………. 24 رادولف لابان و تربیت حركتی………………. 25 موسكاموستون- از دستور تا كشف……………. 27 فصل سوم بخش اول: انواع حركت درمانی……………………… 29 حركت فعال…………………………….. 29 حركات غیرفعال…………………………. 29 بخش دوم: انواع حركات ماساژ……………………… 33 انواع نوازش كردن (استروك)………………. 34 فشردن (نیدینگ)………………………… 38 ضربه زدن (پركاشن)……………………… 41 حركات لرزشی…………………………… 42 ممنوعیتهای ماساژ………………………. 43 فصل چهارم بخش اول: رفتار حركتی…………………………… 45 علل خامی حركتی………………………… 46 عوامل روانی اجتماعی و خام حركتی جسمانی…… 48 بدكاركردیهای مغزی……………………… 49 مشكلات استخوانی و نابهنجاریهای اسكلتی…….. 55 نشانگان كودك خام حركت………………….. 56 فصل پنجم بخش اول: رویكردهای درمانی استاندارد برای بهبود بدكاركردی حركتی  60 آرامش دهی…………………………….. 60 آمادگی جسمانی…………………………. 60 نیرومندی……………………………… 60 انعطاف پذیری مفصل……………………… 60 مقاومت عضلانی………………………….. 60 مقاومت قلبی- ریوی……………………… 60 هماهنگی………………………………. 60 وضعیت بدنی……………………………. 60 بخش دوم: تاثیر ورزش و فعالیتهای بدنی بر روی اعصاب…. 62 حركت درمانی در اختلالات روحی و روانی………. 63 حركت درمانی و فیزیوتراپی در ناراحتیهای عصبی. 66 شیاتزو (طب سوزنی)……………………… 67 روش درمان در شیاتزو……………………. 68 آب درمانی و حمام درمانی………………… 69 دست درمانی یا درمان با دست “Manual Yheropy”…… 70 فصل ششم بخش اول: ماساژ، حركت و تحرك…………………….. 72 چرا تماس اهمیت دارد……………………. 74 بخش دوم: روغن های اصلی ماساژ……………………. 76 روغن بذر انگور………………………… 76 روغن بادام شیرین………………………. 77 روغن نارگیل…………………………… 77 بخش سوم: روغنهای اصلی………………………….. 78 اسطو خودوس انگلیسی…………………….. 79 بابونه……………………………….. 79 درخت چای……………………………… 80 رز…………………………………… 80 كندر…………………………………. 80 مر (نوعی صمغ)…………………………. 80 فصل هفتم بخش اول: آماده شدن برای شروع مراحل ماساژ…………. 82 مراحل ماساژ…………………………… 82 چگونه ماساژ به بدن كمك می كند…………… 83 اثرات ماساژ بر دستگاههای مختلف بدن………. 84 شل شدن بدن و بهبود گردش خون…………….. 85 بخش دوم: انواع درمان…………………………… 86 درمان سوئدی…………………………… 86 ماساژ درمانی شرقی……………………… 87 درمان بیماری های استخوانی………………. 88 ماساژ درمانی عصبی عضلانی………………… 89 رایحه درمانی………………………….. 89 بخش سوم: ماساژ نشسته چیست؟……………………… 90 فصل هشتم بخش اول: درك هندشیاتسو…………………………. 100 آمادگی برای استفاده از شیاتسو به عنوان یك درمان    100 نصف النهار، تی‌سو‌بو، كیو و جیتسو…………. 101 تی‌سو‌بو……………………………….. 102 كیو و جیتسو…………………………… 102 جدول نقاط فشاری مورد استفاده در ماساژ شیاتسو 103 درك مراحل اساسی ماساژ برای شیاتسو……….. 104 بخش دوم: درك بازتاب شناسی………………………. 105 روشهای آرام سازی مورد استفاده در بازتاب شناسی 106 استفاده از روشهای Basic Holding (تماس با كف دست). 107 استفاده از روشهای Basic Finger (بر اساس انگشت)… 108 فصل نهم ترجمه مقالات اینترنتی مقاله A: بررسی مدارك موجود در اثر گذاری، بی خطری و هزینه طب سوزنی، ماساژ درمانی و اشعه درمانی در درمان درد ستون فقرات 110 مقاله B: رایحه درمانی و ماساژ مدارك ساندرا با كل بی خطری و كارآمدی استفاده از رایحه درمانی و ماساژ را توسط پرستاران كودكان بررسی می كند125 مقاله C: آیا ماساژ درمانی در درمان استرس موثر است؟ 136 فصل دهم فهرست منابع فارسی و انگلیسی و اینترنتی منابع فارسی و انگلیسی………………….. 140 منابع اینترنتی………………………… 140 ======================= بخشهایی از متن: مقدمه: چرا ماساژ؟ ماساژ برای خانواده و دوستان شما، مادر بزرگها، كودكان و برای تمام كسانی است كه دوستشان دارید. ماساژ از لحاظ جسمی برای كمك به اشخاص و مراقبت از آنها و به طور كلی برای تمام افرادی است كه احساس می كنید می توانید با آنها در عمل مراقبت جسمی شریك شوید. ویژگی خاص ماساژ، در برقراری ارتباط بدون كلامی است كه در ذات خود، عملی غیرعادی نیست. برای مثال، ما اغلب سعی می كنیم كسانی كه در اطرافمان زندگی می‌كنند، بدانند دوستشان داریم؛ با آنها همدردی می كنیم و قدرشان را می دانیم. وقتی فردی برای اولین بار به خوبی ماساژ داده می شود، وارد نوعی حالت جسمی- روانی می‌گردد كه توصیف آن مشكل است. همچون لحظه وارد شدن به اتاقی كه در آن تا به آن لحظه، قفل و از دید پنهان بوده است. كسانی با این حالت آشنا هستند كه نوعی از مدیتیشن روزانه را تمرین می كنند. هرچند لزومی ندارد كه ماساژ دهنده در این مرحله توقف كند. او هرچه بیشتر بتواند آگاهی رو به افزایش ماساژ گیرنده را دریابد، به همان میزان می تواند نیروی درونی و تجربه اش را منتقل كند. كمترین تماس، تبدیل به بیان می شود؛ مانند طرحی با قلمی مناسب روی كاغذ حساس. پس ماساژ، القا كننده اعتماد، یكدلی و احترام، بدون به زبان آوردن سخن و به وسیله حسی صرفاً جسمی است. زیرا این لحظات می توانند با احساسی از كمال بیان شوند و هرگز، هیچ كلامی با آن برابری نخواهد كرد. براین اساس، ماساژ عملی ساده است كه ما را به درون خویش نزدیكتر می سازد. دستهای شما قادرند این احساس را به دیگران منتقل كنند. یاد بگیرید به نیروی دستهایتان اعتماد كنید. آنها زودتر و بهتر از هر كسی به شما خواهند آموخت كه ماساژ چیست. (داونینك، 1377، ص1) فصل اول تعاریف ماساژ حركت درمانی تربیت بدنی سنتی بازتاب درمانی تعریف ماساژ ماساژ یكی از قدیمی ترین، مفیدترین و آسانترین نوع درمان برای تسكین درد و سایر نشانه های بیماری و آسیب است. از این روش درمانی به كرات برای افزایش گردش خون به یك قسمت مبتلا، كمك به تخلیه ترشحات ناحیه دیگر، شل كردن عضلات و كم كردن احتمال تحلیل رفتن عضلانی استفاده می شود. ماساژ همچنین در درمان آرتریت ها، پیچ خوردگی ها، كبودی ها و درد ناشی از كشش ساكرو ایلیاك و در بسیاری از حالات ارتوپدی از جمله مشكلات كمر مفید است. در ماساژ درمانی، حركات منظم با استفاده از اعمال فشار و مشت و مال دادن به كار می رود. بنابراین، فقط باید توسط یك فرد تعلیم دیده حرفه ای انجام شود…. رویكرد تعادلی در تربیت بدنی تمام رویكردهای موجود در تربیت بدنی تنها زمانی مفید خواهند بود كه به صورت حرفه ای آموزش داده شوند. در عین حال، ما معتقدیم كه رویكرد تعادلی در تربیت بدنی ابتدایی شامل تربیت حركتی، آموزش ادراكی- حركتی و رویكرد سنتی است (آرنهایم و پستولسی، 1973). در این رویكرد، كودكان 3 تا 5 ساله در سطح I از 35% انواع فعالیتهای حركتی و آموزشی ادراكی- حركتی، 45% خودسنجی، 15% حركات موزون و 5% فعالیتهای بازی گونه بیشترین استفاده را خواهند برد. تاكید سطح I بر رشد حركتی است كه در آن روابط فضایی و تن آگاهی رشد می‌كند. سطح II به سنین 6 تا 8 سالگی مربوط می شود و 25% تربیت حركتی و آموزشی ادراكی- حركتی، 30% خودسنجی، 25% حركات موزون و 25% بازیها و فعالیتهای ورزشی را شامل می شود. بعد از عبور موفقیت آمیز از سطح I، دیگر كودك از لحاظ فیزیولوژیك و عاطفی آماده است تا به حركات پیچیده و دشوار بپردازد. سطح II امكان فعالیتهای حركتی متوالی حل مساله را كه از لحاظ دشواری متوسط هستند، در سطح فردی و گروهی فراهم می كند. در این مرحله ریتم خلاق نیز به منظور كمك به پاسخ خود به خودی به كودك آموزش داده می شود. در زمینه بازیها و ورزشها، تاكید بر فعالیتهایی از نوع جابجایی است و تا حدی نیز بر مهارتهای خاص تر دویدن، پرتاب كردن، گرفتن و زدن تاكید می شود. سطح III شامل كودكان 9 تا 12 ساله می شود كه متشكل از 15% تربیت حركتی، 25% خودسنجی، 15% فعالیتهای موزون و 45% بازی و ورزش است. سطح III براساس اكتسابات كودك در سطوح I و II بنا می شود. در این سطح، هنوز هم تربیت حركتی و آموزش ادراكی- حركتی دارای اهمیت است، ولی فعالیتهای خودسنجی، ژیمناستیك و مهارتهای ورزشی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در سطح I برای شركت كنندگان موقعیتهایی ایجاد می شود تا بتوانند اعمال جالبی را كه به قابلیت بدنی، انعطاف پذیری، و بنیه قلبی عروقی نیاز دارند، انجام دهند. فعالیتهای رقصی نظیر حركات دسته جمعی و رقصهای محلی در این هنگام به كودك معرفی می شوند و نیز در همین زمان است كه فعالیتهای فردی و گروهی برای كودك اهمیت پیدا می كنند. ورزشهای فصلی نیز با توجه به دیدگاه شركت كننده و ناظر آموزش داده می شود. در برنامه تربیت بدنی تعادلی كودك مبتلا به خام حركتی در سطح I مورد شناسایی قرار می گیرد و بلافاصله برنامه ترمیمی انفرادی در مورد او تهیه می شود. برای مثال، هرگاه كودكی در یكی از طبقات برنامه تربیت بدنی مشكل داشته باشد، می توان در مورد او اقدامات ترمیمی را براساس تجربیات مخصوص همان طبقه طرح ریزی كرد. همچنین با در نظر گرفتن محتوای هر سطح، مشكل كودك مبتلا به خام حركتی كه سن زیادتری دارد، می تواند با شركت در برنامه های سطوح پایین تر مورد ترمیم قرار گیرد در این حالت سطح پایین تر حالت تجویزی و ترمیمی پیدا می كند. شاید بتوان گفت اگر برای همه كودكان برنامه تربیت بدنی تعادلی خوب وجود داشته باشد، دیگر نیازی به برنامه ترمیمی ویژه نخواهد بود. (آرنهایم، 1375، ص53) تعریف بازتاب درمانی رشد شیوه زندگی عقلانی امروزه این تفكر را مردود می داند كه سلامت و طول عمر چیزهایی است كه پاره ای خوشبخت از آن بهره مند می باشند؛ بلكه سلامتی و طول عمر پدیده های قابل حصول و دست یافتنی است و اساس كسب آن آگاهی و شناخت از دستگاههای مختلف بدن و چگونگی كنترل و تلاش در جهت بهبود و سلامت آن است.

 • بررسی گیاه رازیانه به صورت لاتین

  بررسی گیاه رازیانه به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Fennel, Foeniculum vulgare, is an herbaceous perennial plant in the family Apiaceae grown…

 • پاورپوینت بیمه نامه مسئولیت مدنی

  اشکال مختلف مسئولیت,انواع بیمه مسئولیت مدنی,انواع مسئولیت مدنی,پاورپوینت بیمه نامه مسئولیت مدنی,پوشش های تکمیلی,دانلود پاورپوینت آماده درس سمینار در مدیریت بیمه,دانلود پاورپوینت بیمه نامه مسئولیت مدنی,مسئولیت مدنی دولت و کارمندان دولت و شهرداری ها,مسئولیت مدنی متص,مسئولیت مدنی متصدیان حمل و…

 • سمینار برق روند تکنولوژی سوئیچینگ و انواع آن و ساختارهای متفاوت آن در مخابرات

  سمینار برق روند تکنولوژی سوئیچینگ و انواع آن و ساختارهای متفاوت آن در مخابرات دانلود فایل سمینار برق روند تکنولوژی سوئیچینگ و انواع آن و ساختارهای متفاوت آن در مخابرات لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و…

 • مقاله نقش روانشناسی در ادبیات ( معاصر)

  ارزیابی روانشناسی در ادبیات,پایان نامه نقش روانشناسی در ادبیات,رابطة ادبیات و روانشناسی,مقاله نقش روانشناسی در ادبیات ( معاصر) دانلود فایل نقش روانشناسی در ادبیات ( معاصر) در 28 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc فهرست عنوان     صحفه…

 • پایان نامه پی سازی – عملیات بنایی – اجرای سقف – كارهای فلزی در ساخت یك ساختمان

  اجرای سقف – كارهای فلزی در ساخت یك ساختمان,پایان نامه پی سازی – عملیات بنایی – اجرای سقف – كارهای فلزی در ساخت یك ساختمان,پی سازی – عملیات بنایی – اجرای سقف – كارهای فلزی در ساخت یك ساختمان,عملیات بنایی…

 • تدریس در مقطع ابتدائی كودكان عقب مانده ذهنی

  تدریس در مقطع ابتدائی كودكان عقب مانده ذهنی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود مقاله تدریس در مقطع ابتدائی كودكان عقب مانده ذهنی,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود…

 • مجموعه نهم مقالات مدیریت مالی ، سود

  اعضای حرفه حسابداری,افق زمانی در بازار سرمایه,امکان پیش بینی سود در بورس,پایداری سود در بورس,توانایی حاکمیت شرکت,شاخص محافظه کاری,مجموعه نهم مقالات مدیریت مالی ، سود,مقاله ارزشهای اخلاق شرکتی,مقاله حسابداری,مقاله شاخص کیفیت سود,مقاله فرهنگ شرکتی,مقاله کیفیت سود,مقاله مدیریت مالی,نرخ بازده داراییهای…

 • مقاله فرصت‌ های پیش رو پس از لغو تحریم ها و چگونگی استفاده بهتر از این فرصت‌ها

  مقاله فرصت‌ های پیش رو پس از لغو تحریم ها و چگونگی استفاده بهتر از این فرصت‌ها دانلود فایل مقاله فرصت‌ های پیش رو پس از لغو تحریم ها و چگونگی استفاده بهتر از این فرصت‌ها فهرست مطالب مقدمه. 3…

 • مقاله مفاهیم اولیه شبكه

  مقاله مفاهیم اولیه شبكه دانلود فایل http://www.yahoo.com/

 • طرح توجیهی کارخانه تولید عصاره و پودر ریشه محک (شیرین بیان)

  طرح توجیهی کارخانه تولید عصاره و پودر ریشه محک (شیرین بیان) دانلود فایل طرح توجیهی کارخانه تولید عصاره و پودر ریشه محک (شیرین بیان) مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه…

 • گزارش کارآموزی صنعت هوایی و مواد ترکیبی فجر

  گزارش کارآموزی صنعت هوایی و مواد ترکیبی فجر دانلود فایل گزارش کارآموزی صنعت هوایی و مواد ترکیبی فجر «مقدمه» در این گزارش نامه کارآموزی ما سعی داریم مختصر و مفید در باره موارد ذیل بحث کنیم: 1-در باره ی خود…

 • استراتژی های متمایل به کاربر نهایی به منظور تسهیل اتخاذ چند سازمانی سیستم های اطلاعات مدیریت اضطراری

  استراتژی,استراتژی های متمایل به کاربر نهایی به منظور تسهیل اتخاذ چند سازمانی سیستم های اطلاعات مدیریت اضطراری,تحقیق رشته مدیریت,ترجمه به صورت فایل ورد,ترجمه رشته مدیریت,ترجمه مقاله,ترجمه مقاله مدیریت بحران,مدیریت بحران دانلود فایل چکیده پاسخ به موارد اضطراری بزرگ -مقیاس یک…

 • تحقیق ریچارد سوئین برن

  تحقیق ریچارد سوئین برن دانلود فایل تحقیق ریچارد سوئین برن بخشهایی مختلف از متن: ریچارد سوئین برن (Richard Swinburne) (۱۹۳۴-) استاد فلسفه دین در آكسفورد، یكى از تأثیرگذارترین فیلسوفان دین در دهه هاى اخیر محسوب مى شود. او مانند پلانتینگا (۱۹۳۲-) و…

 • پایان نامه طراحی دیفرانسیل یك اتومبیل سواری به كمك كامپیوتر

  پایان نامه طراحی دیفرانسیل یك اتومبیل سواری به كمك كامپیوتر دانلود فایل پایان نامه طراحی دیفرانسیل یك اتومبیل سواری به كمك كامپیوتر فهرست مطالب عنوان صفحهمقدمهفصل اول - انواع چرخدنده:چرخدنده های شانه ای چرخدنده های ساده چرخدنده های ساده داخلی چرخدنده های مارپیچی چرخدنده…

 • مبانی نظری رقیب گرایی

  مبانی نظری رقیب گرایی دانلود فایل مبانی نظری رقیب گرایی رقیب ­گرایی[1] مقدمه امروزه موفقیت شرکت­ها و مؤسسات در گرو شناخت آنها از مشتریان و رقبا و سایر عوامل تأثیرگذار بر بازار است. نیازها و خواسته­های مشتریان همواره در حال…

 • پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم - تاخر و تحمل ریسك مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران

  پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم - تاخر و تحمل ریسك مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران دانلود فایل بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معكوس،  با استفاده…

 • گلهای زینتی ونقش ترکیبات شیمیایی در سلامت آنها

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود گلهای زینتی ونقش ترکیبات شیمیایی در سلامت آنها,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گلهای زینتی ونقش ترکیبات شیمیایی در سلامت آنها دانلود فایل دانلود گلهای زینتی…

 • اثرات زیست محیطی فلزات سنگین

  اثرات زیست محیطی فلزات سنگین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,دانلودمقاله اثرات زیست محیطی فلزات سنگین,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلودمقاله اثرات زیست محیطی فلزات سنگین این تحقیق با…

 • پاورپوینت نظام جامع اتوماسیون سازمان تامین اجتماعی عرصه اتوماسیون سیستم های منابع انسانی كشور

  پاورپوینت نظام جامع اتوماسیون سازمان تامین اجتماعی عرصه اتوماسیون سیستم های منابع انسانی كشور,دانلود نظام جامع اتوماسیون سازمان تامین اجتماعی عرصه اتوماسیون سیستم های منابع انسانی كشور دانلود فایل توضیحات فهرست: ملاحظات و مقتضیات حاکم بر نحوه طراحی و اجرای…

 • پایان نامه مهندسی نرم افزار و روشهای آن

  پایان نامه مهندسی نرم افزار و روشهای آن,پروژه مهندسی نرم افزار و روشهای آن,تحقیق مهندسی نرم افزار و روشهای آن,دانلود پایان نامه مهندسی نرم افزار و روشهای آن,مقاله مهندسی نرم افزار و روشهای آن,نرم افزار دانلود فایل پایان نامه مهندسی…

 • دانلود پاورپوینت طراحی ، پیاده سازی ، اجرا و بهره برداری سیستم های اطلاعاتی حسابداری

  ارزیابی شیوه های طراحی,تجزیه و تحلیل سیستم,تعیین ویژگی های طراحی سیستم,تهیه گزارش طراحی نظری سیستم,دانلود پاورپوینت طراحی ، پیاده سازی ، اجرا و بهره برداری سیستم های اطلاعاتی حسابداری,دلایل تغییر سیستم های اطلاعاتی حسابداری,طراحی ستاده,طراحی سیستم اطلاعاتی حسابداری,طراحی فایل ها…

 • عیوب جوش

  عیوب جوش دانلود فایل

 • مجموعه اول مقالات -مدیریت آموزشی

  استانداردسازی عملکرد,اعتماد سازمانی,الگوی آموزش محور,الگوی مینتزیرگ,برند سازی خدماتی,تحلیل محتوا,تعهد سازمانی,خدمات آموزشی,دانشگاه پژوهش محور,دیوان سالاری,روش تحلیل شبکه,روش دیمتل,ساختار سازمانی,شایستگی های حرفه ای,عملکرد آموزشی,مجموعه اول مقالات -مدیریت آموزشی,محیط کسب و کار,مدل سرو کوال,مدل کانو,مدیران گروه های آموزشی,مدیریت آموزشی,یادگیری سا دانلود فایل مجموعه…

 • انواع سبک های ادبی

  انواع سبک ها,انواع سبک های ادبی دانلود فایل مقدمه....................................................................................................................................................................1 سابقه انواع ادبی..................................................................................................................................................5 نظریات مختلف درباره طبقه بندی کردن انواع ادبی..................................................................................6 تمییز انواع ادبی..................................................................................................................................................7 انواع ادبی در ایران..............................................................................................................................................7 انواع حماسه.........................................................................................................................................................8 تقسیم حماسه بر حسب موضوع.....................................................................................................................9 حماسه های معروف جهان............................................................................................................................10 ادبیات یونانی....................................................................................................................................................11…

 • بررسی نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری

  اهمیت,بررسی,بررسی نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری,تحقیق,زندگی,سبز,شهری,فضا,مقاله,نقش دانلود فایل امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز موثر در اشکال گوناگون آن قابل مقایسه نیست. شهر ها به عنوان کانون های تمرکز فعالیت و زندگی انسان ها برای اینکه…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری و ناسازگاری زناشویی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری و ناسازگاری زناشویی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری و ناسازگاری زناشویی در 49 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • تحقیق روزنامه‌نگاری الكترونیك: فرصت‌ها و محدودیت‌ها

  تحقیق روزنامه‌نگاری الكترونیك: فرصت‌ها و محدودیت‌ها دانلود فایل تحقیق روزنامه‌نگاری الكترونیك: فرصت‌ها و محدودیت‌ها فهرست مطالب : چکیده مقدمه امتیازات و ویژگی‌های روزنامه‌های الكترونیك مشكلات روزنامه نگاری الكترونیكی نتیجه گیری منابع .............................................................. بخشهایی از متن: چكیده این مقاله با برشمردن…

 • پاورپوینت گزارش تدوین سند ملی آموزش وپرورش گذ شته ، حال، آینده

  پاورپوینت گزارش تدوین سند ملی آموزش وپرورش گذ شته ، حال، آینده دانلود فایل پاورپوینت گزارش تدوین سند ملی آموزش وپرورش گذ شته ، حال، آینده آموزش وپرورش بایداز روزمره گی بیرون بیاید؛ این اساس حرف است با توجه به تحولی…

 • پایان نامه بررسی نقش و تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی شرکت ها

  پایان نامه بررسی نقش و تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی شرکت ها دانلود فایل پایان نامه بررسی نقش و تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی شرکت ها مقدمه : عصر ما، عصر انتقال از جهان واقعی به دوران زندگی…

 • مقاله مالیات و سیستمهای مالیاتی

  مقاله مالیات و سیستمهای مالیاتی دانلود فایل مقاله مالیات و سیستمهای مالیاتی فهرست: انواع سیستمهای مالیاتی و توضیح هر یك بررسی امكان ایجاد درآمدهای جدید مالیاتی تعریف مالیات انواع مالیات جایگاه حقوقی مالیات جایگاه اجتماعی مالیات آشنایی با اصل سیستم…

 • دانلود پاورپوینت رفتار سازمانی در سطح جهانی ( فصل دوم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی )

  ( فصل دوم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی ),ارزیابی تفاوت بین کشورها,تحقیق کلاکهان و استرادبک,تحقیقات تفاوتهای فرهنگی,تفاوت کارگران آمریکایی با ژاپنی,توجه به,توجه به زمان,توجه به فعالیت,دانلود پاورپوینت رفتار سازمانی در سطح جهانی ( فصل…

 • ترجمه مقاله ارشد تحمل خطا در الگوریتم های مسیر یابی شبکه P2P بر اساس ساختار سلسله مراتبی

  ترجمه مقاله ارشد تحمل خطا در الگوریتم های مسیر یابی شبکه P2P بر اساس ساختار سلسله مراتبی دانلود فایل ترجمه مقاله ارشد تحمل خطا در الگوریتم های مسیر یابی شبکه P2P بر اساس ساختار سلسله مراتبی چکیده: برای بالا بردن…

 • ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ/ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ (CMMI)

  ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ/ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ (CMMI),دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود ﮔﺰارش ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪل ﺑﻠﻮغﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ (CMMI),دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود…

 • پایان نامه بررسی عوامل موثر بر گرایش به شبکه های خارجی در بین دانشجویان

  پایان نامه بررسی عوامل موثر بر گرایش به شبکه های خارجی در بین دانشجویان دانلود فایل پایان نامه بررسی عوامل موثر بر گرایش به شبکه های خارجی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور اردبیل   مقدمه در جهان امروز وسایل ارتباط…

 • طرح توجیهی تولید کنسانتره انار در سیاب کوهدشت

  طرح توجیهی تولید کنسانتره انار در سیاب کوهدشت دانلود فایل طرح توجیهی تولید کنسانتره انار در سیاب کوهدشت موقعیت مکانی و جغرافیایی زیرتنگ سیاب ویژگیهای انسانی و جمعیتی فصل اول معرفی محصول فصل دوم مطالعات بازار فصل سوم مطالعات فنی…